Regulamin akcji promocyjnej „Bosch 25% taniej”

Transkrypt

Regulamin akcji promocyjnej „Bosch 25% taniej”
Regulamin akcji promocyjnej
„Bosch 25% taniej”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organizatorem akcji promocyjnej „Bosch 25% taniej” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub
„Akcja”) jest Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej
72 (dalej jako „Organizator”).
Czas trwania Akcji promocyjnej to 19.06.2012 – 30.06.2012.
Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Leroy Merlin Polska (nie obowiązuje w
sklepie internetowym Leroy Merlin).
Akcja polega na udzieleniu przez sklep Organizatora rabatu 25% od ceny sprzedaży na drugie
kupowane przez Klienta elektronarzędzie lub narzędzie pomiarowe marki Bosch. Akcja nie
obejmuje narzędzi ogrodowych ani osprzętu marki Bosch, a także urządzeń jakichkolwiek
innych marek.
Akcja obejmuje tylko urządzenia znajdujące się na stanie poszczególnych sklepów Leroy
Merlin w dniu dokonywania zakupu.
Warunkiem skorzystania z Akcji jest dokonanie jednorazowo zakupu dwóch elektronarzędzi
marki Bosch. Rabat udzielany jest na tańsze z nich. Jeśli dwa kupowane urządzenia mają taką
samą cenę, to wówczas rabat może być udzielony na dowolne (jedno) z nich.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest jednoczesny zakup obu urządzeń (jeden dowód
sprzedaży). W ramach jednej transakcji można skorzystać z rabatu wynikającego z Akcji tylko
na jedno urządzenie.
Transakcje zawierane w ramach niniejszej Akcji nie są objęte dodatkowymi rabatami, ani
upustami, w szczególności nie przysługują upusty wynikające z uczestnictwa w programie
lojalnościowym Karty „Dom”.
Rabat udzielany jest wyłącznie na zakupy dokonywane w okresie trwania Akcji, na podstawie
Biuletynu Sprzedaży, wystawionego na Dziale Narzędzia sklepu Leroy Merlin, w którym
dokonywany jest zakup. Biuletyn zachowuje ważność tylko w sklepie i w dniu, w którym został
wystawiony.
Urządzenia zakupione w ramach niniejszej Akcji można zwrócić na warunkach ogólnych
przyjętych przez Leroy Merlin wyłącznie razem (tj. urządzenie z udzielonym rabatem i
urządzenie) i tylko po okazaniu dowodu zakupu.
Promocją nie są objęte zakupy produktów w ilościach hurtowych dokonywane przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową.
Wszelkie wątpliwości związane z Akcją rozstrzygane są przez osobę uprawnioną przez
Organizatora. Decyzje podjęte przez tą osobę są ostateczne.
Nie będą akceptowane żadne roszczenia związane z brakiem dostępności konkretnego
produktu w ofercie danego sklepu.
Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób
polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Leroy Merlin Polska sp. z o.o.

Podobne dokumenty