pl - MAHA Polska Sp. z oo

Transkrypt

pl - MAHA Polska Sp. z oo
MAHA Nowości
1
www.maha.pl
[email protected]
Wrzesień 2016, nr 1
tel.: +48 32 768 91 91
Nowa seria podnośników dwukolumnowych –
MAPOWER II firmy MAHA
- Światowa premiera na międzynarodowych targach
Automechanika 2016 we Frankfurcie: MAHA zaprezentuje
serię
nowych
podnośników
dwukolumnowych
MAPOWER II. Klienci będą mogli po raz pierwszy wybrać,
MAPOWER II przekonują pierwszorzędnym wykonaniem i
czy chcą podnośnik z napędem elektromechanicznym czy
dbałością o detale. Śruba nośna w podnośniku ma duży skok
też elektrohydraulicznym.
gwintu, co przekłada się na niską liczbę obrotów silnika przy
- Łącznie zaprezentowanych zostanie dziewięć nowych
pozostającym na tym samym poziomie czasie podnoszenia. To
modeli podnośników dwukolumnowych
z kolei pozwala zredukować zużycie nakrętki nośnej i śruby
-
Nowoczesny
design
i
nowatorskie
rozwiązania
dzięki niższej temperaturze na śrubie.
technologiczne zastosowane w podnośnikach gwarantują
Dzięki niezwykle dopracowanemu projektowi i wysokiej jakości
wiele ciekawych funkcji dla użytkowników, podkreślając
materiałom podnośniki MAHA mają bardzo długą żywotność.
jednocześnie wiodącą rolę marki MAHA na rynku.
Oferowane modele pokrywają zapotrzebowanie rynku w
MAHA oferuje już od wielu lat sprawdzone podnośniki
sektorze podnoszenia pojazdów. Reasumując MAHA oferuje
dwukolumnowe MAPOWER II 3.0 i 3.5 o nośności 3.0 i 3.5
swoim klientom nowe podnośniki dwukolumnowe MAPOWER II
tony. MAHA zaoferuje nowe elektrohydrauliczne podnośniki
przemyślane w najmniejszym szczególe i jedynymi w swoim
dwukolumnowe z serii MAPOWER II o udźwigu od 3.5 t przez
rodzaju rozwiązaniami technologicznymi, rozpoznawalne dzięki
4,5 t; 5,5 t do 7,5 t oraz jeden model o nośności 8,2 t
ciekawemu projektowi designerskiemu, możliwości podłączenia
przeznaczony jedynie na rynek amerykański. Podnośniki
do Internetu, bardzo małej awaryjności i potrzebie konserwacji.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska na Targach Automechanika 1317.09 we Frankfurcie!
HALA 8/C04
Zgłoś się do nas po darmową kartę wstępu.
http://www.maha.de/automechanika-2016.htm
Precyzyjny pomiar tlenków azotu przy pomocy urządzeń MAHA
Nowy MET 6.3 firmy MAHA jest jednym z niewielu aktualnie
swojej klasie. W połączeniu z odpowiednim rodzajem hamowni
dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru stężenia spalin,
– na przykład z ASM od MAHA sprawdzi się doskonale w
przy pomocy którego możliwe jest zbadanie zawartości tlenku
warsztatach i organizacjach kontrolnych. Przy pomocy tego
azotu NO i dwutlenku azotu NO2 w spalinach. Jest to
innowacyjnego urządzenia do pomiaru spalin można dokładnie
konsekwencja pracy nad dalszym rozwojem i ulepszaniem
ustalić wartość tlenku i dwutlenku azotu zgodnie z wymogami
istniejącego już produktu w świetle ostatnich skandali
ustawodawcy, w sposób komfortowy i precyzyjny
związanych z badaniem spalin. Warsztaty i organizacje
kontrolne wyposażone w urządzenie MET 6.3 przygotowane
są w najlepszy możliwy sposób na nadchodzące zmiany
prawne dotyczące rynku kontroli i diagnostyki pojazdów.
Urządzenie MET 6.3 jest kompaktowe i niezwykle wydajne w
MAHA Polska Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 35, (Polska) Prezes Zarządu: Peter Surray NIP: 631-23-91-410, REGON: 278122532
KRS:0000169933, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Wysokość Kapitału Zakładowego 1.000.000 zł
www.maha.pl
[email protected]
tel: +48 32 768 91 91
MAHA na rynku
2
Wrzesień 2016, nr 1
Podnośnik MAHA Twin F IV w nowym
obiekcie Lellek Group Das WeltAuto w Opolu
W
nowym
obiekcie
z
wyselekcjonowanymi
samochodami używanymi Das WeltAuto w Opolu
wykonany został montaż podnośnika dwunożycowego
MAHA Twin F IV.
Podnośnik jest zabudowany na równo z posadzką i
będzie dawał możliwość obejrzenia podwozia pojazdu
zarówno pracownikom obiektu jak i przyszłym klientom.
Jest to praktyczne, a zarazem unikatowe rozwiązanie w
skali kraju.
To kolejny krok w udanej i wieloletniej już współpracy
między MAHA Polska i firmą LELLEK.
Urządzenia MAHA w centrum DAF Wolica koło Warszawy
Z radością informujemy o podpisaniu z firmą TB TRUCK
rolkami MBT 7250 oraz tester ustawienia reflektorów
& TRAILER SERWIS Sp. z o.o. umowy handlowej
MLT 3000.
dotyczącej dostawy urządzeń do diagnostyki pojazdów
Podpisanie tego kontraktu niezwykle nas cieszy.
ciężarowych.
Jednocześnie mamy nadzieję, że współpraca będzie
Urządzenia MAHA znajdować się będą w nowoczesnym
się rozwijać w przyszłości.
Centrum
Napraw
Powypadkowych
–
kompleksie
serwisowym w Wolicy. Centrum Napraw obejmować
będzie stanowiska lakiernicze, napraw blacharskich oraz
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, która wyposażona
będzie w najnowocześniejsze urządzenia do diagnostyki
i kontroli pojazdów firmy MAHA, m.in. znajdzie się tam
innowacyjne
urządzenie
rolkowe
z
podnoszonymi
Proste i oszczędzające czas rozwiązanie dla
samochodów użytkowych
MAHA MBT 7250 ze zintegrowanym systemem
podnoszeniem rolek zwiększa nacisk na oś i umożliwia
wyjątkowo wygodne badanie pojazdów użytkowych.
Rozwiązanie od MAHA poprzez dociążenie osi stanowi
praktyczne
rozwiązanie
dla
pojazdów
jedno
i
wieloosiowych – dla warsztatów czy stacji kontroli
pojazdów oznacza to jedno- ogromną oszczędność
czasu.
MAHA Polska Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 35, (Polska) Prezes Zarządu: Peter Surray NIP: 631-23-91-410, REGON: 278122532
KRS:0000169933, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Wysokość Kapitału Zakładowego 1.000.000 zł
www.maha.pl
[email protected]
tel: +48 32 768 91 91

Podobne dokumenty