Projekt z edukacji ekonomicznej "Na własne konto".

Transkrypt

Projekt z edukacji ekonomicznej "Na własne konto".
,,Na własne konto’’
Projekt realizowany w okresie grudzień 2014r. – maj 2015r.
W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji ekonomicznej w okresie jednego
tygodnia ferii zimowych oraz II semestru roku szkolnego 2014/2015. W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-III
gimnazjum w Rywałdzie.
Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i
umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.
Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji ,,Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej’’.

Podobne dokumenty