Protokół sporządzania leku recepturowego

Transkrypt

Protokół sporządzania leku recepturowego
PROTOKÓŁ SPORZĄDZANIA LEKU RECEPTUROWEGO
ARKUSZ EGZAMINACYJNY – EGZAMIN PRAKTYCZNY Z TPL I
imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………
nr indeksu……………………………………………………………………………………………….
Recepta:
Rp.
Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna:
Synonimy składników:
Dawki (stężenia) składników wg recepty:
Dawki (stężenia) składników wg FP:
Wnioski z przeliczenia dawek (stężeń):
Przewidywane działanie i zastosowanie:
Zestawienie składników recepty:
Nazwa:
1…………………………………………………….
2……………………………………………………
3……………………………………………………
4……………………………………………………
5……………………………………………………
6……………………………………………………
ilość:
……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Opakowanie leku:
Opis wykonania leku:
Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i
kolejności dodawania składników):
Trwałość i przechowywanie:

Podobne dokumenty