Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Transkrypt

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Puławach
24-100 Puławy, ul. Leśna 17, tel. 81 458 69 78, kom.503 657 055, faks:81 458 62 09
[email protected]
Drogi Rodzicu,
Bycie rodzicem to jedna z najpiękniejszych, ale także najtrudniejszych ról życiowych.
Aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swój potencjał musi czuć, że rodzice je kochają, troszczą się
o nie i dają mu poczucie bezpieczeństwa. Wychowując dzieci napotykamy na różne trudności,
czasami targają nami silne emocje.
To nie lada wyzwanie, aby pomimo wewnętrznych napięć, rozterek - z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice. Bo przecież pragniemy wychować nasze pociechy na porządnych,
dobrych ludzi, którzy będą dawać sobie radę w tym trudnym i nie zawsze przyjaznym świecie oraz
darzyć nas szacunkiem.
Pytanie, czy zawsze ten cel próbujemy osiągnąć właściwymi metodami? Czy myślimy o tym, że dzieci
uczą się przede wszystkim od nas samych, że będą zachowywały się tak, jak my zachowujemy się
wobec nich.
Być może są momenty, kiedy tracimy nad sobą kontrolę, kiedy posuwamy się za daleko w swoim
dążeniu do wychowania naszego dziecka. Może czasami brakuje nam cierpliwości, a może wiedzy
i umiejętności, by radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nami nasze dzieci.
Warto abyśmy w takich chwilach pamiętali o tym, że musimy unikać stosowania metod opartych na
agresji i przemocy, że nie wolno nam stosować kar cielesnych. Przemoc nie tylko nie jest skuteczną
metodą wychowawczą, ale w ogóle nie jest narzędziem wychowania. Dziecko doświadczające kar
fizycznych, wyzywane i poniżane nie czuje do rodzica szacunku i nie umacnia z nim swoich relacji.
Dzieci są skłonne zaakceptować nasze zasady i brać z nas wzór tylko wtedy, gdy czują się prawdziwie
kochane.
Każdy rodzic, gdy przeżywa trudności w procesie wychowawczym może skorzystać z pomocy
specjalistycznej – konsultacji psychologa lub pedagoga. Czasami mogą być również potrzebni inni
specjaliści – np. logopeda, psychiatra, neurolog. Można szukać pomocy w książkach, artykułach
i broszurkach w internecie. Jest wiele dróg, którymi warto podążać budując głęboką, bliską relację ze
swoim dzieckiem.
Niech obchodzony 19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci stanie
się momentem szczególnej refleksji nad tym, jak każdy z nas chroni dzieci przed krzywdzeniem.
Życzymy Państwu, aby budowanie pozytywnej więzi z Waszym dzieckiem - bez używania przemocy,
dostarczało Wam dużo radości i satysfakcji.
Z poważaniem
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Puławach