Konferencja 2011 - Instytut Matematyki UP

Transkrypt

Konferencja 2011 - Instytut Matematyki UP
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i
Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie
Szczecińskim
zapraszają na
VI Konferencję Naukową
Dydaktyków Matematyki
„Matematyka –nasza niedostrzegalna kultura”
która odbędzie się w dniach 25 – 27.03.2011r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym
Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.
W tym roku tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
• Jak uczyć? – warsztat nauczyciela matematyki.
• Sfotografować „Królową nauk” – „Matematyka w obiektywie”.
• Zeszyt prawdę (?) Ci powie – czyli co i jak notują uczniowie na lekcjach matematyki?
• Od tablicy i kredy do komputera.
• Zmiany i niezmienniki w nauczaniu matematyki.
Podczas konferencji planowane są: wykłady zaproszonych gości (swój udział zapowiedział m.in. profesor
Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego), odczyty studentów i nauczycieli, warsztaty dydaktyczne,
dwa kominki tematyczne o prezentacje firm związanych z nauczaniem. Zachęcamy również do
przygotowania wystąpień lub warsztatów z godnych z tematyką konferencji.
Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z TV, łazienkami (na 2 pokoje), w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego (położonym 50m od morza).
Koszt konferencji wynosi 320zł i obejmuje:
materiały konferencyjne,
dwa noclegi (25/26.03, 26/27.03),
pełne wyżywienie (od obiadu 25.03 do obiadu 27.03 włącznie), kawę i herbatę podczas
przerw.
Uwaga: organizatorzy nie zapewniają transportu pomiędzy Szczecinem a Pobierowem, ale służą pomocą w
jego zorganizowaniu. Osoby chętne proszone są o kontakt mailowy w tej sprawie:
[email protected]
Powyższą opłatę z dopiskiem Konferencja Matematyczna, prosimy przesyłać na konto:
Uniwersytet Szczeciński
Subkonto 0126
Ing Bank Śląski o w Szczecinie
46105015591000002287904474
w terminie: do 4.03.2011
(uwzględniana będzie data wpływu na konto, termin 4.03.2011 jest ostatecznym terminem wpłat, ilość
miejsc ograniczona)
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres:
Pracownia Dydaktyki Matematyki
Instytut Matematyki
Uniwersytet Szczeciński
Ul. Wielkopolska 15
70 – 451 Szczecin, Tel. 091 4441267
lub pocztą e-mail na adres: [email protected] do dnia 4.03.2011
Drugi komunikat (program szczegółowy, informacje dotyczące dojazdu do ośrodka) zostanie przesłany do
15.03.2011 osobom, które nadeślą zgłoszenia.