151 Zbiornik Turek - Konin - Koło Legenda

Transkrypt

151 Zbiornik Turek - Konin - Koło Legenda
Legenda
Zbiornik Koźmin
rz. Warta
151 Zbiornik Turek - Konin - Koło
Rzeki
Jednolita częsć wód podziemnych
Główny zbiornik wód podziemnych
Podkład: mapa topograficzna 1:100000
PLGW650078
id Nazwa głównego zbiornika wód podziemnych
151 Zbiornik Turek-Konin-Kolo
id Nazwa jednolitej części w ód podziemnych
PLGW650078
0
Rys. 2: Mapa głównych zbiorników wód podziemnych i jednolitych częsci wód podziemnych
1000
2000
N

Podobne dokumenty