Pytania 1

Transkrypt

Pytania 1
Witam,
W związku z ogłoszonym przez Waszą firmę przetargiem na rozbudowę systemu
monitoringu, po zapoznaniu się z zamieszczoną na Waszej stronie SPECYFIKACJĄ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwracamy się z prośba o pilną odpowiedź na
poniższe pytanie:
„Zamawiający w SIWZ do przetargu na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu oraz
budowę szkieletowej sieci światłowodowej i radiowej podaje bardzo szczegółową
specyfikację sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Zestawienie sprzętu wskazuje na
przyjęte konkretne rozwiązanie techniczne, jednak przy braku dokumentacji projektowej
trudno o ocenę jego właściwości i zasadności. Jednocześnie oczekiwana i wynikająca z SIWZ
funkcjonalność może być zrealizowana - z korzyścią dla Zamawiającego - w oparciu o inne
środki techniczne.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje ofertę,
która będzie oparta o inne niż wynikające z SIWZ rozwiązanie techniczne (przy
niezmienionej ilości kamer), niezmieniające oczekiwanej funkcjonalności, ale modyfikujące
zestawienie i parametry oferowanego sprzętu.”

Podobne dokumenty