( 1 : 1 ) F ( 1 : 1 )

Transkrypt

( 1 : 1 ) F ( 1 : 1 )
6
5
4
3
1
B-B ( 1 : 4 )
A-A ( 1 : 4 )
+
585 - 01
2
Miejsce znakowania zgodnie z instrukcj IT 31
13, 14
B
A
J
D
D
1
5
L
C
D
513
481
576
C
H
+
1032 - 01
K
C
C
6
B
A
25
H (1:1)
B
J (1:1)
F
26
E
G
Sika Lastomer 710
25 0,5
20
7, 15
23
G (1:1)
D (1:2)
4, 12, 16
35-502-0055-101 - wykona jak na rysunku
35-502-0055-201 - wykona jako lustrzane odbicie
E (1:1)
F (1:1)
11, 15
24
3, 10
01 02 05 11
1 1 2 1
Sikaflex 265
17, 18, 19
12 13 16 21 22 23 26 31 41 51 91 840
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1
Projekt:
4 0,5
4 0,5
A
1.Uszczelki oraz prowadnik poz.7,9,11 montowa u ywaj c Loctite 406.
2.Poz.2 mocowa z poz.1 wkr tem poz.10 M4x8,
cz
gwintowan wkr ta pokry przed wkr ceniem Loctite 243
3.Elementy aluminiowe malowa proszkowo na kolor RAL 9011P4.
4.Blokad szyby przesuwnej odwierca i montowa podczas monta u.
5.Poz.1 z poz.2 montowa u ywaj c doszczelniacza Sika Lastomer 710.
6.Poz.1 z poz.6 klei stosuj c klej Sikaflex 265 wg instrukcji klejenia klejami poliuretanowymi
z zachowaniem pe nej technologii po czenia (odt uszczacze , aktywatory, primer itp.)
7.Prowadnik tworzywowy sprawdzi na pierwszym oknie wrazie potrzeby szlifowa .
8.Po czenie Szyby sta ej z profilem prowadz cym fugowa klejem Sikaflex 265.
9.Zaczep zamka odwierca podczas monta u.
10. Profil prowadz cy przed fugowaniem okleji ta m aby unikn zabrudzenia profila
19 0,5
4 0,5
Uwagi:
4 0,5
4 0,5
22
B
25 0,5
56,5
2
84
4 0,5
9
C-C ( 1 : 4 )
13,5 0,5
K (1:1)
L (1:2)
Dokumentacja stanowi
w asno RFWW
"RAWAG" sp.z o.o
MPK Krak w EU8N
Norma:
ISO 2768-m
13,5 0,5
Narysowany
4 0,5
19 0,5
49,5
4 0,5
Data
19 0,5
Sprawdzony
Zatw.
13,5 0,5
49,5
4
Nazwisko
Waga:
Skala:
Materia :
Nazwa:
Okno przesuwne 585x1032
Nr. rysunku
35-502-0055-000
Stan
5
ISO 1302
2010-04-22 M. ukowiak
2010-04-22 P.Boryczka
2010-04-22 A.J zefiak
21
6
Zmiana, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie dla cel w
innych ni przewidziano w umowie lub zam wieniu wymaga pisemnej zgody
RFWW RAWAG sp. z o.o w Rawiczu pod rygorem skutk w prawnych
3
2
Zmiany
Data
Nazwa
Zast. rys.
1
nr. arkusza
1
rozmiar arkusza
A1
A

Podobne dokumenty