Funkcjonariusze i Pracownicy Komendy Powiatowej

Transkrypt

Funkcjonariusze i Pracownicy Komendy Powiatowej
Funkcjonariusze i Pracownicy
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
Druhny i Druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiatu Słupeckiego
Dzień Strażaka to święto Nas Wszystkich. To tradycyjnie też dzień
refleksji i podsumowań, ale przede wszystkim radości z osiągnięć i dokonań
w pożarniczej służbie zawodowej i społecznej.
Strażacy zawsze biorą aktywny udział w życiu naszego
społeczeństwa, dając świadectwo patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny,
a także stanowią wzór obywatelskiej postawy, realizując ideę niesienia
pomocy bliźnim. Walka z żywiołem oraz ochrona tego, co najważniejszeżycia, zdrowia i mienia to cel nadrzędny braci strażackiej.
Z
okazji
Dnia
Strażaka
2015
przekazujemy
Państwu
najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia. Życzymy wiele satysfakcji
i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zarówno zawodowych, jak
i społecznych.
Niech św. Florian pomaga Wam w pełnieniu strażackich zadań,
a Państwa rodziny i seniorów naszej służby otacza opieką duchową.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Poseł na Sejm RP
st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz
Słupca, maj 2015 r.
Eugeniusz Grzeszczak

Podobne dokumenty