INFO RM A T O R

Transkrypt

INFO RM A T O R
INFORMATOR
CZAS TRWANIA KURSU 200 GODZIN (2 SEMESTRY)
GODZIN W TYGODNIU
PLAN ZAJĘĆ: 6
2X3 GODZiny lub 3x2 GODZINY
ZAPISY NA KURS
OD 900 DO 1630
w siedzibie Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
Warszawa, ul. L. Krzywickiego 34, wejście B, II piętro.
W ramach realizowanego kursu
TRANSPORT: nie zapewniamy zwrotu kosztów
dojazdu na zajęcia.
GWARANTUJEMY BEZPLATNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Badanie potrzeb językowych
Określenie poziomu znajomości języka
Pomoce dydaktyczne
Wykłady z wiedzy o Polsce
Warsztaty dotyczące praw i obowiązków cudzoziemców (np.
prawo pracy, opieka medyczna, legalizacja pobytu)
Warsztaty z wiedzy o międzykulturowości
Wymiana doświadczeń związanych z pracą i legalizacją pobytu
Wieczory filmowe
Wyjścia kulturalne (np. muzeum, kino, teatr)
Spotkania integracyjne
Opieka nad dziećmi w trakcie trwania zajęć
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo lub ukończenie kursu
masz pytania
tel. (22) 654 22 18
e-mail: [email protected]
ORGANIZATORZY

Podobne dokumenty