MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA RODZIN ADOPCYJNYCH

Transkrypt

MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA RODZIN ADOPCYJNYCH
MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA
RODZIN ADOPCYJNYCH
Spotkanie II - 3 marca 2013r.
„RODZICIELSTWO”
Program:
14:30 - Msza Święta w intencji rodzin adopcyjnych.
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa oo. Jezuitów,
Kraków, ul. Kopernika 26
15:30 - „Potrzeby dziecka jako centrum adopcji”.
Wykład dr Agnieszki Hennel – Brzozowskiej ,
Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, Aula im. G. Piramowicza
16:15 – „Jak zachęcić dziecko do współpracy”.
Wykład mgr Anny Kucharskiej - Zygmunt
Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, Aula im. G. Piramowicza
17:00 – Niespodzianka.
Spotkanie przy kawie lub herbacie.
Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26
Organizator:
Ośrodek Adopcyjny„Dzieło Pomocy Dzieciom”
ul. Rajska 10, 31- 124 Kraków, Filia Żmiąca
Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Dzieło Pomocy Dzieciom
Fundacja Ruperta Mayera, www.dpd.pl