Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego 20

Transkrypt

Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego 20
KURIA DIECEZJALNA
ul. Widok 80-82; PL 62-800 KALISZ; tel. (62) 766.78.55; Fax. (62) 766.78.60
Kalisz, dnia 26 sierpnia 2015 roku
L.dz. 1153/2015
KOMUNIKAT
DIECEZJALNA PIELGRZYMKA
NA GÓRĘ KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO
20 września 2015
Jak co roku wrześniowe Święto Podwyższenia Krzyża jest w naszej Diecezji okazją
byśmy po raz kolejny zgromadzili się pod Krzyżem Jubileuszowym na Kobylej Górze
i uwielbili ten święty znak naszego zbawienia. Tradycją już stało się, że na to spotkanie
przybywają piesi pielgrzymi, którzy udawali się przed tron Jasnogórskiej Pani. Niech i w tym
roku ich nie zabraknie.
Św. Jan Paweł II błogosławiąc dzieło budowy Krzyża Jubileuszowego wypowiedział
znamienne słowa: „Pracujcie dalej". Są one swoistym testamentem, który wypełni się w tym
roku poprzez poświęcenie i otwarcie nowego domu rekolekcyjnego im. Św. Jana Pawła II,
który znajduje się niedaleko „Samotni". Stąd tym razem nie będziemy gromadzili się jak
zawsze przy niej, ale zbierzemy się na łące obok nowego domu rekolekcyjnego, który
znajduje się w miejscu, gdzie zatrzymują się autokary z pielgrzymami (dawny sklep
w Zmyślonej Parzynowskiej). Stamtąd udamy się procesją pod Krzyż Jubileuszowy.
Program:
Niedziela, 20 września 2015 roku
14.00 - Spotkanie przed Domem rekolekcyjnym im. św. Jana Pawła II
(dawny sklep w Zmyślonej Parzynowskiej)
14.30 - Procesja pod Krzyż Jubileuszowy
15.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Łukasza Buzuna
Po Mszy świętej koncert uwielbienia oraz zupa i gorąca herbata.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
iL UfU^r
Ks. mgr Krzysztof Ducnnowski
Notariusz Kurii
Ks. dr Andrzej Latoń
Wikariusz Generalny