Do zakresu działania Biura Zarządu należą sprawy: 1) zapewnienie

Transkrypt

Do zakresu działania Biura Zarządu należą sprawy: 1) zapewnienie
Do zakresu działania Biura Zarządu należą sprawy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Zarządu Powiatu i Starosty;
2) zapewnienie obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej Rady Powiatu oraz komisji Rady
Powiatu;
3) rejestracja aktów prawnych organów Powiatu i Starosty;
4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Starostwa;
5) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu skarg i wniosków, wpływających do Rady Powiatu;
6) udostępnianie informacji publicznej.

Podobne dokumenty