Nowy lider Na ziarNo

Transkrypt

Nowy lider Na ziarNo
ES CARMEN
FAO 250
Rejestracja: Polska 2013, hodowla: Euralis
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny WIOSNA 2015
Nowy lider na ziarno
Zalety
rekordowy potencjał plonowania, najwyższy plon przy najniższej wilgotności ziarna
w badaniach rejestrowych w 2011 r.
niezwykle szybkie dosychanie ziarna, luźno przylegające liście okrywowe kolb
bardzo korzystna struktura kolb: zaziarnione do końca, niski udział rdzenia, wysoka MTZ
mała podatność roślin na wyleganie, fuzariozę kolb i łodyg
wykorzystanie genów Tropical Dent Corn Hybrid daje potężny efekt heterozji
i wzrost plonu
polecana na
Liczba rzędów w kolbie: 16
Liczba ziaren w rzędzie: 26
MTZ: 320 g
Wysokość roślin: średniowysokie
Osadzenie kolb: średnie
Kierunek użytkowania: ziarno
Dodatkowe przeznaczenie: bioetanol, CCM
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent/dent
Typ kolby: fix
Profil agrotechniczny
WYNIKI PLONOWANIA
Wzrost początkowy: dobry
Tolerancja na suszę: dobra
Stay green: dobry
Dry-down: bardzo dobre
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, grupa średnio późna, plon
ziarna, 2013 r.
4.
2.
1.
ZDROWOTNOŚĆ
Fusarium:
Głownia guzowata kolb:
Omacnica prosowianka:
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
Ziarno: 85–95
Kiszonka: –
WYMAGANIA GLEBOWE
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
stacja
doświadczalna
Głubczyce
Masłowice
Skołoszów
Smolice
Węgrzce
plon
dt/ha
85,5
87,1
136
118,8
115,5
5.
3.
% wzorca
wilgotność, %
98,8
101,4
100,7
99,2
102,6
25,9
28,4
24,3
27,3
20,5
Doświadczenia rejestrowe COBORU, plon ziarna, lata 2011–2012
133,7
dt/ha
119,6
dt/ha
108,8%
wzorca
średnie
2011 r.
103%
wzorca
2012 r.
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny WIOSNA 2015
kukurydza
MORFOLOGIA I GENETYKA
KUKURYDZA
25
KUKURYDZA
24