Europejskie Dni Dziedzictwa w AP Kielce

Komentarze

Transkrypt

Europejskie Dni Dziedzictwa w AP Kielce
Archiwum Państwowe w Kielcach
Europejskie Dni Dziedzictwa w AP Kielce
Europejskie Dni Dziedzictwa to, istniejący od 1991 roku, największy europejski projekt społeczno-edukacyjny będący
wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej.
Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie regionalnego
dziedzictwa kulturowego oraz podkreślenie wspólnych korzeni.
W 2016 roku hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest duch i materia, ujęte w temat: „Gdzie duch spotyka się z
przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki".
W ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Archiwum Państwowe w Kielcach od dnia 10
września 2016 r. prezentuje na swej stronie internetowej wybrane kopie cyfrowe archiwaliów dokumentujących
architekturę budowli sakralnych z terenu Ziemi Kieleckiej z XIX i XX wieku, zapraszając serdecznie do korzystania z
przechowywanych zasobie archiwalnym dokumentów związanych z tą tematyką.
[oprac. I. Pogorzelska]
1

Podobne dokumenty