THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME TRZECIA NIEDZIELA

Transkrypt

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME TRZECIA NIEDZIELA
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
January 23, Styczeń 2011
Saturday Vigil, Jan. 22
7PM (Pol.) W intencji katechetów
Sunday, Jan. 23
9AM (Eng.) For intention of Mary
11AM (Pol.) † Rozalia Korol
7PM (Eng.) W intencji Maryli
Monday, Jan. 24
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, Jan. 258
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) W intencji Adama
Wednesday, Jan. 26
8AM (Lat.) W intencji Grażyny S.
Friday, Jan. 28
7PM (Pol.) W intencji Sebastiana z rodziną
Saturday, Jan. 29
8AM (Eng.) In thanksgiving to St. Michael
7PM (Pol.) †† Genowefa i Jerzy Zielińscy
Sunday, Jan. 30
9AM (Eng.) Special intention
11AM (Pol.) † Ivan Karlowic
7PM (Eng.) W intencji Andrzeja Bąka
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTION
Jan. 16
Envelopes
1055.00
Loose change
421.00
Initial offerings
6.00
Communication Campaign
5.00
Coffee
106.55
Trip to Rome
175.00
Candles / Świece
40.25
TOTAL / SUMA
$1,838.80
May God reward your generosity!
Bóg zapłać!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THIS WEEK
Sunday, Jan. 23
- Harph Christmas Carols Concert at the Church
-Second collection for Catholic Communication
Campaign
-Coffee and goodies
-Religious Education for children and Youth
Wednesday, Jan. 26
-10AM -2PM Arts & Crafts
Saturday, Jan. 29
-6PM Polish School’s Carnival Bal at the Polish Hall
Sunday, Jan. 30
-Coffee and goodies
-Religious Education for children and Youth
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HARPH CONCERT – We welcome Ms. Margaret
Shelton from Tacoma, who will play Christmas
Carols on harph today, before and during the Holy
Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
Nick Alexander, David Tiley, Marta Pustkowski,
Weronika Górecka, Tillie Moran, Janina Mazur,
Władzia Hrapkowicz, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk,
Marek Grzelak, Ewa Wielgosz, Maria Zalewska and
other suffering parishioners.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA – Blessings of homes
during the Christmas Season continue. Please
contact Father Piotr to arrange the visit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH ENVELOPES are still available for pick up.
Anyone who does not see his/her name and would
like to get the envelopes to use them, please contact
Fr. Piotr. All parishioners who would like to
receive the statement of their donations please
contact Fr. Piotr. They will be prepared only on
reqest.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRESENTATION OF THE LORD will be celebrated
on Wednesday, Feb. 2. Holy Hour will be before
each Holy Mass at 11AM and 7PM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BULLETIN SPONSORS – Process of renewal of ads
in the back of the bulletin has started. All current
sponsors please
consider
to
renew your
advertisements and if any one would like to advertise
his/her business please contact Father Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EVERY FIRST FRIDAY OF THE MONTH – ALL DAY
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT –
from 8:30AM until 6:50PM. Holy Masses are at
8AM (Eng.) and 7PM (Pol.) that day. Please sign
up the list for Adoration on Feb. 4.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH SCHOOL invites to the Carnival Bal with
Silent Auction that will take place on Saturday,
Jan. 29 from 6PM to 11:30PM at the Polish Hall.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH CARNIVAL DANCE in potluck style will
start at 8PM on Saturday, Feb. 5. Entry fee $5.00
per person, free for seniors and youth. Please
bring a dish to share.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PLANNED FUTURE PARISH EVENTS
Feb. 5 – Carnival Dance at the Church Hall
Feb. 17-24 - Pilgrimage to Rome, Italy
July 10-17 – Summer Camp for Children
Aug. 7-12 – Vacations for Families in Colorado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ECUMENISM
Modern movement described by Vatican Council II as
“promoting the restoration of unity amoung all
Christians” (Unitatis Redintegratio, No. 1). The
ecumenical movement has its furthest origins in the
calls for unity in the Church dating to the era of the
New Testament and was based on the fact of Christ’s
foundation of his church and his intention that it
remain one until the end of time (Jn 17-21, Mt 16-18).
Since the Second Vatican Council, the Church, under
the leadership of Popes Paul VI and John Paul II, has
been very heavily involved in ecumenism on a
number of national and international levels.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EKUMENIZM
Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan, którzy
przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i –
natchnieni przez Ducha Świętego – przez modlitwę,
dialog i innymi sposobami poszukują możliwości
usunięcia barier i zaprowadzenie takiej jedności
Kościoła, jakiej chciał Chrystus (Jn 17, 21; Ef 4,4-5;
UR 1-4).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
Niedziela, 23 stycznia
- Koncert kolęd na harfie w kościele
- Druga zbiorka na „Communication campaign”
- Katecheza dla dzieci i młodzieży
– Kawa i ciasto oraz lunch
Środa, 26 stycznia
– 10AM – 2PM Arts & Crafts
Sobota, 29 stycznia
- 6PM Bal Karnawalowy Szkoły Polskiej w D.P.
Niedziela, 30 stycznia
- Katecheza dla dzieci i młodzieży
– Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONCERT KOLĘD NA HARFIE – Dzisiaj witamy
panią Margaret Shelton z Tacoma, która będzie
grała kolędy na harfie w czasie Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: Nicka Alexandra,
Davida Tiley, Martę Pustkowski, Weronikę Górecką,
Tillie Moran, Janinę Mazur, Władzię Hrapkowicz,
Jadwigę Bylinę, Andrzeja Bąka, Ewę Wielgosz, Marię
Zalewską i innych cierpiących parafian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ
KOLĘDA,
KOLĘDA
Noworoczne
duszpasterskie
odwiedziny
rodzin
z
błogosławieństwem domów trwają.
Prosimy
zgłaszać się do Księdza Piotra w celu ustalenia
terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY są w dalszym ciągu do wzięcia. Jeśli jest
ktoś nie widzi swojego nazwiska proszony jest o
kontakt z księdzem Piotrem.
Używanie kopert
pomaga w trzymaniu rekordów donacji oraz w
przygotowaniu rozliczenia w celach podatkowych.
Rozliczenie donacji na nasz kościół będzie
przygotowane tylko na prośbę, a więc osoby,
które chcą otrzymać takie rozliczenie proszone są
o kontakt z proboszczem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30AM do
6:50PM. Msze św. w tym dniu o godz. 8AM (ang.)
i 7PM (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPONSORZY BIULETYNU – Rozpoczęliśmy proces
odnowy reklam ogłaszanych z tyłu biuletynu.
Prosimy obecnych sponsorów o rozważenie
wznowienia ogłoszeń oraz jeśli jest ktoś kto chciałby
ogłaszać swój byznes proszony jest o kontakt z
księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SZKOŁA POLSKA zaprasza na Bal Karnawałowy z
Cichą Aukcją, który będzie w sobotę 29 stycznia
od 6PM do 11:30PM w Domu Polskim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNA ZABAWA KARNAWAŁOWA w stylu
pot luck będzie w sobotę, 5 lutego po wieczornej
Mszy św. Wstęp $5.00 od osoby, wstęp wolny dla
seniorów i młodzieży. Prosimy o przyniesienie
jakiegoś dania.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYSZŁE WYDARZENIA PARAFIALNE
Sobota, 5 lutego – Zabawa karnawałowa w Sali
- 17-24 lutego – Pielgrzymka do Rzymu
- 10-17 lipca – Kolonie dla dzieci i młodzieży
- 7-12 sierpnia – Rodzinne wczasy w Kolorado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W MIESIĄCU STYCZNIU i LUTYM
Lektorzy
Jan. 23 – Renata i Alicja Wolak
Jan. 30 – Młodzież - Monika Rogoz, Karolina
Ryerson, Alicja Wolak – psalm
Feb. 6 – Krzysztof Ostrowski i Natalia Redyk
Feb. 13 –Ignacy Stawarz i Dorotka Tarnawska
Feb. 20 – Stanisław Wielgosz i Monika Helak
Feb. 27 – Młodzież – Marek Zieliński, Natalia Redyk,
Alicja Wolak - psalm
Marszałkowie
Jan. 23 – Z.Chaberski, L.Cieszkowski, M.Grzelak,
A.Witkowski
Jan. 30 – E.Kolinski, P.Pomykała, M.Kowalski,
C.Gierek
Feb. 6 – T. Wolak, A.Buchalski, M.Gajda, A. Golonka
Feb. 13 –Z.Pomykała, S.Witkowski, H.Lepis,
A.Witkowski
Feb. 20 – I.Stawarz, Z.Chaberski, L.Cieszkowski, M.
Grzelak
Feb. 27 – E. Koliński, P. Pomykała, M. Kowalski, C.
Gierek
Kawa i ciasto
Jan. 23 – Elżbieta Szewczyk i Ewa Zielińska
Jan. 30 – Jadzia i Teresa Pomykała
Feb. 6 – Pot luck
Feb. 13 – Zofia Długołęcka i Donata Tiley
Feb. 20 – Michelle Drozdek i Katerina Miketin
Feb. 27 – Ola Kasior i Ela Traczyk