referat - jednostka realizująca projekt

Transkrypt

referat - jednostka realizująca projekt
REFERAT - JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
Urząd Miejski – Referat JRP
ul. 11- go Listopada 20
11-100 Lidzbark Warmiński
Poniżej podajemy nowe numery telefonów do pracowników JRP:
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)/Kierownik JRP - Daniel Wiciński tel. (89) 534 99 50,
e-mail: [email protected]
Z-ca Kierownika Referatu Jednostka Realizująca Projekt - Izabela Babik tel. (89) 534 99 67,
e-mail: [email protected]
Inspektor - Barbara Piotrowska (89) 534 99 67
e-mail: [email protected]
Podinspektor - Izabela Niedźwiedzka tel. (89) 534 99 53
e-mail: [email protected]
Fax: (89) 534 99 53
Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na dotychczasowy adres tj.:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński