karta zgłoszenia dziecka do sportowego przedszkola

Transkrypt

karta zgłoszenia dziecka do sportowego przedszkola
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO SPORTOWEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W BIELAWIE
1. NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA……………………………………………………………………………….
2. PESEL DZIECKA………………………………………………………..……………………………………….
3. DATA URODZENIA DZIECKA………………………..…………………………………………………..
4. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA………………………..……………………………………………
5. CHOROBY, WADY ROZWOJOWE, ALERGIE ………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
6. DANE RODZICÓW
MAMA (opiekunka)
TATO (opiekun)
IMIĘ …………………………………………………………..
…………………………………………..
NAZWISKO ..……………………………….. …………...
………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY …………………………
…………………….…………………..
SERIA I NR
…………………………....................
………………………………………..
DOWODU OSOBISTEGO
ADRES MAILOWY……………………………………………………………………………………………..
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem w przedszkolu mojego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku
mojego dziecka na przedszkolnej stronie internetowej.
DATA……………………………………………
PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW…………………………………………………………………………

Podobne dokumenty