2016 - minione wydarzenia

Transkrypt

2016 - minione wydarzenia
2016 - minione wydarzenia
24.11.2016 Dzień spotkań z OFE i TFI w Warszawie (PKO Bank Polski Dom Maklerski)
15.11.2016 Konferencja w Krakowie - wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 (wideo)
14.11.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2016
02.09.2016 Konferencja w Warszawie - wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016
(wideo)
31.08.2016 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze
2016
22.06.2016 ING Internet, Technology & Innovation Conference in Warsaw
17.05.2016 Konferencja w Krakowie - wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 (wideo)
16.05.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016
29.04.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok
29.04.2016 Publikacja raportu rocznego za 2015 rok
22.03.2016 Trigon Investor Day w Warszawie
02.03.2016 Konferencja w Warszawie - wyniki finansowe za cztery kwartały 2015 (wideo)
29.02.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za cztery kwartały 2015