Załącznik nr 2_tłumacz_projekt IWB

Transkrypt

Załącznik nr 2_tłumacz_projekt IWB
Załącznik nr 2
Lista obecności studentów/doktorantów niesłyszących/niedosłyszących w mies. ………………...
Lp.
Data
Liczba godzin
imię i nazwisko
pracy (45
studenta/doktoranta
min.)
Kierunek/rok
studiów
Grupa
Podpis
studenta/doktoranta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Suma
godzin:
…………………………………………………………..
Podpis tłumacza
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty