Generuj PDF - KPP Chodzież

Transkrypt

Generuj PDF - KPP Chodzież
KPP CHODZIEŻ
Źródło: http://www.chodziez.policja.gov.pl/wl1/prewencja/2811,PORADY-DLA-OSOB-WYJEZDZAJCYCH-ZAGRANIC.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 07:16
PORADY DLA OSÓB WYJEŻDŻAJ¡CYCH ZAGRANICÊ
Dzień 11 czerwca stał się Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi ma on na celu uświadomienie jak
poważnymi problemami są przymusowa prostytucja, praca przymusowa, handel dziećmi czy handel ludzkimi narządami.
Nie możemy być obojętni na tego typu patologie !!!
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży bardzo aktywnie uczestniczy w zwalczaniu tego typu przestępczości. Prowadzone
jest rozpoznanie w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących zagadnienia handlu ludźmi, narządami ludzkimi, pedofilii i
pornografii dziecięcej.
Liberalizacja gospodarcza przyczyniła się do powstawania nowych, zorganizowanych grup zajmujących się handlem
kobietami i prostytucją. Ponadto otwarcie zagranicznych rynków pracy spowodowało nasilenie handlu ludźmi w celu
przymusowej pracy.
Mając na uwadze tzw. „migrację zarobkową”, a co za tym idzie częstsze wyjazdy młodych ludzi za granicę, Policja apeluje,
aby przed wyjazdem:
1. zabrać ze sobą adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju do którego się jedzie, w razie kłopotów
tam można otrzymać pomoc,
2. zabrać ze sobą słownik lub rozmówki, jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności językowych,
3. zrobić kserokopie paszportu, pozwolenia na pracę oraz umowy o pracę i zostawić je rodzinie (lub osobom zaufanym),
4. zostawić adres, pod którym będzie się przebywało za granicą, numer telefonu, nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i
adresy osób z którymi się wyjeżdża,
5. ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych z rodziną (lub osobami zaufanymi), ustalić hasło, którym można się
posłużyć w razie kłopotów i niemożności powiedzenia o tym wprost przez telefon.
6. zabrać ze sobą numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku
przestępstwa, zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij