NOWE BMW X

Komentarze

Transkrypt

NOWE BMW X
BMW X
www.bmw.pl
NOWE BMW X.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.
Radość z jazdy
/08&#.89
/*&104,30.*0/&.0$/&
13;&%45"8*0/:.0%&-
#BMWstories
BMW oznacza radość z jazdy. A najlepsze jest to, że
każdy przeżywa ją na swój indywidualny sposób. Odkryj
różnorodność pod adresem
www.bmw.pl/BMWstories
 #.89Y%3*7&J163&&953"7"("/$&
4JMOJLCFO[ZOPXZ7#.85XJO1PXFS5VSCPL8,.
DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI74QPLF[PHVNJFOJFN
NJFT[BOZNMBLJFSXLPMPS[F4QBSLMJOH4UPSN[CSZMBOUPXZNQPñZTLJFN
EJPEPXFSFflFLUPSZBEBQUBDZKOFUBQJDFSLB[FTL³SZOBQQB&YDMVTJWF
XLPMPS[FLPąDJTñPOJPXFKJD[BSOZN[LPOUSBTUVKÅDZNJT[XBNJ
XLPMPS[FT[BSZNMJTUXZXFXO×US[OF[ESFXOBT[MBDIFUOFHP
BNFSZLBóTLJFHPE×CV
*//08"$+&*5&$)/0-0(*&
 4*-/*,*#.858*/108&3563#0
4FSDF#.8&GfiDJFOU%ZOBNJDT
 #.8&''*$*&/5%:/".*$4
ðBUXBPT[D[×EOPąÇQBMJXB
 #.8$0//&$5&%%3*7&
6TñVHJBQMJLBDKFPSB[TZTUFNZXTQPNBHBKÅDFLJFSPXD×
 6,ð"%+&;%/:
*OOPXBDZKOFTZTUFNZEBKÅDFKFT[D[FXJ×LT[ÅSBEPąÇ[KB[EZ
ODKRYJ WIĘCEJ.
BMW
KATALOGE
BMW X można odkrywać
też w zupełnie wirtualny
sposób. Za pomocą aplikacji
Katalogi BMW pobierz na swój
tablet cyfrową wersję katalogu.
Aplikację Katalogi BMW
znajdziesz w App Store.
 #&;1*&$;&ò4580
5FDIOPMPHJFOBOBKXZĚT[ZNQP[JPNJF
*/%:8*%6"-/0ĄÆ*84;&$)4530//0ĄÆ
 8:104"ę&/*&4UZMJTUZLB1VSF&YUSBWBHBODFQBLJFUTQPSUPXZ.
JTBNPDIPEZ#.8.1FSGPSNBODF#.8*OEJWJEVBMOBKXBĚOJFKT[F
XZQPTBĚFOJFPCS×D[FL³ñJPQPOZPSB[PSZHJOBMOFBLDFTPSJB#.8
 ,0-03:,PMPSZTUZLBLBSPTFSJJJXO×US[B
 %"/&5&$)/*$;/&.BTBTJMOJLTLS[ZOJBCJFH³XPTJÅHJ[VĚZDJF
QBMJXBPCS×D[FL³ñJOTUBMBDKBFMFLUSZD[OBJSZTVOLJ
W zależności od posiadanej umowy z operatorem
telefonii komórkowej korzystanie z internetu może być
odpłatne.
 4&38*4#.84FSXJT#.8#.8'JOBODJBM4FSWJDF
JĄXJBU#.8
ŁAMIE
REGUŁY, KONWENCJE
I SERCA.
Kwestia charakteru: nowe BMW X. Fascynujące
Sports Activity Coupé BMW emanuje na drodze
pewnością siebie i wszędzie przyciąga uwagę.
Jego unikalna koncepcja łącząca sportowy charakter coupé i dynamikę BMW X wymyka się
konwencjom i stawia ten wyjątkowy samochód
bezsprzecznie na topie.
EKSTRAWAGANCKO
ALBO WCALE.
5BLXZHMÅEBTQPSUPXJFDUZñOPXFHP#.89XZSBĘOJFEFNPOTUSVKF
QS[ZOBMFĚOPąÇBVUBEPTFSJJ91P[JPNFLPOUVSZQPELSFąMBKÅT[FSPLJ
SP[TUBXL³ñJKFT[D[FCBSE[JFKVXJEBD[OJBKÅEZOBNJL×XQFñOJEJP
EPXZDIMBNQUZMOZDIXUZQPXZNLT[UBñDJF-
TU
GRA FIZYKA.
W samym centrum wydarzeń: wyśmienite prowadzenie i wyczucie dynamiki
jazdy dają kierowcy nowego BMW X pełne panowanie nad sytuacją na
drodze. Potężny silnik benzynowy V BMW TwinPower Turbo i -stopniowa
sportowa skrzynia Steptronic w BMW xDrivei zapewniają przyspieszenie od  do  km/h w sensacyjnym czasie , s, dając kierowcy
przewagę w każdej sytuacji.
Równie dynamiczne na drodze jest BMW S  R: moc  kW ( KM)
i maksymalny moment obrotowy  Nm przy  obr/min pozwala
temu roadsterowi podjąć każde wyzwanie. Również bezkompromisowa
stylistyka i nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantują nowemu
BMW S  R pozycję lidera zawsze i wszędzie.
LUXUS PISZEMY
PRZEZ X.
5VNPĚOBTJ×[BTJFE[JFÇXO×US[FOPXFHP#.89KFTUKBLTLSPKPOFOBNJBS×1PEXZĚT[POB
QP[ZDKBTJFE[FOJBQP[XBMB$JQBUS[FÇOBESPH×[H³SZĄXJFUOFXZLPóD[FOJFJFLTLMV[ZXOF
NBUFSJBñZEBKÅXO×US[VDIBSBLUFSMVLTVTPXFHPDPVQ©BFMFHBODLJFMJOJFñÅD[ÅLPLQJU[UZMOÅ
D[׹DJÅLBCJOZKFT[D[FCBSE[JFKVQPEPCOJBKÅDOPXF#.89EPDPVQ©
Niezależnie od Twojego trybu życia – z nowym BMW X osiągniesz
swój cel. Jego stylistyka: ekstrawagancka. Jego dynamika jazdy:
ekstremalnie porywająca. To, co je wyróżnia, sprawia, że trudno mu
się oprzeć. Przekonaj się o tym – poznaj nowe BMW X.
/*&1"46+&%0ę"%/&+,"5&(03**"-&
*%&"-/*&1"46+&%0$*&#*&
INNOWACJE
I TECHNOLOGIE.
SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO: Serce BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Łatwa oszczędność paliwa.
BMW CONNECTED DRIVE: Usługi, aplikacje i systemy wspomagające kierowcę.
UKŁAD JEZDNY: Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.
BEZPIECZEŃSTWO: Technologie na najwyższym poziomie.
18 | 19 Innowacje i technika
Serce BMW EfficientDynamics.
.PNFOUPCSPUPXZ/N
Innowacyjne silniki benzynowe i wysokoprężne BMW z rodziny BMW EfficientDynamics oferują dzięki technologii BMW TwinPower
Turbo znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz spontaniczną reakcję silnika już na niskich obrotach i mają przy tym wyjątkowo niskie
parametry zużycia paliwa i emisji spalin. Wyższa wydajność i optymalna dynamika gwarantują odczuwalnie większą radość z jazdy.
.PNFOUPCSPUPXZ/N
.PDL8
.PDL8
Silniki BMW TwinPower Turbo.
1S×ELPąÇPCSPUPXBPCSNJO
.PDJXZEBKOPąÇѭ#.89Y%SJWFJ[TJMOJLJFN
XUFDIOPMPHJJ5XJO1PXFS5VSCP
#.89Y%SJWFJ
#.89Y%SJWFE
╸DZMJOESPXZS[×EPXZTJMOJLCFO[ZOPXZ#.85XJO1PXFS5VSCP ╸DZMJOESPXZS[×EPXZTJMOJLXZTPLPQS×ĚOZ#.85XJO1PXFS
PNPDZL8,.
JNPNFODJFPCSPUPXZN/N
5VSCPPNPDZL8,.
JNPNFODJFPCSPUPXZN
╸1S[ZTQJFT[FOJFѭLNITQS×ELPąÇNBLTZNBMOB
/N
LNI
╸1S[ZTQJFT[FOJFѭLNITQS×ELPąÇNBLTZNBMOB

╸;VĚZDJFQBMJXBXDZLMVNJFT[BOZNѭMLN
LNI
╸;VĚZDJFQBMJXBXDZLMVNJFT[BOZNMLN
╸&NJTKB$0ѭHLN
╸&NJTKB$0ѭHLN
#.89Y%SJWFJ
#.89Y%SJWFE
╸4JMOJLCFO[ZOPXZ7#.85XJO1PXFS5VSCPPNPDZL8
,.
JNPNFODJFPCSPUPXZN/N
╸1S[ZTQJFT[FOJFѭLNITQS×ELPąÇNBLTZNBMOB
LNI
╸;VĚZDJFQBMJXBXDZLMVNJFT[BOZNMLNѭ&NJTKB
$0ѭHLN
╸DZMJOESPXZS[×EPXZTJMOJLXZTPLPQS×ĚOZ#.85XJO1PXFS
5VSCPPNPDZL8,.
JNPNFODJFPCSPUPXZN
/N
╸1S[ZTQJFT[FOJFѭLNITQS×ELPąÇNBLTZNBMOB
LNI
╸;VĚZDJFQBMJXBXDZLMVNJFT[BOZNѭMLN
╸&NJTKB$0ѭHLN
#.89.E
DZMJOESPXZS[×EPXZTJMOJLXZTPLPQS×ĚOZ.1FSGPSNBODF
5XJO1PXFS5VSCPXZQPTBĚPOZKFTUXFXUSZTLCF[QPąSFEOJ
$PNNPO3BJMJVOJLBMOFUS[ZTUPQOJPXFUVSCPEPñBEPXBOJF
[F[NJFOOÅHFPNFUSJÅUVSCJOZ8J×DFKJOGPSNBDKJOB
TUSPOBDI
SILNIK BENZYNOWY BMW TWIN POWER TURBO.
Potężny silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo wyposażony jest w dwie turbosprężarki, układ Double VANOS i High Precision Injection, który zapewnia oszczędne zużycie paliwa. Silnik o mocy  kW ( KM) przyspiesza od  do  km/h
w niewiarygodnym czasie , s. W zakresie od  do  obr/min do dyspozycji jest maksymalny moment obrotowy wynoszący imponujące  Nm.
╸DZMJOESPXZS[×EPXZTJMOJLXZTPLPQS×ĚOZ#.85XJO1PXFS
5VSCPPNPDZL8,.
JNPNFODJFPCSPUPXZN
/N
╸1S[ZTQJFT[FOJFѭLNITQS×ELPąÇNBLTZNBMOB
LNI
╸;VĚZDJFQBMJXBXDZLMVNJFT[BOZNMLN
╸&NJTKB$0HLN
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.
;
VĚZDJFQBMJXBFNJTKB$0JLMBTBFOFSHFUZD[OB[BMFĚÅPEXZCSBOFHPSP[NJBSVL³ñJPQPO
8J×DFKJOGPSNBDKJNPĚOB[OBMFĘÇOBTUSPOJFJXDFOOJLV

1PEBOFPTJÅHJ[VĚZDJFQBMJXBJFNJTKJ$0PCPXJÅ[VKÅEMBTBNPDIPE³X[FTUBOEBSEPXÅTLS[ZOJÅCJFH³X
20 | 21 Innowacje i technika
BMW EfficientDynamics
Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.
Niezależnie od tego, czy chodzi o maksymalne osiągi, czy o minimalne zużycie paliwa – u nas wszystko kręci się wokół typowej
dla BMW radości z jazdy. BMW EfficientDynamics to strategia BMW mająca na celu minimalizację zużycia paliwa i emisji spalin
przy jednoczesnej maksymalizacji dynamiki i radości z jazdy. To pakiet rozwiązań obejmujących napęd, zarządzanie energią
i koncepcję auta – standardowo w każdym BMW.
/"1Ö%
4JMOJLJCFO[ZOPXF#.85XJO1PXFS5VSCPGBTDZOVKÅQFñOÅUFNQFSBNFOUVDIBSBLUFSZTUZLÅNPDZJTQPOUBOJD[OÅSFBLDKÅKVĚ
PEOJTLJDIPCSPU³X.BKÅQS[ZUZNOJĚT[F[VĚZDJFQBMJXBJFNJTK×TQBMJOPSB[XZĚT[ÅNPDOJĚJDIQPQS[FEOJFHFOFSBDKF
4JMOJLJXZTPLPQS×ĚOF#.85XJO1PXFS5VSCPXZS³ĚOJBKÅTJ×TQPOUBOJD[OÅSFBLDKÅJEPTLPOBñÅDIBSBLUFSZTUZLÅNPDZXF
XT[ZTULJDI[BLSFTBDIPCSPU³X.BKÅQS[ZUZNXZKÅULPXPOJTLJF[VĚZDJFQBMJXBOJTLÅFNJTK×TQBMJOJąXJFUOÅEZOBNJL×
0(Ó-/",0/$&1$+"
*OUFMJHFOUOBMFLLBLPOTUSVLDKBP[OBD[BX#.8TUPTPXBOJFXñBąDJXZDINBUFSJBñ³XXFXñBąDJXZNNJFKTDV%MBLBĚEFK
D[׹DJEPCJFSBOZKFTUOBKMFQJFKOBEBKÅDZTJ×EPUFHPNBUFSJBñ5BGJMP[PGJB[XBOBS³XOJFĚ#.8&GGJDJFOU-JHIUXFJHIUKFTU
E[JTJBKJOUFHSBMOZNFMFNFOUFNTUSBUFHJJ#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTJXZTU×QVKFTUBOEBSEPXPXLBĚEZNTBNPDIPE[JF#.8
;"3;Ä%;"/*&&/&3(*Ä
5SZC&$0130VNPĚMJXJB[BMFĚOJFPEJOEZXJEVBMOFHPTUZMVKB[EZPCOJĚFOJF[VĚZDJBQBMJXBOBXFUPQSPDFOUDPQPLB[BñZ
CBEBOJBQS[FQSPXBE[POFQS[F[#.8,PMFKOFQSPDFOUNPĚOBPT[D[×E[JÇE[J×LJEPEBULPXZNGVOLDKPNTXPCPEOFHPUPD[FOJB
BTZTUFOUBQS[FXJEZXBOJBJUSBTZ&$0130UZMLP[TZTUFNFNOBXJHBDZKOZN1SPGFTTJPOBM
'VOLDKB"VUP4UBSU4UPQXZñÅD[BTJMOJLQPED[BTLS³ULJDIQS[FSXXKFĘE[JFOBQS[ZLñBEOBąXJBUñBDIMVCXLPSLV[NOJFKT[BKÅD
QS[F[UP[VĚZDJFQBMJXB1P[XPMOJFOJVIBNVMDBTJMOJLXñÅD[BTJ×BVUPNBUZD[OJFXVñBNLBDITFLVOEZ
SZYBKA I WYDAJNA: -STOPNIOWA SPORTOWA SKRZYNIA STEPTRONIC.
-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic dostosowuje się do indywidualnego stylu jazdy. Paleta możliwości sięga przy
tym od komfortowej, spokojnej jazdy, po bardzo dynamiczną. Oprócz automatycznego wyboru biegów w każdej chwili można
je wybierać także ręcznie. Zmiana biegów odbywa się za pomocą dynamicznie uformowanej dźwigni biegów lub dźwigienek
przy kierownicy.
0E[ZTLFOFSHJJIBNPXBOJBP[OBD[BĚFBMUFSOBUPSXZUXBS[BQSÅEQS[FEFXT[ZTULJNXUFEZHEZLJFSPXDB[EFKNJFOPH×[HB[V
MVCIBNVKFѭOJFXZLPS[ZTUBOBEPUÅEFOFSHJBLJOFUZD[OBQS[FLT[UBñDBOBKFTUOBFOFSHJ×FMFLUSZD[OÅLU³SB[BTJMBBLVNVMBUPS
22 | 23 Innowacje i technika
BMW ConnectedDrive
Rozwiązania, które dają wolność.
Z dnia na dzień nasz świat jest coraz bardziej połączony. Kierowcy BMW przyzwyczaili się już, że również ich samochód łączy
się z otoczeniem – że w podróży mogą uzyskiwać zawsze aktualne informacje i komunikować się telefonicznie lub pocztą
elektroniczną. BMW ConnectedDrive obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW,
ich pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.
#.8$POOFDUFE%SJWF[JOUFMJHFOUOZNJVTñVHBNJJTZTUFNBNJXTQPNBHBKÅDZNJLJFSPXD×PGFSVKFXñBąDJXFXZQPTBĚFOJFEMB
LBĚEFHP6TñVHJJBQMJLBDKF#.8$POOFDUFE%SJWF[BQFXOJBKÅXJ×DFKTXPCPEZQPQS[F[S³ĚOPSPEOFGPSNZñÅD[OPąDJQP
NJ×E[ZLJFSPXDÅTBNPDIPEFNJąXJBUFN[FXO×US[OZN4ZTUFNZXTQPNBHBKÅDFLJFSPXD×#.8$POOFDUFE%SJWF
QPEOPT[ÅCF[QJFD[FóTUXPJLPNGPSUKB[EZ#.8*OUFMJHFOUOFTZTUFNZPEDJÅĚBKÅLJFSPXD×JNJOJNBMJ[VKÅ[BHSPĚFOJBXSVDIV
ESPHPXZN
0QDKPOBMOZQFñOPLPMPSPXZXZąXJFUMBD[#.8)FBE6QQPQS[F[QSPKFLDK×PQUZD[OÅUSBOTNJUVKFJOGPSNBDKFJTUPUOFQPED[BT
KB[EZXCF[QPąSFEOJNQPMVXJE[FOJBLJFSPXDZVñBUXJBKÅDNVTLVQJFOJFTJ×OBESPE[F8ZąXJFUMBOFTÅNJOBLUVBMOBQS×ELPąÇ
XTLB[³XLJOBXJHBDZKOF4QFFE-JNJU*OGP[FXTLB[BOJFN[BLB[VXZQS[FE[BOJBPSB[MJTUZLPOUBLU³XJPEUXBS[BOJB
Opcjonalne usługi ConnectedDrive zapewniają Ci łączność ze wszystkim, co dla Ciebie ważne, oraz z ludźmi, którzy są Ci
bliscy. Każda funkcja pomyślana jest tak, aby dawać jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Usługi ConnectedDrive oferują szeroki wybór
funkcji i aplikacji – Facebook, radio internetowe i funkcję dyktowania. Zamawiając swój samochód, wybierz również opcjonalne
usługi ConnectedDrive i korzystaj z wielu innych usług, które możesz elastycznie zamawiać w Sklepie BMW ConnectedDrive.
Znajdziesz tam zawsze informacje o dostępnych dla Ciebie usługach i aplikacjach, które możesz na życzenie zamawiać bezpośrednio w samochodzie – albo w portalu klienta „My BMW ConnectedDrive” z komputera lub tabletu. W ten sposób zawsze
samodzielnie decydujesz, z których usług z bogatej oferty chcesz korzystać.


Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach ważności usług i kosztach, uzyskać można na stronie www.bmw.pl/ConnectedDrive,
w cenniku oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +    codziennie od godz. . do ..
Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie.
.V[ZLBLU³SBEPDJFSBXT[×E[JF"CZLBĚEBUSBTBX5XPJN
#.8CZñBTBNÅQS[ZKFNOPąDJÅEPTU×QOFTÅBQMJLBDKFNV[ZD[
OFLU³SFXLBĚEFKTZUVBDKJHSBKÅPEQPXJFEOJVUX³S.PĚFT[XJ×D
TPCJFTUXPS[ZÇXñBTOÅTUBDK×SBEJPXÅLU³SFKC×E[JFT[TñVDIBÇ
KBEÅDEPQSBDZOB[BLVQZD[ZOBVSMPQNPĚFT[S³XOJFĚXZCSBÇ
KFEFO[MJD[OZDIBVEJPCPPL³XCÅEĘTUSFBNPXBÇXñBTOÅNV
[ZL×ѭCF[QPąSFEOJPX5XPJN#.8[PQDKPOBMOZNJVTñVHBNJ
$POOFDUFE%SJWF
0QDKPOBMOZTZTUFNBTZTUVKÅDZLJFSPXDZQMVTPQS³D[
PTUS[FHBOJBQS[FELPMJ[KÅJPTUS[FHBOJBQS[FE[KFDIBOJFN[QBTB
SVDIVPCFKNVKFS³XOJFĚBLUZXOZSFHVMBUPSQS×ELPąDJ[GVOLDKÅ
4UPQ(PPSB[BTZTUFOUBKB[EZXLPSLVLU³SZEPQS×ELPąDJ
LNISFHVMVKFPETU×QPEQPQS[FE[BKÅDFHPQPKB[EVJQS[FK
NVKFLJFSPXBOJF[XJ×LT[BKÅDCF[QJFD[FóTUXPJLPNGPSUKB[EZ
24 | 25 Innowacje i technika
Układ jezdny.
Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.
Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive idealnie dostosowuje się do nawet najtrudniejszych warunków na drodze, gwarantując zawsze lepszą trakcję. Standardowy napęd xDrive i standardowy układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) pozwala
zachować stabilność i pewny kurs jazdy. W ułamku sekundy xDrive zmienia adekwatnie do sytuacji rozdział siły napędu na obie
osie, gwarantując optymalną przyczepność kół do podłoża. W ten sposób xDrive łączy zalety napędu na cztery koła – trakcję,
stabilny kurs i bezpieczeństwo – z typową dla BMW zwinnością.
#
F[QJFD[FóTUXP
0
QUZNBMOFCF[QJFD[FóTUXPE[J×LJOBKOPXT[ZNUFDIOPMPHJPN#.8
 %ZOBNJD[OBLPOUSPMBTUBCJMOPąDJ%4$
SFKFTUSVKFTUBMF
BLUVBMOÅTZUVBDK×QPED[BTKB[EZJPQUZNBMJ[VKFUPSKB[EZPSB[
USBLDK×
 3FGMFLUPSZBEBQUBDZKOF[F[NJFOOZNNJFKTLJNJBVUP
TUSBEPXZNSP[E[JBñFNąXJBUñB[FąXJBUñBNJ[BLS×UPXZNJ
[BQFXOJBKÅDZNJPQUZNBMOFPąXJFUMFOJFKF[EOJJ#.84FMFDUJWF
#FBNOJFPąMFQJBKÅDZNBTZTUFOUFNąXJBUFñESPHPXZDI
 8TLBĘOJLDJąOJFOJBXPQPOBDIPTUS[FHBLJFSPXD×
QS[FEVUSBUÅDJąOJFOJBQPQS[F[D[VKOJLJNJFS[ÅDFDJąOJFOJF
JUFNQFSBUVS×QPXJFUS[BXPQPOBDI
 ,BCJOBQBTBĚFSTLBE[J×LJGVOLDKPOBMOFKTUSVLUVS[F
X[NPDOJFóJQPñÅD[FóPSB[XZTPLPXZUS[ZNBñZNNBUFSJBñPN
[BQFXOJBNBLTZNBMOFCF[QJFD[FóTUXPXQS[ZQBELVLPMJ[KJ
 )JMM%FTDFOU$POUSPM)%$
XNPEFMBDI[Y%SJWFUP
VLñBELPOUSPMJ[KB[EV[FTUPL³XLU³SZOBXFUOBOBKCBSE[JFK
TUSPNZDITUPLBDIBVUPNBUZD[OJFVUS[ZNVKFQS×ELPąÇOJFDP
XZĚT[ÅPEQS×ELPąDJQJFT[FHPѭCF[LPOJFD[OPąDJOBDJTLBOJB
QFEBñVIBNVMDB
 4ZTUFN"DUJWF1SPUFDUJPOUPQSFXFODZKOBPDISPOBQBTB
ĚFS³X3FBHVKFXLSZUZD[OZDITZUVBDKBDIJXZIBNPXVKFTB
NPDI³EQPLPMJ[KJ
Opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Comfort obejmuje dynamiczną kontrolę amortyzatorów oraz pneumatyczne
zawieszenie osi tylnej oferujące maksimum komfortu. Jeżeli ustawienie układu jezdnego ma być czasem nieco bardziej sportowe,
to przełącznik właściwości jezdnych oferuje jeszcze dwa bardziej dynamiczne tryby.
Dynamika jazdy na najwyższym poziomie: opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Dynamic umożliwia jeszcze
większą optymalizację dynamiki jazdy. Zawarty w pakiecie układ Dynamic Performance Control oraz Dynamic Drive zapewniają
zasadniczo bardzo sportową dynamikę jazdy widoczną m.in. w bardzo neutralnej pracy układu kierowniczego i minimalnych
przechyłach karoserii na zakrętach – i to przy wysokim komforcie jazdy.
Idealne połączenie: opcjonalny pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Professional obejmuje wyposażenie pakietu
Comfort i Dynamic. Oferuje on maksimum komfortu przy maksymalnej dynamice jazdy. Dzięki temu możesz w każdej chwili
dostosować charakterystykę układu jezdnego do swych indywidualnych życzeń za pomocą przełącznika właściwości jezdnych.
Opcjonalny układ Dynamic Performance Control optymalizuje trakcję, stabilność kursu i zwinność poprzez zwiększenie
momentu napędowego na tylne koło po zewnętrznej stronie zakrętu.
W połączeniu z pakietem sportowym M adaptacyjny układ jezdny M obejmuje dynamiczną kontrolę amortyzatorów i pneumatyczne zawieszenie osi tylnej. Jego dynamiczny charakter można jeszcze bardziej usportowić, włączając przełącznikiem
właściwości jezdnych tryb SPORT lub SPORT+.
Opcjonalny aktywny układ kierowniczy zmienia kąt skrętu kół zależnie od prędkości jazdy. Podczas jazdy z mniejszą prędkością
większy skręt kół sprawia, że do kierowania potrzebne są mniejsze obroty kierownicy. Przy większych prędkościach układ kierowniczy
działa bardziej bezpośrednio, a mniejszy skręt kół skutkuje spokojniejszą jazdą na wprost, a tym samym większą stabilnością kursu.
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF
*/%:8*%6"-/0ĄÆ*
84;&$)4530//0ĄÆ
8:104"ę&/*&4UZMJTUZLB1VSF&YUSBWBHBODFQBLJFUTQPSUPXZ.JTBNPDIPEZ
#.8.1FSGPSNBODF#.8*OEJWJEVBMOBKXBĚOJFKT[FXZQPTBĚFOJFPCS×D[FL³ñ
JPQPOZPSB[PSZHJOBMOFBLDFTPSJB#.8
,0-03:,PMPSZTUZLBLBSPTFSJJJXO×US[B
%"/&5&$)/*$;/&.BTBTJMOJLTLS[ZOJBCJFH³XPTJÅHJ[VĚZDJFQBMJXBPCS×D[F
L³ñJOTUBMBDKBFMFLUSZD[OBJSZTVOLJ
4&38*4#.84FSXJT#.8#.8'JOBODJBM4FSWJDFTJĄXJBU#.8
28 | 29 Wyposażenie
NOWE BMW X6.




[ 01 | 03 ] Nowe BMW X6 xDrive30d w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze srebra
lodowcowego i z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Y Spoke 595,
9 J x 19 z oponami 255/50 R19.
[ 02 ] Standardowe radio BMW Professional i standardowy system stereo z 6 głośnikami zapewniają rozrywkę podczas jazdy (na zdjęciu system nawigacyjny Professional).
<> 4QPSUPXÅTUZMJTUZL×XO×US[BQPELSFąMBKT[D[FH³MOJFTUBOEBSEPXBUBQJDFSLBTL³S[BOB
XLPMPS[FLPSBMPXZNJPQDKPOBMOFGPUFMFTQPSUPXF

<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI:4QPLF+YPQPOZ3
TUBOEBSEX#.89Y%SJWFJ#.89Y%SJWFEPSB[#.89Y%SJWFE
30 | 31 Wyposażenie
STYLISTYKA PURE EXTRAVAGANCE.
Zakres wyposażenia wewnętrznego:
Zakres wyposażenia zewnętrznego:
 skóra nappa Exclusive w kolorze kości słoniowej i czarnym (dwukolorowa)
w wersji rozszerzonej, z kontrastującymi szwami w kolorze szarym lub
skóra nappa Exclusive w kolorze koniaku i czarnym (dwukolorowa) w wersji
rozszerzonej, z kontrastującymi szwami w kolorze brązowym
 listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego amerykańskiego dębu (do koloru
kości słoniowej i czarnego) lub Fineline Stripe (do koloru koniaku i czarnego)
 listwy wewnętrzne Fineline Pur ze strukturą, z drewna szlachetnego topoli
słojowanej, aluminium z delikatnym szlifem, listwy ozdobne BMW Individual,
z drewna szlachetnego Fineline Stripe (do koloru koniaku i czarnego) lub
z drewna szlachetnego amerykańskiego dębu (do koloru kości słoniowej
i czarnego)
 deska rozdzielcza obita skórą nappa w kolorze czarnym z kontrastującymi
szwami w kolorze szarym (do koloru kości słoniowej i czarnego) lub skórą
nappa w kolorze czarnym z kontrastującymi szwami w kolorze brązowym
(do koloru koniaku i czarnego)
 boczki drzwi obite skórą nappa w kolorze czarnym z kontrastującymi szwami
w kolorze szarym (do koloru kości słoniowej i czarnego) lub skórą nappa
w kolorze czarnym z kontrastującymi szwami w kolorze brązowym (do koloru
koniaku i czarnego)
 kluczyk samochodowy z przyciskami i wstawką w perłowym chromie
 -calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke  z ogumieniem
mieszanym
 w kolorze szarego ceru: obramowania bocznych szyb, galwanizowane lusterka
zewnętrzne, ramki atrapy chłodnicy, elementy na skrzelach, akcent na
pokrywie bagażnika, listwy progowe we wszystkich drzwiach (z przodu
podświetlane i z napisem BMW), aluminiowe stopnie progowe
 w kolorze szarego ceru o odmiennym wyglądzie: grill atrapy chłodnicy,
wstawki w bocznych wlotach powietrza i listwa ozdobna na środkowej kratce
powietrza u dołu, atrapy osłon podwozia w stali szlachetnej z przodu i z tyłu
 diodowe światła przeciwmgielne
 w błyszczącym kolorze czarnym: maskownice słupków i trójkąty lusterek
zewnętrznych
Stylistyka wnętrza Pure Extravagance doskonale łączy się z pakietem
sportowym M i kolekcjami BMW Individual (patrz strona /).
Dowolna kombinacja ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance, skórą Dakota
i innymi kołami. Szczególnie zalecane do stylistyki Pure Extravagance: relingi
dachowe w błyszczącym kolorze czarnym.
 
 
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF




[ 01 ] Tapicerka w dwukolorowej wersji ze skóry Exclusive w kolorze koniaku i czarnym
w wersji rozszerzonej z kontrastującymi szarymi szwami w kolorze brązowym.
[ 02 ] Sportowy charakter w ekskluzywnej atmosferze – typowa orientacja na kierowcę
i standardowa sportowa kierownica skórzana z dźwigienkami zmiany biegów gwarantują
mnóstwo radości z jazdy.


<]> /PXF#.89XPQDKPOBMOZNMBLJFS[FNFUBMJ[PXBOZNXLPMPS[FT[BSZN4PQIJTUP
[CSZMBOUPXZNQPñZTLJFNJ[PQDKPOBMOZNJDBMPXZNJPCS×D[BNJL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI4UBS
4QPLFXCñZT[D[ÅDZNLPMPS[FD[BSOZN[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN
<> 4[D[PULPXBOFBOPEPXBOFBMVNJOJPXFTUPQOJFQSPHPXFXLPMPS[FT[BSFHPDFSVUXPS[Å
DIBSBLUFSZTUZD[OZBLDFOUXJ[VBMOZJVNPĚMJXJBKÅLPNGPSUPXFXTJBEBOJFEPBVUB
<> %PMOBD[׹ÇEFTLJSP[E[JFMD[FKVUS[ZNBOBKFTUXLPMPS[FLPOJBLVBMJTUXZXFXO×US[OF
[ESFXOBT[MBDIFUOFHP'JOFMJOF4USJQFIBSNPOJKOJFLPNQPOVKÅTJ×[XZTPLPHBUVOLPXÅUBQJDFSLÅ
TL³S[BOÅ
<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI74QPLF[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN
QS[³E+YPQPOZ3UZñ+YPQPOZ3
<> 4LS[FMBSFHVMVKÅQS[FQñZXQPXJFUS[BOBQS[FEOJDILPñBDIѭ[NOJFKT[BKÅPQPSZQPXJFUS[B
[VĚZDJFQBMJXBJFNJTK×$0
32 | 33 Wyposażenie
PAKIET SPORTOWY M.
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF
Zakres wyposażenia wewnętrznego:
Zakres wyposażenia zewnętrznego:
 listwy progowe z napisem M
 kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, dźwigienkami
zmiany biegów i emblematem M
 sportowe fotele przednie w tapicerce z alcantary i skóry w kolorze antracytowym ze znaczkiem M w lamówce
 komfortowe fotele przednie w skórze Dakota, skórze nappa Exclusive lub
w rozszerzonej tapicerce BMW Individual ze skóry z merynosów o delikatnej
fakturze
 regulacja foteli, elektryczna, z funkcją pamięci
 listwy wewnętrzne z aluminium Hexagon
 listwy wewnętrzne z aluminium z delikatnym szlifem, z drewna szlachetnego
amerykańskiego dębu, z drewna szlachetnego topoli słojowanej, z drewna
szlachetnego Fineline Stripe, z drewna szlachetnego jesionu BMW Individual
w kolorze brązu wulkanicznego, BMW Individual w czerni fortepianowej lub
z drewna szlachetnego jasnobrązowego kalopanaksu BMW Individual
 podnóżek M
 antracytowa podsufitka BMW Individual
 podsufitka BMW Individual z alcantary lub podsufitka BMW Individual
z alcantary w kolorze antracytowym
 kluczyk samochodowy w stylistyce M
 -calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  M z ogumieniem mieszanym
 -calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  M
z ogumieniem mieszanym
 pakiet aerodynamiczny M (pas przedni z powiększonymi wlotami powietrza,
progi z dodatkową krawędzią)
 boczne logo M
 adaptacyjny układ jezdny M
 pakiet adaptacyjnego układu jezdnego Dynamic
 ekskluzywny lakier w metalizowanym kolorze czarnego karbonu
 błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line
 elementy zewnętrzne BMW Individual, satynowane aluminium
 końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie (trapezowa)
 skrzela w błyszczącym kolorze czarnym
Idealnym uzupełnieniem pakietu sportowego M jest kolekcja
BMW Individual (patrz strona /).
Pakiet sportowy M doskonale łączy się również ze stylistyką wnętrza
Pure Extravagance.
 
 




[ 01 ] Kierownica skórzana M doskonale leży w dłoniach, a przyciski wielofunkcyjne i dźwigienki
zmiany biegów oferują wysoki komfort.
[ 02 ] Eleganckie, elektrycznie regulowane fotele sportowe z pamięcią ustawień w tapicerce
z alcantary i skóry w kolorze antracytowym z oznaczeniem M w lamówce zapewniają kierowcy
optymalne trzymanie boczne.


<]> /PXF#.89XPQDKPOBMOZNMBLJFS[FXLPMPS[FD[FSXJFOJGMBNFODP[CSZMBOUPXZN
QPñZTLJFN
<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN
QS[³E+YPQPOZ3UZñ+YPQPOZ3
<> "OUSBDZUPXBQPETVGJULBOBEBKFXO×US[VXZKÅULPXFHPDIBSBLUFSV
<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN
QS[³E+YPQPOZ3UZñ+YPQPOZ3
<> 5ZQPXFMJTUXZQSPHPXF.[OBQJTFNNPEFMVKVĚXDIXJMJPUXBSDJBES[XJ[BQPXJBEBKÅ
OJFTBNPXJUFXSBĚFOJB[KB[EZ
34 | 35 Wyposażenie
NOWE BMW X6 M50d.
GENY M W STANDARDZIE.
BMW X Md. Nowe BMW X Md łączy innowacyjny napęd, idealnie zestrojony
układ jezdny i niezwykłą stylistykę, dzięki czemu wyróżnia się dynamiką, komfortem i doskonałą
funkcjonalnością w codziennej eksploatacji. -cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny
M Performance TwinPower Turbo z trójstopniowym turbodoładowaniem i bezpośrednim
wtryskiem CommonRail oferuje imponującą moc, błyskawiczną reakcję i niesamowitą
elastyczność. Silnik BMW X Md o mocy  kW ( KM) daje przyspieszenie od
 do  km/h w , s przy zużyciu paliwa w cyklu mieszanym wynoszącym tylko , l
na  km i emisji CO  g/km. Adaptacyjny układ jezdny M i dynamiczna kontrola
amortyzatorów dają nowemu BMW X Md jeszcze bardziej sportowy charakter, wyjątkowo
precyzyjne prowadzenie i maksymalną zwinność.
Napis. Charakterystyczny napis M50d w ciemnym chromie.
Końcówki rur wydechowych. Trapezowe końcówki z lewej i prawej strony
otoczone są czarną chromowaną osłoną.
36 | 37 Wyposażenie
BMW Individual
Wyraz osobowości.
-BLJFS#.8*OEJWJEVBMXLPMPS[FCSÅ[PXFHPQJSZUVNFUBMJ[P
XBOZJDBMPXFPCS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI74QPLF*
Nowe BMW X. Inspired by BMW Individual.
Już jeżdżąc BMW, dajesz świadectwo swojego charakteru. Tym, którzy
chcą, aby ich samochód jeszcze bardziej odzwierciedlał ich osobowość,
kolekcja BMW Individual i manufaktura BMW Individual oferuje niemal
nieograniczone możliwości indywidualizacji auta.
Kolekcja BMW Individual perfekcyjnie dopasowana do danej serii oferuje
wybór różnych opcji wyposażenia: lakiery o fascynującym połysku dające
niezwykłe załamania światła. Tapicerkę skórzaną o unikalnej kolorystyce
i zakresie dopełnioną umiejętnymi kontrastami i szwami ozdobnymi. Listwy
wewnętrzne z ekskluzywnego drewna szlachetnego pokryte perfekcyjnym
lakierem fortepianowym lub najwyśmienitszą skórą.
Taką ofertę może przebić wyłącznie manufaktura BMW Individual. Ma ona
jeden cel: w doskonałym stylu i z rzemieślniczą perfekcją realizować niemal
każde najbardziej indywidualne życzenie klienta.
3P[T[FS[POBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³X
PEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FT[BSPCSÅ[PXZN[P[EPCOÅQFS
GPSBDKÅPSB[MBN³XLÅJT[XBNJXLPOUSBTUVKÅDZNLPMPS[F
3P[T[FS[POBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FT[BSPCSÅ[PXZN
[FTL³S[BOÅEFTLÅSP[E[JFMD[ÅMJTUXZXFXO×US[OF[ESFXOBT[MBDIFUOFHPKBTOPCSÅ[PXFHPLBMPQBOBLTVPSB[
LJFSPXOJDBTL³S[BOB[ESFXOJBOZNJBQMJLBDKBNJ
POZNAJ BMW INDIVIDUAL INTERAKTYWNIE.
APLIKACJA BMW INDIVIDUAL NA iPADA.
38 | 39 Wyposażenie
NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
 
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF

 

 





 
 
 

 
 
 


[ 01 ] Elektryczny szklany dach umożliwia regulowaną wymianę
powietrza i przyjemny klimat wnętrza. Zintegrowany wiatrochron
gwarantują komfort akustyczny.
[ 04 ] Kierownica skórzana M doskonale leży w dłoniach,
a przyciski wielofunkcyjne i dźwigienki zmiany biegów oferują
wysoki komfort.
[ 07 ] Sportowa kierownica skórzana z dźwigienkami zmiany
biegów umożliwia oburęczne prowadzenie samochodu, zmianę
biegów i obsługę różnych funkcji.
<> %FTLBSP[E[JFMD[B#.8*OEJWJEVBMPCJUBTL³SÅ95
H³SOBD[׹ÇXTL³S[FOBQQBEPMOBD[׹ÇXTL³S[F[NFSZOP
T³X#.8*OEJWJEVBMPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FUBQJDFSLJ
<> 1S[FñÅD[OJLXñBąDJXPąDJKF[EOZDIVNPĚMJXJBXZC³STUBO
EBSEPXFHPUSZCV$0.'035FLPOPNJD[OFHPUSZCV&$0130
MVCUSZCV41035
<> &LTLMV[ZXOFBQMJLBDKFDFSBNJD[OFOBFMFNFOUBDIPCTñV
HJOPEĘXJHOJCJFH³XQPLS×UñBDIHñPąOPąDJJUFNQFSBUVSZSPCJÅ
CBSE[PFLTLMV[ZXOFXSBĚFOJF
[ 02 ] Hak holowniczy z elektrycznie rozkładaną główką
(niewidoczną) i kontrolą stabilności dopuszczony jest do
wysokiej masy przyczep do 3500 kg.
[ 05 ] Diodowe reflektory adaptacyjne o barwie światła zbliżonej
do dziennego automatycznie dostosowują rozdział oświetlenia
do prędkości i kąta skrętu kół.
[ 08 ] Szczególnie zalecane do stylistyki Pure Extravagance:
relingi dachowe w błyszczącym kolorze czarnym.
<> 4ZTUFNBTZTUVKÅDZLJFSPXDZQMVTPGFSVKFOBKOPXPD[F
ąOJFKT[FGVOLDKFPTUS[FHBXD[FJDISPOJÅDFQS[FELPMJ[KÅLU³SF
XTQJFSBKÅLJFSPXD×XLSZUZD[OZDIJNPOPUPOOZDITZUVBDKBDI
OBESPE[F
<> ,POUSPMFSJ%SJWF5PVDIXDIPE[JXTLñBETZTUFNVOB
XJHBDZKOFHP1SPGFTTJPOBM
VNPĚMJXJBJOUVJDZKOÅPCTñVH×[B
QPNPDÅUPVDIQBEBOBLPOUSPMFS[FJ%SJWF
<> 4ZTUFN#BOH0MVGTFO)JHI&OE4VSSPVOE4PVOEGB
TDZOVKFQFñOJÅCS[NJFOJBBSBOĚBDKÅPąXJFUMFOJBJXZTVXBOZN
HñPąOJLJFNDFOUSBMOZN
[ 03 ] Szczotkowane, anodowane aluminiowe stopnie progowe
(na zdjęciu w kolorze szarego ceru) tworzą charakterystyczny
akcent wizualny i umożliwiają komfortowe wsiadanie do auta.
[ 06 ] Automatyczne domykanie drzwi za pomocą siłownika
elektrycznego łagodnie domyka przymknięte drzwi.
[ 09 ] Kierownica skórzana BMW Individual w stylu sportowej
kierownicy skórzanej z drewnianymi aplikacjami, pasująca do
danych listew wewnętrznych BMW Individual.
<> 8JFMPGVOLDZKOZXZąXJFUMBD[XTLBĘOJL³XPGFSVKFJNQP
OVKÅDÅXJ[VBMJ[BDK×XTLBĘOJL³XJQS[ZS[ÅE³X
<> 6DIXZUZOBOBQPKFQS[FEEĘXJHOJÅCJFH³XJXJFMFJOOZDI
Q³ñFLJTDIPXL³XOBQS[FENJPUZOQTDIPXFLOBPLVMBSZOBE
MVTUFSLJFNXFXO×US[OZN
<> ,MJNBUZ[BDKBBVUPNBUZD[OB[TUSFGPXÅSFHVMBDKÅXZQP
TBĚPOBKFTUXEPEBULPXZQBOFMPCTñVHJ[XZąXJFUMBD[FNEPJO
EZXJEVBMOFKSFHVMBDKJUFNQFSBUVSZ[UZñV
<> 1FñOPLPMPSPXZXZąXJFUMBD[#.8)FBE6QQPQS[F[
QSPKFLDK×PQUZD[OÅUSBOTNJUVKFJOGPSNBDKFJTUPUOFQPED[BT
KB[EZXCF[QPąSFEOJNQPMVXJE[FOJBLJFSPXDZ
8
LPMPS[FD[BSOZNXQPñÅD[FOJVUBQJDFSLÅXLPMPS[FCSÅ[V"NBSPNVT[LBUVMVCCSÅ[VLSFPMTLJFHP
8LPMPS[FDJFNOFHPTDPUDIVXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅXLPMPS[FCJBñFHPEZNVMVCT[BSPCSÅ[PXZN
,
POUSBTUVKÅDFT[XZXZTU×QVKÅOBH³SOFKJEPMOFKD[׹DJEFTLJSP[E[JFMD[FKPSB[H³SOFKD[׹DJCPD[L³XES[XJ
5ZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅ#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F

;
QPMBSZ[BDZKOZNJPLVMBSBNJQS[FDJXTñPOFD[OZNJXTLB[BOJBXJEPD[OFTÅXPHSBOJD[POZN[BLSFTJF


40 | 41 Wyposażenie
NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
 
 
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF

 

 

 

 
 

 



 
[ 01 ] Surround View to wizualna funkcja wspomagająca parkowanie, która obejmuje system kamer dających kąt widzenia
360°: Top View, kamerę cofania i Panorama Side View.
[ 04 ] Komfortowa telefonia z rozszerzoną integracją smartfonów,  obejmuje m.in. praktyczny uchwyt na telefon z funkcją
ładowania i Bluetooth Audio Streaming.
[ 07 ] Funkcja Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania rejestruje ograniczenia prędkości oraz informacje o zakazach wyprzedzania.
<> -PE³XLB#.8*OEJWJEVBMFMFLUSZD[OBJñBUXPXZKNPXBOB
PGFSVKFNJFKTDFOBEXJFCVUFMLJQPMJUS[ZQVT[LJ[OBQPKBNJ
<> 1BLJFUTDIPXL³XPCFKNVKFXJFMFQS[FNZąMBOZDISP[XJÅ[Bó
VNPĚMJXJBKÅDZDICF[QJFD[OFQS[FDIPXZXBOJFNOJFKT[ZDIJXJ×L
T[ZDIQS[FENJPU³X
<> 1BEZOBLPMBOBEMBLJFSPXDZJQBTBĚFSBOBLPOTPMJąSPE
LPXFKTUBOPXJÅQS[ZKFNOFPQBSDJFEMBO³HѭT[D[FH³MOJFQPED[BT
T[ZCLJFHPQPLPOZXBOJB[BLS×U³X
[ 02 ] Asystent parkowania nowej generacji maksymalnie oferuje
kierowcy maksymalne wsparcie – przejmuje wybór biegu,
kierowanie obsługę gazu i hamulca.
[ 05 ] Real Time Traffic Information (RTTI)2 dostarcza niemal
w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na autostradach,
drogach ekspresowych i krajowych oraz na wielu odcinkach
miejskich.
[ 08 ] Podczas jazdy terenowej funkcja xDrive Status dostarcza
informacji i kątach przechyłów bocznych i wzdłużnych oraz wskazanie kompasu.
<> ;EPTU×QFNLPNGPSUPXZNXZTUBSD[ZUZMLPNJFÇLMVD[ZL
QS[ZTPCJFѭPUXJFSBOJFJ[BNZLBOJF[BNL³XXT[ZTULJDIES[XJ
JQPLSZXZCBHBĚOJLBPECZXBTJ×CF[VĚZDJBLMVD[ZLB
<> ,POGJHVSBDKB[XZLPOUVSPXBOZNJJOEZXJEVBMOZNJ
TJFE[FOJBNJOBEBKFXO×US[VTQPSUPXZDIBSBLUFSDPVQ©JPGFSVKF
NJFKTDFEMBQJ×DJVPT³C
<> 1BLJFUPąXJFUMFOJB[S³ĚOZNJEJPEPXZNJĘS³EñBNJąXJB
UñBJ[NJFOOÅCBSXÅąXJBUñB[XJ×LT[BLPNGPSUXFXOÅUS[JOB
[FXOÅUS[
[ 03 ] System rozrywki z tyłu Professional z dwoma niezależnymi
kolorowymi ekranami HD zapewnia doskonałą rozrywkę na tylnych
siedzeniach.
[ 06 ] BMW Night Vision z funkcją Dynamic Light Spot umożliwia
dostrzeżenie w ciemności ludzi i większych zwierząt nawet
z większej odległości.
[ 09 ] Aktywna wentylacja foteli latem przyjemnie chłodzi
powierzchnie foteli, znacznie podwyższając komfort jazdy.
<> 4QPSUPXFGPUFMFQS[FEOJFHXBSBOUVKÅPQUZNBMOFUS[ZNBOJF
CPD[OFJFMFLUSZD[OÅSFHVMBDK×
<> 5PSCBOBOBSUZJEFTLJTOPXCPBSEPXF1SPQP[XBMB[BDIPXBÇ
NJFKTDFEMBEX³DIPT³COBLBOBQJFUZMOFK
*OGPSNBDKFEPUZD[ÅDFLPNQBUZCJMOPąDJTNBSUGPO³XJJOOZDIVS[ÅE[FóNPCJMOZDI[F[ñÅD[FN#MVFUPPUINPĚOB[OBMFĘÇOBTUSPOJFXXXCNXQMCMVFUPPUI
&
MFNFOUQBLJFUVOBXJHBDZKOFHP$POOFDUFE%SJWF
1
S[FXJEZXBOZUFSNJOXQSPXBE[FOJBS8CVEPXBOBXCBHBĚOJLV[NOJFKT[BKFHPQPKFNOPąÇPPLM
8
QPñÅD[FOJV[FTUZMJTUZLÅLBSPTFSJJ1VSF&YUSBWBHBODFQPEGVOLDKBCF[EPUZLPXFHPPUXJFSBOJBJ[BNZLBOJBQPLSZXZCBHBĚOJLBKFTUOJFEPTU×QOB




42 | 43 Wyposażenie
OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.
 
 wyposażenie standardowe
 wyposażenie dodatkowe
 akcesoria
 
 
0
3:(*/"-/&",$&403*"#.8



 
 
 
 




 
[ 01 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 594,
9 J x 19, opony 255/50 R 19 (standard w BMW X6 xDrive35i,
BMW X6 xDrive30d oraz BMW X6 xDrive40d).
[ 04 ] 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 491
z ogumieniem mieszanym, w błyszczącym kolorze czarnym,
przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony
315/35 R 20.
[ 07 ] 21-calowe obręcze kół BMW M Performance Double
Spoke 310 M w dwóch odcieniach Ferric Grey, polerowane
na wysoki połysk, logo M, z ogumieniem mieszanym, rozmiar
z przodu 10 J x 21, opony 285/35 R 21, rozmiar z tyłu 11,5 J x 21,
opony 325/30 R 21.1
<> 6DIXZUEPQS[FXP[VEX³DISPXFS³XNBLTLH
#F[QJFD[OZNPOUBĚOBIBLVIPMPXOJD[ZN'VOLDKBPEDIZMBOJB
VñBUXJBKÅDBEPTU×QEPCBHBĚOJLB
<> 8ZTPLJFKKBLPąDJFUVJ[D[BSOFKTL³SZ[FTUZMPXÅXTUBXLÅ
[FTUBMJT[MBDIFUOFK[BQPCJFHBOJF[BNJFS[POFNVXDJąOJ×DJV
QS[ZDJTL³XJDISPOJQS[FESZTBNJJ[BCSVE[FOJFN
<> 'PUFMJL#.8+VOJPS4FBUHSVQZD[BSOPBOUSBDZUPXZ
EMBE[JFDJXXJFLVPEPLNJFTJ×DZEPMBUPLLH
EP
NPOUBĚVXCB[JF*40'*9OBMFĚZ[BN³XJÇPEE[JFMOJF
;QPEVT[
LBNJXZQFñOJPOZNJQPXJFUS[FNEMBMFQT[FKPDISPOZCPD[OFK
[ 02 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 595,
9 J x 19 cali, opony 255/50 R 19 (standard w BMW X6 xDrive50i).
[ 05 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke
490, BMW EfficientDynamics, 9 J x 19, opony 255/50 R 19.
[ 08 ] 21-calowe obręcze kół BMW Performance Y Spoke 375 M
w dwóch odcieniach Ferric Grey, polerowane na wysoki połysk,
napis BMW Performance, z ogumieniem mieszanym, rozmiar
z przodu 10 J x 21, opony 285/35 R 21, rozmiar z tyłu 11,5 J x 21,
opony 325/30 R 21.1
<> 5PSCB-VYVSZOBOBSUZJEFTLJTOPXCPBSEPXFEPCF[
QJFD[OFHPUSBOTQPSUVNBLTZNBMOJFD[UFSFDIQBSOBSUMVCUS[FDI
EFTFLTOPXCPBSEPXZDI%[J×LJSPMLPNUSBOTQPSUPXZNXQSBX
E[JXFKTL³S[FS³XOJFLPNGPSUPXBDPMVLTVTPXB
<> %PQBTPXBOBXZUS[ZNBñBNBUB[QPEXZĚT[POÅLSBX×E[JÅ
JXTUBXLÅ[FTUBMJT[MBDIFUOFKDISPOJQPEñPH×JCVUZQS[FEXJMHP
DJÅJ[BCSVE[FOJFN
<> 0CS×D[FL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDIXEX³DIPEDJFOJBDINB
UPXFHPT[BSFHP0SCJU[XJEPD[OÅTUSPOÅQPMFSPXBOÅOBXZTPLJ
QPñZTL[XBMDPXBOÅLSBX×E[JÅPCS×D[ZJ[MPHP.;FTUBX
LPNQMFUOZDIL³ñ51$[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN3VOGMBU
[ 03 ] 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 451
z ogumieniem mieszanym, przód 10 J x 20, opony 275/40 R 20,
tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.
[ 06 ] 20-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich
V Spoke 551 I z ogumieniem mieszanym, przód 10 J x 20,
opony 275/40 R 20, tył 11 J x 20, opony 315/35 R 20.

Te oraz inne obręcze kół znajdziesz również w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW na stronie www.bmw.pl
<> "EBQUFS4OBQ*O$POOFDU6OJWFSTBM%PXT[ZTULJDILPN
QBUZCJMOZDIUFMFGPO³X[F[ñÅD[FNNJDSP64#0QS³D[ñBEPXBOJB
QPQSBXJBPECJ³STZHOBñVJQP[XBMBCF[QJFD[OJFQS[FXP[JÇUFMFGPO
;BQSBT[BNZEPTLPS[ZTUBOJB[JOOPXBDZKOZDISP[XJÅ[Bó#.8PCFKNVKÅDZDIFMFNFOUZ[FXO×US[OFXZQPTBĚFOJFXO×US[BTZTUFNZLPNVOJLBDZKOFJJOGPSNBDZKOFPSB[USBOTQPSUJXZQPTBĚFOJFCBHBĚOJLB
%FBMFS#.8DI×UOJFEPSBE[JXLXFTUJJXZCPSVPSZHJOBMOZDIBLDFTPSJ³X#.8JXS×D[ZTQFDKBMOZLBUBMPHBLDFTPSJ³X8J×DFKJOGPSNBDKJNPĚOB[OBMFĘÇOBTUSPOJFXXXCNXQMBLDFTPSJB
44 | 45 Kolory
KOLORYSTYKA KAROSERII.
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF
#.8*/%*7*%6"-
 Niemetalizowany 300 biel alpejska
 Niemetalizowany 668 czarny
 Metalizowany 416 czarny karbon1
 #.8*OEJWJEVBM9QFSñPXPTSFCSOZNFUBMJ[PXBOZ
 #.8*OEJWJEVBM9SVCJOPXPD[BSOZNFUBMJ[PXBOZ
 Metalizowany A52 kosmiczny szary2
 Metalizowany 475 szafirowoczarny2
 Metalizowany A83 srebro lodowcowe
 #.8*OEJWJEVBM9CSÅ[PXZQJSZUNFUBMJ[PXBOZ
 #.8*OEJWJEVBM4D[BSOZB[VSZUNFUBMJ[PXBOZ
 Metalizowany C06 czerwień flamenco z brylantowym połyskiem2
 Metalizowany C07 Sparkling Storm z brylantowym połyskiem
 Metalizowany A14 srebro mineralne
 Metalizowany A96 biel mineralna2
 Metalizowany A90 szary Sophisto z brylantowym połyskiem
<#.8,POGJHVSBUPS>4LPOfiHVSVKTXPKFDBñLPXJDJFJOEZXJEVBMOF#.8%PXZCPSVTÅXT[ZTULJFTJMOJLJLPMPSZJFMFNFOUZXZQPTBĚFOJB8J×DFKOBTUSPOJFXXXCNXQMLPOGJHVSBUPS


Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
Opcja również w pakiecie sportowym M.
<1PMBLPMPS³X>1S[FETUBXJPOFUVUBKQPMBLPMPS³XNBKÅEBÇPH³MOFXZPCSBĚFOJFPXZHMÅE[JFLPMPS³XJNBUFSJBñ³X5XPKFHP#.88JFNZKFEOBL[EPąXJBED[FOJBĚFGBSCZESVLBSTLJFOJF[BXT[FXJFSOJFPEEBKÅPEDJFOJFMBLJF
SVUBQJDFSLJJMJTUFXXFXO×US[OZDI%MBUFHP[BMFDBNZPN³XJFOJFXZCSBOZDILPMPS³X[EFBMFSFN#.8.PĚOBUBNS³XOJFĚPCFKS[FÇQS³CLJNBUFSJBñ³XJLPMPS³XBUBLĚFV[ZTLBÇQPNPDXQS[ZQBELVTQFDKBMOZDIXZNBHBó
46 | 47 Kolory
KOLORYSTYKA WNĘTRZA.
 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF  XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF
TAPICERKI
 Skóra Dakota LCEW kość słoniowa,
kolor wnętrza: czarny3
-*458:8&8/Ö53;/&
#.8*/%*7*%6"-
-*458:8&8/Ö53;/&
 Skóra Dakota LCSW czarna, kolor wnętrza: czarny1
 Skóra Dakota LCCY beż Canberra,
kolor wnętrza: beż Canberra1
 $7ESFXOPT[MBDIFUOFEÅCBNFSZLBóTLJ
BOUSBDZUPXZCñZT[D[ÅDZ
 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM
9&D[BSOZMBLJFSGPSUFQJBOPXZ
 Skóra Dakota LCB8 terakota, kolor wnętrza: czarny1
 Skóra Dakota LCD1 koralowy,
kolor wnętrza: czarny2
 %ESFXOPT[MBDIFUOFEÅCBNFSZLBóTLJ
BOUSBDZUPXZCñZT[D[ÅDZ
 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM
9&8ESFXOPT[MBDIFUOFKBTOPCSÅ[PXZLBMPQBOBLT
 Skóra nappa Exclusive, rozszerzona, NAEN dwukolorowa, kość słoniowa i czarny, kolor wnętrza czarny1, 4
 Skóra nappa Exclusive, rozszerzona, NARQ
dwukolorowa, koniak i czarny, kolor wnętrza czarny1, 4
 .3BMVNJOJVN)FYBHPO
 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM
8$ESFXOPT[MBDIFUOFKFTJPOCSÅ[XVMLBOJD[OZ
 %:DJFNOFPLTZEPXBOFTSFCSPNBUPXF
 #BMVNJOJVN[EFMJLBUOZNT[MJGFN
 Alcantara/skóra GMAT antracytowa,
kolor wnętrza: czarny3, 5, 6
 "$ESFXOPT[MBDIFUOFUPQPMBTñPKPXBOBOBUVSBMOB
 %%ESFXOPT[MBDIFUOF'JOFMJOF1VSF
[FTUSVLUVSÅDJFNOF
TAPICERKI BMW INDIVIDUAL
,0-03:8/Ö53;"
 Skóra z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze ZAFU biały dym2, 7
 Skóra Dakota LCRI koniak, kolor wnętrza: czarny3
 Skóra z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze ZAN3 szarobrązowa2, 7
 Skóra z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze ZAP3 brąz kreolski2, 7
 1PETVfiULB#.8*OEJWJEVBM
BOUSBDZUPXB
 1PETVfiULB#.8*OEJWJEVBM
BMDBOUBSBBOUSBDZUPXB
 Skóra z merynosów BMW Individual o delikatnej fakturze ZAP5 brąz Amaro2, 7
 1PETVfiULB#.8*OEJWJEVBM
9%BMDBOUBSBCJBñZEZN
 1PETVfiULB#.8*OEJWJEVBM
9%BMDBOUBSBDJFNOZTDPUDI
 Skóra BMW Individual z merynosów o delikatnej fakturze ZAML muszkat2, 7
D[BSOZ





Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami standardowymi.
Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami komfortowymi.
Wyłącznie ze stylistyką wnętrza Pure Extravagance w połączeniu z fotelami komfortowymi.
Tylko w połączeniu z pakietem sportowym M.
Standard w BMW X Md.
CFĚ$BOCFSSB
3P[T[FS[POBUBQJDFSLB[FTL³SZNFSZOPT³X#.8*OEJWJEVBMPEFMJLBUOFKGBLUVS[FPCFKNVKFGPUFMFQS[FEOJF
JUZMOFXSB[[[BHñ³XLBNJXTUBXLJXCPD[LBDIES[XJLPOTPM׹SPELPXÅ[QPEñPLJFUOJLJFNQPEñPLJFUOJLJ
XES[XJBDIJVDIXZUZES[XJ'PUFMF[LPOUSBTUVKÅDÅMBN³XLÅLPOUSBTUVKÅDZNJT[XBNJJEFLPSBDZKOÅQFSGPSBDKÅ
EFLPSBDZKOBQFSGPSBDKBOJFEPTU×QOBXQPñÅD[FOJV[PQDKPOBMOÅBLUZXOÅXFOUZMBDKÅGPUFMJQS[FEOJDI

4
UBOEBSE[FTUZMJTUZLÅXO×US[B1VSF&YUSBWBHBODFXLPMPS[FLPąDJTñPOJPXFKD[BSOZN

4UBOEBSE[FTUZMJTUZLÅXO×US[B1VSF&YUSBWBHBODFXLPMPS[FLPOJBLVD[BSOZN

4UBOEBSEX#.89Y%SJWFJPSB[#.89Y%SJWFE

Prosimy zwrócić uwagę, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem po pewnym czasie mogą
wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. Może to być spowodowane szczególnie przez farbującą odzież.

W połączeniu z opcjonalną aktywną wentylacją foteli przednich skóra Dakota jest perforowana z przodu,
a skóra nappa Exclusive i rozszerzona tapicerka ze BMW Individual skóry merynosów o delikatnej fakturze
z przodu i z tyłu.
10%46'*5,"#.8*/%*7*%6"-
4UBOEBSEX#.89Y%SJWFJPSB[#.89Y%SJWFE
4FSJBEMBQBLJFUVTQPSUPXFHP.
5ZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅTL³S[BOÅ#.8*OEJWJEVBM[NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FCSÅ[V
"NBSPCSÅ[VLSFPMTLJFHPMVCCJBñFHPEZNV

5ZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅTL³S[BOÅ#.8*OEJWJEVBM[NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FT[BSP
CSÅ[PXZNMVCNVT[LBUV



2
96


1702
10

13
X Md
X xDrived
X xDrived
X xDrivei
X xDrivei
48 | 49 Dane techniczne
Masa
Masa własna wg WE
kg





Dopuszczalna masa całkowita
kg





Ładowność
kg





Dopuszczalny nacisk osi przedniej/tylnej
kg
/
/
/
/
/
Dopuszczalne obciążenie dachu
kg





1640


1989
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej
kg





Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej (do nachylenia maks. %)
kg





Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej (do nachylenia maks. %)
kg





/
/
/
/
/
cm





kW//min
/
–
/
 – 
/

/

/
 – 
(KM//min)
(/
–)
(/
–)
(/
)
(/
)
(/
–)
Nm//min
/
–
/
–
/
–

–

–

890

2933

1086
4909

Pojemność skokowa
Moc znamionowa przy znamionowej prędkości obrotowej
Maks. moment obrotowy przy prędkości obrotowej
1514

Cylindry/zawory
1562

Silnik, 
1706

Skrzynia biegów
Przełożenie standardowej skrzyni biegów
2170

I/II/III:
IV/V/VI:
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
,/,/,
:
,
,
,
,
,
km/h





s
,
,
,
,
,
VII/VIII/R:
Przełożenie osi tylnej
,/,/,
8T[ZTULJFXBSUPąDJOBSZTVOLBDIUFDIOJD[OZDIQPEBOPXNN
Osiągi
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie – km/h
Zużycie paliwa, 
Cykl miejski
l/ km
,–,
,–,
,–,
,–,
,
Cykl pozamiejski
l/ km
,–,
,–,
,–,
,–,
,
Cykl mieszany
l/ km
,–,
,
,
,–,
,
g/km
–
–
–
–

C
D
A
A
B
/ R  W
/ R  W
/ R  W
/ R  W
/// R  W
 J x 
 J x 
 J x 
 J x 
/ J x 
stop lekki
stop lekki
stop lekki
stop lekki
stop lekki
Emisja CO
Klasa energetyczna
Obręcze kół
Rozmiar opon
Rozmiar obręczy kół
przód
tył
Materiał
Instalacja elektryczna
Pojemność akumulatora
Parametry alternatora
Ah





A





W





1PKFNOPąÇCBHBĚOJLBM
1
PEBOFXBSUPąDJVX[HM×EOJBKÅQSPDFOUPXFOBQFñOJFOJF[CJPSOJLBQBMJXBXBH×LJFSPXDZLHJLH
CBHBĚV.BTBXñBTOBEPUZD[ZTBNPDIPE³X[XZQPTBĚFOJFNTUBOEBSEPXZN8ZQPTBĚFOJFEPEBULPXF
[XJ×LT[BU×XBSUPąÇ

#
.8[BMFDBTUPTPXBOJFCF[PñPXJPXFKCFO[ZOZTVQFSPMJD[CJFPLUBOPXFK%PQVT[D[BMOFKFTUTUPTPXBOJF
QBMJXBCF[PñPXJPXFHPPMJD[CJFPLUBOPXFKMVCXZĚT[FKJ[BXBSUPąDJFUBOPMVEP&
%BOFEPUZD[ÅDF
NPDZJ[VĚZDJBPEOPT[ÅTJ×EPQBMJXBPMJD[CJFPLUBOPXFK#.89.EQS[F[OBD[POFKFTUEPQSBDZ
[CF[TJBSLPXZNPMFKFNOBQ×EPXZN

8
T[ZTULJFTJMOJLJTQFñOJBKÅXZNPHJOPSNZ&VSP1PETUBXÅQPNJBSV[VĚZDJBQBMJXBKFTUDZLMQPNJBSPXZ&$&
8&
$ZLMUFOTLñBEBTJ×XPL[KB[EZXNJFąDJFBX[KB[EZQP[BUFSFOFN[BCVEPXBOZN
XPEOJFTJFOJVEPQPLPOZXBOFKPEMFHñPąDJ
0QS³D[[VĚZDJBQBMJXBNJFS[POBKFTUFNJTKB$08ZQPTBĚFOJF
EPEBULPXFNPĚF[XJ×LT[BÇU×XBSUPąÇ8J×DFKJOGPSNBDKJEPUZD[ÅDZDI[VĚZDJBQBMJXBJFNJTKJ$0[OBKEVKF
TJ×XDFOOJLV

0
HSBOJD[POBFMFLUSPOJD[OJF

50 | 51 Serwis BMW
KONCEPCJA SERWISOWA BMW:
Kupując samochód marki BMW, wybierasz również doskonały serwis i kompleksową
obsługę. Na przykład Condition Based Service samoczynnie kontroluje stan
części i płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby sygnalizuje na ekranie potrzebę
wizyty w serwisie. Po wysłaniu zgłoszenia BMW TeleService informacje uzyskane
z Condition Based Service przekazywane są automatycznie do serwisu BMW.
Wybrany przez Ciebie serwis BMW ma dostęp do danych pojazdu. W razie potrzeby
kontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty w serwisie i przygotowuje
wymagane oryginalne części BMW, aby Twoja radość z jazdy była możliwie jak
najdłuższa. Do Twojej dyspozycji jest  serwisów w ponad  krajach.
SERWIS BMW.
BMW Service Inclusive: dzięki BMW
Service Inclusive możesz bez ograniczeń cieszyć się jazdą swoim nowym
BMW. Do wyboru są różne zakresy
usług i okresy umowy. W okresie umowy
pokrywamy koszty serwisowania, przeglądów i wymiany części eksploatacyjnych samochodu. Stosujemy przy tym
oczywiście oryginalne części BMW. I to
nie tylko w Twoim kraju, ale u wszystkich
uczestniczących w programie Partnerów
Serwisowych BMW na całym świecie.
Więcej informacji na stronie
www.bmw.pl/serviceinclusive
0%108*&%;*"-/&
,4;5"ð508"/*&
13;:4;ð0Ą$*
BMW FINANCIAL SERVICES.
BMW Mobile Care: w razie awarii
BMW Mobile Care służy Ci pomocą
przez całą dobę. Wykwalifikowani technicy BMW zrobią wszystko, aby przywrócić sprawność Twojego BMW tak
szybko, jak to możliwe. Jeśli to się nie
uda, BMW oferuje Ci na terenie całej
Europy i w okresie  lat od pierwszej
rejestracji szeroki zakres usług mobilnościowych zgodnie z obowiązującymi
warunkami gwarancji BMW Mobile
Care. Więcej informacji na ten temat
na stronie www.bmw.pl/MobileCare
BMW TeleService: Serwis BMW powiadamia Cię automatycznie o koniecznych
przeglądach. Informuje o wymaganych
czynnościach i przypomina o terminie.
Dzięki temu nie musisz zaprzątać sobie
tym głowy, masz więcej czasu dla siebie
i możesz cieszyć się bezpieczną i beztroską jazdą. Dodatkowa korzyść: ta wyjątkowa usługa jest dla Ciebie bezpłatna,
jeśli Twój samochód wyposażony jest
w funkcję inteligentnego połączenia alarmowego (SAAC) lub w opcjonalny pakiet usług ConnectedDrive (SAAK).
Więcej informacji znaleźć można pod
adresem www.bmw.pl
BMW Financial Services: indywidualne
finansowanie – BMW Financial Services
to atrakcyjne oferty leasingu, kredytu
i ubezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w cenniku lub na www.bmwfs.pl,
albo zapytaj o indywidualną ofertę najbliższego dealera BMW.
ŚWIAT BMW.
BMW TV
BMW TV: na stronie www.bmw.tv
poznasz różne oblicza marki BMW. Reportaże, sylwetki osób, relacje dostarczą
Ci informacji na temat motoryzacji, innowacji, sportu i lifestyle.
BMW Driving Experience: im lepiej
panujesz nad swoim BMW, tym większa
Twoja radość z jazdy. Skorzystaj z naszych ofert i przekonaj się, co znaczy
eksplorować granice możliwości fizycznych na różnych nawierzchniach.
Dowiedz się, na co trzeba uważać,
aby zachować kontrolę nad pojazdem
również w ekstremalnych sytuacjach.
Więcej na stronie
www.bmw-drivingexperience.com
BMW Events: program wszystkich imprez oraz rezerwacja biletów na stronie
www.bmw.pl/events
Konfigurator samochodów BMW:
od silnika poprzez kolory po wyposażenie – na stronie www.bmw.pl możesz
skonfigurować swój całkowicie indywidualny samochód marzeń.
Magazyn BMW: informacje i rozrywka –
Magazyn BMW obszernie informuje
o nowościach ze świata BMW.
8SPLV#.8(SPVQQPSB[LPMFKOZ[OBMB[ñBTJ×
XĄXJBUPXZNJ&VSPQFKTLJN*OEFLTJF;S³XOPXBĚPOFHP
3P[XPKV%PX+POFTLXBMJfiLVKÅDTJ×EPOBKCBSE[JFK
FLPMPHJD[OZDIQSPEVDFOU³XTBNPDIPE³XOBąXJFDJF
5XPS[FOJFLPODFQDKJXZEBKOZDITBNPDIPE³XPSB[
QS[ZKB[OZDIEMBąSPEPXJTLBQSPDFT³XQSPEVLDZKOZDI
JSFDZLMJOHVTÅD[׹DJÅOBT[FKfiMP[PfiJ%[J×LJTUSBUFHJJ
#.8&GfiDJFOU%ZOBNJDTPESPLVVEBñPTJ×PCOJ
ĚZÇFNJTK×$0OBT[FKFVSPQFKTLJFKflPUZOPXZDITB
NPDIPE³XPQPOBEQSPDFOU1POBEUPXPLSFTJFPE
EPSPLVDIDFNZV[ZTLBÇPCOJĚFOJF[VĚZDJB
[BTPC³XOQXPEZJFOFSHJJPQSPDFOU0ESPLV
OBT[F[BLñBEZQSPEVLDKJTJMOJL³XX4UFZSQSBDVKÅ
CF[XZUXBS[BOJBąDJFL³X0D[ZXJąDJFLBĚEZ[OBT[ZDI
TBNPDIPE³XNPĚOBQP[BLPóD[FOJVFLTQMPBUBDKJCF[
QSPCMFNVQPEEBÇSFDZLMJOHPXJMVCVUZMJ[BDKJ8DFMV
[F[ñPNPXBOJBTUBSFHPTBNPDIPEVQSPTJNZ[XS³DJÇ
TJ×EPOBKCMJĚT[FHPBVUPSZ[PXBOFHPQVOLUVTQS[FEBĚZ
#.88J×DFKJOGPSNBDKJOBUFOUFNBUOBOBT[FKTUSPOJF
JOUFSOFUPXFK
XXXCNXQM&GfiDJFOU%ZOBNJDT
XXXCNXHSPVQDPNSFTQPOTJCJMJUZ
XXXCNXDPNSFDZDMJOH
Więcej o BMW
www.bmw.pl
Radość z jazdy
W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie
standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. W różnych
państwach członkowskich Unii Europejskiej wyposażenie standardowe i dodatkowe poszczególnych
modeli może odbiegać od wyposażenia i możliwości konfiguracji opisanych w tym katalogu. Informacji o wersjach wyposażenia w danym kraju udzielają salony sprzedaży BMW. Ilustracje i opisy
publikowane są z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w szczegółach produktu.
© BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również częściowy, tylko za pisemną zgodą BMW AG,
Monachium.
       BB. Wydrukowano w Niemczech,  r.
BMW recommends
Original BMW Quality Oil.

Podobne dokumenty