Styczeń 2015 - Biblioteka UKSW

Transkrypt

Styczeń 2015 - Biblioteka UKSW
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1. , SZOT-WRÓBLEWSKA, MAŁGORZATA.
Przez sztukę do wieczności : Rzeczniñw i Grabowiec : dzieje, ludzie, sztuka - od XVI do XIX
wieku / Małgorzata Szot-Wrñblewska. – Solec nad Wisłą : [Małgorzata Szot-Wrñblewska ; Lipsko
: Kolor-Graf, Studio Grafiki Komputerowej - Szymczyk-Szepietowska Izabela], 2013. – 84 s. : il.
(w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-933987-2-0 – ISBN 978-83-939679-0-2
Sygn.: 132191
2. AARSETH, ESPEN J. (1965- ).
Cybertekst : spojrzenie na literaturę ergodyczną / Espen Aarseth ; tł. Mariusz Pisarski [et al.] ;
wprow. Michał Tabaczyński. – Krakñw : Korporacja Ha!art ; Bydgoszcz : Miejskie Centrum
Kultury, 2014. – 207 s. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 196-204.
ISBN 978-83-64057-57-1
Sygn.: 336026
3. ABRISZEWSKI, KRZYSZTOF.
Kulturowe funkcje filozofowania / Krzysztof Abriszewski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 388, [1] s. : il. ; 23 cm.
Na egz. wyłącznie ISBN przypisany już książce : Pragmalinguistique pour le discours publicitaire : approche comparative franco-polonaise / Marcin
Skibicki. Toruń, 2013. – Bibliogr. s. 359-374. Indeksy.
ISBN 978-83-231-2872-4
Sygn.: 335938
4. Adam
Adam Kossowski : murals and paintings / introd. by Benedict Read ; with contributions by
Tadeusz Chrzanowski, Martin Sankey and Tymon Terlecki. – London : Armelle Press, cop. 1990. –
.. 127 s. : il. (także kolor.) ; 25 cm.
Tyt. grzb.: Kossowski : murals and paintings
Sygn.: 335446
5. ADAMCZEWSKI, BARTOSZ (1967- ).
The Gospel of Mark : a hypertextual commentary / Bartosz Adamczewski. – New York : Peter
Lang, 2014. – 241 s. ; 22 cm. – (European Studies in Theology, Philosophy and History of
Religions, ISSN 2192-1857 ; vol. 8)
Bibliogr. s. 203-221. Indeks.
ISBN 978-3-631-64715-8 (Print) – ISBN 978-3-653-04300-6 (E-Book)
Sygn.: 330256
6. ADAMCZYK, JANUSZ.
PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ (31 ; 2013).
Być solą ziemi : XXXI Piesza Pielgrzymka Tarnowska / [oprac.] Janusz Adamczyk. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. – 350 s. ; 21 cm.
Na okł. podtyt.: piesza pielgrzymka na Jasną Gñrę 2013 r. : pomoce duszpasterskie.
ISBN 978-83-7793-147-9
Sygn.: 335247
7. ADAMS, JAMES NOEL (1943- ).
Seksualizmy łacińskie / James N. Adams ; przeł. Joanna Janik. – Krakñw : Wydawnictwo Homini,
[2013]. – 350 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 17-18. Indeksy. – Fragm. w jęz. łac.
ISBN 978-83-7354-461-1
Sygn.: 336144
- 1 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
8. ADAMSKI, JERZY F. (1957- ).
W krainie Pogñrzy / Jerzy F. Adamski ; [aut. wstępu Alina Maślak]. – Rzeszñw : Libra Pl, 2013. –
559 s. : il. ; 25 cm.
Zawiera bibliogr. prac. J. F. Adamskiego. – Bibliogr. s. 518-527. Indeks.
ISBN 978-83-63526-32-0
Sygn.: 335700
9. Administracja
Administracja niewładcza / pod red. nauk. Agaty Barczewskiej-Dziobek, Katarzyny
Kłosowskiej-Lasek. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 215, [1] s. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 197-[216].
ISBN 978-83-7996-012-5
Sygn.: 335130
10. Adoracja
Adoracja to wyznanie wiary w Syna Bożego : adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne /
[red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Biblos : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej,
cop. 2014. – 154 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-196-7
Sygn.: 335228
11. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 6,
Wojewñdztwo bełskie, Ziemia Chełmska wojewñdztwa ruskiego / Roman Aftanazy. – Wyd. 2
przejrz. i uzup. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995. – 437,
[3] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm.
– Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-04176-6 (t. 6)
Sygn.: 132053
12. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 7,
Wojewñdztwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. –
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995. – 694, [2] s. : il., fot.,
mapy, pl. ; 30 cm.
– Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-04229-0
Sygn.: 132054
13. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 8,
Wojewñdztwo ruskie, Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. –
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. – 453, [3] s. : il., fot.,
mapy, pl. ; 30 cm.
– Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-04238-X
Sygn.: 132055
14. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 10,
Wojewñdztwo bracławskie / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. – 573, [3] s. : il. ; 30 cm.
Indeksy s. 526-[558]. – Wyd. 1 pt.: Materiały do dziejñw rezydencji.
- 2 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 8304043149 (t.10)
Sygn.: 132056
15. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [T. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 11,
Wojewñdztwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomñw 1-10 / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i
uzup. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1997. – 804, [3] s. :
il., mapy ; 30 cm.
Indeksy s. 733-780. – Wyd. 1 pt. : Materiały do dziejñw rezydencji.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-043-69-6 (t.11)
Sygn.: 132057
16. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 2, [Ziemie ruskie Korony]. T. 5,
Wojewñdztwo wołyńskie / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994. – 697 s. : il., portr. ; 30 cm.
Indeksy.
ISBN 83-04-04118-9 (t. 5) – ISBN 83-04-03701-7 (całość)
Sygn.: 132052
17. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 1, Wielkie Księstwo Litewskie]. T.
4, Wojewñdztwo wileńskie / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Wrocław [etc.] :
Zaklad Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1993. – 547, [5] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm.
– Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-04020-4 (t. 4)
Sygn.: 132051
18. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 1, Wielkie Księstwo Litewskie,
Inflanty, Kurlandia]. T. 3, Wojewñdztwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Polskie, Księstwo
Kurlandzkie / Roman Aftanazy. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992. – 410, [6] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm.
– Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-03947-8 (t. 3)
Sygn.: 132050
19. AFTANAZY, ROMAN (1914-2004).
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. [Cz. 1, Wielkie Księstwo Litewskie,
Inflanty, Kurlandia]. T. 2, Wojewñdztwa brzesko-litewskie, nowogrñdzkie / Roman Aftanazy. –
Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo,
1993. – 472, [4] s. : il., fot., mapy, pl. ; 30 cm.
Inf. o roku wyd. na podst. stopki red., na s. przedtyt. błędny rok wyd. 1992. – Indeksy.
ISBN 83-04-03701-7 (całość) – ISBN 83-04-03784-X (t. 2)
Sygn.: 132049
20. Agenda
Agenda liturgiczna / [red. B. Margański, R. Biel]. – Wyd. 3. (popr. i uzup.). – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 552 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7793-146-2
Sygn.: 335240
21. Agenda-setting
Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej / pod red. Ewy Nowak. – Lublin : Wydawnictwo
- 3 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 187 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-273-7
Sygn.: 336070
22. AHEARN, LAURA M. (1962- ).
Antropologia lingwistyczna : wprowadzenie / Laura M. Ahearn ; przekł. Wojciech Usakiewicz. –
Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 311, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Seria
Cultura)
Tyt. oryg.: Living language : an introduction to linguistic anthropology – Bibliogr. s. 281-302. Indeks.
ISBN 978-83-233-3516-0
Sygn.: 336348
23. Akcjonizm
Akcjonizm wiedeński : przeciwny biegun społeczeństwa : prace z Kolekcji Essla (Austria) /
Günter Brus [et al. ; przekł. William Brand et al.]. – Krakñw : Muzeum Sztuki Wspñłczesnej, 2011.
– .. 293 s. : il. ; 27 cm.
Wystawa: Muzeum Sztuki Wspñłczesnej w Krakowie, 9.11.2011-29.1.2012. – Tekst rñwnol. pol., ang.
ISBN 978-83-62435-36-4
Sygn.: 132284
24. Aksjologia
Aksjologia wspñłczesności : problemy i kontrowersje / pod red. Bogumiły Truchlińskiej. – Lublin
: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 222, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7784-231-7
Sygn.: 335747
25. Aktualne
Aktualne wyzwania dla nauk społecznych : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku. Wydział Pedagogiczny, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w
Kijowie, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. – Sandomierz [etc.] :
Drukarnia Diecezjalna, 2006. – 469 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy niektñrych pracach. – Tekst częśc. ang., ukr., słowac. Streszcz. ang. przy niektñrych pracach.
ISBN 83-917225-7-0
Sygn.: 335507
26. ALBERICH, EMILIO (1933- ).
Katecheza dzisiaj : podręcznik katechetyki fundamentalnej / Emilio Alberich ; [tł. Mirosław
Cisowski et al.]. – Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2003. – 334, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Pedagogika
Religijna)
Tyt. oryg.: Catechesi della Chiesa – Bibliogr. s. 318-323 i przy rozdz.
ISBN 83-7201-158-3
Sygn.: 335803
27. ALDANOV, MARK ALEKSANDROVIĈ (1886-1957).
Wspñłcześni / M. A. Ałdanow ; [autoryz. przekł. z ros. Jana Barskiego]. – Warszawa :
Wydawnictwo Alfa, [1931] (Warszawa : „Drukarnia Polska"). – 357, [1] s. ; 20 cm.
Sygn.: 335380
28. ALEKSANDROWICZ, TOMASZ ROMUALD.
Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu
bezpieczeństwa narodowego / Tomasz R. Aleksandrowicz. – Warszawa : Difin, 2014. – 257 s. : il.
; 23 cm.
Bibliogr. s. 237-257.
- 4 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7930-390-8
Sygn.: 336389
29. ALEXANDER, JEFFREY C. (1947- ).
Znaczenia społeczne : studia z socjologii kulturowej / Jeffrey C. Alexander ; przeł.: Stanisław
Burdziej, Jacek Gądecki. – Krakñw : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. – XXVI, 540 s. : il. ; 25
cm. – (Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 16)
Bibliogr. s. [463]-506. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7688-042-6
Sygn.: 335820
30. Alina
Alina Szapocznikow : 1926-1973 : Galeria Sztuki Wspñłczesnej Zachęta, Warszawa, [maj - lipiec
1998 : katalog wystawy / red. nauk. Zofia Gołubiew ; red. Jolanta Chrzanowska-Pieńkos]. –
Warszawa : GSW Zachęta, 1998. – 166 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Indeks.
ISBN 83-87587-07-9
Sygn.: 132272
31. ALLEN, THOMAS B. (1929- ).
War in the Gulf / [Thomas B. Allen, F. Clifton Berry, Norman Polmar, authors]. – Atlanta, GA :
Turner Publishing, cop. 1991. – 240 s. : il. ; 29 cm.
Indeks.
ISBN 1-8786-8500-7 (hardcover) – ISBN 1-8786-8501-5 (paperback)
Sygn.: 131947
32. AMPUJA, MARKO.
Theorizing globalization : a critique of the mediatization of social theory / by Marko Ampuja. –
Chicago, IL : Haymarket Books, 2013. – 410 s. ; 23 cm. – (Studies in Critical Social Sciences Book
Series)
Bibliogr. s. [379]-402. Indeks.
ISBN 978-1-60846-343-5
Sygn.: 335074
33. Analiza
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej :
konsekwencje dla konsumentñw i przedsiębiorcñw. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, 2003. – 362, [1] s. ; 26 cm.
Sygn.: 132164
34. Analiza
Analiza danych w programie STATISTICA. – Krakñw : StatSoft Polska, 2013. – 104 s. : il. ; 24 cm.
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2013 r. w Warszawie. – Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-88724-67-1
Sygn.: 335582
35. Analizować
Analizować nienawiść : dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie / pod red. Pawła
Kucińskiego i Grzegorza Krzywca. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut
Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2011. – 198 s. ; 21 cm.
Na s. tyt.: Prace dedykowane profesorowi Michałowi Głowińskiemu. – Indeks.
ISBN 978-83-61750-12-3
Sygn.: 336265
- 5 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
36. Andate
Andate e insegnate : commento all'Esortazione Apostolica „Catechesi Tradendae" di Giovanni
Paolo II / a cura dell'Istituto di Catechesi Missionaria della Pontificia Università Urbaniana ;
coord. dell'Opera Cesare Bonivento. – Bologna : Editrice Missionaria Italiana : Urbaniana
University Press, 1980. – 826 s. ; 21 cm. – (Studia Urbaniana ; 9)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Tł. z ang., fr., hisz.
Sygn.: 330158
37. ANGELOV, VALENTIN (1930- ).
B!"lgarska monumentalna d!"rvorezba XIV-XX v. / Valentin Angelov. – Sofiâ : Izdatelstvo „Nauka
i izkustvo", 1992. – 82 s., [120] s. tabl. : il. ; 29 cm.
„Kniga e izdadena s konkurs na Nacionalniâ ºent'r za knigata".
ISBN 954-02-0089-X
Sygn.: 131958
38. Antologia
Antologia podlaska / [wybñr tekstñw Jan Leończuk ; red. Tomasz Chmielik, Jan Leończuk]. –
Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Gñrnickiego, 2010. – .. 246, [1] s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-60368-41-1
Sygn.: 335609
39. ANTONIK, DOMINIK (1988- ).
Autor jako marka : literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego / Dominik
Antonik. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop.
2014. – 186, [1] s. ; 24 cm. – (Modernizm w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą,
sztuką, kulturą i myślą humanistyczną ; 46)
Bibliogr. s. 173-180. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2381-7
Sygn.: 336071
40. Antropologia
Antropologia twñrczości słownej : zagadnienia i wybñr tekstñw /
oprac. Katarzyna
Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder ; wstęp i red. Agnieszka
Karpowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – .. 701, [2] s. ;
24 cm. – (Wiedza o Kulturze)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Podręcznik akademicki. – Tekst częśc. tł. z jęz. ang., fr. lub wł.
ISBN 978-83-235-0997-4
Sygn.: 335625
41. Antyk,
Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu : materiały Seminariñw Mediewistycznych im. Alicji
Karłowskiej-Kamzowej / pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka. – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciñł Nauk, 2011. – 367 s. : il. ; 24 cm. –
(Publication of the Committee of Art History / Poznań Society for the Advancement of the Arts and
Sciences, ISSN 0079-466X ; vol. 36)
Inny tyt.: Antiquity, truth an false in the Middle Ages – Bibliogr. przy niektñrych rozdz. – Teksty w jęz. pol. Jeden z tekstñw w jęz. białoruskim.
Streszcz. ang. Strona tytułowa także w jęz. ang.
ISBN 978-83-7654-132-7
Sygn.: 335656
42. Antyk
Antyk oświeconych : studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku /
pod red. Tomasza Chachulskiego. – Warszawa : IBL Wydawnictwo, [2013]. – 759 s. : 24 cm.
Indeks. – Streszcz. ang.
- 6 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-61552-55-0
Sygn.: 336345
43. Archangelskoje
Archangelskoje : Landsitz des 18.-19. Jahrhunderts / [zsgest. und eingel. Valeri Rapoport ; aus
dem Russische übertragen von Michael Reichel ; Fotos von Alexej Alexandrow und Eduard
Steinert]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1984. – 146, [2] s. : il. ; 29 cm.
Tyt. rñwnol.: Arhangel'skoe : dvorânskaâ usad'ba XVIII-XIX vekov
Sygn.: 132015
44. ARCHER, MARGARET SCOTFORD (1943- ).
Człowieczeństwo : problem sprawstwa / Margaret S. Archer ; przeł. Agata Dziuban. – Krakñw :
Zakład Wydawniczy „Nomos", 2013. – LXX, 344 s. : il. 24 cm. – (Wspñłczesne Teorie
Socjologiczne ; 23)
Tyt. oryg.: Being human – Bibliogr. s. XXXVII-XL, LXX, 325-336. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-125-6
Sygn.: 335818
45. „Archiwa
„Archiwa Przełomu 1989-1991" w czasach przełomu : przegląd źrñdeł - ocena stanu zachowania i
mapa rozmieszczenia : materiały z II ogñlnopolskiego seminarium, Pałac Prezydencki, 15
października 2012 roku / [red. Teresa Grabczyńska et al.]. – Warszawa : Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. – .. 157, [3] s., [1] k. tabl. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
Na 1 s. okł.: Wspñlny projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu. – U gñry s. tyt.: „Archiwa Przełomu 1989-1991" pod honorowym
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. – Druk dwuszpalt.
ISBN 978-83-935994-1-7
Sygn.: 335645
46. ARCT, BOHDAN (1914-1973).
Messerschmitty w słońcu / Bohdan Arct ; z drzewor. aut. – Wrocław : M. Arct ; Częstochowa : E.
Sowier, 1947. – 195 s., [8] s. tabl. ; 20 cm.
Sygn.: 330052
47. ARENDT, HANNAH (1906-1975).
Pisma żydowskie / Hannah Arendt ; przeł. Mieczysław Godyń, Piotr Nowak, Ewa Rzanna ;
wstępem poprzedził i przekł. oprac. Piotr Nowak. – Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego
Cieszkowskiego, 2012. – XXVI, [2], 632, [1] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Kwartalnika „Kronos")
Na XXVII s. przedm.: „[...] uzupełnieniem w stosunku do amerykańskiego wydania The Jewish writings jest esej Niemiecka wina. Ogłoszony
drukiem w 1945 roku w Jewish Frontier jako German guilt". – Na s. red.: „Esej: My, uchodźcy przełożyła Hanna Bortnowska. Opowiedż na list
Gershoma Scholema przełożył Adam Szostkiewicz. Esej: Nałñg działania przełożyli Rafał Kuczyńki i Bartosz Kuźniarz". – Podstawa przekł.: The
Jewish writings. – „Wykaz pierwodrukñw" s. 611-614. Indeks.
ISBN 978-83-62609-07-9
Sygn.: 335048
48. ARISTOPHANES (ca 445-ca 385 a.C.).
Gromiwoja : komedya [!] / Arystofanes ; przetł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Edmund
Żegota Cięglewicz. – Krakñw : G. Gebethner i Sp., 1910 (Krakñw : Dr. W.L. Anczyca i Sp.). –
XXIV, 120, [2] s. ; 21 cm.
Sygn.: 335495
49. Art
Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese art relations / ed. by Agnieszka Kluczewska-Wñjcik &
Jerzy Malinowski ; Polish Institute of World Art Studies. – Warszawa : Polish Institute of World Art
Studies ; Toruń : Tako Publishing House, 2012. – 360 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Conferences of the
Polish Society of Orient Art)
- 7 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
International conference October 21-23, 2010 in The Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-62737-16-1
Sygn.: 132259
50. Artyleria
Artyleria polska : bitwa o Bolonię 1945 : materiały do księgi pamiątkowej artylerii polskiej na
Zachodzie 1940-1945 / [kom. red. Blum Aleksander et al.]. – Londyn : nakł. Koła Oficerñw
Artylerii, 1990. – XXVI, 194 s., [10] s. tabl. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 115, 171. Indeks.
Sygn.: 330034
51. ASPARUHOVA, NADÂ.
Ikonite na Georgi Dančov, Ivan M"rkvička i Anton Mitov v kolekciâta na voenno-istoričeski muzei
Pleven = The icons of Georgi Danchov, Ivan M"rkvička and Anton Mitov from the collection of the
military history museums in Pleven / Nadâ Asparukhova. – Sofiâ : Izdava Izkustvoto utre, 2007. –
128 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. rñwnol.: Icons of Georgi Danchov, Ivan M"rkvička and Anton Mitov from the collection of the military history museums in Pleven – Bibliogr.
s. 93-95. Indeks. – Tekst rñwnol. w jęz. bułg. i ang.
Sygn.: 330329
52. Aspekty
Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010 / praca zbiorowa
pod red. Anny Konert. – Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013. – 148, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60694-48-0
Sygn.: 330207
53. Ateizm
Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. – Krakñw : Wydawnictwo Libron Filip Lohner, cop. 2012. – 274 s. ; 23 cm.
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-62196-60-9
Sygn.: 335064
54. ATRAN, SCOTT (1952- ).
Ewolucyjny krajobraz religii / Scott Atran ; przeł. Małgorzata Kolan. – Krakñw : Zakład
Wydawniczy „Nomos", 2013. – XXIV, 387 s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Classica Religiologica)
Tyt. oryg.: In gods we trust : the evolutionary landscape of religion – Bibliogr. s. XXI-XXIV oraz s. 339-375. Indeks.
ISBN 978-83-7688-133-1
Sygn.: 335780
55. AUGUSTYNIAK, PIOTR (1977- ).
Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem : Theologia deutsch i początki niemieckiej filozofii / Piotr
Augustyniak. – Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2013. – 273, [1] s. ; 21
cm. – (Klasycy Filozofii Niemieckiej. Komentarze)
U dołu okł. nazwa kwartalnika: Kronos : metafizyka, kultura, religia. – Bibliogr. s. 265-271.
ISBN 978-83-62609-12-3
Sygn.: 335896
56. AUGUSTYŃSKI, ZYGMUNT (1890-1959).
Dziennikarstwo i polityka / [red. Małgorzata Skowrońska]. – Krakñw : Fundacja Rozwoju
Społecznego Demos, 2009. – .. 295 s. : il. ; 22 cm.
Zawiera: Wspomnienia redaktora naczelnego „Gazety Ludowej" / Zygmunt Augustyński. Gazeta z bożej łaski : wywiad z byłym dziennikarzem
„Gazety Ludowej" / Władysław Bartoszewski.
ISBN 978-83-928-122-1-0
Sygn.: 335415
- 8 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
57. AURICH, PETER.
Der deutsch-polnische September 1939 : eine Volksgruppe zwischen den Fronten / Peter Aurich. –
2. durchgesehene Aufl. – München ; Vien : Günter Olzog, 1970. – 147 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. –
(Beiheft 10 der Zweimonatsschrift Politische Studien)
Bibliogr. s. 135-142. Indeks.
ISBN 3-7892-7006-7
Sygn.: 330328
58. BACHMANN, KLAUS (1963- ).
„Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland" : Galizien als Krisenherd in den Beziehungen der
Donaumonarchie mit Rußland (1907-1914) / Klaus Bachmann. – Wien : Verlag für Geschichte
und Politik ; München : R. Oldenbourg Verlag, 2001. – 292 s. : il. ; 21 cm. – (Schriftenreihe des
Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts ; Bd. 25)
Bibliogr. s. 279-290.
ISBN 3-7028-0374-2 (Wien) – ISBN 3-486-56538-9 (München)
Sygn.: 330234
59. Badania
Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – .. XVI, 252 s. : il. ; 24 cm. – (Metodologia)
Bibliogr. przy niektñrych rozdz. Indeks. – Tekst częśc. tł.
ISBN 978-83-01-16945-9 (t. 1) – ISBN 978-83-01-16947-3 (t. 1-2)
Sygn.: 335420
60. Badania
Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia / red. Dariusz Jemielniak. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – .. XVII, [1], 288 s. : il. ; 24 cm. – (Metodologia)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Tekst częśc. tł. Podstawa tłumaczenia nieokreślona.
ISBN 978-83-01-16946-6 (t. 2) – ISBN 978-83-01-16947-3 (t. 1-2)
Sygn.: 335421
61. Badanie
Badanie i projektowanie komunikacji. 2 / pod red. Michała Grecha, Annette Siemes ; Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław ; Krakñw :
Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2013. – 251, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Seria Projektowanie
Komunikacji)
Bibliogr. przy rozdz. – Jeden tekst w jęz. ang.
ISBN 978-83-62196-88-3
Sygn.: 336073
62. BADINTER, ÉLISABETH (1944- ).
Konflikt: kobieta i matka / Elisabeth Badinter ; przeł. Jakub Jedliński. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2013. – XIII, [1], 216 s. : il. ; 21 cm. – (Filozofia 21.0)
Tyt. oryg.: Le conflit. – Bibliogr. s. 198-211. Indeks.
ISBN 978-83-01-17221-3
Sygn.: 335901
63. BAERT, PATRICK (1961- ).
Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj / Patrick Baert, Filipe Carreira da Silva ; przeł. Stanisław
Burdziej. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2013. – 312 s. ; 24 cm. – (Wspñłczesne
Teorie Socjologiczne ; 25)
Tyt. oryg.: Social theory in the twentieth century and beyond – Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-130-0
Sygn.: 335817
- 9 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
64. BAILYN, EVAN.
Przechytrzyć social media : lektura obowiązkowa dla pasjonatñw serwisñw społecznościowych! /
Evan Bailyn ; [tł. Marta Najman]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. – 188 s. : il. ; 24
cm. – (Onepress)
Tyt. oryg.: Outsmarting social media – Indeks.
ISBN 978-83-246-5530-4
Sygn.: 336370
65. BAJCZUK, RAFAŁ.
Odnawialne źrñdła energii w Niemczech : obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania / Rafał
Bajczuk. – Warszawa : Ośrodek Studiñw Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. – 69 s. : il. ; 25 cm.
– (Raport OSW)
ISBN 978-83-62936-46-5
Sygn.: 335328
66. BAKALARSKI, KRZYSZTOF (public relations).
Komunikacja a rozwñj społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. – Warszawa : Difin, 2014. –
203, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 201-203.
ISBN 978-83-7930-094-5
Sygn.: 336059
67. BALANT, TADEUSZ.
Filmy o sztuce i kulturze artystycznej : [katalog] / Tadeusz Balant, Zbigniew Czeczot-Gawrak ;
Zjednoczenie Rozpowszechniania Filmñw. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Warszawa : Wydaw.
Akcydensowe, 1979. – 370, [1] s. : il. ; 21 cm.
Indeksy.
Sygn.: 335369
68. BALAWEJDER, MACIEJ.
Chemia dla kierunkñw przyrodniczych. Cz. 2, Chemia organiczna - ćwiczenia laboratoryjne /
Maciej Balawejder, Maria Droba, Bogusław Droba ; red. nauk. Maria Droba ; Uniwersytet
Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności. – Wyd. 2
zm. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 79 s. : il. ; 30 cm.
– Bibliogr. s. 79.
ISBN 978-83-7338-983-0
Sygn.: 132177
69. BALDE, JAKOB (1604-1668).
Poema de vanitate mundi = Sen żywota ludzkiego / Jacob Balde ; [tł.] Zygmunt Brudecki, Jan
Libicki ; wyd. Maria Kozłowska. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
2013. – 167, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Terminus. Bibliotheca Classica. Seria 1 ; nr 7)
Na 4 s. okł.: „Dwñch polskich tł. – Zygmunt Brudecki i Jan Libacki - przełożyło w XVII wieku sto strof z łac. poematu o marności świata; twñrcą
oryginału był niemiecki jezuita Jacob Balde. W książce zamieszczono przekłady i ich łac. podstawę tak, by wszystkie trzy teksty można było z sobą
swobodnie porñwnywać". – Indeks. – Tekst głñwny rñwnol. w jęz. łac. i w dwñch tł. pol. Streszcz. ang.
ISBN 978-83-233-3616-7
Sygn.: 336289
70. BALDI, DONATO ( -1965).
Gerusalemme : dalle origini alla distruzione del 70 / Donato Baldi. – Gerusalemme : Studium
Biblicum Franciscanum, 1959. – 152 k., [8] k. tabl. : il. ; 33 cm.
Bibliogr. s. [9]-16.
Sygn.: 132133
- 10 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
71. BALIULIS, ALGIRDAS (1936- ).
Traku!9 miestas ir pilys : istorija ir architektūra / Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis,
Algimantas Mińkinis. – Vilnius : Mokslas, 1991. – 294, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 5-420-00508-5
Sygn.: 330292
72. BAŁEMBA, JACEK.
Elementarz katolika : prawdy pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego / ks. Jacek
Bałemba SDB. – Wyd. 2, popr. i poszerz. – Warszawa : Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu,
2014. – 84, [2] s. : il. ; 30 cm.
Tekst częśc. rñwnol. łac., pol., częśc. tł. z łac.
ISBN 978-83-86535-60-6
Sygn.: 132148
73. BAŁUS, WOJCIECH (1961- ).
Efekt widzialności : o swoistości widzenia obrazñw, granicach ich odczytywania i
antropologicznych aspektach sztuki / Wojciech Bałus. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 276, [3] s., [48] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-2276-6. – Bibliogr. s. 261-262. Indeks.
ISBN 978-83-242-2276-6
Sygn.: 335661
74. BANASZKIEWICZ, ARTUR.
Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją : Kanta krytyka rozumu jako prñba nowego
ufundowania metafizyki / Artur Banaszkiewicz. – Łñdź : Wydawnictwa Uniwersytetu Łñdzkiego,
cop. 2013. – 416 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 403-413. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-872-1
Sygn.: 335913
75. BANASZKIEWICZ, JACEK (1947- ).
Podanie o Piaście i Popielu : studium porñwnawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami
dynastycznymi / Jacek Banaszkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – 203,
[5] s. : err. ; 21 cm.
Indeks nazwisk.
ISBN 83-01-06697-0
Sygn.: 335372
76. BANDURA, AGNIESZKA.
Aisthsis : zmys³owoœæ i racjonalnoœæ w estetyce tradycyjnej i wspñ³czesnej / Agnieszka Bandura.
– Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 359, [1]
s. : il. ; 24 cm.
W książce błędny zapis numeru ISBN: 97883-242-2266-7. – Bibliogr. s. 341-351. Indeks.
ISBN 978-83-242-2266-7
Sygn.: 335798
77. BANEK, KAZIMIERZ.
Religia w świecie człowieka / Kazimierz Banek. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2011. –
364 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 315-334. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7688-060-0
Sygn.: 335853
78. BANEK, KAZIMIERZ.
- 11 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
W kręgu Hermesa Trismegistosa : rozważania na temat genezy mitu i kultu / Kazimierz Banek. –
Warszawa : Okultura, 2013. – 239 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Hermaionu)
Indeks.
ISBN 978-83-88922-37-4
Sygn.: 335966
79. Bank
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / pod red. Ewy
Miklaszewskiej. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. – .. 393 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 386-388. Indeks.
ISBN 978-83-264-1052-9
Sygn.: 335631
80. BANKS, MARCUS (1960- ).
Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. – Wyd. 1, 1
dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 222 s. : il. ; 21 cm. – (Niezbędnik
Badacza). – (Metodologia)
Bibliogr. s. 205-217. Indeks.
ISBN 978-83-01-16024-1
Sygn.: 335725
81. BARANOWSKA, MAŁGORZATA (1945-2012).
Surrealna wyobraźnia i poezja / Małgorzata Baranowska. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 366, [2]
s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 83-07-00977-4
Sygn.: 335385
82. BARANOWSKA, MAŁGORZATA (1945-2012).
Wisława Szymborska : Nobel '96 for literature / by Małgorzata Baranowska ; [transl. by Maria
Chmielewska-Szlajfer, Chester Kisiel]. – Warszawa : Interpress, 1996. – 103, [1] s. : il. ; 20 cm.
S. przedtyt.: Poland today. – Bibliogr. s. 55-56.
Sygn.: 330051
83. BARAŃSKA, DOROTA.
Brak absolutu : pojęcia dobra i zła w japońskiej popkulturze / Dorota Barańska. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas, 2014. – 231 s. ; 21cm.
Bibliogr. s. 207-221. Indeks.
ISBN 97883-242-2323-7
Sygn.: 335752
84. BARGIEL-MATUSIEWICZ, KAMILA.
Negocjacje i mediacje / Kamilla Bargiel-Matusiewicz. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. – .. 146 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 121-127.
ISBN 978-83-208-2177-2
Sygn.: 336456
85. BARSOTTI, DIVO (1914-2006).
Św. Franciszek z Asyżu żywą modlitwą : niesonczenie mały w obliczu Nieskonczenie Wielkiego /
Divo Barsotti ; wstep Giovanni Iammarrone OFMConv. ; tłumaczenie z jęz. wł. Lucyna
Rodziewicz-Doktñr. – Krakñw : Wydawnictwo OO. Franciszkanñ „Bratni Zew", cop. 2013. – 330,
[1] s. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: San Francesco preghiera vivente
- 12 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7485-201-2
Sygn.: 335034
86. BARTCZAK, BEATA (1962- ).
Stanisław Zieliński - bibliotekarz, bibliograf, publicysta / Beata Bartczak. – Toruń : Adam
Marszałek, cop. 1998. – .. 298 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [284]-293. – Bibliogr. prac St. Zielińskiego s. [294]-298.
ISBN 83-7174-339-4
Sygn.: 335441
87. BARTNIK, CZESŁAW STANISŁAW (1929- ).
Odzyskać Polskę / Czesław Stanisław Bartnik. – Lublin : Standruk, 2014. – 374 s. ; 24 cm. – (Dzieła
zebrane / Czesław Stanisław Bartnik ; t. 65)
Na książce wyłącznie błędnie przypisany ISBN. – Bibliogr. prac aut. i o aut. s. 355-366. Indeks.
ISBN 978-83-88458-09-5
Sygn.: 330140
88. BARTNIK, MONIKA (1978- ).
Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej / Monika Bartnik, Wojciech Lis. – Warszawa :
Wydawnictwo Difin, 2013. – 172 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 159-172.
ISBN 978-83-7641-719-6
Sygn.: 336123
89. BARTOSZEK, JAN.
Soborowa idea związku natury i misji prezbiteratu w świetle polskiej myśli teologicznej / Jan
Bartoszek. – Tarnñw : Biblos, 2013. – 284 s. ; 24 cm. – (Rozprawy naukowe ; 14)
Praca doktorska, por. strona Akcji Katolickiej http://www.ak.org.pl/ak.php?id=905, data dost. 5.02.2014, inf. o recenzentach na s. red.: ks. prof. dr
hab. Piotr Jaskñła, ks. dr hab. Stanisław Sojka, prof. UPJPII. – Bibliogr. s. 257-278. – Tekst w j. pol., streszcz. i spis treści w j. ang.
ISBN 978-83-7793-177-6
Sygn.: 335295
90. BASARA, ANNA.
Opisy fonologiczne polskich punktñw „Ogñlnosłowiańskiego atlasu językowego". Z. 2,
Małopolska / Anna Basara, Jan Basara ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1983. – 151, [4] s. : err. ; 24 cm. –
(Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 49)
ISBN 83-04-01409-2
Sygn.: 330327
91. BAŃTOVÁ, PETRA (1985-).
Politika západoněmeckých parlamentnich stran vůči zemim východniho bloku v letech 1963-66 /
Petra Matějů. – Praha : Dokořán : Univerzita Karlova. Fakulta sociéalnich včd, 2012. – 158, [2] s. ;
23 cm. – (Teritoria ; sv. 8)
Bibliogr. s 148-154. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-80-7363-403-2 – ISBN 978-80-87404-21-8
Sygn.: 335478
92. BATOROWSKA, HANNA.
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej /
Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 155, [1] s. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka
= Science, Didactics, Practice ; 142)
Inny tyt.: From information literacy to information culture : reflections on information maturity – Bibliogr. s. 129-141. Indeks.
ISBN 978-83-61464-87-7
- 13 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336111
93. BAUCKHAM, RICHARD (1946- ).
Bible and ecology : rediscovering the community of creation / Richard Bauckham. – London :
Darton, Longman & Todd, 2010. – 226 s. ; 22 cm. – (Sarum Theological Lectures)
Bibliogr. s. 204-213. Indeksy.
ISBN 978-0-232-52791-9
Sygn.: 330228
94. BAUCKHAM, RICHARD (1946- ).
Living with other creatures : green exegesis and theology / Richard Bauckham. – Crownhill,
Milton Keynes: Paternoster, cop. 2012. – XVIII, 252, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 233-247. Indeksy.
ISBN 978-1-84227-740-9
Sygn.: 330229
95. BAUER, PIOTR (1944-2007).
Armia „Poznań" w wojnie obronnej 1939 / Piotr Bauer, Bogusław Polak. – Wyd. 2 popr. – Poznań :
Wydaw. Poznańskie, 1983. – 527, [1] s., [72] s. il. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 502-[517].
ISBN 83-210-0385-0
Sygn.: 330109
96. BAUMAN, ZYGMUNT (1925- ).
Bauman / Bałka / red. Katarzyna Bojarska ; [fot. Prot Jarnuszkiewicz]. – Wyd. 2. – Warszawa :
Narodowe Centrum Kultury, 2013. – . 141, [3] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-63631-44-4
Sygn.: 335713
97. BAUMGARTEN, ALEXANDER GOTTLIEB (1714-1762).
Metafizyka / Aleksander Gottlieb Baumgarten ; przeł. z łac. i oprac. Jacek Surzyn. – Kęty :
Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2012. – 383 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Europejska)
Podstawa przekł.: Methaphysica per Alexandrum Gottlieb Baumgarten, profesorem philosophiae
ISBN 978-83-89637-75-8
Sygn.: 335912
98. BĄCZYK, MIROSŁAW (1950- ).
Zarys prawa bankowego. Cz. 1, Prawo systemu bankowego /
TNOiK „Dom Organizatora", 2000. – 206 s. ; 25 cm.
Mirosław Bączyk. – Toruń :
ISBN 83-7285-005-4
Sygn.: 335337
99. BECELA, PAWEŁ.
Dzieje parafii pw. Trñjcy Świętej w Żmigrodzie / Paweł Becela. – Żmigrñd : [s. n.] ; Krakñw :
Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2013. – 85, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 20
cm.
– Bibliogr. s. 82-83.
ISBN 978-83-7869-062-7
Sygn.: 335381
100. BEDYŃSKA, SYLWIA.
Statystyczny drogowskaz. 3, Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz rñwnań
strukturalnych / Sylwia Bedyńska, Monika Książek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie
Sedno : [Wydawnictwo Academica], cop. 2012. – 246, [2] s. : il. ; 24 cm.
- 14 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Stanowi kontynuację podręcznika: Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z
psychologii / red. nauk. Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka. Warszawa, 2007. – Bibliogr. s. 239-241. Indeks.
ISBN 978-83-63354-05-3 (Sedno) – ISBN 978-83-62443-24-6 (Academica)
Sygn.: 335833
101. BELTING, HANS (1935- ).
Obraz i kult : historia obrazu przed epoką sztuki / Hans Belting ; przeł. Tadeusz Zatorski. –
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010. – .. 715, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Epoka Obrazu)
Bibliogr. s. 687-700. Indeks.
ISBN 978-83-7453-006-4
Sygn.: 335427
102. BEŁZ, GRZEGORZ.
System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw / Grzegorz Bełz. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – 233 s. : il. ; 25 cm. – (Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 1689-6556 ; nr
197)
W serii gł.: ISSN 1899-3192 ; nr 153. – Bibliogr. s. 212-220. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7695-051-8
Sygn.: 335587
103. BENDA, JULIEN (1867-1956).
Zdrada klerkñw / Julien Benda ; przeł. Marek J. Mosakowski. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, 2014. – 263, [1] s. ; 21 cm. – (Seria Idee ; 50)
Indeks.
ISBN 978-83-64682-19-3
Sygn.: 336413
104. BENEDIKT, ANTONI.
Lobbing jako proces komunikacji / Antoni Benedikt. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2014]. –
132 s. ; 21 cm. – (Kreatywność)
Rok wyd. wg strony internetowej wydaw.: http://www.astrum.wroc.pl. – Bibliogr. s. 131-132.
ISBN 978-83-7277-692-1
Sygn.: 336027
105. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Kościñł - znak wśrñd narodñw : pisma eklezjologiczne i ekumeniczne / Joseph Ratzinger ; przeł.
Wiesław Szymona. – Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2013. – IX, [1], 636, [1] s., [2] s. tabl. : il. ;
22 cm. – (Opera omnia / Joseph Ratzinger ; wyd. pol. pod red. Krzysztofa Gñździa i Marzeny
Gñreckiej ; t. 8/1)
ISBN 978-83-7702-564-2 – ISBN 978-83-7702-368-6 (całość)
Sygn.: 335542
106. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
„Aby na nowo odkryć radość w wierze..." : antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary,
wątpienia i ateizmu / Benedykt XVI ; wybñr tekstñw, oprac., wprow. oraz koment. Mariusz
Sztaba. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2014. – 376 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 328-329.
ISBN 978-83-7821-082-5
Sygn.: 335061
107. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości : teologia i duchowość sakramentu święceń / Joseph
Ratzinger ; przekł. Marzena Gñrecka, Monika Rodkiewicz, wspñłpraca Joachim Kobienia, Dominik
Petruk. – Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2012. – 822, [1] s., [2] s. tabl. : il. ; 23 cm. – (Opera
- 15 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
omnia / Joseph Ratzinger ; wyd. pol. pod red. Krzysztofa Gñździa i Marzeny Gñreckiej ; t. 12)
Bibliogr. s. 781-805. Indeks.
ISBN 978-83-7702-459-1 – ISBN 978-83-7702-368-6 (całość)
Sygn.: 335544
108. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Teologia liturgii : sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego / Joseph Ratzinger ; przeł.
Wiesław Szymona. – Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2012. – IX, [1], 693, [1] s., [2] s. tabl. : il. ;
23 cm. – (Opera omnia / Joseph Ratzinger ; wyd. pol. pod red. Krzysztofa Gñździa i Marzeny
Gñreckiej ; t. 11)
Tyt. oryg.: Theologie der Liturgie : die sakramentale Begründung christlicher Existenz – Bibliogr. s. 672-678. Indeks.
ISBN 978-83-7702-369-3 – ISBN 978-83-7702-368-6 (całość)
Sygn.: 335543
109. BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. 2 / red. Krzysztof Gñźdź, Marzena Gñrecka ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – 103 s. ; 22
cm.
Tł. z jęz. niem.
ISBN 978-83-7702-852-0
Sygn.: 335211
110. BEREZOWSKI, ŁUKASZ.
Władza i polityka w literaturze political fiction : prawda czy fikcja? / Łukasz Jan Berezowski. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 295, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 263-284. Indeks.
ISBN 978-83-235-1168-7
Sygn.: 336142
111. BERKELEY, GEORGE (1685-1753).
Siris : łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z dodatkami / George Berkeley ; przekł. i
oprac. Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 288 s. : err. ; 21 cm. – (Klasyka Filozofii)
Tyt. oryg.: Siris - a chain of philosophical reflexions and inquiries concerning the virtues of tar water, and divers other subjects connected together and
arising one from another. – Podst. przekł.: The works of George Berkeley, Bishop of Cloyne, vol. 5, London [etc.], 1953.
ISBN 978-83-231-3111-3
Sygn.: 335976
112. BERLIK, MIŁOSZ.
80 lat parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy : 1930-2010 / [Miłosz Berlik]. – Bystrzyca :
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. – 79, [1] s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 79.
ISBN 978-83-62488-24-7
Sygn.: 335288
113. BERNHARD, MARIA LUDWIKA (1908-1998).
Wazy greckie w Muzeum im. E. Majewskiego w Warszawie / Maria Ludwika Bernhard. –
Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1936. – VIII, 78 s., 16 k. tabl. ; 25 cm. – (Prace Zakładu
Archeologii Klasycznej ; nr 1)
Inny tyt.: Vases grecs au Musée E. Majewski à Varsovie
Sygn.: 132172
114. Berns
Berns grosse Zeit : das 15. Jahrhundert neu endeckt / [red.] Huber Josef [et al.], hrsg. von Ellen J.
- 16 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Beer [et al.]. C. – 2. korrigierte Auflage. – Bern : Stämpfli, 2003. – 685 s. : il. ; 31 cm.
Bern, die Geschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert – Bibliogr. s. 649-674. Indeks.
ISBN 3-906721-28-0
Sygn.: 132059
115. BERNÛKEVIĈ, TAT'JANA VLADIMIROVNA.
Buddizm v rossijskoj filosofskoj kul'ture: „Čuņoe" i „Svoe" / T. V. Bernûkevič ; Čitinskij
Gosudarstvennyj Universitet. – Moskva : Kniznyj Dom „Librokom", 2009. – 159 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 155-159.
ISBN 978-5-397-00531-9
Sygn.: 335346
116. Between
Between philosophy and science / ed. by Michael Heller, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek. – Krakñw
: Copernicus Center Press, 2013. – .. 255 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7886-008-2
Sygn.: 335795
117. Between
Between allegory and symbole in the medieval art : acts of the International Conference hold in the
Pontifical University of John Paul II in Cracow in 23 and 24 october 2009 / ed. by Dariusz Tabor.
– Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. – 127, [2] s. : il. ;
21 cm.
Książka dostępna rñwnież w formie elektronicznej. – Tekst częśc. ang., niem. i fr.
ISBN 978-83-7438-357-8
Sygn.: 335212
118. BEYER, GÜNTHER (1888-1965).
Barock / Fotografiert von Günter und Klaus Beyer ; mit einer Einführung von Georg Mielke. – 4.
Aufl. – Leipzig : Veb E.A. Seemann Verl., 1982. – 211, [1] s. : fot., pl. ; 28 cm. – (Deutsche
Baukunst)
Indeks.
Sygn.: 132087
119. BEZUBIK, KRYSTYNA.
Tatry huczą gnozą! : o gnozie w twñrczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego /
Bezubik. – Krakñw : Zakład Wydawniczy Nomos, cop. 2013. – 196, [1] s. ; 21 cm.
Krystyna
Bibliogr. s. 179-[190]. Indeks.
ISBN 978-83-7688-152-2
Sygn.: 336213
120. BEZUBIK, KRYSTYNA.
Tatry huczą gnozą! : o gnozie w twñrczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego /
Bezubik. – Krakñw : Zakład Wydawniczy Nomos, cop. 2013. – 196, [1] s. ; 21 cm.
Krystyna
Bibliogr. s. 179-[190]. Indeks.
ISBN 978-83-7688-152-2
Sygn.: 336214
121. Biała
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / [zespñł red. przewodn.
Stanisław Koziej et al.] ; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. – Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, 2013. – 262, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Wykaz aktñw prawnych s. 251-255. – Bibliogr. s. 251-255. Indeks.
ISBN 978-83-60846-16-2
Sygn.: 330121
- 17 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
122. BIAŁOGŁOWSKI, WOJCIECH.
Dekret o własności i użytkowaniu gruntñw na obszarze miasta stołecznego Warszawy : komentarz /
Wojciech Białogłowski, Rafał Dybka. – Stan prawny na 15 sierpnia 2014 roku. – Warszawa :
LexisNexis Polska, 2014. – 212, [2] s. ; 21 cm. – (Komentarze Praktyczne. Prawo administracyjne)
Bibliogr. s. [213].
ISBN 978-83-278-0868-4 (wersja drukowana) – ISBN 978-83-278-0788-5 (e-PUB) – ISBN 978-83-278-0789-2 (e-PDF)
Sygn.: 335403
123. BIAŁOSZEWSKI, MIRON (1922-1983).
Zawał / Miron Białoszewski ; [oprac. edycji Marianna Sokołowska]. – Wyd. 2 w tej ed., popr. –
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014. – .. 224, [4] s. ; 21 cm. – (Utwory zebrane /
Miron Białoszewski ; 6)
Na 4 s. okł.: „[...] prozatorski tom Utworñw zebranych Mirona Białoszewskiego w nowej, odcenzurowanej edycji".
ISBN 978-83-06-03363-2
Sygn.: 335414
124. Biblia
Biblia w literaturze polskiej : Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska / pod red. Edwarda
Jakiela i Janusza Mosakowskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 468
s. ; 24 cm.
Materiały konferencji, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 26 października 2012 r. – Indeksy. – Streszcz. niem. przy art.
ISBN 978-83-7865-064-5
Sygn.: 336342
125. BIBLIA. NT. Listy pasterskie św. Pawła (grec., fr.)
Saint Paul, les Épitres pastorales / par le p. C. Spicq. – Paris : Librairie Lecoffre J. Gabalda et Cie,
1947. – [4], CCVIII, 416, [1] s. ; 25 cm. – (Études Bibliques)
Bibliogr. s. III-XX. Indeks. – Tekst częśc. rñwnol. fr. i grec.
Sygn.: 132107
126. BIBLIA. ST. Apokryfy (ang.)
The apocrypha and pseudepigrapha of the Old Testament in English : with introductions and critical
and explanatory notes to the several books. Vol. 2, Pseudepigrapha / edited in conjunction with
many scholars by R. H. Charles. – Oxford : at the Claredon Press, 1968. – XIV, 871, [1] s. ; 29 cm.
– Indeks.
Sygn.: 132132
127. BIBLIA. ST. Księga Rodzaju (aram., pol. ; wersja aramejska)
Targum Neofiti 1 - Księga Rodzaju : tekst aramejski - przekład, aparat krytyczny - przypisy /
przekł. i oprac. Mirosław S. Wrñbel. – Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium",
2014. – LII, 553, [1] s. ; 25 cm. – (Biblia Aramejska ; t. 1)
– Bibliogr. s. 516-535. Indeksy. – Tekst rñwnol. aram. i tł. pol., wstęp i przypisy w jęz. pol.
ISBN 978-83-7548-164-8
Sygn.: 334991, CD.2442
128. BIBLIA. ST. Księgi Machabejskie (grec., fr.)
Les Livres des Maccabées / par le p. F.-M. Abel. – 2. éd. – Paris : Librairie Lecoffre : J. Gabalda et
Cie, 1949. – [4], LXIV, 491 s. ; 25 cm. – (Études Bibliques)
Bibliogr. s. [LX]-LXIV. Indeksy. – Tekst częśc. rñwnol. po fr. i grec. ; indeks terminñw grec.
Sygn.: 132105
129. Bibliografi@
Bibliografi@ : źrñdła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke ;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
- 18 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Polskich, 2013. – 319, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics,
Practice / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 145)
Błędnie zapisana nazwa serii na książce : Science, Didactitcs, Practice. – Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64203-01-5
Sygn.: 336074
130. Bibliologia
Bibliologia i informatologia / pod red. Dariusza Kuźminy ; [wspñłpraca red. Ewa Chuchro]. –
Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, 2011. – .. 278, [1] s. ; 25
cm.
ISBN 978-83-931164-2-3
Sygn.: 335617
131. BIBLIOTEKA GDAŃSKA.
Materiały z dziejñw logiki w Gdańsku, Elblągu i Toruniu od XVI do XVIII wieku w zbiorach
Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk : katalog / oprac. Jadwiga Wołodźko-Sarosiek ;
Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1988. – .. 111 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 83-04-02979-0
Sygn.: 335467
132. BIBLIOTEKA NARODOWA. Zakład Zbiorów Ikonograficznych.
Katalog portretñw osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 1, A-F / [t. oprac.
Hanna Widacka, Alicja Żendara, Alicja Karwowska-Bajdor]. – Warszawa : BN, 1990. – 329, [3] s. ;
24 cm. – (Katalogi Zakładu Zbiorñw Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika, ISSN
0866-9880 ; 1)
Indeks.
ISBN 83-7009-055-9 (całość) – ISBN 83-7009-063-X (t. 1)
Sygn.: 330316
133. BIBLIOTEKA NARODOWA. Zakład Zbiorów Ikonograficznych.
Katalog portretñw osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S / [t. oprac.
Hanna Widacka, Alicja Żendara]. – Warszawa : BN, 1994. – 499, [1] s. ; 24 cm. – (Katalogi
Zakładu Zbiorñw Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika ISSN 0866-9880 1)
Indeks.
ISBN 83-7009-055-9 (całość, opr. twarda) – ISBN 83-7009-083-4 (całość, opr. miękka) – ISBN 83-7009-125-3 (t. 4, opr. twarda) – ISBN
83-7009-126-1 (t. 4, opr. miękka)
Sygn.: 330318
134. BIBLIOTEKA NARODOWA. Zakład Zbiorów Ikonograficznych.
Katalog portretñw osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 2, G-K / [t. oprac.
Hanna Widacka, Alicja Żendara]. – Warszawa : BN, 1992. – 415, [1] s. ; 24 cm. – (Katalogi
Zakładu Zbiorñw Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Grafika, ISSN 0866-9880 ; 1)
Indeks.
ISBN 83-7009-055-9 (całość) – ISBN 83-7009-064-8 (t. 2)
Sygn.: 330317
135. Bibliotekarz
Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? : IV Ogñlnopolska Konferencja Naukowa ,
Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty
Żochowskiej ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. – Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu, 2013. – 389, [10] s. : il. ; 24 cm.
Ogñlnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?", 4 – – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7431-405-3
- 19 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335312
136. Bibliotheca
Bibliotheca Antiqua 2013 : sbornìk z 22. konference 30.-31. řìjna 2013, Olomouc / [ed. Rostislav
Kruńinský, Tereza Vintrová]. – Olomouc : Vědecká knihovna ; Ostrava : Sdruņenì knihoven ČR,
2013. – .. 199, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ang. przy ref.
ISBN 978-80-7053-301-7
Sygn.: 335461
137. BIEŃKOWSKI, WIESŁAW (1926-1999).
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855 : w służbie umiłowanego języka / Wiesław
Bieńkowski. – Olsztyn : „Pojezierze" : OBN im. W. Kętrzyńskiego, 1964. – 251, [1] s. ; 20 cm. –
(Rozprawy i Materiały / Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Ośrodek Badań
Naukowych im. W. Kętrzyńskiego)
Bibliogr. dzieł K. C. Mrongowiusza za lata 1791-1870 s. 214-234.
Sygn.: 330057
138. BIERNACKI, ANDRZEJ (historia).
Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. : historia, architektura, życie codzienne. T. 2,
Życie codzienne / Andrzej B. Biernacki, Elena Ju. Klenina, Evgenija Genčeva ; wspñłpr. Kamen
Dimitrov [et al.]. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2013. – 395, [1] s. : il. ; 29 cm. –
(Novae : studies and materials / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 4)
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 377-[396]. – Streszcz. ang, tekst częśc. w jęz. pol., ang. i ros.
ISBN 978-83-7177-994-7
Sygn.: 132317
139. BIERNACKI, ANDRZEJ (historia).
Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. : historia, architektura, życie codzienne. T. 1,
Historia i architektura / Andrzej B. Biernacki, Rafał Czerner ; wspñłpr. Zlatozara Gočeva [et al.]. –
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2013. – 246 s. : il. ; 29 cm. – (Novae : studies and
materials / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 4)
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 237-246. – Rñwnol. k. tyt. ang. Streszcz. ang, tekst częśc. w jęz. pol., ang. i ros.
ISBN 978-83-7177-947-3
Sygn.: 132318
140. BIERNACKI, WITOLD (1946- ).
Nieuwpoort 2 lipca 1600 : Kampania flandryjska księcia Maurycego Orańskiego / Witold
Biernacki. – Zabrze ; Tarnowskie Gñry : Wydawnictwo inforteditions, 2013. – 327 s. : il. ; 21 cm. –
(Bitwy / Taktyka ; 53)
Bibliogr. s. 320-327.
ISBN 978-83-64023-05-7
Sygn.: 336447
141. BIERNACKI, WITOLD (1946- ).
„Todmarch" : kampania wojsk katolickich 1620 roku. 2 / Witold Biernacki. – Zabrze :
Wydawnictwo Inforteditions, 2013. – 104 s. : il. ; 24 cm. – (Pola Bitew ; nº 26)
Bibliogr. s. 101-104.
ISBN 978-83-64023-24-8
Sygn.: 336388
142. BIERNACKI, WITOLD (1946- ).
„Todmarch" : kampania wojsk katolickich 1620 roku. 1 / Witold Biernacki. – Zabrze :
Inforteditions ; Tarnowskie Gñry : [s.n.] ; 2013. – 72 s. : il. ; 24 cm. – (Pola Bitew ; nº 21)
Bibliogr. s. 71-72.
- 20 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-64023-11-8
Sygn.: 336395
143. BIEŻUŃSKA-MAŁOWIST, IZA (1917-1995).
Niewolnictwo / Iza Bieżuńska-Małowist, Marian Małowist. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 428,
[4] s. : il. ; 22 cm. – (Wielkie Problemy Dziejñw Człowieka)
ISBN 83-07-01489-1
Sygn.: 330230
144. BILIŃSKI, BRONISŁAW (1913-1996).
Maria Konopnicka e le sue liriche „Italia" / Bronisław Biliński. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – .. 71, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Conferenze / Accademia Polacca di
Scienze e Lettere, Biblioteca di Roma ; fasc. 20)
Bibliogr. s. 67-71.
Sygn.: 335456
145. Bioetyka
Bioetyka / red. nauk. Joanna Rñżyńska, Weronika Chańska. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer
Business, 2013. – .. 580, [1] s. : il. ; 25 cm.
Publ. przeznaczona dla przedstawicieli zawodñw medycznych, lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutñw, studentñw uczelni medycznych oraz
specjalistñw z zakresu zdrowia publicznego.
ISBN 978-83-264-4402-9
Sygn.: 335800
146. BIRECKI, PIOTR (1972- ).
Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich : relacje między państwem a
Kościołem ewangelicko-unijnym / Piotr Birecki. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2014. – 474 s. : il. (w tym kolor.), 23 cm.
Bibliogr. s. [421]-436. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-3183-0
Sygn.: 335705
147. BIREK, WOJCIECH (1961- ).
Z teorii i praktyki komiksu : propozycje i obserwacje / Wojciech Birek. – Poznań : Centrala Mądre
Komiksy, 2014. – 245, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Refleksje i Analizy ; t. 2)
Nota bibliogr. s. 232. Indeks.
ISBN 978-83-63892-37-1
Sygn.: 336057
148. BIS, BARBARA.
Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowcñw bentosowych /
red. naukowa Barbara Bis, Artur Mikulec ; [aut. oprac. Barbara Bis, Artur Mikulec, Rajmund Jan
Wiśniewski] ; Inspekcja Ochrony Środowiska. – Warszawa : Głñwny Inspektorat Ochrony
Środowiska, 2013. – 121 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliogr. s. 116-121.
ISBN 978-83-61227-21-2
Sygn.: 131966
149. Biskup
Biskup Marcin Kromer (1512-1589) w służbie Kościoła, ojczyzny i ziemi bieckiej / red. Władysław
Kret, Sławomir Zych. – Kolbuszowa : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ; Biecz : Parafia
Kolegiacka pw. Bożego Ciała, 2013. – 180 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Biblioteka Ośrodka Archiwñw,
Bibliotek i Muzeñw Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 24)
Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Bieczu dniu 12 listopada 2012 r.
ISBN 978-83-60944-57-8
- 21 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330073
150. BITTNER, CHRISTINE.
Der religiöse Asdruckstanz : erfahrungen mit Jugendlichen in Katechese und Gemeinde / Christine
Bittner. – München : Kösel-Verlag, cop. 1982. – 104 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 103-104.
ISBN 3-466-36132-X
Sygn.: 335554
151. Biznes
Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy = Business responsible to stake holders / red.
naukowa Andrzej Chodyński. – Krakñw : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – 171,
[2] s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. przy pracach. – Tekst częśc. w jęz. pol. i ang. Streszcz. w jęz. ang. i pol.
ISBN 978-83-7571-230-8
Sygn.: 335136
152. BLACHNICKI, FRANCISZEK (1921-1987).
Katechetyka fundamentalna / Franciszek Blachnicki. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie,
2006. – 286, [1] s. ; 21 cm. – (Pisma katechetyczne / Franciszek Blachnicki ; t. 2)
Bibliogr. s. 275-287.
ISBN 83-7201-324-1
Sygn.: 335740
153. BLACHNICKI, FRANCISZEK (1921-1987).
Kerygmatyczna odnowa katechezy : (zorientowanie w problematyce) / Franciszek Blachnicki. –
Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2005. – 294, [1] s. ; 21 cm. – (Pisma katechetyczne /
Franciszek Blachnicki ; t. 1)
Bibliogr. s. 283-[295].
ISBN 83-7201-262-8
Sygn.: 335739
154. BLACHNICKI, FRANCISZEK (1921-1987).
Pedagogia ministrancka : (Katechetyka szczegñłowa. Cz. 5) / Franciszek Blachnicki. – Warszawa :
Wydawnictwo Salezjańskie, 2011. – 303 s. ; 21 cm. – (Pisma katechetyczne / Franciszek Blachnicki
; t. 3)
Bibliogr. s. 301-303.
ISBN 978-83-7201-431-3
Sygn.: 335736
155. BLACHNICKI, FRANCISZEK (1921-1987).
Teologia pastoralna ogñlna. Cz. 1,
Wstęp do teologii pastoralnej, teologiczne zasady
duszpasterstwa / Franciszek Blachnicki. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2013. – 472,
[1] s. ; 21 cm. – (Pisma z teologii pastoralnej ogñlnej ks. Franciszka Blachnickiego / pod red. Marka
Marczewskiego ; przy wspñłpr. Romana Murawskiego i Kazimierza Misiaszka ; t. 1)
Wstęp do teologii pastoralnej, teologiczne zasady duszpasterstwa – Bibliogr. s. 417-445.
ISBN 978-83-7201-448-1
Sygn.: 335731
156. BLANCO, LAURA.
Jedna cnota na tydzień / Laura Blanco, Silvia Carbonell ; il. Rosa Maria Curto ; [tł. Anna
Gryczynska]. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjanskie, 2011. – 128 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Na okł. podtyt.: 100 zabaw, aktywności i refleksji, aby kształcić sumienie, rozwijać wartości i zachowania etyczne u dzieci i młodszej młodzieży.
ISBN 978-83-7201-243-2
- 22 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 132276
157. BLAU, PETER MICHAEL (1918-2002).
Wymiana i władza w życiu społecznym / Peter M. Blau ; przełożyli Anna Psuty-Zając i Paweł
Zając. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2009. – XLIV, 318 s. : il. ; 24 cm. –
(Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 9)
Bibliogr. na: s. XXIX-XXXII, s. XLII-XLIV, s. 11, s. 297-303. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7688-008-2
Sygn.: 335809
158. BLECKWENN, HANS (1912-1990).
Unter dem Preußen - Adler : [das brandenburgisch-preußische Heer 1640-1807] / Hans
Bleckwenn. – München : C. Bertelsmann, cop. 1978. – 254 s. : faks., fot., rys. (w tym kolor.) ; 33
cm.
Indeks.
ISBN 3-570-00522-4
Sygn.: 131989
159. BLOSSFELDT, KARL (1865-1932).
Urformen der Kunst / photographische Pflanzenbilder von Karl Blossfeldt ; hrsg. mit einer
Einleitung von Karl Nierendorf. – 3. Aufl. – Berlin : Verlag Ernst Wasmuth, 1941. – XVII, [3] s.,
[120] k. tabl. : il. ; 32 cm.
Sygn.: 131983
160. BOBROWNICKA, MARIA (1920-2012).
Studia nad twñrczością Juliusza Zeyera / Maria Bobrownicka. – Krakñw : UJ, 1959. – 137, [3] s.,
[7] k. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 25 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Jagielloński ; t. 7)
Bibliogr. s. 128-[130].
Sygn.: 132033
161. BOBROWSKA, BARBARA.
Felicjan Faleński - tragizm, parabolizm, groteska / Barbara Bobrowska. – Warszawa :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2012. –
190, [1] s., [6] s. tabl., [4] k. tabl. : il. ; 22 cm.
Nota bibliogr. s. 180. Indeksy.
ISBN 978-83-61757-28-3
Sygn.: 336258
162. BOBROWSKA, EWA (1976- ).
Parateoria : Kalifornijska Szkoła z Irvine / Ewa Bobrowska. – Warszawa : Instytut Badań
Literackich PAN. Wydawnictwo : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 2013. – 311,
[1] s., [18] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Nowa Humanistyka ; t. 11)
Bibliogr. s. 301-307. Indeks.
ISBN 978-83-61552-82-6
Sygn.: 335859
163. BOBRYK, ADAM (1967- ).
Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej
1989-2013 / Adam Bobryk ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : Siedleckie
Towarzystwo Naukowe, 2013. – 502 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 445-475. Indeksy. – Spis treści rñwnież w jęz. ang., lit. – Streszcz. w jęz. ang., lit.
ISBN 978-83-62160-16-7
Sygn.: 335150
164. BOCHNAK, TOMASZ.
- 23 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie
przedrzymskim : zrñżnicowanie, drogi napływu, kontekst kulturowy / Tomasz Bochnak. –
Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 392 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 312-364. – Streszcz fr. i niem.
ISBN 978-83-7338-991-5
Sygn.: 132160
165. BODZIACHOWSKA, KATARZYNA.
Księżna Izabela Czartoryska / Katarzyna Maria Bodziachowska. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Rytm, cop. 2014. – 272, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7399-606-9
Sygn.: 335410
166. BOGUCKA, IWONA.
Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. – Wyd. 2. – Warszawa :
LexisNexis, 2010. – 251 s. ; 21 cm. – (Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie
Administracyjne)
Bibliogr. s. 245-251.
ISBN 978-83-7620-507-6
Sygn.: 336406
167. BOGUSŁAWSKI, ANDRZEJ (1931- ).
Two essays on inflection / Andrzej Bogusławski. – Warszawa : Energeia, 1992. – 170 s. ; 21 cm. –
(Język, Poznanie, Komunikacja t. 3)
Bibliogr. s. 165-170.
ISBN 83-85118-02-0
Sygn.: 330033
168. BOHG, CONSTANZE.
Cztery i pñł tygodnia : historia naszego małego Juliusa / Constanze Bohg ; wspñłprac. Lukas
Lessing ; przeł. Katarzyna i Kamil Markiewiczowie. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech,
cop. 2014. – 295, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: Viereinhalb Wochen
ISBN 978-83-7516-680-4
Sygn.: 335266
169. BOJAR, HANNA.
Rodzina w małym mieście : z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności
obywatelskich we wspñłczesnej Polsce / Hanna Bojar. – Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN,
2013. – 325, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 307-[326].
ISBN 978-83-7683-070-4
Sygn.: 335155
170. BOJARSKA, KATARZYNA (1981- ).
Wydarzenia po wydarzeniu : Białoszewski, Richter, Spiegelman / Katarzyna Bojarska. –
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012. – 364, [1] s. : il. ; 21 cm. – (NH
Nowa Humanistyka ; t. 4)
Bibliogr. s. 339-354. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61552-59-8
Sygn.: 336203
171. BOLTER, J. DAVID (1951- ).
Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku / Jay David Bolter ; tł. Aleksandra
Małecka i Michał Tabaczyński ; wprow. Michał Tabaczyński. – Krakñw : Korporacja Ha!art ;
- 24 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bydgoszcz : Miejskie Centrum Kultury, 2014. – 279, [1] s : il. ; 20 cm. – (Cyfrowa Humanistyka)
Bibliogr. s. 264-276.
ISBN 978-83-64057-41-0
Sygn.: 336045
172. BOMBICKI, MACIEJ ROMAN (1948- ).
PWK - Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 / Maciej Roman Bombicki. – Poznań :
„Ławica", 1992. – 192, [8] s., [1] k. pl. złoż. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Powszechna Wystawa Krajowa – Bibliogr. s. 71-78.
ISBN 83-85099-07-7
Sygn.: 330032
173. BONIECKA, BARBARA.
Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej / Barbara Boniecka. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 219 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7784-368-0
Sygn.: 336125
174. BONNARD, PIERRE.
L'Epitre de Saint Paul aux Philippiens / Pierre Bonnard. L'Épitre de Saint Paul aux Colossiens /
Charles Masson. – Neuchatel ; Paris : Delachaux & Niestlé, 1950. – 158 s. ; 25 cm. – (Commentaire
du Nouveau Testament ; 10)
Tyt. wspñłwyd.: Épitre de Saint Paul aux Colossiens
Sygn.: 132112
175. BONNARD, PIERRE.
L'Épitre de Saint Paul aux Galates / Pierre Bonnard. L'Épitre de Saint Paul aux Ephésiens / Charles
Masson. – Neuchatel : Dalachaux et Niestlé, 1953. – 228, [2] s. ; 25 cm. – (Commentaire du
Nouveau Testament ; 9)
Tyt. wspñłwyd.: Épitre de Saint Paul aux Ephésiens
Sygn.: 132108
176. BONOWICZ, KARINA.
Jñzefa Czechowicza teatr widziadeł i snñw : studium psychoanalityczne twñrczości poetyckiej /
Karina Bonowicz. – Krakñw : Universitas, cop. 2013. – 269, [1] s. ; 21 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN. – Bibliogr. s. 261-264. Indeksy.
ISBN 97883-242-2334-3
Sygn.: 336251
177. BORKOWSKA, URSZULA (1935-2014).
An outline of history of Poland / Urszula Borkowska. – Lublin : RW KUL, 1981. – 65, [10] s. :
mapy ; 24 cm.
Sygn.: 330153
178. BORKOWSKI, JAN (1925- ).
Stronnictwo Ludowe na Kielecczyźnie w latach 1931-1939 / Jan Borkowski. – Warszawa : Ludowa
Spñłdzielnia Wydawnicza, 1968. – 266 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 249-[255]. – Indeksy.
Sygn.: 335384
179. BOROWIEC, JAN.
Ekonomia integracji europejskiej / Jan Borowiec. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, 2011. – .. 566 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [544]-551. Indeks.
- 25 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7695-108-9
Sygn.: 335595
180. Borzyszkowy
Borzyszkowy i Borzyszkowscy : Kociewie / materiały zebrane przez Jñzefa Borzyszkowskiego. –
Pelplin : Bernardinum ; Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1994. – 214 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-86491-02-7
Sygn.: 330063
181. Boska
Boska radość powtñrzenia : idea wiecznego powrotu / pod red. Moniki Proszak, Anny Szklarskiej,
Anny Żymełki. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 250, [2] s. ;
23 cm.
Bibliogr. s. 245-247 i przy rozdz. – Jeden tekst tł. z jęz. fr.
ISBN 978-83-233-3690-7
Sygn.: 335774
182. BOSSAKOWSKI, JÓZEF (1820- ).
Gospodarka i finanse Krñlestwa Polskiego przed powstaniem styczniowym : raport Jñzefa
Bossakowskiego z 1862 r. dla Ministra Finansñw M. Ch. Reuterna / oprac. Ryszard Kołodziejczyk
; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. –
XXIII, [1], 678, [2] s., [4] k. tabl. złoż. : mapa ; 24 cm.
Indeks. – Tekst raportu w jęz. ros.
Sygn.: 330319
183. BOUILLON, HARDY (1960- ).
Freiheit, Liberalismus und Wohlfahrtsstaat : eine analytische Untersuchung zur individuellen
Freiheit im Klassischen Liberalismus und im Wohlfahrtsstaat / Hardy Bouillon. – Baden-Baden :
Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. – 184 s. ; 23 cm.
Zugl.: Trier, Univ., Habil.-Schr., 1996. – Bibliogr. s. 179-184.
ISBN 3-7890-4642-6
Sygn.: 330248
184. BOURBON, FABIO (1962- ).
Ziemia Święta : przewodnik po Izraelu, Synaju i Jordanii śladami starożytności / tekst Fabio
Bourbon, Enrico Lavagno ; proj. graf. Clara Zanotti ; [tł. Sławomi Stodulski]. – Kielce :
Wydawnictwo Jedność, 2014. – 230, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: The Holy Land : archaeological guide to Israel, Sinai and Jordan. – Bibliogr. s. 225. Indeks.
ISBN 978-83-7660-895-2
Sygn.: 132187
185. BRAIDOTTI, ROSI (1954- ).
Po człowieku / Rosi Braidotti ; przekł. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk ; przedm. do wyd.
pol. Joanna Bednarek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 389 s. : il. ; 21 cm. –
(Filozofia 21.0)
Tytuł oryg.: The posthuman. – Bibliogr. s. 363-382. Indeks.
ISBN 978-83-01-17964-9
Sygn.: 335860
186. BRANDEL, ROSE.
The music of Central Africa : an ethnomusicological study : former French equatorial Africa, the
former Belgian Congo, Ruanda-Urundi, Uganda, Tanganyika / by Rose Brandel. – The Hague :
Martinus Nijhoff, 1961. – XII, 272 s., [10] s. tabl. : il. ; 27 cm.
Zawiera nuty. – Bibliogr. s. 261-266. Indeks.
Sygn.: 132083
- 26 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
187. BRÉHIER, ÉMILE (1876-1952).
Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie / par Émile Bréhier. – 3 éd. – Paris :
Librairie Philosophique J. Vrin, 1950. – XIV, 336 s. ; 25 cm. – (Études de Philosophie Médiévale ;
8)
Bibliogr. s. VII-XIV. Indeksy.
Sygn.: 132113
188. BREWER, JOHN D. (1951- ).
Religion, civil society, and peace in Northern Ireland / John D. Brewer, Gareth I. Higgins, and
Francis Teeney. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. – XIX, [1], 249 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 231-242. Indeks.
ISBN 978-0-19-969402-0 (hbk) – ISBN 978-0-19-870207-8 (pbk)
Sygn.: 336005
189. BRIGGS, STEPHEN R.
Working with adolescents and young adults : a contemporary psychodynamic approach / Stephen
Briggs. – 2nd ed. – Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. – xvi, 213 s. ;
22 cm. – (Basic texts in counselling and psychotherapy)
Bibliogr. s. 188-205. Indeks.
ISBN 978-0-230-55141-1 – ISBN 0-230-55141-6
Sygn.: 334995
190. BROCK, PETER (1920-2006).
Soviet conscientious objectors, 1917-1939 : a chapter in the history of twentieth-century pacifism /
by Peter Brock. – Toronto : Printed Privately, 1999. – V, 84, [1] s. ; 28 cm.
Sygn.: 131950
191. BRODSKIJ, IOSIF ALEKSANDROVIĈ (1940-1996).
Wiersze i poematy / Josif Brodski ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Barańczak. –
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979. – XV, [1], 126, [2] s. ; 21 cm.
Wybñr z tomñw: Ostanovka v pustyne, 1970 ; Konec prekrasoj epohi, 1977 ; Čast' reči, 1977.
Sygn.: 335391
192. BRODZIŃSKA-MIROWSKA, BARBARA.
Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce : przypadek Platformy Obywatelskiej / Barbara
Brodzińska-Mirowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
– 312 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 283-307. Indeks.
ISBN 978-83-231-2898-4
Sygn.: 336062
193. BRONK, ANDRZEJ (1938- ).
Nauka wobec religii : (teoretyczne podstawy nauk o religii) / Andrzej Bronk. – Lublin : TN KUL,
1996. – .. 252 s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ; 69). – (Studia Metodologiczno-Filozoficzne)
Bibliogr. s. 233-244. – Streszcz. ang.
ISBN 83-86668-44-X
Sygn.: 335640
194. BROSIO, VALENTINO (1903-1999).
Mobili Italiani dell'ottocento / Valentino Brosio. – Milano : Antonio Vallardi Editore, 1964. – 157,
[3] s. : il. ; 28 cm.
Bibliogr. s. 157.
Sygn.: 132003
- 27 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
195. BROŻEK, ANNA (1980- ).
Fenomen normatywności / Anna Brożek, Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach. – Krakñw : Copernicus
Center Press, 2013. – 225 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-222. Indeks.
ISBN 978-83-7886-032-7
Sygn.: 335779
196. BROŻEK, BARTOSZ (1977- ).
Granice interpretacji / Bartosz Brożek. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 276 s. : il. ; 21
cm.
Na okł.: czy rozumienie przypomina rozmowę, widzenie, czy taniec? – Bibliogr. s. 259-268. Indeks.
ISBN 978-83-7886-068-6
Sygn.: 335886
197. BROŻYNIAK, RYSZARD.
Mniejszości wyznaniowe w Polsce : prawo wewnętrzne (statutowe) / wprow., zbiñr statutñw,
oprac. Ryszard Brożyniak, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe, 2014. – 1093 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-319-7
Sygn.: 335323
198. BRUMMETT, BARRY (1951- ).
Rhetoric in popular culture / Barry Brummett. – 4th ed. – Los Angeles : Sage, cop. 2015. – XVI,
323 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 305-315. Indeks.
ISBN 978-1-4522-0346-1 (pbk.) – ISBN 978-1-4833-0079-5 (web pdf)
Sygn.: 335116
199. BRUNHAMMER, YVONNE.
Meubles et ensembles : époques Moyen Age et Renaissance / par Yvonne Brunhammer et
Monique de Fayet. – Paris : Éditions Charles Massin, cop. 1966. – 76, [3] : il. ; 29 cm. – (Meubles et
Ensembles)
Sygn.: 132021
200. BRUNHAMMER, YVONNE.
Meubles et ensembles : époques Louis XIII et Louis XIV / par Yvonne Brunhammer et Monique
de Fayet. – Paris : Éditions Charles Massin, cop. 1966. – 78, [2] : il. ; 29 cm. – (Meubles et
Ensembles)
Louis XIII et Louis XIV
Sygn.: 132019
201. BRUNHAMMER, YVONNE.
Meubles et ensembles : époque Louis XVI / par Yvonne Brunhammer et Monique de Fayet. –
Paris : Éditions Charles Massin, cop. 1965. – 76, [3] : il. ; 29 cm. – (Meubles et Ensembles)
Sygn.: 132016
202. BRUNHAMMER, YVONNE.
Meubles et ensembles : époque Directoire et Empire / par Yvonne Brunhammer et Monique de
Fayet. – Paris : Éditions Charles Massin, cop. 1965. – 76, [3] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Meubles et
Ensembles)
Sygn.: 132017
- 28 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
203. BRUNHAMMER, YVONNE.
Meubles et ensembles : époques Restauration et Louis-Philippe / par Yvonne Brunhammer et
Monique de Fayet. – Paris : Éditions Charles Massin, cop. 1966. – 76, [3] : il. ; 29 cm. – (Meubles et
Ensembles)
Restauration et Louis-Philippe
Sygn.: 132018
204. Bruno
Bruno od księgi blasku : studia i eseje o twñrczości Brunona Schulza / pod red. Pawła Prñchniaka.
– Krakñw : Wydawnictwo EMG, 2013. – 274, [6] s. ; 21 cm. – (Decyzje Krytyczne ; t. 2)
ISBN 978-83-63464-32-5
Sygn.: 336261
205. BRZESKI, JAN (1950- ).
Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939 : słownik biograficzny / Jan W. Brzeski. –
Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2014. – 343, [2] s. ; 24 cm. – (Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et
Studia, ISSN 1425-851X ; t. 25)
Bibliogr. s. 301-320. Indeks.
ISBN 978-83-7638-432-0
Sygn.: 336394
206. BUCZYŃSKA-GAREWICZ, HANNA (1932- ).
Czytanie Nietzschego / Hanna Buczyńska-Garewicz. – Krakñw : Universitas, cop. 2013. – 262, [2]
s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 105)
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2337-4
Sygn.: 335761
207. BUDZIŃSKA-BENNETT, AGNIESZKA MAŁGORZATA.
Subtilitas : słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua : tekst - kontekst - intertekst /
Agnieszka Budzińska-Bennett. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciñł
Nauk, 2012. – 306, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Muzykologicznej / Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciñł Nauk, ISSN 1230-0178 ; t. 31)
Bibliogr. s. 295-304. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7654-268-3
Sygn.: 336155
208. BUDZYŃSKI, WOJCIECH.
Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku / Wojciech Budzyński. –
Warszawa : Poltext, 2008. – 167 s. : il. ; 24 cm. – (Warsztaty Menedżerskie)
Bibliogr. s. 167.
ISBN 978-83-7561-021-5
Sygn.: 336369
209. BÜHLMANN, WALBERT (1916-2007).
Wie Jesus lebte : vor 2000 Jahren in Palästina : Wohnen, Essen, Arbeiten, Reisen / Walter
Bühlmann. – Luzern : Rex-Verlag, 1987. – 139 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 133-134.
ISBN 3-7252-0491-8
Sygn.: 132104
210. BUJAK, ADAM (1942- ).
Kościñł Mariacki w Krakowie / zdj. Adam Bujak, tekst Michał Rożek. – Warszawa : „Sport i
- 29 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Turystyka", 1987. – 52, [190] s. tabl. : il. ; 31 cm.
Streszcz. ang., niem., fr. i ros.
ISBN 83-217-2581-3
Sygn.: 131976
211. BUJAK, ADAM (1942- ).
Wawel : katedra i zamek / Adam Bujak ; tekst Jan K. Ostrowski. – Krakñw : Biały Kruk, 2004. –
277, [2] s. : il. ; 33 cm.
ISBN 83-88918-38-9
Sygn.: 131985
212. BUJNICKI, TADEUSZ (1933- ).
Na pograniczach, kresach i poza granicami : studia / Tadeusz Bujnicki ; oprac. tekstu i red. tomu
Michał Siedlecki i Łukasz Zabielski. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Gñrnickiego,
2014. – 417 s. : il. ; 21 cm. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia ; 8)
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-63470-24-1
Sygn.: 335262
213. BUJNICKI, TADEUSZ (1933- ).
Sześć szkicñw o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie / Tadeusz Bujnicki ; Wydział „Artes
Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 164 s. ; 25 cm.
– (Henryk Sienkiewicz, Nowe Odczytania ; 1)
Indeks.
ISBN 978-83-7181-885-1 (seria) – ISBN 978-83-7181-880-6
Sygn.: 336153
214. BUKSA, STANISŁAWA.
Doświadczenie wychowawcze św. Jana Bosko w służbie ewangelizacji / Stanisława Buksa. –
Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział
Nauk Pedagogicznych, 2009. – 659, [1] s. ; 21 cm. – (Seria: Educatio)
Bibliogr. s. 611-[660]. – Streszcz. wł.
ISBN 978-83-7201-390-3
Sygn.: 335746
215. BUONARROTI, MICHELANGELO (1568-1646).
Michelangelo : vierundzwanzig kupfertiefdrucke / mit einleitendem text von Heinrich Leporini. –
Berlin : Deutsche Buchvertriebs- Und Verlags-Gesellschaft, cop. 1941. – 8 s., [24] k. tabl. : il. ; 30
cm. – (Handzeichnungen Grosser Meister)
Sygn.: 131971
216. BURKE, KENNETH (1897-1993).
Filozofia formy literackiej / Kenneth Burke ; przekł. Ewa Rajewska. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 139 s. ; 23 cm. – (Literatura i Okolice)
Tyt. oryg.: The philosophy of literary form. – Indeks.
ISBN 978-83-7865-191-8 – ISBN 978-83-7326-422-9 (seria)
Sygn.: 336272
217. BURNO, FILIP.
Świątynie nowego państwa : kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej / Filip Burno. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 444 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 407-422. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-235-0449-8
Sygn.: 335697
- 30 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
218. BURNO, KAROLINA.
Blog jako nowa forma komunikowania politycznego : na przykładzie blogñw politykñw Platformy
Obywatelskiej (2004-2010) / Karolina Burno. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop,
2013. – 116 s. : il. ; 23 cm. – (Oblicza Mediñw)
Bibliogr. s. [103]-110. Indeks.
ISBN 978-83-7780-672-2
Sygn.: 336048
219. BURTON, ROBERT (1577-1640).
Religijna melancholia / Robert Burton ; przeł. Anna Zasuń. – Krakñw : Nomos, cop. 2010. – LXII,
225 s., 1 k. front. : il. ; 22 cm. – (Seria Thesaurus)
Bibliogr. do wyd. polskiego s. 221-225.
ISBN 978-83-7688-049-5
Sygn.: 335080
220. BURZYŃSKA, ANNA.
Dekonstrukcja, polityka i performatyka / Anna Burzyńska. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 668, [3] s. ; 21 cm. – (Horyzonty
Nowoczesności ; 103)
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-1777-9. – Bibliogr. s. 625-650. Indeks.
ISBN 978-83-242-1777-9
Sygn.: 335759
221. Business
Business and non-profit organizations fancing increased competition and growing customers'
demands / ed. by Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil. – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu National-Loius University, 2013. – 347 s. : il. ; 23 cm.
Materiały z konferencji w Nowym Sączu. Na grzb. i s. tyt.: „Volume 12" - oznacza kolejność seminariñw. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-88421-82-2
Sygn.: 330215
222. BUSZKO, ANDRZEJ.
Nieformalne aspekty biznesu : Rosja, kraje arabskie, Hongkong - Chiny : z doświadczeniami
praktycznymi autora / Andrzej Buszko. – Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2010. – .. 230 s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 226-230.
ISBN 978-83-7488-156-2
Sygn.: 335592
223. BÜTHNER-ZAWADZKA, MAŁGORZATA (1972- ).
Warszawa w oczach pisarek : obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939 /
Małgorzata Büthner-Zawadzka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2014. – 632 s. ; 23 cm. – (Lupa Obscura)
Bibliogr. s. 602-615. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61757-48-1
Sygn.: 336170
224. BUTLER, JUDITH P. (1956- ).
Na rozdrożu : żydowskość i krytyka syjonizmu / Judith Butler ; przeł. Michał Filipczuk. –
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 382, [2] s. ; 21 cm. – (Seria Idee ; 52)
Tyt. oryg.: Parting ways : jewishness and the critique of zionism – Indeks.
ISBN 978-83-64682-21-6
Sygn.: 336454
225. BUTLER, JUDITH P. (1956- ).
- 31 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Przygodność, hegemonia, uniwersalność : wspñłczesne debaty na lewicy / Judith Butler, Ernesto
Laclau, Slavoj Ņiņek ; przeł. Agata Czarnacka, Maciej Kropiwnicki, Sławomir Krñlak. – Warszawa
: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – .. 382, [2] s. ; 21 cm. – (Seria Idee ; 45)
ISBN 978-83-64682-09-4
Sygn.: 336434
226. Być
Być solą ziemi : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2012/2013 : cykl C. Cz. 3, Niedziele
Zwykłe VIII-XXI / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii
Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 152 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2012/2013 : cykl C
ISBN 978-83-7793-140-0 (Biblos)
Sygn.: 335238
227. Być
Być solą ziemi : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2012/2013 : cykl C. Cz. 2, Wielki
Post - Triduum Paschalne - Okres Wielkanocny / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział
Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop.
2013. – 147 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-120-2 (Biblos)
Sygn.: 335237
228. Być
Być solą ziemi : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2012/2013 : cykl C. Cz. 4, Niedziele
Zwykłe XXII-XXXIV / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii
Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 102 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2012/2013 : cykl C
ISBN 978-83-7793-157-8 (Biblos)
Sygn.: 335239
229. BYTNIEWSKI, PAWEŁ (1954- ).
Dyskursy wiedzy : Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych / Paweł Bytniewski. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – .. 412 s. : il. kolor. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 385-407. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-354-3
Sygn.: 335791
230. BYWALEC, CZESŁAW.
Konsumpcja a rozwñj gospodarczy i społeczny / Czesław Bywalec. – Warszawa : Wydawnictwo C.
H. Beck, 2010. – 296, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Ekonomia)
Bibliogr. s. 287-290. Indeks.
ISBN 978-83-255-1618-5
Sygn.: 335591
231. CAŁEK, ANITA.
Biografia naukowa : od koncepcji do narracji : interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze /
Anita Całek. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – .. 342, [1] s. : il.
kolor. ; 24 cm. + CD-ROM.
Dok. towarzyszący.: Konteksty uzupełniające. – Bibliogr. s. 315-332. Indeksy.
ISBN 978-83-233-3655-6
Sygn.: 336330, CD.2469
232. Camino
Camino Polaco : teologia - sztuka - historia - teraźniejszość. 1 / pod red. Piotra Roszaka i
Waldemara Rozynkowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
- 32 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kopernika, 2014. – 330 s. : il. kolor. ; 23 cm.
S. red.: Zrealizowano w ramach grantu „Camino de Santiago i grñb św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary" sfinansowanego ze środkñw
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2013/10/M/HS1/00548.
ISBN 978-83-231-3230-1
Sygn.: 335068
233. ĈAPEK, KAREL (1890-1938).
Rozmowy z T. G. Masarykiem / Karel Čapek ; z jęz. czeskiego przeł. i przypisami opat. Piotr
Godlewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 344 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Hovorý s T. G. Masarykem. – Indeks.
ISBN 978-83-235-0820-5
Sygn.: 336428
234. CARAVIAS, JOSÉ LUIS.
Luchar por la tierra : inspiraciones biblicas para las comunidades campesinas / por José L.
Caravias S.J. – Quito-Ecuador : Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, [1983]. – [8], 86, [2] s. ;
21 cm.
Sygn.: 330193
235. CASEL, ODO (1886-1948).
Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła : głñwne idee kanonu mszalnego / Odo Casel ;
przekł. Arkadiusz Ziernicki, Damian Świderski. – Wyd. 2. – Krakñw : Tyniec Wydawnictwo
Benedyktynñw, 2014. – .. 96 s. ; 21 cm. – (Modlitwa Kościoła ; 1)
Tyt. oryg.: Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie.
ISBN 978-83-7354-535-9
Sygn.: 335090
236. CASTELLS, MANUEL (1942- ).
Władza komunikacji / Manuel Castells ; tł. Jakub Jedliński, Paweł Tomanek. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 513, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 465-502. Indeks.
ISBN 978-83-01-17021-9
Sygn.: 336159
237. CEGIEŁA, ANNA.
Słowa i ludzie : wprowadzenie do etyki słowa / Anna Cegieła ; Towarzystwo Kultury Języka.
Zarząd Głñwny. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. – 218 s. ; 214 cm. – (Z Prac
Towarzystwa Kultury Języka ; t. 10)
Bibliogr. s. [211]-218.
ISBN 978-83-7151-995-6
Sygn.: 336128
238. CEGLAREK, ROMAN.
Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi biskupa Teodora Kubiny
(1926-1951) / Roman Ceglarek. – Częstochowa : Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
Regina Poloniae, 2008. – 479, [1] s. ; 24 cm.
Tyt. okł.: Katechizacja w diecezji częstochowskiej (1926-1951) – Bibliogr. s. 431-480.
ISBN 978-83-87830-78-6
Sygn.: 335294
239. CEJPEK, JIŘ!'I.
Informace, komunikace a myńlenì : úvod do informačnì vědy / Jiřì Cejpek. – Praha : Karolinum nakladatelstvì Univerzity Karlovy, 1998. – 192, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 169-175. Indeks.
ISBN 80-7184-767-4
- 33 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335370
240. CELIŃSKI, PIOTR.
Postmedia : cyfrowy kod i bazy danych / Piotr Celiński. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 220 s. : il. (w tym kolor) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 207-220.
ISBN 978-83-7784-352-9
Sygn.: 336119
241. CENCKIEWICZ, SŁAWOMIR (1971- ).
Wałęsa : człowiek z teczki / Sławomir Cenckiewicz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop.
2013. – 446, [1] s. : il. ; 22 cm.
Aneks pt.: Rozmowa braci. – Bibliogr. s. 429-438. Indeks.
ISBN 978-83-7785-356-6
Sygn.: 336421
242. CHABEREK, MICHAŁ (1980- ).
Stworzenie czy ewolucja? : dylemat katolika / Michał Chaberek ; rozmawia Tomasz Rowiński. –
Warszawa : Fronda, [2014]. – 262 s. ; 21 cm.
Data wyd. wg: http://www.wydawnictwofronda.pl/.
ISBN 978-83-64095-15-3
Sygn.: 336269
243. CHACHAJ, MAŁGORZATA.
Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza / Małgorzata Chachaj. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 333 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 293-316. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-335-2
Sygn.: 336333
244. CHENU, MARIE-DOMINIQUE (1895-1990).
Une école de théologie le Saulchoir / par M.-D. Chenu. – Le Saulchoir : Kain-lez Tournai : Etiolles,
1937. – 128, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Sygn.: 330197
245. CHLEBOWSKI, TOMASZ JAN (1974- ).
Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego / Tomasz Jan Chlebowski. – Warszawa : Difin, cop.
2014. – 230 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 207-222.
ISBN 978-83-7930-337-3
Sygn.: 336096
246. CHMIELECKI, ANDRZEJ.
Podstawy psychoniki : ku alternatywie dla cognitive science / Andrzej Chmielecki. – Warszawa :
Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – 335 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 332-335.
ISBN 978-83-7683-075-9
Sygn.: 335195
247. CHMIELEWSKI, GRZEGORZ (prawo).
System konstytucyjny Słowacji / Grzegorz Chmielewski. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,
2014. – .. 124, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)
Bibliogr. s. 123-[125].
ISBN 978-83-7666-313-5
Sygn.: 335429
- 34 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
248. Chodźmy
Chodźmy razem : podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum / [zespñł red. Władysław Kubik,
Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak ; autorzy Teresa Czarnecka et al.]. – Krakñw : Wydawnictwo
WAM Księża Jezuici, 2013. – 173, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Odsłonić Twarz Chrystusa)
Na okł.: Nowa podstawa programowa 2010. – Podręcznik nr AZ-33-01/10-KR-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z
zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III gimnazjum, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-7767-860-2
Sygn.: 132226
249. Chodźmy
Chodźmy razem : podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum / [zespñł red. Władysław Kubik,
Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak ; autorzy Teresa Czarnecka et al.]. – Wyd. 1, wznowienie
2014. – Krakñw : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2014. – 173, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. –
(Odsłonić Twarz Chrystusa)
Na okł.: Nowa podstawa programowa 2010. – Podręcznik nr AZ-33-01/10-KR-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z
zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III gimnazjum, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-7767-860-2
Sygn.: 132210
250. CHOIŃSKA, BOGNA.
Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego /
Bogna Choińska. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas,
cop. 2014. – 355 s. ; 24 cm.
Na książce błędny zapis ISBN. – Bibliogr. s. 327-341. Indeks. – Streszcz. fr.
ISBN 97883-242-2369-5
Sygn.: 335934
251. CHOJNACKI, MIECZYSŁAW (1900-1978).
Wojsko Krñlestwa Polskiego 1815-1831 / Mieczysław Chojnacki. – Wyd. 3. – Warszawa :
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 68 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka
Historyczna)
Sygn.: 330072
252. CHOJNACKI, MIECZYSŁAW (1924- ).
Radzymińscy żołnierze Armii Krajowej / Mieczysław Chojnacki „Młodzik". – Radzymin :
Towarzystwo Przyjaciñł Radzymina, 1992. – 104, [4] s. : il. ; 24 cm.
Sygn.: 330099
253. CHOMĄTOWSKA-SZAŁAMACHA, BEATA (1976- ).
Lachert i Szanajca : architekci awangardy / Beata Chomątowska. – Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2014. – 335, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Biografie)
Bibliogr. s. 329-334.
ISBN 978-83-7536-837-6
Sygn.: 335546
254. Christliche
Christliche Visionen für ein offenes Europa : Österreichische Pastoraltagung 28. bis 30. Dezember
1993 / hrsg. von Walter Krieger und Horst Michael Rauter. – Wien : Herder, cop. 1994. – 118 s. ;
24 cm.
Na 1 s. okł.: Mit Beiträgen von Thomas Nyìri, Heinrich Schneider, Eugen Biser, Helen Schüngel-Straumann, Kardinal Franz König, Wilhelm Zauner.
ISBN 3-210-25059-6
Sygn.: 335607
255. Christliche
- 35 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Christliche Gemeinden für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung : Österreichische
Pastoraltagung 27. bis 29. Dezember 1989 / im Auftrag des Österreichischen Pastoralinstituts
herausgegeben von Helmut Erharter und Rudolf Schwarzenberger. – Wien : Herder, cop. 1990. – ..
168 s. ; 23 cm.
ISBN 3-210-24.997-0
Sygn.: 335606
256. Chrześcijańskie
Chrześcijańskie fabryki i hurtownie w Polsce. – Poznań : Zrzeszenie Kupcñw Chrześcijan, 1938
(Poznań : Drukarnia Wydawnicza Fr. Krajna). – 169, XXVIII, [2] s. ; 21 cm.
Indeks.
Sygn.: 330091
257. CHURCHLAND, PATRICIA SMITH (1943- ).
Moralność mñzgu : co neuronauka mñwi o moralności / Patricia S. Churchland ; tł. i przedm.
Mateusz Hohol, Natalia Marek. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013. – 366, [2] s. : il. ; 23
cm.
Bibliogr. s. 329-358. Indeks.
ISBN 978-83-7886-031-0
Sygn.: 335936
258. Church's
Church's Thesis : logic, mind and nature / ed. by Adam Olszewski, Bartosz Brożek, Piotr
Urbańczyk. – Krakñw : Copernicus Center Press, cop. 2014. – 431 s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7886-009-9
Sygn.: 335799
259. Chwała
Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. : katalog wystawy jubileuszowej z okazji
trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej wrzesień - grudzień 1983 / Muzeum w Wilanowie ; [red. kat.
Wojciech Fijałkowski, Jadwiga Mieleszko ; tł. Tadeusz Dobrzeniecki et al.]. – Warszawa : Muzeum
Narodowe, 1983. – 309 s., [156] s. tabl., [XVI] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Wystawa: Muzeum w Wilanowie. – Bibliogr. s. 115-[119]. – Tekst pol., niem. Oryg. pol.
Sygn.: 330114
260. CHWIN, STEFAN (1949- ).
Miłosz : interpretacje i świadectwa / Stefan Chwin. – Gdańsk : Wydawnictwo TYTUŁ, [2012]. –
352, [4] s., 136 tabl. : il. ; 21 cm. – (Seria: Monografie Humanistyki Polskiej). – (Biblioteka
„Tytułu")
Indeks.
ISBN 978-83-89859-17-4
Sygn.: 336237
261. CHYBALSKI, PIOTR.
Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji RP / Piotr Chybalski. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – .. 323 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 301-323.
ISBN 978-83-7666-327-2
Sygn.: 335431
262. CICHLA-CZARNIAWSKA, ELŻBIETA (1935- ).
„Heretyk awangardy" - Jalu Kurek / Elżbieta Cichla-Czarniawska. – Lublin : Wydaw. Lubelskie,
1987. – 237 s. ; 21 cm.
ISBN 83-222-0484-1
- 36 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335498
263. CICHORACKI, PIOTR.
Wojewñdztwo poleskie 1921-1939 : z dziejñw politycznych / Piotr Cichoracki. – Łomianki :
Wydawnictwo LTW, 2014. – 477, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 449-[463]. Indeks.
ISBN 978-83-7565-373-1
Sygn.: 336378
264. CICHOSZ, WOJCIECH (1968- ).
Pedagogia wiary we wspñłczesnej szkole katolickiej / ks. Wojciech Cichosz. – Warszawa :
Wydawnictwo TYPO 2, 2010. – 566, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 359-408. Indeks. – Streszcz. ang., fr., niem.
ISBN 978-83-930499-4-3
Sygn.: 330255
265. CIECIERSKI, TADEUSZ.
Nastawienia sądzeniowe : wykłady z filozofii psychologii / Tadeusz Ciecierski. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 290 s. ; 21 cm. – (Wykłady z Filozofii)
Bibliogr. s. 275-282. Indeksy.
ISBN 978-83-01-17438-5
Sygn.: 335878
266. CIELICZKO, MAŁGORZATA (1987- ).
„On jest mistrzem, ja to wiem" - pisarka, tłumaczka, edytorka, żona : życie twñrcze Oli Watowej,
Anny Iwaszkiewiczowej i Janiny Broniewskiej / Małgorzata Cieliczko. – Warszawa : Fundacja na
rzecz Badań Literackich : Instytut Badań Literackich PAN, 2013. – 179, [1] s. ; 21 cm. – (Na
Starcie. Prace Najmłodszych Badaczy ; 2)
Bibliogr. s. 171-175. Indeks.
ISBN 978-83-923224-3-6
Sygn.: 336221
267. CIEŃSKI, MARCIN (1959- ).
Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy : studia / Marcin Cieński. – Krakñw :
Universitas, cop. 2013. – 284 s. ; 24 cm.
Na książce błędny zapis ISBN. – Bibliogr. s. 261-276. Indeks.
ISBN 97883-242-2353-4
Sygn.: 336314
268. CIEŚLAK, ROBERT (1965- ).
Widzenie Rñżewicza / Robert Cieślak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2013. – 267 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 251-260. Indeks.
ISBN 978-83-235-1159-5
Sygn.: 336209
269. CIOŁKOSZOWA, LIDIA (1902-2002).
Publicystyka polska na emigracji 1940-1960 / Lidia Ciołkoszowa ; wstęp i oprac. nauk. Andrzej
Friszke. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 254, [2] s. ; 21 cm. – (Seria
Historyczna ; 15)
Zawiera wykaz czasopism wydawanych na emigracji i notki biograficzne emigracyjnych publicystñw. – Indeks.
ISBN 978-83-63855-60-4
Sygn.: 336435
270. CLÉMENT, BRUNO (1952- ).
- 37 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Samuel Beckett / Bruno Clément, François Noudelmann. – Paris : ADPF Ministère des Affaires
Étrangères, 2006. – 84, [12] s., 16, [8] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Auteurs / ADPF)
Bibliogr. prac Samuela Becketta s. [89-94].
ISBN 2-914935-64-1
Sygn.: 131935
271. COLLINS, RANDALL (1941- ).
Łańcuchy rytuałñw interakcyjnych / Randall Collins ; przeł. Katarzyna Suwada. – Krakñw : Zakład
Wydawniczy Nomos, 2011. – LII, 462 s. : il. ; 25 cm. – (Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 19)
Bibliogr. s. 433-454. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7688-074-7
Sygn.: 335810
272. Colloquium
Colloquium habitum Vilnae die 14 iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini /
concinnaverunt Jolanta Gelumbeckaitė, Sigitas Narbutas. – Vilnae : Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2006. – 242, [1] s. : il. ; 30 cm.
Inny tyt.: Religinis kolokviumas, Vilniuje (1585 06 14) dėl straipsnio apie Vieńpaties Vakerienę – Inny tyt.: Religionskolloquium in Vilnius
(14.06.1585) über den Artikel des Herrenmahls – Tyt. grzb.: Colloquium habitum Vilnae – Bibliogr. s. 233-238. Indeks. – Tekst częśc. lit. i łac.,
częśc. rñwnol. lit. i niem.
ISBN 9955-698-04-7
Sygn.: 132069
273. Coming
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2013 = Coming out : best degree pieces
Academy of Fine Arts in Warsaw 2013 / [red. Katarzyna Olesińska ; tł. Maria Witkowska]. –
Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2013. – 189, [2] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Katalog wystawy: Budynek Orkiestry Sinfonia Varsovia, 6.12 - 15.12.2013. – Tekst rñwnol. pol. i przekł. ang.
ISBN 978-83-63594-43-5
Sygn.: 132175
274. Commento
Commento alla „Pastor Bonus" e alle norme sussidiarie della Curia Romana / a cura di Pio Vito
Pinto ; presentazione del card. Angelo Sodano. – Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana,
cop. 2003. – XXXII, 891 s. ; 24 cm. – (Studium Romanae Rotae. Corpus iuris canonici ; 3)
Bibliogr. s. 873-882. – Indeksy. – Tekst częsc. łac.
ISBN 88-209-7521-1
Sygn.: 335646
275. Comportamenti
Comportamenti sociali negli ex-voto in Italia e nelle minoranze linguistiche Piemontesi = Postawy
społeczne w wotach dziękczynnych w Italii i we wspñlnotach mniejszości językowych Piemontu /
a cura di Witold Misiuda-Rewera. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
; Torino : in collab. con Mille Editoria Multimediale, 2013. – 101 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Tyt. rñwnol.: Postawy społeczne w wotach dziękczynnych w Italii i we wspñlnotach mniejszości językowych Piemontu – Bibliogr. przy rozdz. –
Tyt. rozdz. rñwnież w jęz. pol.
ISBN 978-83-7784-266-9
Sygn.: 335712
276. CONGRESO DE HISTORIA DE EUSKAL HERRIA (1987 : Bilbao, Spain).
Euskal Herriaren Historiari buruzko Biltzarra : [batzar-agiriak] = Congreso de Historia de Euskal
Herria = Conference on the history of the Basque country. Atala 1. T. 2, Antzina eta erdi-aroa =
Antiguedad y Edad Media. – 1a ed. – Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia,
1988. – XII, 375 s. : il. ; 30 cm. – (II. Euskal Mundu-Biltzarra = II Congreso Mundial Vasco ; 29)
Vol. 1, wstęp: „Contains ... papers given in the Conference on History of the Basque Country, held ... in Bilbao between the 30th of November and the
- 38 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
4th of December 1987". – Prace w jęz. hiszp., ang. i fr.
ISBN 84-7542-484-8
Sygn.: 131963
277. CONNOR, WALKER (1926- ).
The national question in Marxist-Leninist theory and strategy / Walker Connor. – Princeton, N. J. :
Princeton University Press, cop. 1984. – XVII, [1], 614, [1] s. ; 24 cm. – (Political Science). –
(Limited Paperback Editions)
Bibliogr. s. 589-608. Indeks.
ISBN 0-691-07655-3 – ISBN 0-691-10163-9 (pbk)
Sygn.: 330300
278. COSER, LEWIS A. (1913-2003).
Funkcje konfliktu społecznego / Lewis A. Coser ; przeł. Stanisław Burdziej ; [red. nauk. t. Janusz
Mucha]. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2009. – XLV, [3], 137 s. ; 25 cm. –
(Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 5)
Tyt. oryg.: The functions of social conflict. – Bibliogr. s. [121]-132. Indeks. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-60490-85-3
Sygn.: 335811
279. COULON, CHRISTIAN (1942- ).
Les musulmans et le pouvoir en Afrique Noire : religion et contre-culture / Christian Coulon. –
Nouv. éd. rev. – Paris : Karthala, 1988. – 182 s. : mapa ; 22 cm. – (Les Afriques)
Bibliogr. s. 177-182.
ISBN 2-86537-068-2
Sygn.: 334999
280. CRANKSHAW, EDWARD (1909-1984).
Gestapo : narzędzie tyranii / E. Crankshaw ; [tł. z jęz. ang. Jerzy Dewitz]. – Warszawa : Książka i
Wiedza, 1959. – 310 s. ; 20 cm.
Indeksy. – Bibliogr. s. [293]-296.
Sygn.: 330049
281. CWALINA, WOJCIECH (1971- ).
Wieloznaczność w przekazach politycznych / Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Paweł
Koniak, Robert Mackiewicz. – Sopot : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2015. – 360 s. : il. ;
25 cm.
Na okł.: partner merytoryczny wydania SWPS. – Bibliogr. s. 322-349. Indeksy.
ISBN 978-83-7489-598-9
Sygn.: 336379
282. CYBULSKI, RADOSŁAW (1924-1999).
Książka wspñłczesna : wydawcy - rynek - odbiorcy / Radosław Cybulski. – Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 395, [1] s. : tab., schematy, rys. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 363-[371]. – Indeks. – Streszcz. ang., ros.
ISBN 83-01-06778-0
Sygn.: 330094
283. CYPRIAN, TADEUSZ (1898-1979).
Nieznana Norymberga : dwanaście procesñw norymberskich / Tadeusz Cyprian i Jerzy Sawicki. –
Warszawa : „Książka i Wiedza", 1965. – 357, [3] s., [8] k. tabl. : il. ; 20 cm.
Indeks.
Sygn.: 330166
284. Cysterki
- 39 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Cysterki w Ołoboku : jubileusz 800-lecia lokacji klasztoru / [oprac. Ewa Kotowska-Rasiak,
Justyna Sprutta]. – Sieroszewice : Urząd Gminy, 2014. – .. 96 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Mat. z konf.: Ołobok, 2013 r.
ISBN 978-83-930958-4-1
Sygn.: 335598
285. CZABANOWSKA-WRÓBEL, ANNA (1962- ).
Sprzeczne żywioły : Młoda Polska i okolice / Anna Czabanowska-Wrñbel. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 253, [1] s. ; 23 cm. – (Żywioły
Wyobraźni)
Bibliogr. s. 245-246. Indeks.
ISBN 978-83-233-3470-5
Sygn.: 336178
286. CZACHOR, STANISŁAW (1931- ).
Sądeckie homilie / Stanisław Czachor. – Wyd. 2, rozszerz. – Nowy Sącz : Goldruk Wojciech
Golachowski, 2013. – 327, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60900-22-2
Sygn.: 335290
287. CZACZKOWSKA, EWA K.
Kardynał Wyszyński : biografia / Ewa K. Czaczkowska. – Wyd. 2 uzup. – Krakñw :
Wydawnictwo Znak, 2013. – .. 730, [6] s., [24] s. tabl. ; 25 cm.
Książka z dedykacją Autorki. – Bibliogr. s. 703-713. Indeks.
ISBN 978-83-240-1899-4
Sygn.: 335561
288. CZACZKOWSKA, EWA K.
Siostra Faustyna : biografia świętej / Ewa K. Czaczkowska. – Krakñw : Wydawnictwo Znak,
2012. – 398, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Książka z dedykacją Autorki. – Bibliogr. s. 365-371. Indeks.
ISBN 978-83-240-1894-9
Sygn.: 335562
289. CZANERLE, MARIA (1916-1983).
Szajna / Maria Czanerle. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1974. – 211, [4] s., [38] k. tabl. : il. ; 20 cm.
Zaw. : Gulgutiera / przedstawienie napisane przez Marię Czanerle i Jñzefa Szajnę.
Sygn.: 330092
290. CZAPIŃSKI, JANUSZ (1951- ).
Aktywność społeczna osñb starszych w kontekście percepcji Polakñw : diagnoza społeczna 2013 :
raport tematyczny / aut.: Janusz Czapiński, Piotr Błędowski. – Warszawa : Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobñw Ludzkich, 2014. – 100 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobñw Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna
2009-2013", zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). – Bibliogr. s. 93-94. –
Publikacja dostępna rñwnież w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-61638-75-9
Sygn.: 132146
291. CZAPLICKA, MONIKA.
Zarządzanie kryzysem w social media / Monika Czaplicka. – Gliwice : Wydawnictwo HELION,
cop. 2014. – 288 s. : il. ; 23 cm. – (Onepress)
Bibliogr. s. 285-288.
ISBN 978-83-246-8031-3
Sygn.: 336135
- 40 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
292. CZAPLICKA, MONIKA.
Zarządzanie kryzysem w social media / Monika Czaplicka. – Gliwice : Wydawnictwo HELION,
cop. 2014. – 288 s. : il. ; 23 cm. – (Onepress)
Bibliogr. s. 285-288.
ISBN 978-83-246-8031-3
Sygn.: 336366
293. CZAPLIKOWSKA, RENATA.
Grundlagen der Fremdsprachendidaktik : Unterrichtsbuch / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz
Kubacki. – Krakñw : Wydawnictwo Krakowskie, 2010. – 120 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 92-93.
ISBN 978-83-606584-0-6
Sygn.: 335277
294. CZAPLIŃSKI, CZESŁAW (1953- ).
Twñrcy końca wieku : Czesław Czapliński - portrety (1980-2000) = Creators, end of the century :
Czesław Czapliński - portraits (1980-2000) / [tł. esejñw Bohdan Ambroziewicz ; red. Małgorzata
Kozłowska] ; Biblioteka Narodowa w Warszawie, Książnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka
Śląska w Katowicach. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. – 135 s. : portr. ; 21 cm.
Publikacja wydana z okazji wystawy prac fotograficznych Czesława Czaplińskiego otwartej 17 maja 2000 roku w Bibliotece Narodowej w
Warszawie. – Na okł. i obwol. nazwiska osñb portretowanych: Magdalena Abakanowicz, Nina Andrycz, Jerzy Antczak [...]. – Rñwnolegle tekst pol. i
przekł. ang.
ISBN 83-7009-284-5
Sygn.: 335274
295. CZAPLIŃSKI, KONRAD KAZIMIERZ.
Bazylika Archikatedralna w Poznaniu / Konrad Kazimierz Czapliński ; sł. wstępne Michał
Maciołka. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2014. – 129, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7785-330-6
Sygn.: 132258
296. CZAPLIŃSKI, KONRAD KAZIMIERZ.
Klasztory i opactwa w Polsce / Konrad Kazimierz Czapliński ; [aut. tekstñw: Agata Bryłka et al.]. –
Chorzñw : Videograf II, 2009. – 319, [1] s. : il. ; 30 cm.
Na okł.: bogato ilustrowany przewodnik po najciekawszych siedzibach zakonnych.
ISBN 978-83-7183-633-6
Sygn.: 132183
297. CZAPLIŃSKI, KONRAD KAZIMIERZ.
Miejsca święte w Polsce / Konrad Kazimierz Czapliński ; [aut. tekstñw ks. Michał Maciołka,
Konrad Kazimierz Czapliński, Elżbieta Spadzińska-Żak]. – Katowice ; Chorzñw : Videograf II, cop.
2005. – 253, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
U dołu okładki podtytuł: 100 najciekawszych obiektñw sakralnych.
ISBN 83-7183-335-0
Sygn.: 132186
298. CZAPLIŃSKI, WŁADYSŁAW (1905-1981).
Ruch oporu w Danii 1940-1945 / Władysław Czapliński ; Instytut Bałtycki w Gdańsku. – Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. – 202 s., [12] s. tabl. ; 21 cm. – (Wydawnictwa Instytutu
Bałtyckiego w Gdańsku. Seria Skandynawoznawcza ; t. 3)
W serii gł.: nr 8. – Bibliogr. s. [194]-195. Indeks.
Sygn.: 330167
299. CZARNECKA, BARBARA.
- 41 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ruchomy na szali wagi : Lechoń homotekstualny / Barbara Czarnecka. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 253 s. ; 23 cm.
– Bibliogr. s. 239-244. Indeks.
ISBN 978-83-231-3047-5
Sygn.: 336185
300. CZARNECKA, KATARZYNA (dialektologia).
Słowotwñrstwo gwar polskich na Ukrainie : czasownik / Katarzyna Czarnecka. – Krakñw :
Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2014. – 276 s., [1] k. tabl. luz. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 175-185.
ISBN 978-83-64275-38-8
Sygn.: 336180
301. CZARNOTA, JERZY (1944- ).
Czerwony rñżaniec / Jerzy Czarnota ; il. Andrzeja Wajdy. – Warszawa : Wydział Duszpasterski
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 1991. – 72 s. : il. ; 20 cm.
Sygn.: 330172
302. CZARNY-DROŻDŻEJKO, ELŻBIETA.
Przestępstwa prasowe : francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do
polskiego systemu prawnego / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. – Stan prawny na 15 lipca 2013. –
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. – 659, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie Lex, ISSN
1897-4392)
Bibliogr. s. 641-659. – Książka przeznaczona dla sędziñw, prokuratorñw, adwokatñw i radcñw prawnych zajmujących się prawem mediñw, a także
dziennikarzy i redaktorñw naczelnych, studentñw prawa i dziennikarstwa oraz naukowcñw specjalizujących się w mediach oraz prawie karnym.
ISBN 978-83-264-4346-6
Sygn.: 336041
303. Czas
Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII /
pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 248 s.,
[59] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Streszcz. ang. przy art.
ISBN 978-83-7543-270-1
Sygn.: 132278
304. Czas
Czas bibuły. T. 2 / pod red. Romana Wrñblewskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 163 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Morawa, 22-24
października 2012 roku. – Na okł. podtyt.: Mechanizmy, ludzie, idee. – Tekst częśc. tł. z niem.
ISBN 978-83-7432-973-6
Sygn.: 336080
305. Czas
Czas bibuły. [1] / pod red. Romana Wrñblewskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 160 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Numeracja tomu na okł. – Na okł. podtyt.: Mechanizmy, ludzie, idee. – Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
ISBN 978-83-7432-924-8
Sygn.: 336079
306. CZECHOWSKA, LUCYNA (1984- ).
Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczpospolitej Polskiej / Lucyna Czechowska. – Toruń :
Wydawnictwo MADO, 2013. – 295 s. : il. ; 22 cm.
- 42 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s.261-289.
ISBN 978-83-62942-18-3
Sygn.: 336386
307. Czego
Czego żądają Węgry od Czechosłowacji?. – Budapest : Pesti Hirlap, 1938 (Budapest : Bcia
Légardy). – 23 s. ; 30 cm.
Sygn.: 131887
308. CZEKAJ, RAFAŁ (filozofia).
Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna / Rafał Czekaj. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 193 s. ; 24 cm.
U gñry s. przytyt., okł. i na grzbiecie: „e" [znak Polskiego Towarzystwa Estetycznego]. – U gñry s. przytyt.: „Seria pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Estetycznego". Serią określono książki wyrñżnione Nagrodą im. Stefana Morawskiego. – Publikacja dofinansowana przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Bibliogr. s. 179-187.
Indeks. – Nagroda im. Stefana Morawskiego ufundowana podczas I Ogñlnopolskiego Kongresu Estetycznego, wrzesień 2006
ISBN 978-83-242-2233-9
Sygn.: 335910
309. CZEREP, STANISŁAW.
Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917 / Stanisław
Czerep. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. – 399 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 356-386. Indeksy. – Streszcz. ang., ros. Indeks także ros.
ISBN 978-83-61209-96-6
Sygn.: 335318
310. CZERNECKA-REJ, BOŻENA KRYSTYNA.
Osobliwość logiki intuicjonistycznej / Bożena Czernecka-Rej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Logiki. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – 218 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 201-213. Indeks.
ISBN 978-83-7702-845-2
Sygn.: 335158
311. CZERNEK, PRZEMYSŁAW (1985- ).
Modern : das Erbe der Moderne in der Architektur von Cieszyn / Przemysław Czernek ; [Übers.
aus dem poln. Magdalena Engelmann]. – Cieszyn : Stadtverwaltung Cieszyn. Abteilung für
Information und Stadtförderung, 2012. – 120 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Modern : szlakiem cieszyńskiej moderny –
ISBN 978-83-89835-59-8
Sygn.: 330135
Tyt. grzb.: Erbe der Moderne in der Architektur von Cieszyn
312. CZERNIECKI, STANISŁAW.
Compendium ferculorum or Collection of dishes / Stanisław Czerniecki ; ed. by Jarosław
Dumanowski ; in collab. with Magdalena Spychaj ; [transl. by Agnieszka Czuchra, Maciej
Czuchra]. – Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2014. – .. 193, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm.
– (Monumenta Poloniae Culinaria ; vol. 1)
– Indeks.
ISBN 978-83-63580-40-7
Sygn.: 132255
313. CZERNIK, JAKUB.
Między indywidualizmem a kolektywizmem : jednostka i zbiorowość w literaturze romantycznej :
studium z historii idei / Jakub Czernik. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2014. – 422, [1] s. ; 25 cm. – (Komparatystyka Polska : tradycja i wspñłczesność)
Bibliogr. s. 401-418. Indeks.
- 43 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-233-3630-3
Sygn.: 336317
314. CZERWIŃSKI, MARCIN (1971- ).
Maszyna przecząca : o literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym / Marcin
Czerwiński. – Krakñw : Universitas, cop. 2014. – 224, [4] s. ; 21 cm.
Na s. red. i okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-2607-8. – Bibliogr. s. 209-217. Indeks.
ISBN 978-83-242-2607-8
Sygn.: 336246
315. CZERWIŃSKI, MARCIN (1971- ).
Smutek labiryntu : gnoza i literatura : motywy, wątki, interpretacje / Marcin Czerwiński. – Krakñw
: Universitas, 2013. – 233, [3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [219]-226. Indeks.
ISBN 978-83-242-2232-2
Sygn.: 336217
316. CZIOMER, ERHARD (1940- ).
Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku / Erhard Cziomer. – Krakñw : Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – 266, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 233-251. Indeks. – Spis treści w jęz. pol. i niem., streszcz. w jęz. niem. i ang.
ISBN 978-83-7571-247-6
Sygn.: 335193
317. Człowiek
Człowiek wobec bñlu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa / pod red. Jñzefa Stali i Noemi
Bravená. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe,
2013. – 271 s. ; 23 cm. – (Seria : Formacja Socjalna ; 6)
Bibliogr. przy rozdz. – .. Książka dostępna rñwnież w formie elektronicznej. – Tekst część. w j. czes.
ISBN 978-83-7438-369-1
Sygn.: 335050
318. Człowiek
Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność / red. Robert Tabaszewski ; Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. – Lublin :
Wydawnictwo KUL, 2013. – .. 254 s. ; 24 cm.
Zawiera referaty wygłoszone podczas II Ogñlnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy", ktñra odbyła się w
dniach 16-18 listopada 2012 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. – Bibliogr. s. 229-254.
ISBN 978-83-7702-789-9
Sygn.: 335641
319. CZOPEK, JAKUB.
Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego / Jakub Czopek, Jarosław Kinal. – Rzeszñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Wydawnictwo MITEL, 2014. – 316 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-83-7996-005-7 – ISBN 978-83-7667-176-5
Sygn.: 132244
320. CZORNIK, KATARZYNA.
System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu / Katarzyna Czornik. – Warszawa : Wydawnictwo
Sejmowe, 2014. – 117, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)
Bibliogr. s. 115-[118].
ISBN 978-83-7666-310-4
Sygn.: 335322
321. CZYRKA, KRZYSZTOF.
- 44 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Zarządzanie potencjałem ludzkim osñb niepełnosprawnych w organizacjach / Krzysztof Czyrka ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzñw Wielkopolski :
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. – 306 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 283-296.
ISBN 978-83-63134-88-4
Sygn.: 330147
322. CZYŻOWSKI, KRZYSZTOF.
Kto przyjaciela znalazł... : wkład Towarzystwa Przyjaciñł Wyższego Seminarium Duchownego w
Tarnowie w dzieło powołań kapłańskich / Krzysztof Czyżowski. – Tarnñw : Wydawnictwo Biblos,
2011. – 144 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
Praca magisterska pod kier. ks. dr. Adama Kokoszki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie ; tyt. oryg.: Troska w iernych świeckiego
kościoła tarnowskiego o powołania kapłańskie na przykładzie działalności Towarzystwa Przyjaciñł Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
– Bibliogr. s. 115-133.
ISBN 978-83-733295-9-1
Sygn.: 335252
323. DABERT, DOBROCHNA.
Między wizją a spełnieniem : profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu
wydawniczym : 1982-1989 / Dobrochna Dabert. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.
– 353, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 159)
Nota bibliogr. s. [326]. – Bibliogr. s. 327-[331]. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2735-9
Sygn.: 336318
324. Dada
Dada east? : Rumuńskie konteksty dadaizmu = romanian context of dadaism / [red. Zofia
Machnicka ; tł. Marcin Wawrzyńczak, Tomasz Swoboda]. – Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria
Sztuki, 2008. – 84 s. : il. ; 28 cm.
Wystawa 17.05 - 29.06.2008 r. – Na s. tyt.: Marcel Janco, Arthur Segal, Tristan Tzara, Irina Botea, Mircea Cantor, Stefan Contantinescu, Harun
Farocki, Ion Grigorescu, Sebastian Moldovan, Ciprian Moreşan, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Cristi Pog!4acean, Florin Tudor, Andrei Ujic!4a,
Mona V!4at!4amanu. – Tekst rñwnol. pol. i ang. – Tekst częśc. tł. z fr. i rum.
ISBN 978-83-60713-10-5
Sygn.: 132281
325. DAJCZER, TADEUSZ (1931-2009).
Tajemnica wiary / Tadeusz Dajczer. – Wyd. 6, popr. – Warszawa : Wydawnictwo Fidei, 2008. –
XII, 127, [1] s. ; 21 cm. – (Rozważania o Eucharystii / Tadeusz Dejczer ; [1])
Numeracja cyklu w cz. 2. – Dostępne rñwnież w wersji dźwiękowej.
ISBN 978-83-926485-4-3
Sygn.: 335254
326. DAL COVOLO, ENRICO.
Storia della mariologia. vol. 1 Dal modello biblico al modello letterario / Enrico Dal Covolo ;
Introd. generale e introd. al primo vol. di Silvano M. Maggiani. – Roma : Città Nuova ; Marianum,
cop. 2009. – 1031 s. ; 24 cm.
– Indeks.
ISBN 978-88-311-9293-4
Sygn.: 335040
327. DAMBORSKÝ, JIŘ!'I (1927- ).
Studia porñwnawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską / Jiřì Damborský. – Warszawa :
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – 132 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [134]. – Streszcz. niem.
- 45 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330201
328. DANEL, ŁUKASZ.
Izba Lordñw w parlamentaryzmie brytyjskim / Łukasz Danel. – Warszawa : Kancelaria Sejmu.
Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 375, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 363-372.
ISBN 978-83-7666-321-0
Sygn.: 335392
329. DANEL, ROBERT (1934- ).
Cieszyńskie w grafice i w rysunku / [wybñr, teksty i oprac. red.: Robert Danel]. – Cieszyn : Macierz
Ziemi Cieszyńskiej, 1980. – Teka (7, [1] s., [61] k. tabl. luz.) : il. ; 36 cm.
Sygn.: 132063
330. DANIEL, KRYSTIAN.
Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich, 1990-2010 / Krystian Daniel. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 366 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 361-366.
ISBN 978-83-7780-497-1
Sygn.: 336049
331. DANTO, ARTHUR COLEMAN (1924-2013).
Po końcu sztuki : sztuka wspñłczesna i zatarcie się granic tradycji / Arthur C. Danto ; przekł.
Mateusz Salwa. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop.
2013. – 335, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 88)
Na s. red. i okł. błędnie zapisany ISBN 97883-242-2303-9. – Indeks.
ISBN 978-83-242-2303-9
Sygn.: 335726
332. D'ARCY, MARTIN-C. (1888-1976).
Humanism and christianity / Martin C. D'Arcy. – London : Constable, cop. 1971. – XIX, 226 s. ; 23
cm. – (Perspectives in Humanism)
Indeks.
ISBN 0-09-458150-9
Sygn.: 330240
333. Das
Das Kostüm in Rußland : 18. bis zum Anfang 20. Jahrhundert : Ermitage / [Einl. und Zsstellung
von Tamara Korschunowa ; Fotos von Wladimir Stukalow ; aus dem Russ. übertr. von Gertrud
Chwostowa]. – Leningrad : Aurora - Kunstverlag, cop. 1983. – 322, [2] s. : fot., rys. (w tym kolor.) ;
31 cm.
Tyt. oryg.: Kostûm v Rossii XVII- načala XX veka
Sygn.: 131981
334. DAVIES, PAUL (1946- ).
Kosmiczny projekt : twñrcze zdolności przyrody w porządkowaniu wszechświata / Paul Davies ;
tł. Aleksandra Bielaczyc. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 354, [1] s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 339-343. Indeks.
ISBN 978-83-7886-019-8
Sygn.: 336398
335. DĄBAŁA, JACEK (1959- ).
Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość / Jacek Dąbała ; Studium Dziennikarskie.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Krakñw : Towarzystwo
Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 157 s. ; 21 cm. – (Dziennikarstwo
- 46 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
i Świat Mediñw)
Na s. red. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-2368-8. – Bibliogr. s. 133-145. Indeksy.
ISBN 978-83-242-2368-8
Sygn.: 336409
336. DĄBROWSKI, GRZEGORZ (antropologia).
Prosta etnografia Wileńszczyzny / Grzegorz Dąbrowski. – Wrocław : Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej,
2013. – 313, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 289-301. – Streszcz. ang., lit. i ros.
ISBN 978-83-930320-8-2
Sygn.: 335682
337. Debata
Debata wokñł „Jezusa z Nazaretu" Benedykta XVI / [red. tomu Bogusław Kochaniewicz i Bogdan
Ferdek] ; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. – Wrocław : [TUM. Wydawnictwo
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej], 2014. – 317 s. ; 21cm. – (Sympozja i Sesje Naukowe Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ; 27)
Nazwa wydawcy wg bazy ISBN BNPol. – Tekst częśc. ang.
ISBN 978-83-7454-261-6
Sygn.: 335207
338. DEHNEL, PIOTR.
Ludwig Wittgenstein : teoria a terapia : od „Traktatu" do „Dociekań filozoficznych" : studia / Piotr
Dehnel. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 418 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 397-408, nota bibliogr. s. 409. Indeks.
ISBN 978-83-01-17988-5
Sygn.: 335870
339. DEMARCO, DONALD.
Architekci kultury śmierci / Donaldo de Marco, Benjamin D. Wiker ; przeł. z ang. Grażyna Waluga.
– Warszawa : Fronda, cop. 2014. – 390, [1] s. ; 23 cm.
W części nakł. brak roku wyd. – .. Książka dostępna także jako e-book.
ISBN 978-83-64095-45-0
Sygn.: 335772
340. DEMBECKA, WŁADYSŁAWA.
Słowotwñrstwo czasownikñw w gwarach południowej Wielkopolski / Władysława Dembecka. –
Poznań : PTPN, 1977. – 183 s. : mapy ; 24 cm. – (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciñł Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 8)
Bibliogr. s. 160-167. – Wydano z pomocą finansową Polskiej Akademii Nauk – Streszcz. ang.
Sygn.: 330311
341. DEMBIŃSKI, PAWEŁ.
Poznańska kapituła katedralna schyłku wiekñw średnich : studium prozopograficzne 1428-1500 /
Paweł Dembiński. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciñł Nauk : Instytut
Historii Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 838 s. ; 25 cm. – (Prace Komisji Historycznej Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk ; ISSN 0079-4651 t. 68)
Aneksy. – Bibliogr. s. 807-829. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7654-178-5
Sygn.: 132322
342. DEMEL, KAZIMIERZ (1889-1978).
Morze Pñłnocne : geografia - biologia - rybołñwstwo - przejściowy rejon cieśnin / Kazimierz
Demel. – Gdynia : Morski Instytut Rybacki, 1949. – [4], 118, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Morski Instytut
- 47 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rybacki w Gdyni ; nr 17)
Bibliogr. s. 117-118.
Sygn.: 335371
343. Demokracja
Demokracja w obliczu nowych mediñw : elektroniczna demokracja, wybory przez Internet,
kampania w sieci - teoria, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Magdalena Musiał-Karg. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – .. 244 s. : il. ; 23 cm. – (Oblicza Mediñw)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7780-715-6
Sygn.: 335418
344. Demokratie
Demokratie jetzt oder nie! : Diktatur, Widerstand, Alltag : [Begleitbuch zur Dauerausstellung des
Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig / Hrsg.] Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig ; [Red. Anne Martin]. – 2., umfassend über. und
aktualisierte Aufl. – Leipzig : Edition Leipzig, cop. 2008. – 256 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Bibliogr. s. 244-250. Indeks.
ISBN 978-3-361-00644-7
Sygn.: 132039
345. DERYNG, ANNA.
Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Anna Deryng. –
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2007. – 85 s. : il. ; 21 cm. – (Biuletyn RPO.
Materiały ISSN 0860-8334 55 (2007))
Bibliogr. s. 81-84. – I nagroda w konkursie otwartym na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce RPO
Sygn.: 330173
346. Des
Des prêtres noirs s'interrogent : cinquante ans après... / prés. par Léonard Santedi Kinkupu, Gérard
Bissainthe, Meinrad Hebga. – Paris : Karthala ; Présence Africaine, cop. 2006. – [6], XXII, 299, [4]
s. ; 24 cm. – (Mémoire d'Églises)
Reprint, oryg.: Paris : Les Editions du Cerf, 1956.
ISBN 978-2-84586-810-6
Sygn.: 335115
347. DETTLOFF, ANNA.
Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. : twñrcy, nurty i tendencje / Anna Dettloff. – Krakñw
: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – 383 s., [64] s. tabl. :
il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Druk dwuszp. – Bibliogr. s. 333-343. Indeksy.
ISBN 978-83-7571-215-5 (oprawa miękka)
Sygn.: 132247
348. Deutsche
Deutsche Rechtsregeln und Rechtssprichwörter : ein Lexikon / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand
unter Mitarb. von Ulrike Schowe. – München : Beck, 1996. – 402 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 387-402.
ISBN 3-406-40523-1
Sygn.: 330253
349. DEVUYST, YOURI.
The European Union transformed : community method and institutional evolution from the
Schuman Plan to the constitution for Europe / Youri Devuyst. – Bruxelles [etc.] : P.I.E.-Peter
Lang, cop. 2005. – 204, [4] s. ; 22 cm. – (European Policy, ISSN 1376-0890 ; no. 27)
- 48 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rev. and updated ed. of: The European Union at the crossroads. – Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 90-5201-278-4 (alk. paper)
Sygn.: 330245
350. Dezintegracja
Dezintegracja rodziny / red. nauk. Jacek Siewiora. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Biblos, 2013. – 271 s. ; 21 cm.
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-7793-184-4
Sygn.: 335217
351. Diagnoza
Diagnoza społeczna 2013 : warunki i jakość życia Polakñw : raport / red. Janusz Czapiński,
Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. – Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobñw
Ludzkich : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2014. – 576 s. : il. kolor ; 30 cm.
Nazwa drugiego wydawcy w formule cop. – Zawiera aneksy. – Bibliogr. s. 451-458. – Dostępne rñwnież w formie elektronicznej. –
Wspñłfinansowanie: Unia Europejska ; Narodowe Centrum Nauki ; Narodowy Bank Polski
ISBN 978-83-61638-77-3 (CRZL)
Sygn.: 132144
352. DIAS-LEWANDOWSKA, DOROTA.
Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku / Dorota
Dias-Lewandowska. – Warszawa : Muzeum Pałacu Krñla Jana III w Wilanowie, 2014. – .. 251, [1]
s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-233. Indeks.
ISBN 978-83-63580-38-4
Sygn.: 335596
353. Die
Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen / texte von Jiřina Hořejńì [et al.]. – 2.
Aufl. – Prag : Artia, 1982. – 243 s. : il.(w tym kolor.) ; 32 cm.
Bibliogr. s. 223-233. Indeksy. – Tekst tł. z czes. na niem.
Sygn.: 131982
354. DIECEZJALNE FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH (7 ; 2013 ;
Tarnów).
„Być solą ziemi" : materiały z VII Diecezjalnego Forum Ruchñw i Stowarzyszeń Katolickich, ktñre
odbyło się 15 czerwca 2013 r. w Tarnowie / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział
Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Biblos, 2013 . – 54 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-187-5
Sygn.: 335223
355. DIONISIJ (ca 1440-post 1503).
Dionysius / [comp. and introd. by Valentin Bulkin ; transl. from the Russian by Sheila Bentley]. –
Leningrad : Aurora Art Publishers, 1982. – 9, [2] s., [34] k. tabl. : il. kolor. ; 33 cm. – (Masters of
World Painting)
Zawiera gł. il.
Sygn.: 131988
356. Dirigentis
Dirigentis instrumentum : kolekcja batut dyrygenckich Moniki i Tadeusza Strugałñw = Dirigentis
instrumentum : Monika and Tadeusz Strugała's collection of conducting batons / [red. Aleksandra
Niesyto ; tł. na jęz. ang. Agnieszka Perkowska] ; Muzeum Historii Katowic. – Katowice : Muzeum
Historii Katowic, 2012. – 62, [2] s. : il. ; 27 cm.
- 49 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wystawa: Muzeum Historii Katowic, 2012. – Rñwnolegle tekst pol. i przekł. ang.
ISBN 978-83-87727-33-8
Sygn.: 132026
357. Dla
Dla Boga i Kościoła : sługa Boży ks. Wincenty Granat : świadectwa / oprac. i przygot. do druku
Halina Irena Szumił. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. – 565, [1] s. : il.
; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-257-0387-5
Sygn.: 330214
358. DMOCHOWSKI, ARTUR (1959- ).
Kościñł „Wyborczej" : największa operacja resortowych dzieci / Artur Dmochowski. – Lublin :
Wydawnictwo Słowa i Myśli, cop. 2014. – 290 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63566-27-2
Sygn.: 336029
359. DMOWSKI, ROMAN (1864-1939).
Wybñr pism. T. 1 / Roman Dmowski. – Wyd. 1 w tej edycji. – Poznań : Zysk i S-ka
Wydawnictwo, cop. 2014. – 792 s. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7785-584-3
Sygn.: 336376
360. Do zobaczenia
Do zobaczenia : socjologia wizualna w praktyce badawczej / red. nauk. Jerzy Kaczmarek. –
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 212 s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm. – (Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN
0554-8225 ; nr 56)
Zawiera materiały z sesji „Socjologia wizualna w praktyce badawczej", ktñra odbyła się w ramach XIII Ogñlnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w
Zielonej Gñrze (13-16 wrzesnia 2007). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-1922-4
Sygn.: 335660
361. DOBBELAERE, KAREL (1933- ).
Sekularyzacja : trzy poziomy analizy / Karel Dobbelaere ; przeł. Renata Babińska. – Krakñw :
Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. – 302, [1] s. ; 22 cm. – (Socjologia Religii)
Bibliogr. s. 263-284. Indeks. – „Wybrane publikacje Karela Dobbelaere'a" s. 295-[303].
ISBN 978-83-60490-78-5
Sygn.: 335850
362. DOBROCZYŃSKI, BARTŁOMIEJ (1958- ).
Kłopoty z duchowością : szkice z pogranicza psychologii / Bartłomiej Dobroczyński. – Krakñw :
Zakład Wydawniczy „Nomos", 2009. – 212 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [199]-205. Indeks.
ISBN 978-83-60490-98-3
Sygn.: 335851
363. DOBROŁOWICZ, JUSTYNA.
Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym / Justyna Dobrołowicz. – Krakñw : Oficyna
Wydawnicza „Impuls", 2013. – 290 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 271-290.
ISBN 978-83-7850-032-2
Sygn.: 336113
- 50 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
364. DOBROWOLSKA, KINGA.
Budowniczy złotych mostñw : Leśmian i retoryczna krytyka metafor / Kinga Dobrowolska. –
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 263 s. ; 24 cm. – (Studia i Materiały / Pracownia Badań
Historii i Teorii Retoryki. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski ; 3)
Bibliogr. 225-254. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7181-825-7
Sygn.: 336331
365. DOBRZAŃSKI, DARIUSZ.
Zasada solidarności : studium z filozofii społecznej / Dariusz Dobrzański. – Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 290 s. ; 21 cm. – (Seria
Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4246 ; nr 115)
Bibliogr. s. 281-289. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2596-6
Sygn.: 335970
366. DOBRZELEWSKI, JAROSŁAW (1971- ).
Wojna iracko-irańska 1980-1988 / Jarosław Dobrzelewski. – Zabrze ; Tarnowskie Gñry :
Wydawnictwo Inforteditions, 2014. – 326, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Seria Bitwy / Taktyka ; 63)
Zawiera aneksy. – Bibliogr. s. 318-326.
ISBN 978-83-64023-33-0
Sygn.: 336418
367. DOBRZYCKA, ANNA (1920-2005).
Jerzy Wilhelm Neunhertz : malarz śląski / Anna Dobrzycka. – Poznań : PWN, 1958. – .. 149 s. : il.
; 24 cm. – (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk ; t. 6, z. 1)
Streszcz. niem.
Sygn.: 335438
368. D!3OGEN (1200-1253).
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. T. 2, Zwoje 17-40 / D!3ogen Kigen ; przeł., oprac. i koment.
opatrzył Maciej Kanert. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 270,
[2] s. ; 24 cm. – (Seria Ex Oriente)
ISBN 978-83-233-3687-7
Sygn.: 335924
369. DOKTÓR-BINDAS, KAMILA.
Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źrñdeł prawa Republiki Włoskiej / Kamila
Doktñr-Bindas. – [Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013.
– 292, [2] s. : il. ; 21 cm.
Inf. o stanie prawnym ze wstępu. – Bibliogr. s. 271-288.
ISBN 978-83-7666-267-1
Sygn.: 330270
370. DOKTÓR, JAN (1952- ).
Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 / Jan Doktñr. – Warszawa :
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2012. – 314 s. : il. ; 24 cm. – (Prace
Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.
Monografie)
Bibliogr. s. [283]- 299. Indeks.
ISBN 978-83-61850-76-2
Sygn.: 335003
- 51 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
371. DOLNICKI, DAMIAN (1977- ).
Czystość serca a chrześcijańska doskonałość : studium w oparciu o pisma św. Jana Kasjana /
Damian Dolnicki. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego : [Wydawnictwo Świętego Krzyża], 2014. – 202, [2] s. ; 24 cm. – (Opolska Biblioteka
Teologiczna / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny = Theological Collection of Opole /
Opole University. Faculty of Theology ; 142)
Nazwa drugiego wydawcy wg bazy ISBN online. – Bibliogr. s. 193-199. – Streszcz. niem. – S. przytyt. w jęz. ang.
ISBN 978-83-63950-38-5 – ISBN 978-83-7342-410-4
Sygn.: 335325
372. DOMAGALSKI, JERZY (1960- ).
Szklarz : o twñrczości powieściopisarskiej i aforystycznej Stefana Napierskiego / Jerzy
Domagalski. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop.
2013. – 214, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 197-204. Indeks.
ISBN 97883-242-2354-1
Sygn.: 336216
373. DOMAŃSKI, JULIUSZ (1927- ).
De Philippo Callimacho elegicorum romanorum imitatore / scripsit Iulius Domański ; Collegium
Studiis Classicis Promovendis Academiae Scientiarum Polonae. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966. – 188, [1] s. ; 25 cm. –
(Archiwum Filologiczne ; 12)
Sygn.: 132157
374. Domus
Domus Ecclesiae : renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego =
Renovierung und Konservierung der mittelalterlichen Dome Westpommerns / oprac. Przemysław
Gorek [et al.] ; zdj. Damian Kwiecień, Przemysław Gorek ; poezje ks. Henryk Romanik ; tł.
Reinhold Utri. – Warszawa : Wydawnictwo Gorek Restauro, 2011. – [148] s. : il. ; 34 cm.
Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego – Renovierung und Konservierung der mittelalterlichen Dome
Westpommerns – Tekst rñwnol. w jęz. pol., niem.
ISBN 978-83-933122-0-7
Sygn.: 132254
375. DONGUY, JACQUES (1943- ).
Poezja eksperymentalna : epoka cyfrowa : (1953-2007) / Jacques Donguy ; przeł. Magdalena
Madej. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2014. – .. 382, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Tyt. oryg.: Poésies expérimentales : zone numérique : (1953-2007) – Bibliogr. s. 357-382.
ISBN 978-83-7453-109-2
Sygn.: 336291
376. DOPART, BOGUSŁAW (1955- ).
Polski romantyzm i wiek XIX : zarysy, rekonesanse / Bogusław Dopart. – Krakñw : Księgarnia
Akademicka, 2013. – 333 s. ; 25 cm. – (Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy ; t. 3)
Indeks.
ISBN 978-83-7638-216-6
Sygn.: 336295
377. Doskonalenie
Doskonalenie procesñw produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych. – Krakñw : StatSoft
Polska, 2013. – 84 s. : il. ; 24 cm.
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2013 r. w Warszawie. – Bibliogr. przy niektñrych pracach.
ISBN 978-83-88724-66-4
Sygn.: 335583
- 52 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
378. DRĄCZKOWSKI, FRANCISZEK (1941- ).
Sakramentologia patrystyczna w zarysie / Franciszek Drączkowski. – Pelplin : Wydawnictwo
Bernardinum, 2014. – 199 s. ; 21 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-7823-435-7
Sygn.: 335100
379. DRĄŻKOWSKA, ANNA.
Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku / Anna Drążkowska. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 343, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Bibliogr. s. 249-259. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-2186-2
Sygn.: 132082
380. DRĄŻKOWSKA, ANNA.
Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku / Anna Drążkowska. –
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 348, [1] s. : il. kolor. ;
27 cm.
Bibliogr. s. 309-325. Indeks. – Spis treści i streszcz. także ang.
ISBN 978-83-231-2825-0
Sygn.: 132273
381. DR!.EMA, VLADAS (1910-1995).
Vilniaus Baņnyčios : iń Vlado Drėmos archyvų / Vladas Drėma ; [sudarė Audronė Lėverienė,
Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė] ; Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos. – Vilnius : Versus Aureus, cop. 2008. – 1047 s. : il. ; 27 cm.
Tekst w jęz. lit., pol., łac. niem., fr., ros.
ISBN 978-9955-34-147-5
Sygn.: 132065
382. DRENIKOV, KIRIL G.
L'Eglise catholique en Bulgarie / Kyril G. Drenikoff. – [S.l. : s.n.], 1968 (Madrid : El Economista).
– 64 s. : il., faks., portr. ; 24 cm.
Sygn.: 330309
383. „Drogi
„Drogi ku niepodległości" / [aut.: Adam Łempicki, Edward Modzelewski, Kajetan Barszczewski] ;
oprac. red. Tomasz Dudziński. – Grajewo : Towarzystwo Przyjaciñł 9 PSK, 2011. – 148 s. : il. ; 21
cm. – (Wspomnienia Grajewian ; 7)
Nazwiska aut. wg spisu treści. – Zawiera: Adam Łempicki / Znad Narwi pod „Monte Cassino". Edward Modzelewski / Grajewo-Stalingrad-Berlin szlak grozy i śmierci. Kajetan Barszczewski / Partyzancki Krzyż.
ISBN 978-83-929679-5-8
Sygn.: 330101
384. DRÖSSLER, RUDOLF.
Die Venus der Eiszeit : Entdeckung und Erforschung alsteinzeitlicher Kunst / Rudolf Drössler. –
Leipzig : Prisma-Verlag, 1967. – 268, [4] s. ; 28 cm.
Bibliogr. s. 262-[265]. Indeks.
Sygn.: 132098
385. DROZDOWICZ, ZBIGNIEW (1948- ).
O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze) : wykłady / Zbigniew Drozdowicz ;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. – 212 s. ; 21 cm.
- 53 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. [203]-208. Indeks.
ISBN 978-83-232-2214-9
Sygn.: 335088
386. DROZDOWSKI, RAFAŁ.
Obraza na obrazy : strategie społecznego oporu wobec obrazñw dominujących / Rafał
Drozdowski. – Wyd. 2 rozsz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. – 355 s. : il. kolor. ;
22 cm.
Bibliogr. s. [345]-352. – Webgrafia s. [353]-355.
ISBN 978-83-7506-410-0
Sygn.: 335706
387. Drukarze
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4,
Pomorze /
oprac. Alodia
Kawecka-Gryczowa oraz Krystyna Korotajowa ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk. Biblioteka Narodowa]. – Wrocław ; Krakñw : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962. – XVI, 537, [2] s., [32] s. tabl., [1] k. map skł. : il. ;
25 cm. – (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej ; 10)
– Bibliogr. przy biogramach. – Streszcz. fr.
Sygn.: 131999
388. Drużyny
Drużyny Bartoszowe, 1908-1914 / [Komitet Redakcyjny Księgi Pamiątkowej Drużyn
Bartoszowych]. – Lwñw : Skł. Gł. Wydaw. Zakładu Narodowego imienia Ossolinskich, 1939. –
422, [1] s., [1] mapa złoż. ; 25 cm.
Sygn.: 132077
389. DRZEWIECKI, PIOTR (1977- ).
Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole / Piotr Drzewiecki. – Warszawa : Elipsa, 2013. –
264, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 243-264. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7151-937-6
Sygn.: 336082
390. DUBICKI, ANDRZEJ (1978- ).
System partyjny Krñlestwa Rumunii : uwarunkowania i funkcjonowanie / Andrzej Dubicki ;
Uniwersytet Łñdzki, Bałkany 20/21 Centrum Naukowo-Badawcze UŁ. – Łñdź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 642, [2] s. : il. ; 22 cm. – (Seria Wydawnicza „Bałkany XX/XXI"
; 5)
Bibliogr. s. 606-620. Indeksy.
ISBN 978-83-7525-923-0
Sygn.: 336422
391. DUBICKI, ANDRZEJ (1978- ).
Wojny dackie 101-106 n.e. / Andrzej Dubicki. – Zabrze ; Tarnowskie Gñry : Wydawnictwo
Inforteditions, 2013. – 175 s. : il. ; 21 cm. – (Bitwy / Taktyka ; 55)
Bibliogr. s. 170-175.
ISBN 978-83-64023-09-5
Sygn.: 336416
392. DUBYK, HALYNA.
Sen o Ukrainie : pogłosy „Szkoły Ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia
międzywojennego / Halyna Dubyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, 2014. – 275 s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 262-275.
- 54 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-64181-47-4
Sygn.: 335394
393. DUBYK, HALYNA.
Sen o Ukrainie : pogłosy „Szkoły Ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia
międzywojennego / Halyna Dubyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, 2014. – 275 s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 262-275.
ISBN 978-83-64181-47-4
Sygn.: 335395
394. DUBYK, HALYNA.
Sen o Ukrainie : pogłosy „Szkoły Ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia
międzywojennego / Halyna Dubyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, 2014. – 275 s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 262-275.
ISBN 978-83-64181-47-4
Sygn.: 335396
395. Duchowość
Duchowość chrześcijańska. [T. 2], Pñźne średniowiecze i reformacja / red. Jill Raitt ; wspñłpr.
Bernard McGinn i John Meyendorff ; przekł. Piotr Blumczyński. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – XIX, [1], 493, [2] s. ; 23 cm. – (Mysterion)
Tyt. oryg.: Christian spirituality. Vol. 2, High middle ages and reformation – Bibliogr. s. XIX oraz przy rozdz. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-233-3181-0
Sygn.: 335069
396. DUDA, PIOTR PAWEŁ (1972- ).
Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe w diecezji tarnowskiej w latach 1913-1934 / Piotr Duda. –
Tarnñw : Wydawnictwo Biblos, 2013. – 448 s. : il. ; 24 cm.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2012. – Bibliogr. s. 437-448.
ISBN 978-83-7793-188-2
Sygn.: 335292
397. DUDEK, MICHAŁ (prawo).
Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego / Michał Dudek. – Krakñw : NOMOS,
2014. – 334 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 309-329. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-178-2
Sygn.: 336068
398. DUKLEWSKI, ANDRZEJ (1962- ).
Za wschodnią granicą / Andrzej Duklewski. – Warszawa : Wydawnictwo Siñstr Loretanek, 2014. –
258, [1] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7257-657-6
Sygn.: 335205
399. DUKSA, PIOTR.
Materiały do pracy z grupą młodzieżową : spotkania formacyjne - gry - zabawy - konkursy / Piotr
Duksa. – Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL", 1997. – .. 138, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 135-[136].
ISBN 83-904240-0-2
Sygn.: 335604
400. DUŁAK, KATARZYNA.
- 55 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Przemoc i uwłasnowolnienie : wsparcie psychologiczne dla osñb LGBTQ / Katarzyna Dułak, Jan
Świerszcz. – Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, cop. 2013. – 190 s. ; 21 cm.
Na książce błędnie przypisany ISBN. – Bibliogr. s. 178-179.
ISBN 978-83-933619-1-5
Sygn.: 330185
401. DUMA, MARIAN (1955- ).
Kapłaństwo zawsze żywe : „Doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego Arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego" / Marian Duma. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002. – 344
s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 319-327.
ISBN 83-88063-79-0
Sygn.: 335511
402. DUPEYRIX, ALEXANDRE (1974- ).
Zrozumieć Habermasa / Alexandre Dupeyrix ; przełożyła Marta Natalia Wrñblewska. – Warszawa :
Oficyna Naukowa, 2013. – VII, [1], 262 s. ; 21 cm. – (Prolegomena ; 8)
Podstawa przekł.: Comprendre Habermas – Bibliogr. s. [238]-244. Indeks.
ISBN 978-83-7737-056-8
Sygn.: 335979
403. DUTKIEWICZ, JÓZEF (1903-1986).
Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831 / Jñzef Dutkiewicz. – Łñdź ; Wrocław : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1967. – 88 s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału II- Nauk Historycznych i
Społecznych / Łñdzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 67)
Streszcz. ang.
Sygn.: 330124
404. DVORNIK, FRANTIŃEK (1893-1975).
Les légendes de Constantin et de méthode vues de Byzance / par Fr. Dvornik. – Prague : Orbis,
1933. – X, 443 s. ; 26 cm. – (Byzantinoslavica : recueil pour l'étude des relations byzantino-slaves.
Supplementa ; 1)
Bibliogr. s. 395-418. Indeksy.
Sygn.: 131930
405. DYBEŁ, KATARZYNA.
Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej / Katarzyna Dybeł. – Krakñw :
Księgarnia Akademicka, 2013. – 234 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 219-228. – Streszcz. w jęz. fr.
ISBN 978-83-7638-290-6
Sygn.: 336238
406. DYCZEWSKA, AGNIESZKA.
Na tropach sensñw życia : światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolikñw,
rzymskich katolikñw i zielonoświątkowcñw / Agnieszka Dyczewska. – Krakñw : Zakład
Wydawniczy „Nomos", cop. 2013. – 323 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 271-306. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7688-151-5
Sygn.: 335086
407. Dydaktyka
Dydaktyka informatyki / [red. nacz. Aleksander Piecuch ; red. tematyczny Waldemar Furmanek]. –
Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 252 s. : il. ; 24 cm. – (Dydaktyka
Informatyki, ISSN 2083-3156 ; 9(2014))
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach.
- 56 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7996-021-7
Sygn.: 335302
408. Dynamizm
Dynamizm : dynamizm ludzki : dynamizm osoby : studia i rozprawy / red. nauk. Piotr Stanisław
Mazur. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, cop. 2014. – 219 s. ; 24 cm. – (U
Universum Philosophiae)
Bibliogr. s. przy pracach. – Streszcz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-7614-177-0 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0141-1 (WAM)
Sygn.: 335300
409. Dyrektorium
Dyrektorium ogñlne o katechizacji / Kongregacja ds. Duchowieństwa. – Poznań : Pallottinum, 1998.
– 261 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 83-7014-299-0
Sygn.: 335506
410. DZIAMSKI, SEWERYN (1933-2003).
Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2005. – .. 210, [1] s. ; 24 cm. – (Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4246 ; nr 96)
Tyt. dod.: Culture and ethics of social-occupational activity – Bibliogr. s. 206-207. – Streszcz. ang.
ISBN 83-232-1546-4
Sygn.: 335636
411. Dzieci
Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk.
Ewy Wysockiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012. – 448 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 414-446.
ISBN 978-83-62015-44-3
Sygn.: 335848
412. Dzieciom
Dzieciom na drogę : kazania na msze święte z udziałem dzieci : wrzesień-listopad 2013 : rok C /
[red. Jacek Siewiora]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 104 s. ; 21 cm. – (Biblioteka
Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-153-0
Sygn.: 335232
413. Dzieciom
Dzieciom na drogę : kazania na msze święte z udziałem dzieci : marzec-czerwiec 2014 : rok A /
[red. Jacek Siewiora]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2014. – 110 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka
Duszpasterza)
– Tyt. grzb.: Dzieciom na drogę : marzec-czerwiec 2014 : rok A
ISBN 978-83-7793-205-6
Sygn.: 335231
414. Dzieciom
Dzieciom na drogę : kazania na msze święte z udziałem dzieci : grudzień 2013 - marzec 2014 : rok
A / [red. Jacek Siewiora]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2014. – 108 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka
Duszpasterza)
- 57 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7793-180-6
Sygn.: 335230
415. Dzieciom
Dzieciom na drogę : kazania na msze święte z udziałem dzieci : luty - czerwiec 2013 : rok C / [red.
Jacek Siewiora]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo
Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 120 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-119-6
Sygn.: 335233
416. DZIEDUSZYCKA, MARIA ( -2003).
Uzbrojenie dawnej Japonii / Maria Dzieduszycka, Stanisław Kobielski. – Krakñw : Muzeum
Narodowe, 1974. – 101, [4] s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Małe Katalogi Zabytkñw Wybranych ; nr
5)
Bibliogr. s. 96. – Spis il. też w jęz. ang.
Sygn.: 330071
417. Dziedzictwo
Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty
dydaktycze / red. nauk. Marzena Chrost. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo
WAM, 2013. – 258 s. : il. ; 24 cm. – (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka)
Bibliogr. s. 231-258. – Tekst częśc., słowac. Streszcz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-7614-130-5 (Ignatianum) – ISBN 978-83-7767-873-2 (WAM)
Sygn.: 335177
418. Dzieje
Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos : księga pamiątkowa dedykowana ks.
dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin / [red. Jerzy Jurkiewicz, Antoni Żurek ; Polskie
Towarzystwo Teologiczne. Oddział w Tarnowie]. – Tarnñw : Biblos, 2013. – 440 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 14-24.
ISBN 978-83-7793-144-8
Sygn.: 335188
419. Dzieje
Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła / red. Anna Gąsior, Janusz Krñlikowski ;
Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział w Tarnowie. – Tarnñw : Polskie Towarzystwo
Teologiczne. Oddział, 2013. – 608 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-931697-3-3
Sygn.: 335189
420. Dzieje
Dzieje Lęborka : praca zbiorowa / pod red. Jñzefa Lindmajera i Teresy Machury. – Poznań :
Wydaw. Poznańskie, 1982. – 296, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Słupska)
Bibliogr. s. 287-[292].
ISBN 83-210-0298-6
Sygn.: 330030
421. Dzieło
Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku : specyfika relacji dziecko - dorosły / red.
nauk. Krystyna Zabawa, Renata Pater. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM,
2014. – 180 s. ; 24 cm.
Materiały częściowo z konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w listopadzie 2012 r. – Bibliogr. dzieł Janusza Korczaka s. 163-164. –
Bibliogr. s. 165-174. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7614-165-7 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0078-0 (WAM)
- 58 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335175
422. DZIEMIDOK, BOHDAN (1933- ).
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku : wybrane koncepcje / Bohdan Dziemidok. –
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop.
2014. – 255, [1] s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-63354-51-0 – ISBN 978-83-63354-63-3 (e-book)
Sygn.: 335748
423. Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i świat mediñw / pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Studium
Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Wyd. 4
zm., uzup. rozszerz. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych
UNIVERSITAS : Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej, cop. 2012. – 572, [2] s. : il. ;
24 cm. – (Dziennikarstwo i Świat Mediñw)
Na s. tyt., okł.: Nowa edycja. – Bibliogr. przy pracach.
ISBN 97883-242-1708-3
Sygn.: 336363
424. DZIĘKCZYNNE CZUWANIE MODLITEWNE RODZINY ARNOLDOWEJ U TRONU
JASNOGÓRSKIEJ MATKI KOŚCIOŁA Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II
ORAZ X ROCZNICY KANONIZACJI O. ARNOLDA JANSSENA I O. JÓZEFA
FREINADEMETZA (9 ; 2014 ; Częstochowa).
Święty Janie Pawle II, błogosław nam : IX Dziękczynne Czuwanie Modlitewne Rodziny
Arnoldowej u Tronu Jasnogñrskiej Matki Kościoła z okazji kanonizacji Jana Pawła II oraz X
rocznicy kanonizacji o. Arnolda Janssena i o. Jñzefa Freinademetza / [red. Wiesław Dudar]. –
Pieniężno : Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistñw, 2014. – 256 s. : il. ; 21
cm.
– Tyt. okł.: Czuwanie Modlitewne Rodziny Arnoldowej 2014
ISBN 978-83-87844-66-0
Sygn.: 335272
425. EAGLETON, TERRY (1943- ).
Rozum, wiara i rewolucja : refleksje nad debatą o Bogu / Terry Eagleton ; przekł. Wojciech
Usakiewicz. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 184, [2] s. ; 21 cm. –
(Eidos)
Indeks.
ISBN 978-83-233-2962-6
Sygn.: 335096
426. EBERHARDUS BREMENSIS.
Laborintus / Eberhard z Bremy ; przekł. z jęz. łac., wstęp i przypisy Dorota Gacka. – Warszawa :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2011.
– 142, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. – (Bibliotheca Litterarum Medii Aevi. Artes - Opera ; nr 2)
Tekst łac. oprac. na podstawie wydania: Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Librairie Honoré Champion, Paris 1971. – Bibliogr. s. 12-13.
Indeksy. – Tekst rñwnol. łac.
ISBN 978-83-61757-20-7
Sygn.: 336310
427. Ecohydrological
Ecohydrological methods in water management / ed. Jerzy M. Sawicki, Wojciech Szpakowski. –
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011. – 167, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7348-376-7
- 59 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330130
428. Ecological
Ecological hermeneutics : biblical, historical and theological perspectives / ed. by David G. Horrell
[et al.]. – London ; New York : T&T Clark, cop. 2010. – XII, 333 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-0-567-03303-1 (Hardback) – ISBN 978-0-567-03304-8 (Paperback)
Sygn.: 330224
429. Ecological
Ecological hermeneutics : biblical, historical and theological perspectives / ed. by David G. Horrell
[et al.]. – London ; New York : T&T Clark, cop. 2010. – XII, 333 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-0-567-03303-1 (Hardback) – ISBN 978-0-567-03304-8 (Paperback)
Sygn.: 330225
430. Edukacja
Edukacja rñwnoległa : funkcjonowanie i kierunki rozwoju edukacji rñwnoległej w polskim systemie
oświaty i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Trempały ; Wyższa Szkoła
Pedagogiczna Bydgoszcz. – Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990. – 440, [3] s. : il. ; 21
cm.
Sygn.: 330053
431. Edukacja
Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej / red. nauk. Beata A. Orłowska,
Paweł Prüfer. – Gorzñw Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 268 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-63134-73-0
Sygn.: 330145
432. EHRMAN, BART D. (1955- ).
Nowy Testament : historyczne wprowadzenie do literatury wczesnochrześcjańskiej / Bart D.
Ehrman ; [przekł. z jęz. ang. Sergiusz Tokariew]. – Warszawa ; Stare Groszki : Wydawnictwo CiS,
2014. – 686, [1] s. : il., err. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: The New Testament : a historical introduction to the early christian writings. – W części nakł. err. z poprawnym numerem ISBN:
978-83-61710-11-0, na s. red. błędnie przypisany ISBN: 978-83-61710-12-7. – Bibliogr. s. 653-657 oraz przy rozdz. Indeks. – Tekst dwuszpaltowy.
ISBN 978-83-61710-12-7 – ISBN 978-83-61710-59-2 (e-book) – ISBN 978-83-61710-11-0 (errata)
Sygn.: 335681
433. Ein
Ein Gedenkband zum 10. Todestag von Professor Konrad Gajek / hrsg. von Edward Białek, Anna
Mańko-Matysiak und Eugeniusz Tomiczek. – Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag ; Oficyna
Wydaw. ATUT, 2009. – 582 s. : il. ; 23 cm. – (Orbis Linguarum, ISSN 1426-7241 ; vol. 35)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-3-940310-80-4 – ISBN 978-83-7432-565-3
Sygn.: 330295
434. EISLER, JAKOB (1967- ).
Peter Martin Metzler (1824-1907) : ein christlicher Missionar im Heiligen Land / Ejal Jakob Eisler.
– Haifa : Gottlieb-Schumacher-Institut. Universität Haifa, 1999. – 52, 44 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
– (Abhandlungen des Gottlieb-Schumacher- Lehrstuhls und Instituts zur Erforschung des
christlichen Beitrages zum Wiederaufbau Palästinas im 19. Jahrhundert ; 2)
Liczbowanie stron pracy wspñłwyd. w kierunku przeciwstawnym. – Wersja hebr. wspñłwyd. w kierunku przeciwstawnym: Peter Martin Metsler
(1824-1907) : sipuro shel misyoner Notsri be-Eretssrael ba-meah ha-19. – Tekst w jęz. niem. i heb.
- 60 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 965-7109-03-5
Sygn.: 330330
435. EISNER, PETER.
Krucjata Piusa XI przeciw Hitlerowi / Peter Eisner ; przeł. Marek Chojnacki. – Warszawa : Instytut
Wydawniczy Pax, 2014. – .. 296 s., [16] s. tabl. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The Pope's last crusade : how an American Jesuit helped Pope Pius XI's campaign to stop Hitler. – Bibliogr. s. 290-294.
ISBN 978-83-211-1939-7
Sygn.: 335411
436. Ekonomia
Ekonomia rozwoju / pod red. Bogusława Fiedora i Karola Kociszewskiego ; aut. poszczegñlnych
rozdz. Agnieszka Becla [et al.]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. –
.. 356, [2] s. ; il. ; 24 cm.
Literatura s. [343]-356.
ISBN 978-83-7695-069-3
Sygn.: 335594
437. El Greco
El Greco / [red. prowadzący Marìa Jesús Diaz ; red. nauk. Juan-Ramon Triadñ Tur ; teksty Raquel
Medina de Vargas ; opisy il. Elisa Arnau Gubern ; tł. Łukasz Szulim]. – Warszawa : Wydawnictwo
„Arkady", 2014. – 255 s. : il. kolor. ; 23 cm. – (Encyklopedia Sztuki)
Tyt. oryg.: El Greco – Bibliogr. s. 253. Indeks.
ISBN 978-83-213-4878-0
Sygn.: 335707
438. ELA, JEAN MARC (1936- ).
Repenser la théologie africaine : le Dieu qui libére / Jean-Marc Ela. – Paris : Karthala, cop. 2003. –
447 s. ; 24 cm. – (Chrétiens en Liberté. Questions Disputées)
Bibliogr. s. 441-444.
Sygn.: 335118
439. ELZENBERG, HENRYK (1887-1967).
Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a / Henryk Elzenberg ; przetł. z jęz. fr. Patrycja
Bobowska-Nastarzewska. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 227,
[3] s. : il. ; 20 cm.
Zawiera tł. oryginału wydanego w Paryżu, w 1909 r. pt.: Le Sentiment religieux chez Leconte de Lisle. – Rozprawa doktorska. Uniwersytet w Paryżu,
1909. – Bibliogr. s. 221-227.
ISBN 978-83-231-2893-9
Sygn.: 335861
440. Empiryzm
Empiryzm wspñłczesny / teksty wybrała, oprac. i wstępem poprzedziła Barbara Stanosz. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. – 297 s. ; 24 cm.
Źrñdła tekstñw s. [299].
ISBN 83-230-0303-3
Sygn.: 330282
441. Enciclopedia
Enciclopedia del diritto : [annali dal 2007]. Annali 7, Abusi familiari - Testimonianza scritta /
comitato di dir. Angelo Falzea, Paolo Grossi, Enzo Chelli ; coordinamento scientifico Umberto
Breccia [et al.]. – [Milano] : Giuffrè Editore, 2014. – XVII, [1], 1089, [1] s. ; 26 cm.
Na s. przedtyt.: Enciclopedia del diritto, 1958-2004. – Podtyt. na s. przedtyt. Druk dwuszpalt. – Indeksy.
ISBN 978-88-14-19264-7
Sygn.: 132228
- 61 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
442. Encyclopedia
Encyclopedia of rhetoric and composition : communication from ancient times to the information
age / ed. by Theresa Enos. – Pbk. ed. – New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group,
cop. 2010. – XXIV, 803 s. ; 26 cm. – (Garland Reference Library of the Humanities ; vol. 1389)
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. przy tekstach.
ISBN 0-415-87524-2 (pbk) – ISBN 978-0-415-87524-0 (pbk)
Sygn.: 132238
443. Encyclopedia
Encyclopedia of Christian theology. Vol. 1, A-F / Jean-Yves Lacoste editor. – New York ;
London : Routledge, 2005. – XXXIII, [1], 601 s. ; 29 cm.
Tyt. oryg.: Dictionnaire critique de théologie – Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 1-57958-250-8 (set: alk paper) – ISBN 1-57958-236-2 (vol. 1: alk paper)
Sygn.: 132214
444. Encyclopedia
Encyclopedia of Christian theology. Vol. 3, P-Z / Jean-Yves Lacoste editor. – New York ;
London : Routledge, 2005. – S. XXXIII, 1175-1816 ; 29 cm.
Tyt. oryg.: Dictionnaire critique de théologie – Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
ISBN 1-57958-250-8 (set: alk paper) – ISBN 1-57958-332-6 (vol. 3: alk paper)
Sygn.: 132216
445. Encyclopedia
Encyclopedia of Christian theology. Vol. 2, G-O / Jean-Yves Lacoste editor. – New York ;
London : Routledge, 2005. – S. XXXIII, 603-1174 ; 29 cm.
Tyt. oryg.: Dictionnaire critique de théologie – Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 1-57958-250-8 (set: alk paper) – ISBN 1-57958-239-7 (vol. 2: alk paper)
Sygn.: 132215
446. Encyklopedia
Encyklopedia katolicka. T. 19, Szczepkowski - Użhorodzka unia / Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013. –
VIII s., 1456 łamñw ; 26 cm.
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. przy hasłach. – Wspñłfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ISBN 978-83-7306-651-9 (t. 19) – ISBN 83-86668-00-8 (całość)
Sygn.: 132243
447. ENGELKING, ANNA (1959- ).
Kołchoźnicy : antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku /
Anna Engelking ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 844 s., mapa [1] k. złoż. ; 22 cm + 1 dysk optyczny
(CD-ROM ; 12 cm). – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Dysk optyczny CD-ROM zawiera galerię fotografii gł. autorstwa Anny Engelking. – Bibliogr. s. 785-807. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-231-2922-6
Sygn.: 335722, CD.2467
448. EPHRAIMSON-ABT, HANS (1922-2013).
New progress and challenges in the air law : air crash victims families protection / Hans
Ephraimson-Abt, Anna Konert. – Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2014. – 258 s. :
il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64054-48-8
Sygn.: 330206
- 62 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
449. Etnicita
Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. stoletì : přispěvek intelektuálů z českých zemi ke studiu
kolektivnìch identit / Petr Lozoviuk (ed.). – Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury,
cop. 2012. – 242, [2] s. ; 20 cm. – (Etnologická Řada ; sv. č. 5)
Streszcz. niem.
ISBN 978-80-7325-283-0
Sygn.: 335388
450. Etnografie
Etnografie biomedycyny / red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. – 299 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-235-1581-4
Sygn.: 335787
451. Etyka
Etyka przywñdztwa : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Iwona Kuraszko. – Warszawa : Difin,
2014. – 244 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-7930-289-5
Sygn.: 336368
452. Etyka
Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia / red. nauk. Jacek Ziobrowski. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar, 2013. – 410 s. : il. 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7383-622-8
Sygn.: 335784
453. Etyka
Etyka w medycynie - wczoraj i dziś : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Krystyny Basińskiej i
Jacka Halasza. – Wyd. 2. – Krakñw : Impuls, 2014. – 372 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7850-623-2
Sygn.: 335783
454. ETZIONI, AMITAI (1929- ).
Aktywne społeczeństwo : teoria procesñw społecznych i politycznych / Amitai Etzioni ; przeł.
Stanisław Burdziej. – Krakñw : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2012. – XLIII, [1], 698 s. : il. ; 25
cm. – (Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 21)
Tyt. oryg.: The active society. – Bibliogr. s. 617-676. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-097-6
Sygn.: 335816
455. Eugen
Eugen Spiro (Wrocław 1874 - Nowy Jork 1972) i potomkowie / [oprac. katalogu wystawy Maciej
Łagiewski ; tł. Erika Hiler, Piotr Łukaszewicz, Cornelia Papenbrock]. – Wrocław : Muzeum
Miejskie, 2002. – 135 s. : il., fot., portr. ; 26 cm.
Katalog wystawy, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej - Ratusz, 20 września - 27 października 2002. – Tekst rñwnol. pol. i
niem.
ISBN 83-86626-56-9
Sygn.: 131938
456. European
European Union in a new security environment / ed. by Tomáń Karásek ; Charles University in
- 63 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Prague. Faculty of Social Sciences. – Prague : Matfyzpress, 2008. – 130, [2] s. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm.
Materiały z konferencji, Praga, 20-21 IX 2007 r. – Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-80-7378-075-3
Sygn.: 330279
457. EVOLA, JULIUS (1898-1974).
Na antypodach modernizmu : pisma wybrane / Julius Evola ; wybñr i red. Marek Rostkowski. –
Biała Podlaska : Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte", 2014. – 283 s. ; 25 cm. – (Rekonkwista
; t. 11)
Bibliogr. Juliusa Evoli w języku polskim (1981-2013) s. 271-277. Źrñdła tekstñw s. 278-283.
ISBN 978-83-60673-13-3
Sygn.: 335920
458. FABIANI, BOŻENA (1938- ).
Gawędy o sztuce : XIII - XV wiek / Bożena Fabiani. – Wyd. 1, dodr. 10. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. – 329, [3] s., [41] s. tabl. (kolor.) ; 21 cm.
Książka ukazała sie w 2010 r. pt. „Gawędy o sztuce, dzieła, twñrcy, mecenasi, Włochy XIII-Xv wiek".
ISBN 978-83-01-17305-0
Sygn.: 335718
459. FALKOWSKI, MATEUSZ.
Wiek XVII a filozofia techniki / Mateusz Falkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2014. – 188 s. ; 21 cm. – (O maszynach / Mateusz Falkowski ; t. 1)
Tyt. grzb.: O maszynach – Bibliogr. s. 181-183. Indeks.
ISBN 978-83-01-17959-5
Sygn.: 335885
460. FALTYN, ARKADIUSZ (1981- ).
Hermeneutyka w polskich badaniach literackich : Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł
Markowski / Arkadiusz Faltyn. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2014. – 580 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [531]-568. Indeks.
ISBN 978-83-61757-53-5
Sygn.: 336256
461. Familiologia
Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 282 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7996-006-4
Sygn.: 335128
462. FANLO, A.
Maisons de style classique français / par A. Fanlo. – Paris : Charles Massin, [ca 1969]. – [8] s., [32]
k. tabl. : il. ; 29 cm.
Sygn.: 132023
463. FARINACCI, ROBERTO (1892-1945).
Die faschistische revolution. Bd. 1, Am Vorabend des Bürgerkrieges / Roberto Farinacci. –
München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, [1939]. – 239 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Storia della revoluzione fascista
Sygn.: 330308
464. FASZCZA, MICHAŁ NORBERT (1985- ).
- 64 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą 49-45 p.n.e. / Michał Norbert Faszcza. – Zabrze :
Inforteditions, 2013. – 191, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Seria Bitwy / Taktyka ; 58)
Bibliogr. s. 174-188.
ISBN 978-83-64023-16-3
Sygn.: 336430
465. FAUSTI, SILVANO.
Kres czasu : lectio w oparciu o Pierwszy List do Tesaloniczan / Silvano Fausti ; z jęz. wł. tł. Piotr
R. Gryziec. – Krakñw : Wydawnictwo OO. Franciszkanñw „Bratni Zew", cop. 2014. – 112 s. ; 25
cm.
Tyt. oryg.: La fine del tempo.
ISBN 978-83-7485-234-0
Sygn.: 335027
466. FAUSTI, SILVANO.
Okazja czy pokusa? : sztuka rozeznania i podejmowania decyzji / Silvano Fausti ; z jęz. wł. tł.
Bruno Adam Gancarz. – Krakñw : Wydawawnictwo OO. Franciszkanñw „Bratni Zew", cop. 2014.
– 201 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Occasione o tentazione? arte di discernere e decidere –
ISBN 978-83-7485-237-1
Sygn.: 335083
467. FEDERCZYK, WOJCIECH.
Postępowanie administracyjne / aut. Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak
; red. Zbigniew Cieślak. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. – XXII, 320 s. ; 24 cm. –
(Wykłady Becka)
Bibliogr. s. XXI-XXII. Indeks.
ISBN 978-83-255-1529-4
Sygn.: 335335
468. FEDOROV, NIKOLAJ FEDOROVIĈ (1828-1903).
Filozofia wspñlnego czynu / Nikołaj Fiodorow ; przeł. Cezary Wodziński i Michał Milczarek ;
wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Michał Milczarek ; wybrał Ryszard Łużny, wybñr uzup.
Michał Milczarek. – Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2012. – 831 s. ; 23 cm. – (Biblioteka
Europejska)
Podstawa tł.: Sobranie sočinenij v četyreh tomah – Bibliogr. w przypisach. Indeks.
ISBN 978-83-61199-52-6
Sygn.: 335771
469. FEDOTOV, ANDREJ Â.
Technika teatru lalek / A. Fiedotov ; tł. Alfred Ryl-Krystianowski. – Warszawa : Czytelnik, 1956. –
65, 3 s., [16] s. tabl. : il. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: Tehnika teatra kukol
Sygn.: 131970
470. FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA, BARBARA (1949- ).
Przemyśleć Polskę / Barbara Fedyszak-Radziejowska. – Warszawa : Wydawnictwo Prohibita, 2013.
– 305 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-61344-55-1
Sygn.: 336433
471. FELIKSIAK, ELŻBIETA (1937- ).
Antropologia literatury : interpretacje i studia / Elżbieta Feliksiak. – Krakñw : Towarzystwo
Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 435, [1] s. ; 24 cm.
- 65 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 423-425. Indeks.
ISBN 97883-242-2390-9
Sygn.: 336346
472. FERRERO, BRUNO.
Dziesięć powodñw, dla ktñrych warto być chrześcijaninem (i katolikiem)/ Bruno Ferrero ; [przekł. z
jęz. wł. Małgorzata Pieczara]. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2011. – 173, [2] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Dieci buoni motivi per essere cristiani (e cattolici)
ISBN 978-83-7201-413-9
Sygn.: 335745
473. FIDELIUS, PETR (1948- ).
L'esprit post - totalitaire / Petr Fidelius ; trad. du tchèque par Erika Abrams ; précédé par André
Glucksmann. – Paris : Bernard Grasset, cop. 1986. – 301, [6] s. ; 20 cm.
Tyt. przedm.: „Devant le bien et le mal".
ISBN 2-246-36691-7
Sygn.: 330267
474. FIEDOR, KAROL (1927-2010).
Carl von Ossietzky in polnischer Presse der Zwischenkriegszeit / Karol Fiedor ; [Übersetzt von
Eryka Konopka]. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. – .. 229, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-229-0503-3
Sygn.: 335450
475. FIEGUTH, ROLF (1941- ).
Zaproszenie do Quidama : portret poematu Cypriana Norwida / Rolf Fieguth. – Krakñw :
Księgarnia Akademicka, 2014. – 340, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Studia Dziewiętnastowieczne
- Rozprawy ; T. 13)
Bibliogr. s. 319-326. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7638-412-2
Sygn.: 336168
476. FILAR, DOROTA.
Narracyjne aspekty językowego obrazu świata : interpretacja marzenia we wspñłczesnej
polszczyźnie / Dorota Filar. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2013. – 224 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 187- 208. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-420-5
Sygn.: 336299
477. FILEK, JACEK (1945- ).
Etyka - reinterpretacja / Jacek Filek. – Krakñw : Wydawnictwo Homini, 2014. – 239 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-525-0
Sygn.: 335768
478. FILIPIAK, MARIAN (1935- ).
Pytania o sprawy ludzkie / Marian Filipiak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2013. – 223 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-336-9
Sygn.: 335929
479. FILIPOWICZ, ANNA.
Sztuka mięsa : somatyczne oblicza poezji / Anna Filipowicz. – Gdańsk : Fundacja Terytoria
Książki, 2013. – 343, [5] s. : il. ; 23 cm. – (Przygody Ciała)
Bibliogr. s. 323-336. Indeks.
- 66 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7908-002-1
Sygn.: 336183
480. FILIPOWICZ, STANISŁAW (1952- ).
Galimatias : zaprzepaszczony sens Oświecenia /
Stanisław Filipowicz. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 205, [1] s. ; 21 cm. – (Społeczeństwo Wspñłczesne)
Indeks.
ISBN 978-83-7383-734-8
Sygn.: 335888
481. Filozofia
Filozofia w literaturze - literatura w filozofii / red. nauk. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław
Gałkowski, Marek Stanisz. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 289 s.
; 24 cm.
Bibliogr. s. 257-289. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7996-008-8
Sygn.: 335127
482. Filozofia
Filozofia polityki wspñłcześnie / red. Jolanta Zdybel, Lech Zdybel. – Krakñw : Towarzystwo
Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 392 s. ; 24 cm. – (Filozofia
Wspñłcześnie)
Wybrane teksty referatñw wygłoszonych na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym, 15-20 września 2008, Warszawa. – Na książce błędnie przypisany
ISBN. – Indeks.
ISBN ..
Sygn.: 335776
483. Filozofia
Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie = Philosophy at the Polish University Abroad /
red. nauk. Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk. – Warszawa ; Londyn : Wydawnictwo
von borowiecky, 2014. – 307, [1] : il. ; 24 cm.
Częśc. druk dwuszpaltowy. – Indeks. – Tekst w jęz. pol. i częśc. ang. Streszcz. ang.
ISBN 978-83-60748-58-9
Sygn.: 335786
484. Filozofia
Filozofia i służba : wokñł myśli Tadeusza Klimskiego / red. Artur Andrzejuk ; [aut. Mieczysław
Gogacz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2014. – 155 s. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-60748-48-0
Sygn.: 335765
485. FLIS, JAROSŁAW (1967- ).
Złudzenia wyboru : społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu /
Jarosław Flis. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 434, [2] s. : il. (w
tym kolor.) ; 23 cm. – (Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna)
Bibliogr. s. 419-427.
ISBN 978-83-233-3754-6
Sygn.: 336372
486. FLYNN, JAMES ROBERT (1934- ).
O inteligencji inaczej : czy jesteśmy mądrzejsi od naszych przodkñw / James R. Flynn ; przekł.
Agnieszka Nowak. – Sopot : Smak Słowa, 2012. – 229 s. : il. ; 24 cm. – (Mistrzowie Psychologii)
Bibliogr. s. 217-223. Indeksy.
ISBN 978-83-62122-24-0
- 67 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336352
487. FOGEL, ROBERT WILLIAM.
Czwarte wielkie przebudzenie i przyszlość egalitaryzmu / Robert William Fogel ; tł. Adrian Solek ;
wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. –
436, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Nobliści)
Tyt. oryg.: The fourth great awakening & the future of egalitarianism. – Bibliogr. s. 377-422. Indeks.
ISBN 978-83-264-4218-6
Sygn.: 132298
488. FORLAI, GIUSEPPE (1972- ).
Nadzieja na zbawienie : chrześcijanin i życie wieczne / Giuseppe Forlai ; tł. Katarzyna Woźniak. –
Krakñw : Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanñw, cop. 2013. – 135, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Certissima luce : il cristiano e la vita eterna
ISBN 978-83-7485-217-3
Sygn.: 335085
489. Format
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespñł pod red. Kamili
Grzędzińskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. – Wyd. 3 zm. i popr. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2012. – Skoroszyt ; 27 cm. – (Formaty, Kartoteki ; 20)
Wydaw. skoroszytowe, aktualizowane. – Opis wg dokumentu z 2012 r.
ISBN 978-83-61464-74-7
Sygn.: 132312
490. Format
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego / oprac. Krystyna
Sanetra, Beata Gñrecka, Anna Graff ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2013. – Skoroszyt ; 27 cm. – (Formaty, Kartoteki ; 21)
Wydaw. skoroszytowe, aktualizowane. – Opis wg dokumentu z 2013 r.
ISBN 978-83-61464-59-4
Sygn.: 132289
491. Fortyfikacje
Fortyfikacje nowożytne w Polsce : badania, realizacje, projekty : zagospodarowanie do
wspñłczesnych funkcji : praca zbiorowa / pod red. Lecha Narębskiego. – Toruń : Urząd
Marszałkowski Wojewñdztwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 308 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, ktñra odbyła się 23-25 listopada 2013 r. w Toruniu. – Bibliogr. przy pracach. – Tekst częśc.
ang., ukr.
ISBN 978-83-937545-2-6
Sygn.: 131925
492. FORYSIEWICZ, BARBARA.
Witkacy i muzyka : twñrca - dzieło - recepcja / Barbara Forysiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 143, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 140-[144].
ISBN 978-83-7865-166-6
Sygn.: 336208
493. FOTIĆ, ALEKSANDAR.
Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom Carstvu (XV-XVII vek) / Aleksandr Fotić. – Beograd :
Balkanolońki institut SANU [etc.], 2000. – 498, [2] s., [16] s. tabl. : il., mapy ; 27 cm. – (Posebna
Izda!1na / Balkanolońki institut SANU ; 74.)
- 68 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Inny tyt.: Mount Athos and Hilandar in the Ottoman empire (15th-17th centuries – Bibliogr. s. 452-471. Indeks. – 2 s. tyt. i streszcz. w jęz. ang.
ISBN 86-7179-030-4
Sygn.: 132040
494. Fotografia
Fotografia i filozofia : szkice o pędzlu natury / red. Scott Walden ; przekł. Izabela Zwiech. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – .. 380 s. :
il. ; 24 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-2288-9. – Bibliogr. s. 362-369. Indeks.
ISBN 978-83-242-2288-9
Sygn.: 302684, 335663
495. FOUCAULT, MICHEL (1926-1984).
Rządzenie żywymi : [wykłady w Collège de France 1979-1980] / Michel Foucault ; przeł. Michał
Herer ; wyd. oprac. Michel Senellart pod kierownictwem François Ewalda i Alessandro Fontany. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 440 s. ; 22 cm.
Tyt. oryg.: Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France, 1979-1980. – Indeksy.
ISBN 978-83-01-17982-3
Sygn.: 335984
496. Francisco
Francisco de Miranda : prekursor niepodległości Ameryki Łacińskiej / ed. Jesús Cruz Guevara ; [tł.
Anna Wendorff] ; Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. – Warszawa : Wydawnictwo
Editor : Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, 2012. – 95, [1] s. : il. ; 24 cm.
Zawiera wybñr tekstñw Mirandy. – Tekst gł. tł. z hisz.
ISBN 978-83-933218-3-4
Sygn.: 330138
497. FRANCISZEK (papież ; 1936- ).
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium : o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie / Ojciec
Święty Franciszek. – Wyd. 2 popr. – Krakñw : Wydawnictwo M, [2013]. – 149, [1] s. ; 21 cm.
Rok wyd. ustalony na podstawie daty wyd. dok. oryg.: 24.11.2013. – Oryg. hisz.
ISBN 978-83-7595-713-6
Sygn.: 335216
498. FRANCISZEK (papież ; 1936- ).
I messaggi del Papa su Twitter. [Vol. 1] / papa Francesco ; introd. Gabriele Mangiarotti ; fot.
Giovanni Chiaramonte. – Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2013. – 70 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-88-209-9160-9
Sygn.: 335110
499. FRANCISZEK (papież ; 1936- ).
I messaggi del Papa su Twitter. Vol. 2 / papa Francesco ; fot. Giovanni Chiaramonte. – Città del
Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2014. – 62 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-88-209-9284-2
Sygn.: 335111
500. FRANCISZEK (papież ; 1936- ).
Rozum i wiara, modlitwa, godność, solidarność / Jorge Mario Bergolio, Abraham Skñrka, Marcello
Figueroa ; [tł. Barbara Obroniecka]. – Krakñw : Wydawnictwo M, cop. 2014. – 114, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Razñn y fe, la oracion, la dignidad, la solidaridad
ISBN 978-83-7595-722-8
Sygn.: 335095
501. FRANCZAK, KAROL ADAM.
- 69 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kalający własne gniazdo : artyści i obrachunek z przeszłością / Karol Franczak. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013. – 230 s. : il. ; 24
cm.
Błędnie zapisany ISBN na s. red. i okł. – Bibliogr. s. 215-222. Indeks.
ISBN 978-83-242-2273-5
Sygn.: 336322
502. FRANKE, JERZY (1953- ).
„Czystość" (1905-1909) Augustyna Wrñblewskiego albo Iluzja etycznej krucjaty / Jerzy Franke. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. – 257 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 248-252. Indeks.
ISBN 978-83-235-1145-8
Sygn.: 336098
503. FRANKOWSKI, PAWEŁ (1976- ).
Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce
Subsaharyjskiej / Paweł Frankowski. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2011. – 172 s. ;
24 cm. – (Zeszyt, ISSN 1732-0445 ; 44)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Economic partnership agreements as an instrument of regional integration promotion in
sub-Saharan Africa / Paweł Frankowski ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. – Bibliogr. s. 79-88 i 162-171.
ISBN 978-83-931351-9-6
Sygn.: 335569
504. FRĄCEK, TERESA (1937- ).
Błogosławiony arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895 / Teresa Antonietta Frącek RM.
– Warszawa : Wydawnictwo Zgromadzenia Siñstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 2002. – 304 s.,
[14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Na okł. odmienna nazwa aut.: Antonietta Frącek.
Sygn.: 335509
505. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, AGNIESZKA.
Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka = The european judicial area and human rights /
Agnieszka Frąckowiak-Adamska ; [tł. na jęz. ang. Jarosław Brzeziński]. – Warszawa : Centrum
Europejskie Natolin, 2012. – 161 s. ; 24 cm. – (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN
1732-0445 ; z. 46)
Tyt. rñwnol.: European judicial area and human rights – Wspñłwyd.: The european judicial area and human rights / Agnieszka
Frąckowiak-Adamska.
ISBN 978-83-62818-06-8
Sygn.: 335571
506. FRĄCKOWIAK, FILIP (1980- ).
Jñzef Szaniawski : ostatni więzień polityczny PRL / Filip Frąckowiak. – Warszawa : Ex Libris
Galeria Polskiej Książki, 2014. – 111 s. : il. ; 33 cm.
ISBN 978-83-7634-065-4
Sygn.: 132290
507. FROVA, ANTONIO.
La Villa dei misteri a Pompei / testo di Antonio Frova. – Milano : Fratelli Fabbri ; Gnievra : Albert
Skiba, [1965]. – 38, [2] s. : il. ; 36 cm. – (L'Arte Racconta : le grandi imprese decorative nell'arte di
tutti i tempi ; 1)
Bibliogr. s. 7.
Sygn.: 132138
508. FRYDMAN, ROMAN (1948- ).
Mechaniczne rynki a świat realny : wahania cen, aktywñw, ryzyko i rola państwa / Roman
- 70 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Frydman, Michael D. Goldberg ; przeł. Tomasz Krzyżanowski. – Warszawa : Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2013. – 275, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 259-271. Indeks.
ISBN 978-83-63855-52-9
Sygn.: 336445
509. FUCHS, BERNADETA.
Umowy franchisingowe / Bernadeta Fuchs. – Stan prawny na dzień 15 października 1997 r. –
Krakñw : Kantor Wydawniczy „Zakamycze", 1998. – 235 s. ; 21 cm. – (Monografie)
Bibliogr. s. 207-[231]. Indeks.
ISBN 83-86393-86-6
Sygn.: 335387
510. Funkcja
Funkcja motywowania w zarządzaniu wspñłczesnymi organizacjami / red. nauk. Jarosław S.
Kardas, Edyta Bombiak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 172, [2] s. : il. (w tym kolor.)
; 24 cm.
Bibliogr. s. 166-172.
ISBN 978-83-7051-736-6
Sygn.: 335142
511. FURTAK, MARCIN (1977- ).
COP : Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 : architektura i urbanistyka : kraj, region, miasto,
fabryka, osiedle, budynek / Marcin Furtak. – Łñdź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał
Koliński ; Krakñw : Politechnika Krakowska, 2014. – .. 426 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Bibliogr. s. 401-406. Indeks.
ISBN 978-83-7729-130-6
Sygn.: 132257
512. Gabinet
Gabinet luster : o kształtowaniu samowiedzy Polakñw w dyskursie publicznym / Anna Giza [et
al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. – 479, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 460-472. Indeks.
ISBN 978-83-7383-487-3
Sygn.: 335830
513. GACKOWSKI, TOMASZ.
SB wokñł dziennikarzy : Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko - przyjaźń w czasach PRL / Tomasz
Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut
Dziennikarstwa. – Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2013. – 281 s. ; 23
cm.
Służba Bezpieczeństwa wokñł dziennikarzy – – Bibliogr. s. 265-274. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7545-456-7
Sygn.: 336067
514. GACKOWSKI, TOMASZ.
Władza na dywaniku : jak polskie media rozliczają politykñw? : nowy model komunikacji
politycznej / Tomasz Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 418 s. : il. w tym kolor. ; 23 cm. –
(Oblicza Mediñw)
Bibliogr. s. 360-376. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7780-756-9
Sygn.: 336176
- 71 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
515. GAJ, JACEK (1938- ).
Pracownia rysunku : Wydział Grafiki. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie / Jacek Gaj. –
Krakñw : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2014. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-62321-91-9
Sygn.: 132072
516. GAJDA, KRZYSZTOF (1972- ).
Jacek Kaczmarski w świecie tekstñw / Krzysztof Gajda. – Nowe wyd. (popr. i poszerz.). – Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 392, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 381-388. Indeks.
ISBN 978-83-7177-952-7
Sygn.: 336249
517. GAJDZIŃSKI, PIOTR (1964- ).
Gierek - człowiek z węgla / Piotr Gajdziński. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2014. –
379, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Bibliogr. s. 377-[380].
ISBN 978-83-7177-924-4
Sygn.: 132304
518. GALEWICZ, WŁODZIMIERZ (1952- ).
Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych / Włodzimierz Galewicz. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 313, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 299-310. Indeks.
ISBN 978-83-233-3442-2
Sygn.: 335990
519. GAŁA, ALEKSANDRA EWA (1954- ).
Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności / Aleksandra Ewa Gała ; Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Katedra Psychologii Wychowawczej. – Lublin : Katedra Psychologii
Wychowawczej KUL ; Wrocław : „Lew" - Wojciech Rojek, 1992. – 135 s. : wykr. ; 21 cm. –
(Biblioteka Psychologiczna Oficyny Wydawniczej „Lew" 1)
Bibliogr. s. 129-133. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 83-85537-01-5
Sygn.: 335519
520. GAŁĄZKA, GRZEGORZ (1959- ).
Z Niepokalaną w Trzecie Tysiąclecie : Niepokalanñw wczoraj i dziś / Grzegorz Gałązka, o.
Roman Soczewka. – Niepokalanñw : Wydawnictwo Ojcñw Franciszkanñw, cop. 1999. – 135 s. : il. ;
29 cm.
ISBN 83-87638-10-2
Sygn.: 132006
521. GAŁCZYŃSKI, KONSTANTY ILDEFONS (1905-1953).
Niobe / Konstanty Ildefons Gałczyński ; z drzeworytami Jacka Żuławskiego. – Warszawa :
Wydawnictwo „Ruch", 1970. – XXX, [2] s. : il. ; 29 cm + teczka.
Książka w teczce.
Sygn.: 132176
522. GAŁECKI, SEBASTIAN (1982- ).
Spñr o sumienie : źrñdła i konsekwencje etyki Johna Henry'ego Newmana / Sebastian Gałecki. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. – 466,
[1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 445-461. Indeks.
ISBN 978-83-242-1791-5
- 72 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335042
523. GAŁWIACZEK, TOMASZ (1973- ).
Urząd Bezpieczeństwa w Oławie 1945-1956 / Tomasz Gałwiaczek. – Wrocław : Oddział Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 213, [1] s.
: il., err. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 185-196. Indeksy.
ISBN 978-83-61631-25-5
Sygn.: 330303
524. GAMBINI, PAOLO.
Adolescenti e famiglia affettiva : percorsi d'emancipazione / Paolo Gambini ; presentazione di
Eugenia Scabini. – Milano : FrancoAngeli, cop. 2011. – 347 s. ; 23 cm. – (Psicologia)
Bibliogr s. 329-347.
ISBN 978-88-568-4088-9
Sygn.: 335066
525. GARBACZ, KRZYSZTOF (1958- ).
Przewodnik po zabytkach wojewñdztwa lubuskiego. T. 3, Powiaty: gorzowski, słubicki,
sulęciński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki /
Krzysztof Garbacz ; [tł. Katarzyna
Trychoń-Cieślak]. – Zielona Gñra : Agencja Wydawnicza „PDN", 2013. – 342, [1] s., [96] s. tabl.
kolor. : il. ; 24 cm.
Tyt. dod.: Sehenswertesin der Wojewodschaft Lubuskie : Reiseführer. Bd 3, Die Kreise Gorzñw, Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz und Strzelce
Krajeńskie-Drezdenko – Bibliogr. s. 329-333. – Tekst częśc. w jęz. niem.
ISBN 978-83-934885-7-5 (opr.)
Sygn.: 335685
526. GARSIDE, ROGER (1944- ).
Coming alive : China after Mao / Roger Garside. – New York : McGraw-Hill Book Company,
1981. – VIII, 458 s. : 24 cm.
Bibliogr. s. [444]-447. Indeks.
ISBN 0-07-022914-7
Sygn.: 330298
527. GAUSE, FRITZ (1893-1973).
Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. Bd. 3, Von Ersten Weltkrieg bis zum Untergang
Königsbergs / von Fritz Gause. – Köln ; Wien : Böhlau Verlag, 1971. – XII, 327 s., XVIII s. tabl.
(w tym złoż.) : il. ; 25 cm. – (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart ; 10/3)
– Bibliogr. s. 181-236. Indeksy.
ISBN 3-412-38871-8
Sygn.: 330331
528. GAWRON, MIROSŁAW JÓZEF (1965- ).
Dobry człowiek i dobry kapłan : jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Franciszka Tomczyka /
Mirosław Gawron. – Bochnia : Gdynia : „Optima", 2006. – 105,[1] k. : fot. ; 23 cm.
ISBN 83-88816-11-X
Sygn.: 335278
529. GĄSIOR-NIEMIEC, ANNA.
Polityka młodzieżowa : wymiar krajowy i europejski / Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew,
Bogusław Kotarba. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 249 s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 230-247.
ISBN 978-83-7338-993-9
Sygn.: 335126
- 73 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
530. Genetycznie
Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej / red. nauk. Aleksander
Bobko, Karolina Cynk. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 250 s. :
il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Tekst częśc. w jęz. pol. i ang., streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7338-968-7
Sygn.: 330203
531. Geografia
Geografia Słowackiego / pod red. Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej ; Fundacja Akademia
Humanistyczna. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Fundacja
Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012. – 396 s., [22] s.,
[1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 379-382. Indeks.
ISBN 978-83-61750-14-7
Sygn.: 336329
532. Geologia
Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. 10 / red. Wacław Florek ; Akademia
Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 233, [1] s.
: il. kolor. ; 24 cm.
Materiały zaprezentowane na 10 konferencji, Ustka, 4-5 czerwca 2012 r. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ref. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7467-220-7
Sygn.: 335164
533. GĘBALA, STANISŁAW.
Teatr Rñżewicza / Gębala Stanisław. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 233,
[2] s. 21 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 192)
Indeks. – Streszcz. fr.
Sygn.: 335376
534. GĘBCZYŃSKA-JANOWICZ, AGNIESZKA.
Polskie założenia pomnikowe : rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku /
Agnieszka Gębczyńska- Janowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. – 143, [1] s., [64] s.
tabl. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 128-133. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-177-3
Sygn.: 335672
535. Gigant
Gigant modlitwy i czynu : wspomnienia o ojcu Janie Mikrucie / [wybñr tekstñw i przygot. do dr.:
Alicja Augustyniak et al] ; red.: Jolanta Chodorska]. – Warszawa : Wydawnictwo Siñstr Loretanek,
2014. – 331, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7257-654-5
Sygn.: 335204
536. GINSBERT, JULIAN (1892-1948).
Czy Bałtyk jest morzem zamkniętym? / Julian Ginsbert. – Warszawa : Oddział Propagandy Floty
Wojennej Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1938. – 184 s., [5] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Tabl. pod opaską.
Sygn.: 330194
537. Globalizacja,
Globalizacja, polityka, etyka : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. Andrzeja F. Bociana. – Białystok :
- 74 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 225 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7431-388-9
Sygn.: 335313
538. GLUŜENKO, IRINA VIKTOROVNA.
Sowiety od kuchni : Mikojan i radziecka gastronomia / Irina Głuszczenko ; przeł. Mikołaj
Przybylski ; wstęp Maciej Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. – .. 206,
[2] s. : il. ; 24 cm. – (Seria Historyczna ; 8)
Tyt. oryg.: Obŝepit : Mikoân i sovetskaâ kuhnâ
ISBN 978-83-62467-83-9
Sygn.: 335437
539. GŁAZ, STANISŁAW (1952- ).
Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieży studiującej / Stanisław Głaz. –
Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. – 577 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 505-543. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7614-050-6 (Ignatianum) – ISBN 978-83-7505-798-0 (WAM)
Sygn.: 335823
540. GŁOWIŃSKI, MICHAŁ (1934- ).
Rozmaitości interpretacyjne : trzydzieści szkicñw / Michał Głowiński. – Warszawa : Fundacja
Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literakcich PAN. Wydawnictwo, 2014. – 287, [1] s. ; 23
cm.
Bibliogr. s. 279-281. Indeks.
ISBN 978-83-61750-41-3
Sygn.: 336186
541. GMYZ, CEZARY (1967- ).
Zawñd: dziennikarz śledczy / Cezary Gmyz ; rozmawia Piotr Gociek. – Warszawa: Fronda PL, cop.
2013. – 300 s. ; 23 cm. – (Lustra)
ISBN 978-83-62268-27-6
Sygn.: 336177
542. GOEBBELS, JOSEPH (1897-1945).
Dzienniki. T. 3, 1943-1945 / Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i
przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Krñl. – Warszawa : Świat Książki, 2014. – XVII, [1], 822 s.,
[8] s. tabl. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. – Bibliogr. s. 785-809. Indeks.
ISBN 978-83-7943-356-8
Sygn.: 132307
543. GOEBBELS, JOSEPH (1897-1945).
Dzienniki. T. 2, 1939-1943 / Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i
przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Krñl. – Warszawa : Świat Książki, 2013. – XVII, [1], 724 s.,
[8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. – Indeks.
ISBN 978-83-7943-295-0
Sygn.: 132302
544. GOEBBELS, JOSEPH (1897-1945).
Dzienniki. T. 1, 1923-1939 / Joseph Goebbels ; wyboru dokonał, z jęz. niem. przeł., wstępem i
przypisami opatrzył Eugeniusz Cezary Krñl. – Warszawa : Świat Książki, 2013. – LXVII, [1], 809
s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Die Tagebücher von Joseph Goebbels. – Indeks.
- 75 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7799-784-0
Sygn.: 132303
545. GOFFMAN, ERVING (1922-1982).
Spotkania : dwa studia z socjologii interakcji / Erving Goffman ; przeł. Paweł Tomanek. – Krakñw
: Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2010. – XV, [1], 138 s. ; 25 cm. – (Wspñłczesne Teorie
Socjologiczne ; 14)
Tyt. oryg.: Encounters : two studies in the sociology of interaction – Zawiera rñwnież: Ervinga Goffmana socjologia spotkania / Grażyna Woroniecka.
– Bibliogr. s. 127-132. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-040-2
Sygn.: 335812
546. GOGOLA, ZDZISŁAW (1950- ).
Dzieje ruchu hippisowskiego/ Zdzisław Gogola. – Krakñw : Wydawnictwo OO. Franciszkanñw
„Bratni Zew", 2012. – 116 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 7-8.
ISBN 978-83-7485-174-9
Sygn.: 334992
547. GOLDBERG, OSKAR (1885-1953).
Rzeczywistość Hebrajczykñw / Oskar Goldberg ; przeł. i wstępem opatrzył Tomasz Sikora. –
Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2012. – CXI, [3], 356 s. : il. ; 22 cm. – (Classica
Religiologica)
Tyt. oryg.: Die Wirklichkeit der Hebräer. – Bibliogr. s. 329-338. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-110-2
Sygn.: 335081
548. GOLEJEWSKA, ANNA.
Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionñw Europy Środkowej i Wschodniej
/ Anna Golejewska ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. – Warszawa :
Centrum Europejskie Natolin, 2012. – 161 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyt, ISSN 1732-0445 ; z. 49)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions in
Central and Eastern Europe / Anna Golejewska. – Bibliogr. s. 78-84, 155-161. – Tekst rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-62818-65-5
Sygn.: 335574
549. GOŁĘBIOWSKA, EWA (ekonomia).
Pranie pieniędzy : aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy /
Gołębiowska. – Warszawa : Difin, 2014. – .. 219 s. : il. ; 23 cm.
Ewa
Bibliogr. 207-219.
ISBN 978-83-7930-604-6
Sygn.: 336279
550. GOMBROWICZ, WITOLD (1904-1969).
Rozmowy z Gombrowiczem / Dominique de Roux. – Paryż : Instytut Literacki, 1969. – 156, [1] s. ;
22 cm. – (Biblioteka „Kultury" ; t. 168)
Sygn.: 335355
551. GONZÁLEZ DORADO, ANTONIO (1928- ).
Evangelizaciñn integral y comunidades amerindias : un nuevo modelo evangelizador para las
comunidades aborìgenes de América Latina : ponencia presentada en el encuentro del Departamento
de Pastoral Indìgena del CELAM, celebrado en Bogotá (Colombia) del 9 al 13 de Setiembre de
1985 / Antonio González Dorado, s.j. – Asunciñn, Paraguay : Ediciones ENM, 1985. – 71, [2] s :
il. ; 22 cm. – (Colecciñn Temas Pastorales)
Sygn.: 330191
- 76 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
552. GÖRANSSON, SVEN.
Den europeiska konfessionspolitikens upplösning : 1654-1660 : religion och utrikespolitik under
Karl X Gustav = Die Auflösung der europäischen Konfessionspolitik in den Jahren 1654-1660 / av
Sven Göransson. – Uppsala : A. B. Lundequistska Bokhandeln ; Wiesbaden : Otto Harrassowitz,
1956. – 365 s. ; 25 cm. – (Uppsala Universitets Årsskrift ; 1956, 3)
Tyt. rñwnol.: Auflösung der europäischen Konfessionspolitik in den Jahren 1654-1660 – Bibliogr. s. 347-361. Indeks. – Streszcz. w jęz. niem.
Sygn.: 330323
553. GORYSZEWSKI, ŁUKASZ.
Style konsumpcji polskiej klasy wyższej / Łukasz Goryszewski. – Krakñw : Zakład Wydawniczy
„NOMOS", 2014. – 291, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 275-283. Indeks. – Tekst w jęz. pol., streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-176-8
Sygn.: 335503
554. GOSUDARSTVENNYJ ÈRMITAŽ.
La Peinture italienne XIIIe - XVIIIe siècles : Musée de l'Ermitage, Léningrad / [réalisation et texte
de S. Vsevolojskaia ; prés. de Y. Gaponov ; trad. de russe par D. Loukianenko et L. Perrot]. –
Léningrad : Éditions d'art Aurore, cop. 1982. – 306, [1] s. : il. ; 35 cm.
Tyt. oryg.: Ital'ânskaâ ņivopis' XIII - XVIII vekov v Gosudarstvennom Ermitaņe –
przy objaśnieniach poszczegñlnych obrazñw.
Sygn.: 132012
Inny tyt.: Musée de l'Ermitage Léningrad – Bibliogr. s. 306 oraz
555. GOYA, FRANCISCO DE (1746-1828).
Caprichos / Francisco Goya y Lucienter ; úvodnì studii napsal Miroslav Mìčko. – Praha : Státnì
Nakladatelstvì Krásné Literatury, Hudby a Uměnì, 1958. – 40, [2] s., 80 k. tabl. : il. ; 29 cm. –
(Mistři Světové Kresby ; sv. 2)
Bibliogr. s. 39-40.
Sygn.: 131916
556. GOŹDZIASZEK, ŁUKASZ.
Prawo blogosfery / Łukasz Goździaszek. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. – XVI,
174 s. ; 21 cm. – (Monografie Prawnicze)
Bibliogr. s. XIII-XVI. Indeks.
ISBN 978-83-255-6377-6 – ISBN 978-83-255-6378-3 (e-book)
Sygn.: 336040
557. GÓRALSKI, WOJCIECH (1939- ).
Kościelne prawo małżeńskie / Wojciech Gñralski. – Płock : Płockie Wydawnictwo Diecezjalne,
1987. – 142, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [143].
Sygn.: 330122
558. GÓRNISIEWICZ, ARKADIUSZ (1983- ).
Nowoczesność, nihilizm, polityka : wokñł myśli Karla Löwitha / Arkadiusz Gñrnisiewicz. – Kęty :
Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014. – 377, [2] s. ; 22 cm. – (Fundamenta : studia z historii
filozofii ; t. 77). – (Daimonion)
Bibliogr. s. 360-370. Indeks.
ISBN 978-83-61199-88-5
Sygn.: 336452
559. GÓRSKA, IRENA (filolog).
Literatura na prñbę : między literaturą a komentarzem: Rñżewicz, Witkacy, Kantor / Irena Gñrska.
– Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 298, [1] s. ; 22
- 77 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ;
nr 148)
Bibliogr. s. 275-287. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2567-6
Sygn.: 336281
560. GRABOWSKA, MAGDALENA (językoznawstwo).
Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej / Magdalena Grabowska. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 127, [1] s. ; 23 cm. – (Oblicza Mediñw)
Bibliogr. s. 123-127.
ISBN 978-83-7780-831-3
Sygn.: 336106
561. GRABOWSKI, ARTUR (1967- ).
Herbert-Hermes : konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta /
Artur Grabowski. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 320 s. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 313-320 .
ISBN 978-83-233-3508-5
Sygn.: 335949
562. GRABOWSKI, LECH (1929- ).
Janina Mierzecka / Lech Grabowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1969. – 27 s., [1] k. tabl. kolor., [106] s. tabl. : err. ; 21 cm.
Wykaz publikacji J. Mierzeckiej s. 25-[26].
Sygn.: 330126
563. GRABOWSKI, MARIAN (1951- ).
Pomazaniec : kontynuacja i dyskusja : o książce Mariana Grabowskiego / red. nauk. Mateusz
Przanowski. – Krakñw : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii" : Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanñw ; Poznań : Wydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanñw W Drodze, 2014. – 492 s. ; 21 cm. – (Wykłady Otwarte z Teologii
Naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP ; 7)
Na podstawie wstępu: „Pomazaniec : kontynuacja" jest drugim tomem książki „Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficzn ej", wyd. w 2010
r. przez Wydawnictwo w Drodze. W roku 2012 odbyła się w Kolegium [Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanñw w Krakowie] sesja
poświęcona dyskusji nad „Pomazańcem". Druga część publikacji jest „pisemną" wersją tej dyskusji, dyskutanci dostarczyli swoje uwagi na piśmie a
autor pisemnie się do nich odnosi.
ISBN 978-83-936917-8-4
Sygn.: 335078
564. GRACZ-CHMURA, EDYTA.
Literatura romantyczna w Krakowie (1827-1863) : zarys monograficzny / Edyta Gracz-Chmura. –
Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2013. – 353 s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 321-340. Indeks.
ISBN 978-83-7638-268-5
Sygn.: 336315
565. GRACZYK, PIOTR (1970- ).
Maska i oko : rozważania o tragedii, ironii i polityce / Piotr Graczyk. – Warszawa : Fundacja
Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2013. – 377, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika „Kronos")
– Indeks.
ISBN 978-83-62609-14-7
Sygn.: 335871
566. Granice
- 78 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Granice wolności w starożytnej myśli greckiej / pod red. Justyny Biernat, Przemysława Biernata. –
Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 103 s. : il. ; 21 cm.
Publikacja zawiera materiały z konferencji pt. „Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej" zorganizowanej 18-19
czerwca 2012 r. na Wydziale Polonistyki UJ. – Bibliogr. s. 95-99. Indeks.
ISBN 978-83-233-3544-3
Sygn.: 335889
567. Great
Great battles of the Royal Navy : as commemorated in the Gunroom, Britannia Royal Naval
College, Dartmouth / editor-in-chief, Eric Grove ; foreword by the Admiral of the Fleet His Royal
Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. – Annapolis, Md. : Naval Institute Press, cop.
1994. – 256 s. : il., mapy ; 26 cm.
Indeks.
Sygn.: 131923
568. Grecia
Grecia e Mediterraneo : i tesori dell'arte antica / testi di Cresti [et al.]. – Firenze : Sadea/Sansoni,
cop. 1967. – 63, [1] s., [140] s. tabl. (w tym złoż.) : il. kolor. ; 36 cm. – (Il Mondo Delle Forme :
antologia universale dell'arte ; 1)
– Bibliogr. przy rozdz.
Sygn.: 132137
569. GRĘBOWIEC, JACEK.
Mñwić i działać : wykłady z pragmatyki języka / Jacek Grębowiec. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 126, [1] s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis,
ISSN 0239-6661 ; no 3479)
Bibliogr. s. 125-126. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-229-3367-1
Sygn.: 335882
570. GROCHOWSKA, MAGDALENA.
Strzelecki : śladem nadziei / Magdalena Grochowska. – Warszawa : Świat Książki, 2014. – 637,
[1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Autorytety)
Bibliogr. s. 587-609. Indeksy.
ISBN 978-83-7943-596-8
Sygn.: 336382
571. GRONOWICZ, ANTONI (1913-1985).
Pattern for peace : the story of Poland and her relations with Germany / Antoni Gronowicz. – New
York : Paramount Publishing Co., cop. 1951. – 215 s. ; 23 cm.
Indeks.
Sygn.: 335481
572. GROSS, FELIKS (1906-2006).
The Polish worker : a study of a social stratum / Feliks Gross. – New York : Roy Publishers, cop.
1945. – 274 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 269-274. – Częśc. tł. z pol., przekł. Norbert Guterman.
Sygn.: 335347
573. GROTT, BOGUMIŁ (1940- ).
Dylematy polskiego nacjonalizmu : powrñt do tradycji czy przebudowa narodowego ducha /
Bogumił Grott. – Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2014. – 415 s. ; 25 cm.
Bibliogr., netogr. s. 377-391. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-60748-43-5
Sygn.: 132308
- 79 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
574. GRUNENBERG, ANTONIA (1944- ).
Hannah Arendt i Martin Heidegger : historia pewnej miłości / Antonia Grunenberg ; przeł. Jadwiga
Wolska-Stefanowicz, Bogdan Baran. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013. – 419,
[1] s., [16] s. tabl. ; 21 cm. – (Biografie Sławnych Ludzi)
Tyt. oryg.: Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe – Bibliogr. s. 368-[373]. Indeks.
ISBN 978-83-06-03346-5
Sygn.: 335892
575. GRUSZCZYŃSKA, EWA.
Dawne polskie przekłady prasowe : informacja, perswazja, manipulacja / Ewa Gruszczyńska ;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2012. – 249 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera aneks. – Bibliogr. s. 211-223.
ISBN 978-83-7545-340-9
Sygn.: 335662
576. GRUSZECKI, LECH.
Infinitesimals in the calculus : from ancient to modern times / Lech Gruszecki, Adam Stachura,
Magdalena Zoła ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Mathematics, IT and
Landscape Architecture. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – 146 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 137-144. Indeks.
ISBN 978-83-7702-825-4
Sygn.: 132239
577. Gry
Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany / pod red. Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego.
– Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2013. – 263 s. ; 21 cm. – (Materiały
Pracowni Wspñłczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN)
Indeks. – Streszcz ang.
ISBN 978-83-61552-71-0
Sygn.: 336253
578. GRYGIEL, WOJCIECH P. (1969- ).
Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spñr o rzeczywistość / Wojciech P. Grygiel. – Krakñw :
Copernicus Center Press, 2014. – 412 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 367-401. Indeks.
ISBN 978-83-7886-106-5
Sygn.: 335991
579. GRZEGORZ Z TOURS (św. ; 538-594).
Historie : historia Frankñw / Grzegorz z Tours ; przekł. Kazimierz Liman, Teofil Richter ; wstęp,
oprac., koment. Dariusz Andrzej Sikorski. – Wyd. 2, popr. – Krakñw : Tyniec Wydawnictwo
Benedyktynñw, 2012. – 539 s., [7] s. tabl. ; 24cm.
Bibliogr. s. 49-66. Indeks.
ISBN 978-83-7354-408-6
Sygn.: 335001
580. GRZESZCZAK, ROBERT.
Globalna rola Europy oraz Wspñlna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - od słñw do
rzeczywistości / Robert Grzeszczak ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. –
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2013. – 173 s. ; 24 cm. – (Zeszyty Natolińskie, ISSN
1732-0445 ; z. 54)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Global role of Europe and Common Foreign and Security Policy - from words to reality /
Robert Grzeszczak. – Tekst rñwnież w jęz. ang.
- 80 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-64118-03-6
Sygn.: 335579
581. GRZYBKOWSKI, ANDRZEJ (1935- ).
Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 309 s. : il. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-235-1304-9
Sygn.: 335669
582. GRZYBOWSKI, KONSTANTY (1901-1970).
Galicja 1848-1914 : historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii / Konstanty
Grzybowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, 1959. – 322 s. ; 25 cm. – (Studia nad Historią Państwa i Prawa / Polska Akademia
Nauk. Komitet Nauk Prawnych. Seria 2 ; t. 9)
Galicja tysiąc osiemset czterdzieści osiem - tysiąc dziewięćset czternaście – Bibliogr. s. 290-306. Indeksy.
Sygn.: 132171
583. GUILLAUME DE SAINT-THIERRY (1085-ca 1148).
O kontemplacji Boga ; Zwierciadło wiary / Wilhelm z Saint Thierry ; przekł., wstęp i przypisy
Magdalena Czubak Scholle. – Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2013. – 173, [1] s. ; 21 cm.
– (Ad Fontes : seria dwujęzyczna ; t. 27)
Tyt. okł.: O kontemplacji Boga ; Zwierciadło wiary – Bibliogr. s. 17-24. – Rñwnol. tekst łac. i przekł. pol., wstęp i komentarze w jęz. pol.
ISBN 978-83-61199-70-0
Sygn.: 335084
584. GULA, JÓZEF ZBIGNIEW.
The Roman Catholic Church in the history of the Polish exiled community in Great Britain / Jñzef
Gula. – London : School of Slavonic and Eastern European Studies University of London, 2012. –
XII, 180, [11] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 169-176. Indeks.
ISBN 978-0-9562365-2-4
Sygn.: 330036
585. GURCZYŃSKA-SADY, KATARZYNA.
Człowiek jako słowo i ciało : w poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu / Katarzyna
Gurczyńska-Sady. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas,
cop. 2013. – 233, [4] s. ; 21 cm.
Na książce błędny zapis ISBN 97883-242-2310-7. – Bibliogr. s. 231-233.
ISBN 978-83-242-2310-7
Sygn.: 335755
586. GURCZYŃSKI, JACEK.
C: Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej / Jacek Gurczyński. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 259 s. ; 24 cm.
Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej – Bibliogr. s. 244-255. Indeks.
ISBN 978-83-7784-324-6
Sygn.: 335793
587. GUTTMEJER, KAROL.
Kościñł Bernardynñw na Czerniakowie : dzieło, artyści i projekty Tylmana z Gameren / aut.
esejñw: Karol Guttmejer, Mariusz Karpowicz, Przemysław Wątroba ; kat. rys. Tylmana z Gameren:
Przemysław Wątroba ; [red. nauk.: Karol Guttmejer ; fot. Marcin Bujak et al. ; fot. rys. Tylmana z
Gameren: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie]. – Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytkñw, 2013. – 159 s. : il. ; 25 cm.
- 81 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 123-128. – Streszcz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-63269-44-9
Sygn.: 131928
588. GUZ, TADEUSZ (1959- ).
Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010 / [teksty spisała Aldona
Ciborowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Siñstr Loretanek, 2014. – 495, [1] s. ; 23 cm. – (Pisma /
Tadeusz Guz ; 3)
Tyt. grzb.: Rozmowy niedokończone z roku 2010 – Indeksy.
ISBN 978-83-7257-646-0 (t. 3) – ISBN 978-83-7257-574-6 (całość)
Sygn.: 335196
589. GUZDEK, PIOTR (dziennikarstwo).
O możliwości powstania polskiej szkoły medioznawstwa personalistycznego : przyczynek do
dyskusji / Piotr Guzdek. – Tarnñw : Biblos, 2014. – 210 s. ; 23 cm. – (Etyka Mediñw ; 7)
Bibliogr. s. 195-205. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7793-186-8
Sygn.: 335282
590. HADJADJ, FABRICE (1971- ).
Kobieta i mężczyzna : o mistyce ciała / Fabrice Hadjadj ; przeł. Maria Nowak. – Poznań : W
drodze, 2013. – 341, [3] s. ; 21 cm. – (Psychologia i Wiara)
Tyt. oryg.: La profondeur des sexes. Pour une mystique de la chair.
ISBN 978-83-7033-898-5
Sygn.: 335900
591. HADUCH, BARTOSZ.
Hiszpania / Bartosz Haduch, Michał Haduch. – Krakñw : Wydaw. ZOCO, 2012. – .. 288 s. : il. (w
tym fot. kol.) ; 20x20 cm. – (Architectourism 01)
ISBN 978-83-933130-0-6
Sygn.: 335710
592. HAFFER, RAFAŁ.
Samoocena i pomiar wynikñw działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w
poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Rafał Haffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 582 s. : il. ; 23 cm.
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011. – Bibliogr. s. [561]-578. – Streszcz, w j. ang.
ISBN 978-83-231-2149-7
Sygn.: 335564
593. HAIMAN, MIECZYSŁAW (1888-1949).
Polish past in America 1608-1865 / by Miecislaus Haiman. – Chicago, Ill. : The Polish Roman
Catholic Union Archives and Museum, 1939. – XIV, [2], 178 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. przy rozdz. i s. 163-164. Indeks.
Sygn.: 335480
594. HAKLUYT, RICHARD (1552?-1616).
Wyprawy morskie, podrñże i odkrycia Anglikñw / Richard Hakluyt ; z ang. przeł. Monika
Adamczyk-Garbowska ; wybñr Henryk Zins. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. – 384 s. ; 24 cm. –
(Historia Morska)
Tyt. oryg.: Voyages – Bibliogr. s. 331-334. Indeks.
ISBN 83-215-3273-X
Sygn.: 330108
595. HALAMA, LODA (1911-1996).
- 82 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Moje nogi i ja / Loda Halama ; oprac. Teresa Krzemień. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i
Filmowe, 1984. – 144 s., [40] s. fot. : portr. ; 21 cm.
ISBN 83-221-0249-6
Sygn.: 335373
596. HALBACH, VOLKER.
Aksjomatyczne teorie prawdy / Volker Halbach ; przekł. Cezary Cieślinski [i.e. Cieśliński], Joanna
Golińska-Pilarek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – X, 430 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Axiomatic theories of truth, 2011. – Bibliogr. s. 401-415. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-01-17235-0
Sygn.: 335797
597. HALPERN, PAUL (1961- ).
Nasz inny Wszechświat : poza kosmiczny horyzont i dalej / Paul Halpern ; przeł. Janusz Popowski.
– Warszawa : Prñszyński Media, 2014. – .. 287 s. ; 21 cm. – (Wiedza i Życie - Orbity Nauki)
U dołu s. tyt. i okł. dawna nazwa wydaw.: Prñszyński i S-ka. – Bibliogr. s. 268-271. Indeks.
ISBN 978-83-7839-782-3
Sygn.: 335412
598. HAŁAS, ELŻBIETA (1954- ).
Interakcjonizm symboliczny : społeczny kontekst znaczeń / Elżbieta Hałas. – Wyd. 2, dodr. 3. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 337, [1] s. : il. ; 21 cm.
Stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję książki pt.: Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin, 1987. – Na s. tyt.:
„Wydanie nowe". – Bibliogr. s. 311-332. Indeks. – Spis treści i streszcz. także ang.
ISBN 978-83-01-14590-3
Sygn.: 335846
599. HAMAN, JACEK.
Gry wokñł nas : socjolog i teoria gier / Jacek Haman. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2014. – 200 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 193-200.
ISBN 978-83-7383-560-3
Sygn.: 335828
600. HANOVSKÀ, LENKA.
Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách / Lenka Hanovskà, Linda Hronìková a
kol. – Praha : TOGGA, 2013. – 216 s. ; 22 cm. – (Edice Andrias ; vol. 3)
Bibliogr. s. 203-215. – Streszcz. ang.
ISBN 978-80-7476-018-1
Sygn.: 335352
601. HANUS, LADISLAV (1907-1994).
Kostol ako symbol / Ladislav Hanus. – Bratislava : Lúč, 1995. – 383 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 366-367. – Streszcz. ang. i niem.
ISBN 80-7114-141-0
Sygn.: 132142
602. HARARI, YUVAL NOAH (1976- ).
Od zwierząt do bogñw : krñtka historia ludzkości / Yuval Noah Harari ; tł. Justyn Hunia. –
Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014. – 517, [3] s., [8] s. tabl : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Tyt. oryg.: From animals into gods : a brief history of humankind, 2012.
ISBN 978-83-7705-627-1
Sygn.: 336401
603. Harcerstwo
- 83 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Harcerstwo : zarys podstaw ideowych i organizacji. Prñby / pod red. Stanisława Sedlaczyka. –
Londyn : West London Offset Co, [ca. 1941]. – .. 72 s. : 24 cm.
Na froncie okładki: „Lwñw, 1939 ; (Warszawa, 1940)". Jest to londyński przedruk fotokopii z Polski (ze wstępu). – Bibliogr. s. 65-72.
Sygn.: 335464
604. HARDT, ŁUKASZ.
Studia z realistycznej filozofii ekonomii / Łukasz Hardt. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2013. – 176, [1] s. ; 24 cm. – (Academia Oeconomica)
Bibliogr. s. 159-169. Indeksy.
ISBN 978-83-255-4943-5 – ISBN 978-83-255-4944-2 (e-book)
Sygn.: 335993
605. HARMAN, GRAHAM (1968- ).
Traktat o przedmiotach / Graham Harman ; przekł. i posł. Marcin Rychter ; przedm. do pol. wyd.
Szymon Wrñbel. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – LV, [3], 234 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The quadruple object. – Indeks.
ISBN 978-83-01-17400-2
Sygn.: 335961
606. HARRIS, ROY (1931- ).
Racjonalność a umysł piśmienny / Roy Harris ; tł. Marta Rakoczy ; red. nauk. i wstęp Paweł
Majewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 325, [1] s. ; 21 cm. –
(Communicare : historia i kultura)
Tyt. oryg.: Rationality and the literate mind – Bibliogr. s. 314-[321]. Indeks.
ISBN 978-83-235-1691-0
Sygn.: 335955
607. HARVEY, KERRIC.
Encyclopedia of social media and politics. Vol. 2 / Kerric Harvey, editor. – Los Angeles [etc.] :
Sage Reference, cop. 2013. – S. XIV, 489-1046 : il. ; 29 cm.
Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-1-4522-4471-6
Sygn.: 132208
608. HARVEY, KERRIC.
Encyclopedia of social media and politics. Vol. 3 / Kerric Harvey, editor. – Los Angeles [etc.] :
Sage Reference, cop. 2013. – S. XIV, 1047-1556 : il. ; 29 cm.
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
ISBN 978-1-4522-4471-6
Sygn.: 132209
609. HARVEY, KERRIC.
Encyclopedia of social media and politics. Vol. 1 / Kerric Harvey, editor. – Los Angeles [etc.] :
Sage Reference, cop. 2013. – XXXII, 487 s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-1-4522-4471-6
Sygn.: 132207
610. HATCH, EDWIN (1835-1889).
A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the
apocryphal books) - primary source edition / Edwin Hatch ; pref. Henry A. Redpath. – Repr. –
[Charleston : Nabu Press, 2014]. – 272 s. ; 25 cm.
Dane oryg.: Oxford : Clarednon Press, 1906. – Tekst grecki. Przedm. ang.
Sygn.: 132199
- 84 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
611. HAUSBRANDT, ANDRZEJ (1923-2004).
Elementy wiedzy o teatrze / Andrzej Hausbrandt. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – 271 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 266-[269]. – Indeks.
ISBN 83-02-03457-6
Sygn.: 330083
612. HAWKINS, TOM (1972- ).
Iambic poetics in the Roman Empire / Tom Hawkins. – Cambridge : Cambridge University Press,
2014. – XI, 334 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 304-317. Indeksy.
ISBN 978-1-107-01208-0 (hardback)
Sygn.: 132293
613. Health
Health systems governance in Europe : the role of European Union law and policy / ed. by Elias
Mossialos [et al.]. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2010. – XXI, 762 s. ; 23
cm. – (European Observatory on Health Systems and Policies Series). – (Health Economics, Policy,
and Management)
Bibliogr. s. 683-744. indeks.
ISBN 978-0-521-76138-3 (hardback) – ISBN 978-0-521-74756-1 (paperback)
Sygn.: 330275
614. HEINRICH, BERND (1940- ).
Wieczne życie : o zwierzęcej formie śmierci / Bernd Heinrich ; przeł. Michał Szczubiałka. –
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014. – 219, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Menażeria)
Tyt. oryg.: Life everlasting : the animal way of death – Bibliogr. s. 207-220. – Dostępne rñwnież jako e-book.
ISBN 978-83-7536-831-4
Sygn.: 336267
615. HEJMEJ, ANDRZEJ (1970- ).
Komparatystyka : studia literackie - studia kulturowe / Andrzej Hejmej. – Krakñw : Towarzystwo
Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 361 s., [3] k. tabl. złoż. ; 21 cm. –
(Horyzonty Nowoczesności ; 93)
Bibliogr. s. 299-342. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 97883-242-2252-0
Sygn.: 336240
616. HEJNOWICZ, ANDRZEJ.
Św. Franciszek z Asyżu : prawda i legendy / Andrzej Hejnowicz. – Krakñw : Bratni Zew
Wydawnictwo Franciszkanñw, cop. 2013. – 148 s. ; 21 cm.
Święty Franciszek z Asyżu
ISBN 978-83-7485-196-1
Sygn.: 335103
617. Heksametr
Heksametr : antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich : praca zbiorowa / pod
red. Michaiła Łotmana i Lucylli Pszczołowskiej ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk ; Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria. – Warszawa : Instytut Badań Literackich
Wydawnictwo, 2011. – 332, [1] s. ; 20 cm. – (Słowiańska metryka porñwnawcza ; 9)
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61757-18-4
Sygn.: 336254
618. HELLER, MICHAŁ (1936- ).
- 85 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Filozofia kosmologii : wprowadzenie / Michał Heller. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013.
– 168 s. ; 20 cm. – (Bramy Nauki)
Bibliogr. s. 151-161. Indeks.
ISBN 978-83-7886-020-4
Sygn.: 335764
619. HELLER, MICHAŁ (1936- ).
Stworzenie i początek wszechświata : teologia, filozofia, kosmologia / Michał Heller, Tadeusz
Pabjan. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013. – 177, [2] s. ; 23 cm.
Na okł.: Jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową ?. – Bibliogr. s. 165-170. Indeksy.
ISBN 978-83-7886-043-3
Sygn.: 335076
620. HENRION, MATHIEU RICHARD AUGUSTE (1805-1862).
Histoire générale des missions catholiques depuis le XIIIe siècle jusqu'a nos jours. T. 1 / par
Henrion. – Paris : Gaume Frères, 1847. – [4], XIV, 624, [2] s., LXXXV k. tabl. ; 28 cm.
Sygn.: 131919
621. Herbarz
Herbarz Inflant Polskich z roku 1778 / oprac. oraz wstępem i przypisami zaopatrzył Adam
Heymowski. – Buenos Aires ; Paryż : [s. n.], dr. 1965 (Buenos Aires : Druk. „Dorrego" Bolesława
Laseckiego i Jñzefa Olsiewicza). – 63 s. ; 26 cm.
Odb.: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 2, Buenos Aires - Paryż 1964.
Sygn.: 131936
622. Hereditatis
Hereditatis custos : księga dla uczczenia Księdza Profesora Jñzefa Patera / pod red. Andrzeja
Tomko. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2013. – 531, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7454-258-6
Sygn.: 330296
623. HERGESEL, TOMASZ (1943- ).
Siedem sakramentñw świętych / Tomasz Hergesel, Zofia Jarząbek. – Wrocław ; Szczecin :
[Archiwum Państwowe. Wydawnictwo „Dokument"], 2014. – 56 s. ; 21 cm.
Nazwa wyd. wg BNPol online. – Bibliogr. s. 52-54.
Sygn.: 335206
624. HÉRING, JEAN.
La Seconde Épitre de Saint Paul aux Corinthiens / Jean Héring. – Neuchatel ; Paris : Delachaux &
Niestlé, 1958. – 111, [6] s. ; 25 cm. – (Commentaire du Nouveau Testament ; 8)
Bibliogr. s. 15-17.
Sygn.: 132109
625. HÉRING, JEAN.
L'Épitre aux Hébreux / Jean Héring. – Neuchatel ; Paris : Delachaux & Niestlé, 1954. – 131, [4] s. ;
1954. – (Commentaire du Nouveau Testament ; 12)
Bibliogr. s. 15-17.
Sygn.: 132110
626. HERVADA, JAVIER (1934- ).
Historia prawa naturalnego / Javier Hervada ; [tł. Anna Dorabialska]. – Krakñw : Petrus, cop. 2013.
– 270, [1] s. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Historia de la ciencia del derecho natural – Indeks.
ISBN 978-83-7720-038-4
- 86 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335905
627. HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA (1907-1972).
Prorocy / Abraham Joshua Heschel ; w przekł. Alberta Gorzkowskiego. – Krakñw : Wydawnictwo
Esprit, cop. 2014. – 810, [6] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 789-792. Indeks.
ISBN 978-83-61989-85-1
Sygn.: 335079
628. HESS, AGNIESZKA.
Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce : mediatyzacja i strategie
komunikacyjne organizacji pozarządowych / Agnieszka Hess. – Krakñw : Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2013. – .. 339, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 323-339.
ISBN 978-83-233-3527-6
Sygn.: 336126
629. HETMAŃSKI, MAREK.
Epistemologia informacji / Marek Hetmański. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013. – 366 s. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 347-355. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7886-046-4
Sygn.: 335789
630. HEYDEL, MAGDALENA (1969- ).
„Gorliwość tłumacza" : przekład poetycki w twñrczości Czesława Miłosza / Magda Heydel. –
Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 310, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 285-302. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-233-3485-9
Sygn.: 336325
631. HILDEBRAND, DIETRICH VON (1889-1977).
Liturgia a osobowość / Dietrich von Hildebrand ; tł. Maria Grabowska. – Krakñw : Fundacja
Dominikański Ośrodek Liturgiczny : Wydawnictwo M, 2014. – 165, [1] s. ; 21 cm. – (Źrñdło i
Szczyt ; 2)
Nr serii na podst. inf. na 4 s. okł.
ISBN 978-83-939034-0-5 – ISBN 978-83-7595-876-8
Sygn.: 335404
632. Historia
Historia filozofii - meandry kultury : teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65.
urodzin / pod red. Marcina Karasa. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2014. – 316 s. : il. ;
25 cm.
Tekst rñwnież w jęz. ang., fr.
ISBN 978-83-7688-170-6
Sygn.: 335904
633. History
History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 / ed. by Jerzy
Malinowski ; Society of Modern Art in Toruń & Department of History of Modern Art, Faculty of
Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń. – Toruń : Society of Modern Art : Tako
Publishing House, 2012. – 299 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Druk dwuszp. – Jubilee International Conference celebrating The 200th Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna/Vilnius
University, (15 September 1810), The Centre of Contemporary Art, Toruń, September 14-16, 2010. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-924110-8-6
- 87 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 132262
634. History
History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2 / ed. by Jerzy
Malinowski ; Society of Modern Art in Toruń & Department of History of Modern Art, Faculty of
Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń. – Toruń : Wydawnictwo Tako, cop. 2012. – 285
s. : il. kolor. ; 30 cm.
Druk dwuszp. – Jubilee International Conference celebrating The 200th Anniversary of the First Lecture on the History of Art at Vilna/Vilnius
University, (15 September 1810), The Centre of Contemporary Art, Toruń, September 14-16, 2010. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-924110-9-3
Sygn.: 132261
635. Historya
Historya XIX stulecia : dzieje polityki, literatury, sztuki, nauki, przemysłu, i.t.p. opracowane na
podstawie najnowszych badań i objaśnione licznemi ilustracyami. T. 3 / pod red. Aleksandra
Czechowskiego ; tekst t. 3 oprac. Aleksander Czechowski [et al.]. – Warszawa : nakł. „Gazety
Polskiej", 1902. – 691, XX s. : il., err. ; 24 cm.
–
Sygn.: 132086
636. HIŻ, HENRYK (1917-2006).
Wybñr pism / Henryk Hiż ; [wyboru dokonali Barbara Stanosz i Jan Woleński ; tł. Barbara Stanosz,
Urszula Niklas]. – Warszawa : Fundacja Aletheia, 2013. – 621 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 619-621.
ISBN 978-83-89372-47-5
Sygn.: 335969
637. HOBSBAWM, ERIC J. (1917-2012).
Wiek rewolucji : 1789-1848 / Eric Hobsbawm ; tł. Marcin Starnawski, Katarzyna Gawlicz. –
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 494, [2] s. : il. ; 22 cm. – (Seria Historyczna
; 14)
Bibliogr. s. 471-481. Indeksy.
ISBN 978-83-63855-78-9
Sygn.: 336420
638. HODŽAŃ, SVETLANA IZMAILOVNA (1923-2008).
Egipetskoe iskusstvo v Gosudarstvennom Muzee Izobrazitel'nyh Iskusstv imieni A. S. Puńkina =
Les Antiquités égyptiennes au Musée des Beaux-Arts Pouchkine / S. Hodņań ; [introd. et révision
par I. Danilova]. – Moskva : „Izobrazitel'noe Iskusstvo", 1971. – [120] s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm.
Tyt. rñwnol.: Antiquités égyptiennes au Musée des Beaux-Arts Pouchkine – Bibliogr. s. 115-119. – Tekst rñwnież fr.
Sygn.: 132136
639. HOFREITER, LADISLAV (1953- ).
Wstęp do studiñw bezpieczeństwa : podręcznik dla studentñw Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego / Ladislav Hofreiter ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo
Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, 2012. – 135 s. : il. ; 24 cm. – (Bezpieczeństwo i Obronność ; 3)
Bibliogr., netogr. s. 131-135 i przy rozdz.
ISBN 978-83-7571-206-3
Sygn.: 335194
640. HOLZAPFEL, HELMUT (1914-1984).
Kościñł między Odrą a Bałtykiem / Helmut Holzapfel ; przeł. Zygmunt Zieliński. – Olsztyn :
Warmińskie Wydawnictwo DIecezjalne, 1990. – 255, [1] s. : il. ; 21 cm.
- 88 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330189
641. HOŁUB, ADAM.
Wspñłczesne partie radykalnej lewicy w Republice Federalnej Niemiec : nowa rzeczywistość - stare
cele? = Contemporary parties of radical left in Federal Republic of Germany : new reality - old
aims? /
Adam Hołub. – Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, 2013. – .. 284 s. : il. ; 23 cm.
Tyt. rñwnol.: Contemporary parties of radical left in Federal Republic of Germany : new reality - old aims? – Bibliogr. s. 233-250. Indeks. –
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-89559-32-6
Sygn.: 335422
642. HOŁUB, GRZEGORZ (1969- ).
Osoba w labiryncie decyzji moralnych : bioetyka w perspektywie personalistycznej / Grzegorz
Hołub. – Krakñw : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2014. – 296 s. ; 21 cm. – (Seria Bioetyka ; 5)
Bibliogr. s. 285-296 i przy rozdz.
ISBN 978-83-7422-593-9
Sygn.: 335858
643. HOŁY-ŁUCZAJ, MAGDALENA (1987- ).
Bycie, czyli Nic : przyczynek do lektury Heideggera / Magdalena Hoły-Łuczaj. – Krakñw :
Księgarnia Akademicka, 2012. – 154, [1] s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 145-149. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7638-247-0
Sygn.: 335751
644. HOŁYST, BRUNON (1930- ).
Zagrożenia ładu społecznego. [2] / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2014. – .. 635 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 603-630. Indeks.
ISBN 978-83-01-17790-4 (t. 2) – ISBN 978-83-01-17311-1 (t. 1-2)
Sygn.: 336165
645. HONNETH, AXEL (1949- ).
Walka o uznanie : moralna gramatyka konfliktñw społecznych / Axel Honneth ; przeł. Jakub
Duraj. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2012. – LVIII, 222 s. ; 25 cm. – (Wspñłczesne
Teorie Socjologiczne ; 22)
Tyt. oryg.: Kampf um Anerkennung : zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte – Bibliogr. s. 201-212 oraz przy niektñrych pracach. Indeksy. –
Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7688-098-3
Sygn.: 335819
646. HOŃDO, LESZEK (1960- ).
Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce / Leszek Hońdo. – Krakñw : TAiWPN Universitas, 2014. –
263 s., [70] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Na s. red. i s. 4 okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-23862. – Bibliogr. s. 247-251. – Tekst częśc. w jęz. hebr. i przekładzie pol. Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 97883-242-2386-2
Sygn.: 335670
647. HOOKS, BELL (1952- ).
Teoria feministyczna : od marginesu do centrum / Bell Hooks ; przeł. Ewa Majewska ; przekł.
przejrzała Ewa Klekot. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013. – 238, [2] s. ; 21
cm. – (Seria Idee ; 37)
Bibliogr. s. 232-236. Indeks.
ISBN 978-83-63855-35-2
- 89 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336425
648. HOPE, EWA.
Etyka w zawodzie specjalistñw public relations / Ewa Hope. – Warszawa : Difin, 2013. – 172 s. : il.
; 23 cm.
Bibliogr. s. 168-172.
ISBN 978-83-7641-937-4
Sygn.: 335782
649. HOPPE, HANS-HERMANN (1949- ).
Wielka fikcja : państwo w epoce schyłku / Hans Hermann Hoppe ; tł. Karol Nowacki. – Warszawa
: Fijorr Publishing, 2014. – 351, [1] s. ; 21 cm.
The Great fiction. Property, economy, society and the politics of decline. – Indeks.
ISBN 978-83-64599-03-3
Sygn.: 336419
650. HORRELL, DAVID G.
Greening Paul : rereading the apostle in a time of ecological crisis / David G. Horrell, Cherryl
Hunt, and Christopher Southgate. – Waco, Tex. : Baylor University Press, cop. 2010. – IX, 333 s. ;
23 cm.
Bibliogr. s. 287-315. Indeksy.
ISBN 978-1-60258-290-3 (pbk. : alk. paper)
Sygn.: 330223
651. HORRELL, DAVID G.
The Bible and the environment : towards a critical ecological biblical theology / David G. Horrell.
– London ; Oakville, CT : Equinox, 2010. – X, 161 s. ; 25 cm. – (Biblical Challenges in the
Contemporary World)
Bibliogr. s. [145]-154. Indeksy.
ISBN 978 184553 621 3 (hardback) – ISBN 978 184553 622 0 (paperback)
Sygn.: 330227
652. HORZYK, ADRIAN (1973- ).
Negocjacje : sprawdzone strategie / Adrian Horzyk. – Warszawa : Edgard, 2012. – 192 s. : il. ; 21
cm. – (Samo Sedno)
U dołu okł.: „Osiągnij sukces negocjacyjny w życiu zawodowym i osobistym!" [oraz] „Zostań mistrzem negocjacji".
ISBN 978-83-7788-168-2
Sygn.: 336405
653. HOWORUS-CZAJKA, MAGDALENA.
Wiktor Tołkin - rzeźbiarz : monografia twñrczości / Magdalena Howorus-Czajka. – Warszawa :
Wydawnictwo Neriton, 2012. – 194 s., [24] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 169-174. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-239-8
Sygn.: 335728
654. HREHOVĈ!'IK, TEODOR.
An outline of applied linguistics / Teodor Hrehovčìk. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2014. – 142 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7338-996-0
Sygn.: 335198
655. HREHOVĈ!'IK, TEODOR.
English-Polish and Polish-English linguodidactic dictionary / Teodor Hrehovčìk, Agnieszka
- 90 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Uberman. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 83 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7338-970-0
Sygn.: 330266
656. HÜBNER-WOJCIECHOWSKA, JOANNA.
Lata 60. XX wieku - sztuka użytkowa : przewodnik dla kolekcjonerñw /
Joanna
Hübner-Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2014. – 406, [1] s. : il. kolor. ;
28 cm. – (Przewodnik dla Kolekcjonerñw)
– Bibliogr. s. 399. Indeks.
ISBN 978-83-213-4856-8
Sygn.: 132283
657. HULL, LEOKADIA.
Zamiast i w imieniu... : na pograniczach wspñłczesnej biografistyki / Leokadia Hull. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 153 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 142-147. Indeks.
ISBN 978-83-7780-992-1
Sygn.: 336199
658. HUME, DAVID (1711-1776).
Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury / David Hume ; przeł. Łukasz Pawłowski. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 253 s. ; 21 cm. – (Kolory Idei)
ISBN 978-83-235-1035-2
Sygn.: 335762
659. HUMEŃCZUK, GRAŻYNA.
Dawnej Legnicy czar : [obraz miasta na litograficznych kartach pocztowych ze zbiorñw Muzeum
Miedzi w Legnicy / tekst Grażyna Humeńczuk ; tł. Piotr Łuba]. – Legnica : Urząd Miasta, 2013. –
Teka ([22] k.) : il. kolor. ; 21 cm.
Opis wg teki. – Tekst rñwnol. pol.-ang.
ISBN 83-910027-4-8 – ISBN 978-83-910027-4-2
Sygn.: 335364
660. Humor
Humor w perspektywie kulturowo-językowej / red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – ..257 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-358-1
Sygn.: 336326
661. HUSSERL, EDMUND (1859-1938).
Doświadczenie i sąd : badania nad genealogią logiki / Edmund Husserl ; przeł. i przedm. opatrzył
Bogdan Baran. – Warszawa : Fundacja Aletheia, 2013. – 369 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89372-48-2
Sygn.: 335757
662. IHNATOWICZ, IRENEUSZ (1928-2001).
Człowiek, informacja, społeczeństwo / Ireneusz Ihnatowicz ; [red. nowej ed., dobñr il. i indeksy
Mariusz Zwoliński]. – Wyd. 1 w tej edycji. – Warszawa : Spñłdzielnia Wydawnicza „Czytelnik",
2013. – 218, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21cm. – (Pejzaże Kultury)
Wyd. poprz.: Warszawa : Spñłdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1989 (Wielkie Problemy Dziejñw Człowieka). – Indeksy.
ISBN 978-83-07-03301-3
Sygn.: 336025
663. II Rzeczpospolita
- 91 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego / [red. nauk., wstęp, wybñr i oprac. Paweł Libera]. –
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligñry : Tetragon, 2013. – 575 s.
: il. ; 24 cm. – (Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława
Waligñry, Archiwum Akt Nowych, Instytut Jñzefa Piłsudskiego w Ameryce, ISSN 2084-1337 ; t. 4)
W części nakładu wyłącznie nazwa pierwszego wydaw. oraz na s. red. i 4 s. okł. ISBN: 978-83-64472-00-9 (CAW). – Indeksy. – Streszcz. ang., ros.
ISBN 978-83-64475-00-9 (CAW) – ISBN 978-83-63374-21-1 (Tetragon)
Sygn.: 330212
664. Ikonografia
Ikonografia dawnego Lublina : materiały z sesji / pod red. Zbigniewa Nestorowicza ; Biuro
Promocji Miasta, Stowarzyszenie Historykñw Sztuki. Oddział w Lublinie, Lubelski Klub
Kolekcjonerñw. – Lublin : [s.n.], 1999 (Lublin : Atlantis). – 143 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-909322-1-0
Sygn.: 335551
665. ILARION (metropolita Winnipeg i całej Kanady ; 1882-1972).
Povstannâ : azbuki i literaturnoï movi v slov'ân / Ivan Ogijenko. – Ņovkva : Drukarnâ OO.
Vasiliâh, 1937. – 300 s. ; 23 cm. – (Bíblíoteka Ukraïnoznavstva ; t. 1-2)
Bibliogr. przy rozdz.
Sygn.: 330313
666. Ilya
Ilya Repin : painting graphic arts / [introd. Grigory Sternin ; catalogue and biographical outline by
Maria Karpenko et al. ; transl. from Russ. by Sheila Marnie and Helen Clier]. – Leningrad : Aurora
Art Publishers, 1985. – 290, [1] s : il. ; 35 cm.
Tyt. oryg.: Il'â Repin
Sygn.: 131892
667. IŁOWIECKI, MACIEJ (1935- ).
Pilnowanie strażnikñw : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki. – Warszawa : Fronda,
cop. 2012. – 524 s. ; 23 cm.
Zawiera bogaty wybñr dokumentñw źrñdłowych. – Bibliogr. s. 505-511.
ISBN 978-83-62268-74-0
Sygn.: 336361
668. Imigranci
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk.
Edyta Pindel. – Krakñw : Akademia Ignatianum, 2014. – .. 305, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Zawiera słowniczek pojęć. – Bibliogr. s. 261-275. – Streszcz. ang., fr., orm., ros., ukr. i wietn.
ISBN 978-83-7614-178-7
Sygn.: 335626
669. INDRZEJCZAK, ANDRZEJ (1964- ).
Rachunki sekwentowe w logice klasycznej / Andrzej Indrzejczak. – Łñdź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – X, 299 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 276-286. Indeks.
ISBN 978-83-7525-812-7
Sygn.: 335930
670. Influence
Influence of the hermetic thought of Jacob Boehme on the life and work of Adam Mickiewicz and
its modern reception : International Scientific Conference, Katowice, 10th October 2008 / [pod
red. Leonarda Gñrnickiego]. – ..Wieluń : Instytut Wydawniczy „Rozekruis Pers", 2011. – .. 319 s. :
il. kolor. ; 26 cm.
Inny tyt.: Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twñrczość Adama Mickiewicza oraz jej wspñłczesna recepcja – Bibliogr. przy
- 92 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
niektñrych ref. – Tekst częśc. ang., niem. Streszcz. ang. przy niektñrych ref.
ISBN 978-83-61205-01-2
Sygn.: 132297
671. Informacja
Informacja o przygotowaniach do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską :
Warszawa, wrzesień 1997 r. / Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej,
Międzynarodowego Zespołu do Przygotowań Negocjacji o Członkostwo
Europejskiej. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1997. – 57,
(Monitor Integracji Europejskiej. Wydanie Specjalne)
(pierwszy etap),
Przewodniczący
Polski w Unii
[3] s. ; 30 cm. –
Sygn.: 132179
672. Inna
Inna scena : koniec męskości? : konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w
perspektywie gender i queer / pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald. – Warszawa :
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011. – 251 s. : il. ; 26 cm.
Materiały z konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 2-3 kwietnia 2009 r. – Indeks.
ISBN 978-83-931155-6-3
Sygn.: 132313
673. Inspiracje
Inspiracje i kontynuacje problemñw filozofii XVII wieku / pod red. Jolanty Żelaznej. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 212 s. ; 23 cm.
Streszcz. ang. przy art.
ISBN 978-83-231-3124-3
Sygn.: 335944
674. Instrukcja
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim 1989. Duszpasterstwo ministrantñw w Archidiecezji Warszawskiej, 1989. Przygotowanie do chrztu
dzieci - 1991. Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania na
terenie Archidiecezji Warszawskiej - 1995 : [dokumenty / oprac. Wydział Duszpasterstwa Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej]. – [Warszawa] : Pracownia Pomocy Duszpasterskich Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej, 1995. – 115, [1] s. ; 20 cm.
Sygn.: 335516
675. Instrukcje
Instrukcje gospodarcze dla dñbr magnackich i szlacheckich z XVII-XIX wieku. T. 1 / wyd.
Bohdan Baranowski [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. –
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1958. –
LXXVIII, 749 s., [2] k. tabl. złoż. : err. ; 25 cm. – (Źrñdła do Historii Kultury Materialnej)
Indeks.
Sygn.: 132161
676. Integracja
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym. T. 2 / pod red. nauk. Urszuli Kopeć,
Zygmunta Sibigi. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 202 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7338-961-8
Sygn.: 330202
677. Internet
Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 436, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Nowe Tendencje w
Psychologii ; t. 16)
- 93 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 21, [386]-420. Indeksy. – Art. tł. z jęz. ang.
ISBN 978-83-01-16080-7
Sygn.: 335557
678. IRVING, DAVID JOHN CAWDELL (1938- ).
Norymberga : ostatnia bitwa / David Irving ; przeł. Bartłomiej Zborowski ; [przedm. Jarosław
Gdański]. – Warszawa : Prima, 1999. – 398, [2] s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Nuremberg : the last battle – Indeks.
ISBN 83-7186-092-7
Sygn.: 131933
679. IWANEK, WITOLD (1930- ).
Klasycyzm w architekturze Cieszyna / Witold Iwanek. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1970. – 47, [1] s., [33] s. tabl. : fot., pl. ; 24 cm. – (Rozprawy Komisji Historii Sztuki
t. 6)
Sygn.: 330152
680. Izrael
Izrael w faktach / [red. Ellen Hirsch ; wersja polska tł. Lechosław Polak]. – Jerozolima : Izraelskie
Centrum Informacyjne, 1999. – 286 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Sygn.: 335550
681. Ja Was
Ja Was zawsze popierałem... : Karol Wojtyła - Jan Paweł II a wrocławskie środowisko teologiczne /
[red. Grzegorz Sokołowski]. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2014. – 161, [1] s., [26] s.
tabl. : il. ; 25 cm.
Spis korespondencji Karola Wojtyły s. [155]-[161].
ISBN 978-83-63642-23-5
Sygn.: 335156
682. JABŁOŃSKI, ARKADIUSZ (japonistyka).
Homeostaza tekstu : tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej
/ Arkadiusz Jabłoński. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2013. – 339, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Orientalistyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ISSN 1730-8771 ; nr 3)
Bibliogr. s. 321-335. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2527-0
Sygn.: 336081
683. JABŁOŃSKI, HENRYK (1909-2003).
Opinia, parlament, prasa : wstęp do badań roli opinii publicznej w epoce rozkwitu kapitalizmu /
Henryk Jabłoński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947. – 359, [2] s., [1] k. tabl.
złoż. ; 25 cm.
Sygn.: 132156
684. JAGIEŁŁO, JAKUB.
Hermann Fischer - rzeźbiarz z Nysy / Jakub Jagiełło. – Warszawa : Wydawnictwo CM, 2014. – 158
s. : il. ; 21 cm. – (Rzeźbiarze Dolnego Śląska)
Na s. red.: Publikacja oparta na pracy dr. Jakuba Jagiełło „Drewniane wyposażenie śląskich kościołñw w latach 1560-1670". – Bibliogr. s. 141-154.
Indeksy.
ISBN 978-83-63424-23-7
Sygn.: 335720
685. JAGIEŁŁO, JAKUB.
Renesansowe i manierystyczne portale Dolnego Śląska / Jakub Jagiełło. – Warszawa :
- 94 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo CM, 2013. – 356 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 315-346. Indeksy. – Bibliogr. rñwnież przy opisach obiektñw.
ISBN 978-83-63424-21-3
Sygn.: 335686
686. JAGODZIŃSKI, MAREK (1956- ).
Misje : teologia, historia, rzeczywistość / Marek Jagodziński. – Radom : Wydawnictwo Diecezji
Radomskiej Ave, 2013. – 225 s. ; 21 cm. – (Theologia Radomiensia t. 10)
Tyt. dod.: Mission : theology, history, reality. – Bibliogr. s. 207-217. – Spis treści także ang.
ISBN 978-83-61147-85-5
Sygn.: 335257
687. JAGODZIŃSKI, MAREK (1956- ).
Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej / Marek Jagodziński. – Radom : Wydawnictwo
Diecezji Radomskiej Ave, 2013. – 404 s. ; 24 cm. – (Theologia Radomiensia : seria wydawnicza
Wydawnictwa Diecezji Radomskiej Ave ; t. 8)
Inny tyt.: Nodal issues of communional christology – Bibliogr. s. 361-384.
ISBN 978-83-61147-81-7
Sygn.: 335298
688. Jaki
Jaki początek?. Cz. 1, Wiara i rozum o początku świata : praca zbiorowa / red. Rajmund
Pietkiewicz ; Towarzystwo Studiñw Interdyscyplinarnych Przy Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu. – Wrocław : [Tum, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej],
2013. – 165 s. ; 21 cm. – (Fides et Ratio ; 2)
Nazwa wydawcy na podst. nr ISBN.
ISBN 978-83-7454-231-9
Sygn.: 330252
689. Jakość
Jakość rządzenia w Polsce : jak ją badać, monitorować i poprawiać? / pod red. Jerzego Wilkina. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. – .. 467 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 433-462.
ISBN 978-83-7383-631-0
Sygn.: 132310
690. JAKOWSKA, KRYSTYNA (1938- ).
O cyklu opowiadań : z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce / Krystyna Jakowska. –
Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans-Humana, 2011. – 254 s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61209-60-7
Sygn.: 335319
691. JAKUBASZEK, WANDA.
Orientacje życiowe młodzieży : na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania
Ochotniczych Hufcñw Pracy w Krakowie / Wanda Jakubaszek. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza
„Impuls", 2010. – 171 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [147]-157.
ISBN 978-83-7587-480-8
Sygn.: 335837
692. JAKUBCZAK, MARZENNA (1968- ).
Sens ja : koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga) / Marzenna Jakubczak. –
Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2013. – 283, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Studia Buddyjskie ; t. 2)
Bibliogr. s. 229-258. Indeksy. – Streszcz. ang., spis treści także w jęz. ang.
- 95 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7638-344-6
Sygn.: 335986
693. JAKUBIAK, ŁUKASZ.
System ustrojowy Senegalu / Łukasz Jakubiak. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2014. – 205, [1] s. ; 24 cm. – (Seria: Studia nad Rozwojem)
Bibliogr. s. 189-202. Indeks.
ISBN 978-83-233-3758-4
Sygn.: 336392
694. JAKUBIK, ANDRZEJ (1938- ).
Antoni Kępiński : człowiek i dzieło / Andrzej Jakubik, Jan Masłowski. – Warszawa : Państ. Zakład
Wydawnictw Lekarskich, 1981. – 426, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm.
Wykaz publikacji A. Kępińskiego s. 406-413. – Wykaz prac o A. Kępińskim s. 414-417. – Indeks.
ISBN 83-200-0441-1
Sygn.: 330068
695. JAKUBOWICZ, KAROL (1941-2013).
Media a demokracja w XXI wieku : poszukiwania nowych modeli / Karol Jakubowicz. –
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2013. – 274 s. : il. ; 24 cm. – (Akademickie Warsztaty
Dziennikarskie)
Bibliogr. s. 229-261. Indeks.
ISBN 978-83-7561-269-1
Sygn.: 336104
696. JAKUBOWSKI, WOJCIECH JERZY (1967- ).
Ustrñj Kościoła Rzymskokatolickiego : wybrane zagadnienia instytucjonalne /
Wojciech
Jakubowski, Marek Solarczyk ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski. – Warszawa :
ASPRA-JR, 2002. – .. 528 s : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 517-528. – Dokumenty i materiały w jęz. pol. i łac.
ISBN 83-88766-48-1
Sygn.: 335627
697. JAMES, IAN ANDREW (1963- ).
Nowa filozofia francuska / Ian James ; przekł. Joanna Bednarek, Piotr Juskowiak. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2014. – 301, [1] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: The new French philosophy. – Bibliogr. s. 287-[302].
ISBN 978-83-01-17820-8
Sygn.: 335917
698. Jamestown
Jamestown pioneers from Poland / [compiled by Francis W. Dziob, Karol Burke, Joseph Wiewiora].
– Chicago : The Polish American Congress, 1958. – 89 s. : il. ; 28 cm.
Published by The Polish American Congress in commemoration of the 350th anniversary of the arrival of the first Poles in Amer ica Jamestown,
Virginia, sunday, september 28th, 1958.
Sygn.: 131949
699. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II : Bñg Ojciec / [red. Włodzimierz Zega]. – Krakñw :
Wydawnictwo „M" ; Ząbki : „Apostolicum", 1999. – .. III, 217 s. ; 24 cm.
Tyt. dod.: Bñg Ojciec
ISBN 83-7221-042-X – ISBN 83-7221-026-8
Sygn.: 335605
700. JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
- 96 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
100 wersetñw biblijnych ze św. Janem Pawłem II. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech,
2014. – 249, [4] s. ; 21 cm.
Sto wersetñw biblijnych ze św. Janem Pawłem II
ISBN 978-83-7516-697-2
Sygn.: 330263
701. JANCZUK, ELENA.
Język poetycki Mariny Cwietajewej : gra słñw i sensñw / Elena Janczuk ; pod red. nauk. Jana
Koźbiała. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 310 s. ; 24 cm. –
(Druga Europa ; t. 6)
Bibliogr. s. 297-305. Indeks.
ISBN 978-83-235-1122-9
Sygn.: 336320
702. JANIEC, ZDZISŁAW (1951- ).
Na szlakach wiary ze sługą Bożym ks. Wincentym Granatem : czytanki majowe / ks. Zdzisław
Janiec, ks. Tomasz Lisiecki, Halina Irena Szumił. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i
Drukarnia, 2013. – 71 s., [1] k. tabl. ; 21 cm.
Na okł.: Rok Wiary 2012-2013.
ISBN 978-83-257-0529-9
Sygn.: 330031
703. JANISZEWSKI, MICHAŁ (1901-1984).
Polska w obliczu Europy : rozważania geograficzne / Michał Janiszewski. – Warszawa : skł. gł.
Nasza Księgarnia Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935. – 57 s., [3] : il. ; 21 cm.
Sygn.: 335501
704. JANKA, RYSZARD MARIAN.
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji / Ryszard
Marian Janka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XXI, [1], 378 s. : il. ; 24 cm. –
(Środowisko)
Bibliogr. s. 375-378. – Dla wykładowcñw i studentñw kierunkñw inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria sanitarna i procesowa, gospodarka
przestrzenna, a także dla specjalistñw zajmujących się ochroną powietrza w zakładach przemysłowych oraz osñb odpowiedzialnych za monitorowanie
zanieczyszczeń.
ISBN 978-83-01-17455-2
Sygn.: 336336
705. JANKOWSKA, DOROTA (rolnictwo).
Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej
jednostki szkoły wyższej / Dorota Jankowska, Małgorzata Lechwar. – Rzeszñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 145 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 136-143.
ISBN 978-83-7996-018-7
Sygn.: 335124
706. JANKOWSKI, CZESŁAW (1857-1929).
Sześćset lat stosunkñw polsko-pruskich : z przydanymi głosami w sprawach polsko-pruskich:
Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Tadeusza Smarzewskiego / Czesław Jankowski. – Wilno
: nakł. księg. Jñzefa Zawadzkiego, 1903. – .. 100, [3] s., [4] k. tabl. : il., portr. ; 23 cm.
Sygn.: 335460
707. JANKOWSKI, STANISŁAW MARIA (1945- ).
Steny biją celnie / Stanisław M. Jankowski. – Krakñw : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. –
137, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 129-130. Indeks.
- 97 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-03-01035-2
Sygn.: 330117
708. JANOWSKI, LUDWIK (1878-1921).
Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805-1820) / Ludwik Janowski ; [prace red.
M. Manowa ; słowo wstępne J. Książek, W. Bakirow ; wstęp L. Zasztowt, W. Krawczenko ; tł. z
jęz. pol. O. Żurawlowa, tł. z jęz. ukr. M. Manowa, K. Świder] ; Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, Wschodni Instytut Ukrainoznawstwa im. Kowalskich,
Centralna Biblioteka Naukowa Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina. –
Charkñw : Majdan, 2004. – LXXXI, [3], 162, 235, [3] s., [24] s. tabl., [1] k. tabl. : faks., fot., portr. ;
22 cm. – (Na Wschñd od Polski)
Praca wydana z okazji 200-lecia Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. W. N. Karazina i „Roku Polski w Ukrainie". – Wspñłwyd.:
Harkívs'kij uníversitet na počatku svogo ísnuvannâ (1805-1820). – Bibliogr. przedm.-podm. L. Janowskiego s. 217-227. Indeksy. – Reprint, oryg.:
Krakñw : nakł. Akademii Umiejętności, 1911. – 2 s. tyt. ukr., tekst w jęz. pol. i ukr., tł. z jęz. pol. i ukr.
ISBN 966-372-000-X
Sygn.: 335341
709. JANUS, JÓZEF (1911-1980).
Wielki Pasterz na wschodnich rubieżach : ś. p. Zygmunt z Łozin - Łoziński, biskup piński (ur. 1870
- zm. 1932) / Jñzef Janus. – Wyd. 4. – Melbourne : [s. n.], 1956 (Richmond : Polpress Pty). – 86,
[2] s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. [87].
Sygn.: 330184
710. JANUSIEWICZ, MAŁGORZATA.
Literatura doby Internetu : interaktywność i multimedialność tekstu / Małgorzata Janusiewicz. –
Krakñw : TAiWPN Universitas, cop. 2013. – 231, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 213-221. Indeks.
ISBN 978-83-242-2340-4
Sygn.: 336313
711. JARMUŻEK, TOMASZ.
Jutrzejsza bitwa morska : rozumowanie Diodora Kronosa / Tomasz Jarmużek. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 268 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 251-268. Indeks.
ISBN 978-83-231-2788-8
Sygn.: 335941
712. JASIŃSKI, ANDRZEJ SEBASTIAN (1953- ).
Komentarz do księgi proroka Ezechiela : rozdziały 31-39 / Andrzej S. Jasiński. – Opole : Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 348 s. ; 24 cm. – (Opolska Biblioteka Teologiczna =
Theological Collection of Opole / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 143)
Inny tyt.: Commentary on the Book of Prophet Ezekiel : Chapters 31-39 – Bibliogr. s. 343-345. – Streszcz. ang. – Tekst częśc. w jęz. hebr., tł. z jęz.
hebr., streszcz. ang.
ISBN 978-83-63950-41-5
Sygn.: 335327
713. JASKUŁA, KRZYSZTOF.
Levels of interpretation in sound systems / Krzysztof Jaskuła ; The John Paul II Catholic University
of Lublin. Faculty of Humanities. Department of Celtic Studies. – Lublin : Wydawnictwo KUL,
2014. – 206 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 197-206.
ISBN 978-83-7702-810-0
Sygn.: 335159
- 98 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
714. JASUDOWICZ, TADEUSZ (1944- ).
Międzynarodowe standardy bioetyczne : dokumenty i orzecznictwo / Tadeusz Jasudowicz, Jakub
Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska. – Stan prawny na 12 maja 2014 r. – Warszawa : ABC a
Wolters Kluwer business, 2014. – 288 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-264-3322-1
Sygn.: 335914
715. JAŚKIEWICZ, SYLWESTER (1969- ).
Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego w posoborowej eklezjologii włoskiej /
Sylwester Jaśkiewicz. – Radom : AVE Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 2013. – 463 s. ; 24 cm.
– (Theologia Radomiensia : seria wydawnicza Wydawnictwa Diecezji Radomskiej Ave ; t. 9)
Tyt. okł.: Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego – Bibliogr. s. 389-446. – Streszcz. ang. i wł. – Spis treści rñwnież ang. i wł.
ISBN 978-83-61147-73-2
Sygn.: 335297
716. JAWORSKI, WŁADYSŁAW LEOPOLD (1929- ).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan
Kosiński. – Wyd. 6 rozsz. i zaktual. – Warszawa ; Poltext, 1997. – 314 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 313-[315].
ISBN 83-85366-32-6
Sygn.: 335334
717. Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Greuze / [texto y compilaciñn de Irina Novosélskaia ; traducciñn del Ruso de Marìa
Luisa Muðiz Concheso]. – Leningrado : Eitorial des Artes Aurora, 1987. – 11, [2] s., [13] k. tabl. ;
33 cm. – (Maestros de la Pintura Mundial)
Tyt. oryg.: Ņan-Batist Grëz – Bibliogr. s. [13].
Sygn.: 131886
718. JEMIELNIAK, DARIUSZ.
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii największego projektu wspñłtworzonego przez
ludzi / Dariusz Jemielniak. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2013. – 376 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. 331-376.
ISBN 978-83-7561-285-1
Sygn.: 336132
719. Jerzy
Jerzy Giedroyc : doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku : Paryż, 29 czerwca 1998. –
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 1998. – 23 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 83-87884-02-2
Sygn.: 132005
720. JERZY POPIEŁUSZKO (bł. ; 1947-1984).
Kazania patriotyczne / [Cz. 2] / Jerzy Popiełuszko. – Paris : „Libella", [1984?]. – S. 94-198 ; 21
cm.
Sygn.: 330171
721. Jest
Jest Bñg, żyje prawda : inna twarz Stanisława Brzozowskiego / wybñr, wstęp i red. Maciej
Urbanowski. – Warszawa : Fronda PL, cop. 2012. – 461 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 435-438. Indeks.
ISBN 978-83-62268-98-6
Sygn.: 335902
722. Jestem
- 99 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Jestem z wami : podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum / [zespñł red. Władysław Kubik,
Teresa Czarnecka, Grzegorz Łuszczak ; zespñł aut.: Krzysztof Biel et al.]. – Wznowienie 2013. –
Krakñw : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2013. – 147, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Odsłonić
Twarz Chrystusa)
Na okł.: Nowa podstawa programowa 2010. – Podręcznik nr AZ-32-01/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z
zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgdony z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-7767-072-9
Sygn.: 132224
723. JEWUŁA, ŁUKASZ (historia).
Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848 / Łukasz Jewuła. –
Krakñw : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica", 2013. – 271, [2] s. : il. ; 24 cm. –
(Studia z Historii XIX Wieku ; t. 4)
Bibliogr. s. 257-264. Indeks. – Streszcz. ang., niem.
ISBN 978-83-62261-75-8
Sygn.: 335666
724. Jezu,
Jezu, Synu Boży-umacniaj wiarę powołanych : adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o
powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydawnictwo
Diecezjalne Biblos : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej, cop. 2013. – 96 s. ; 21
cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-191-2
Sygn.: 335222
725. J!8ezuitai
J!8ezuitai Lietuvoje (1608-2008) : gyvenimas, veikla, paveldas = Jesuits in Lithuania (1608-2008) :
life, work, heritage / [Redaktor!8e, Saul!8e Kriaučiūn!8e ; vert. Auńra Simanavičiūtė]. – Vilnius :
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. – 306 s. : il. ; 29 cm.
Tyt. rñwnol.: Jesuits in Lithuania (1608-2008) – Bibliogr. przy ref. Indeks. – Teksty lit., ang., wł., pol. i ros., streszcz. lit. i ang.
ISBN 978-609-8039-17-7
Sygn.: 132152
726. JĘDRZEJEWSKA, DOROTA.
Copywriting : jak sprzedawać słowem / Dorota Jędrzejewska, Rafał Niemczyk. – Warszawa :
Edgard, 2013. – 208 s. ; 24 cm. – (Samo Sedno)
Na okł. : Poznaj sekrety skutecznego copywritingu. Niech słowo pracuje (i zarabia) na ciebie! Twñrz efektywne teksty dla prasy, radia, telewizji,
internetu! – Bibliogr. s. 206-208.
ISBN 978-83-7788-300-6
Sygn.: 336101
727. JĘDRZEJEWSKI, MAREK (1956- ).
Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski.
– Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – [2], 401, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 383-401.
ISBN 978-83-7780-616-6
Sygn.: 335843
728. Język
Język władzy / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 162 s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis
Wratisłaviensis. Oblicza Komunikacji, ISSN 2083-5345 ; 6)
W serii gł.: no 3547. – Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-229-3416-6
Sygn.: 336075
- 100 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
729. JOHNSON, A. ROSS.
Radio Wolna Europa i Radio Swoboda : lata CIA i pñźniejsze / A. Ross Johnson ; przeł. Andrzej
Borzym. – Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2014. –
456, [1] s. ; 22 cm.
Na 4 s. okł. : „Jan Nowak-Jeziorański 1914-2014 - 100 lat". – Bibliogr. s. 423-439. Indeks.
ISBN 978-83-7893-196-6 – ISBN 978-83-7893-053-2 (ePub i mobi)
Sygn.: 335408
730. JONCZYK, WIESŁAW (1972- ).
Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu / Wiesław Jonczyk SJ. – Dodruk. –
Krakñw : Wydawnictwo WAM, 2014. – 123 s. ; 30 cm. – (Pracownia Biblijna ; 1)
Bibliogr. s. 120.
ISBN 978-83-7767-943-2
Sygn.: 132189
731. JONES, E. MICHAEL (1948- ).
Zdeprawowani moderniści : nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności / E.
Michael Jones ; przeł. Jerzy Morka. – Bielany Wrocławskie : Wydawnictwo „Wektory", cop. 2013.
– 264 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Degenerate moderns
ISBN 978-83-60562-66-6
Sygn.: 336014
732. JOÜON, PAUL (1871-1940).
A grammar of biblical hebrew / P. Joüon, T. Muraoka. – 2nd repr. of the 2nd ed., with corr. – Roma
: Gregorian & Biblical Press, 2009. – .. XLIV, [2], 772 s. : err. ; 25 cm. – (Subsidia Biblica ; 27)
Bibliogr. s. 729-772. Indeksy. – Tekst częśc. w jęz. hebr.
ISBN 978-88-7653-629-8
Sygn.: 335036
733. Journeys
Journeys to the Promised Land : the Land of Israel ancient maps, prints and travelogues throught the
centuries / [ed. Nachman Ran]. – London : Studio Editions, 1989. – 132 s. : il., mapy ; 34x25 cm.
ISBN 1-85170-316-0
Sygn.: 132135
734. JOWETT, GARTH S.
Propaganda and persuasion / Garth S. Jowett, Victoria O'Donnell. – 6th ed. – Thousand Oaks, Calif.
[etc.] : SAGE Pubications, 2015. – XV, [1], 462 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 401-431. Indeksy.
ISBN 978-1-4522-5753-2
Sygn.: 336003
735. JOYE, PIERRE.
L'Eglise et le mouvement ouvrier en Belgique / Pierre Joye et Rosine Lewin. – Bruxelles : Societe
populaire d'editions, 1967. – 382, [6] s. ; 22 cm.
Indeks.
Sygn.: 330231
736. JUNG-PALCZEWSKA, ELŻBIETA.
Arystoteles na nowo odczytany : Ryszarda Kilvingtona „Kwestie o ruchu" / Elżbieta Jung. – Łñdź
: Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – .. 346 s. ; 25 cm.
– Bibliogr. s. 317-328. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7969-384-9
- 101 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336357
737. JURA, GRZEGORZ.
Filozofia zamachu stanu w XXI wieku / Grzegorz L. Jura. – Kęty : Wydawnictwo Marek
Derewiecki, 2013. – 359, [1] s. ; 22 cm. – (Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 76)
Indeksy.
ISBN 978-83-61199-77-9
Sygn.: 335887
738. JUSZCZYK, ANDRZEJ.
Stary wspaniały świat : o utopiach pozytywnych i negatywnych / Andrzej Juszczyk. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – .. 184, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 173-179. Indeks.
ISBN 978-83-233-3681-5
Sygn.: 335989
739. KACPERSKA, BARBARA.
Moje spotkania w modlitwie / Barbara Kacperska. – Wyd. 2 rozsz. – Gñrna Grupa : Verbinum
Wydawnictwo Księży Werbistñw, 2014. – 429 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7192-487-3
Sygn.: 335269
740. KACZMAREK, ANTONI (1949- ).
Liber mortuorum et matrimoniorum parochialis in Przyrñw 1708-1759 / Antoni Kaczmarek. –
Przyrñw ; [Krakñw : Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarñw], 2013. – .. 196
s. ; 24 cm. – (Księgi metrykalne parafii Świętej Doroty DM w Przyrowie / Antoni Kaczmarek ; 1)
Drugie miejsce wyd. i nazwa wydaw. wg bazy ISBN. – Odręczne notki i zaznaczenia w egz. – Indeksy. – Tekst częśc. łac.
ISBN 978-83-7269-368-6
Sygn.: 335638
741. KACZMAREK-KĘDZIERA, ANNA.
Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym / Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta
Ziegler-Borowska, Dariusz Kędziera. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2014. – 440 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 413-431. Indeks.
ISBN 978-83-231-3114-4
Sygn.: 336354
742. KACZOR, CHRISTOPHER ROBERT (1969- ).
7 wielkich mitñw o Kościele katolickim : oddzielić prawdę od fikcji / Christopher Kaczor ; przeł.
Ryszard Zajączkowski. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2014. – [2], 156, [1] s. : il.
; 21 cm.
Siedem wielkich mitñw o Kościele katolickim
ISBN 978-83-7516-606-4
Sygn.: 335265
743. KADYJEWSKA, ANNA.
Od psalmñw słowiańskich do rzymskich medytacji : o stylu artystycznym Karola Wojtyły / Anna
Kozłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. –
358 s. ; 21 cm.
Tyt. dod.: From slavic psalms to roman meditations : on Karol Wojtyła's artistic style – – Bibliogr. s. 309-347. Indeks.
ISBN 978-83-64181-26-9
Sygn.: 330162
744. KADYJEWSKA, ANNA.
- 102 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Od psalmñw słowiańskich do rzymskich medytacji : o stylu artystycznym Karola Wojtyły / Anna
Kozłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. –
358 s. ; 21 cm.
Tyt. dod.: From slavic psalms to roman meditations : on Karol Wojtyła's artistic style – – Bibliogr. s. 309-347. Indeks.
ISBN 978-83-64181-26-9
Sygn.: 330164
745. KADYJEWSKA, ANNA.
Od psalmñw słowiańskich do rzymskich medytacji : o stylu artystycznym Karola Wojtyły / Anna
Kozłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. –
358 s. ; 21 cm.
Tyt. dod.: From slavic psalms to roman meditations : on Karol Wojtyła's artistic style – – Bibliogr. s. 309-347. Indeks.
ISBN 978-83-64181-26-9
Sygn.: 330163
746. KAIJSER, INGRID (1943- ).
Ur sjömannens kista och tunna : personliga tillhörigheter pa Wasa / Ingrid Kaijser, Ernst
Nathorst-Böös, Inga-Lill Persson. – Stockholm : statens sjöhistoriska museum, cop. 1982. – 94 s. :
il. ; 24 cm. – (Wasastudier, ISSN 0511-1900 ; 10)
Bibliogr. s. 94.
ISBN 91-85268-16-X
Sygn.: 330283
747. Kaimo
Kaimo statyba - Maņoji Lietuva / leidinio sudaryt. Rasa Bertańiūtė ; tekstu aut. Aistė Andriuńytė [et
al.]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013. – 104 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Maņoji Lietuva – Bibliogr. s. 104.
ISBN 978-609-420-283-4
Sygn.: 132073
748. Kaimo
Kaimo statyba - Dzūkija / leidinio sudaryt. Rasa Bertańiūtė ; tekstu aut. Aistė Andriuńytė [et al.]. –
Vilnius : Petro ofsetas, 2012. – 108 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Dzūkija – Bibliogr. s. 108.
ISBN 978-609-420-263-6
Sygn.: 132074
749. KALÂZINA, NINEL' VASIL'EVNA (1930-2000).
Dvorec Menńikova : hudoņestvennaâ kul'tura epohi : istoriâ i lûdi : arhitekturnaâ hronika pamâtnika
/ N. V. Kalâzina, L. P. Dorofeeva, G. V. Mihajlov. – Moskva : Sovetskij Hudoņnik, 1986. – 218,
[2] s. : il. ; 33 cm.
Tyt. na s. przedtyt.: Dvorec Menńikova : Gosudarstvennyj Ermitaņ, Leningrad. Sektor „Kul'tura Rossii pervoj treti vosemnadcatogo veka". – Bibliogr.
s. 202-203. – Streszcz. ang.
Sygn.: 132013
750. KALBARCZYK, ADAM (1967- ).
Liryka wśrñd aktñw mowy : prñba aplikacji językoznawczych teorii pragmatycznych do analizy
tekstu lirycznego /
Adam Kalbarczyk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2013. – 268 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 259-263. Indeks.
ISBN 978-83-7784-291-1
Sygn.: 336312
751. KALBARCZYK, ANNA (1958- ).
Leksykon Biblii : kompendium wiadomości biblijnych /
- 103 -
Anna Kalbarczyk. – Sandomierz :
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2014. – 431, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-257-0706-4
Sygn.: 132217
752. KALEMBA-KASPRZAK, ELŻBIETA.
Teatr w gazecie : społeczne role recenzji teatralnej : przełom październikowy 1955-1957 / Elżbieta
Kalemba -Kasprzak. – Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. – .. 116 s. ; 24 cm. – (Źrñdła do Historii
Polskiej Krytyki Teatralnej ; 2)
Indeks.
ISBN 83-7044-011-8
Sygn.: 335457
753. KAMIŃSKA-CZUBAŁA, BARBARA (1955- ).
Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara
Kamińska-Czubała. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013. – 299, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 148)
Bibliogr. s. 269-287. Indeksy. – Streszcz. ang. Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64203-14-5
Sygn.: 336136
754. KAMIŃSKA, KAMILA (politolog).
Debata nad stanem wojennym w Polsce : publicystyka „Gazety Wyborczej", „Naszego Dziennika",
„Rzeczpospolitej", „Trybuny" oraz „Życia" z lat 1989-2008 / Kamila Kamińska ; Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013.
– 375, [1] s. ; 24 cm. – (Media Początku XXI wieku ; t. 18)
Bibliogr. s. 319-357. Indeks. – Streszcz. w jęz. ros. i ang.
ISBN 978-83-7545-358-4
Sygn.: 336097
755. KAMIŃSKA, WANDA (filozofia).
Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki / Wanda Kamińska. – Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 406 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. rñwnol.: The methodological construction of didactics of ethics. – Bibliogr. s. 383-404.
ISBN 978-83-64181-39-9
Sygn.: 335399
756. KAMIŃSKA, WANDA (filozofia).
Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki / Wanda Kamińska. – Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 406 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. rñwnol.: The methodological construction of didactics of ethics. – Bibliogr. s. 383-404.
ISBN 978-83-64181-39-9
Sygn.: 335398
757. KAMIŃSKA, WANDA (filozofia).
Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki / Wanda Kamińska. – Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. – 406 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. rñwnol.: The methodological construction of didactics of ethics. – Bibliogr. s. 383-404.
ISBN 978-83-64181-39-9
Sygn.: 335397
758. KAMIŃSKI, BARTŁOMIEJ (1944- ).
Raport Europa : problemy i perspektywy / Bartłomiej Kamiński, Jan Winiecki, Kazimierz
Tarchalski. – Rzeszñw : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, [ca 2013]. – 51, [1] s. : il. ; 29
cm.
ISBN 978-83-937166-2-3
- 104 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 131955
759. KAMIŃSKI, TOMASZ (politologia).
Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Uni Europejskiej = The influence
of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński
; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. – Warszawa : Centrum Europejskie
Natolin, 2013. – 174 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Natolińskie, ISSN 1732-0445 ; z. 52)
Tyt. rñwnol.: Influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union – Wspñłwyd.: The influence of the economic
crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński. – Bilbiogr. s. 82-90, 166-174.
ISBN 978-83-64118-00-5
Sygn.: 335577
760. KAMPKA, AGNIESZKA.
Debata publiczna : zmiany społecznych norm komunikacji / Agnieszka Kampka. – Warszawa :
Oficyna Naukowa, 2014. – VI, 230, [4] s. ; 23 cm. – (Visiae Mundi ; 9)
Bibliogr. s. [209]-222. Indeksy.
ISBN 978-83-64840-00-5
Sygn.: 336061
761. KANIA, MARTA MATYLDA.
Żywioły wyobraźni : o wyobrażaniu i przeobrażaniu / Marta Matylda Kania. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2014. – 234, [4] s. ; 21
cm.
Na s. red. i s. 4 okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-2608-5. – Bibliogr. s. 221-228. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2608-5
Sygn.: 335971
762. KANTOR, ROBERT (1970- ).
„Rota Hiszpańska" : struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii :
(studium historyczno-prawne) / Robert Kantor. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Biblos, 2013. – 355 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 291-303. – Tekst częśc. hisz., łac. Spis treści w jęz. ang. i hisz. – Streszcz. ang., hisz.
ISBN 978-83-7793-131-8
Sygn.: 335280
763. KAPUŚCIŃSKI, RYSZARD (1932-2007).
To nie jest zawñd dla cynikñw / Ryszard Kapuściński ; posł. Adam Michnik. – Warszawa : Dom
Wydawniczy PWN : Agora, cop. 2013. – 236, [4] s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Gazety Wyborczej).
– (Literatura Faktu PWN)
Tyt. oryg. hisz.: Los cinco sentidos del periodista : (estar, ver, oìr, compartir, pensar). – Tyt. oryg. wł.: Il cinico non è adatto a questo mestiere :
conversazioni sul buon giornalismo. – Zawiera: Pięć zmysłñw dziennikarza / przedm. do wyd. pol. Jaime Abello Banfi ; prolog Tomás Eloy Martìnez ;
wstęp Óscar Escamilla ; z jęz. hisz. przeł. Andrzej Flisek. To nie jest zawñd dla cynikñw : rozmowy o dobrym dziennikarstwie / pod red. Marii
Nadotti ; z jęz. wł. przeł. Magdalena Szymkñw.
ISBN 978-83-7705-267-9 (oprawa twarda) – ISBN 978-83-268-1243-9 (oprawa zintegrowana) – ISBN 978-83-7705-321-8 (oprawa zintegrowana)
Sygn.: 336052
764. KARCZMARZEWSKI, ANDRZEJ (1939- ).
Świat Łemkñw : etnograficzna podrñż po Łemkowszczyźnie /
Rzeszñw : Libra PL, 2014. – 255, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Andrzej Karczmarzewski. –
U dołu okł.: „Kolberg 2014". – Mapy na wyklejkach. – Bibliogr. s. 254-255. – Tekst częśc. tł., podstawa tł. nieokreślona.
ISBN 978-83-63526-53-5
Sygn.: 132252
765. KARDAS, MARIUSZ.
Gdynia i jej władze w latach 1926-1950 : głñwne problemy polskiej administracji publicznej miasta
- 105 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
/ Mariusz Kardas. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gdynia : Akademia Marynarki
Wojennej, cop. 2013. – 963 s. : il. ; 23 cm.
Drugie miejsce wyd. i nazwa drugiego wydaw. w formule copyright. – Bibliogr. s. 857-945. Indeks.
ISBN 978-83-7780-751-4 – ISBN 978-83-60278-77-2
Sygn.: 335330
766. KARI, ETHELBERT EMMANUEL.
Degema-English dictionary with English index / by Ethelbert Emmanuel Kari. – [Tokyo] : Research
Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign
Studies, 2008. – XLIV, 233 s. ; 27 cm. – (Asian and African Lexicon ; no. 52)
Bibliogr. s. XLIII-XLIV. Indeks. – Tytuł i nazwa serii także w jez. jap.
Sygn.: 131939
767. Karmel
Karmel w Ziemi Świętej : wczoraj i dziś : praca zbiorowa / pod red. o. Silvano Giordano ocd ; fot.
o. Girolamo Salvatico ocd ; przeł. Czesław Gil ocd. – Krakñw : Wydawnictwo Karmelitñw Bosych,
2001. – 222 s. : il. ; 28 cm.
Tyt. oryg.: Carmelo in Terra Sante dalle origini ai giorni nostri – Bibliogr. s. 216. Indeks.
ISBN 83-7305-024-8
Sygn.: 132213
768. KARPOWICZ, MARIUSZ (1934- ).
Andrzej Schlüter : rzeźbiarz krñlñw / Mariusz Karpowicz. – Warszawa : Muzeum Pałacu Krñla
Jana III, cop. 2014. – 238, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
ISBN 978-83-63580-42-1
Sygn.: 132256
769. KARPOWICZ, MARIUSZ (1934- ).
Artyści włosko-szwajcarscy w Polsce I połowy XVII wieku / Mariusz Karpowicz. – Warszawa :
Wydawnictwo Siñstr Loretanek, 2013. – 445 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7257-589-0
Sygn.: 335657
770. KARWATOWSKA, MAŁGORZATA.
Światy uczniowskie : język, media, komunikacja / Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – [2], 422 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 369-405. Indeks. – Streszcz. ang., ros.
ISBN 978-83-7784-474-8
Sygn.: 336124
771. KARWOWSKA, BOŻENA.
Druga płeć na wygnaniu : doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich /
Bożena Karwowska. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas,
2013. – 268, [2] s. ; 24 cm. – (Modernizm w Polsce ; 40)
Bibliogr. s. 251-259. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 97883-242-2289-6
Sygn.: 336338
772. KARWOWSKI, PIOTR (literaturoznawstwo).
Czytanie Miłosza : o trzech postaciach ideologii estetycznej / Piotr Karwowski. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 229 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 215-223. Indeks.
ISBN 978-83-235-1349-0
Sygn.: 336262
- 106 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
773. KASPER, WALTER (1933- ).
Miłosierdzie : klucz do chrześcijańskiego życia / kard. Walter Kasper ; przeł. Ryszard
Zajączkowski. – Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 270, [2] s. ; 23 cm. –
(Fundamenty)
Tyt. oryg.: Barmherzigkeit : Grundbegriff des Evangeliums - Schlüssel christlichen Lebens.
ISBN 978-83-7516-644-6
Sygn.: 330209
774. KASPER, WALTER (1933- ).
Sługa radości : życie i posługa kapłańska / Walter Kasper ; [przeł. z jęz. niem. Ryszard
Zajączkowski]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 159 s. ; 22 cm.
Na k. tyt. rñwnież nazwa wydaw. oryg.: Herder. – Indeks.
ISBN 978-83-7442-617-6
Sygn.: 335082
775. KASPEREK, ANDRZEJ (1958- ).
Galeria Jacka Kaczmarskiego : skrzydło wschodnie / Andrzej Kasperek. – Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 227, [2] s., [7] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
Streszcz. ang. i ros.
ISBN 978-83-7865-024-9
Sygn.: 336259
776. Katecheza
Katecheza dorosłych we wspñlnocie Kościoła : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Misiaszka. –
Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2002. – 335, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7201-153-2
Sygn.: 335730
777. Katecheza
Katecheza w służbie wiary / pod red. Stanisława Łabendowicza. – Radom : Wydawnictwo Diecezji
Radomskiej AVE, 2013. – 209, [3] s. ; 24 cm.
Na s. red. wyłącznie błędny ISBN. – Poprawny(9788361147060) ISBN wg BN online.
Sygn.: 335299
778. Katholische
Katholische Sozialpolitik im 20. Jahrhundert / Ausgewählte Aufsätze und Reden von Heinrich
Brauns ; Bearbeitet von Hubert Mockenhaupt. – Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, 1976. – [8],
212 s. ; 26 cm. – (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte. Reihe A: Quellen ; Bd.
19)
Indeks.
Sygn.: 132162
779. Kaukasische
Kaukasische Teppiche / [verfaßt, zsgest. und erläut. von Ljatif Kerimov et al. ; aus dem Russischen
übertr. von Galina Putilina]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, cop. 1984. – 130, [22] s. : il., mapa ;
30 cm.
Tyt. dod.: Kovry Kavkaza : al'bom – Bibliogr. s. [150-151].
Sygn.: 131979
780. KAWA, DANIEL (1975- ).
Polska prasa opiniotwñrcza wobec Niemiec w latach 2001-2005 / Daniel Kawa. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Grado, 2014. – 270 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 253-270.
ISBN 978-83-62941-65-0
- 107 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336066
781. KAWA, JAROSŁAW (1970- ).
Bñg i człowiek w nauczaniu kaznodziei krñlewskiego Sebastiana Fabiana Lachowskiego SJ
(1731-1794) / Jarosław Kawa. – Nowy Sącz : Jarosław Kawa : Wydawnictwo i Drukarnia „Nova
Sandec", 2012. – 255 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera aneks. – Bibliogr. s. 243-252.
ISBN 978-83-62550-73-9
Sygn.: 335281
782. KAŹMIERCZAK, ZBIGNIEW (1965- ).
Alter Christus : krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II / Zbigniew Kaźmierczak. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2014. – 291 s. ;
24 cm.
– Bibliogr. s. 271-284. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2362-6
Sygn.: 335062
783. KĄCKI, ZYGMUNT.
Variability and long-term changes in the species composition of Molinia meadows in Poland : a case
study using a large data set from the Polish Vegetation database / Zygmunt Kącki ; [tł. Leon
Xavier Zawacki]. – Wrocław : Katedra Biorñżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Uniwersytet
Wrocławski, 2012. – 144 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Botanica Silesiaca. Monographiae / Zakład
Biorñżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
; 7)
Bibliogr. s. 127-143.
ISBN 978-83-61764-32-8
Sygn.: 335338
784. KEMP, GÉRALD VAN DER (1912-2001).
Versailles / Gérald van der Kemp. – New York: Park Lane, 1981. – 255, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Indeks.
ISBN 0-517-334895
Sygn.: 131984
785. KERPEN, DAVE.
Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Dave Kerpen ; [tł. Marcin Machnik]. –
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. – 253, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Onepress Power)
Tyt. oryg.: Likeable social media –
ISBN 978-83-246-4813-9
Sygn.: 336103
786. Kępa
Kępa Oksywska 1939 : relacje uczestnikñw walk lądowych / wstęp, wybñr, koment. Wacław Tym,
Andrzej Rzepniewski. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. – 551 s., [40] s. tabl., [8] k. map złoż.
luz. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 494-495. Indeksy.
ISBN 83-215-7210-3
Sygn.: 330106
787. KIELAN-JAWOROWSKA, ZOFIA (1925- ).
W poszukiwaniu wczesnych ssakñw : ssaki ery dinozaurñw / Zofia Kielan-Jaworowska ; [red.
językowa przekł. Tatjana Krajowska-Kukiel]. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – XXIII, [1], 276 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Książka powstała we wspñłpr. z wydaw. Indiana University Press. – Bibliogr. s. 242-266. Indeksy.
- 108 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-235-0903-5
Sygn.: 336337
788. Kierunki
Kierunki integracji małopolskich Romñw / red. Małgorzata Leśniak, Stanisław Sorys ; [aut. Adam
Bartosz et al.]. – Krakñw : Urząd Marszałkowski Wojewñdztwa Małopolskiego. Departament
Polityki Regionalnej, 2014. – 342, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-64155-23-9
Sygn.: 335314
789. KIESER, EGBERT (1928- ).
Zatoka Gdańska 1945 : dokumentacja dramatu / Egbert Kieser ; [przekł. z jęz. ang. Zespñł]. –
Gdańsk : Wydaw. L&L ; Inowrocław : „Pozkal", 2003. – 279 s., [16] s. tabl. : mapy, pl. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [277]-279.
ISBN 83-88595-81-4 – ISBN 83-89390-01-9
Sygn.: 335339
790. KILANOWSKI, MARCIN.
Ku wolności jako odpowiedzialności : Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji /
Marcin Kilanowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. –
319 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 307-316. Indeks.
ISBN 978-83-231-3127-4
Sygn.: 335939
791. KIRYK, FELIKS (1933- ).
Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych / Feliks Kiryk. – Krakñw :
Wydawnictwo AVALON, 2013. – XXIII, [1], 734 s. : il. ; 21 cm. – (Mistrzowie Historiografii)
Bibliogr. prac prof. Feliksa Kryka za lata 2003-2012 s. XVII-XXIII. Indeksy.
ISBN 978-83-7730-104-3
Sygn.: 335711
792. KISIEL, STANISŁAW (1937- ).
Kościñł wierzący w naukę Chrystusa : katechezy o tematyce światopoglądowej i dogmatycznej /
Stanisław Kisiel. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1995. – 239, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-86655-11-9
Sygn.: 335738
793. KISIELEWSKI, TADEUSZ A. (1950- ).
Janczarzy Berlinga : 1. Armia Wojska Polskiego 1943-1945 / Tadeusz A. Kisielewski. – Poznań :
Dom Wydawniczy Rebis, 2014. – .. 324 s., [16] s. tabl. ; 24 cm. – (Historia)
Aneks: Ordre de bataille I Polskiego Korpusu według stanu na 1 kwietnia 1944 roku. – Indeks.
ISBN 978-83-7818-549-9
Sygn.: 335417
794. KLECHTA, JERZY (1939- ).
Z Nowego Sącza przez busz do Paryża : w służbie Bogu i człowiekowi / Jerzy Klechta. – Paryż :
Polska Misja Katolicka we Francji, cop. 2003. – 120 s. : il. ; 23 cm.
Sygn.: 335291
795. KLEMME, HEINER F. (1962- ).
Oblicza wolności : studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii / Heiner F. Klemme ; tł.
Dariusz Pakalski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. –
258 s. ; 21 cm. – (Klasyka Filozofii)
- 109 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tyt. okł.: Oblicza wolności : studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia – Bibliogr. przy niektñrych rozdz., wykaz pierwodrukñw s. 257-258.
ISBN 978-83-231-3138-0
Sygn.: 335855
796. KLESZCZ, MAGDALENA.
Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. –
Wyd. 2. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013. – 128 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [121]-126.
ISBN 978-83-7850-278-4
Sygn.: 335824
797. KLICH, ANNA EMMANUELA.
Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach /
Anna Emmanuela Klich. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe,
2014. – 389, [4] s. ; 23 cm. – (Duc in Altum / Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w
Krakowie ; t. 15)
Bibliogr. s. 343-385. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7438-384-4
Sygn.: 335317
798. KLIMKIEWICZ, BEATA.
A polyvalent media policy in the enlarged European Union / Beata Klimkiewicz. – Cracow :
Jagiellonian University Press, cop. 2014. – 323, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Journalism, Media and Social
Communication)
Bibliogr. s. [299]-323.
ISBN 978-83-233-3715-7
Sygn.: 336069
799. KLIMPEL, STANISŁAW (1914- ).
W dolinie Strwiąża. Cz. 2, Chyrñw / Stanisław Klimpel. – Gliwice : J&D Gębka, 2001. – 129 s. :
il., portr., err. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 118.
ISBN 83-916200-2-6
Sygn.: 335488
800. KLISTAŁA, JERZY (1935- ).
Martyrologium mieszkańcñw ziemi cieszyńskiej w latach 1939-1945 : słownik biograficzny / Jerzy
Klistała ; [wspñłpr. Wojciech Płosa, Maria Kopsztejn, Helena Paszek]. – Cieszyn : Stowarzyszenie
„Wszechnica", 2011. – 508 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-83-924495-0-8
Sygn.: 330301
801. KLISTAŁA, JERZY (1935- ).
Martyrologium mieszkańcñw Zaolzia w latach 1939-1945 : słownik biograficzny. T. 1, (A-J) /
Jerzy Klistała ; [wspñłpr.: Wojciech Płosa, Maria Kopsztejn, Helena Paszek]. – Cieszyn :
Stowarzyszenie „Wszechnica", 2011. – 448 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy hasłach. Indeks. – Bibliogr. prac Jerzego Klistały s. 426.
ISBN 978-83-924495-2-2
Sygn.: 330302
802. KLOCH, JÓZEF (1959- ).
Internet i Kościñł / red. Jñzef Kloch. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. – 301 s. : il. ;
24 cm. – (Seria Naukowa : Nowe Media i Kościñł ; 1)
Numeracja serii na grzbiecie. – Bibliogr. s. 281-297. – Częśc. przekł. z ang. i wł.
- 110 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7151-035-9
Sygn.: 330272
803. KLOCH, JÓZEF (1959- ).
Kościñł w Polsce wobec Web 2.0 / Jñzef Kloch. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. – 333, [1]
s. : il. ; 24 cm. – (Seria Naukowa : Nowe Media i Kościñł ; 2)
Bibliogr. s. 287-320. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7660-907-2
Sygn.: 330271
804. Klucz
Klucz do oznaczania makrobezkręgowcñw bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego
wñd powierzchniowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Grzegorza Tończyka i Jacka
Sicińskiego ; Inspekcja Ochrony Środowiska. – Warszawa : Głñwny Inspektorat Ochrony
Środowiska, 2013. – 236 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61227-25-0
Sygn.: 131967
805. KŁYSZ-HACKBARTH, JOANNA.
Wzory ornamentalne Erazma Kamyna - złotnika poznańskiego z XVI wieku / Joanna
Kłysz-Hackbarth ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. –
554 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 164-194.
ISBN 978-83-7181-765-6
Sygn.: 335703
806. KMIECIK, MICHALINA (1987- ).
Oblicza miejsca : topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia /
Michalina Kmiecik ; [red. nauk. Ryszard Nycz]. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw
Prac Naukowych „Universitas", cop. 2013. – 254, [1] s. ; 24 cm. – (Modernizm w Polsce ; 45)
W książce zapis ISBN 97883-242-2336-7. – Bibliogr. s. 239-243. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2336-7
Sygn.: 336303
807. KMIECIK, SŁAWOMIR (1965- ).
Przemysł pogardy : niszczenie wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010 oraz
po jego śmierci / Sławomir Kmiecik. – Warszawa : Prohibita, 2013. – 341 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61344-43-8
Sygn.: 336043
808. KNABIT, LEON (1929- ).
Szukając Boga / z o. Leonem Knabitem rozmawia Natalia Świt. – Krakñw : Tyniec Wydawnictwo
Benedyktynñw, 2012. – 174, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-446-8
Sygn.: 335102
809. KOBIELUS, STANISŁAW (1939- ).
Lapidarium christianum : symbolika drogich kamieni. Wczesne chrześcijaństwo i średniowiecze /
Stanisław Kobielus. – Tyniec : Wydawnictwo Benedyktynñw, 2012. – 227, [3], [150] s. tabl. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. 199-209. Indeks.
ISBN 978-83-7354-389-8
Sygn.: 335000
- 111 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
810. KOBYLIŃSKI, ANDRZEJ (1965- ).
O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima / Andrzej
Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. –
340 s. ; 21 cm.
Inny tyt.: On the possibility of constructing a nihilist ethics : the proposal of Gianni Vattimo – Bibliogr. s. 289-316. Indeks. – Streszcz. ang. – Spis
treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64181-50-4
Sygn.: 335402
811. KOBYLIŃSKI, ANDRZEJ (1965- ).
O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima / Andrzej
Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. –
340 s. ; 21 cm.
Inny tyt.: On the possibility of constructing a nihilist ethics : the proposal of Gianni Vattimo – Bibliogr. s. 289-316. Indeks. – Streszcz. ang. – Spis
treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64181-50-4
Sygn.: 335400
812. KOBYLIŃSKI, ANDRZEJ (1965- ).
O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima / Andrzej
Kobyliński. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. –
340 s. ; 21 cm.
Inny tyt.: On the possibility of constructing a nihilist ethics : the proposal of Gianni Vattimo – Bibliogr. s. 289-316. Indeks. – Streszcz. ang. – Spis
treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64181-50-4
Sygn.: 335401
813. KOCOŃ, PAWEŁ.
Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce / Paweł Kocoń. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2012. – 136 s. : il. ; 21 cm. – (Oblicza Mediñw)
Bibliogr. i webgr. s. 132-136.
ISBN 978-83-7780-559-6
Sygn.: 336175
814. KOCÓJ, EWA.
Pamięć starych wiekñw : symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym / Ewa Kocñj.
– Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 495, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. 457-495. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-233-3608-2
Sygn.: 335031
815. KOHUTEK, LUDWIK (1902-1985).
Słownik nazw miejscowych Pomorza Mazurskiego zwanego Prusami Wschodnimi / Ludwik
Kohutek ; z przedm. Kazimierza Dobrowolskiego. – Cieszyn : [s.n.], 1945 (Cieszyn : Drukarnia
Cieszyńska). – 178, 14 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 6-8.
Sygn.: 335487
816. Kolędnicy
Kolędnicy misyjni Rok 2013 / [red. Irmina Janus]. – Warszawa : Wydawnictwo Missio-Polonia,
2013. – 48, [1] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm + 1 płyta CD. – (Misyjne Materiały
Liturgiczne)
Tyt. okł.: Kolędnicy Misyjni 2013 kongijskim dzieciom
ISBN 978-83-61859-29-1
- 112 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335220, CD.2460
817. KOŁAKOWSKI, LESZEK (1927-2009).
Niepewność epoki demokracji / Leszek Kołakowski ; wybñr i słowo wstępne Zbigniew Mentzel. –
Krakñw : Wydawnictwo Znak, 2014. – 333, [1] s. ; 22 cm.
Zbiñr „tekstñw rozproszonych" pisanych w latach 1971-2009. – Dostępna jako e-book na woblink.com. – Noty bibliogr. s. 325-331. – Teksty częśc. tł.
z ang., fr., niem.
ISBN 978-83-240-3124-5
Sygn.: 336449
818. KOŁODZIEJCZYK, DARIUSZ (1962- ).
Zaproszenie do osmanistyki : typologia i charakterystyka źrñdeł muzułmańskich sąsiadñw dawnej
Rzeczypospolitej : Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego / Dariusz Kołodziejczyk ;
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 120 s. : il. ; 30
cm. – (Nauki Pomocnicze Historii / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii)
Bibliogr. s. 110-117.
ISBN 978-83-7181-533-1 – ISBN 978-83-7181-755-7
Sygn.: 132321
819. KOMAR, ŻANNA.
Secesja we Lwowie = Secession in Lviv / Żanna Komar, Julia Bohdanova ; tł. Katarzyna Szuster. –
Krakñw : Wydawnictwo Wysoki Zamek ; Mrozñw : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, 2014. – 236, [11] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Zawiera noty o autorach. – Bibliogr. s. [245]. Indeksy. – Tekst rñwnolegle w jęz. pol. i ang.
ISBN 978-83-939586-2-7 (Wydawnictwo Wysoki Zamek) – ISBN 978-83-7893-105-8 (Kolegium Europy Wschodniej)
Sygn.: 132279
820. (Ko)media
(Ko)media : konteksty dyskursu medialnego / red. nauk. Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna,
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak. – Warszawa : CeDeWu, 2014. – 443 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. ang., słowac., streszcz. ang., pol.
ISBN 978-83-7556-660-4
Sygn.: 336060
821. KOMORNICKA, ANNA M. (1920- ).
Poezja starożytnej Grecji : wybrane gatunki literackie / Anna M. Komornicka. – Łñdź : Wydaw.
Uniwersytetu Łñdzkiego, 1987. – 172 s., [16] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Wydawnictw
Monograficznych UŁ)
Bibliogr. s. [167].
ISBN 83-7016-268-1
Sygn.: 330148
822. Komunikacja
Komunikacja kryzysowa / red. Peter Frans Anthonissen ; przeł. Anna Derelkowska. – Wyd. 2. –
Warszawa : Oficyna a Wolters Kulwer business, 2013. – 232 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Practical PR strategies for reputation management and company survival – Bibliogr. s. 226. Indeks. – Dla prezesñw, dyrektorñw,
specjalistñw do spraw marketingu i komunikacji, osñb zajmujących się PR i studentñw PR.
ISBN 978-83-264-4599-6
Sygn.: 336076
823. Komunikowanie
Komunikowanie się w sytuacjach społecznych / pod red. Katarzyny Markiewicz, Justyny Syroki. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 130 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-227-2969-4
- 113 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336083
824. Komunikowanie
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane / pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak. –
Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 177 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy artykułach.
ISBN 978-83-7969-104-3
Sygn.: 336084
825. Komunikowanie
Komunikowanie polityczne : podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty
naukowe / red. nauk. Ewa Maj. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – .. 202 s. ; 23
cm. – (Polska i Europa Wobec Wyzwań Wspñłczesnego Świata)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7780-885-6
Sygn.: 335419
826. Komunistiĉti
Komunističti intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Jaroslav Paņout (ed.) ;
[autoři přispévků Kamil Činátl et al.]. – Praha : Ústav pro studium totalitnich reņimů ; Liberec :
Technická univerzita, 2013. – 254, [2] s. : il. ; 24 cm.
Indeks. – Tekst częśc słowac. Streszcz. ang.
ISBN 978-80-87211-93-9 (Ústav pro studium totalitnich reņimů) – ISBN 978-80-7372-971-4 (Technická univerzita)
Sygn.: 335472
827. Kondensacja
Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze / pod red. Waldemara Żarskiego. – Wrocław
: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 254 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 243-254.
ISBN 978-83-7432-949-1
Sygn.: 336241
828. KONERT, ANNA.
A European vision for air passengers / Anna Konert. – Warsaw : Lazarski University Publishing
House, 2014. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 106-109.
ISBN 978-83-64054-52-5
Sygn.: 330205
829. Konferencja
Konferencja Episkopatu Polski : informator 2012 / [red.: Zespñł SKEP ; aktual. danych: Dariusz
Konieczny, Marialis Wysocka]. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2012.
– 246 s. : il. ; 21 cm.
Stan z dnia 31 stycznia 2012 r. – Indeks.
ISBN 978-83-7793-038-0
Sygn.: 335215
830. KONFERENCJA KASZUBSKO-POMORSKA (12 ; 2012 ; Słupsk).
Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.) : XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska / pod
red. Zenona Romanowa ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013.
– 232 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konferencji zorganizowanej w Słupsku w dniach 25-26 października 2012 r.
ISBN 978-83-7467-215-3
Sygn.: 335166
- 114 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
831. Konflikty
Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama
Koseckiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Wojewñdztwa
Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 222 s. : il. ; 24 cm. – (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t .
2)
Aneks. – W części nakładu na s. tyt. błędnie podano nazwiska redaktorñw: Michał Białkowski, Zdzisław Biegański [!], Wojciech Polak, a powinno
być Michał Białkowski, Adam Kosecki, Wojciech Polak.
ISBN 978-83-930279-7-2
Sygn.: 131924
832. Konfucjanizm
Konfucjanizm i jego wspñłczesne interpretacje / red. nauk. Roman Sławiński ; aut. Roman
Sławiński [et al.] ; IKŚiO PAN. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Kultur
Śrñdziemnomorskich. Centrum Badań nad Konfucjonizmem Wspñłczesnym : Wydawnictwo
Naukowe Askon, cop. 2013. – 95 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7452-069-0
Sygn.: 335909
833. KONGRES DEMOGRAFICZNY (2 ; 2012 ; Warszawa).
Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wiekñw : ujęcie społeczne, ekonomiczne,
przestrzenne : II Kongres Demograficzny w Polsce / pod red. Pauliny Szmielińskiej-Pietraszek,
Wioletty Szymańskiej ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Słupsk : Akademia Pomorska : Polskie
Towarzystwo Demograficzne. Odział Środkowopomorski ; Warszawa : 2012. – 184, [1] s. : il. 30
cm.
Oznaczono jako: t. 5. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. i spis treści także ang.
ISBN 978-83-7610-395-2
Sygn.: 132248
834. KONGRES TEOLOGICZNY EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (1991 ; Lublin).
Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej : Księga
Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej KUL, 11-15 sierpnia 1991 / kom. red.
Janusz Nagñrny [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. – Lublin : Redakcja
Wydawnictw KUL, 1994. – .. 363 s. ; 24 cm.
Tekst część. tł. z rñżnych jęz.
ISBN 83-228-0342-7
Sygn.: 335616
835. KONIECZNA, DOROTA.
Analiza dyskursu : w poszukiwaniu tożsamości wspñłczesnej młodzieży / Dorota Konieczna. –
Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. – 171 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr., netogr. s. 157-162. Indeks.
ISBN 978-83-7556-638-3
Sygn.: 335836, 336746
836. Konkordat
Konkordat : ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania / [red. nr 2 Piotr Kroczek]. – Krakñw :
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. – 185, [4] s. ; 20 cm. –
(Annales Canonici. Monographiae ; nr 2)
Bibliogr. s. 163-185. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-7438-376-9
Sygn.: 335213
837. KONONIUK, TADEUSZ.
Profesjonalizacja w dziennikarstwie : między modernizmem a ponowoczesnością /
- 115 -
Tadeusz
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut
Dziennikarstwa. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 285-[300]. Indeks.
ISBN 978-83-7545-427-7
Sygn.: 336122
838. KONOPKA, MAREK (1940- ).
Klejnot rodzinny. 1, Dom Konopkñw herbu Nowina z Jałbrzykowego Stoku, Modlnicy, Mogilan i
Głogoczowa / przez Marka Konopkę opisany. – Warszawa : nakł. autora, [1992]. – 119 s., [8] k.
tabl. (w tym złoż.) : il. ; 21 cm.
Data wyd. wg.: BN online. – Bibliogr. s. 107-108.
Sygn.: 330059
839. Konspiracja
Konspiracja i walka zbrojna z „władzą ludową" w pierwszych latach powojennych - w świetle
prawa : materiały konferencji naukowej, zorganizowanej przez Sąd Najwyższy w dniach 9-10
stycznia 1991 r. w Popowie / Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Sąd
Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, 1992. – [2], 209 s. ; 29 cm.
Sygn.: 131957
840. KONWENT, CZESŁAW (1949- ).
Sanktuaria Maryjne Europy : liturgiczne vademecum pielgrzyma / ks. Czesław Konwent. –
Porąbka Uszewska : Sanktuarium N.M.P. z Lourdes, 1998. – [2], 244 s., [4] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Tyt. okł.: Sanktuaria Europy – Bibliogr. s. 244. – Do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 335287
841. KONWENT, CZESŁAW (1949- ).
Ziemia Święta : vademecum pielgrzyma / Czesław Konwent. – Tarnñw ; Porąbka Uszewska :
Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe przy Sanktuarium NMP z Lourdes, [ca 2014]. – 124 s., [8] s. tabl.
: il. ; 22 cm.
Do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 335255
842. KOPANIA, KAMIL (1979- ).
Animated sculptures of the crucified Christ in the religious culture of the Latin Middle Ages / Kamil
Kopania. – Warszawa : Neriton, 2010. – 354 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 288-354.
ISBN 978-83-7543-167-4
Sygn.: 335002
843. KOPROWSKI, MAREK A. (1947- ).
Na gruzach Marchlewszczyzny : skazani za polskość / Marek A. Koprowski ; Instytut Badań
Kościelnych w Łucku. – Biały Dunajec ; Ostrñg : Ośrodek „Wołanie z Wołynia", 2014. – 183 s. : il.
; 21 cm. – (Biblioteka „Wołania z Wołynia" ; t. 83)
Na s. red. błędny ISBN, poprawny ISBN wg BNPol online: 978-83-88863-60-8.
Sygn.: 335504
844. KORBOŃSKI, STEFAN (1901-1989).
W imieniu Rzeczypospolitej... / Stefan Korboński. – Warszawa : Wydawnictwo „Krąg", 1982. – [2],
203 s. ; 30 cm.
Przedr., oryg. : Londyn : Gryf, 1964.
Sygn.: 132178
845. Korespondencja
- 116 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Korespondencja Metternicha w sprawie Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829 / wyd. i wstępem
opatrzyła Wanda Bobkowska. – Krakñw : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1935 (Krakñw:
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Jñzefa Filipowskiego). – LXXXI, [3], 165 s.
; 25 cm. – (Archiwum Komisji do Dziejñw Oświaty i Szkolnictwa w Polsce ; nr 3)
Tekst w jęz. fr., str. tyt. i wstęp w jęz. pol.
Sygn.: 132170
846. KORNASZEWSKI, MAREK (1930- ).
Nazwy zestawione w dolnołużyckiej mikrotoponimii powiatu chociebuskiego / Marek
Kornaszewski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1983. – .. 164 s., [1] k. mapa złoż. ; 24
cm. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ;
nr 27)
Bibliogr. s. 155-157. – Streszcz. niem.
Sygn.: 335454
847. KORWIN-RHODES, MARTA.
The mask of warriors : the siege of Warsaw, September 1939 / by Marta Korwin-Rhodes. – New
York : Libra, 1964. – 191 s. ; 22 cm.
Sygn.: 335345
848. KORYBSKI, ANDRZEJ.
Wiedza o państwie i prawie : zarys wykładu / Andrzej Korybski, Lesław Grzonka. – Warszawa :
Lex a Wolters Kluwer business, 2014. – 169 s. : il. ; 24 cm. – (Seria Akademicka)
Bibliogr. s. 167. – Dla studentñw oraz uczniñw szkñł licealnych.
ISBN 978-83-264-3333-7
Sygn.: 336380
849. KORZENIEWSKI, BOHDAN (1905-1992).
Sława i infamia : rozmowa z Bohdanem Korzeniewskim / Małgorzata Szejnert. – Wyd. 2 rozsz. –
Londyn : Aneks, 1988. – 186 s. ; 22 cm.
ISBN 0-906601-49-5
Sygn.: 335343
850. KOSACK, GODULA.
Die Mafa im Spiegel ihrer oralen Literatur : eine Monographie aus der Sicht von Frauen / Godula
Kosack. – Köln : Rüdiger Köppe Verlag, 2001. – 854 s. : il., mapa ; 25 cm.
Originally presented as the author's Habilitationsschrift–Philipps-Universit~Nčat Marburg, 1997. – Bibliogr. s. 851-854.
ISBN 3-89645-126-X
Sygn.: 335023, 93001286
851. KOSELLECK, REINHART (1923-2006).
Warstwy czasu : studia z metahistorii / Reinhart Koselleck ; przeł. Krystyna Krzemieniowa i
Jarosław Merecki. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – XXXII, [2], 380, [2] s. ; 23 cm. –
(Visiae Mundi ; 8)
Tyt. oryg.: Zeitschichten – Bibliogr. publikacji R. Kosellecka s. 379-380. Indeksy.
ISBN 978-83-7737-007-0
Sygn.: 335980
852. KOSIARZ, EDMUND (1929-1994).
Flota białego orła / Edmund Kosiarz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1981. – 688 s.,
[94] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Historia Morska)
Bibliogr. s. 635-653. Skorowidz.
ISBN 83-215-3241-1
Sygn.: 330115
- 117 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
853. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF (1974- ).
Wiwisekcja powszedniości : studium wczesnej twñrczości Marka Nowakowskiego (1957-1971) /
Krzysztof Kosiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2014. – 559, [1] s. ; 25 cm. – (Dziennikarze, Twñrcy, Naukowcy)
Bibliogr. s. 532-551. Indeks.
ISBN 978-83-7629-637-1
Sygn.: 336169
854. KOSKA, WŁADYSŁAW (1923-2003).
Katechetyka / Władysław Koska. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1987. – 158, [2] s. ; 24 cm.
– (Biblioteka Pomocy Naukowych / Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu = Subsidia
Scientifica / Pontificia Facultas Theologica Posnaniae, ISSN 0860-4703 ; 1)
Inny tyt.: Catechetica – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-7015-077-2
Sygn.: 330105
855. KOSTRZEWA, FRANCISZEK (1928- ).
„Serce Jezusa pełne zbawienia" : rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca /
Franciszek Kostrzewa. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. – 111 s. ; 21
cm.
ISBN 978-83-7793-093-9
Sygn.: 335251
856. Kościoły
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewñdztwa ruskiego. T. 22 / oprac.: Andrzej
Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Krakñw : Międzynarodowe
Centrum Kultury, 2014. – 358 [1] s., [100] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Materiały do
dziejñw sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K.
Ostrowski ; cz. 1)
Zawiera indeks geogr. T. 1-21. – Bibliogr. s. 325-335. Indeks.
ISBN 978-83-63463-20-5
Sygn.: 335676
857. Kościoły
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewñdztwa nowogrñdzkiego. T. 4 / red. nauk.
Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Krakñw :
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. – 244, [2] s., [219] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Materiały do
dziejñw sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K.
Ostrowski ; cz. 2)
Bibliogr. s. [203]-209. Indeksy.
ISBN 978-83-63463-15-1
Sygn.: 335673
858. Kościoły
Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. 2 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ;
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Krakñw : Międzynarodowe Centrum Kultury,
2012. – 390, [2] s., [466] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Materiały do dziejñw sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego
wojewñdztwa ruskiego / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; t. 20)
– Bibliogr. s. 319-337. Indeks.
ISBN 978-83-63463-02-1
Sygn.: 335675
859. Kościoły
- 118 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kościoły i klasztory Grodna. 1 / oprac.: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz ;
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. – Krakñw : Międzynarodowe Centrum Kultury,
2012. – 266, [2] s., [335] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Materiały do dziejñw sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski. Cz. 4, Kościoły i klasztory
dawnego wojewñdztwa trockiego / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; t. 1)
Zawiera indeks geogr. cz. 2 i cz. 3. – Bibliogr. s. 201-227. Indeks.
ISBN 978-83-89273-98-7
Sygn.: 335674
860. Kościół
Kościñł w Dłużycach : przykład wystroju świątyni luterańskiej drugiej połowy XVII wieku na
Śląsku / Piotr Borusowski [et al.]. – Warszawa : Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego ; Ścinawa : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi
Ścinawskiej „Mała Ojczyzna", 2005. – 144 s. : il. ; 22 cm. – (Zeszyty Ścinawskie ; 13)
Bibliogr. s. 138-140.
ISBN 83-922805-0-4
Sygn.: 335724
861. Kościół
Kościñł w Polsce dzieciom w Afryce : „Przez edukację do Boga" : konspekty katechez / [oprac.
zespñł aut.: Zbigniew Chmielewski et al.]. – Warszawa ; Katowice : staraniem Wydziału
Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, 2002. – 81 s. ; 24 cm.
Katechezy misyjne do programu nauczania religii dla czterech etapñw edukacyjnych. – Do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 330137
862. Kościół
Kościñł w Polsce dzieciom na Wschodzie : 10 grudnia 2000 / Fundusz Pomocy Kościołowi na
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. – Warszawa : Fundusz Pomocy Kościołowi na
Wschodzie, [2000]. – 144 s. ; 21 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 330190
863. Kot
Kot w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Wojciech
Kuska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
– Gorzñw Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013.
– 191 s. : il. ; 24 cm. – (Gorzowskie Studia Bestiograficzne ; 2)
Materiały z konferencji, Gorzñw Wielkopolski, 2013 r. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-63134-49-5
Sygn.: 330141
864. KOTUŁA, SEBASTIAN.
Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web / Sebastian Dawid Kotuła. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 170 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 153-168.
ISBN 978-83-7784-443-4
Sygn.: 336078
865. KOTUŁA, SEBASTIAN.
Wstęp do Open Source / Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. –
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 167, [1] s. ; 21 cm. –
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 156)
Inny tyt.: Introduction to Open Source – Bibliogr. s. 155-[168]. – Dodatkowa s. tyt. w jęz. ang. – Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64203-33-6
Sygn.: 336056
- 119 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
866. KOWALCZYK, BARTOSZ (1982- ).
Ireneusz Iredyński : przekleństwo powrotu : prñba reinterpretacji / Bartosz Kowalczyk. – Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014. – 140 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 135-139.
ISBN 978-83-64447-34-1
Sygn.: 336192
867. KOWALCZYK, MAŁGORZATA JADWIGA.
Jákobův ņebřìk : Polská literatura v letech 1945-1969 / Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslednì. –
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008. – .. 413, [2] s. ; 24 cm. – (Edice Tahy ; sv. 3)
Bibliogr. s. 381-386. Indeks. – Polska literatura w czes. przekł. (bibliogr.- wybñr) s. 399-412.
ISBN 978-80-86818-80-1
Sygn.: 335453
868. KOWALCZYKOWA, ALINA (1936- ).
Wokñł romantyzmu : estetyka, polityka, historia / Alina Kowalczykowa ; red. nauk. tomu i oprac.
tekstu Anna Janicka, Grzegorz Kowalski. – Białystok : Książnica Podlaska im. Ł. Gñrnickiego
[etc.], 2014. – 509, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Przełomy, Pogranicza : studia literackie ; 8). – (Pisma
rozproszone i zarzucone / Alina Kowalczykowa ; 1)
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-63470-25-8
Sygn.: 335320
869. KOWALCZYKOWA, ALINA (1936- ).
Żeromski w niepodległej : szkice / Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Instytut Badań Literackich
PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2013. – 222, [1] s. : il. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61750-39-0
Sygn.: 336166
870. KOWALSKA, DANUTA (filolog).
Sztuka słowa Mikołaja Reja : studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego / Danuta
Kowalska. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 454, [3] s. ; 24 cm.
Aneks. – Bibliogr. s. 435-451. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-818-9
Sygn.: 336152
871. KOWALSKA, DOROTA (dziennikarka).
Korespondenci.pl : wstrząsające historie polskich reporterñw wojennych / Dorota Kowalska,
Wojciech Rogacin. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014. – 381, [3] s., [16] s. tabl. : il.
kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7554-955-3
Sygn.: 335539
872. KOWALSKA, MONIKA (zarządzanie).
Nieruchomości zabytkowe : inwestowanie i zarządzanie na przykładzie krakowskiego Kazimierza /
Monika Kowalska. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM
: na zlecenie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. – 178 s. : il. ; 21
cm. – (Prace Młodych)
Bibliogr., netogr. s. 129-133.
ISBN 978-83-7571-226-1
Sygn.: 335201
873. KOWALSKA, MONIKA (zarządzanie).
- 120 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Nieruchomości zabytkowe : inwestowanie i zarządzanie na przykładzie krakowskiego Kazimierza /
Monika Kowalska. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM
: na zlecenie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. – 178 s. : il. ; 21
cm. – (Prace Młodych)
Bibliogr., netogr. s. 129-133.
ISBN 978-83-7571-226-1
Sygn.: 330258
874. KOWALSKI, JACEK (1964- ).
Gotyk wielkopolski : architektura sakralna XIII-XVI wieku / Jacek Kowalski ; z fot. Mikołaja
Potockiego. – Poznań : Fundacja Świętego Benedykta, 2010. – 497, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Mapy na wyklejkach. – Bibliogr. s. 471-490. Indeks.
ISBN 978-83-60758-20-5
Sygn.: 132265
875. KOWALSKI, JACEK (1964- ).
Gotyk wielkopolski : architektura sakralna XIII-XVI wieku / Jacek Kowalski ; z fot. Mikołaja
Potockiego. – Poznań : Fundacja Świętego Benedykta, 2010. – 497, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Mapy na wyklejkach. – Bibliogr. s. 471-490. Indeks.
ISBN 978-83-60758-20-5
Sygn.: 132140
876. KOWALSKI, STANISŁAW (1931- ).
Kożuchñw / Stanisław Kowalski, Jan Muszyński. – Poznań : Wydaw. Poznańskie ; Zielona Gñra :
Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1959. – 55 s., [30] s. tabl., [1] k. map złoż. : il., err. ; 21 cm.
Sygn.: 335375
877. KOZAK, PIOTR (nauki filozoficzne).
Wychować Boga : estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli
niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku / Piotr Kozak. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 393 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 370-388. Indeks. – Wspñłfinansowanie: Uniwersytet Warszawaski. Wydział Filozofii i Socjologii – Tekst częśc. tł. z niem.
ISBN 978-83-235-1146-5
Sygn.: 336010
878. KOZAR, MARIA.
Odczytujmy Wojtyłę : analiza i interpretacja Pieśni o Bogu ukrytym / Maria Kozar. – [S.l.] :
Selfpublica, 2014. – 60, [5] s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. [63].
ISBN 978-83-939477-0-6
Sygn.: 132237
879. KOZIEŁ, ANDRZEJ (1952- ).
Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948-1957 / Andrzej Kozieł ; Uniwersytet Warszawski.
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. – Warszawa : Uniwersytet
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa, 1991. – [4],
203 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 196-203.
Sygn.: 335497
880. KOZIOŁ, ANNA (dziedzictwo kulturowe).
Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : raport z badań społecznych /
[zespñł aut. Anna Kozioł, Małgorzata Trelka, Paulina Florjanowicz]. – Warszawa : Narodowy
Instytut Dziedzictwa, 2013. – 96 s. : il. kol. ; 27 cm.
Bibliogr. s. 93-96. – Streszcz. ang.
- 121 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-63260-18-7
Sygn.: 132154
881. KOZŁOWIECKI, ADAM (1874-1949).
Gawędy leśne / Adam Kozłowiecki. – Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2013. – 143, [1] s. : il. ; 22
cm.
Reprint oryg.: Lwñw ; Warszawa : Skł. Gł. Spñłdzielnia Leśnikñw, 1933.
ISBN 978-83-7530-210-3
Sygn.: 335518
882. KOZŁOWSKA, KAROLINA.
Kształtowanie się polityki badawczo-rozwojowej Unii Europejskiej / Karolina Kozłowska. – Toruń
; Żyrardñw : Miejski Dom Kultury, 2007. – 118, XXXII s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. I-VI. – Tekst w jęz. pol., część. aneks w jęz. ang.
ISBN 978-83-924473-4-4
Sygn.: 335492
883. KOZŁOWSKI, RYSZARD (1966- ).
Żyć, myśleć, wierzyć : o związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława
Stanisława Bartnika / Ryszard Kozłowski, Tadeusz Kobierzycki, Filip Maj ; Akademia Pomorska
w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 166, [1] s. : il. kolor.
; 21 cm.
– Bibliogr. s. 153-157.
ISBN 978-83-7467-223-8
Sygn.: 335209
884. KRAJEWSKI, WOJCIECH (1964- ).
Trofea grunwaldzkie : trofea bitwy pod Grunwaldem i Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim
1409-1411 r. : dzieje na przestrzeni wiekñw / Wojciech Krajewski. – Warszawa : Bellona, cop.
2014. – 277, [3] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 271-[278].
ISBN 978-83-11-13328-0
Sygn.: 336387
885. Krajowe
Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości
kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska ; Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna
Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. –
154, [1] s. : il. 30 cm.
ISBN 978-83-7571-250-6
Sygn.: 132250
886. KRANICKI, KRZYSZTOF (1985- ).
Poezja doświadczania sacrum : wokñł twñrczości poetyckiej Janusza S. Pasierba /
Kranicki. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 249 s. ; 23 cm.
Krzysztof
– Bibliogr. s. 227-243. – Streszcz. ang., niem. Spis treści także ang., niem.
ISBN 978-83-7865-223-6
Sygn.: 336288
887. KRASICKI, JAN (1954- ).
Bierdiajew i inni : w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego / Jan Krasicki. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012. – 236, [1] s. ; 21 cm. – (Filozofia Rosyjska
; t. 4)
Bibliogr. w przypisach oraz s. 218-224. Indeksy. – Streszcz. ang.
- 122 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7383-621-1
Sygn.: 335750
888. KRASICKI, JAN (1954- ).
Człowiek i Bñg w tradycji rosyjskiej / Jan Krasicki. – Krakñw : Wydawnictwo Homini Krzysztof
Bielawski, 2012. – 230 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 199-222. Indeks.
ISBN 978-83-63521-02-8
Sygn.: 335540
889. KRASICKI, JAN (1954- ).
Człowiek i Bñg w tradycji rosyjskiej / Jan Krasicki. – Krakñw : Wydawnictwo Homini Krzysztof
Bielawski, 2012. – 230 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 199-222. Indeks.
ISBN 978-83-63521-02-8
Sygn.: 335756
890. KRASNOWOLSKI, BOGUSŁAW (1943- ).
Leksykon zabytkñw architektury Małopolski / Bogusław Krasnowolski ; [aut. fot. Michał
Grychowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013. – 327, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Bibliogr. s. 324-325. Indeks.
ISBN 978-83-213-4744-8
Sygn.: 132285
891. KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1812-1887).
Z siedmioletniej wojny : opowiadania historyczne / Jñzef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr.
Jñzef Lech Kowalczyk ; posł. i przypisami opatrzył Jacek Kajtoch]. – Wyd. 2. – Warszawa :
Ludowa Spñłdzielnia Wydawnicza, 1974. – 394, [5] s., 16 s. tabl., [1] k. portr. : il. ; 20 cm. –
(Dzieła Jñzefa Ignacego Kraszewskiego : powieści historyczno-obyczajowe : czasy Augusta III /
red. kom. pod przewodn. Wincentego Danka)
Sygn.: 330093
892. KRAUS, HANS-JOACHIM (1918-2000).
Psalmen. Tlbd. 2 / Hans-Joachim Kraus. – 2., durchges. Aufl. – Neukirchen Kreis Moers :
Neukirchener Verlag : Der Buchhandlung des Erziehungsvereins, 1961. – S. [4], 561-995 ; 25 cm. –
(Biblischer Kommentar - Altes Testament / hrsg. von Martin Noth ; Bd. 15/2)
Indeks.
Sygn.: 132130
893. KRAUS, HANS-JOACHIM (1918-2000).
Psalmen. Tlbd. 1 / Hans-Joachim Kraus. – 2., durchges. Aufl. – Neukirchen Krs. Moers :
Neukirchener Verl., 1961. – [4], LXXXVII, 560 s. ; 25 cm. – (Biblischer Kommentar - Altes
Testament / hrsg. von Martin Noth ; Bd. 15/1)
Sygn.: 132131
894. Krąg
Krąg Biblijny : materiały dla duszpasterzy, animatorñw i wszystkich, ktñrzy pragną czytać Pismo
Święte. Z. Spotkań 22 / Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, 2013. – 176 s. ; 24 cm + 1 płyta CD.
ISBN 978-83-7793-164-6
Sygn.: 335180, CD.2457
895. Krąg
Krąg Biblijny : materiały dla duszpasterzy, animatorñw i wszystkich, ktñrzy pragną czytać Pismo
Święte. Z. Spotkań 21 / Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
- 123 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tarnowskiej Biblos, 2013. – 179 s. ; 24 cm + 1 płyta CD.
ISBN 978-837793-121-9
Sygn.: 335181, CD.2458
896. Krąg
Krąg Biblijny : materiały dla duszpasterzy, animatorñw i wszystkich, ktñrzy pragną czytać Pismo
Święte. Z. Spotkań 23 / Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, 2013. – 168 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7793-176-9
Sygn.: 335179
897. Krąg
Krąg Biblijny : materiały dla duszpasterzy, animatorñw i wszystkich, ktñrzy pragną czytać Pismo
Święte. Z. Spotkań 24 / Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, 2014. – 208 s. ; 24 cm + 1 płyta CD.
ISBN 978-83-7793-199-8
Sygn.: 335178, CD.2456
898. KRĄPIEC, MIECZYSŁAW ALBERT (1921-2008).
Kim jest człowiek? / Mieczysław Krąpiec ; [Studium Kultury Chrześcijańskiej, Kościñł p.w.
Przenajświętszej Trñjcy w Warszawie]. – [Warszawa] : Wydział Nauki Katolickiej Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej, 1987. – 69 s. ; 21 cm
Do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 335723
899. KREKORA-ZAJĄC, DOROTA.
Prawo do materiału genetycznego człowieka / Dorota Krekora-Zając. – Warszawa : LexisNexis
Polska, 2014. – 385, [7] s. ; 21 cm. – (Monografie. Prawo Cywilne)
Bibliogr. 357-375. Wykaz aktñw prawnych i orzecznictwa 377-[386].
ISBN 978-83-278-0493-8 – ISBN 978-83-278-0494-5 (ePUB) – ISBN 978-83-278-0495-2 (ePDF)
Sygn.: 336270
900. Kreowanie
Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie : wpływ mediñw na rzeczywistość
polityczną oraz funkcjonowanie ruchñw społecznych i religijnych w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej /
red. nauk. Michał Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek
Sokołowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 285 s. : il. ; 23 cm. – (Komunikacja
Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci)
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. ang. Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-7780-855-9
Sygn.: 336063
901. KRIDL, MANFRED (1882-1957).
Literatura w kraju po r. 1830 / Manfred Kridl. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1930
(Warszawa : Drukarnia Zakładñw Wydawniczych M. Arct). – 192, [5] s. : err. ; 23 cm. – (Literatura
polska wieku XIX / Manfred Kridl ; cz. 4)
Sygn.: 330133
902. KriegsKriegs- und Krisenzeit : Zürich während des Ersten Weltkriegs / Erika Hebeisen, Peter
Niederhäuser, Regula Schmid (Hg.). – 239 s. : il. ; 30 cm. – (Mitteilungen der Antiquarischen
Gesellschaft in Zürich ; Bd. 81, 178. Neujahrsblatt)
Druk dwuszp.
ISBN 978-3-0340-1221-8
Sygn.: 132070
- 124 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
903. KRIER, LÉON (1946- ).
Architektura wspñlnoty / Léon Krier ; red. Dhiru A. Thadani, Peter J. Hetzel ; przeł. Piotr
Choynowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2011. – XXI, [1], 459 s. : il. ; 27 cm.
Tyt. oryg.: Architecture of community – Inne publikacje Léona Kriera s. 458-459. Indeks. – Podr. akademicki. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-7453-054-5
Sygn.: 132299
904. KRONENBERG, ANNA.
Geopoetyka : związki literatury i środowiska / Anna Kronenberg. – Łñdź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 287 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 261-271. – Tekst częśc. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7969-352-8
Sygn.: 336324
905. KRÓL, MARCIN (1944- ).
Słownik demokracji samorządowej / Marcin Krñl. – Warszawa : Kurhaus Publishing, 2014. – .. 110
s. ; 21 cm.
Na okł.: Debata, decentralizacja władzy, sumienie, opozycja, demokracja deliberatywna, referendum, radny, wspñłpraca, frekwencja, zebranie
samorządowe. – Indeks.
ISBN 978-83-63993-97-9
Sygn.: 336438
906. KRÓL, ZOFIA (1980- ).
Powrñt do świata : dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku / Zofia Krñl. – Warszawa :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. –
293, [1] s. ; 21 cm. – (NH Nowa Humanistyka ; t. 9)
Seria zainicjowana [...] w ramach programu Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej, powołanej przez ogñlnopolską Konferencję Kierownikñw
Filologicznych Studiñw Doktoranckich. – Bibliogr. s. 281-288. Indeks.
ISBN 978-83-61757-44-3
Sygn.: 335866
907. KRÓLIK, GRAŻYNA.
Autoprezentacja : podręcznik akademicki / Grażyna Krñlik. – Katowice : Wydaw. Akademii
Ekonomicznej, 2002. – .. 136 s. : il. ; 25 cm. – (Nowoczesne Zarządzanie w Biznesie)
Bibliogr. s. 133-136.
ISBN 83-7246-118-X
Sygn.: 335451
908. KRÓLIKOWSKA, ANNA.
Pojęcia religijne młodzieży : badania empiryczne denotacyjnego i konotacyjnego rozumienia pojęć /
Anna Krñlikowska. – Krakñw : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" :
Wydawnictwo WAM, 2008. – 284 s. : il. ; 21 cm. – (Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum")
Bibliogr. s. [248]-260. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-89631-92-3 (Ignatianum) – ISBN 978-83-7505-169-8 (WAM)
Sygn.: 335845
909. KRÓLIKOWSKI, JANUSZ (1962- ).
Umiłował nas ludzkim sercem : teologia i kult Najświętszego Serca Jezusa / Janusz Krñlikowski. –
Krakñw : Dehon Wydawnictwo Księży Sercanñw, 2014. – 233 s. ; 20 cm.
Na okł.: 250. rocznica ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusowego (1765-2015). – Bibliogr. s. 231-232.
ISBN 978-83-7519-263-6
Sygn.: 335253
- 125 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
910. KRÓLIKOWSKI, JANUSZ (1962- ).
Maryja w pamięci Kościoła : mariologia. Cz. 1 / Janusz Krñlikowski. – Wyd. 2 (poszerz. i uzup.).
– Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos", 2014. – 355 s. ; 23 cm. – (Academica /
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ; 88)
Bibliog. s. 98. Indeks. – Tekst częśc. tł. z rñżnych jęz.
ISBN 978-83-7793-206-3
Sygn.: 335286
911. KRUCZALAK, KAZIMIERZ (1934-2002).
Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia /
Kazimierz Kruczalak. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. – .. 357,
[3] s. ; 24 cm.
Okładka odklejona od trzonu/bloku egzemplarza książki. – Bibliogr. s. 353-[358].
ISBN 83-87558-00-1
Sygn.: 335445
912. KRUKOWSKI, JÓZEF (1936- ).
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogñlne / Jñzef Krukowski,
Remigiusz Sobański ; red. naukowy Jñzef Krukowski. – Poznań : Pallottinum, 2003. – 300, [1] s. ;
25 cm.
Tyt. dod.: Commentarium ad Codicem Iuris Canonici – Bibliogr. s.297-[298]. – Teksty kanonñw rñwnol. łac. i pol. – Wstęp i spis treści także łac.
ISBN 83-7014-480-2
Sygn.: 335321
913. KRUKOWSKI, KRZYSZTOF.
Geometryczna wizja boskiej rzeczywistości / Krzysztof Krukowski. – Pelplin : Wydawnictwo
„Bernardinum", 2013. – 258, [4] s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 225-249. – Streszcz. w jęz. niem.
ISBN 978-83-7823-237-7
Sygn.: 334996
914. KRUPA, BARTŁOMIEJ.
Opowiedzieć zagładę : polska proza i historiografia wobec Holocaustu : (1987-2003) / Bartłomiej
Krupa. – Krakñw : TAiWPN Universitas, 2013. – 565 s. ; 24 cm.
Na książce błędny zapis ISBN: 97883-242-2269-8. – Bibliogr. s. 481-539. Indeks.
ISBN 978-83-242-2269-8
Sygn.: 336285
915. KRUPIŃSKI, ANDRZEJ BRONISŁAW.
Zabytki miasta Wojnicza i ziemi wojnickiej w opisach i rysunkach Andrzeja B. Krupińskiego. –
Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciñł Ziemi Wojnickiej, 2013. – Teka (57 s., 34 k. tabl.) : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-88332-45-6
Sygn.: 132011
916. KRYGOWSKI, BOGUMIŁ (1905-1977).
Geomorfologia / Bogumił Krygowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk. Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny. – Poznań : Polska Akademia Nauk, 1961. –
203 s., [9] k. tabl. złoż., [2] k. tabl. map luz. : il., err. ; 25 cm. – (Geografia fizyczna Niziny
Wielkopolskiej / Bogumił Krygowski ; cz. 1)
Bibliogr. s. 175-181. – Praca wydana z zasiłku Polskiej Akademii Nauk. – Streszcz. ang.
Sygn.: 132240
917. KRZAK-WEISS, KATARZYNA.
W ogrodzie duszy : studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika Hortulus
animae / Katarzyna Krzak-Weiss. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – 339, [1] s. :
- 126 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 158)
Bibliogr. s. 313-[328]. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2720-5
Sygn.: 336131
918. KRZANICKI, MARCIN.
Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym /
Marcin Krzanicki. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas,
cop. 2013. – 310 s., [160] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Na książce błędnie zapisany numer ISBN 97883-242-2341-1. – Bibliogr. s. 271-278. Indeks.
ISBN 978-83-242-2341-1
Sygn.: 335664
919. KRZEMIŃSKI, MACIEJ.
Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionñw i polityki
regionalnej / Maciej Krzemiński ; [tł. na jęz. ang. Summa Linguae]. – Warszawa : Centrum
Europejskie Natolin, 2014. – 139 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Natolińskie, ISSN 1732-0445 ; 55)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Economic crisis as a challenge for the European Union's governance : an example of the
regions and regional policy / Maciej Krzemiński. – Bibliogr. s. 67-72 i 134-139. – Tekst rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64118-04-3
Sygn.: 335580
920. KRZYMUSKI, EDMUND (1851-1928).
Teoria karna Kanta : ze stanowiska jego ogñlnej nauki o rozumie praktycznym / [Edmund
Krzymuski] ; z przedm. Jana Widackiego ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. – Krakñw : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego :
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – VII, [5],
113, [4] s. ; 21 cm. – (Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego ; t. 2). – (Klasycy Myśli
Prawno-Kryminalnej)
Repr., oryg.: Krakñw : w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882.
ISBN 978-83-7571-282-7
Sygn.: 335200
921. KRZYSZTOSZEK, MACIEJ.
Przekaz medialny na rynku nadawcñw telewizyjnych we Włoszech / Maciej Krzysztoszek ;
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. – Warszawa : Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2011. – 91 s. : il. ; 24 cm.
Spis treści rñwnież w jęz. ang. i fr. – Bibliogr. s. 87-89. – Streszcz. ang., fr.
ISBN 978-83-63183-05-9
Sygn.: 330118
922. Krzyżanowski
Krzyżanowski : spojrzenie po latach / red. nauk. Łukasz Książyk, Magda Nabiałek. – Warszawa :
DOM Wydawniczy Elipsa, 2013. – 285 s. : il. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7151-948-2
Sygn.: 336242
923. KRZYŻANOWSKI, PIOTR (filolog).
Właściwości gramatyczne rzeczownikñw nieodmiennych / Piotr Krzyżanowski. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 176 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 105-117. – Streszcz. w jęz. ang. i ros.
ISBN 978-83-7784-379-6
Sygn.: 336207
- 127 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
924. Ks.
Ks. ppłk Jñzef Wrycza działacz niepodległościowy 1884-1961 z pomorskiego rodu
Wrycza-Rekowskich / [teksty Bogdan Chrzanowski et al.]. – Wdzydze : Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich [etc.], 2006. – 72 s. : il. ; 21x21 cm.
Tyt. grzb.: Ks. ppłk Jñzef Wrycza działacz niepodległościowy 1884-1961 – Ksiądz podpułkownik Jñzef Wrycza działacz niepodległościowy
1884-1961 z pomorskiego rodu Wrycza-Rekowskich – Bibliogr. s. 72.
ISBN 83-906684-3-2
Sygn.: 330175
925. Ks.
Ks. Zygmunt Malacki : życie jest piękne dzięki Bogu / [wybñr i oprac. materiałñw: Ewa A. Zając,
Grzegorz Pfeifer]. – Warszawa : Ewa A. Zając, 2014. – 291, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-938486-0-7
Sygn.: 132151
926. Ksiądz
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski - laureat Nagrody Ratzingera (2014) / red. Barbara
Strzałkowska. – Warszawa : Stowarzyszenie Biblistñw Polskich, 2014. – .. 632, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. publikacji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego s. 39-470. – Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego s.
471-615. – Działalność pastoralna ks. prof. Waldemara Chrostowskiego (wybñr) s. 616-[633]. – Teksty dwñch art. także w jęz. wł.
ISBN 978-83-7821-099-3
Sygn.: 335623, 335624
927. Ksiądz
Ksiądz infułat generał Witold Kiedrowski, (1912-2012) / [red. prowadzący Barbara
Stettner-Stefańska ; red. Justyna Maluga ; tł. na jęz. fr. Joanna Posyłek]. – Paris : Stowarzyszenie
Polskich Kombatantñw Francja. Zarząd Krajowy ; Pelplin : Bernardinum, 2013. – 459, [5] s. : il. (w
tym kolor.) ; 35 cm.
– Tekst pol. i skrñcony przekł. fr.
ISBN 978-83-7823-144-8
Sygn.: 132211
928. Księga
Księga Borowiczan : zawiera materiały na kombatanckie seminarium żołnierzy Armii Krajowej więźniñw łagrñw : Borowicze - 1944-1946-1947 - Swierdłowsk / [kom. red. R. Bar et al.]. –
Gdynia ; Sopot : [Komitet Organizacyjny Kombatanckiego Seminarium], 1992. – 160,[1] s., [20] s
tabl. : il. ; 29 cm.
Na s. tyt. : wydana dzięki pomocy uzyskanej od dowñdcy marynarki wojennej RP pana kontradmirała Romualda A. Wagi i prezydenta miasta Sopotu
pana Henryka Ledñchowskiego. – Druk dwuszp. – Bibliogr. s. 148-149.
Sygn.: 132181
929. Kształcenie
Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka / red. nauk. Joanna Aksman i Stanisław
Nieciuński. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na
zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 155-161 i przy pracach.
ISBN 978-83-7571-246-9
Sygn.: 335133
930. „Kształtowani
„Kształtowani na pomocnikñw Boga" : 90 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży /
oprac. zespñł Wojciech Nowacki [et al.]. – Łomża : Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża
Jana Pawła II, 2009. – 80 s. : il. ; 22x30 cm.
- 128 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tyt. dod.: Dziewięćdziesiąt lat Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży
Sygn.: 330177
931. Kto
Kto ma uszy, niechaj słucha : rok A. Cz. 1, Rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta
/ [red. Jerzy Zoń]. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 158 s. ; 21
cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-173-8
Sygn.: 335229
932. KUBAT, KAZIMIERZ (1956- ).
Listy z Afryki i nie tylko / Kazimierz Kubat. – Oborniki Śląskie : Nasza Parafia : Studio Graphito,
2000. – 291 s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteczka „Naszej Parafii" 5)
ISBN 83-908420-5-X (Studio Graphito)
Sygn.: 330123
933. KUBIACZYK, FILIP.
Nie tylko o historii... : rozmowy z Maciejem Serwańskim / Filip Kubiaczyk ; Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe CONTACT/ABC, 2013. –
107, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Opuscula Gnesnensia : Wykłady Uniwersyteckie w Instytucie Kultury
Europejskiej (Gniezno) ; wykł. 4)
ISBN 978-83-60251-66-9
Sygn.: 132036
934. KUBIAK, KRZYSZTOF (1967- ).
Wojna o niepodległość Izraela 1947-1949 / Krzysztof Kubiak. – Zabrze ; Tarnowskie Gñry :
Wydawnictwo Inforteditions, 2013. – 317, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Bitwy / Taktyka ; 60)
Zawiera aneksy. – Zawiera mapy. – Bibliogr. s. 300-313.
ISBN 978-83-64023-19-4
Sygn.: 336417
935. KUCHARSKI, WOJCIECH (1978- ).
Beatus Ceslaus natione Polonus : dzieje kultu błogosławionego Czesława / Wojciech Kucharski. –
Krakñw : Wydawnictwo Esprit, 2012. – 433 s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Studia i Źrñdła
Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; 10)
Bibliogr. s. 369-415. Indeksy.
ISBN 978-83-63621-06-3
Sygn.: 335065
936. KUCZYŃSKA-KOSCHANY, KATARZYNA (1970- ).
„Vse poèty ņidy" : antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych
doświadczeń granicznych / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe
UAM, 2013. – 359, [3] s. ; 21 cm. – (Seria Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 155). – (Kolekcja Europejska)
Bibliogr. s. 327-344. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2625-3
Sygn.: 336205
937. KUIK-KALINOWSKA, ADELA.
Trzy Skarby : motywy buddyjskie w kulturze polskiej / Adela Kuik-Kalinowska, Daniel
Kalinowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pomorskiej, 2013. – 261, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. s. 259-260.
ISBN 978-83-7467-216-0
Sygn.: 335208
- 129 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
938. KUKLIŃSKA, KRYSTYNA.
Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku = Le commerce de Poznań dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle / Krystyna Kuklińska ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk. Wydział
Historii i Nauk Społecznych. – Warszawa : Poznań ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. –
183, [4] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Badania z Dziejñw Społecznych i Gospodarczych ; nr
53)
Tyt. rñwnol.: Le commerce de Poznań dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. – Bibliogr. s. 175-179. – Streszcz. fr.
Sygn.: 330325
939. Kultura
Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny
Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i
Dokumentacyjnej. Instytut Informacji Naukowej i Studiñw Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i
Dokumentacyjnej, 2002. – 295 s. : il. ; 24 cm.
Inny tyt.: Children and youth culture on the threshold of the 21st century – Bibliogr. przy pracach. – Spis treści także w jęz. ang.
ISBN 83-88581-06-6
Sygn.: 330110
940. Kultura
Kultura (Instytut Literacki) : szkice, opowiadania, sprawozdania : wybñr z rocznika 1978 / [Jñzef
Czapski et al.]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979. – [2], 112 s. ; 30 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 131972
941. Kultura
Kultura mñwienia dawniej i dziś / pod red. nauk. Małgorzaty Kułakowskiej, Agnieszki Myszki. –
Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 370 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy art. – Streszcz. ang. przy art.
ISBN 978-83-7338-998-4
Sygn.: 335129
942. Kulturowe
Kulturowe wymiary ludobñjstwa / pod red. Radosława Filipa Muniaka. – Łñdź : Wydawnictwo
Officyna, 2012. – 171, [3] s. : il. ; 24 cm.
Publikacja wspñłfinansowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej
ISBN 978-83-62409-29-7
Sygn.: 335911
943. KŬM, CHANG-T'AE (1944- ).
Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej / Keum Jang-tae ; z jęz. koreań. przeł. Haesung Lee i
Dorota Barańska. – Skarżysko-Kamienna : Wydawnictwo Kwiaty Orientu, 2014. – 288 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg. w alfabecie koreań.
ISBN 978-83-935271-5-1
Sygn.: 335893
944. KUMANIECKI, KAZIMIERZ FELIKS (1905-1977).
Literatura rzymska : okres cyceroński / Kazimierz Kumaniecki. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 573 s. ; 25 cm.
Bibliogr. przy poszcz. rozdz. Indeks.
Sygn.: 131995
945. KUPIEC, JAN (1841-1909).
Podrñż w zaświaty : powieści i bajki śląskie / Jan Kupiec ; oprac. Dorota Simonides, Jerzy
- 130 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pośpiech ; il. Elżbieta Murawska. – Warszawa : Ludowa Spñłdzielnia Wydawnicza, 1975. – 277, [1]
s., [24] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Skrñty bibliogr. s. 264.
Sygn.: 132078
946. KURCZEWSKI, JACEK (1943- ).
Konflikt i „Solidarność" / Jacek Kurczewski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związkñw
Zawodowych, 1981. – 107, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty OBS ; 4)
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Sygn.: 335357
947. KUREK, JAN (1952- ).
Drewniane dzwonnice cerkiewne dawnego wojewñdztwa przemyskiego / Jan Kurek. – Krakñw ;
[Katowice] : KMB Press, 2013. – 199, [1] s. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. s. 183-193.
ISBN 978-83-935708-0-5
Sygn.: 132206
948. KUROŃ, GRAŻYNA (1940-1982).
Listy jak dotyk / Gaja i Jacek Kuroniowie ; [wybñr, red. i oprac. Maria Krawczyk ; wstęp Andrzej
Friszke]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2014. – 326, [2] s. ; 26 cm.
ISBN 978-83-64476-15-0
Sygn.: 132300
949. KUROWSKA-CIECHAŃSKA, JUDYTA.
Koleje w Polsce : parowozy, wąskotorñwki, dworce i muzea / Judyta Kurowska-Ciechańska, Ariel
Ciechański. – Wyd. 2. – Warszawa : Carta Blanca, 2011. – 176 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 175-176.
ISBN 978-83-7705-146-7
Sygn.: 132094
950. KUROWSKI, KRZYSZTOF (prawo).
Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osñb z niepełnosprawnościami / Krzysztof
Kurowski ; Rzecznik Praw Obywatelskich. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
2014. – 224 s. ; 25 cm. – (Monografia)
Aneksy. – Bibliogr. s. 191-195, netogr. s. 196-197. – Wykaz aktñw prawnych i inne źrñdła s. 198-205.
ISBN 978-83-938366-6-6
Sygn.: 335566
951. KUROWSKI, KRZYSZTOF (prawo).
Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osñb z niepełnosprawnościami / Krzysztof
Kurowski ; Rzecznik Praw Obywatelskich. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
2014. – 224 s. ; 25 cm. – (Monografia)
Aneksy. – Bibliogr. s. 191-195, netogr. s. 196-197. – Wykaz aktñw prawnych i inne źrñdła s. 198-205.
ISBN 978-83-938366-6-6
Sygn.: 335565
952. KUSZŁEJKO, JACEK ( -2000).
O niektñrych uwarunkowaniach czytelnictwa literatury historycznej / Jacek Kuszłejko ; Biblioteka
Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1984. – 89 s. ; 21
cm. – (Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa ISSN 0137-2750 14)
Sygn.: 330060
953. KUŚ, RAFAŁ.
PBS : amerykańska telewizja publiczna / Rafał Kuś. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
- 131 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Jagiellońskiego, 2013. – 234, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu
Jagiellońskiego)
Public Broadcasting Service – – Bibliogr. s. 219-234.
ISBN 978-83-233-3549-8
Sygn.: 336110
954. KUŚNIERZ, ROBERT (1977- ).
W świecie stalinowskich zbrodni : Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i
analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / Robert Kuśnierz ;
Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. –
425, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 368-385. Indeks.
ISBN 978-83-7467-214-6
Sygn.: 335171
955. KUŚNIEWICZ, ANDRZEJ (1904-1993).
Puzzle pamięci / z Andrzejem Kuśniewiczem w marcu i kwietniu 1991 rozmawiała Grażyna
Szcześniak. – Krakñw : Eureka, 1992. – 85, [3] s., [8] s. tabl. ; 21 cm.
Sygn.: 330061
956. KUZIAK, MICHAŁ (1970- ).
Inny Mickiewicz / Michał Kuziak. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013. – 354,
[2] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. [353]-354. Indeks.
ISBN 978-83-7453-123-8
Sygn.: 336319
957. KUŹNIAR, JAN (1953- ).
Korepetycje z religii / ks. Jan Kuźniar. – Warszawa : Michalineum, 1996. – 71 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7019-145-2
Sygn.: 335525
958. KVIETKAUSKAS, MINDAUGAS.
Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 / Mindaugas Kvietkauskas
; przekł. Beata Kalęba. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych
Universitas, 2012. – 348, [3] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Literatury Pogranicza ; t. 22)
Bibliogr. s. 309-321. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 97883-242-2236-0
Sygn.: 336293
959. KWAPIS, OLAF.
Do Rzymu! : sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575) / Olaf Kwapis. – Warszawa : Stowarzyszenie
Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. – 366 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 325-342. Indeks.
ISBN 978-83-61757-54-2
Sygn.: 335659
960. KWIECIŃSKA, GRAŻYNA (matematyka).
Analiza matematyczna : rachunek rñżniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / Grażyna
Kwiecińska, Zofia Lewandowska. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014.
– 253 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 247. Indeks. – Podręcznik dla studentñw matematyki.
ISBN 978-83-7467-225-2
Sygn.: 335167
- 132 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
961. KWIETNIEWSKA, MAŁGORZATA.
Jean-Luc Nancy : dekonstrukcja wobec tradycji / Małgorzata Kwietniewska. – Łñdź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 320, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. prac Jeana-Luca Nancy'ego s. 283-298, bibliogr. s. 299-314. Indeks. – Streszcz. fr.
ISBN 978-83-7525-873-8
Sygn.: 335908
962. La Belgique
La Belgique - la Pologne & la Revolution Francaise 1780-1830 : des réformes pré-révolutionnaires
aux révolutions nationales : actes du colloque organisé les 15, 16, et 17 décembre 1988 / textes
réunis par Teresa Wysokinska et Stéphane Pirard ; Centre International Lelewel d'Études et
d'Informations Historiques avec le parrainage de la Section d'Histoire de l'Université Libre de
Bruxelles et la collaboration de l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de Pologne. –
Bruxelles : Le Centre Intern. Lelewel d'Études et d'Informations Historiques, 1990. – [7], 241 s. ; 22
cm.
Sygn.: 335483
963. La Guerre
La Guerre : documents de la Section Photographique de l'Armée (Ministére de la Guerre). T. 13 /
[textes par Ardouin-Dumazet]. – Paris : Librairie Armand Colin, [1916]. – S. [57]-84 : il. ; 29 x 35
cm.
Opis wg okł. Rok wyd. za: http://copac.ac.uk.
Sygn.: 132044
964. LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE (1940-2007).
Typografie / Philippe Lacoue-Labarthe ; wybñr, oprac. i wstęp Jakub Momro ; przekł. Jakub
Momro, Andrzej Zawadzki. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych
Universitas, 2014. – 360 s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 108)
Na s. 4 okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-2394-7. – Indeksy.
ISBN 978-83-242-2394-7
Sygn.: 336212
965. LADA, WOJCIECH.
Polscy terroryści / Wojciech Lada. – Krakñw : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. – 365 s.
: il. ; 22 cm.
Na s. tyt. nazwa marki: Znak Horyzont. – Bibliogr. s. 327-345. Indeks.
ISBN 978-83-240-3024-8
Sygn.: 336451
966. LAEUEN, HARALD.
Polnische Tragödie / Harald Laeuen. – 3. erw. Aufl. – Stuttgart : Steingrüben, 1958. – 375 s., [1] k.
map złoż. ; 20 cm.
Sygn.: 330268
967. L'Aigle
L'Aigle blanc : Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne, collectionneur et mécène au siècle des
Lumières : une histoire du goût en Europe au XVIIIe-XIXe siècles : [exposition], Musée national du
Palais de Compiègne, 3 avril-4 juillet 2011 / [organisée par l'Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, le Palais impérial de Compiègne et le
Château royal de Varsovie]. – Paris : RMN Grandpalais, 2011. – 158, [2] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Bibliogr. s. 156-[159].
ISBN 978-2-7118-5838-5
Sygn.: 132089
968. LAIGNEL-LAVASTINE, ALEXANDRA (1966- ).
- 133 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Duchy Europy : wokñł dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibñ / Alexandra
Laignel-Lavastine ; z fr. przeł. Jan Maria Kłoczowski. – Sejny : Fundacja Pogranicze : Ośrodek
„Pogranicze-Sztuk, Kultur, Narodñw", 2012. – 311, [13] s. : 1 il. ; 21 cm. – (Meridian, ISSN
1733-7372)
Tyt. oryg.: Esprits d'Europe –
ISBN 978-83-61388-85-2
Sygn.: 336263
Tyt. okł.: Duchy Europy : Miłosz, Patočka, Bibñ – Indeks.
969. LAMBERT, DOMINIQUE (1960- ).
Droga duchowa Georgesa Lemaître'a / Dominique Lambert ; przekł. Wojciech Załuski (1-4,
dodatek), Kazimierz Mrñwka (5-9). Dodatek: niepublikowany odczyt G. Lemaître'a „Wszechświat i
atom". – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. – 210 s. : il. ; 24 cm. –
(Biblioteka Religioni et Litteris)
Tyt. oryg.: „L'itinéraire spirituel de Georges Lemaître. – Indeksy.
ISBN 978-83-7793-040-3
Sygn.: 335283
970. LAMŻA, ŁUKASZ (filozofia).
Przekrñj przez wszechświat / Łukasz Lamża. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 230 s. ;
il. ; 22 cm.
Na dole str. okł.: Od galaktyk po cząstki elementarne, z krñtkim przystankiem na oku mrñwki. – Indeks.
ISBN 978-83-7886-087-7
Sygn.: 336275
971. „Lancetem,
„Lancetem, a nie maczugą" : cenzura wobec literatury i jej twñrcñw w latach 1945-1965 / pod red.
Kamili Budrowskiej i Marzeny Woźniak-Łabieniec. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN.
Wydawnictwo, 2012. – 259 s. ; 22 cm. – (Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL ; t. 1)
– Indeks nazwisk. – Streszcz. rozdz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-61552-57-4
Sygn.: 336243
972. LANGER, HERBERT (1927- ).
Hortus bellicus : der Dreissigjährige Krieg : eine Kulturgeschichte / von Herbert Langer. – 2. Auf.
– Leipzig : Edition Leipzig, cop. 1980. – 279 s. : il. ; 28 cm.
Bibliogr. s. 278. Indeksy.
Sygn.: 132088
973. LANGNER, GOTTLIEB (1814-1877).
Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832-1857 / Gottlieb Langner ; z unikalnego egzemplarza
Archiwum Państwowego m. st. Warszawy wydał, wstępem i przypisami opatrzył Wacław
Zawadzki. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. – 66, [2] s. : il. ; 21 cm.
Oryg. niem.
Sygn.: 330179
974. LANSERE, ALLA KONSTANTINOVNA.
Russkij farfor : iskusstvo pervogo v Rossii farforovogo zavoda / [sost. al'boma i avt. teksta A. K.
Lansere ; fot. N. I. Skugarevskogo i N. K. Egorova]. – Lenningrad : Hudoņnik RSFSR, 1968. – 270,
[2] s. : il. ; 30 cm.
Inny tyt.: Rusian Porcelain –
Sygn.: 131977
Inny tyt.: Russisches Porzellan –
Inny tyt.: Porcelaine Russe – Tekst i spis ilustracji po ros., ang., niem. i fr.
975. LAPTEVA, LÛDMILA PAVLOVNA (1926- ).
Istorija zapadnych i juznych slavjan v osvescenii russkoj istoriografii XIX-XX vv. / L. P. Lapteva. –
Sankt-Peterburg : Aletejja, 2013. – 527, [1] s. ; 22 cm.
- 134 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-5-91419-809-8
Sygn.: 335344
976. LARKIN, ERNEST E. (1922-2006).
Medytacja chrześcijańska : kontemplatywna modlitwa na dziś / Ernest E. Larkin ; przekł. Andrzej
Ziñłkowski. – Krakñw : Tyniec - Wydawnictwo Benedyktynñw, 2014. – 207, [1] s. ; 21 cm.
– Literatura uzup. s. 207-[208].
ISBN 978-83-7354-532-8
Sygn.: 334990
977. LARSEN, KAREN (1879-1961).
A history of Norway / Larsen Karen. – 2 print. – New York : Princeton University Press, 1950. –
591, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 574-576. Indeks.
Sygn.: 330321
978. LASSMANN, WALTER (1903-1986).
Moje przeżycia w Festung Breslau : z zapiskñw kapłana / Walter Laßmann ; słowo wstępne
Norbert Heisig ; przekł. Anna Wziątek ; do dr. podał, koment. i posł. opatrzył Marek Zybura. –
Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, cop. 2013. – 269, [2] s. : il. ; 22 cm.
U dołu okł.: „Nieznana relacja zakończona w 1947 roku". – Bibliogr. s. 265-266.
ISBN 978-83-64025-00-6
Sygn.: 330251
979. LAURENTIUS NICOLAI NORVEGUS (1538?-1622).
Epistolarum commercium P. Laurentii Nicolai Norvegi S.J. : aliaque quaedam scripta de manu eius /
typis mandatum cura Johs. J. Duin, Oskar Garstein. – Osloae : St. Olavs Forlag, 1980. – XIII, [1],
430, [1] s. ; 26 cm. – (Norvegia Sacra. Kilder og Studier Til Norges Kirkehistorie Utgitt av
Kirkehistorisk Samfunn ; Bd. 23)
Bibliogr. s. 421-425. Indeksy. – Tekst w jęz. łac., nor.
ISBN 82-7024-025-7
Sygn.: 132028
980. Le carte
Le carte monselicensi del monastero di S. Zaccaria di Venezia (1183-1256) / a cura di Gionata
Tasini ; Regione del Veneto Giunta Regionale. – Roma : Viella, 2009. – LXXVII, [3], 948, [6] s.,
[7] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Fonti per la Storia della Terraferma Veneta 25)
Bibliogr. s. LXXIII - LXXVII. Indeksy. – Tekst częśc. wł. i łac.
ISBN 978-88-8334-374-2
Sygn.: 330307
981. Le mystère
Le mystère de l'amour vivant. – [S. l. : s. ed.], 1983. – 509,[3] s. ; 22 cm.
Sygn.: 335552
982. LEAR, JONATHAN (1948- ).
Nadzieja radykalna : etyka w obliczu spustoszenia kulturowego / Jonathan Lear ; przeł. Marcin
Rychter ; wstępem poprzedził Piotr Nowak. – Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego,
2013. – XIII, [1], 169, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika „Kronos")
Tyt. oryg.: Radical hope : ethics in the face of cultural devastation
ISBN 978-83-62609-16-1
Sygn.: 335879
983. LEBECKI, HENRYK (1920- ).
Wilno : krajobraz miejski w fotografiach XIX i pocz. XX w. / Henryk Lebecki. – Warszawa : ARS
- 135 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Print Production Wydawnictwo J. M. Miedzianowskiego i K. A. Wasilewskiego, 1999. – 235 s. : il.
; 30 cm.
Mapy na wyklejkach. – Bibliogr. s. 233-235.
ISBN 83-87224-14-6
Sygn.: 132097
984. LECIEJEWSKI, SŁAWOMIR.
Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych : studium metodologiczno-filozoficzne /
Sławomir Leciejewski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2013. – 168, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu ; ISSN 0083-4246 nr 114)
Bibliogr. s. 147-159. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2558-4
Sygn.: 335794
985. LECZYK, MARIAN (1926- ).
Polska myśl polityczna i historyczna XX wieku : studia i szkice : praca zbiorowa / pod red.
Mariana Leczyka ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiñw Politycznych. – Warszawa : COM SNP
UW, 1990. – 188 s. ; 20 cm. – (Prace Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej ISSN
0860-2697 t. 29)
Sygn.: 330168
986. LEDER, ANDRZEJ (1960- ).
Prześniona rewolucja : ćwiczenie z logiki historycznej / Andrzej Leder. – Warszawa :
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 204, [4] s. ; 22 cm. – (Seria Historyczna /
Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 16)
Indeks.
ISBN 978-83-63855-61-1
Sygn.: 335953
987. LEDOUX-LEBARD, DENISE.
Meubles et ensembles : époque Second Empire / par Denise Ledoux-Lebard. – Paris : Éditions
Charles Massin, cop. 1966. – 76, [3] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Meubles et Ensembles)
Sygn.: 132020
988. LEGUTKO, PIOTR (1960- ).
Mity czwartej władzy / Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Poznań :
Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. – .. 258, [2] s. ; 21 cm.
Wyd. 1: Krakñw : Wydawnictwo Literackie, cop. 2002.
ISBN 978-83-7506-558-9
Sygn.: 336455
989. LEGUTKO, RYSZARD (1949- ).
Polska, Polacy i suwerenność / Ryszard Legutko. – Krakñw : Wydawnictwo M, cop. 2014. – 152,
[4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7595-884-3
Sygn.: 336443
990. LEGUTKO, RYSZARD (1949- ).
Sokrates : filozofia męża sprawiedliwego /
Wydawnictwo, cop. 2013. – 662 s. ; 24 cm.
Ryszard Legutko. – Poznań : Zysk i S-ka
Bibliogr. s. 643-655. Indeks.
ISBN 978-83-7785-022-0
Sygn.: 335987
- 136 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
991. LEHMANN, HANS.
Die Schweiz im Spiegel der Jahrhunderte : kulturgeschichtliche Bilder / von. H. Lehmann. – Zürich
: Fretz & Wasmuth, cop. 1937. – 599, [5] s., [61] k. tabl. : il. ; 31 cm.
Sygn.: 131917
992. LEITAO, DAVID D. (1964- ).
The pregnant male as myth and metaphor in classical Greek literature / David D. Leitao. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – XII, 307 s. ; 23 cm.
Bibliogr s. 285-300. Indeks.
ISBN 978-1-107-01728-3 (hardback) – ISBN 978-1-107-42349-7 (paperback)
Sygn.: 336002
993. Lekcje
Lekcje z Youcatem : scenariusze o sakramentach, liturgii, znakach świętych i celebracjach : numery
166-278 / pod red. Aleksandry Bałoniak. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha,
cop. 2014. – 213 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka „Katechety")
Pomoc naukowa dla katechetñw i duszpasterzy.
ISBN 978-83-7516-769-6
Sygn.: 335316
994. LENART, MIROSŁAW.
Patavium, Pava, Padwa : tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki
Weneckiej / Mirosław Lenart. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo,
2013. – 257, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 33)
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61552-73-4
Sygn.: 336286
995. Les
Les funérailles chrétiennes en Afrique : études pluridisciplinaires sur la mort dans l'Afrique
contemporaine / Elvis Elengabeka (dir.) ; préf. de René Tabard. – Paris : Karthala, cop. 2014. –
281 s. ; 24 cm. – (Chrétiens en Liberté. Questions Disputées)
ISBN 978-2-8111-1190-8
Sygn.: 335117
996. LESZCZYŃSKI, ADAM (1975- ).
Skok w nowoczesność : polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 / Adam Leszczyński
; wstęp Zygmunt Bauman. – Warszawa : Instytut Studiñw Politycznych PAN : Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2013. – 583, [1] s. : il. ; 22 cm. – (Seria Historyczna ; 11)
Bibliogr. s. 527-567. Indeks.
ISBN 978-83-63855-29-1 (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) – ISBN 978-83-64091-02-5 (Instytut Studiñw Politycznych PAN)
Sygn.: 336431
997. LESZCZYŃSKI, GRZEGORZ (1956- ).
Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński ; Centrym
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2003. – 226, [1] s. ; 24 cm.
Inny tyt.: Children's book literature – Bibliogr. s. 223-[227]. – Spis treści rñwnież ang.
ISBN 83-88581-10-4
Sygn.: 330113
998. LESZCZYŃSKI, KAZIMIERZ (1913-1977).
Heinz Reinefarth / Kazimierz Leszczyński. – Wyd. 2 popr. – Warszawa ; Poznań : Wydaw.
Zachodnie, 1961. – 92 s. : faks. ; 21 cm. – (Zbrodnie Hitlerowskie w Polsce)
- 137 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Indeks.
Sygn.: 330075
999. LEVEN, PAULINE A.
The many-headed muse : tradition and innovation in late classical Greek lyric poetry / Pauline A.
LeVen. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – X, 377 s. ; 26 cm.
Bibliogr. s. 333-359. Indeksy.
ISBN 978-1-107-01853-2 (hardback)
Sygn.: 132291
1000. LEVICKIJ, DMITRIJ GRIGOR'EVIĈ (1735-1822).
Dymitr Lewicki / [aut. eseju Nowella Woronina ; z ros. przeł. Aleksiej Orieszkin]. – Leningrad :
Wydawnictwo Artystyczne „Aurora", 1982. – 5 s., [16] k. tabl. : il., portr. ; 34 cm. – (Wielcy
Malarze Świata)
Sygn.: 131987
1001. LEVINSON-LESSING, VLADIMIR FRANCEVIĈ (1893-1972).
Rembrandt Harmensz van Rijn : paintings from Soviet Museums / [ed. by V. Loevinson-Lessing
and X. Yegorova ; transl. from the Russian by V. Pozner]. – Leningrad : Aurora Art Publishers,
1975. – 27, [79] s., 62 tabl. : il. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: Rembrandt
Sygn.: 131893
1002. LEWANDOWSKA, STANISŁAWA (1924-2009).
Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945 / Stanisława Lewandowska. – Warszawa : Instytut
Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993. – 392, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 358-363. Indeksy.
ISBN 83-900329-9-6
Sygn.: 335490
1003. LEWANDOWSKI, WITOLD M. (1947- ).
Biopaliwa : proekologiczne odnawialne źrñdła energii / Witold M. Lewandowski, Michał Ryms. –
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013. – .. 527 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Dla studentñw kierunkñw: energetyka, ekoenergetyka, ochrona środowiska, alternatywne technologie energetyczne i
zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiskowa oraz biotechnologia.
ISBN 978-83-63623-73-9
Sygn.: 336355
1004. LEWIŃSKI, JAN STANISŁAW (1885-1930).
Samorząd miejski w Londynie / Jan St. Lewiński. – Warszawa : nakł. „Bibljoteki Naukowej", 1905.
– 155, [1], IV s. ; 22 cm.
Sygn.: 330161
1005. LIBELT, KAROL FRYDERYK (1807-1875).
Rozprawa geologiczno-antropologiczna / Karol Libelt ; wstęp, wybñr i oprac. tekstu Jakub Linetty ;
Muzeum Pierwszych Piastñw na Lednicy. – Lednica ; Lednogñra : Muzeum Pierwszych Piastñw na
Lednicy, 2013. – 191, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Studiñw Lednickich. Seria D, Varia, ISSN
2081-2698 ; t. 4)
W serii gł.: ISSN 1732-5471, t. 30. – Bibliogr. 171-187. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61371-41-0
Sygn.: 335553
1006. Liberalny
Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk. – Krakñw :
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej
- 138 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. – 150, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy art. – Streszcz. art. rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-7571-234-6
Sygn.: 335139
1007. LICHTENBERG-KOKOSZKA, EMILIA.
Zanim się urodziłem : rozwñj człowieka w prenatalnym okresie życia : zagadnienia wybrane /
Emilia Lichtenberg-Kokoszka. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2014. – 64, [3] s. : il. ;
24 cm.
Bibliogr. s. [67].
ISBN 978-83-7850-679-9
Sygn.: 336013
1008. Lietuvos
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2009/2010 / [sudarė ir red. Daiva Narbutienė
; tekstus i anglų kalbą vertė Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka, 2013. – 203, [1] s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang. przy rozdz.
Sygn.: 132071
1009. LIS, MARIAN (1885-1952).
Życie codzienne pod okupacją sowiecką i niemiecką : dziennik ks. Mariana Lisa, proboszcza parafii
Lubotyń / wstęp i oprac. Jñzef Łupiński. – Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.
Wagñw, 2013. – 169, [3] s., [33] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-86175-83-3
Sygn.: 335151
1010. LIS, RAFAŁ.
Ku społeczeństwu cywilnemu i bogactwu narodñw : głñwne koncepcje polityczne i prawne
szkockiego Oświecenia / Rafał Lis. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM,
2014. – 399 s. ; 24 cm. – (Dyskurs Politologiczny : monografie)
Bibliogr. s. 383-396. – Streszcz ang.
ISBN 978-83-7614-161-9 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0063-6 (WAM)
Sygn.: 335174
1011. LISAK-GĘBALA, DOBRAWA.
Ultraliteratura : o strategiach transmedialnych i poszukiwaniu pozawerbalnego we wspñłczesnej
literaturze polskiej / Dobrawa Lisak-Gębala. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac
Naukowych „Universitas", cop. 2014. – 267, [4] s., [3] k. tabl. ; 21 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-2617-7. – Bibliogr. s. 241-251. Nota bibliogr. s. 253. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-242-2617-7
Sygn.: 336211
1012. LISICKI, PAWEŁ (1966- ).
Jazon / Paweł Lisicki. – Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 1999. – 78 s. ; 21 cm. –
(Biblioteka Frondy)
ISBN 83-911063-0-6
Sygn.: 335359
1013. LISICKI, PAWEŁ (1966- ).
Tajemnica Marii Magdaleny / Paweł Lisicki. – Krakñw : Wydawnictwo M, cop. 2014. – 212, [1] s. ;
24 cm.
Na okł.: Fakty i mity. – Bibliogr. s. 207-210.
ISBN 978-83-7595-662-7
Sygn.: 336390
- 139 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1014. Lista
Lista oficerñw Związku Strzeleckiego / Komenda Głñwna Związku Strzeleckiego. – Gdańsk :
Wydawnictwo Historyczne Tabularium, [2007]. – .. 90 s. ; 20 cm. – (Archiwalia II RP)
Rok wyd. wg inf. od wydawcy. – Reprint, oryg: Warszawa : Komenda Głñwna Związku Strzeleckiego, 1936.
ISBN 978-83-924582-2-7
Sygn.: 335619
1015. LITAK, ELIZA.
Pamięć a tożsamość : rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne wspñlnoty w
południowo-wschodniej Polsce / Eliza Litak. – Krakñw : „Nomos", 2014. – 280 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 255-272. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-180-5
Sygn.: 335030
1016. Literatura
Literatura i socjalizm / pod red. Katarzyny Chmielewskiej, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza
Wołowca. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN.
Wydawnictwo, 2012. – 262, [1] s. ; 21 cm. – (Komunizm : idee - dyskursy - praktyki)
Publikacja związana z konferencją „Literatura i socjalizm" zorganizowaną w dn. 10-11 grudnia 2009 w Pałacu Staszica przez Instytut Badań
Literackich PAN. – Indeks.
ISBN 978-83-61750-26-0
Sygn.: 336244
1017. Literatura
Literatura i kultura popularna. 18 / pod red. Anny Gemry. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 187, [5] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis,
ISSN 0239-6661 ; No 3451. Literatura i Kultura Popularna, ISSN 0867-7441 ; 18)
Bibliogr. przedmiotowa za rok 2010, z uzup. za lata 2008 i 2009 s. 145-167. Indeks. – Tekst częśc. niem. Streszcz. ang. przy pracach.
Sygn.: 330284
1018. Literatura
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu : raport z badań / Grzegorz
Jankowicz [et al.]. – Krakñw : Korporacja Ha!art, 2014. – 270, [2] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 267-270.
ISBN 978-83-64057-39-7
Sygn.: 336282
1019. Literatura
Literatura niewyczerpana : w kręgu mniej znanych twñrcñw polskiej literatury lat 1863-1914 / red.
Krzysztof Fiołek. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas",
cop. 2014. – 637, [2] s. ; 24 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. błędny ISBN: 97883-242-2615-3. – Indeks.
ISBN 978-83-242-2615-3
Sygn.: 336298
1020. LITVINOFF, BARNET.
Weizmann : last of the patriarchs / by Barnet Litvinoff. – London [etc.] : Hodder and Stoughton,
1976. – 288 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 269-270. Indeks.
ISBN 0-340-20020-0
Sygn.: 330320
1021. LOBA, MIROSŁAW (1961- ).
Wokñł narracyjnego zwrotu : szkice krytyczne /
- 140 -
Mirosław Loba. – Poznań : Wydawnictwo
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 199, [1] s. ; 21 cm. – (Seria Filologia
Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8187 ; nr 50)
Bibliogr. s. 189-198. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2618-5
Sygn.: 336206
1022. Locating
Locating the middle ages : the spaces and places of medieval culture / ed. by Julian Weiss & Sarah
Salih. – London : King's College London. Centre for Late Antique & Medieval Studies, 2012. –
XXVI, 250 s. : il. ; 24 cm. – (King's College London medieval studies ; 23)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-0-9539838-7-2
Sygn.: 335998
1023. LOEW, PETER OLIVER (1967- ).
Gdańsk : biografia miasta / Peter Olivier Loew ; przeł. Justyna Gñrny. – Gdańsk : Instytut Kultury
Miejskiej, [ca 2013]. – 319, [7] s. : il. ; 25 cm.
Danzig : Biography einer Stadt – Bibliogr. s. 308-314. Indeks.
ISBN 978-83-936289-0-2
Sygn.: 335667
1024. LÖFFLER, FRITZ (1899-1988)., DAS ALTE DRESDEN : Geschichte seiner Bauten /
Fritz Löffler.
7. neubearbeitete und erw. Aufl. – Leipzig : VEB E. A. Seemann Verlag, 1984. – 503, [1] s., [2] k.
luź. złoż. : il. ; 28 cm.
Bibliogr. s. 451-458. Indeksy.
Sygn.: 132025
1025. LOMASKY, LOREN E.
Persons, rights, and the moral community / Loren E. Lomasky. – New York : Oxford University
Press, 1987. – IX, [3], 283 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 273-276.
ISBN 0-19-504209-3 (alk. paper) – ISBN 0-19-506474-7 (pbk.)
Sygn.: 330233
1026. LONDON, JACK (1876-1916).
Biały Kieł ; Bellew Zawierucha / Jack London. – Warszawa : Iskry, 1958. – 446, [2] s. ; 21cm. –
(Dzieła wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 4)
Pierwszy utwñr przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, drugi Kazimierz Piotrowski.
Sygn.: 330042
1027. LONDON, JACK (1876-1916).
John Berleycorn czyli Wspomnienia alkoholika ; Szkice autobiograficzne / Jack London. –
Warszawa : Iskry, 1957. – 348, [2] s. ; 21cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red.
Kazimierza Piotrowskiego ; 10)
Pierwszy utwñr przeł. Antonina Sokolicz, drugi Tadeusz Jan Dehnel [et al.].
Sygn.: 330048
1028. LONDON, JACK (1876-1916).
Księżycowa dolina / Jack London ; przeł. Krystyna Tarnowska. – Warszawa : Iskry, 1957. – 574,
[1] s. ; 21 cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; 9)
Sygn.: 330047
1029. LONDON, JACK (1876-1916).
Martin Eden / Jack London ; przeł. Zygmunt Glinka. – Warszawa : Iskry, 1957. – 475, [1] s. ; 21
- 141 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 5)
Sygn.: 330043
1030. LONDON, JACK (1876-1916).
Nowele ; Zew krwi / Jack London. – Warszawa : Iskry, 1957. – 294, [2] s. ; 21cm. – (Dzieła
wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 3)
Nowele przeł. Tadeusz Jan Dehnel [et al.], Zew krwi przeł. Eleonora Romanowicz.
Sygn.: 330041
1031. LONDON, JACK (1876-1916).
Nowele / Jack London ; przeł. Tadeusz Jan Dehnel [et al. ; teksty poetyckie przeł. Włodzimierz
Lewik]. – Warszawa : Iskry, 1957. – 414, [2] s. ; 21 cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red.
Kazimierza Piotrowskiego ; 2)
Sygn.: 330040
1032. LONDON, JACK (1876-1916).
Nowele / Jack London ; przeł. Tadeusz Jan Dehnel [et al. ; teksty poetyckie przeł. Włodzimierz
Lewik]. – Warszawa : Iskry, 1957. – 469, [2] s., [1] k. il. ; 21 cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ;
pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 1)
Sygn.: 330039
1033. LONDON, JACK (1876-1916).
Syn Słońca ; Jerry z Wysp ; Z „Podrñży Snarka" / Jack London. – Warszawa : Iskry, 1957. – 455,
[1] s. ; 21cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 8)
Pierwszy utwñr przeł. Tadeusz Jan Dehnel, drugi Bronisław Zieliński, trzeci Jan Meysztowicz.
Sygn.: 330046
1034. LONDON, JACK (1876-1916).
Wilk morski / Jack London ; przeł. Jerzy Bogdan Rychliński. – Warszawa : Iskry, 1957. – 325, [1]
s. ; 21 cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 7)
Sygn.: 330045
1035. LONDON, JACK (1876-1916).
Żelazna stopa ; Mieszkańcy otchłani / Jack London. – Warszawa : Iskry, 1957. – 480, [4] s. ;
21cm. – (Dzieła wybrane / Jack London ; pod red. Kazimierza Piotrowskiego ; 6)
Pierwszy utwñr przeł. Julian Stawiński, drugi Krystyna Tarnowska.
Sygn.: 330044
1036. LORENT-UMIĘCKA, KRYSTYNA (1944- ).
Bibliografia twñrczości Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży / Krystyna Lorent-Umięcka,
Emilia Jakubowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. – 227 s. ; 24
cm.
Indeksy.
ISBN 83-230-0312-2
Sygn.: 330120
1037. Losy
Losy gniazd „Sokoła" w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej / pod red. nauk.
Andrzeja Nowakowskiego i Tadeusza Zycha. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2014. – 217 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 202-214. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7338-999-1
Sygn.: 335132
1038. Lubelskie.
- 142 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Lubelskie. Cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne = Lublin region. Pt. 1, Songs for annual rituals / red.
t. Jerzy Bartmiński ; red. serii Ludwik Bielawski. – Lublin : Instytut Sztuki PAN [etc.], 2011. – 537
s. : il. kolor. ; 25 cm + płyta CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źrñdła i materiały = Polish
Folk Song and Music : sources and materials ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 1, Songs for annual rituals – Bibliogr. opracowań s. 39-72, bibliogr. źrñdeł s. 73-84. Indeksy.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-681-2 (t. 1)
Sygn.: 132200, CD.2427
1039. Lubelskie.
Lubelskie. Cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne : chrzciny, wesele, pogrzeb = Lublin region. Pt. 2,
Songs for family rituals : christen party, wedding, funeral / red. t. Jerzy Bartmiński ; red. serii
Ludwik Bielawski. – Lublin : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2011. – 755 s. : il.
kolor. ; 25 cm + 2 płyty CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źrñdła i materiały = Polish Folk
Song and Music : sources and materials ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 2, Songs for family rituals : christen party, wedding, funeral – Indeksy. – Tyt. i spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-682-9 (t. 2)
Sygn.: 132201, CD.2428, CD.2429
1040. Lubelskie.
Lubelskie. Cz. 6, Muzyka instrumentalna : instrumentarium - wykonawcy - repertuar = Lublin
region. Pt. 6, Instrumental music : instruments - musicians - repertoire / red. t. Jerzy Bartmiński ;
red. serii Ludwik Bielawski. – Lublin : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2011. – 373 s.
: il. kolor. ; 25 cm + płyta CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źrñdła i materiały = Polish Folk
Song and Music : Sources and materials ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 6, Instrumental music : instruments - musicians - repertoire – Indeksy. – Tyt. i spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-686-7 (t. 6)
Sygn.: 132205, CD.2433
1041. Lubelskie.
Lubelskie. Cz. 5, Pieśni stanowe i zawodowe = Lublin region. Pt. 5, Songs of status and profession
/ red. t. Jerzy Bartmiński ; red. serii Ludwik Bielawski. – Lublin: Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk [etc.], 2011. – 498 s. : il. kolor. ; 25 cm + płyta CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa: źrñdła
i materiały = Polish Folk Song and Music ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 5, Songs of status and profession – Indeksy. – Tyt. i spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-685-0 (t. 5)
Sygn.: 132204, CD.2432
1042. Lubelskie.
Lubelskie. Cz. 4, Pieśni powszechne = Lublin region. Pt. 4, Universal songs / red. t. Jerzy
Bartmiński ; red. serii Ludwik Bielawski. – Lublin : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk [etc.],
2011. – 716 s. : nuty ; 25 cm + płyta CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źrñdła i materiały =
Polish Folk Song and Music : sources and materials ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 4, Universal songs – Indeksy. – Tytuł i spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-684-3 (t. 4)
Sygn.: 132203, CD.2431
1043. Lubelskie.
Lubelskie. Cz. 3, Pieśni i teksty sytuacyjne = Lublin region. Pt. 3, Songs and texts of situations /
red. t. Jerzy Bartmiński ; red. serii Ludwik Bielawski. – Lublin : Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk [etc.], 2011. – 681 s. : il. kolor. ; 25 cm + płyta CD. – (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa :
źrñdła i materiały = Polish Folk Song and Music: sources and materials ; t. 4)
– Tyt. rñwnol.: Lublin region. Pt. 3, Songs and texts of situations – Indeksy. – Spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-89101-91-4 (całość) – ISBN 978-83-7270-683-6 (t. 3)
Sygn.: 132202, CD.2430
- 143 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1044. LUDENDORFF, ERICH (1865-1937).
Wojna totalna / Erich Ludendorff ; [tł. Franciszek Schoener]. – Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959. – 132,[2] s. ; 22 cm. – (Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Tyt. oryg.: Totale Krieg
Sygn.: 330074
1045. LUHMANN, NIKLAS (1927-1998).
Systemy społeczne : zarys ogñlnej teorii / Niklas Luhmann ; przeł. Michał Kaczmarczyk. – Wyd. 2
popr. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2012. – LVII, [1], 465 s. ; 24 cm. – (Wspñłczesne
Teorie Socjologiczne ; 1)
Indeks.
ISBN 978-83-7688-095-2
Sygn.: 335821
1046. Lungo
Lungo il cammino della Filermosa : monete, medaglie, decorazioni, memorie melitensi = coins,
medals, decorations, memorie melitensi = monedas, medallas, condecoraciones, memorias
melitenses : Palermo, Villa Niscemi, 7 aprile-7 maggio 2001. – [Roma] : Sovrano militare ordine di
Malta : Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni, [2001]. – 74, [2] s. : il. ; 24 cm.
Katalog wystawy. – Tekst rñwnol. w jęz. wł., ang. i hiszp.
Sygn.: 335473
1047. Lustracja
Lustracja wojewñdztwa sandomierskiego 1789. Cz. 2, Powiat radomski / wyd. Helena
Madurowicz-Urbańska. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. – XIV, 230 s. ; 25 cm. – (Lustracje dñbr krñlewskich
XVI-XVIII wieku. Małopolska). – (Materiały Komisji Nauk Historycznych, ISSN 0208-5682 ; nr
12)
Inny tyt.: Lustracja dñbr krñlewskich wojewñdztwa sandomierskiego
Sygn.: 132035
1048. Lustracja
Lustracja wojewñdztwa sandomierskiego 1789. Cz. 2, Powiat radomski / wyd. Helena
Madurowicz-Urbańska. – Wrocław ; Warszawa ; Krakñw : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. – XIV, 230 s. ; 25 cm. – (Lustracje dñbr krñlewskich
XVI-XVIII wieku. Małopolska). – (Materiały Komisji Nauk Historycznych, ISSN 0208-5682 ; nr
12)
Sygn.: 132165
1049. LYDEN, JOHN.
Film as religion : myths, morals and rituals / John C. Lyden. – New York ; London : New York
University Press, cop. 2003. – VIII, [2], 289 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 269-278. Indeksy.
ISBN 0-8147-5180-6 (cloth) – ISBN 0-8147-5181-4 (pbk.)
Sygn.: 335112
1050. ŁABUZ, MAREK (1963- ).
Parafia pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy w oczach jej proboszczñw (1964-2006) / Marek Łabuz.
– Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. – 367 s., [186] s. tabl. : il. ; 21 cm. –
(Radgoszcz Wczoraj i Dziś ; t. 5)
Bibliogr. s. 11-12. Indeks.
ISBN 978-83-7793-166-0
Sygn.: 335246
1051. ŁATA, JAN ADRIAN (1944- ).
- 144 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pogoń za nową teonomią / Jan Adrian Łata. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2012. – 451, [1]
s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy niektñrych rozdz. Literatura uzupełniająca s. 435-436.
ISBN 978-83-7847-007-6
Sygn.: 335289
1052. ŁĘCKA, DOMINIKA.
Postawa 3X wśrñd młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika
Łęcka. – Krakñw : Impuls, 2011. – 144 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 131-138. Indeks.
ISBN 978-83-7587-393-1
Sygn.: 335841
1053. ŁĘTOWSKA, EWA (1940- ).
Ustawa o ochronie niektñrych praw konsumentñw : komentarz / Ewa Łętowska. – Warszawa :
Wydaw. C. H. Beck, 2000. – XIV, 216 s. ; 20 cm. – (Krñtkie Komentarze Becka)
Indeks rzeczowy s. 213-216. – Bibliogr. s. XIII-XIV.
ISBN 83-7110-747-1
Sygn.: 335383
1054. ŁOBODOWSKI, JÓZEF (1909-1988).
Żywot człowieka gwałtownego : wspomnienia / Jñzef Łobodowski ; wstępem opatrzył Jacek
Trznadel. – Warszawa : Editions Spotkania, 2014. – 348 s. : il. ; 22 cm.
Na s. red. błędny ISBN. – Bibliogr. s. 329-340. Indeks. – Streszcz. hisz.
– ISBN 978-83-7965-004-0
Sygn.: 336411
1055. ŁOJEK, STANISŁAW (1966- ).
Prawda, sztuka, nihilizm : Heideggera spñr z Nietzschem / Stanisław Łojek. – Krakñw : Księgarnia
Akademicka, 2013. – 185 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 177-179. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7638-316-3
Sygn.: 335951
1056. ŁOPOSZKO, TADEUSZ (1929-1994).
Starożytne bitwy morskie / Tadeusz Łoposzko. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1992. – 473, [3]
s., [112] s. tabl. : faks., fot., mapy, pl., portr., rys., err. ; 25 cm. – (Historia Morska)
Bibliogr. s. 427-437. Indeksy.
ISBN 83-215-3281-0
Sygn.: 330107
1057. ŁUCYSZYN, JÓZEF.
Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego społeczeństwa : od Pawła
Włodkowica do Jana Pawła II : recepcja polskiej myśli teologicznej i politycznej / Jñzef Łucyszyn.
– Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. – 404, [2] s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 386-404.
ISBN 978-83-7438-383-7
Sygn.: 335263
1058. ŁUCZAK, ANDRZEJ KRZYSZTOF (1946-2010).
Gałkñwek - dobra biskupie / Andrzej Krzysztof Łuczak ; [aut. rozdz. Małgorzata Pakuła ; aut. zdjęć
Maciej A. Łuczak]. – Łñdź : Wydawnictwo „Piktor", 2006. – 129, [ 2] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 127-129.
ISBN 83-60604-08-8
- 145 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335273
1059. ŁUKASZCZUK, AGNIESZKA.
Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce / Agnieszka Łukaszczuk. –
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 357, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 349-[358].
ISBN 978-83-7666-308-1
Sygn.: 335268
1060. ŁUKASZEWICZ-ALCARAZ, ALEKSANDRA.
Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego : ku „podmiotowi tak jakby" i „epistemologii jak
gdyby" : rola fotografii w określaniu naszych tożsamości i świata wokñł nas / Aleksandra
Łukaszewicz Alcaraz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 255 s. , [15] s. tabl. :
il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. s. 249-255.
ISBN 978-83-7383-672-3
Sygn.: 335716
1061. ŁUKOMSKI, GRZEGORZ (1956- ).
Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 : działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium /
Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak. – Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej
Szkoły Inżynierskiej ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Adiutor", 1994. – 285, [2] s., [8] s. map :
il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 265-274. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 83-86123-00-1
Sygn.: 330080
1062. ŁUKOMSKI, GRZEGORZ (1956- ).
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 : działania bojowe, kalendarium. T. 1, (1 stycznia 1919 29 lutego 1920 r.) / Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Mieczysław Wrzosek ; red. nauk.
Bogusław Polak. – Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1990. – 168 s., [8] s. map ; 20 cm. –
(Monografie Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, ISSN
0239-7120 ; nr 35)
Sygn.: 330098
1063. ŁUKÓW, PAWEŁ.
Etyka medyczna z elementami filozofii / Paweł Łukñw, Tomasz Pasierski. – Stan prawny na dzień
03.07.2013 r. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014. – XI, [3], 237 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-200-4541-3
Sygn.: 335785
1064. ŁUPIENKO, ALEKSANDER (1980- ).
Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku / Aleksander Łupienko ; Polskie
Towarzystwo Historyczne. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo
Neriton, 2012. – 184 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 171-176. – Indeks.
ISBN 978-83-7543-246-6
Sygn.: 335684
1065. ŁUSZCZKIEWICZ, WŁADYSŁAW (1828-1900).
Anatomia artystyczna : podręcznik akademicki Władysława Łuszczkiewicza / [red. Jadwiga
Wielgut-Walczak ; oprac. graf. i skład Kuba Słowiński]. – Krakñw : Wydawnictwo Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki, 2014. – 23, [1] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Katalog wystawy w Galerii Jednej Książki w Krakowie, 21 marca - 12 maja 2014 r. – Na s. red.: Katalog towarzyszy wystawie zorganizowanej w
- 146 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ramach oficjalnych obchodñw Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego - jako impreza towarzysząca Kongresowi Kultury Akademickiej w
Krakowie. – Zawiera teksty: Stanisław Tabisz „Nauka w służbie sztuki" i Jadwiga Wielgut-Walczak „Sztuka akademickiego wykładu".
ISBN 978-83-64448-19-5
Sygn.: 132067
1066. ŁUSZCZYŃSKA, MAŁGORZATA.
Ubi ratio, ibi ius : doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu / Małgorzata Łuszczyńska. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 305 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 293-305.
ISBN 978-83-7784-293-5
Sygn.: 132323
1067. ŁYSIAK, WALDEMAR (1944- ).
Wyspa zaginionych skarbñw / Waldemar Łysiak. – Chicago ; Warszawa : Andrzej Frukacz „Ex
Libris" - Galeria Polskiej Książki, 2001. – .. 408 s., [88] s. tabl. : il., faks. ; 25 cm.
ISBN 83-88455-07-9
Sygn.: 335612
1068. MACHNACZ, JERZY (1949- ).
Człowiek, wspñlnota, Bñg : fenomenologia Gerdy Walther / ks. Jerzy Machnacz. – Wrocław :
Papieski Wydział Teologiczny, 2012. – 288 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu ; 93)
Bibliogr. s. [205]-210. – Streszcz. i spis treści także niem. i ang.
ISBN 978-83-63642-06-8
Sygn.: 330222
1069. MACIĄG, RAFAŁ (1960- ).
Pragmatyka internetu : Web 2.0 jako środowisko / Rafał Maciąg. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 295, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 281-289. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-233-3511-5
Sygn.: 336118
1070. MAĆKIEWICZ, JOLANTA (1953- ).
Jak dobrze pisać : od myśli do tekstu / Jolanta Maćkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010. – 189, [1] s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 188-189.
ISBN 978-83-01-16349-5
Sygn.: 336019
1071. MAFFESOLI, MICHEL (1944- ).
Rytm życia : wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej / Michel Maffesoli ; przeł.
Agnieszka Karpowicz. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2012. – LIV, 152 s. ; 24 cm. –
(Wspñłczesne Teorie Socjologiczne ; 20)
Tyt. oryg.: Le rythme de la vie : variations sur l'imaginaire postmoderne. – Bibliogr. s. XXIII, LII-LIV, 137-144. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7688-093-8
Sygn.: 335814
1072. MAGGIONI, BRUNO (1932- ).
Nowa Ewangelizacja : moc i piękno Słowa / Bruno Maggioni ; wprow. Enzo Bianchi ; tłum.
Magdalena Osocha. – Krakñw : Wydawnictwo OO. Franciszkanñw „Bratni Zew", 2013. – 214 s. ;
21 cm.
Tyt. oryg: Nuova Evangelizzazione
ISBN 978-83-7485-206-7
Sygn.: 335087
- 147 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1073. MAGNONE DELLA TRINITÀ, CHIARA DILETTA (1973- ).
Podczas snu nas osłaniaj : modlitwa komplety / Chiara Diletta Magnone della Trinità ; tł. Piotr R.
Gryziec. – Krakñw : Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanñw, cop. 2014. – 94, [1] s. ; 21 cm.
Na opasce: Rok życia konsekrowanego w Kościele, październik 2014 - listopad 2015.
ISBN 978-83-7485-235-7
Sygn.: 335091
1074. MAGUŚ, WOJCIECH.
Wizerunki politykñw w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych : kampania wyborcza na urząd prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku / Wojciech Maguś. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 579 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 517-574.
ISBN 978-83-7784-456-4
Sygn.: 336160
1075. MAJERCZYK, TERESA KATARZYNA.
Edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście wybranych koncepcji
pedagogicznych = Religious education of preschool children in the context of some pedagogical
concepts / s. Teresa Katarzyna Majerczyk SDS. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2014. – 313 s. ; 24 cm.
Tyt. rñwnol.: Religious education of preschool children in the context of some pedagogical concepts – Praca doktorska. Wydział Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. – Bibliogr. s. 288-313. – Spis treści rñwnież w jęz. ang. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-61864-34-9
Sygn.: 330149
1076. MAJEWSKI, MAREK (geograf).
Rozwñj form i procesñw stokowych w rynnie jeziora Jasień w pñźnym vistulianie i holocenie /
Marek Majewski. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 162, [1] s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 142-158.
ISBN 978-83-7467-213-9
Sygn.: 335173
1077. MAJKOWSKI, ALEKSANDER (1876-1938).
Żëcé i przigodë Remusa : zvjercadło kaszubskji / Aleksander Majkowski ; przedmowę o życiu i
twñrczości autora napisał Andrzej Bukowski. – Toruń ; Stanica, 1938. – XXIV, 582 s. ; 24 cm. –
(Pisma Aleksandra Majkowskiego ; t. 1)
Dokument dostępny rñwnież w wersji elektronicznej.
Sygn.: 330103
1078. MAKIŁŁA-POLAK, JULIANNA.
Sztuka jako prowokacja : akty wandalizmu wobec dzieł sztuki /
Warszawa : Vizja Press & IT, 2013. – 124 s. ; 24 cm.
Julianna Makiłła-Polak. –
Na okł. błędny ISBN. – Bibliogr. s. 113-120. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-62855-18-6 – ISBN ..
Sygn.: 335693
1079. MAKOWSKI, MICHAŁ.
Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej : zastosowanie i oddziaływanie /
Makowski. – Warszawa : CeDeWu, 2013. – 346, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 285-299. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7556-561-4
Sygn.: 336093
- 148 -
Michał
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1080. MAL'CEVA, FAINA SERGEEVNA.
Fedor Aleksandrovič Vasil'ev = Fiodor Vasilyev / F. S. Mal'ceva. – Leningrad : „Hudoņnik
RSFSR", 1986. – 214, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm. – (Russkie Ņivopiscy XIX Veka)
Tyt. grzb.: Vasil'ev – Bibliogr. s. [87]. – Streszcz. w jęz. ang.
Sygn.: 132007
1081. MALESZYŃSKA, JOANNA.
Apologia piosenki : studia z historii gatunku Joanna Maleszyńska. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 239, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Polska /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0054-8179 ; nr 153)
Bibliogr. s. 223-229. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2622-2
Sygn.: 336344
1082. MALICKI, KRZYSZTOF (1979- ).
Polacy i ich pamięć przeszłości : studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu
podkarpackiego / Krzysztof Malicki. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „Nomos", 2012. – 283, [1]
s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 265-[275]. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-072-3
Sygn.: 335839
1083. MAL!'IK, JAN (1904-1980).
Teatr lalek w Czechosłowacji / Jan Malik ; [przekł. Miroslava Manņela]. – [Praga] : Ministerstwo
Informacji i Oświaty, 1949. – 54, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Tł. z czes.
Sygn.: 335377
1084. MALINOWSKI, ANDRZEJ (1972- ).
Europejskie posiadłości Turcji w polityce Wielkiej Brytanii (1903-1914) / Andrzej Malinowski ;
Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. –
214, [1] s. ; 124 cm.
Bibliogr. s. 189-196. Indeksy.
ISBN 978-83-7467-221-4
Sygn.: 335169
1085. MALINOWSKI, KRZYSZTOF (1964- ).
Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005 / Krzysztof Malinowski. – Poznań :
Instytut Zachodni, 2009. – 655 s. ; 22 cm. – (Studium Niemcoznawcze, ISSN 0239-7846 ; nr 84)
Bibliogr. s. 601-643. Indeks. – Publikacja dofinansowana jako projekt badawczy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środkñw
przeznaczonych na naukę w latach 2008-2009 – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-61736-01-1
Sygn.: 336432
1086. MALISZEWSKI, KAROL (1960- ).
Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy : szkice o nowej poezji / Karol Maliszewski. – Bydgoszcz :
Instytut Wydawniczy Świadectwo, 1999. – 174 s. ; 21 cm.
ISBN 83-87531-41-3
Sygn.: 335486
1087. MAŁACHOWICZ, EDMUND (1925- ).
Wrocław na wyspach : rozwñj urbanistyczny i architektoniczny / Edmund Małachowicz. –
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1981. – 267, [1] s., [4] k. tabl.
kolor., [3] k. tabl. złoż. : fot., pl., rys. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 247-249. – Streszcz. ang.
- 149 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-04-00113-6
Sygn.: 132014
1088. MANQUE, LOUIS.
Coins de feu et cheminées / par Louis Manque. – Paris : Ed. Charles Massin, [ca 1967]. – [6], 136,
[1] s. : il. kolor. ; 32 cm. – (Meubles et Ensembles)
Rok wyd. wg: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.
Sygn.: 132068
1089. Manuale
Manuale di psicologia dell'adolescenza: compiti e conflitti / a cura di Alfio Maggiolini, Gustavo
Pietropoli Charmet. – Milano : FrancoAngeli, cop. 2004. – 363 s. ; 23 cm. – (Psicologia)
Bibliogr. s. 344-363.
ISBN 978-88-464-8918-0
Sygn.: 335067
1090. MANVELL, ROGER (1909-1987).
Film / Roger Manvell ; [tł. Irena Nomańczukowa]. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe,
1960. – 286, [2] s., [32] s. tabl. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 235-246. Indeksy.
Sygn.: 330067
1091. MAŃKOWSKI, ZYGMUNT (1926-2012).
W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w. : studia / Zygmunt Mańkowski. –
Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986. – 381, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-222-0424-8
Sygn.: 330195
1092. Mapy
Mapy świata, mapy ciała : geografia i cielesność w literaturze / pod red. Aleksandry Jastrzębskiej.
– Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. – .. 376 s. : il. ; 22 cm.
Artykuły literaturoznawczych konferencji doktorskich. – Indeks.
ISBN 978-83-64275-55-5
Sygn.: 336276
1093. MARCINIAK, MATEUSZ.
Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej : perspektywa Baumanowska / Mateusz
Marciniak. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2011. – 263 s. : il. ; 25 cm. – (Maturzyści
2005' - Studenci UAM w Poznaniu ; t. 5)
Bibliogr. s. 241-263.
ISBN 978-83-7587-967-4 – ISBN 978-83-7587-474-7
Sygn.: 335831
1094. MARCJANIK, MAŁGORZATA (1950- ).
Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. – Wyd. 1, dodr. 3. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 166 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 161-166.
ISBN 978-83-01-14981-9
Sygn.: 336023
1095. MARDŽANLY, MUSA (1964- ).
Armenians, Russia, the Caucasus / Musa Marjanli. – Dubai : Khazar University Press, 2011. – 77,
[1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-9952-20-063-8
Sygn.: 335494
- 150 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1096. MARIA OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA (bł. ; 1842-1902).
Beata Maria di Gesù Buon Pastore : programma delle celebrazioni. – [Roma] : Suore della Sacra
Famiglia di Nazareth, [1989]. – 127, [1] s. : nuty ; 23 cm.
Program obchodñw uroczystości beatyfikacyjnych bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Siñstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. –
Tekst w jęz. wł., ang. i pol.
Sygn.: 330280
1097. MARIAŃSKI, JANUSZ (1940- ).
Kontrowersje wokñł relacji religii i moralności : tożsamość czy rozbieżność? : studium
socjologiczne / Janusz Mariański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 374 s. ; 23
cm.
Bibliogr. s. 342-371. – Streszcz. ang. Spis treści rñwnol. pol., ang.
ISBN 978-83-7780-945-7
Sygn.: 335940
1098. MARIAŃSKI, JANUSZ (1940- ).
Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana / Janusz
Mariański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 438 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 403-438.
ISBN 978-83-7780-518-3
Sygn.: 335840
1099. MARINIS, VASILEIOS.
Architecture and ritual in the churches of Constantinople : ninth to fifteenth centuries / Vasileios
Marinis. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – XVII, 243 s. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. s. 211-234. Indeks.
ISBN 978-1-107-04016-8 (hardback)
Sygn.: 132295
1100. MARIX EVANS, MARTIN.
Niemcy w wielkiej wojnie : anatomia klęski 1918 / Martin Marix Evans ; przeł. Witold Turant. –
Warszawa : Bellona, cop. 2014. – .. 230, [1] s. : il. ; 24 cm.
Wyd. poprz. ukazało się pt.: Krach cesarskich Niemiec : przełomowy rok 1918 w dziejach Europy. Warszawa : Bellona, cop. 2010. – Bibliogr. s.
229-230.
ISBN 978-83-11-13393-8
Sygn.: 335644
1101. Marka,
Marka, media, komunikacja / pod red. Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej. –
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 260, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 23
cm. – (Dziennikarstwo i Media, ISSN 2082-8322 ; 4)
W serii gł. ozn.: No 3575. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-229-3436-4
Sygn.: 336102
1102. Marketing
Marketing polityczny a public relations : rñżnice, podobieństwa, kontrowersje / red. nauk.
Wojciech Jabłoński. – Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna
Wydawnicza Aspra-JR, 2014. – 179, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Media Początku XXI Wieku ; 25)
Bibliogr. przy art. Indeks.
ISBN 978-83-7545-547-2
Sygn.: 336105
1103. Marketing
- 151 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Marketing polityczny : doświadczenia polskie / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka
Kasińska-Metryka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 575 s. : il. (w tym
kolor.) ; 23 cm.
Bibliogr. przy niektñrych pracach.
ISBN 978-83-7780-483-4
Sygn.: 336065
1104. MARKIEWICZ, ANNA (1979- ).
Etyka wrażliwości Richarda Rorty'ego / Anna Markiewicz. – Krakñw : Studio MOT, 2014. – 165,
[1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 157-164. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-937992-0-6
Sygn.: 335161
1105. MARKOVA, GALINA ANATOL'EVNA.
The great palace of the Moscow Kremlin / [comp. and introd. by G. Markova ; transl. from the
Russian by M. Wilkinson]. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1981. – 33, [3] s., [196] s. tabl. : il.
; 33 cm.
Tyt. oryg. : Bol'ńoj Kremlevskij Dvorec – Bibliogr. s. [230-231].
Sygn.: 131891
1106. MARKOWSKI, STANISŁAW (1949- ).
Katedra na Wawelu / Stanisław Markowski ; posł. Franciszek Ziejka. – Krakñw : Postscriptum ;
Kielce : Jedność, 1993. – 206, [2] s. : il. ; 33 cm.
Bibliogr. s. 207.
ISBN 83-85833-01-3
Sygn.: 132062
1107. Marks
Marks : nowe perspektywy / Libera Università Metropolitana (red.) ; przeł. Sławomir Krñlak ;
posł. do polskiego wyd. Krystian Szadkowski ; [aut. Alisa Del Re et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 351, [1] s. ; 21 cm.
Nazwa aut. s 347. – Indeks.
ISBN 978-83-01-17471-2
Sygn.: 335876
1108. MARTIN, CRAIG (1972- ).
Subverting Aristotle : religion, history, and philosophy in early modern science / Craig Martin. –
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2014. – [8], 262 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 241-251. Indeks.
ISBN 978-1-4214-1316-7 (hardcover : alk. paper) – ISBN 978-1-4214-1317-4 (electronic) – ISBN 1-4214-1316-7 (hardcover : alk. paper) – ISBN
1-4214-1317-5 (electronic)
Sygn.: 336001
1109. MARTINY, NIKOLAUS VON.
Bilddokumente aus Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-1918 : mit Schilderungen der wichtigsten
Kampfhandlungen zur See unter Benützung in- und ausländischer amtlicher Quellen,
Tagebuchaufzeichnungen und Berichte : 235 ganzseitige Bilder mit 10 Oleaten, 8 Kartenbeilagen
und Gefechtsskizzen mit 3 Oleaten. Bd. 2 / Nikolaus von Martiny. – 2. Aufl. / mit einem Vorw.
von Anthony E. Sokol. – Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1973. – S. 183-405, [5] s.,
[110] s. tabl., [13] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 24 cm.
Um ein Vorwort, sowie Berichtigungen und Ergänzungen erweiterter Nachdruck der 1939 bei Leykam in Graz erschienenen Ausgabe. – Przedr. : Graz
: Leykam, 1939. – Gotyk.
ISBN 3-201-00825-7
Sygn.: 330116
- 152 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1110. MARTUSZEWSKA, ANNA (1932- ).
Architektonika literackiego romansu / Anna Martuszewska. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria,
2014. – .. 320, [2] s. ; 23 cm. – (Studia Literackie i Artystyczne)
Bibliogr. s. 315. Indeks.
ISBN 978-83-7453-245-7
Sygn.: 336343
1111. MARZEC, GRZEGORZ (1978- ).
Hermeneuta i historia : Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie / Grzegorz Marzec. – Warszawa :
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012. – 266
s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 256-260. Indeks.
ISBN 978-83-61757-29-0
Sygn.: 336255
1112. MARZEC, SŁAWOMIR (1962- ).
Sztuka polska 1993-2014 : arthome versus artworld / Sławomir Marzec. – Ożarñw Mazowiecki :
Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2012. – 143, [40] s. : il. kolor. ; 30 cm.
– Bibliogr. s. 142-143.
ISBN 978-83-274-0081-9
Sygn.: 132269
1113. MASSON, CHARLES.
Les deux Épitres de Saint Paul aux Thessaloniciens / Masson Charles. – Neuchatel ; Paris :
Delachaux & Niestlé, 1957. – 116, [6] ; 25 cm. – (Commentaire du Nouveau Testament ; 11a)
Bibliogr. s. 13-14.
Sygn.: 132111
1114. MATVEENKO, B.
Knigi vremennye i obraznye Georgiâ Monaha : v dvuh tomah. T. 2 č. 2, Kommentarij,
spravočnye materialy / V. Matveenko, L. Ŝëgoleva. – Moskva : Nauka, 2011. – 894, [2] s. ; 25 cm.
– (Pamâtniki Religiozno-Filosofskoj Mysli Drevnej Rusi)
Bibliogr. s. 819-858. Indeksy.
Sygn.: 330294
1115. MATVEENKO, B.
Knigi vremennye i obraznye Georgiâ Monaha : v dvuh tomah. T. 2 č. 1, Russkij tekst, ukazateli /
V. Matveenko, L. Ŝëgoleva. – Moskva : Nauka, 2011. – 479, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Pamâtniki
Religiozno-Filosofskoj Mysli Drevnej Rusi)
Indeksy.
Sygn.: 330293
1116. MAYENOWA, MARIA RENATA (1910-1988).
Wesele Stanisława Wyspiańskiego : problemy kompozycji / Rachela Kapłanowa (Maria Renata
Mayenowa) ; wstęp Teresa Dobrzyńska ; oprac. tekstu i posł. Maria Prussak. – Warszawa :
Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN, cop. 2013. – 204 s. ; 21 cm.
– (Filologia XXI)
Bibliogr. w przypisach s. 173-190. Indeks.
ISBN 978-83-61750-34-5
Sygn.: 336210
1117. MAZAN-MAZURKIEWICZ, ALICJA (1972- ).
Liryka ks. Jana Twardowskiego : spotkanie ze św. Teresą z Lisieux / Alicja Mazan-Mazurkiewicz.
– Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 314, [1] s. ; 25 cm.
- 153 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 285-295. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7969-354-2
Sygn.: 336311
1118. MAZUREK, MARCIN (nauki o obronności).
Zarządzanie bezpieczeństwem jako dysfunkcja systemu władzy / Marcin Mazurek. – Warszawa :
Difin, 2014. – 158 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. [155]-158.
ISBN 978-83-7930-490-5
Sygn.: 336374
1119. MAZUREK, ZBIGNIEW (wojskowość).
Gniew : jeniecka dola partyzantñw Iłżyckiego Pułku Piechoty Armii Krajowej /
Mazurek. – Wałbrzych : Muzeum Gross-Rosen, 1999. – 69 s. ; 21 cm.
Zbigniew
Sygn.: 335489
1120. MCCOOL, FRANCIS.
Introductio in Novum Testamentum : problemata Johannea /
Pontificium Institutum Biblicum, 1965. – 135 s. ; 24 cm.
Francis McCool. – Romae :
Maszynopis powielony. – Bibliogr. s. 3-5. – Ad usum privatum auditorum. – Tekst w jęz. łac., ang., niem.
Sygn.: 132106
1121. MCCREA, RONAN.
Religion and the public order of the European Union / Ronan McCrea. – Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 2014. – XXXVI, 294 s. ; 24 cm. – (Oxford Studies in European Law)
Bibliogr. s. 273-283. Indeks.
ISBN 978-0-19-856963-3 (hbk.) – ISBN 978-0-19-871394-4 (pbk.)
Sygn.: 336004
1122. MCHARDY, FIONA (1970- ).
Revenge in Athenian culture / Fiona McHardy. – London [etc.] : Bloomsbury, 2013. – VII, [1], 179
s. ; 24 cm.
Wyd. pierwotne: London: Duckworth, 2008. – Bibliogr. s. 151-164. Indeksy.
ISBN 978-0-7156-3569-8 (HB) – ISBN 978-1-4725-2434-8 (PB)
Sygn.: 336000
1123. MCMAHAN, JEFF (1954- ).
Etyka zabijania / Jeff McMahan ; przeł. Joanna Bednarek, Katarzyna Kuś. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 652 s. ; 24 cm. – (Filozofia w Praktyce)
Tyt. oryg.: The ethics of killing : problems at the margins of life, cop. 2002. – Bibliogr. s. 643-652. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-01-17276-3
Sygn.: 335781
1124. MCPHERRAN, MARK L. (1949- ).
Religia Sokratesa / Mark L. McPherran ; tł. Michał Filipczuk. – Warszawa : Fundacja Świętego
Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej", 2014. – 596 s. ; 21 cm. – (Monografie Teologii
Politycznej ; T. 2)
Tyt. oryg. : The Religion of Socrates. – Bibliogr. s. 555-585. Indeks.
ISBN 978-83-62884-44-5
Sygn.: 335954
1125. Media
Media i polityka : relacje i wspñłzależności / pod red. nauk. Małgorzaty Adamik-Szysiak. – Lublin
: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 384 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang.
- 154 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7784-457-1
Sygn.: 336085
1126. Media
Media w transformacji / red. nauk. Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński, Monika Przybysz. –
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013. – 418 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. w jęz. słowac., streszcz. ang.
ISBN 978-83-7151-132-5
Sygn.: 336087, 336088
1127. Media
Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego
pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. –
Łñdź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 431 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-990-2
Sygn.: 336031
1128. Mediacje
Mediacje : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. – 2. wyd. rozsz., stan
prawny na 1 grudnia 2013 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – 490, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-264-4532-3
Sygn.: 336360
1129. Mediaevalia
Mediaevalia : w 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego / [tom przygot.: Jñzef Garbacik
et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 470, [1] s., [1] k. tabl., [10] map
luz. złoż. : err. ; 25 cm.
Sygn.: 132241
1130. Mediatization
Mediatization and sociolinguistic change / ed. by Jannis Androutsopoulos. – Berlin ; Boston :
Walter de Gruyter, cop. 2014. – VII, 557 s. ; 24 cm. – (Linguae & litterae, ISSN 1869-7054 ; vol.
36)
Indeks.
ISBN 978-3-11-034357-1 – ISBN 978-3-11-034683-1 (ePub)
Sygn.: 335808
1131. Mediatization
Mediatization of communication / ed. by Knut Lundby. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, cop.
2014. – XIV, 738 s. ; 25 cm. – (Handbooks of Communication Science ; vol. 21)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-3-11-027193-5 – ISBN 978-3-11-039345-3 (ePub) – ISBN 978-3-11-027221-5 (PDF)
Sygn.: 335807
1132. Mediatizations
Mediatizations of politics : understanding the transformation of Western democracies / ed. by
Frank Esser, Jesper Strömbäck. – Basningstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. – XII, 246
s. ; 22 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-1-137-27583-7 (hardback) – ISBN 978-1-137-42597-3 (paperback)
Sygn.: 336017
1133. Mediatized
Mediatized worlds : culture and society in a media age / ed. by Andreas Hepp and Friedrich Krotz.
- 155 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
– Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. – XV, 332 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-1-137-30034-8
Sygn.: 336018
1134. MEIER, CHRISTIAN (1929- ).
Powstanie polityczności u Grekñw / Christian Meier ; tł. Marek A. Cichocki. – Warszawa :
Fundacja Świętego Mikołaja - Redakcja „Teologii Politycznej", 2012. – 638 s. ; 21 cm. –
(Biblioteka Teologii Politycznej ; t. 7)
Tyt. oryg.: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. – Bibliogr. s. 605-632. Indeksy.
ISBN 978-83-62884-24-7
Sygn.: 335868
1135. Meisterbildnisse
Meisterbildnisse des sechzehnten Jahrhunderts. Erstes bis zwanzigstes Tausend / hrsg. Oswald
Götz. – Königstein im Taunus ; Leipzig : Wilhelm Andermann Verlag, 1924. – 10, [2] s., 10 k. tabl.
: il. ; 31 cm.
Sygn.: 132043
1136. MELOSIK, ZBYSZKO (1956- ).
Kultura popularna i tożsamość młodzieży : w niewoli władzy i wolności / Zbyszko Melosik. –
Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013. – 490 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 463-487.
ISBN 978-83-7850-475-7
Sygn.: 335838
1137. MENDELSON, B. J. (1983- ).
Social media to ściema / B. J. Mendelson ; [tł. Marcin Machnik]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2014. – 237 s. ; 21 cm. – (Onepress Exclusive)
Tyt. oryg.: Social media is bullshit
ISBN 978-83-246-7500-5
Sygn.: 336410
1138. MENDELSSOHN, MOSES (1729-1786).
Wybñr pism filozoficznych / Moses Mendelssohn ; przeł., wstępem i wprow. oraz koment. opatrzyli
Radosław Kuliniak i Tomasz Małyszek. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 254, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 242-252. Indeks.
ISBN 978-83-7432-919-4
Sygn.: 335972
1139. Merveilles
Merveilles des châteaux de l'Ile de France / préf. de Wladimir d'Ormesson. – Paris : Hachette 1963.
– 321,[1] s. : il. ; 32 cm. – (Collection Réalités)
Indeks.
Sygn.: 131898
1140. MESSYASZ, KAROLINA.
Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym : młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej /
Karolina Messyasz. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 305 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 289-304.
ISBN 978-83-7525-781-6
Sygn.: 336112
1141. MESSYASZ, KAROLINA.
- 156 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym : młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej /
Karolina Messyasz. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 305 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 289-304.
ISBN 978-83-7525-781-6
Sygn.: 335826
1142. Methods
Methods of etymological practice / ed. by Bohumil Vykypěl and V!7it Boček. – Praha :
Nakladatelstvi Lidové noviny, 2012. – 117, [3] s. ; 24 cm. – (Studia Etymologica Brunensia ; 14)
Bibliogr. s. 62-66. – Tekst częśc. czes., ang., niem., fr., ros.
ISBN 978-80-7422-184-2
Sygn.: 335476
1143. MEYER, GERHARD RUDOLF (1908-1977).
Altorientalische Denkmäler im Vorderasiatischen Museum zu Berlin / Gerhard Rudolf Meyer. –
Leipzig : VEB E. A. Seemann Buch- und Kunstverlag, 1965. – 185 s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
Sygn.: 132096
1144. MIĄSIK, DAWID.
Własność intelektualna a szkoda dla konkurencji w prawie UE / Dawid Miąsik. – Warszawa :
Centrum Europejskie Natolin, 2012. – 121 s. ; 24 cm. – (Zeszyt, ISSN 1732-0445 ; z. 45)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Intellectual property and harm to competition in EU law / Dawid Miąsik. – Tekst rñwnież
w jęz. ang.
ISBN 978-83-62818-04-4
Sygn.: 335570
1145. MICH, WŁODZIMIERZ (1956- ).
Prolegomena do historii komunikacji. T. 1, O komunikacji / Włodzimierz Mich. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – .. 450 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 401-434. Indeks.
ISBN 978-83-7784-523-3
Sygn.: 336120, 336121
1146. MICHALKIEWICZ, STANISŁAW (1925-1985).
Gñrnictwo węglowe i położenie robotnikñw w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim w pierwszej
połowie XIX wieku / Stanisław Michalkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. –
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1965. – 263 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 253-258. – Streszcz. ang.
Sygn.: 132168
1147. MICHALSKI, KRZYSZTOF (1948-2013).
Eseje o Bogu i śmierci / Krzysztof Michalski ; [opieka redakcyjna Karolina Wigura]. – Warszawa :
Kurhaus Publishing Kurhaus Media, cop. 2014. – .. 188 s. ; 21 cm. – (Seria Refleksje)
Indeks.
ISBN 978-83-63993-68-9
Sygn.: 334993
1148. MICHALSKI, RAFAŁ (1971- ).
Homo defectus w kulturze pñźnej nowoczesności : geneza i ewolucja antropobiologii i teorii
instytucji Arnolda Gehlena / Rafał Michalski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, cop. 2013. – 470 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 460-470.
ISBN 978-83-231-3017-8
Sygn.: 335947
- 157 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1149. MICHAŁOWSKA, KATARZYNA (prawnik).
International companion to Polish civil law : selected cases, commentary and bibliography /
Katarzyna Michałowska. – Warsaw : University of Warsaw, Faculty of Law and Administration,
2013. – XXII, [2], 185 s. ; 23 cm. – (School of Polish Law Series ; 2)
Bibliogr. s. [177]-185.
ISBN 978-83-63397-16-6
Sygn.: 330219
1150. MICHAŁOWSKA, MARIANNA (1970- ).
Foto-teksty : związki fotografii z narracją / Marianna Michałowska. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – 439 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. –
(Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ;
nr 24)
Noty biograficzne artystñw s. 412-415. – Bibliogr. s. 416-423. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2415-0
Sygn.: 335717
1151. MICHOWICZ, WALDEMAR (1929-2005).
Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodñw w 1934 roku
/ Waldemar Michowicz. – Łñdź : ŁTN, 1963. – 201, [1] s., [9] s. tabl. : err. ; 24 cm. – (Prace
Wydziału II - Nauk Historycznych i Społecznych / Łñdzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN
0208-4201 ; nr 48)
Bibliogr. s. [183]-191. – Indeks. – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 330125
1152. MICIŃSKA, ANNA (1939-2001).
Wędrñwki bez powrotu / Anna Micińska ; przedm. Andrzej Dobosz. – Warszawa : Towarzystwo
„Więź", cop. 2008. – 253, [1] s., [16] s. tabl. ; 20 cm. – (Biblioteka „Więzi" ISSN 0519-9336 t. 227)
Indeks.
ISBN 978-83-60356-59-3
Sygn.: 336058
1153. Mickiewicz
Mickiewicz niedoczytany : korespondencja poety w perspektywie wspñłczesnej / red. nauk. Ewa
Hoffman-Piotrowska; Andrzej Fabianowski; Tomasz Jędrzejewski. – Warszawa : Wydział
Polonistyki UW ; 2014. – .. 292 s. ; 24 cm.
Podtytuł na okładce: „korespondencja poety z perspektywy wspñłczesnej". – Indeks
ISBN 978-83-64111-72-3
Sygn.: 335600
1154. Miejsce
Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau = Memorial : Sprawozdanie = Report. 2013 / [Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ; red.: Bartosz Bartyzel et al.]. – Oświęcim :
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014. – 63 s. : il. ; 30 cm.
– Tekst pol., ang.
Sygn.: 132009
1155. MIELCZAREK, MARCIN (prawo).
Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym / Marcin A. Mielczarek. – Warszawa :
Difin, 2013. – 290, [3] s. ; 24 cm.
Wykaz aktñw prawnych s. 267-275, wykaz orzecznictwa s. [291]. – Bibliogr. s. 276-290, netogr. s. [292-293].
ISBN 978-83-7641-738-7
Sygn.: 335028
- 158 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1156. MIERZECKA-SZCZEPAŃSKA, ANNA.
Badania zachowań informacyjnych / Anna Mierzecka-Szczepańska. – Warszawa : Wydawnictwo
SBP, 2013. – 231, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ;
146)
Inny tyt.: Information behavior research – Bibliogr. s. 155-169.
ISBN 978-83-64203-04-6
Sygn.: 336072
1157. MIERZWIŃSKI, BRONISŁAW (1941- ).
Istotna rola mężczyzny we wspñlnocie życia rodzinnego : studium teologiczno-pastoralne. Cz. 2,
Zarys teologii mężczyzny / Bronisław Mierzwiński. – Wrocław : [s. n.], 1988 (Wrocław :
Spñłdzielnia Inwalidñw „Polkarton"). – 256 s. ; 20 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 335529
1158. MIERZWIŃSKI, BRONISŁAW (1941- ).
Istotna rola mężczyzny we wspñlnocie życia rodzinnego : studium teologiczno-pastoralne. Cz. 1,
Mężczyzna, mąż, ojciec w świetle nauk empirycznych / Bronisław Mierzwiński. – Wrocław : [s.
n.], 1988 (Wrocław : Spñłdzielnia Inwalidñw „Polkarton"). – 184 s. ; 20 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 335528
1159. MIERZWIŃSKI, BRONISŁAW (1941- ).
Istotna rola mężczyzny we wspñlnocie życia rodzinnego : studium teologiczno-pastoralne. Cz. 3,
Postulaty teologiczno-pastoralne / Bronisław Mierzwński. – Wrocław : [s. n.], 1988 (Wrocław :
Spñłdzielnia Inwalidñw „Polkarton"). – 188 s. ; 20 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 335530
1160. MIEŚNIK, PIOTR (1982- ).
Wyznania hieny : jak to sie robi w brukowcu / Piotr Mieśnik. – Warszawa : The Facto, cop. 2014.
– .. 286, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61808-53-4
Sygn.: 336137
1161. Między
Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią : wybrane problemy przekładñw biblijnych i
teologii afrykańskiej / pod red. Andrzeja Halemby, Jarosława Rñżańskiego. – Warszawa : Komisja
Episkopatu Polski ds. Misji, 2003. – 124, [1] s. ; 24 cm.
Tyt. okł.: Między przekładem biblijnym a teologią afrykańską – Bibliogr. s. 120.
ISBN 83-7232-420-4
Sygn.: 330136
1162. Między
Między nami a światłem : Bñg i świat w twñrczości Zbigniewa Herberta / szkice pod red. Grażyny
Halkiewicz-Sojak, Jñzefa Marii Ruszara i Radosława Siomy ; [aut. Paulina Abriszewska et al.]. –
Toruń ; Krakñw : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2012. – 438 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Pana
Cogito)
Nazwy aut. na s. 4 okł. – Indeks.
ISBN 978-83-935061-0-1
Sygn.: 336316
1163. Międzykulturowe
Międzykulturowe aspekty działalności mediñw w epoce globalizacji / red. nauk. Janusz W.
Adamowski, Alicja Jaskiernia ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk
- 159 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Politycznych. – Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. – 223, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Media Początku XXI Wieku ; t. 24)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7545-478-9
Sygn.: 336108
1164. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITURGICZNE „AD FONTES LITURGICOS"
(4 ; 2013 ; Kraków).
Reformy liturgii a powrñt do źrñdeł : Ad fontes liturgicos 4 / red. Janusz Mieczkowski,
Przemysław Nowakowski. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo
Naukowe, cop. 2014. – 397 s. ; 24 cm.
Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne „Ad fontes liturgicos" odbyło się w Krakowie w dniach 23-24 października 2013 r. – Tekst częśc. w jęz.
ang., fr., wł., słowac., ukr., streszcz. ang., wł., pol.
ISBN 978-83-7438-382-0
Sygn.: 335315
1165. MIGACZEWSKA, EWA.
Imperatyw zysku? : o komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twñrcach / Ewa
Migaczewska. – Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013. – 261, [3] s. : il. ; 23 cm.
Wykazy cytowanych materiałñw s. 253-261. – Bibliogr. s. 241-252.
ISBN 978-83-64275-24-1
Sygn.: 336095
1166. MIGASIEWICZ, PAWEŁ.
Rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz (ok. 1670-1738) : studium z dziejñw snycerstwa barokowego na
obszarze centralnych ziem Korony / Paweł Migasiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton,
2011. – 365 s., [192] s. tabl. (kolor.), mapa [1] k. złoż. : il. ; 25 cm.
Zawiera aneksy źrñdłowe. – Bibliogr. s. 293-321. Indeksy. – Streszcz. w jęz. fr.
ISBN 978-83-7543-243-5
Sygn.: 335688
1167. MIGDAŁ, JERZY.
Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i
funkcjonalnym : kontynuacja czy zmiana? / Jerzy Migdał. – Gdańsk : Arche, 2008. – 804 s. ; 25
cm.
Bibliogr. s. 755-788.
ISBN 83-89356-39-2
Sygn.: 335333
1168. MIKLASZEWSKI, SŁAWOMIR (1874-1949).
Gleby Polski / Sławomir Miklaszewski oprac. na podstawie badań własnych. – Wyd. 3 znacznie
rozsz. i uzup. – Warszawa : Komisja Wydawnicza Tow. Bratniej Pomocy Studentñw Politechniki
Warszawskiej, 1930 (Warszawa : Druk. Techniczna). – 638, [1] s., XCI k. tabl. złoż. luz. : il., err. ;
27 cm.
Na s. red.: Wyd. Jubileuszowe XXX 1899-1929 z portretem autora. – Indeksy. – Wyd. z zasiłkiem P. Banku Rolnego.
Sygn.: 132173
1169. MIKOLEIT-K!"OSZEGHY, JANINA (1925?- ).
Między życiem a śmiercią : pamiętnik z Powstania Warszawskiego / Janina Mikoleit-K!"oszeghy ;
oprac. i red. Krystyna Łubczyk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2014. – 89, [2] s., [52] s.
tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7399-612-0
Sygn.: 335405
1170. MIKOŁAJCZYK, HUBERT (filozof).
- 160 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia / Hubert T. Mikołajczyk ; Akademia Pomorska
w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 217, [1] s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 209-213. Indeks.
ISBN 978-83-7467-217-7
Sygn.: 335172
1171. MIKSCHE, FERDINAND OTTO (1905-1993).
Uwaga : broń atomowa : niektñre problemy sztuki wojennej / F. O. Miksche ; [ tł. z ang. Emilia
Niemirska]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958. – 220,[4] s. : il. ;
21 cm. – (Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Tyt. oryg. : Atomic weapons and armeis
Sygn.: 330081
1172. MILCZAREK, MICHAŁ.
Z martwych was wskrzesimy : filozofia Nikołaja Fiodorowa / Michał Milczarek. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 180, [2] s. ; 24 cm. – (Barwy Rusi)
Bibliogr. s. 171-176. Indeks.
ISBN 978-83-233-3512-2
Sygn.: 336012
1173. Militaria
Militaria polskie z lat 1815-1831 : katalog wystawy, Krakñw, maj - grudzień 1961 : [praca
zespołowa /
pod red. Zbigniewa Bocheńskiego] ; Muzeum Narodowe w Krakowie i
Stowarzyszenie Miłośnikñw Dawnej Broni i Barwy. – [Krakñw : s.n.], 1961 (Krakñw : Krakowskie
Zakłady Graficzne). – 42, [1] s., [20] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Tyt. okł.: Militaria polskie 1815-1831
Sygn.: 330064
1174. MILLATI, PIOTR (1967- ).
Tratwa meduzy : szkice o literaturze / Piotr Millati. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2013. –
250, [5] s. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7453-120-7
Sygn.: 336184
1175. MILLER, JUDITH (1951- ).
Design XX wieku : [artyści, projekty, dzieła] / Judith Miller ; [przekł.: Ewa Gorządek, Piotr
Kleszcz, Jerzy Malinowski]. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014. – 304 s. : il.
kolor. ; 29 cm.
Podtyt. wg okł. – Indeks.
ISBN 978-83-7881-957-8
Sygn.: 132266
1176. MILLER, KRZYSZTOF (1962- ).
13 wojen i jedna : prawdziwa historia reportera wojennego / Krzysztof Miller ; fot. Krzysztof
Miller ; oprac. red. Andrzej Niziołek. – Krakñw : Wydawnictwo Znak, 2013. – 348, [4] s. : il. ; 21
cm.
Trzynaście wojen i jedna
ISBN 978-83-240-2100-0
Sygn.: 336020
1177. Miłosz
Miłosz i Miłosz / red. Aleksander Fiut, Artur Grabowski i Łukasz Tischner. – Krakñw : Księgarnia
Akademicka, 2013. – 949 s. : il. ; 24 cm.
Teksty wygłoszone w dn. 9-13 maja 2011 r. w ramach międzynarodowej konferencji „Miłosz i Miłosz", zorganizowanej przez Katedrę Historii
- 161 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Indeksy. – Publikacja dofinansowana Gould Center for
Humanistic Studies / Miłosz Institute. Claremont McKenna College
ISBN 978-83-7638-435-1
Sygn.: 336297
1178. MIŁOSZ, CZESŁAW (1911-2004).
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950 / oprac. i przypisami opatrzyła Maria
Morzycka-Markowska ; posł. napisał Marek Kornat. – Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiñw
nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo „Więź",
cop. 2013. – 279, [1] s. ; 23 cm. – (Biblioteka „Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 294)
Indeks. – Tekst częśc. rñwnol. ang.-pol., częśc. fr.-pol.
ISBN 978-83-62610-52-5 (Towarzystwo „Więź")
Sygn.: 336189
1179. Miłość
Miłość źrñdłem misji : Wielki Post, Okres Wielkanocy, Biały Tydzień / [oprac. Elżbieta
Bralewska et al.]. – Warszawa : Papieskie Dzieła Misyjne, 2002. – 80 s. : il. ; 21 cm. – (Misyjne
Materiały Liturgiczne)
Tyt. okł.: Wielki Post, Okres Wielkanocy, Biały Tydzień
ISBN 83-86271-41-8
Sygn.: 330170
1180. MIOTK, ANNA.
Badania w public relations : wprowadzenie / Anna Miotk. – Warszawa : Difin, 2012. – 231 s. : il. ;
23 cm.
Bibliogr. s. [223]-231.
ISBN 978-83-7641-614-4
Sygn.: 336365
1181. MISIAK, MAŁGORZATA (ekonomia).
Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy : przykład Unii
Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego = Stabilisation policy in a
multi-level system of governance : example of the Economic and Monetary Union at the time of
financial and economic crisis / Małgorzata Misiak ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy
Zawodowych Letterman]. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2013. – 313 s. : il. ; 24 cm. –
(Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN 1732-0445 ; z. 50)
Bibliogr. s. 149-162, 301-313. – Tekst rñwnoległy w jęz. pol. i tł. ang.
ISBN 978-83-62818-90-7
Sygn.: 335575
1182. MISIĄG, JAN.
Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki
spñjności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunkñw życia / Jan Misiąg, Wojciech Misiąg,
Marcin Tomalak. – Rzeszñw : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2013. – 146 s. : il. kolor. ;
30 cm.
Tyt. grzb.: Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej – Bibliogr. s. 143-146.
ISBN 978-83-937166-3-0
Sygn.: 131968
1183. Misja
Misja to głoszenie przebaczenia : Wielki Post, Okres Wielkanocy, Biały Tydzień / [oprac. Elżbieta
Bralewska et al.]. – Warszawa : Papieskie Dzieła Misyjne, 2003. – 76 s. : il. ; 21 cm. – (Misyjne
Materiały Liturgiczne)
Tyt. okł.: Wielki Post, Okres Wielkanocy, Biały Tydzień
ISBN 83-86271-48-5
- 162 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330169
1184. MIŃNAH. Moed (pol.)
Miszna : Moed = (Święto) / pod red. nauk. Romana Marcinkowskiego ; Wydział Orientalistyczny
Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 297, [2] s. ; 24 cm.
Na grzbiecie ok. : T. II.
ISBN 978-83-7181-832-5
Sygn.: 335005
1185. MIŃNAH. Zera'im (pol.)
Miszna : Zeraim = (Nasiona) /
pod red. nauk. Romana Marcinkowskiego ; Wydział
Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 325, [2]
s. ; 24 cm.
Na grzbiecie okł.: T. I. – Tekst gł. tł. z hebr. Słowo wstępne także w jęz. hebr.
ISBN 978-83-7181-805-9
Sygn.: 335004
1186. Mission
Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität : Festschrift zumhundertjährigen Bestehen des
Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen 1911-2011 / hrsg. von
Mariano Delgado, Michael Sievernich. – St. Ottilien : EOS Verlag, cop. 2011. – 507 s. ; 25 cm. –
(ZMR Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft ; Jg. 95 (2011), Sonderband)
Indeks. – Tekst niem., ang. Streszcz. niem., ang.
ISBN 978-3-8306-7510-5
Sygn.: 335806
1187. Misterium
Misterium Chrystusa w roku liturgicznym : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi
Bogusławowi Nadolskiemu z okazji 55-lecia święceń kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej / red.
nauk. Jacek Nowak. – Poznań : Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum, 2012. –
449 s. : 1 il. kolor. ; 24 cm.
– „Dorobek naukowy i dydaktyczny ks. prof. Bogusława Nadolskiego" s. 16-40. – Jeden tekst w jęz. wł. Streszcz. w jęz. wł.
ISBN 978-83-62959-24-2
Sygn.: 335153
1188. Mit
Mit Galicji / pod red. nauk. Jacka Purchli, Wolfganga Kosa [et al.]. ; Międzynarodowe Centrum
Kultury, Wien Museum ; [autorzy tekstñw Matthias Beitl et al. ; red. Anastazja Oleśkiewicz ; tł.
Barbara Andrunik et al.]. – Krakñw : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. – 465, [2] s. : il.
kolor. ; 28 cm.
Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury we wspñłpracy z Wien Museum , 9.10.2014 - 8.03.2015 w Galerii
Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. – Tekst w jęz. pol, zawiera tłumaczenia z jęz. niem., ang. i ukr.
ISBN 978-83-63463-18-2
Sygn.: 132282
1189. Mit,
Mit, metafora, sekularyzacja : wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga / pod red. Roberta
Marszałka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. – 286, [1] s. ; 21 cm.
Książka jest owocem seminarium prowadzonego w Instytucie Filozofii UW w latach 2009-2012 oraz wspñłpracy humanistñw warszawskich i
krakowskich. – Indeksy. – Streszcz. łac.
ISBN 978-83-7383-611-2
Sygn.: 335880
1190. MIZERKIEWICZ, TOMASZ (1971- ).
Literatura obecna : szkice o najnowszej prozie i krytyce / Tomasz Mizerkiewicz. – Krakñw :
- 163 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 400 s. ; 21 cm. –
(Krytyka XX i XXI Wieku / Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki ; 21)
Bibliogr. s. 385-387. Indeks.
ISBN 978-83-242-2295-7
Sygn.: 336245
1191. MIZERKIEWICZ, TOMASZ (1971- ).
Po tamtej stronie tekstñw : literatura polska a nowoczesna kultura obecności / Tomasz
Mizerkiewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 303, [3] s. ; 21 cm. – (Seria
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 149)
Bibliogr. s. 287-294. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2570-6
Sygn.: 336225
1192. Młoda
Młoda myśl wschodnia / Adam Lelonek [et al.] ; wstęp Paweł Kowal. – Wrocław : Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2014. – 293 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7893-192-8 – ISBN 978-83-7893-049-5 (ePub i mobi)
Sygn.: 335409
1193. Młodość
Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań
naukowych : zbiñr studiñw / pod red. Adama Koseckiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski
Wojewñdztwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 150 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy niektñrych pracach. – Projekt wspñłfinansowany ze środkñw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewñdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Wojewñdztwa Kujawsko-Pomorskiego
ISBN 978-83-937545-3-3
Sygn.: 131926
1194. Mniej
Mniej prawa w działalności gospodarczej : mit czy rzeczywistość ? : materiały z konferencji z 28 i
29 września 2011, ktñra odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego / [red. Philippe Chauvin]. – Warszawa : [Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego], 2013. – 255 s. ; 24 cm.
Na s. tyt.: „Konferencja została zorganizowana wspñlnie przez Zakład międzynarodowego postępowania karnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum prawa francuskiego Uniwersytetñw w Poitiers i Warszawskiego, przy wsparciu Ambasady Francji w
Polsce". – Referaty w jęz. pol. fr.
ISBN 978-83-63397-19-7
Sygn.: 330218
1195. MOCZKODAN, RAFAŁ (1975- ).
„Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy : krytyka literacka na łamach „Wiadomości" w
latach 1946-1956 / Rafał Moczkodan. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja
Kopernika, 2013. – 436 s. ; 23 cm. – (Archiwum Emigracji : źrñdła i materiały do dziejñw emigracji
polskiej po 1939 roku ; 50)
Bibliogr. s. 410-419. Indeks.
ISBN 978-83-231-3100-7
Sygn.: 336283
1196. Modelling
Modelling of consumer behaviour and wealth distribution / ed. by Milan Ńčasný, Markéta Braun
Kohlová ; Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálnìch věd. – Praha : Matfyzpress, 2008. – 223,
[1] s. : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
- 164 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-80-7378-039-5
Sygn.: 330277
1197. Moderne
Moderne Malerei vom Impressionismus bis zur Gegenwart / hrsg. vom Cigaretten-Bilderdienst. –
Altona-Bahrenfeld : Cigaretten-Bilderdienst, cop. 1933. – 54 s. : il. kolor., portr. ; 29x40 cm.
Sygn.: 132045
1198. MODRZYK, ARIEL (1985- ).
Pomiędzy normatywizmem a realizmem : od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie
refleksyjnej krytyki społecznej / Ariel Modrzyk. – Krakñw : Korporacja Ha!art, 2013. – 213, [1] s.
: il. ; 23 cm. – (Teoria i Praktyka)
ISBN 978-83-62574-69-8
Sygn.: 336016
1199. Moje
Moje miejsce w rodzinie : podręcznik do nauki religii dla trzeciej klasy szkñł ponadgimnazjalnych /
pod red. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak ; [aut. katechez: Aleksandra Bałoniak et al.]. – Poznań :
Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 219, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Religia 3 : dla szkñł ponadgimnazjalnych – Podręcznik nr AZ-43-01/10-PO-1-14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej
Polski, z zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy trzeciej liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
ISBN 978-83-7516-566-1
Sygn.: 132221
1200. Moje
Moje miejsce w rodzinie : trzecia klasa szkñł ponadgimnazjalnych : poradnik metodyczny / pod
red. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak ; [oprac. zespñł: Aleksandra Bałoniak et al.]. – Poznań :
Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 214 s. ; 21 cm.
Na s. red. błędny ISBN: 978-83-568-5.
ISBN 978-83-7516-568-5
Sygn.: 335258
1201. Moje
Moje miejsce w świecie : podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy szkñł ponadgimnazjalnych /
pod red. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak ; [aut. katechez Aleksandra Bałoniak et al.]. – Poznań :
Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013. – 235, [4] s. :
il. kolor. ; 27 cm.
Tyt. grzb.: Religia dla szkñł ponadgimnazjalnych 2 – Podręcznik nr AZ-42-01-10-PO-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej
Polski, z zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy drugiej liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
ISBN 978-83-7516-471-8
Sygn.: 132220
1202. MOJSAK, KAJETAN.
Groteska w polskiej prozie narracyjnej : 1945-1968 / Kajetan Mojsak. – Warszawa : Fundacja
Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. – 396, [1] s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 368-[390]. Indeks.
ISBN 978-83-61750-43-7
Sygn.: 336252
1203. MOKRZECKI, LECH (1935- ).
Studium z dziejñw nauczania historii : rozwñj dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum
Akademickim do schyłku XVII w. / Lech Mokrzecki. – Gdańsk : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydaw., 1973. – 230, [1] s. ; 25 cm. – (Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo
Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. [Prace Komisji Nauk Społecznych i
- 165 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pedagogicznych] ; nr 46)
Bibliogr. s. 208-[223]. Indeks. – Wydano z pomocą finansową Polskiej Akademii Nauk – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 330151
1204. MOLĘDA-ZDZIECH, MAŁGORZATA.
Czas celebrytñw : mediatyzacja życia publicznego / Małgorzata Molęda-Zdziech. – Warszawa :
Difin, 2013. – 444 s. ; 23 cm. – (Engram)
Bibliogr. s. 389-423. Indeksy.
ISBN 978-83-7641-798-1
Sygn.: 336099
1205. MONITA, RAFAŁ.
Frydman : kościñł św. Stanisława BM / zdjęcia Rafał Monita ; tekst Andrzej Skorupa. – Krakñw :
Wydawnictwo Astraia, 2014. – 63, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na s. przedtyt.: Frydman - Fridmavágása. – Na wklejce rzut pionowy i przekrñj poprzeczny kościoła we Frydmanie. – Bibliogr. s. 62-[64].
ISBN 978-83-60569-72-6
Sygn.: 335665
1206. MONITA, RAFAŁ.
Niedzica : kościñł świętego Bartłomieja / [fot.] Rafał Monita ; [tekst:] Andrzej Skorupa. – Krakñw
: Wydawnictwo Astraia, 2013. – 63 s. : il. kolor. ; 25 cm.
– Bibliogr. s. 61-63.
ISBN 978-83-60569-61-0
Sygn.: 335680
1207. Monitoring
Monitoring wñd podziemnych w strefie granicznej Sudetñw w latach 2005-2012 : prezentacja
wynikñw badań wspñłpracy grupy ekspertñw hydrologñw i hydrogeologñw Republiki Czeskiej oraz
Rzeczypospolitej Polskiej w rejonie przygranicznym Police nad Metują-Kudowa-Zdrñj,
Krzeszñw-Adrńpach oraz w dorzeczu Ścinawki : informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej
= Groundwater monitoring in the border area of the Sudetes in 2005-2012 : presentation of the
research results of cooperation of the hydrologist and hydrogeologist expert group of the Czech
Republic and the Republic of Poland in the border area of Police nad Metujì-Kudowa-Zdrñj and
Krzeszñw-Adrńpach, and in the Ścinawka drainage basin : report of the Polish Hydrogeological
Survey / Agata Korwin-Piotrowska [et al. ; tł. Krzysztof Leszczyński]. – Warszawa : Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014. – 98, [1] s. : il. gł. kolor. ; 30 cm.
– Bibliogr., netogr. s. 93-95. – Tekst rñwnol. ang. i pol.
ISBN 978-83-7863-309-9
Sygn.: 132150
1208. Monitoring
Monitoring wñd podziemnych w strefie granicznej Sudetñw w latach 2005-2012 : prezentacja
wynikñw badań wspñłpracy grupy ekspertñw hydrologñw i hydrogeologñw Republiki Czeskiej oraz
Rzeczypospolitej Polskiej w rejonie przygranicznym Police nad Metują-Kudowa-Zdrñj,
Krzeszñw-Adrńpach oraz w dorzeczu Ścinawki : informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej
= Groundwater monitoring in the border area of the Sudetes in 2005-2012 : presentation of the
research results of cooperation of the hydrologist and hydrogeologist expert group of the Czech
Republic and the Republic of Poland in the border area of Police nad Metujì-Kudowa-Zdrñj and
Krzeszñw-Adrńpach, and in the Ścinawka drainage basin : report of the Polish Hydrogeological
Survey / Agata Korwin-Piotrowska [et al. ; tł. Krzysztof Leszczyński]. – Warszawa : Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014. – 98, [1] s. : il. gł. kolor. ; 30 cm.
– Bibliogr., netogr. s. 93-95. – Tekst rñwnol. ang. i pol.
ISBN 978-83-7863-309-9
Sygn.: 132149
- 166 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1209. MOORE, JOHNNIE (1983-).
Brudny Bñg : z Jezusem zmieniać świat / Johnnie Moore ; [przekł. Krzysztof Pachocki]. – Poznań
: Święty Wojciech Wydawnictwo, 2014. – 230, [4] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Dirty God : Jesus in the trenches
ISBN 978-83-7516-633-0
Sygn.: 330265
1210. MORAL, JOSÉ LUIS.
Giovani, fede e comunicazione : raccontare ai giovani l'incredibile fede di Dio nell'uomo / José
Luis Moral. – Leumann : Elledici, cop. 2008. – 245 s. ; 21 cm.
Na s. przedtyt.: Collana Pastorale Giovanile e Animazione : a cura del Centro Salesiano Pastorale Giovanile - Roma. Na okł. i grzb.: 2. – Bibliogr. s.
239.
ISBN 978-88-01-03927-6
Sygn.: 335108
1211. MORAL, JOSÉ LUIS.
Giovani senza fede? : manuale di pronto soccorso per ricostruire con i giovani la fede e la religione /
José Luis Moral. – Leumann : Elledici, cop. 2007. – 224 s. ; 21 cm.
Na s. przedtyt.: Collana Pastorale Giovanile e Animazione : a cura del Centro Salesiano Pastorale Giovanile - Roma. Na okł. i grzb.: 1. – Bibliogr. s.
218.
ISBN 978-88-01-03687-9
Sygn.: 335109
1212. MORAWSKI, STEFAN (1921-2004).
Na zakręcie : od sztuki do po-sztuki / Stefan Morawski. – Krakñw : Wydawnictwo Literackie,
1985. – .. 406, [4] s. ; 25 cm.
Indeks nazwisk.
ISBN 83-08-01278-7
Sygn.: 335442
1213. MOROZ, JACEK.
Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / Jacek Moroz. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. – 221, [3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 213-222.
ISBN 978-83-7383-641-9
Sygn.: 335763
1214. MORRIS, DESMOND (1928- ).
Zrozumieć niemowlę / Desmond Morris ; z ang. przeł. Krystyna Kozubal. – Warszawa : „Książka i
Wiedza", 1996. – 207, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Babywatching
ISBN 83-05-12819-9
Sygn.: 335491
1215. MORYTO, JERZY ZBIGNIEW.
Europa w czasach sztuki i szaleństwa / Jerzy Zbigniew Moryto. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2012. – 491 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-399-8
Sygn.: 335704
1216. MOŚCICKI, PAWEŁ (1981- ).
Idea potencjalności : możliwość filozofii według Giorgio Agambena / Paweł Mościcki. –
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN.
Wydawnictwo, cop. 2012. – 429, [1] s. ; 21 cm. – (NH Nowa Humanistyka ; t. 5)
Seria zainicjowana [...] w ramach programu Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej TSL Konferencji Kierownikñw Filologicznych Studiñw
- 167 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Doktoranckich. – Bibliogr. s. 411-424. Indeks.
ISBN 978-83-61757-31-3
Sygn.: 336247
1217. MOTAK, DOMINIKA.
Między transcendencją a immanencją : religia w myśli Georga Simmla / Dominika Motak. –
Krakñw : Wydawnictwo Libron, cop. 2013. – 234 s. ; 23 cm.
– Bibliogr. s. 209-224. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-62196-84-5
Sygn.: 335937
1218. MOWINCKEL, SIGMUND (1884-1965).
The Psalms in Israel's worship. Vol. 2 / Sigmund Mowinckel ; transl. by D. R. AP-Thomas. –
Oxford : Basil Blackwell, 1962. – [12], 303 s. ; 25 cm.
Na s. tyt.: In two volumes. – Bibliogr. s. 271-289. Indeksy.
Sygn.: 132102
1219. MOWINCKEL, SIGMUND (1884-1965).
The Psalms in Israel's worship. Vol. 1 / Sigmund Mowinckel ; transl. by D. R. AP-Thomas. –
Oxford : Basil Blackwell, 1962. – XXII, [2], 246 s. ; 25 cm.
Na s. tyt.: In two volumes.
Sygn.: 132103
1220. Mówili
Mñwili w Wolnej... : Rozgłośnia Polska RWE / [pomysłodawca Wojciech Borowik ; red. Andrzej
Krajewski]. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, cop. 2012. – 222, [2] s. : il. (w tym kolor.) ;
35 cm.
– Tyt. okł.: Sekcja polska RWE – Indeks pracownikñw Rozgłośni Polskiej RWE. – Album.
ISBN 978-83-63631-23-9
Sygn.: 131992
1221. MRHAĈOVÁ, EVA (1936- ).
Zvìřata v české a polské frazeologii a idiomatice : česko-polský a polsko-český slovnìk / Eva
Mrhačová, Renáta Ponczová. – Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity ; Ńenov : Tilia,
2003. – 268, [3] s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 265-268.
ISBN 80-7042-623-3 (FFOU) – ISBN 80-86101-75-4 (Tilia)
Sygn.: 335534
1222. MROZEK-DUMANOWSKA, ANNA.
Religia a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Akson,
2014. – .. 291 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 271-291.
ISBN 978-83-7452-078-2
Sygn.: 335433
1223. MROZIK, AGNIESZKA (1979- ).
Akuszerki transformacji : kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku / Agnieszka Mrozik.
– Warszawa : Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, cop. 2012. – .. 438
s. ; 23 cm. – (Lupa Obscura)
– BIbliogr. s. 411-428. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-61757-32-0 (Pro Cultura Litteraria)
Sygn.: 336347
1224. MRÓZ, MIROSŁAW (1958- ).
- 168 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Tajemnica ludzkiej nieprawości : aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i
wadach głñwnych / ks. Mirosław Mrñz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2010. – 626, [5] s. : il. kolor. ; 27 cm. – (Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 573-609. Indeks.
ISBN 978-83-231-2522-8 (opr. twarda) – ISBN 978-83-231-2521-1 (opr. miękka)
Sygn.: 132188
1225. MRZYGŁÓD, PIOTR (1971- ).
Między „metafizyką absurdu" i „absurdem metafizyki" : projekt dekonstrukcji metafizyki
klasycznej w egzystencjalistycznej myśli Lwa Szestowa / Piotr Mrzygłñd ; Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2014. – 354 s. ; 24 cm. –
(Rozprawy Naukowe ; 99)
Bibliogr. s. [323]-340. – Streszcz. oraz spis treści w jęz. ang. i ros.
ISBN 978-83-63642-20-4
Sygn.: 335157
1226. MŚCISŁAWSKI, ŁUKASZ (1976- ).
Wyzwania realizmu : strukturalne i konceptualne zagadnienia teorii kwantñw w świetle badań nad
kwantową grawitacją Chrisa Ishama / Łukasz Mścisławski. – Krakñw : Copernicus Center Press,
2014. – 293 s. ; 24 cm.
Stanowi nieznacznie zmodyfikowaną wersję pracy doktorskiej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Filozoficzny, Krakñw, 2011). – Bibliogr.
s. 275-289. Indeks.
ISBN 978-83-7886-095-2
Sygn.: 336011
1227. MUCHACKI, MATEUSZ.
Cywilizacja informatyczna i Internet : konteksty wspñłczesnego konsumenta TI /
Muchacki. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2014. – 145 s. ; 24 cm.
Mateusz
Bibliogr. s. 127-140. Indeks.
ISBN 978-83-7850-497-9
Sygn.: 336100
1228. MUMFORD, LEWIS (1895-1990).
Mit maszyny. T. 2, Pentagon władzy / Lewis Mumford ; przekł. Michał Szczubiałka ; posł.
Mateusz Falkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 747, [1] s. : il. ; 21 cm. –
(Myśleć)
Tyt. oryg.: The myth of the machine. – Bibliogr. s. 659-703. Indeks.
ISBN 978-83-01-17035-6 (t. 1-2) – ISBN 978-83-01-17765-2 (t. 2)
Sygn.: 335883
1229. MURAWSKI, MARIAN (1932- ).
Marian Murawski : ilustracje / [oprac. graf., skład i łamanie Błażej Ostoja Lniski ; tł. Piotr Szymor,
Anthony Way ; red. Piotr Szymor]. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych : Towarzystwo
Przyjaciñł Sztuk Pięknych, 2013. – 271 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Tekst w jęz. pol., ang.
ISBN 978-83-63594-34-3
Sygn.: 132185
1230. MURAWSKI, ROMAN (1930- ).
Historia katechezy. Cz. 1, Katecheza w pierwszych wiekach / Roman Murawski. – Warszawa :
Wydawnictwo Salezjańskie, 2011. – 430, [1] s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 407-[431]. – Dla studentñw katechetyki, katechetñw, duszpasterzy.
ISBN 978-83-7201-424-5
Sygn.: 335804
- 169 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1231. Museum
Museum of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem also called of Rhodes,
also called of Malta, in the Palace of the Grand Master on Rhodes. – [S.l. : Communications
Secretariat of the Grand Magistry of the Sovereign Military Order of Malta, 1999?]. – 71, [5] s. : il. ;
24 cm.
Sygn.: 335474
1232. Musicie
Musicie od siebie wymagać : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; [Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II w Lublinie]. Katedra Pedagogiki Katolickiej. Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Stalowa Wola : [s. l.], 2007 (Sandomierz : Drukarnia
Diecezjalna). – 192, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-925000-4-9
Sygn.: 335512
1233. MUSSOLINI, BENITO (1883-1945).
Pamiętnik z czasñw wojny / Benito Mussolini ; [przekł. autoryz. Jñzefa Birkenmajera]. – Poznań :
Wydaw. Polskie R. Wagnera, [1931]. – .. [6], 191, [3] s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Sygn.: 335448
1234. MYRTA, LUCJAN (1946- ).
Bursztyn - Lucjan Myrta / [aut. tekstñw i opisñw Joanna Grążawska et al.]. – Bydgoszcz : Oficyna
Wydawnicza Excalibur, cop. 2007. – 159, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
– Tyt. grzb.: Myrta - bursztyn
ISBN 83-916078-5-2
Sygn.: 132163
1235. MYSZKOWSKI, RAFAŁ.
Klucz do lektury „Pieśni duchowej" św. Jana od Krzyża : studium relacji oblubieńczej / Rafał
Myszkowski. – Krakñw : Wydawnictwo Karmelitñw Bosych, 2013. – 175 s. ; 21 cm. –
(Komentarze Sanjuanistyczne)
Bibliogr. s. 165-170.
ISBN 978-83-7604-228-2
Sygn.: 334989
1236. MYŚLAK, EWA.
System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej / Ewa Myślak. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 131, [3] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 125-130. Źrñdła internetowe s. 131.
ISBN 978-83-233-3806-2
Sygn.: 336391
1237. Myślą
Myślą i słowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / pod red. Łukasza Adamskiego i
Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. – Warszawa :
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2014. – 495, [3] s., [20] s. tabl. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-935192-3-1
Sygn.: 335921
1238. Myths,
Myths, perceptions, policy : a symposium = Mity, uwagi, polityka : sympozjum. – Warszawa :
Ośrodek Badania Stosunkñw Wschñd-Zachñd, 1970. – XXIV, 108 s. ; 20 cm. – (Archiwum
Przekładñw i Opracowań / Ośrodek Badania Stosunkñw Wschñd-Zachñd ; Nr 40(83))
Na prawach rękopisu. – Do użytku wewnętrznego.
- 170 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330182
1239. Na Zachodzie
Na Zachodzie : księga wspomnień / [red. Jan Przanowski, Stanisław Smoleński] ; Związek
Bojownikñw o Wolność i Demokrację. Koło przy Polskim Radiu i Telewizji. – Warszawa :
Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1972. – 111, [1] s. ; 21 cm.
Sygn.: 330100
1240. NAAR-KING, SYLVIE.
Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi / Sylvie Naar-King, Mariann Suarez ; tł.
Marta Kapera. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – XX, 262 s. : il. ; 24
cm. – (Psychiatria i Psychoterapia)
Tyt. oryg.: Motivational interviewing with adolescents and young adults – Bibliogr. s. 225-251. Indeks. – Dla psychologñw klinicznych, specjalistñw
zajmujących się leczeniem uzależnień, pracownikñw socjalnych, terapeutñw oraz psychiatrñw opiekujących się młodzieżą; może zainteresować
pediatrñw, pielęgniarki i innych pracownikñw służby zdrowia.
ISBN 978-83-233-3290-9
Sygn.: 335844
1241. Nadawać
Nadawać znaczenie : uwagi o filozofii kultury / pod red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera. –
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2013. – 287, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-074-2
Sygn.: 335154
1242. NADOLNA, MARIA.
Zarządzanie procesami a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne / Maria Nadolna, Anna
Skowronek-Mielczarek. – Warszawa : CeDeWu : Księgarnia Ekonomiczna, 2014. – 188 s. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 181-184.
ISBN 978-83-7556-658-1
Sygn.: 336134
1243. NADROWSKI, HENRYK (1941- ).
Sacrum czasoprzestrzeni : reinterpretacja, kontrowersje, świat wartości / Henryk Nadrowski. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 803 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 744-792. – Spis treści rñwnież ang., fr., niem. – Streszcz. ang., fr. i niem.
ISBN 978-83-7780-259-5
Sygn.: 335046
1244. N!3AG!3ARJUNA (1..-1..).
Filozofia pustki i wspñłzależnego wyłaniania / Nagardżuna ; przeł., oprac. i przedm. opatrzył Artur
Przybysławski. – Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014. – 195 s. ; 24 cm.
Na s. red. tyt. oryg. w jęz. tybetańskim. – Bibliogr. s. 192-193. – Finansowanie: Uniwersytet Jagielloński. Katedra Porñwnawczych Studiñw
Cywilizacji – Tekst częśc. tybetański ; tł. z jęz. tybetańskiego.
ISBN 978-83-61199-92-2
Sygn.: 335775
1245. Nagroda
Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013 / [red. i projekt graf. Wojciech
Gorączniak i Janusz Marciniak]. – Poznań : Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego, 2013.
– [28] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Wystawa konkursowa miała dwie odsłony. Pierwsza: Aula UAP, 22.03-12.04.2013, druga: Galeria BWA w Gorzowie Wlkp., 12.04-5.05.2013. – Opis
wg okł.
ISBN 978-83-63533-08-3
Sygn.: 132047
- 171 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1246. NAJDER, ZDZISŁAW (1930- ).
Wymiary polskich spraw : (1982 - 1990) / Zdzisław Najder. – Warszawa : Wolne Pismo Most,
1990. – 195, [4] s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. [197].
Sygn.: 330035
1247. Namiętnie
Namiętnie kochać świat : teologia laikatu według św. Josemarìi Escrivy (1902-1975) / pod red.
Jana Perszona, Piotra Roszaka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2012. – 260 s. ; 23 cm. – (Scripta Theologica Thoruniensia ; 23)
Bibliogr. s. 257-258. – Tekst częśc. tł. z jęz. hisz.
ISBN 978-83-231-2916-5
Sygn.: 335073
1248. NAREWSKA, DOROTA.
Ks. Roman Archutowski : męczennik / [tekst Dorota Narewska]. – Warszawa : Prymasowska
Fundacja im. Kard. Augusta Hlonda : nakł. Agencji Reklamowo-Wydawniczej Arkadiusz
Grzegorczyk, 1999. – 46 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-86902-33-7
Sygn.: 335520
1249. Narracyjność
Narracyjność języka i kultury : literatura i media / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 285 s. : il. ; 21 cm. –
("Czerwona Seria" Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; 29)
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-7784-440-3
Sygn.: 336035
1250. „Natchnienia
„Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny..." : studia i szkice o libretcie / pod red.
Elżbiety Nowickiej i Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk.
Komisja Filologiczna i Komisja Muzykologiczna. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciñł Nauk, 2013. – 242 s. ; 24 cm.
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7654-249-2
Sygn.: 336300
1251. Nauka
Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod
red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogñrskiej ;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 359, [1] s. : il. ;
24 cm. – (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 7). – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka =
Science, Didactics, Practice ; 154)
Materiały z konferencji „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", zorganizowanej przez Zakład Systemñw Informacyjnych
Instytutu Informacji Naukowej i Studiñw Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ktñra odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2013 r. –
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. ang., streszcz. ang. i pol., spis treści także ang.
ISBN 978-83-64203-28-2 – – ISBN 978-83-64203-35-0 (Mobi Pocket)
Sygn.: 336090
1252. Nauki
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego
Czecha i Andrzeja Szplita. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – 835
s. : il. ; 24 cm. – (Praca Naukowa)
- 172 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Publikacja jest wyborem z licznych opracowań zgłoszonych na spotkanie konferencyjne „Nauki o zarządzaniu - u początkñw i wspñłcześnie"
zorganizowane w czerwcu 2011 roku. – Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7875-095-6
Sygn.: 330216
1253. Nawracajcie
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię : przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, przez wiarę
i chrzest do świadectwa / [pod red. Szymona Stułkowskiego] ; Komisja Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha,
Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2014. – 398, [1] s. ; 21 cm + 1CD. – (Program duszpasterski
Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 : przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie : przez wiarę i
chrzest do świadectwa ; rok 2014/2015)
Tyt. grzb.: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 –
ISBN 978-83-7516-757-3
Sygn.: 335260
1254. NAWROCKI, RAFAŁ (nauki filologiczne).
Prñg - intruzje i przekroczenia : o transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu / Rafał
Nawrocki. – Toruń ; Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2014. – 335 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 327-335.
ISBN 978-83-62363-95-7
Sygn.: 336196
1255. NAWROT, JANUSZ (1960- ).
Przyjaźń w „Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym
Testamencie / Janusz Nawrot. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 559, [1] s. ; 24
cm. – (Seria Nauki Teologiczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN
1731-0903 ; nr 4)
Literatura s. 516-555. – Streszcz. ang.
ISBN 83-232-1416-6
Sygn.: 335045
1256. NEITZEL, SÖNKE.
Żołnierze : protokoły walk, zabijania i umierania / Sönke Neitzel, Harald Welzer ; [przekł. Viktor
Grotowicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 510, [2] s. : il. ; 22 cm. –
(Seria Historyczna / Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 18). – (Kroki / Schritte)
Na s. red., w tyt. oryg. powtñrzony przyimek „vom". – Bibliogr. s. 493-507.
ISBN 978-83-63855-87-1
Sygn.: 336412
1257. Nekropolie
Nekropolie Łęczycy : piękno ukryte w detalu / [red. Lucyna Sztompka ; tekst Mirosław
Pisarkiewicz ; fot. Przemysław Marynowski ; wybñr i opis zdj. Alicja Łosińska] ; Towarzystwo
Naukowe Płockie. Oddział w Łęczycy, Towarzystwo Miłośnikñw Ziemi Łęczyckiej, Archiwum
Państwowe w Płocku. Oddział w Łęczycy. – Łęczyca : Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział :
Towarzystwo Miłośnikñw Ziemi Łęczyckiej, 2013. – 120 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-60348-62-8 (TNP. O)
Sygn.: 330139
1258. NĘCKI, ZBIGNIEW (1947- ).
Komunikowanie interpersonalne / Zbigniew Nęcki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
- Wydaw., 1992. – .. 187 s. : wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 179-185.
ISBN 83-04-03878-1
Sygn.: 335603
- 173 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1259. NICOLSON, NIGEL (1917- ).
Berühmte englische Landsitze / Nigel Nicolson ; mit Photos von Kerry Dundas ; [die Übertragung
aus dem Englischen besorgte Erika Schindel]. – Fankfurtam am Main : Ariel Verlag, cop. 1965. –
288 s. : il., fot., plany ; 32 cm.
Tyt. oryg.: Great houses of Britain
Sygn.: 131884
1260. Nie
Nie tylko niezłomni i kolaboranci... : postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989 / pod
red. Tadeusza Wolszy i Przemysława Wñjtowicza ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 415, [1] s. ; 25 cm. – (Dziennikarze,
Twñrcy, Naukowcy)
Indeks.
ISBN 978-83-7629-674-6
Sygn.: 336091
1261. „Nie
„Nie należy dopuszczać do publikacji" : cenzura w PRL : zbiñr studiñw / pod red. Grażyny Gzelli i
Jacka Gzelli. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 258 s. ;
23 cm.
– Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-231-3061-1
Sygn.: 336109
1262. NIEDERBERGER, JUDITH.
„Making the difference between mutual destruction and survival" : Amerikanische
Rüstungskontrollpolitik unter Dwight D. Eisenhower, 1953-1960 / Judith Niederberger. – Zürich :
Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH, cop. 2001. – 424 s. ; 21 cm. –
(Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung, ISSN 1423-3894 ; Nr. 62)
Bibliogr. s. 409-418. – Streszcz. ang.
ISBN 3-905641-78-X
Sygn.: 330237
1263. NIEDZIAŁKOWSKI, STEFAN (1945- ).
Teatr sztuki mimu = Mime art theatre / dyrektor artystyczny Stefan Niedziałkowski ; [teksty i
rps(y) Stefan Niedziałkowski ; koncepcja i red. albumu Stefan Niedziałkowski, Małgorzata
Zdrojek-Toniszewska ; tł. na jęz. ang. Aleksandra Engler-Malinowska]. – Warszawa : Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, [2014]. – 100, [7] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Data wyd. wg bazy BNPol online. – Indeks. – Tekst rñwnol. pol. i ang.
ISBN 978-83-63276-30-0
Sygn.: 132316
1264. „Niemiecki
„Niemiecki Wschñd" : wyobrażenia - misja - dziedzictwo / wybñr, wstęp, opracowanie Christoph
Kleßmann; przekład Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałążny. – Poznań : Wydawnictwo
Nauka i Innowacje, 2014. – 420, [1] s. ; 21 cm. – (Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 37)
Bibliogr. s. 399-400, przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-63795-99-3
Sygn.: 335407
1265. Niepokoje
Niepokoje : twñrczość Tadeusza Rñżewicza wobec Zagłady / red. nauk. Piotr Krupiński. –
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. – 248 s., [2] s. tabl. :
- 174 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
il. ; 21 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-61850-27-4
Sygn.: 336231
1266. NIEŚCIOR, LEON (1962- ).
Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej / Leon Nieścior. – Wrocław : Papieski Wydział
Teologiczny, 2013. – 431 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 395-421. – Streszcz. w jęz. ang., spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-63642-13-6
Sygn.: 330221
1267. Nietzsche
Nietzsche : prowokator czy moralista? / pod red. Stanisława Gromadzkiego. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 247 s. ; 23 cm. – (Nietzsche Seminarium ; t. 3)
Tekst częśc. tł. z jęz. niem., streszcz. ref. w jęz. niem.
ISBN 978-83-7611-873-4
Sygn.: 335919
1268. NIEWĘGŁOWSKA, ANETA (1971- ).
Obñz piłsudczykowski i jego wizje polityki wschodniej / Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski ;
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 220 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 212-220.
ISBN 978-83-7051-741-0
Sygn.: 335147
1269. NIEZNAŃSKI, EDWARD (1938- ).
Podstawy filozofii / Edward Nieznański. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. – XII, 78 s.
: il. ; 21 cm. – (Podręczniki Prawnicze)
Na s. red. ISBN e-book. – Indeks.
ISBN 978-83-255-4619-9 – ISBN 978-83-255-4620-5 (e-book)
Sygn.: 335863
1270. NIKULIN, NIKOLAJ NIKOLAEVIĈ (1923-2009).
Deutsche und österreichische Malerei : Ermitage / [zusammengestellt, eingeleitet und erläutert von
Nikolai Nikulin und Boris Aswaristsch ; aus dem Russischen übertragen von Gertrud Chwostowa
und Anneliese Klostermann]. – Graz : Akademische Druck-u. Verlagsanstalt ; Leningrad :
Aurora-Kunstverlag, 1986. – 429, [1] s., S. 81-407 tabl. ; 34 cm.
ISBN 3-201-01299-8
Sygn.: 131991
1271. Niska
Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polakñw : diagnoza społeczna 2013 : raport
tematyczny / red.: Irena E. Kotowska. – Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej :
Centrum Rozwoju Zasobñw Ludzkich, 2014. – 124 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobñw Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna
2009-2013", zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). – Bibliogr. s. 105-112.
– Publikacja dostępna rñwnież w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-61638-74-2
Sygn.: 132145
1272. NIŻNIK-MUCHA, AGATA.
Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /
Agata Niżnik-Mucha. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 340, [1] s. ; 21 cm.
- 175 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 327-337.
ISBN 978-83-7666-329-6
Sygn.: 335267
1273. NOSOWSKI, ZBIGNIEW (1961- ).
Krytyczna wierność : jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują / Zbigniew Nosowski ; słowo
wstępne Grzegorz Ryś. – Warszawa : Biblioteka „Więzi", cop. 2014. – 236, [4] s. ; 21 cm. –
(Biblioteka „Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 296)
ISBN 978-83-62610-54-9
Sygn.: 334988
1274. Novgorodskaâ
Novgorodskaâ ikona XII-XVII vekov / [vvodnaâ stat'â D. S. Lihačeva ; vstupitel'naâ stat'â V. K.
Laurina, V. A. Puńkarev]. – Leningrad : Avrora, 1983. – 341, [3] s. : il. głñwnie kolor. ; 35 cm.
Bibliogr. s. 336-[342]. Indeks.
Sygn.: 131993
1275. Nowa
Nowa cywilizacja : dwieście lat polskiej fantastyki naukowej / wyboru dokonał Zbigniew
Przyrowski ; il. Alina i Daniel Mrozowie. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973. – 238, [1] s. : il. ;
29 cm.
Zawiera noty o autorach.
Sygn.: 131951
1276. NOWACKI, DARIUSZ (1965- ).
Wielkie Wczoraj / Dariusz Nowacki. – Krakñw : Zielona Sowa : Studium Literacko-Artystyczne
przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 155, [3] s. ; 21 cm. – (Punkt
Krytyczny t. 2)
Ser. gł.: Biblioteka „Studium" ; t. 66. – Nota bibliograficzna s. 151-152. Indeks.
ISBN 83-7389-739-9
Sygn.: 335493
1277. NOWACZYŃSKI, ADOLF (1876-1944).
Plewy i perły / Adolf Nowaczyński. – Wyd. 2. – Warszawa : Presspol : Planeta, 1991. – 294 s. ; 21
cm.
ISBN 83-85300-00-7
Sygn.: 330087
1278. NOWAK, ADAM (1927- ).
Wspomnijcie na minione dni : z dziejñw Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie / Adam
Nowak. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 91 s. : il. kolor. ; 21
cm.
Aneksy. – Bibliogr. s. 90.
ISBN 978-83-7793-179-0
Sygn.: 335226
1279. NOWAK, ANDRZEJ (1960- ).
Dzieje Polski. T. 1, Skąd nasz rñd (do roku 1202) / Andrzej Nowak. – Krakñw : Biały Kruk,
2014. – 383 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7553-160-2
Sygn.: 132309
1280. NOWAK, ANDRZEJ (1960- ).
Putin: źrñdła imperialnej agresji / Andrzej Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2014. – 419,
- 176 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
[1] s. ; 22 cm.
Indeks. – Zbiñr tekstñw opublikowanych przez aut. w latach 2003-2014 oraz wybñr rozmñw, drukowanych w pismach Tygodnik Powszechny, Gazeta
Polska i Rzeczpospolita.
ISBN 978-83-61967-66-8
Sygn.: 336436
1281. NOWAK, ANDRZEJ (1960- ).
Uległość czy niepodległość / Andrzej Nowak. – Krakñw : Biały Kruk, 2014. – 255, [1] s. : il. (w
tym kolor.) ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7553-178-7
Sygn.: 336385
1282. NOWAK, EWA (politologia).
Ustanawianie agendy politycznej przez media : efekt newsa w Polsce / Ewa Nowak. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – .. 356 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 319-347. Indeks.
ISBN 978-83-7784-511-0
Sygn.: 336158
1283. NOWAK, MACIEJ (1970- ).
Na łuku elektrycznym : o pisaniu Andrzeja Bobkowskiego / Maciej Nowak. – Warszawa :
Biblioteka „Więzi", cop. 2014. – 518, [1] s., [30] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm. – (Biblioteka „Więzi",
ISSN 0519-9336 ; t. 300)
Bibliogr. s. 459-498. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-62610-70-9
Sygn.: 336307
1284. NOWAK, PIOTR (1966- ).
Podpis księcia : rozważania o mocy i słabości / Piotr Nowak ; Fundacja Augusta hr.
Cieszkowskiego. – Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2013. – 521, [1] s. ; 21 cm. –
(Biblioteka Kwartalnika „Kronos")
Bibliogr. s. 479-496. Indeks. – Streszcz. ang., ros.
ISBN 978-83-62609-08-6
Sygn.: 335862
1285. NOWAK, SZYMON (1973- ).
Warszawa 1944 : alternatywna historia Powstania Warszawskiego / Szymon Nowak. – Warszawa :
Fronda, [2014]. – 350, [1] s. : il. 21 cm.
Data wydania na podstawie strony internetowej wydawcy. – Bibliogr. s. 341-[351].
ISBN 978-83-64095-35-1
Sygn.: 335541
1286. NOWAK, TADEUSZ (1913-1994).
Z dziejñw techniki wojennej w dawnej Polsce / Tadeusz Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965. – 335 s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 303-322. Indeks.
Sygn.: 330159
1287. NOWAK, ZOFIA.
Władysław Zamoyski a spñr o Morskie Oko w latach 1889-1909 / Zofia Nowak. – Krakñw :
Oficyna Podhalańska : „Secesja", 1992. – 158, [2] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 83-85483-17-9
Sygn.: 330062
- 177 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1288. NOWAKOWA, JANINA.
Rozmieszczenie komñr celnych i przebieg drñg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku / Janina
Nowakowa. – Wrocław : nakł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1951. – 226 s., [1] k. tabl.
złoż. luz. (mapa) ; 26 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A = Travaux de
la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A ; nr 43)
Tyt. dod.: Rozmieszczenie komñr celnych na Śląsku – „Żrñdła" s. 209-211, bibliogr. s. 213-216. Indeks.
Sygn.: 132166
1289. Nowe
Nowe media : wyzwania i ograniczenia / red. nauk. Tomasz Gackowski ; Uniwersytet
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. – Warszawa : Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 244, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Media Początku XXI Wieku ; t. 21)
Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7545-475-8
Sygn.: 336115
1290. Nowgorod
Nowgorod : Architektur- und Kunstdenkmäler 11. bis 18. Jahrhundert : Architektur, Fresken,
Archäologische Funde, Angewandte Kunst, Ikonen, Altrussische Buchmalerei / [Einl. von D. S.
Lichatschow ; Übersicht von W. W. Gormin ; aus dem russ. übertr. von J. N. Afonkin ; Fot. von W.
E. Barnew]. – Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1984. – 33, [1] s., [202] s. tabl. kolor., 1 tabl. k.
złoż. : il. ; 35 cm.
Tyt. oryg.: Novgorod
Sygn.: 131994
1291. NOWICKI, JACEK.
Drogi ewolucji kultury / Jacek Nowicki. – Warszawa : Instytut Badań Społecznych i
Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza , cop. 2000. – 64 s. ; 21 cm. – (Zeszyty
Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza
Kelles-Krauza ; z. 5)
ISBN 83-87367-91-5
Sygn.: 335358
1292. O opinii
O opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej : III
posiedzenie 13 sierpnia 1997 r. / Rada Integracji Europejskiej. – Warszawa : Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, cop. 1997. – 46, [3] s. ; 29 cm. – (Monitor Integracji Europejskiej.
Materiały)
Sygn.: 132180
1293. O własnej
O własnej promocji środkñw przekazu w Polsce - między teorią a praktyką / red. nauk. Anna
Jupowicz-Ginalska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. –
Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2013. – 217, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Media Początku XXI Wieku ; t. 23)
Bibliogr. przy art. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7545-499-4
Sygn.: 336114
1294. OBIEDZIŃSKI, PAWEŁ.
Władza papieża i Kolegium Biskupñw w Kościele : natura teologiczna i wzajemne relacje w ujęciu
ks. Piotra Semenenki CR / Paweł Obiedziński. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
- 178 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnictwo Naukowe, 2014. – 320, [5] s. ; 21 cm.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Krakñw 2009. – Bibliogr. s. 311-320.
ISBN 978-83-7438-387-5
Sygn.: 335248
1295. Oblicza
Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej : aspekty prawno-historyczne i teologiczne / red. Piotr
Jaskñła [et al.]. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, 2014. – 387, [3] s. ; 24 cm. – (Seria: Ekumenizm i Integracja / Uniwersytet Opolski.
Wydział Teologiczny. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją ; nr 30)
ISBN 978-83-63950-40-8
Sygn.: 335304
1296. OBOLEVITCH, TERESA (1974- ).
Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego : o. Gieorgij Fłorowski, Włodzimierz Łosski i inni /
Teresa Obolevitch. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 351 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 297-341. Indeks.
ISBN 978-83-7886-111-9
Sygn.: 334997
1297. Obraz
Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89 / pod red. Andrzeja Wernera i Tomasza
Żukowskiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich
PAN. Wydawnictwo, 2013. – 483 s. ; 21 cm. – (Materiały Pracowni Wspñłczesnej Literatury i
Komunikacji Społecznej IBL PAN)
Indeks.
ISBN 978-83-61757-38-2
Sygn.: 336233
1298. OBREMSKI, KRZYSZTOF (1953- ).
Wizerunki medialne politykñw: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski / Krzysztof
Obremski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 209, [5]
s., [2] k. tabl. kolor. ; 24 cm.
Notka bibliogr. s. [213].
ISBN 978-83-231-3021-5
Sygn.: 336174
1299. Obszary
Obszary badań wizerunku / red. nauk. Alicja Waszkiewicz ; Instytut Dziennikarstwa Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Polityczych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 149 s. : il. ; 21 cm.
Zawiera rys. i tab. – Bibliogr. po rozdz. – Streszcz. rozdz. w jęz ang.
ISBN 978-83-7545-410-9
Sygn.: 336039
1300. Ocalone
Ocalone krñlestwo : twñrczość dla dzieci - perspektywy badawcze - problemy animacji / red. nauk.
Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. – Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
U dołu s. tyt.: Sztambuch przyjaciñł profesor Joanny Papuzińskiej.
ISBN 978-83-61464-07-5
Sygn.: 330111
1301. OCZKO, PIOTR (1973- ).
Gabinet Farfurowy w Pałacu w Wilanowie : studium historyczno-ikonograficzne / Piotr Oczko,
- 179 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Jan Pluis. – Warszawa : Muzeum Pałacu Krñla Jana III w Wilanowie, 2013. – 199, [1] s. : il. kolor. ;
28 cm.
Na dok. błędnie zapisany ISBN, nazwa wydawcy w cop. – Bibliogr. s. 185-189. – Streszcz. pol., hol.
ISBN 978-8363580-29-2
Sygn.: 131921
1302. Od aforyzmu
Od aforyzmu do zinu : gatunki twñrczości słownej / red. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp
Agnieszka Karpowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – .. 578 s.
: il. ; 24 cm. – (Wiedza o Kulturze)
Bibliogr. s. 570-575.
ISBN 978-83-235-1181-6
Sygn.: 336304
1303. Od Mickiewicza
Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza
Lubelskiego. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop.
2014. – 442 s. : il. ; 24 cm. – (Literatura na Ekranie)
Indeks. – Filmogr. s. 426-431.
ISBN 978-83-242-2352-7
Sygn.: 336193
1304. Odkrywanie
Odkrywanie znaczeń w języku / red. nauk. Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 332 s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konferencji, ktñra odbyła się w październiku 2010 roku w Uniwersytecie Warszawskim. – Bibliogr. przy ref. – Tekst częśc. w jęz. czes. –
Streszcz. ref. w jęz. ang.
ISBN 978-83-235-0993-6
Sygn.: 336194
1305. Okiem
Okiem operatora / Ryszard Lenczewski [et al.]. – Łñdź : Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna, 2014. – 168, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Warsztat Realizatora Filmowego i
Telewizyjnego ; z. 22)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-87870-90-4
Sygn.: 132320
1306. OKULICZ-KOZARYN, RADOSŁAW (1961- ).
Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce / Radosław Okulicz-Kozaryn. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 194, [2] s. ; 25 cm. – (Seria Filologia
Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 144)
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2515-7
Sygn.: 336148
1307. OLENDEREK, JOANNA.
Łñdzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. T. 2, Osiedla i obiekty mieszkalne /
Joanna Olenderek. – Łñdź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2012. – 204 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 200-204. Indeksy. – Streszcz. ang. i niem.
ISBN 978-83-7729-088-0
Sygn.: 132271
1308. OLESIK, MARTA (1985- ).
Mieszczanin na gñrze Moria : Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu /
- 180 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Marta Olesik. – Warszawa : Sic!, 2014. – 329, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 324-327.
ISBN 978-83-61967-75-0
Sygn.: 335873
1309. OLIVERA CASTILLO, JORGE (1961- ).
Cenizas alumbradas = Blask popiołu / Jorge Olivera Castillo ; trad. /przekł. Marcin Sarna. –
Varsovia : Fondaciñn „Instituto Lech Walesa" , [2010]. – 104, [2] s. ; 21 cm.
R. wyd. wg BNPol online. – Tekst rñwnol. hisz. i pol.
ISBN 978-83-914121-9-0
Sygn.: 330259
1310. OLSEN, BJ!/ORNAR (1958- ).
W obronie rzeczy : archeologia i ontologia przedmiotñw / Bjørnar Olsen ; przeł. Bożena
Shallcross. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2013. – 289, [1] s. : il. ;
21 cm. – (NH Nowa Humanistyka ; t. 2)
Tyt. oryg.: In defense of things – Bibliogr. s. 264-[283]. Indeks.
ISBN 978-83-61552-74-1
Sygn.: 335967
1311. OLSZAŃSKI, KAZIMIERZ (1923-2002).
Juliusz Kossak / Kazimierz Olszański. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1988. – 145 s., [354] s. tabl. : il. ; 34 cm.
Streszcz. ang. – Spis il. oraz treści także ang.
ISBN 83-04-02930-8
Sygn.: 131894
1312. OLSZAŃSKI, KAZIMIERZ (1923-2002).
Wojciech Kossak / Kazimierz Olszański. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo, 1976. – 76, [2] s., [142] s. tabl., 24 k. tabl. : il. ; 35 cm.
Streszcz. ang.
Sygn.: 131895
1313. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK, JUSTYNA.
Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretñw
przedstawiających protestanckich duchownych / Justyna Olszewska-Świetlik. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 119, [4] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Druk dwuszp. – Bibliogr. s. 111-114. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-2573-0
Sygn.: 132093
1314. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK, JUSTYNA.
Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiñw z Bazyliki Mariackiej w
Gdańsku / Justyna Olszewska-Świetlik. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2009. – 170, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet
Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 151-[160]. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-2322-4
Sygn.: 132092
1315. OLSZEWSKI, EDWARD (1942- ).
Emigracja polska w Danii 1893-1993 / Edward Olszewski. – Warszawa : Wydaw. Instytutu Studiñw
Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Lublin : Oficyna Wydawnicza „John and John", 1993. – 658
s. : il., portr., faks., mapy ; 24 cm.
Inny tyt.: Polske indvandrere in Danmark 1893-1993 – Bibliogr. s. 601-611. Indeks. – Streszcz. ang., duń. – Spis treści rñwnież ang., duń.
- 181 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-85479-26-0 (ISP PAN) – ISBN 83-900899-2-0 (John and John)
Sygn.: 330129
1316. Oni
Oni tworzyli naszą historię : prace laureatñw Wojewñdzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof.
Elżbiety Zawackiej 2009-2013 / pod red. Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski
Wojewñdztwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 535, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Zawiera prace nagrodzone i wyrñżnione w pięciu edycjach konkursu oraz dokumentację fotograficzną. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-930279-3-4
Sygn.: 131922
1317. ONOMO ETABA, ROGER.
Histoire de l'Eglise Catholique Cameroun : de Grégoire XVI à Jean-Paul II (1831-1991) / Roger
Onomo Etaba. – Paris : L'Harmattan, cop. 2007. – 299 s. ; 24 cm. – (Églises d'Afrique)
Bibliogr. s. 275-293.
ISBN 978-2-296-03788-5
Sygn.: 335113
1318. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 13205
1319. Opis'
Opis' Novgoroda 1617 goda. C. 2 / pod obscej red. V. L. Janina ; Akademija Nauk SSSR. Institut
Istorii SSSR AN SSSR. Archeograficeskaja Komissija pri Otdelenii Istorii AN SSSR, Glavnoe
Archivnoe Upravlenie pri Sovete Ministrov, Central'nyj Gosudarstvennyj Archiv Drevnich Aktov. –
Moskva : [s.n.], 1984. – S. 176-370, [1] k. pl. złoż. ; 20 cm. – (Pamâtniki otečestvennoj istorii ; vyp.
3)
ISBN 99-0204109-4
Sygn.: 330254
1320. OPIS
OPIS TYMCZASOWY.
Sygn.: 33030
1321. Opoczyńska
Opoczyńska wieś w fotografii / [zespñł red. Tomasz Łuczkowski, Edward Zagdański, Robert
Kowalski ; tekst Jan Łuczkowski] ; Muzeum Regionalne w Opocznie. – Opoczno : Muzeum
Regionalne, 2013. – 142, [1] s. : il. ; 32 cm.
ISBN 978-83-934464-3-8
Sygn.: 132139
1322. Opowieści
Opowieści dziewczęce : ustępy z pamiętnikñw młodych panien (1776-1866) / oprac. Stanisław
Wasylewski. – Krakñw : Wydawnictwo Literackie, 1957. – 184, [3] s. ; 20 cm.
Sygn.: 330084
1323. OPPENHEIMER, STEPHEN (1947- ).
Pożegnanie z Afryką : jak człowiek zaludnił świat / Stephen Oppenheimer ; przeł. Krzysztof
Masłowski. – Warszawa : Prñszyński i S-ka, 2013. – 476, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Na Ścieżkach Nauki)
Tyt. oryg.: Out of Eden : the peopling of the world – Indeks.
ISBN 978-83-7839-572-0
Sygn.: 336271
1324. Ordoliberalizm
- 182 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań wspñłczesności / red. nauk.
Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, cop. 2013. – ..
362 s. : il. ; 25 cm. – (Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Bibliogr. s. 331-355. Indeks. – Wspñłfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ISBN 978-83-88700-75-0
Sygn.: 335599
1325. ORLIŃSKI, WOJCIECH (1969- ).
Internet : czas się bać / Wojciech Orliński. – Warszawa : Agora SA, 2013. – 286, [2] s. ; 22 cm. –
(Biblioteka Gazety Wyborczej)
Bibliogr. s. 281-282. Indeks.
ISBN 978-83-268-1298-9
Sygn.: 336022
1326. ORONOWICZ-KIDA, EWA.
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w wojewñdztwie podkarpackim : studium językowo-kulturowe /
Ewa Oronowicz-Kida. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 427 s. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 409-413. Indeks.
ISBN 978-83-7338-986-1
Sygn.: 335120
1327. ORSATTI, MAURO (1949- ).
Sztuka modlenia się : w szkole Nowego Testamentu / Mauro Orsatti ; tł. z jęz. wł. Agata
Ryndak-Laciuga. – Krakñw : Wydawnictwo OO. Franciszkanñw „Bratni Zew", 2008. – 301, [1] s. ;
21 cm.
ISBN 978-83-7485-068-1
Sygn.: 335101
1328. Orthodox
Orthodox handbook on ecumenism : resources for theological education / editors: Pantelis
Kalaitzidis [et al.]. – Oxford : Regnum Book International : World Council of Churches
Publications, 2014. – XXXVI, 962 s. ; 25 cm + CD-ROM. – (Regnum Studies in Global
Christianity)
Na s. tyt.: „That they all may be one" (John 17:21). – Dokument towarzyszący zawiera: „Digital reader pf official reference texts" – Bibliogr. przy
pracach i s. 958-962.
ISBN 978-1-908355-44-7
Sygn.: 132219, CD.2438
1329. ORZEŁ-DEREŃ, KINGA.
Śladami polskich kolonistñw w Brazylii : historia osadnictwa na terenach Santana / Kinga
Orzeł-Dereń. – Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2013. – 158 s., [24] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24
cm.
Bibliogr. s. 141-144. Indeksy.
ISBN 978-83-7638-357-6
Sygn.: 335160
1330. OSIŃSKI, KRZYSZTOF (1974- ).
Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 2, Dokumenty / wstęp
Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; wybñr i oprac. Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr
Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. – Bydgoszcz [etc] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 2013. – 1005, [1] s. ; 25 cm.
Kryzys bydgoski tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden –
ISBN 978-83-7629-428-5
Tyt. grzb.: Kryzys bydgoski 1981. T. 2 – Indeks.
- 183 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335332
1331. OSIŃSKI, KRZYSZTOF (1974- ).
Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 1, Monografia / Krzysztof
Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. – Bydgoszcz [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 391, [1] s., [32] s. tabl. ; 25 cm + 1 dysk optyczny
(DVD-ROM ; 12 cm).
Dysk optyczny DVD-ROM zawiera film dokumentalny pt.: Czternaście dni. Prowokacja bydgoska. – Bibliogr. s. 370-382. Indeks. – Streszcz. ang.,
niem.
ISBN 978-83-7629-423-0
Sygn.: 335331
1332. OSIŃSKI, SEWERYN.
V kolumna na Pomorzu Gdańskim / Seweryn Osiński. – Warszawa : „Książka i Wiedza", 1965. –
317, [3] s., [6] s. tabl., [2] k. map złoż. : err. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 310-[318].
Sygn.: 330069
1333. OSIŃSKI, ZBIGNIEW (1939- ).
Spotkania z Jerzym Grotowskim : notatki, listy, studium / Zbigniew Osiński. – Gdańsk :
Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2013. – 326, [2] s. : il. ; 28 cm. – (Terytoria Teatru)
Indeks.
ISBN 978-83-7453-090-3
Sygn.: 132315
1334. OSIP-POKRYWKA, MAGDA.
Leksykon zabytkñw architektury Kresñw południowo-wschodnich / Magda i Mirek Osip-Pokrywka.
– Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2014. – 351, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm.
Bibliogr. (wybñr) s. 348. Indeksy.
ISBN 978-83-213-4847-6
Sygn.: 132287
1335. OSOSIŃSKI, TOMASZ (1975- ).
Ironia a jednostka : koncepcje ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa / Tomasz Ososiński. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 225 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 214-223. Indeks.
ISBN 978-83-235-1584-5
Sygn.: 335943
1336. OSOWY, PIOTR.
Egzekucja z rachunku bankowego / Piotr Osowy. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000.
– 199 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 193-199.
ISBN 83-87916-36-6
Sygn.: 335500
1337. OST, DAVID (1955- ).
Solidarność a polityka antypolityki / David Ost ; tł. Sergiusz Kowalski. – Gdańsk : Europejskie
Centrum Solidarności, 2014. – 349, [2] s. ; 22 cm. – (Idea Solidarności. Historia Solidarności)
Bibliogr. s. 332-343. Indeks.
ISBN 978-83-62853-39-7
Sygn.: 336439
1338. OSTROWICKI, MICHAŁ (1965- ).
- 184 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ontoelektronika / Sidey Myoo. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.
– 259, [1] s., [4] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
Na s. tyt. pseud.: Sidey Myoo, nazwa właśc. aut.: Michał Ostrowicki. – Bibliogr. s. 219-247. Indeksy.
ISBN 978-83-233-3532-0
Sygn.: 335925
1339. OWCZARSKI, WOJCIECH (1970- ).
Sennik polski : literatura, wyobraźnia i pamięć / Wojciech Owczarski. – Gdańsk : Wydawnictwo
Słowo/Obraz Terytoria : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – 316, [3] s. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7453-271-6 – ISBN 978-83-7908-018-2
Sygn.: 336182
1340. Oxford
Oxford : wielka historia świata. T. 3, Egipt, kraje sąsiednie: Nubia, Libia, Etiopia. – Warszawa :
EM : Oxford Educational Books, [2008]. – 304 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Rok wyd.wg: http://www.dodatkidogazet.pl/kolekcjonerskie/rid,2481,dd,dodatek.html
ISBN 83-7425-025-9 – ISBN 83-7425-028-3 (t. 3)
Sygn.: 132100
1341. Oxford
Oxford : wielka historia świata. T. 1, Prehistoria - Mezopotamia - Huryci i Hetyci. – Warszawa :
EM : Oxford Educational Books, [2008]. – 304 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Rok wyd.wg: http://www.dodatkidogazet.pl/kolekcjonerskie/rid,2481,dd,dodatek.html
ISBN 83-7425-025-9 – ISBN 83-7425-026-7 (t. 1)
Sygn.: 132099
1342. Oxford
Oxford : wielka historia świata. T. 4, Cywilizacje Bliskiego Wschodu: Arabia - Cypr, cywilizacje
Azji: Chiny - Korea. – Warszawa : EM : Oxford Educational Books, [2008]. – 304 s. : il. kolor. ; 25
cm.
Rok wyd.wg: http://www.dodatkidogazet.pl/kolekcjonerskie/rid,2481,dd,dodatek.html
ISBN 83-7425-025-9 – ISBN 83-7425-029-1 (t. 4)
Sygn.: 132101
1343. OŻAROWSKI, FILIP.
Wolyn aflame / Filip Ozarowski „Mietlica" ; transl. from the Pol. by Jan Peczkis ; ed. by Jean
Wilson. – Chicago : Wici, 1997. – 357, [3] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 357.
ISBN 0-9655488-1-3
Sygn.: 330236
1344. PAASIVIRTA, JUHANI (1919- ).
Finland and Europe : international crises in the period of autonomy 1808-1914 / by Juhani
Paasivirta ; transl. from the Finnish by Anthony F. Upton and Sirkka R. Upton ; ed. and abridged by
D. G. Kirby. – London : C. Hurst, 1981. – XII, 270 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 253-266. Indeks.
Sygn.: 330232
1345. PABIS, MAŁGORZATA.
Święty Jan Paweł II : kronika kanonizacji / [aut.: Małgorzata Pabis, Mieczysław Pabis, Aleksandra
Zapotoczny]. – Wydanie pamiątkowe. – Krakñw : Dom Wydawniczy „Rafael", 2014. – 127, [1] s. :
il. kolor. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7569-607-3
Sygn.: 132212
- 185 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1346. PABJAN, TADEUSZ (1972- ).
Niedomknięty bilans wszechświata / Tadeusz Pabjan. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. –
240 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 203-229. Indeksy. – Książka dostępna także jako e-book.
ISBN 978-83-7886-067-9
Sygn.: 336397
1347. PACHOŃSKI, JAN (1907-1985).
Kościuszko na Ziemi Krakowskiej / Jan Lubicz-Pachoński. – Warszawa : Państwowe Wydaw.
Naukowe, 1984. – 438 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il. ; 21 cm + 2 pl.
„Wykaz źrñdeł i literatury" s. 381-[403]. – Indeksy.
ISBN 83-01-05428-X
Sygn.: 330038
1348. PACIOREK, JANUSZ.
Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki CR / Janusz Paciorek. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej „Biblos", 2014. – .. 217 s. ; 24 cm. – (Mistyka Polska)
Bibliogr. s. 199-208.
ISBN 978-83-7793-256-8
Sygn.: 335608
1349. PACUKIEWICZ, JUSTYNA.
Poezja wiktoriańska a wielki kryzys religijny / Justyna Pacukiewicz. – Krakñw : Towarzystwo
Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 244, [3] s., [2] k. tabl. : il. ; 21
cm.
Na książce błędny zapis ISBN. – Bibliogr. s. 221-240. Indeks. – Poezje w jęz. ang.
ISBN 97883-242-2333-6
Sygn.: 336226
1350. PAKALSKI, DARIUSZ.
Estetyka Eduarda von Hartmanna / Dariusz Pakalski. – Toruń : Wydawnictwo Tako, 2013. – 248 s. ;
21 cm. – (Estetyka / Wydawnictwo Tako)
Bibliogr. s. 243-248.
ISBN 978-83-62737-19-2
Sygn.: 335769
1351. Palingeneza
Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku / redakcja naukowa Marcin Klik i Justyna Zych. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 240 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy art. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-235-1638-5
Sygn.: 336222
1352. PAŁASZEWSKA, MIROSŁAWA.
Katalog kolekcji gen. Stefana Tarnawskiego / Mirosława Pałaszewska, Regina Madej-Janiszek,
Edyta Pasek-Paszkowska ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Warszawa : MN, 2002. – 40 s.
: il. ; 30 cm.
Katalog kolekcji generała Stefana Tarnawskiego – Bibliogr. s. 35.
ISBN 83-87516-28-7
Sygn.: 132182
1353. PAŁOSZ, JERZY (1952- ).
Śmiercią złączeni : o cmentarzach z I wojny światowej na terenach Krñlestwa Polskiego
administrowanych przez Austro-Węgry / Jerzy Pałosz. – Krakñw : Wydawnictwo LIBRON, cop.
- 186 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2012. – 433, [1] s. : il., err. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 411-419. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-62196-66-1
Sygn.: 335696
1354. Pamięć
Pamięć nieustająca : ...jest takie miejsce w Warszawie : ilustrowana księga z ostatnich stu lat
dziejñw Polski, zaobserwowanych na jednym placu stolicy : nazywał się kolejno: Saski,
Sachsenplatz, Saksonskaâ plońad', Jñzefa Piłsudskiego, Adolf-Hitler-Platz, Zwycięstwa, ...i
ponownie Piłsudskiego : zdarzenia : znane i nieznane postaci / koncepcja i red. Aleksander
Rowiński ; tekst gł. Wojciech Markert ; wspñłpr. Romuald Karaś [et al.]. – Warszawa : Oficyna
Literatñw Rñj, 2012. – 572 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-85049-80-7
Sygn.: 132037
1355. PÁNEK, JAROSLAV (1947- ).
Comenius : teacher of nations / Jaroslav Pánek ; [transl. from the Czech Ivo Dvořák]. – Końice :
Východoslovenské vydavatel'stvo ; Prague : Orbis, 1991. – 95, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 86-89. Indeks.
ISBN 80-234-0045-2 (ang. vyd.)
Sygn.: 330180
1356. „Panie,
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy" : naśladowanie Maryi w życiu konsekrowanym : konspekty spotkań
dla Dziewczęcej Służby Maryjnej / [red. Marta Wideł]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. – 131 s. : il. ; 21
cm.
ISBN 978-83-7793-123-3
Sygn.: 335224
1357. PAPANEK, VICTOR (1925- ).
Dizajn dla realnego świata : środowisko człowieka i zmiana społeczna / Victor Papanek ; przeł.
Joanna Holzman. – Łñdź : Recto Verso, 2012. – 360 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 327-355. Indeks.
ISBN 978-83-930270-0-2
Sygn.: 335714
1358. PAPUZIŃSKA, JOANNA (1939- ).
Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. – Warszawa :
Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. – 200,
[1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-88581-28-1
Sygn.: 330112
1359. Partie
Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej : (1989-2009) / pod red.
Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki. – Warszawa : Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego : Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, 2010. – 359, [1] s. : il. ; 24.
Zawiera tab. – Bibliogr. s. 234. Indeks. – Streszcz. rozdz. i dod. str. tyt. w jęz. ang.
ISBN 978-83-62171-80-4 – ISBN 978-83-7583-191-7
Sygn.: 330119
- 187 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1360. Partycypacja
Partycypacja publiczna w praktyce : dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańcñw w
podejmowaniu decyzji / pod red. Anny Olech ; Instytut Spraw Publicznych. – Warszawa :
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2013. – 197, [2] s. ; 25 cm.
– Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmñw partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych", wspñłfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego"
ISBN 978-83-7689-178-1
Sygn.: 132155
1361. Pasja
Pasja wiary i Eucharystii : o dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera / [zesp. red. Krystyna
Kamińska et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Fidei, 2013. – 308 s. : il. ; 21 cm.
– Tekst rñwnież w jęz. ang. i hiszp.
ISBN 978-83-61676-85-0
Sygn.: 330037
1362. PASSARGE, SIEGFRIED (1867-1958).
Adamawa : rapport de l'expédition du comité allemand pour le Cameroun au cours des années
1893-1894 / Siegfried Passarge ; trad. de l'allemand et prés. par Mohammadou Eldridge. – Paris :
Karthala, cop. 2010. – 622, [1] s., [3] k. mapy złoż. luz. : il. ; 24 cm.
Na 4 s. okł.: Relire. – Bibliogr. s. 23-24. Indeks.
ISBN 978-2-8111-0356-9
Sygn.: 335114
1363. Pastorale
Pastorale giovanile : sfide, prospettive ed esperienze / coordinatori dell'opera: Francis-Vincent
Anthony [et al.]. – Torino : Elledici, cop. 1998. – 399, [1] s. ; 24 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 88-01-02668-4
Sygn.: 335038, CD.2451
1364. PASTOREK, ANNA.
Holenderska flota wojenna 1639-1667 : organizacja i znaczenie / Anna Pastorek. – Zabrze :
Wydawnictwo Inforteditions ; Tarnowskie Gñry : [s. n.], 2014. – 431, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21
cm. – (Seria Bitwy / Taktyka ; #66)
Rozprawa doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Bibliogr. s. 410-425.
ISBN 978-83-64023-39-2
Sygn.: 335502
1365. PASZTA, ANDRZEJ.
Odznaki częstochowskie Lucjusza Cyganowskiego / Andrzej Paszta, Juliusz Sętowski. –
Częstochowa : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Władysława Terleckiego, 2013.
– .. 70 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 66. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-921119-2-4
Sygn.: 335452
1366. PAŚNICZEK, JACEK (1951- ).
Predykacja : elementy ontologii formalnej przedmiotñw własności i sytuacji / Jacek Paśniczek. –
Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 319 s. ; 24 cm.
Aneks. – Bibliogr. s. 305-311. Indeks.
ISBN 978-83-7886-045-7
Sygn.: 335927
1367. PATIEJ!3UNIEN!.E, EGL!.E.
- 188 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Brevitas ornata : m!2aņosios literatūros formos XVI-XVII amņiaus Lietuvos Didņiosios
Kunigaikńtystės spaudiniuose / Eglė Patiejūnienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 1998. – 372, [4] s. : il. ; 27 cm. – (Senoji Lietuvos Literatūra ; kn. 7)
Bibliogr. s. 335-338. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 9986-513-49-9
Sygn.: 132081
1368. PAWEŁCZYŃSKA, ANNA (1922-2014).
Głowy hydry : o przewrotności wspñłczesnego zła / Anna Pawełczyńska. – Wyd. 2 popr. i uzup. –
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014. – 250, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-331-1
Sygn.: 336404
1369. PAWLAK, JERZY (1920- ).
Brygada Bombowa kurs bojowy! / Jerzy Pawlak, Walerian Nowakowski. – Warszawa : Wydaw.
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. – 269, [2] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 269-270.
ISBN 83-11-06852-6
Sygn.: 330097
1370. PAWLICKI, STEFAN ZACHARIASZ (1839-1916).
Platonica : wybñr ze skryptñw, przekładñw i wystąpień zagranicznych / Stefan Pawlicki ; red.
nauk., oprac. i wstęp Tomasz Mrñz. – Krakñw : [Collegium Resurrectianum - Wyższe Seminarium
Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańcñw], 2013. – 96 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm. –
(Książnica Zeszytñw Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum ; 4)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60967-67-6
Sygn.: 330287
1371. PAWLUCZUK, WŁODZIMIERZ (1934- ).
Oblicza wiary / Włodzimierz Pawluczuk. – Krakñw : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2014. – 302 s.
; 21 cm.
Bibliogr. s. [287]-294. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-177-5
Sygn.: 335854
1372. PAWŁOWICZ, ZYGMUNT (1927-2010).
Człowiek a świadkowie Jehowy / Zygmunt Pawłowicz. – Gdańsk : Stella Maris, 1991. – 123 s. ; 20
cm.
Bibliogr. s. 121-122.
ISBN 83-85111-08-5
Sygn.: 335514
1373. PAWŁOWSKI, ŁUKASZ.
Zamiast epickiej syntezy : problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej
w prozie fabularnej lat dwudziestych / Łukasz Pawłowski. – Warszawa : Instytut Badań
Literackich, PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2014. – 224 s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. [206]-218. Indeks.
ISBN 978-83-61552-93-2
Sygn.: 336200
1374. PĄCZEK, TOMASZ.
Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975 / Tomasz Pączek. – Słupsk
: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 368, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 319-332. Indeksy.
- 189 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7467-218-4
Sygn.: 335168
1375. Pedagodzy
Pedagodzy na wspñłczesne czasy / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ; Katolicki Uniwersytet w
Ruņomberku. Wydział Pedagogiczny ; Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w
Sandomierzu. – Stalowa Wola [etc.] : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział
Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2006. – 364 s. ; 21 cm.
Bibliogr. po niektñrych pracach.
ISBN 83-917225-8-9
Sygn.: 335505
1376. Pedagogiczny
Pedagogiczny potencjał Biblii = Pedagogický potenciál Biblie = Il potenziale pedagogico della
Bibbia / pod red. ks. Mariana Włosińskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we
Włocławku. – Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2014. – 223 s. ; 23 cm.
Tyt. rñwnol.: Pedagogický potentiál Biblie – Tyt. rñwnol.: Il potenziale pedagogico della Bibbia – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. w jęz. ang.,
fr., pol., słowac., ukr., wł., streszcz. przy niektñrych rozdz. pol., ang., słowac.
ISBN 978-83-61609-39-1
Sygn.: 330150
1377. PELLEGRINO, PINO.
Gdy mñwimy Jezus : jego wygląd, jego charakter, jego tajemnica / Pino Pellegrino ; [tł. Anna
Gryczyńska]. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2004. – 168 s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21
cm.
ISBN 83-7201-216-4
Sygn.: 335744
1378. PELLEGRINO, PINO.
Promocja Pana Boga : materiały do katechezy: żywej, interakcyjnej, twñrczej. 1, Wartości /
Pino Pellegrino ; [tł. Anna Kosiarska]. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2005. – [30] k. :
il. kolor. ; 29 cm.
Opis wg okł. – Tyt. oryg.: Gli spot di Dio.
ISBN 83-7201-236-9
Sygn.: 132263
1379. PELLEGRINO, PINO.
Promocja Pana Boga : materiały do katechezy: żywej, interakcyjnej, twñrczej. 2, Od stñp do głñw
z serca do nieba / Pino Pellegrino ; [tł. Anna Kosiarska]. – Warszawa : Wydawnictwo
Salezjańskie, 2005. – [30] k. : il. kolor. ; 29 cm.
Opis wg okł. – Tyt. oryg.: Gli spot di Dio.
ISBN 83-7201-237-7
Sygn.: 132264
1380. PEŁKA, MARCIN (1987- ).
Szkice z filozofii polskiej : oświecenie, romantyzm / Marcin Pełka. – Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2013. – 155 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 151-155.
ISBN 978-83-7780-643-2
Sygn.: 335958
1381. PENNA, MARIA VANDA.
Błogosławiona Maria Tranocatti, cñrka Maryi Wspomożycielki : „stracić" życie dla miłości /
Maria Vanda Penna ; [przekł. z jęz. wł. Jadwiga Jakubiec]. – Warszawa : Wydawnictwo
- 190 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Salezjańskie, 2013. – 46, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.
– Tyt. oryg.: Maria Troncatti : figlia di Mria Ausilatrice : „perdere" la cita per amore –
ISBN 978-83-7201-447-4
Sygn.: 335732
Tyt. grzb.: Maria Troncatti CMW – Bibliogr. s. [47].
1382. PERKOWSKI, PIOTR (1977- ).
Gdańsk - miasto od nowa : kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970 /
Piotr Perkowski. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2013. – [62] s. tabl., 531, [5] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 495-517. Indeksy.
ISBN 978-83-7453-118-4
Sygn.: 335668
1383. PERLIN, OSKAR ( -2010).
Zarys gramatyki języka hiszpańskiego / Oskar Perlin. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 194, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [195].
Sygn.: 330312
1384. Permafo
Permafo / [koncepcja i red. nauk. Anna Markowska ; teksty Barbara Baworowska et al. ; tł. z jęz.
serb. Oliviera Milanović, tł. z jęz. ang. Lucyna Jñźwiak, tł. z jęz. niem. Marcin Zastrożny] ;
Muzeum Wspñłczesne we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. – Wrocław : Muzeum
Wspñłczesne, 2012. – 456, [1] s. : il. ; 30 cm.
Katalog towarzyszy wystawie: Gdzie jest Permafo?, Muzeum Wspñłczesne we Wrocławiu, 30.11.2012 - 4.2.2013. – Bibliogr. s. 443-450. Indeks.
ISBN 978-83-63350-03-1
Sygn.: 132251
1385. PERNAL, MAREK (1956- ).
Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej = Polish diplomacy during World War Two /
Marek Pernal ; wspñłpr. Paweł Ceranka [et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro
Archiwum i Zarządzania Informacją. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 419, [1] s. : il.
(w tym kolor.) ; 31 cm.
Tyt. rñwnol.: Polish diplomacy during World War Two – Bibliogr. s. 406-407. Indeks. – Tekst rñwnol. w jęz. pol., ang., tł. z jęz. pol.
ISBN 978-83-7666-285-5
Sygn.: 131975
1386. PERZYŃSKI, ANDRZEJ (1958- ).
The Christian faith : approaches to theological anthropology / Andrzej Perzyński. – Warszawa :
Warszawskie Towarzystwo Teologiczne : [Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej], 2011. –
112 s. ; 24 cm. – (Pomoce Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja Św. Jana
Chrzciciela ; t. 3)
Nazwa drugiego wydaw. wg bazy ISBN BNPol. – Bibliogr. s. 103-108 i przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-63476-01-4 (AK)
Sygn.: 330289
1387. PETEVA-FILOVA, EVDOKIÂ (1901-1973).
Nikola Obrazopisov / Evdokiâ Peteva-Filova. – Sofiâ : Izdatelstvo na B"ulgarskata akademiâ na
naukite, 1994. – 103, [1] s., [4] tabl. : il. ; 29 cm.
„Kniga e izdadena s konkurs na Nacionalniâ ºent'r za knigata". – Bibliogr. s. [104].
Sygn.: 131956
1388. PETROLLI, ALBERTO (1933- ).
Rosmini prete filosofo : saggi scelti / Alberto Petrolli. – Rovereto, Trento : [s.n.], 1998 (Trento :
Tipografia Aor). – 386, [1] s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
- 191 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330322
1389. PETROVSKIJ-ŃTERN, JOHANAN (1962- ).
Sztetl : rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich /
Yohanan
Petrovsky-Shtern, tł. Joanna Gilewicz. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cop. 2014. – 406, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Historiai)
Tyt. oryg. : The Golden age shtetl : a new history of Jewish life in East Europe. – Indeks.
ISBN 978-83-233-3781-2
Sygn.: 335691
1390. Pęknięcia,
Pęknięcia, granice, przemiany : tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku / pod
red. Jñzefa Wrñbla, przy wspñłpr. Anny Latochy, Karoliny Makieły. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 230, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Seria Żywioły Wyobraźni)
Indeks.
ISBN 978-83-233-3504-7
Sygn.: 336287
1391. PHARO, PATRICK (1947- ).
Moralność a socjologia : sens i wartości między naturą i kulturą / Patrick Pharo ; przekł. Joanna
Stryjczyk ; wstęp i red. nauk. Janusz Mariański. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. – 295, [1] s.
; 22 cm. – (Disciplinae ; 1)
Indeks.
ISBN 978-83-7459-053-2
Sygn.: 335852
1392. PIĄTEK, ZDZISŁAWA (1938- ).
Biologiczne podstawy języka : A. N. Chomsky'ego koncepcja gramatyki / Zdzisława Piątek. –
Krakñw : Uniwersytet Jagielloński, 1978. – .. 135 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne /
Uniwersytet Jagielloński ; nr 20)
Bibliogr. s. 129-135.
Sygn.: 335610
1393. PIECH-KLIKOWICZ, ANETA.
„Patrzymy sobie w oczy..." : o twñrczości Ewy Lipskiej / Aneta Piech-Klikowicz. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 252, [3] s., [1] k.
tabl. kolor. ; 21 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-2254-4. – Bibliogr. s. 233-247. Indeks.
ISBN 978-83-242-2254-4
Sygn.: 336223
1394. PIECHOCKA-KAŁUŻNA, AGNIESZKA.
Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych / Agnieszka
Piechocka-Kałużna, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Radosław Kałużny ; red. nauk. Agnieszka
Piechocka-Kałużna. – Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2011. – .. 308 s. ; 24 cm.
Na s. tyt. i okł.: Biegły rewident & głñwny księgowy. – Bibliogr. s. [305]-308.
ISBN 978-83-01-16512-3
Sygn.: 335632
1395. PIECUCH, ANDRZEJ.
Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim / Andrzej Piecuch ; [fot. Andrzej Piecuch et al.
; tł. inskrypcji z jęz. niem. Tadeusz Sokołowski ; rysunki na podstawie materiałñw archiw. Idalia
Ferenc ; plany cmentarzy Kacper Poręba]. – Warszawa : Gondwana, 2014. – 333, [3] s. : il. kolor. ;
31 cm.
Publikacja zawiera fotografie ze zbiorñw rodzinnych i muzealnych. – W aneksie wykaz jednostek bojowych walczących na terenie Beskidu Niskiego.
- 192 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
– Bibliogr. s. 330-332.
ISBN 978-83-63756-06-2
Sygn.: 132286
1396. PIECZYŃSKI, MACIEJ.
Kirke, Proteusz i Lutnia rozstrojona : o poezji eksperymentalnej pñźnego baroku w świetle
wypowiedzi teoretycznych / Maciej Pieczyński. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura
Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2013. – 264 s. ; 24 cm. – (Studia
Staropolskie. Series Nova ; t. 35 (91))
Bibliogr. s. [244]-255. Indeks.
ISBN 978-83-61757-37-5
Sygn.: 336308
1397. PIEKARSKA, MAŁGORZATA KAROLINA (1967- ).
Kurs dziennikarstwa dla samoukñw / Małgorzata Karolina Piekarska. – Warszawa : Biblioteka
Analiz, 2014. – 106 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63-879-03-7
Sygn.: 336028
1398. PIELA, MICHAŁ (1958- ).
Książę Kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec
(Fuldajskiej Konferencji Biskupñw) w latach 1920-1945. Cz. 1, Do końca istnienia Republiki
Weimarskiej /
Michał Piela. – Wrocław : Wydawnictwo Tum Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej, 2013. – 320 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Silesia Sacra / Papieski Wydział
Teologiczny. Katedra Historii Kościoła na Śląsku ; 1)
Indeks. – Streszcz. niem.
ISBN 978-83-7454-239-5
Sygn.: 330260
1399. PIELAS, JULIA.
Między homopresją a katonazizmem : czyli internetowe dyskusje o homoseksualizmie / Julia
Pielas. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, cop. 2014. – 318, [2] s. ; 21 cm. –
(Biblioteka Dyskursu Publicznego : kultura, retoryka, demokracja)
Bibliogr. s. 301-316.
ISBN 978-83-63354-43-5 – ISBN 978-83-63354-60-2 (e-book)
Sygn.: 336034
1400. Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celñw rozwoju / red. Beata Dobrowolska, Zofia Foryś, Jerzy
Jaśkiewicz ; Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM :
na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – 165 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy tekstach. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7571-295-7
Sygn.: 335134
1401. Pielgrzym
Pielgrzym nadziei : jestem z wami / [koncepcja książki Wiesława Lewandowska ; red. prowadzący
Barbara Budzianowska-Budrecka, Barbara Karpińska ; aut. tekstñw Waldemar Chrostowski et al.].
– Warszawa : Reader's Digest, cop. 2001. – 479 s. : il., mapa, fot., faks. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 478. Indeks.
ISBN 83-88243-35-7
Sygn.: 131959
1402. PIELORZ, JÓZEF ALOJZY (1921- ).
- 193 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Przeżyłem obozy koncentracyjne (1940-1945) i dożyłem sędziwego wieku / Jñzef Pielorz. –
[Imielin : s. n., 2014]. – .. 106, [1] k., 43 k. tabl. : il. (także kolor.) ; 24 cm.
Inform. o miejscu i roku wyd. we wstępie. – Pod spisem treści: „Na komputerze opracowała tekst Karolina Kaszyca". – Bibliogr. k. 104-106.
Sygn.: 335634
1403. PIEŃKOS, ANDRZEJ (1962- ).
Tracona moc obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu / Andrzej Pieńkos. – Warszawa :
Wydawnictwo Neriton, 2012. – 266 s., 84 s. tabl. : il. ; 25 cm.
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-258-9
Sygn.: 335997
1404. Pieśni
Pieśni szarej godziny : elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter / przekł. z jęz. staroang. i oprac.
Monika Opalińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 319, [1] s. :
il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 306-[320].
ISBN 978-83-235-1075-8
Sygn.: 336224
1405. PIETRZAK, MAGDALENA.
Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku : na przykładzie tekstñw Henryka
Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego / Magdalena Pietrzak. – Łñdź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 346, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 333-343. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-824-0
Sygn.: 336138
1406. Piękno
Piękno obecne/nieobecne / red. nauk. Ewa J. Zgolińska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w
Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. – 202,
[3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografie, ISSN 2083-4179 ; nr 150)
Bibliogr. przy pracach.
Sygn.: 335143
1407. PILARSKA, ANIELA.
Egzystencjalizm w przekładzie : Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach / Aniela Pilarska.
– Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 125, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 123-125.
ISBN 978-83-233-3801-7
Sygn.: 336339
1408. PINK, DANIEL H.
Drive : kompletnie nowe spojrzenie na motywację / Daniel H. Pink ; [przekł. Anna Wojtaszczyk].
– Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2011. – 231, [1] s. : il. ; 22 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-60652-93-0
Sygn.: 335555
1409. Piotrówka
Piotrñwka : pamięć rodowodu : katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
styczeń-grudzień 2013 / [red. katalogu Elżbieta Skubicha, Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko ;
aut. not Michał Auch et al. ; tł. na jęz. ang. Maria Apanowicz]. – Radom : Muzeum im. Jacka
Malczewskiego [etc.], 2013. – 144 s. : il. ; 30 cm.
- 194 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 139-144. – Tekst pol. i rñwnoległe przekł. ang. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-87-822-93-4
Sygn.: 132008
1410. PIÓRCZYŃSKI, JÓZEF (1941- ).
Spñr o rzeczy boskie / Jñzef Piñrczyński. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2012. –
153 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 151-153
ISBN 978-83-7525-743-4
Sygn.: 335029
1411. PISARSKI, MARIUSZ (1973- ).
Xanadu : hipertekstowe przemiany prozy / Mariusz Pisarski. – Krakñw : Korporacja Ha!art, 2013.
– 293, [3] s. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 271-283. Indeks.
ISBN 978-83-64057-12-0
Sygn.: 336201
1412. PISZCZATOWSKI, PAWEŁ.
Między racjonalizmem a nowym mitem : Lessing i teologia postoświeceniowa / Paweł
Piszczatowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. – 297, [1] s. ;
21 cm.
Bibliogr. s. 281-293. Indeks.
ISBN 978-83-235-1080-2
Sygn.: 335875
1413. PLESZCZYŃSKI, JAN (1958- ).
Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa ewolucyjna / Jan Pleszczyński. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 489, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 455-472. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-284-3
Sygn.: 335788
1414. PLUCIŃSKA, DOROTA (filologia polska).
Norwida koncepcja literatury : obszary dyskursu i reinterpretacji: gatunki, kategorie, konwencje /
Dorota Plucińska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. –
293, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. norwidologiczna s. 243-263. Bibliogr. s. 271. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7549-161-6 – ISBN 978-83-7545-414-7
Sygn.: 336301
1415. PŁUŻAŃSKI, TADEUSZ M. (1971- ).
Lista oprawcñw / Tadeusz Płużański. – Warszawa : Fronda Pl, [2014]. – 448, [1] s. : il. ; 22 cm.
Data wyd. wg strony internetowej wydaw.
ISBN 978-83-64095-26-9
Sygn.: 336460
1416. PŁUŻAŃSKI, TADEUSZ (1920-2002).
Z otchłani / Tadeusz Płużański ; [oprac. przedm. i posł. Tadeusz Marek Płużański]. – Wyd. 2,
wznow., uzup. – Warszawa : Wydawnictwo 2 Kolory, 2014. – 413, [1] s., [16] s. tabl. (w tym
kolor.) : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-64649-01-1
Sygn.: 336414
- 195 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1417. PNG, IVAN (1957- ).
Ekonomia menedżerska / Ivan Png, Dale Lehman ; przeł. Borys Walczyna. – Warszawa : Oficyna a
Wolters Kluwetr business, 2011. – 744 s. : il. ; 24 cm.
Indeks. – Dla menedżerñw, studentñw i osñb zainteresowanych. – .. Dostępny także w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-264-1175-5
Sygn.: 335590
1418. Początki
Początki doktrynalne misji : praca zbiorowa / pod red. Ludwika Fąsa. – Pieniężno : Misyjne
Seminarium Duchowne Księży Werbistñw, 2013. – .. 331 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 86 i s. 148-149. – Wstęp rñwnież w jęz. ang., streszcz. ang. i hisz.
ISBN 978-83-928265-9-0
Sygn.: 335633
1419. Początki
Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej. Cz. 2, Zapilicze i Sieradzkie / pod red.
Leszka Kajzera ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łñdzkiego. – Łñdź : [Instytut Archeologii
Uniwersytetu Łñdzkiego] ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 295 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta
CD.
Płyta CD zawiera barwną , tożsamą z drukowaną, wersję książki. – Nazwa 1-go wydawcy w cop. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7181-808-0 (z płytą CD)
Sygn.: 335671, CD.2466
1420. Pod
Pod opieką Maryi : życie i dzieła ks. prałata Jñzefa Poremby / [zespñł red. ks. Krzysztof Bochenek
et al. ; fot. Krzysztof Orwat oraz Andrzej Fido, Jan Michalczyk]. – Dąbrowa Tarnowska ; Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008. – 225 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-733262-4-8
Sygn.: 132159
1421. PODEMSKI, PIOTR (1979- ).
Włoscy ojcowie-założyciele Wspñlnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od
faszyzmu do demokracji (1941-1954) = Italian founding fathers of the European Community in the
context of Italy's transformation from fascism to democracy (1941-1954) / Piotr Podemski ; [tł. na
jęz. ang. Jarosław Brzeziński]. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2012. – .. 149 s. ; 24
cm. – (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN 1732-0445 ; z. 47)
Tyt. rñwnol.: Italian founding fathers of the European Community in the context of Italy's transformation from fascism to democracy (1941-1954) –
Wspñłwyd.: Italian founding fathers of the European Community in the context of Italy's transformation from fascism to democracy (1941-1954) /
Piotr Podemski. – Bibliogr. s. 76-77, 147-148. – Tekst pol. i przekł. ang.
ISBN 978-83-62818-07-5
Sygn.: 335572
1422. Podniebny
Podniebny lot : życiorys, listy, pamiętniki polskiego lotnika Antoniego Scheur'a / oprac. Stanisław
Tworkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, 1947. – 191, [1]
s. ; 22 cm.
Sygn.: 330076
1423. Podokazuj
Podokazuj w szkole : scenariusze studenckich lekcji języka polskiego dla gimnazjum ze
wskazñwkami metodycznymi nie tylko dla praktykantñw / red. i koment. Małgorzata K.
Frąckiewicz. – Białystok : Libra Print, 2014. – .. 152, [1] s. : il. ; 23 cm.
Na froncie okł. : „Gimnazjum". – Bibliogr. s. 152.
ISBN 978-83-64026-06-5
Sygn.: 335435
- 196 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1424. PODOLEC, BARBARA.
Wybrane aspekty analizy warunkñw życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach
empirycznych / Barbara Podolec. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna
Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. –
138 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 137-138. – Dla studentñw i seminarzystñw.
ISBN 978-83-7571-298-8
Sygn.: 335192
1425. Podstawy
Podstawy rachunkowości według efektñw kształcenia : zbiñr zadań / pod redakcją Alicji
Dziuby-Burczyk. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o o. – Oficyna
Wydawnicza AFM, 2013. – 208, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [209].
ISBN 978-83-7571-294-0
Sygn.: 335138
1426. Podstawy
Podstawy rachunkowości / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak ; Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. – .. 409
s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 405-409. – Dla studentñw kierunkñw ekonomicznych, słuchaczy studiñw podyplomowych oraz osñb zajmujących się profesjonalnie
rachunkowością finansową.
ISBN 978-83-7417-543-2
Sygn.: 335629
1427. POGUE, FORREST C.
The Supreme Command / by Forrest C. Pogue. – Washington : Center of Military History U.S.
Army, 1996. – XXI, 607 s. : il. ; 26 cm. – (United States Army in World War II: The European
theater of operations)
„Europe and the Near East [map] compiled and drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society," fold., in pocket. –
Bibliographical note s. 557-568.
Sygn.: 132029
1428. POLAK, MARCIN (1979- ).
Urojone-nic : postmodernistyczna metafizyka Stanislasa Bretona / Marcin Polak. – Krakñw :
Wydawnictwo A, cop. 2014. – 324, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 317-321. Indeks. – Streszcz. ang. i fr.
ISBN 978-83-89978-44-8
Sygn.: 335963
1429. POLAK, TADEUSZ (1957- ).
Otoczmy troską życie / Tadeusz Polak. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos,
2009. – 209 s. ; 21 cm.
U dołu s. tyt.: Piesza Pielgrzymka Tarnowska. U dołu okł.: Materiały formacyjne na XXVII Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską.
ISBN 978-83-7332-721-4
Sygn.: 335243
1430. POLAKOWSKI, SYLWESTER.
Pozostałości założeń dworskich wojewñdztwa podkarpackiego : [przewodnik katalogowy] /
Sylwester Polakowski. – Krosno : Wydawnictwo Lygian, 2012. – 593 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Podtyt. na okł. – Bibliogr. s. 513-519. Indeksy. – Przedm. rñwnol. pol., ang.
ISBN 978-83-935995-0-9
Sygn.: 132267
- 197 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1431. Poland's
Poland's progress, 1919-1939 / ed. by Michael Murray ; with an introd. by Ernest Barker. – London
: John Murray, 1944. – XII, 152 s. : il. ; 26 cm.
Sygn.: 132001
1432. POLANOWSKA-SYGULSKA, BEATA.
Między filozofią polityczną a filozofią prawa / Beata Polanowska-Sygulska. – Krakñw : Księgarnia
Akademicka : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. – 187 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Myśli Politycznej Ośrodek Myśli Politycznej ; 87)
Indeks.
ISBN 978-83-7638-227-2
Sygn.: 335874
1433. POLAŃSKI, PRZEMYSŁAW PAUL.
Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w internecie / Przemysław Polański ; tł. na
jęz. ang. Jarosław Brzeziński. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2012. – 159 s. ; 24 cm. –
(Zeszyt, ISSN 1732-0445 ; z. 48)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Legal liability for content disseminated over the Internet / Przemysław Polański. – Tekst
rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-62818-09-9
Sygn.: 335573
1434. POLI, OSVALDO (1956- ).
O tożsamości i osobowości / Osvaldo Poli ; tł. Katarzyna Woźniak. – Krakñw : Wydawnictwo OO.
Franciszkanñw „Bratni Zew", cop. 2013. – 249, [1] s. ; 21 cm.
U dołu okł.: Poradnik.
ISBN 978-83-7485-194-7
Sygn.: 335089
1435. POLIŃENSKÝ, JOSEF (1915-2001).
Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618-1648 / Josef Polińenský ; [přel. Anna Urbanová]. –
Praha : Academia, 1971. – 237 s., [17] s. il. ; 25 cm. – (Documenta Bohemica bellum tricennale
illustrantia ; t. 1)
Indeks.
Sygn.: 132242
1436. Polish
Polish constitutionalism : a reader / ed. by Piotr Korzec, Jakub Urbanik, Mirosław Wyrzykowski. –
Warsaw : Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, 2011. – XXIX, [1], 578
s. ; 23 cm. – (School of Polish Law Series ; 1)
ISBN 978-83-931732-8-0
Sygn.: 330217
1437. POLISH NATIONAL ALLIANCE.
Pierwsza historia Z.N.P. : wydana w roku 1894 na pamiątkę Setnej Rocznicy Powstania
Kościuszkowskiego / Z.N.P. – Wyd. 2. – Chicago : Wydział Oświaty, 1980. – 94 s. ; 21 cm.
Drugie wyd. na stulecie Z.N.P. 1880-1980. – Reprint, oryg.: Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pñłnocnej : jego rozwñj,
działalność i stan obecny : na pamiątkę stuletniej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego. Chicago : Z.N.P., 1894.
Sygn.: 330058
1438. Political
Political communication / ed. by Carsten Reinemann. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, cop.
2014. – XI, 647 s. : il. ; 25 cm. – (Handbooks of Communication Science ; vol. 18)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
- 198 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-3-11-023816-7 – ISBN 978-3-11-023817-4 (ePub)
Sygn.: 335805
1439. POLL, WILLEM VAN DE (1895-1970).
Zwyczajny 1934 : Polska na zdjęciach Willema van de Polla = The ordinary year of 1934 : Poland
in the eyes of photographer Willem van de Poll / oprac. Ryszard Żelichowski, Wojciech Materski ;
[tł. na ang. Elżbieta Dembińska-Arscott ; tł. na pol. Katarzyna Kolman]. – Warszawa : Dom
Spotkań z Historią, 2014. – 205, [3] s. : il. ; 25 cm.
Inny tyt.: Van de Poll photo –
ang.
ISBN 978-83-62020-63-8
Sygn.: 132274
Tyt. rñwnol.: Ordinary year of 1934 : Poland in the eyes of photographer Willem van de Poll – Tekst rñwnol. pol.,
1440. Polscy
Polscy migranci w Irlandii : wokñł środowiska duszpasterstwa polonijnego : szkice teologiczne i
społeczne / pod red. Marka Grubki i Marcina Lisaka. – Krakñw : Wydawnictwo Esprit ; Dublin :
Euro Nexus Publishing House, 2010. – 224 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-61989-40-0
Sygn.: 335186
1441. Polscy
Polscy poeci o węgierskim październiku : antologia / wybñr, wstęp i noty György Gömöri. – Wyd.
2, poszerz. – Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1996. – 72 s. ; 22 cm.
Tekst częśc. węg., tł. z pol.
ISBN 0-85065-277-4
Sygn.: 330181
1442. Polska
Polska dramatyczna. 2, Dramat i dramatyzacje w XVIII i XIX wieku / red. Małgorzata Sugiera ;
[red. nauk. Mateusz Borowski]. – Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2014. – 411, [1] s. ; 21 cm. –
(Interpretacje ; 68)
– Indeks.
ISBN 978-83-7638-444-3
Sygn.: 336228
1443. Polska
Polska dramatyczna. 1, Dramat i dramatyzacje w XX wieku / red. Mateusz Borowski, Małgorzata
Sugiera. – Krakñw : Księgarnia Akademicka, 2012. – 346, [6] s. ; 21 cm. – (Interpretacje ; 63)
– Indeks.
ISBN 978-83-7638-279-1
Sygn.: 336227
1444. Polska
Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r. : zbiñr dokumentñw. T. 2, Korespondencja
agentñw dyplomatycznych Rządu Narodowego w Anglii i Austrii, w Watykanie, w Niemczech /
pod red. Adama Lewaka ; oprac. H. Wereszycki [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
– Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – XXXVI, 462 s. ; 25 cm.
– Inny tyt.: Action diplomatique Polonaise 1863-1864 : receuil des documents. Vol. 2, Correspondance des agents diplomatiques du Gouvernement
– Tekst częśc. fr.
Sygn.: 132031
1445. Polska
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 3, Relacje / [red. nauk. tomu Andrzej Wesołowski]. –
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligñry : Tetragon, 2013. – 529
- 199 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe
im. mjr. Bolesława Waligñry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ISSN 2084-1337 ; t.
3)
W części nakładu wyłącznie nazwa pierwszego wydaw. oraz na s. red. i 4 s. okł. ISBN: 978-83-934259-4-5 (CAW). – Indeksy.
ISBN 978-83-934259-8-3 (CAW) – ISBN 978-83-63374-19-8 (Tetragon)
Sygn.: 330210
1446. Polska
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje / [red. nauk. tomu Andrzej Wesołowski]. –
Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligñry : Tetragon, 2013. – 580 s.
: il. ; 24 cm. – (Wojskowe Teki Archiwalne / Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława
Waligñry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ISSN 2084-1337 ; t. 3)
W części nakładu wyłącznie nazwa pierwszego wydaw. oraz na s. red. i 4 s. okł. ISBN: 978-83-934259-4-5 (CAW). – Indeksy.
ISBN 978-83-934259-9-0 (CAW) – ISBN 978-83-63374-20-4 (Tetragon)
Sygn.: 330211
1447. Polski
Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku / pod red. Agaty Roćko. – Warszawa :
Muzeum Pałacu Krñla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – .. 465, [1] s. : il. ; 24 cm.
Materiały z konferencji naukowej: 12-13 listopada 2013, Pałac Staszica w Warszawie. – Indeksy. – Streszcz. ang. i fr.
ISBN 978-83-63580-39-1
Sygn.: 335597
1448. Polski
Polski system medialny 1989-2011 / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz. – Krakñw :
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – 301, [2] s. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7571-296-4
Sygn.: 335140
1449. Polski
Polski z urzędu : o poprawności języka urzędowego / red. nauk. Eliza Czerwińska, Radosław
Pawelec. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. – 157 s. : il. ; 25 cm. – (Ojczysty - Dodaj
do Ulubionych ; 4)
Tyt. dod.: O poprawności języka urzędowego
ISBN 978-83-63631-50-5
Sygn.: 336296
1450. POŁCZYŃSKI, ALEKSANDER JANTA (1908-1974).
A history of nineteenth century American-Polish music with annotated bibliography and
illustrations / Aleksander Janta. – New York, N. Y. : Kosciuszko Foundation, 1982. – XIV, 186 s. :
il. ; 23 cm.
Indeks.
Sygn.: 335484
1451. POMARAŃSKI, MARCIN JAROSŁAW.
Wspñłczesny amerykański fundamentalizm protestancki / Marcin Pomarański. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 351 s. ; 24 cm. – (Systemy
Religijne we Wspñłczesnym Świecie)
Bibliogr. s. 323-351.
ISBN 978-83-7784-393-2
Sygn.: 335035
1452. Pongo.
- 200 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pongo. T. 6, Ludzie i zwierzęta / red. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie
Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. – 347 s. ; 24 cm.
– Indeks.
ISBN 978-83-235-1409-1
Sygn.: 336353
1453. PONIAT, RADOSŁAW.
Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku /
Radosław Poniat ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. –
328 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 300-324.
ISBN 978-83-7181-819-6
Sygn.: 335689
1454. POPŁAWSKA, DOROTA.
Średniowieczne instrumenty strunowe na ziemiach Polski, Czech i Rusi / Dorota Popławska. –
Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytkñw, 1996. – .. 208 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka
Muzealnictwa i Ochrony Zabytkñw. Seria C. Studia i Materiały, ISSN 0860-326X ; t. 11)
Bibliogr. s. 174-186. – Streszcz. ang.
ISBN 83-86334-11-8
Sygn.: 335639
1455. Poradnik
Poradnik metodyczny dla animatora / [zespñł red.: Piotr Tomasik et al.]. – Warszawa : Centrum
Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, cop.
2010. – 152 s. ; 20 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN: 978-83-87989-34-7.
ISBN 978-83-87989-34-7 (Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej)
Sygn.: 335508
1456. PORĘBA, MARCIN (1967- ).
Granice względności : opis metafizyczny / Marcin Poręba. – Warszawa : Fundacja na Rzecz
Myślenia im. Barbary Skargi : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. – 306, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 275-278. Indeks.
ISBN 978-83-64547-04-1 – ISBN 978-83-01-17792-8
Sygn.: 335890
1457. PORĘBA, MIRA.
Dziennikarz i doradca public relations : aspekty etyczne i prawne zawodu /
Warszawa : Difin, 2012. – 267 s. ; 23 cm.
Mira Poręba. –
Wykaz źrñdeł s. 259-267. – Bibliogr. s. 247-258.
ISBN 978-83-7641-630-4
Sygn.: 336358
1458. PORĘBSKI, PAWEŁ (1949- ).
Rzeczywistość w świetle nauki, filozofii i wiary / Paweł Porębski. – Kielce : Jedność, cop. 2008. –
223 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 219-220.
ISBN 978-83-7442-835-4
Sygn.: 335099
1459. POSAMENTIER, ALFRED S.
Niezwykłe liczby Fibonacciego : piękno natury i potęga matematyki / Alfred S. Posamentier,
Ingmar Lehmann ; posł. Herbert A. Hauptman ; przeł. Julia Szajkowska. – Warszawa : Prñszyński
- 201 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Media, 2014. – 408 s. : il. ; 21 cm. – (Na Ścieżkach Nauki)
Indeks.
ISBN 978-83-7961-072-3
Sygn.: 336402
1460. Potencjał
Potencjał wiersza / pod red. Witolda Sadowskiego. – Warszawa : Fundacja Centrum
Międzynarodowych Badań Polonistycznych : IBL PAN Wydawnictwo, 2013. – 298 s. : il. ; 21 cm.
Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-938702-0-2
Sygn.: 336229
1461. Powiat
Powiat nowosolski / zebr. i oprac. Adam Gñrski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop.
2013. – .. 215 s. : il. ; 30 cm. – (Corpus inscriptionum Poloniae. Inskrypcje wojewñdztwa
lubuskiego z. 6)
W cyklu gł.: t. 10. – Bibliogr. s. 159-164. Indeksy. – Inskrypcje rñwnol. w jęz. łac., niem. i tł. pol.
ISBN 978-83-7780-480-3
Sygn.: 132268
1462. Powiew
Powiew Boga : medytacja chrześcijańska w tradycji bendyktyńskiej, karmelitańskiej i ignacjańskiej
/ Adalberte de Vogüé [et al.]. – Krakñw : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynñw, 2014. – 203 s. ;
21 cm. – (Duchowość Wschodu i Zachodu, ISSN 1644-2288)
ISBN 978-83-7354-376-8
Sygn.: 335093
1463. Powołania
Powołania darem miłości Bożej : rozmyślania z bł. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i
Franciszkiem o potrzebie i godności powołań kapłańskich / wybñr tekstñw i oprac. Piotr
Mieczysław Gajda. – Tarnñw : Biblos, 2013. – 284 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 275-284.
ISBN 978-83-7793-174-5
Sygn.: 335190
1464. Powrót
Powrñt modernizmu? / [aut. Adam Andrzejewski et al.] ; pod red. Teresy Pękali. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 333 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Nazwy aut. na skrzydełku. – Bibliogr. s. 309-321. Indeks. – Streszcz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-7784-316-1
Sygn.: 335867
1465. Poza
Poza zasadą powszechności : prñby idiograficzne / pod red. Małgorzaty Opoczyńskiej. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 428, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-233-3714-0
Sygn.: 335933
1466. Pozareligijne
Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława
Tyrały. – Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013. – 225, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. przy poszcz. pracach.
ISBN 978-83-64275-22-7
Sygn.: 335932
- 202 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1467. Pozareligijne
Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława
Tyrały. – Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013. – 225, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. przy poszcz. pracach.
ISBN 978-83-64275-22-7
Sygn.: 335842
1468. Poznając
Poznając Biblię. [Cz. 8], Trudne karty Biblii. 2 / pod red. Piotra Łabudy. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 192 s. ; 24 cm.
Oznaczenie części na okł. i grzbiecie. – Bibliogr. s. 189-192.
ISBN 978-83-7793-150-9
Sygn.: 335183
1469. Poznając
Poznając Biblię. [Cz. 8], Trudne karty Biblii. 3 / pod red. Piotra Łabudy. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 183 s. ; 24 cm.
Oznaczenie części na okł. i grzbiecie. – Bibliogr. s. 179-183.
ISBN 978-83-7793-151-6
Sygn.: 335184
1470. Poznając
Poznając Biblię. [Cz. 8], Trudne karty Biblii. 1 / pod red. Piotra Łabudy. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 192 s. ; 24 cm.
Oznaczenie cz. na okł. i grzbiecie. – Bibliogr. s. 189-192.
ISBN 978-83-7793-125-7
Sygn.: 335182
1471. POŹNIAK, GRZEGORZ (1971- ).
Katalog organñw diecezji opolskiej. Cz. 1 / Grzegorz Poźniak. – Opole : Redakcja Wydawnictw
Wydziału Teologicznego UO, 2014. – 233, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Z Dziejñw Kultury
Chrześcijańskiej na Śląsku ; 80)
Inny tyt.: Catalogue of the organs in Opole diocese – Bibliogr. s. 8-11. Indeksy.
ISBN 978-83-63950-30-9
Sygn.: 335326
1472. PRADELLES DE LATOUR, CHARLES-HENRY.
Rites thérapeutiques dans une société matrilinéaire : le gèrem des Pèré (Cameroun) /
Charles-Henry Pradelles de Latour. – Paris : Karthala, cop. 2005. – 247, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Hommes et Sociétés)
Bibliogr. s. 239-241.
ISBN 2-84586-694-1
Sygn.: 335119
1473. PRADÈRE, MARTIN.
De toutes les nations, faites des disciples : pour une évangélisation respectueuse des cultures /
Martin Pradère. – Paris : Éditions de l'Emmanuel : Paulines Éditions, cop. 2006. – 191, [1] s. ; 22
cm.
ISBN 2-915313-80-6 (Éditions de l'Emmanuel) – ISBN 2-914624-79-4 (Paulines Éditions)
Sygn.: 335773
1474. PRAGŁOWSKA, ANNA.
Pamiętaj o stole / Anna Pragłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Siñstr Loretanek, 2014. – 165 s. :
il. ; 23 cm.
- 203 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 164.
ISBN 978-83-7257-668-2
Sygn.: 336047
1475. Pragmatyka,
Pragmatyka, retoryka, argumentacja : obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych / red.
Piotr Stalmaszczyk, Piotr Cap. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych
„Universitas", cop. 2014. – 268, [3] s. : il. ; 24 cm.
Na dok. błędnie zapisany ISBN. – Bibliogr. przy pracach. Indeks. – Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad
rolą, jaką pełnią język i dyskurs w społecznym konstruowaniu rzeczywistości.
ISBN 97883-242-2380-0
Sygn.: 336294
1476. Praktyczna
Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym. – Krakñw : StatSoft Polska, 2014. – 116
s. : il. ; 24 cm.
Materiały na seminarium org. przez StatSoft Polska, maj 2014 r., Warszawa. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-88724-70-1
Sygn.: 335584
1477. Prasa
Prasa Narodowej Demokracji. T. 4, Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa / red. nauk. Ewa
Maj, Aneta Dawidowicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. –
417 s. ; 24 cm.
Tom 1 ukazał się pt.: Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939. Lublin, 2010. – Bibliogr. s. 387-400. Indeks.
ISBN 978-83-7784-447-2
Sygn.: 336116
1478. Prasa
Prasa Krñlestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914) : dokumenty / wstęp,
oprac. i przekł. Janusz Kostecki i Marek Tobera ; Instytut Informacji Naukowej i Studiñw
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
2013. – 145, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7545-455-0
Sygn.: 336032
1479. Prawa
Prawa człowieka w państwie / [red. nauk.] Marcin Konarski, Marcin Wielec, Marek Woch. –
Warszawa : Marek Woch, 2014. – 188 s. ; 21 cm.
Streszcz. rozdz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-934876-9-1
Sygn.: 336437
1480. Prawo
Prawo wobec innowacji technologicznych / pod red. Agnieszki Sztoldman. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 246 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 237-246. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-235-1151-9
Sygn.: 330261
1481. Prawo
Prawo autorskie i własności przemysłowej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Ryszard
Wojciechowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ; [wspñłaut. Andrzej Dana,
Ryszard Wojciechowski, Sylwester Jaśkiewicz]. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 181, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
- 204 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. przy częściach, wykaz aktñw prawnych s. 178-181.
ISBN 978-83-7051-735-9
Sygn.: 335144
1482. Prawo
Prawo ochrony rñżnorodności biologicznej / red. nauk. Marek Gñrski, Joanna
Miłkowska-Rębowska ; [aut.] Adam Erechemla [et al.]. – Stan prawny na 31 marca 2013 r. –
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. – 233, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 227-[234]. – Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentñw prawa, administracji i ochrony środowiska [...], rñwnież dla
pracownikñw organñw administracji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i szeroko rozumianego środowiska, a także dla działaczy
organizacji ekologicznych.
ISBN 978-83-264-4310-7
Sygn.: 336278
1483. PREJS, BOGDAN (1963- ).
Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Katowice :
Wydawnictwo „Kos", 2010. – 315, [1] s. : il. ; 21 cm.
Na okł.: „wydanie drugie poprawione i uzupełnione". – Bibliogr. s. 315-[316].
ISBN 978-83-7649-016-8
Sygn.: 335847
1484. PRIESTLEY, JESSICA.
Herodotus and Hellenistic culture : literary studies in the reception of the Histories / Jessica
Priestley. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – VIII, [4], 274 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 231-255. Indeks. – Tekst częśc. grec.
ISBN 978-0-19-965309-6
Sygn.: 335978
1485. PRITCHARD, JAMES B.
Lumieres sur la Bible : l'archeologie et l'Ancien Testament / James B. Pritchard ; traduite par
Jacques Potin ; preface de René Leconte ; mise en pages d'Yves L'her. – Paris : La Bonne Presse,
1960. – 104 s. : il. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: Archaeology and the Old Testament
Sygn.: 132134
1486. Problemy
Problemy i kwestie społeczne / red. nauk. Katarzyna Białożyt, Bogusław Ulijasz, Maciej Soliński. –
Krakñw : Wydawnictwo „scriptum" Tomasz Sekunda, 2014. – .. 188, [1] s. : il. ; 23 cm. –
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie ; 3)
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst w j. pol. słow. i ang. Streszcz. ang.
ISBN 978-83-64028-34-2
Sygn.: 335425
1487. Problemy
Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy / red. naukowa Anna Fidelus. –
Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : wspñłwyd. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011,. – 355, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Educatio)
Tyt. rñwnol.: The problems of children and youth in European countries(selected aspects). – Bibliogr. przy pracach. – Tekst częsc. w jęz. pol., czes.,
niem. i słowac. Streszcz. w jęz. ang., niem. i pol. Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-7201-409-2
Sygn.: 335737
1488. PROBUCKA, DOROTA.
Utylitaryzm / Dorota Probucka. – Wyd. 2 popr. – Krakñw : Wydawnictwo „Dante", 2013. – 118 s. ;
- 205 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
21 cm.
Bibliogr. s. 111-115. Indeks.
ISBN 978-83-89500-61-8 – ISBN 978-83-89500-36-6
Sygn.: 335964
1489. Projekt
Projekt Jerozolima 2008 : katalog wystawy. – Pelplin : Wydawnictwo „Bernardinum", cop. 2008. –
.. 44, [1], 32, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Opis wg okł.
ISBN 978-83-7380-569-9
Sygn.: 335462
1490. PROKOP-JANIEC, EUGENIA.
Pogranicze polsko-żydowskie : topografie i teksty / Eugenia Prokop-Janiec. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – .. 336 s. ; 24 cm. – (Studia
Polsko-Żydowskie)
Bibliogr. s. 303-315. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-233-3507-8
Sygn.: 336292
1491. PROKOPP, MÁRIA.
Giotto / Mária Prokopp ; [tł. z węg. Agnieszka Kilijańczyk]. – Warszawa [etc.] : „Arkady" [etc.],
1988 (dr. na Węgrzech). – 16, [56] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. – (W Kręgu Sztuki.)
Bibliogr. s. [72].
ISBN 83-213-3403-2
Sygn.: 132041
1492. PROKŃ, PETR (1954- ).
České země a moderni dějiny Evropy : studie k dějinám 19. a 20. stoleti / Petr Prokń a kol. – Praha
: Historický ústav AV, 2010. – 358 s. ; 22 cm. – (Präce Historického ústavu AV ČR. Řada C.
Miscellanea ; sv. 23)
Bibliogr. s. 327-344. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-80-7286-165-1
Sygn.: 330238
1493. PRONIŃSKA, KAMILA MARIA.
Wpływ wspñłpracy energetycznej krajñw Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo
energetyczne i politykę energetyczną UE = The impact of energy cooperation of Central European
countries on the regional energy security and energy policy of the EU / Kamila Pronińska ; [tł. na
jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. – Warszawa : Centrum Europejskie Natolin,
2013. – 196 s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Natolińskie, ISSN 1732-0445 ; 51)
Tyt. rñwnol.: Impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU – Wspñłwyd.:
The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU / Kamila Pronińska.
ISBN 978-83-62818-92-1
Sygn.: 335576
1494. PRONOBIS, WITOLD (1947- ).
Generał „Grot" : kulisy zdrady i śmierci / Witold Pronobis. – [Warszawa] : Editons Spotkania :
Muzeum Powstania Warszawskiego, [2014]. – 296 s. : il. ; 22 cm.
Na okł. błędny zapis ISBN: 978-8-37965-000-2. – Rok wyd. wg http://odk.pl. – Bibliogr. s. 261-264. – Streszcz. ang. i niem.
ISBN 978-83-79650-00-2
Sygn.: 335406
1495. PROSTAK, RAFAŁ (1973- ).
Teista w demoliberalnym świecie : rzecz o amerykańskich rozważaniach wokñł rozumnej polityki /
- 206 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rafał Prostak. – Krakñw : Ośrodek Myśli Politycznej, 2014. – 391 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Myśli
Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; 94)
Bibliogr. s. 367-384. Indeks.
ISBN 978-83-62628-91-9
Sygn.: 336427
1496. PROSZYK, JACEK.
Życie według wartości : żydowski liberalizm, ortodoksja i syjonizm w Bielsku i Białej / Jacek
Proszyk. – Jaworze : Wydawnictwo „Haskala", 2012. – 319, [1] s. : il. ; 24 cm.
Na okł. podtyt.: żydowscy liberałowie, ortodoksi i syjonisci [i.e. syjoniści] w Bielsku i Białej. – U dołu s. tyt.: Chanuka, 27 Kislew 5773. – Indeks.
ISBN 978-83-936155-0-6
Sygn.: 330299
1497. PRUSSAK, MARIA.
Od słowa do słowa : na marginesach krytyki tekstu / Maria Prussak. – Warszawa : Fundacja
Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2013. – 246, [1]
s. ; 21 cm. – (Filologia XXI ; 2)
Bibliogr. s. 239. Indeks. – Przedm. także w jęz. ros.
ISBN 978-83-61750-40-6
Sygn.: 336220
1498. Przeciw
Przeciw propagandzie korytarzowej : praca zbiorowa / pod red. Jñzefa Borowika. – Toruń :
nakładem Instytutu Bałtyckiego ; Warszawa : skład głñwny Gebethner i Wolff, 1930 (Bydgoszcz :
Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska"). – [8], 163 s. : err. ; 24 cm. – (Pamiętnik Instytutu
Bałtyckiego. Serja Balticum ; z. 3). – (Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego)
W serii gł.: [t. 4].
Sygn.: 330131
1499. Przedmiot
Przedmiot poznania politologii : podstawy dyscypliny nauki / pod red. Ryszarda Skarzyńskiego. –
Białystok : Temida 2, 2014. – 317 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 309-315.
ISBN 978-83-62813-56-8
Sygn.: 335311
1500. Przeglądy
Przeglądy gospodarcze OECD : Polska 2014 / Organizacja Wspñłpracy Gospodarczej i Rozwoju. –
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2014. – 153, [2] s. : il. ; 28 cm.
Na okł.: marzec 2014. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7789-274-9
Sygn.: 132153
1501. Przekraczając
Przekraczając granicę... : Krystyna Bochenek (1953-2010) : in memoriam / [kom. wydawniczy Jan
Malicki et al. ; red. Elwira Zborowska]. – Katowice : Biblioteka Śląska, 2010. – 100, [1] s. : il. ;
20x21 cm + 1 płyta CD.
ISBN 978-83-60209-47-9
Sygn.: 330176
1502. PRZEPIÓRSKA, MARIA (1908-1998).
Nadsâns'kij govír / Maríâ Pńepûrs'ka. – Varńava : Ukraïns'kij Naukovij Ìnstitut, 1938 (Krakñw :
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego). – 87, [1] s. ; 25 cm. – (Prací
Ukraïns'kogo Naukovogo Ìnstitutu ; nr 44. Seríâ Fíl'ol'ogíčna ; kn. 7)
Tyt. okł.: Gwara nadsańska –
Tyt. okł.: Dialecte de la région du San
- 207 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 131996
1503. Przesłanie
Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek / red. Marko Jačov, Franciszek Ziejka, Władysław Zuziak. –
Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe : Polska Akademia
Umiejętności, 2014. – 356, [6] s., [14] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7438-377-6
Sygn.: 335049
1504. Przestrzeń
Przestrzeń łazienki : 12 PE-P = Bathroom space : 12 PE-P / [red. katalogu: Katarzyna Laskowska,
Marta Szczepańska ; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydział Architektury i Wzornictwa]. –
Poznań : UA, cop. 2013. – 56 s. : il. kolor. ; 30 cm.
– Tyt. rñwnol.: Bathroom space – Tekst rñwnol. pol., ang.
ISBN 978-83-63533-09-0
Sygn.: 132046
1505. Przeszłość
Przeszłość w dyskursie publicznym / pod red. Andrzeja Szpocińskiego ; Collegium Civitas, Instytut
Studiñw Politycznych PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Collegium Civitas
Press : Instytut Nauk Politycznych PAN, 2013. – 267 s. : il. ; 21 cm. – (Wspñłczesne Społeczeństwo
Polskie Wobec Przeszłości ; t. 6)
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-7383-663-1 (Scholar) – ISBN 978-83-61067-26-9 (Collegium Civitas) – ISBN 978-83-64091-14-8 (ISP PAN)
Sygn.: 335203
1506. Przewodnik
Przewodnik do petrografii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Maneckiego i Marka
Muszyńskiego ; [aut. Jerzy Czerny et al.]. – Krakñw : AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne, 2008. – .. 551, [1] s. : il. ; 24 cm.
Dok. towarzyszący (cd) zawiera mikrofotografie skał i minerałñw. – Bibliogr. s. 507-519. Indeks.
ISBN 978-83-7464-110-4
Sygn.: 335622
1507. PRZYBOREK, PIOTR.
Szabat Jezusa w świetle Ewangelii według świętego Łukasza / Piotr Przyborek. – Pelplin :
Wydawnictwo Bernardinum, cop. 2014. – 128 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 121-128.
ISBN 978-83-7823-290-2
Sygn.: 335033
1508. PRZYBYCIEŃ, JÓZEF (1937- ).
Kwiatki nie zawsze piękne / Jñzef Przybycień. – Szczucin : R-I-D Studio, 2012. – 210 s. : il. ; 24
cm.
ISBN 978-83-63805-03-6
Sygn.: 335293
1509. PRZYBYCIEŃ, JÓZEF (1937- ).
„Przyjdźcie do mnie wszyscy..." : świadectwo o służbie kapłana w prawdzie dla Kościoła / Jñzef
Przybycień. – Szczurowa [etc.] : [Mała Polgrafia Redemptorystñw], 2006. – 197 s., [28] s. tabl. (w
tym kolor.) ; 21 cm.
Nazwa wydaw. wg bazy ISBN.
ISBN 83-86744-90-1
Sygn.: 335244
- 208 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1510. PRZYBYLSKI, BŁAŻEJ (1985- ).
Zaangażowania polityczne młodzieży / Błażej Przybylski. – Toruń ; Łysomice : Europejskie
Centrum Edukacyjne, 2014. – 279, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 268-279.
ISBN 978-83-62363-91-9
Sygn.: 336371
1511. PRZYBYSZ, MONIKA (1978- ).
Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediñw
społecznościowych / Monika Marta Przybysz. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. – 408, [7] s.
: il. ; 24 cm. – (Seria Naukowa: Nowe Media i Kościñł ; 3)
Bibliogr. s. 365-408. – Streszcz. ang. Spis treści także ang.
ISBN 978-83-7660-910-2
Sygn.: 330273
1512. PRZYGODA, ZDZISŁAW (1913- ).
W służbie Polonii kanadyjskiej (1964-1969) : artykuły, listy, odczyty / Zdzisław Przygoda ; z
przedm. Zygmunta Rusinka. – Toronto ; Ontario : [s.n., ca 1969]. – 147 s. : il. ; 21 cm.
Tekst częściowo ang. i fr.
Sygn.: 335356
1513. Przyjąć
Przyjąć krzyż Chrystusa i żyć w świetle wiary : scenariusze katechez o chrzcie świętym dla
gimnazjñw i szkñł ponadgimnazjalnych. T. 1 / pod red. Artura Filipiaka ; [oprac. zespñł Maria
Brzostowska, Artur Filipiak, Elżbieta Koronowska]. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego
Wojciecha, cop. 2014. – 61, [1] s. : il. ; 22 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Cytaty biblijne wg: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wyd. 5, Poznań 2002. – CD zawiera dodatkowe filmy, zdjęcia
oraz prezentacje. – Dla katechetñw i nauczycieli religii.
ISBN 978-83-7516-776-4
Sygn.: 335256, CD.2461
1514. Przyjdź,
Przyjdź, Światłości sumień! : materiały duszpasterskie na tydzień przed Zesłaniem Ducha Świętego
/ pod red. ks. Szymona Stułkowskiego ; [oprac. zespñł: bp Wiesław Lechowicz et al.]. – Poznań :
Wydawnictwo Święty Wojciech, 2014. – 103, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7516-620-0
Sygn.: 330262
1515. PRZYŁĘBSKI, ANDRZEJ (1958- ).
Dlaczego Polska jest wartością : wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki / Andrzej
Przyłębski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013. – 162, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7177-976-3
Sygn.: 335758
1516. Przypowieści
Przypowieści mnichñw o pokusie i grzechu / [wybñr Teresa Lubowiecka]. – Krakñw : Tyniec
Wydawnictwo Benedyktynñw, 2013. – 268 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-367-6
Sygn.: 335094
1517. PSTRĄG, DOROTA.
Zakazana miłość - zakazane związki? : homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańcñw
Podkarpacia / Dorota Pstrąg. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. –
306, [1] s. : il. ; 24 cm.
- 209 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 300-306.
ISBN 978-83-7996-017-0
Sygn.: 335122
1518. Psychologia
Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Wyd. 1, 2
dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XVI, 542 s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. s. 461-513 i przy rozdz. Indeksy.
ISBN 978-83-01-16394-5
Sygn.: 132190
1519. Psychosocial
Psychosocial aspects of transformation of the Czech society within the context of European
integration / ed. by Vladimìr Kebza ; Charles University in Prague. Faculty of Social Sciences. –
Prague : Matfyzpress, 2008. – 153, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. s. 139-149. Indeks.
ISBN 978-80-7378-064-7
Sygn.: 330278
1520. PSZCZÓŁKOWSKI, MICHAŁ (1981- ).
Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939 : forma i styl / Michał
Pszczñłkowski. – Łñdź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. – .. 333, [1] s. : il.
; 30 cm.
Bibliogr. s. 308-323. Indeksy. – Publikacja w jęz. pol., streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7729-227-3
Sygn.: 132260
1521. Public
Public relations : społeczne wyzwania & English supplement: Public relations across borders :
[international experts forum] : texts for teaching / red. nauk. Jerzy Olędzki ; Uniwersytet
Warszawski. Instytut Dziennikarstwa. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. – 297
s. : il. ; 24 cm.
Zawiera tabele i wykresy. – Bibliogr. przy rozdz. – Teksty pol. zawierają streszcz. ang.
ISBN 978-83-7545-057-6
Sygn.: 336364
1522. Public
Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu / wybñr i red. nauk. Jerzy Olędzki ;
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2010. – 416, [1] s. : il. ; 24 cm. – (MediaPoczątku XXI w. ; t. 7)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7545-194-8
Sygn.: 336359
1523. Public
Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena
Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2012. –
609, [1] s. : err. ; 21 cm. – (Monografie Lex, ISSN 1897-4392)
Bibliogr. s. 583-[610].
ISBN 978-83-264-1447-3
Sygn.: 336407
1524. PUCHALSKA, IWONA.
Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim / Iwona Puchalska. –
Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 427, [1] s. : il. ; 24 cm.
- 210 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 399-418. Indeks.
ISBN 978-83-233-3445-3
Sygn.: 336334
1525. PUCHAŁA-LADZIŃSKA, KAROLINA.
Translating popular science articles : towards a reader-oriented approach /
Karolina
Puchała-Ladzińska. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 152 s. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 148-152.
ISBN 978-83-7996-003-3
Sygn.: 335121
1526. PUCKO, ZYGMUNT.
Idea troski w pielęgniarstwie inspirowana myślą filozoficzną / Zygmunt Pucko. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 182 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [175]-182. – Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środkñw Collegium Medicum
ISBN 978-83-233-3709-6
Sygn.: 335895
1527. PUDOVA, TAT'ÂNA.
Gogolevskij tekst v sovremennoj russkoj proze / Tat'âna Pudova ; Akademia Pomorska w Słupsku.
– Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 227, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 221-226.
ISBN 978-83-7467-219-1
Sygn.: 335210
1528. Pueri
Pueri Cantores Cracoviae! : [Wy jesteście iskrą / red. Robert Tyrała, Magdalena Dobrzyniak ; fot.
Jacek Bednarczyk ; autorzy tekstñw: Benedykt XVI et al. ; tł. Alicja Rychlewska-Delimat et al.]. –
Krakñw : Polska Federacja Pueri Cantores, 2008. – 140 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. okł.: Wy jesteście iskrą – Tyt. okł.: Vous ětes une étincelle –
siete la scintilla – Tekst po pol., fr., niem., ang. i wł.
ISBN 978-83-88659-77-5
Sygn.: 132249
Tyt. okł.: Ihr seid ein Funke –
Tyt. okł.: You are a spark –
Tyt. okł.: Voi
1529. PUGH, HARRY.
U. S. Special Forces Group Insignia : (post 1975) / Harry Pugh, Gary Perkowski, Len Whistler. –
Arlington : C&D Enterprises, cop. 2004. – [6], 149 s. : il. ; 28 cm.
U gñry s. tyt.: The Collector's guide.
ISBN 0-9633231-7-2
Sygn.: 132042
1530. PUK, MARLENA.
Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza / Marlena Puk. – Poznań : Wydawnictwo
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciñł Nauk, 2013. – 157, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji
Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, ISSN
0137-642X ; t. 76)
Bibliogr. s. 139-143. Indeksy.
ISBN 978-83-7654-205-8
Sygn.: 336305
1531. PYTKA, LESŁAW (1947- ).
Zaburzenia przystosowania społecznego : elementy pedagogiki reintegracyjnej i edukacji
inkluzyjnej / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 355 s. :
- 211 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
il. kolor. ; 24 cm. – (Monografie, ISSN 2083-4179 ; nr 147)
– Bibliogr. 323-354.
Sygn.: 335146
1532. QINGYUAN (1067-1120).
Szpik mędrcñw / Foyan ; tł. ang. Thomas Cleary, tł. pol. Bon Gak. – Warszawa : Miska Ryżu, 2009.
– 118, [3] s. : il. ; 24 cm.
Oryg. chiń. Nazwa drugiego tł.: Robert Bączyk.
ISBN 978-83-924633-4-4
Sygn.: 335996
1533. RACZKOWSKI, JULIUSZ (1975- ).
Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach
/ Juliusz Raczkowski. – Pelplin : Wydawnictwo „Bernardinum", 2013. – 492 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 432-466. Indeksy. – Streszcz. niem. Spis treści także w j. niem.
ISBN 978-83-7823-458-6
Sygn.: 335678
1534. Radio
Radio : community, challenges, aesthetics / ed. by Grażyna Stachyra. – Lublin : Maria
Curie-Skłodowska University Press, 2013. – 306 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7784-321-5
Sygn.: 336130
1535. RADZIWIŁŁ, ANNA (1939-2009).
Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 : (prñba modelu) / Anna Radziwiłł. –
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa"2, 1981. – 84 s. ; 21 cm. – (Zeszyty
Towarzystwa Kursñw Naukowych)
Opis wg okł.
Sygn.: 330089
1536. RAINKO, STANISŁAW.
Powołanie filozofii : esej metafilozoficzny / Stanisław Rainko. – Warszawa : Sedno Wydawnictwo
Akademickie, 2013. – 171, [1] s. ; 22 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-63354-47-3 – ISBN 978-83-63354-66-4 (e-book)
Sygn.: 335865
1537. RAK, JOANNA.
O kierowaniu wrażeniem : język polityki polskiej po 1989 roku / Joanna Rak. – Radzymin :
Wydawnictwo von borowiecky, 2013. – 294 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 249-293.
ISBN 978-83-60748-35-0
Sygn.: 336038
1538. Raport
Raport samopotwierdzenia krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego / [red.
merytoryczna Zbigniew Marciniak ; aut. Zbigniew Marciniak et al.]. – Warszawa : Instytut Badań
Edukacyjnych, 2013. – 121 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 78-80. – Publikacja wspñłfinansowana przez Unię Europejską.
ISBN 978-83-61693-20-8
Sygn.: 132010
1539. Rarańcza
- 212 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Rarańcza : zbiñr opowiadań w 15-lecie czynu zbrojnego. – Warszawa : nakł. Reprezentacji II
Brygady Legjonñw Polskich, 1933 (Warszawa : Głñwna Drukarnia Wojskowa). – VI, 298 s., [6] k.
tabl., [4] k. map, [1] k. map złoż. ; 25 cm.
Indeks.
Sygn.: 131931
1540. RATAJCZAK, JAN (1964-2009).
Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej / Jan Ratajczak. –
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014. – 471, [1] s. ; 24 cm.
Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska, 2001. – Bibliogr. przy rozdz. – Bibliogr. Jana Ratajczaka s. 463-465.
ISBN 978-83-7432-927-9
Sygn.: 335950
1541. RATAJCZAK, TOMASZ (historyk sztuki).
Kościñł Bożego Ciała w Poznaniu / Tomasz Ratajczak ; zdj. Piotr Skñrnicki. – Poznań :
Wydawnictwo Miejskie Posnania, cop. 2014. – 113, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm. – (Zabytki
Poznania)
Druk dwuszpaltowy.
ISBN 978-83-7768-105-3
Sygn.: 335709
1542. RAULET, GÉRARD (1942- ).
Filozofia niemiecka po 1945 / Gérard Raulet ; przeł. Adam Dziadek. – Warszawa : Oficyna
Naukowa, 2013. – VIII, 510 s. ; 22 cm. – (Disciplinae ; 7)
Tyt. oryg.: La philosophie allemande depuis 1945. – Indeks. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-7737-008-7
Sygn.: 335770
1543. Readings
Readings from the perspective of Earth / edited by Norman C. Habel. – Cleveland : Pilgrim Press ;
Sheffield : Sheffield Academic Press, cop. 2000. – 279 s. ; 24 cm. – (The Earth Bible ; 1)
Bibliogr. s. [246]-264. Indeks.
ISBN 1-84127-084-9 – ISBN 0-8298-1406-X
Sygn.: 330226
1544. Recepcja
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 1 / Jñzef
Władysław Bychowiec [et al.] ; oprac. nauk. Tomasz Kupś. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2014. – 264, [1] s. ; 23 cm. – (Biblioteka „Studiñw z Historii Filozofii")
Na s. red. i okł. błędnie zapisany ISBN: 83-978-231-3195-3. – Bibliogr. przy niektñrych rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-231-3195-3
Sygn.: 335985
1545. REDELBACH, ANDRZEJ (1946-2006).
Prawo o notariacie : komentarz do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U.
2002, nr 42, poz. 369) / Andrzej Redelbach. – Wyd. 2 popr., stan prawny 1 czerwca 2002 roku. –
Toruń : TNOiK „Dom Organizatora", 2002. – 429 s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 83-7285-112-3 – ISBN 83-7285-100-X
Sygn.: 335336
1546. REDZIK, CEZARY.
Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy / Cezary Redzik. –
Gdynia : Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2013. – 178, [3] s. ; il. kolor. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 157-163.
- 213 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7722-543-1
Sygn.: 336055
1547. Reframing
Reframing theology and film : new focus for an emerging discipline / Robert K. Johnston, ed. –
Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, cop. 2007. – 334 s. : il. ; 23 cm. – (Cultural Exegesis)
Filmogr. s. 323-329. Indeks.
ISBN 978-0-8010-3240-0 (pbk.) – ISBN 0-8010-3240-7 (pbk.)
Sygn.: 335999
1548. REGIDOR, JOSÉ RAMOS.
Gesú e il risveglio degli oppressi : la sfida della teologia della liberazione / José Ramos Regidor. –
Milano : Arnoldo Mondadori Editore, 1981. – 511, [5] s. ; 21 cm.
Sygn.: 330192
1549. REGINIA-ZACHARSKI, JACEK (1968- ).
Wojna w świecie wspñłczesnym : uczestnicy, cele, modele, teorie / Jacek Reginia-Zacharski. –
Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 426, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 373-410. Indeks.
ISBN 978-83-7969-101-2
Sygn.: 336377
1550. Rejon
Rejon Umocniony Hel w kampanii wrześniowej 1939 roku : służba zdrowia i duszpasterstwo : 6
maja-25 lipca 1998 : informator wystawy / pod red. Jñzefa Wąsiewskiego ; Muzeum Wojska
Polskiego, Fundacja Ochrony Zabytkñw Militarnych. – Warszawa : Kopia, 1998. – 105, [1] s. : il. ;
21 cm.
Bibliogr. s. 66. – Streszcz. ang.
ISBN 83-86290-25-0
Sygn.: 330160
1551. Religion
Religion and culture in Russian thought : philosophical, theological and literary perspectives / ed.
by Teresa Obolevitch and Paweł Rojek. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2014. –
186, [3] s. ; 23 cm.
Bibliogr. po pracach.
ISBN 978-83-7438-380-6
Sygn.: 335051
1552. Religiousness
Religiousness in the Polish society life : (chosen problems) / red. Witold Zdaniewicz. – Warszawa
: Pallottinum, 1981. – .. 169 s. ; il. ; 25 cm. – (Studia Socjologiczno-Religijne ; 3)
Tekst w jęz. ang. i fr.
Sygn.: 335601
1553. REMBISZ, WŁODZIMIERZ.
Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodñw w rolnictwie / Włodzimierz
Rembisz. – Warszawa : Vizja Press & IT, 2013. – 191 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 189-191.
ISBN 978-83-62855-07-0
Sygn.: 335329
1554. Reprezentacje
Reprezentacje holokaustu / wybñr i oprac. Jerzy Jarniewicz i Marcin Szuster. – Krakñw : Instytut
Książki - Dział Wydawnictw ; Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
- 214 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ringelbluma, 2014. – 489, [3] s. ; il. ; 21 cm.
Na s. przyt. i obwol.: Kolekcja „Literatury na Świecie". – Na s. tyt.: Instytut Książki - Literatura na Świecie. – Bibliogr. s. 475-476. Indeks.
ISBN 978-83-61005-15-5 – ISBN 978-83-61850-46-5
Sygn.: 336195
1555. REY, BERNARD (1933- ).
Jésus Christ chemin de notre foi / Bernard Rey. – Paris : Les Éditions du Cerf, 1981. – 174, [5] s. ;
24 cm.
ISBN 2-204-01636-5
Sygn.: 335602
1556. RĘKOPISY Z QUMRAN (fr.)
Les textes de Qumran : traduits et annotés. 2, Régle de la Congrégation, Recueil des
Bénédictions, Interprétations de Prophètes et de Psaumes, Document de Damas, Apocryphe de la
Genèse, Fragments des grottes 1 et 4 / par J. Carmignac, É. Cothenet et H. Lignée. – Paris :
Letouzey et Ané, 1963. – 400 s. ; 25 cm. – (Autour de la Bible)
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
Sygn.: 132129
1557. Richard
Richard J. Bernstein and the pragmatist turn in contemporary philosophy : rekindling pragmatism's
fire / ed. by Judith M. Green. – New York : Palgrave Macmillan, 2014. – X, 234 s. ; 23 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Sygn.: 335994
1558. RIMŃA, EDMUNDAS (1948- ).
Lietuvos Didņiosios Kunigaikńtystės miestų antspaudai / Edmundas Rimńa ; Lietuvos Istorijos
Institutas. – Vilnius : Ņara, 1999. – 765 s. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 693-704. Indeksy. – Streszcz. pol. i niem.
ISBN 9986-34-034-9
Sygn.: 132066
1559. ROBERTSON, JOHN MACKINNON (1856-1933).
Humaniści nowożytni : studja socjologiczne o Carlyle'u, Millu, Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie i
Spencerze / Jan M. Robertson ; z ang. przeł., przyp. i skorowidzem opatrzył Jan Stecki. –
Warszawa : F. Csernák, 1899. – [4], 277, [1], V s. ; 23 cm. – (Wydawnictwo „Głosu")
Indeks.
Sygn.: 330246
1560. RODAK, JAN.
Stanisława Osędowskiego „Laury dla Zdziewojskich" / Jan Rodak ; (tł. łac. oryg. przy wspñłudz.
Agaty Zielińskiej). – Krakñw : Wydawnictwo „Scriptum", 2013. – 155 s. : il. ; 22 cm.
ISBN wg BNPol online. – Wspñłwyd.: Philakai Zdziewoianae domus = Laury dla Zdziewojskich / Stanisław Ossędowski. – Bibliogr. s. 137-148.
Indeks.
ISBN 978-83-60163-94-8
Sygn.: 335353
1561. RODIGHIERO, LAURENCE.
Les entrées / par L. Rodighiero. – Paris : Éditions Charles Massin, [ca 1965]. – 78, [2] s. : fot., fot.
kol. ; 29 cm.
Sygn.: 132024
1562. Rodzice,
Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? /
red. nauk. Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2013. – .. 206 s. : il. ; 24 cm. – (Engram)
- 215 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Dla osñb zajmujących się wychowaniem i kształceniem małego dziecka. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7641-832-2
Sygn.: 336129
1563. ROGÓŻ, DOMINIK (1984- ).
Anty-Odyseja : antropologia Emmanuela Lévinasa / Dominik Rogñż. – Krakñw : Wydawnictwo
Homini, 2012. – 208 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 193-197. Indeksy. – Streszcz. ang., fr., niem.
ISBN 978-83-63521-09-7
Sygn.: 335749
1564. ROHR, RICHARD (1943- ).
Poruszyć światem : kontemplacyjna postawa i modlitwa działania / Richard Rohr ; przekł. Andrzej
Ziñłkowski, Teresa Lubowiecka. – Tyniec : Wydawnictwo Benedyktynñw, 2013. – 153 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 153.
ISBN 978-83-7354-459-8
Sygn.: 335092
1565. Rok
Rok 1920 : wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał i oprac. Jan
Borkowski. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1990. – 530, [2] s. ; 21 cm.
Częśc. tł. z rñżnych jęz. – Indeks.
ISBN 83-06-01898-2
Sygn.: 330165
1566. ROKICKI, JÓZEF WACŁAW (1894-1976).
Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia / Jñzef Rokicki (Michał). – [Niemcy Zachodnie : s.n.],
1949. – 176 s., [4] s. mapy ; 21 cm.
Nazwa aut. Rokicki, Jñzef Wacław, pseud. Michał.
Sygn.: 335374
1567. ROKOTOV, FEDOR S. (1735?-1808).
Fiodor Rokotow / [wstęp Aleksiej Sawinow ; wybñr il. Natalia Aleksandrowa ; oprac. graf.
Wiaczesław Bachtin ; tł. z ros. Irena Szpak]. – Warszawa : Arkady ; Leningrad : Aurora, cop. 1985.
– 6, [4] s., [13] k. tabl. : il. kolor. ; 32 cm. – (Wielcy Malarze Świata)
Tyt. oryg.: Fedor Rokotov
ISBN 83-213-3250-1
Sygn.: 131986
1568. ROLEWSKI, JAROSŁAW (1956- ).
Pojęcie prawdy u Kanta i „pñźnego" Husserla / Jarosław Rolewski. – Toruń : Wydawnictwo Tako,
2013. – 164 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 159-164.
ISBN 978-83-62737-28-4
Sygn.: 335864
1569. ROMANIUK, KAZIMIERZ (1927- ).
Inspiracje i skojarzenia biblijne / Kazimierz Romaniuk. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie,
2008. – 763, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7201-310-1
Sygn.: 335742
1570. Romantyzm
Romantyzm w lustrze postmodernizmu : (i odwrotnie) / pod red. Wojciecha Hamerskiego, Michała
Kuziaka, Slawomira Rzepczyńskiego. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo
- 216 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
: Fundacja Akademia Humanistyczna, 2014. – 540 s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61750-47-5
Sygn.: 336187
1571. RORTY, RICHARD (1931-2007).
Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo / Richard Rorty ; oprac. i przedm. opatrzył Janusz
Grygieńć ; tł. Janusz Grygieńć, Sergiusz Tokariew. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2013. – 344, [1] s. ; 23 cm. – (Polityka w Kulturze)
Indeks. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-231-2934-9
Sygn.: 335766
1572. ROSIAK, DARIUSZ (1962- ).
Wielka odmowa : agent, filozof, antykomunista / Dariusz Rosiak. – Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2014. – 245, [3] s. ; 23 cm. – (Reportaż)
Dostępny rñwnież w formie e-booka w formatach PDF, EPUB oraz MOBI.
ISBN 978-83-7536-765-2
Sygn.: 336400
1573. ROSPOND, STANISŁAW (1906-1982).
Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. 1, Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte 1804 /
Stanisław Rospond. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1948. – 205 s., [1] k. mapa
złoż. ; 26 cm. – (Studia Instytutu Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). –
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des
Lettres de Wrocław. Seria A ; nr 14)
Cz. 2 pod hasłem: Mayer, Jñzef. – Bibliogr. s. 8-9. – Z zasiłku Prezydium Rady Ministrñw oraz Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty
Sygn.: 132034
1574. ROSTKOWSKI, TADEUSZ.
Wyśmierzyce, historia i teraźniejszość : na przestrzeni dziejñw / Tadeusz Rostkowski. –
Wyśmierzyce : Gmina Wyśmierzyce, 2013. – [6], 272 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
– Bibliogr. s. 268-271.
ISBN 978-83-937399-0-5
Sygn.: 330304
1575. ROYCE, ANYA PETERSON (1940- ).
Antropologia sztuk widowiskowych : artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie
międzykulturowej / Anya Peterson Royce ; przekł z jęz. ang. Natasza Moszkowicz ; red. nauk.
Jacek Łumiński i Agnieszka Jelewska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
cop. 2010. – 302 s. : il. ; 21 cm.
Podręcznik akademicki. – Bibliogr. s. [286]-291. Indeks.
ISBN 978-83-235-0757-4
Sygn.: 335715
1576. ROZANOV, VASILIJ VASIL'EVIĈ (1856-1919).
Odosobnione : (niemal na prawach rękopisu) / Wasilij Rozanow ; przeł. Ireneusz Kania, Piotr
Nowak ; posł. Piotr Nowak. – Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2014. – 165
s. ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Kronos)
Indeks. – Zawiera m. in.: Rozanow / Andriej Bieły.
ISBN 978-83-62609-27-7
Sygn.: 335856
1577. Rozliczenia
Rozliczenia międzynarodowe / red. nauk. Danuta Marciniak-Neider ; aut. Joanna Bednarz [et al.]. –
- 217 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. – .. 391 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 380-383. Indeks.
ISBN 978-83-208-1923-6
Sygn.: 335630
1578. Różne
Rñżne rodzaje promieniowania jako wyzwanie, szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka /
red. nauk. Marian Cieślarczyk [et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemñw Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego. –
Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. – 198 s. : il. ; 24 cm. –
(Monografie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ISSN 2083-4179 ; nr 140)
Tyt. rñwnol.: Various types of radiation as a challenge, opportunity and risk for human safety – Bibliogr. przy ref.
Sygn.: 330291
1579. RÓŻYCKA, MARTYNA.
Strony internetowe dla dzieci i młodzieży / Martyna Rñżycka ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. – Warszawa :
Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. – 71,
[1] s. : il. ; 21 cm. – (Warsztaty Dydaktyczne 10)
Bibliogr. s. 70-[72].
ISBN 83-88581-27-9
Sygn.: 330102
1580. RÓŻYŃSKA, JOANNA.
Przemoc wobec kobiet w rodzinie : niezbędnik pracownika socjalnego / Joanna Rñżyńska. –
Warszawa : Centrum Praw Kobiet, 2007. – 120 s. ; 20 cm. – (Warto Wiedzieć)
Tyt. grzb.: Niezbędnik pracownika socjalnego
ISBN 978-83-89888-81-5
Sygn.: 330090
1581. RSDS
RSDS top twenty / Bożena Duda, Grzegorz A. Kleparski (eds.). – Rzeszñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 262 s. ; 24 cm.
Tyt. okł.: RSDS top 20 – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7338-966-3
Sygn.: 330204
1582. RUBCZYŃSKA, BOŻENA (etnografia).
Wielkie Indie od Bengalu do Tamilnadu = Grat India from Bengal to Tamil Nadu / Bożena
Rubczyńska ; [Engl. transl. Michał Kuśnierz] ; Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. – Warszawa
: Muzeum Azji i Pacyfiku, 2013. – 116 s. : il. kolor. ; 21 x 22 cm.
Wystawa: Galeria Azjatycka, listopad 2013-kwiecień 2014. – Biliogr. s. 114-115. – Tyt. i tekst rñwnol. pol. ang.
ISBN 978-83-929850-6-8
Sygn.: 335365
1583. Ruch
Ruch graniczny oraz przepływ towarñw i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r. = Border
traffic and movement of goods and services at the Polish-Ukrainian border in 2009 / [zespñł red.
Marek Cierpiał-Wolan et al.] ; Głñwny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. –
Warszawa : Głñwny Urząd Statystyczny ; Rzeszñw : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2010.
Tyt. rñwnol.: Border traffic and movement of goods and services at the Polish-Ukrainian border in 2009 – Bibliogr. s. 140-141. – Tekst pol., ang.
ISBN 978-83-7406-134-6
Sygn.: 330281
1584. RUDNICKI, SEWERYN.
- 218 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ciało i tożsamość w internecie : teoria, dyskurs, codzienność / Seweryn Rudnicki. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. – 267 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 240-259.
ISBN 978-83-7383-682-2
Sygn.: 335556
1585. Russkij
Russkij akvarel'nyj i karandańnyj portret pervoj poloviny XIX veka iz muzeev RSFSR : Le portrait
russe à l'aquarelle et au crayon de la première moitié du XIXème siècle dans les musés de la Russie
/ [avtory-sostaviteli i avtory vstupitel'nyh statej S.M. Gorbačeva, S.V. Âmŝikov]. – 2. izd., ispr. –
Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1987. – 330 s. : il. ; 29 cm.
Tyt. rñwnol.: Portrait russe à l'aquarelle et au crayon de la première moitié du XIXème siècle dans les musés de la Russie – Tekst w rñwnolegle w
jęz. ros. i fr.
Sygn.: 131961
1586. Russkoe
Russkoe nabornoe derevo vosemnadcatogo veka = The art of marquetry in eighteenth century
Russia / [avtor-sost. Û. V. Fomin ; fotos''emka S. B. Zimnoh ; per. na angl. âzyk E. Â. Bessmertnoj
i A. I. Il'f]. – Moskva : Sovetskaâ Rossiâ, 1989. – 182, [1] s. : il. kolor. ; 34 cm.
Tyt. rñwnol.: Art of marquetry in eighteenth century Russia – Tyt. grzb.: Russkoe nabornoe derevo vosemnadcatogo veka : mebel', panno, parket
– Tyt. grzb.: Art of marquetry in eighteeenth century Russia : furniture, panneling, flooring – Bibliogr. s. 182-183. – Tyt. rñwnol., adnot.,
glosariusz, streszcz. w jęz. ang.
ISBN 5-268-00740-8
Sygn.: 131990
1587. RUSZEL, PAWEŁ (1593-1658).
Fawor niebieski podczas szczęśliwej elekcyjej na Krñlestwo Polskie Pana Naszego Miłościwego
Jana Kazimierza, krñla szwedzkiego, Miastu Lublinowi czasu gwałtownego niebezpieczeństwa od
swawolnych Kozakñw cudownym sposobem roku 1648 die 10 Novembris pokazany / Paweł Ruszel
; wprow. i oprac. Anna Nowicka-Struska ; red. nauk. tomu Katarzyna Meller. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 163 s. : il. kolor. ; 24 cm + [1] k.
tabl. złoż. – (Lubelska Biblioteka Staropolska ; t. 10)
Indeksy.
ISBN 978-83-7784-433-5
Sygn.: 335655
1588. RUSZKOWSKA, SONIA.
Każdemu własna śmierć / Sonia Ruszkowska. – Warszawa : Instytut Badań Literakcich PAN.
Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2014. – 488 s. : il. ; 21 cm.
Na okł.: O przywracaniu podmiotowości ofiarom Zagłady. – Bibliogr. s. 462-476. Indeks.
ISBN 978-83-61750-42-0
Sygn.: 336239
1589. RUTA, KAROLINA.
„Wyrażać niewyrażalne" : analiza językowo-stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu" Romana
Brandstaettera / Karolina Ruta. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
Ringelbluma, 2013. – 276 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 265-276.
ISBN 978-83-61850-65-6
Sygn.: 336202
1590. RUTKOWSKI, MIROSŁAW (filozofia).
Kiedy powstaje istota ludzka? : aborcja i doświadczenia na zarodkach / Mirosław Rutkowski. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2013. – 202,
[2] s. ; 21 cm.
- 219 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Na s. red. i okł. ks. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-2224-7. – Bibliogr. s. 193-202.
ISBN 978-83-242-2224-7
Sygn.: 335898
1591. RYBARCZYK, SEBASTIAN.
Niewidzialna wojna szpiegñw / Sebastian Rybarczyk ; [wstęp Sławomir Cenckiewicz]. – Łomianki :
Wydawnictwo LTW, 2014. – 218, [1] s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7565-344-1
Sygn.: 336446
1592. RYBICKA, ELŻBIETA (filologia polska).
Geopoetyka : przestrzeń i miejsce we wspñłczesnych teoriach i praktykach literackich / Elżbieta
Rybicka. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop.
2014. – 474 s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 109)
Na s. red. i 4 s. okł. błędny zapis ISBN: 97883-242-2393-0. – Bibliogr. s. 423-448. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-242-2393-0
Sygn.: 336260
1593. RYBICKI, KONRAD.
Skarby przyrody i kultury Spalskiego Parku Krajobrazowego : przewodnik / Konrad Rybicki. –
Łñdź : Oficyna Wydawnicza K. R., 2003. – 64 s. : il. kolor., pl. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 55. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 83-902272-3-1
Sygn.: 335360
1594. RYCHLIK, RADOSŁAW.
Cały rok w szkole Maryi : kazania nowennowe ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy /
Radosław Rychlik. – Tarnñw : Wydaw. Biblos, 2013. – 187 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-183-7
Sygn.: 335241
1595. RYCHLIK, RADOSŁAW.
Drogowskazy ku szczęściu : homilie na niedziele i święta : rok A / Radosław Rychlik. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. – 322 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-178-3
Sygn.: 335249
1596. RYCHLIK, RADOSŁAW.
Godnie pożegnać : homilie pogrzebowe / Radosław Rychlik. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, 2013. – 92 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-108-0
Sygn.: 335245
1597. RYCHLIK, RADOSŁAW.
Polskie drogi maryjne : rozważania na nabożeństwa majowe / Radosław Rychlik. – Tarnñw :
Wydawnictwo Biblios, cop. 2014. – 110 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-198-1
Sygn.: 335242
1598. RYCHTER, WITOLD (1902-1984).
Dzieje samochodu / Witold Rychter. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, 1983. – 523, [1] s. : il., err. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 522. Indeksy.
ISBN 83-206-0233-5
- 220 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 132076
1599. Rydno
Rydno : a stone age red ochre quarry and socioeconomic center : a century of research / Romuald
Schild [et al.] ; with contributions by Jan Fiedorczuk and Zdzisław Hensel. – Warsaw : Institute of
Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2011. – 467 s. : il. (w tym kolor.) ;
31 cm.
Bibliogr. s. 409-421. Indeks.
ISBN 978-83-89499-90-5
Sygn.: 132184
1600. Rynek
Rynek pracy wobec zmian demograficznych / red. nauk. Marta Kiełkowska. – Warszawa : Instytut
Obywatelski, cop. 2013. – .. 251, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Zeszyty Demograficzne ; 1)
Bibliogr. przy niektñrych rozdz.
ISBN 978-83-63874-19-3
Sygn.: 335469
1601. Rynek
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polakñw - diagnoza społeczna 2013 :
raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu Piotr Białowolski et al.]. – Warszawa :
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobñw Ludzkich, 2014. – 260 s. : il.
kolor. 30 cm.
Bibliogr. przy niektñrych rozdz. – Dostępne rñwnież w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-61638-76-6
Sygn.: 132147
1602. Ryszard
Ryszard Kaczorowski - doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2
października 1998. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1999. – 25, [1] s. : il.
; 28 cm.
ISBN 83-87884-06-5
Sygn.: 132004
1603. Ryszard
Ryszard Kaczorowski : harcerz, żołnierz, prezydent / [red. Marian Szczęśniak]. – Warszawa :
Zarząd Głñwny Stowarzyszenia Szarych Szeregñw, 2010. – 80 s. : il. ; 21 cm. – (Materiały
Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregñw, ISSN 1505-5892 ; [nr 92])
„Źrñdła" s. 77.
ISBN 978-83-920884-3-1
Sygn.: 335545
1604. RYSZKIEWICZ, MARCIN.
Homo sapiens : meandry ewolucji / Marcin Ryszkiewicz. – Stare Groszki ; Warszawa :
Wydawnictwo CiS, 2013. – 471, [1] s. : il. 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61710-05-9
Sygn.: 336403
1605. Rządy
Rządy sejmikowe w epoce krñlñw elekcyjnych 1572-1795. T. 1 / przedstawił Adolf Pawiński. –
Warszawa : w Drukarni Jñzefa Bergera, 1888. – [3], II, XIV ,X, 431 s. ; 29 cm. – (Dzieje ziemi
kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące / ogłosił Adolf Pawiński)
Sygn.: 131902
- 221 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1606. Rządy
Rządy sejmikowe w epoce krñlñw elekcyjnych 1572-1795. T. 5, Lauda i instrukcye, 1733-1795 /
ogłosił Adolf Pawiński. – Warszawa : w Drukarni Jñzefa Bergera, 1888. – [4], 413, [1] XLVI s. ; 29
cm. – (Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące / ogłosił Adolf Pawiński)
– – Indeksy.
Sygn.: 131901
1607. RZEPKA, MARCIN (filologia orientalna).
Konfesyjność przekładu : kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii / Marcin Rzepka. –
Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. – 201, [4] s. : il. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 179-191. Indeksy.
ISBN 978-83-7438-363-9
Sygn.: 335264
1608. Sacred
Sacred wood : the contemporary Lithuanian woodcarving revival : [catalogue of an exhibition at the
Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsin-Madison, 30 May - 12 July 1998 / Ruta T.
Saliklis, ed. – Madison : Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsin, 1998. – 55, [1] s. : il. ;
28 cm.
ISBN 0-932900-43-7
Sygn.: 131948
1609. SAKIEWICZ, TOMASZ (1967- ).
Partyzant wolnego słowa / Tomasz Sakiewicz. – Krakñw : Wydawnictwo M, 2013. – 281, [4] s. : il.
; 21 cm.
ISBN 978-83-7595-434-0
Sygn.: 336036
1610. SAKIEWICZ, TOMASZ (1967- ).
Testament I Rzeczypospolitej : kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego / Tomasz Sakiewicz. – Krakñw
: Wydawnictwo M, cop. 2014. – 147, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7595-833-1
Sygn.: 336424
1611. SALONI, ZYGMUNT (1938- ).
Składnia wspñłczesnego języka polskiego / Zygmunt Saloni, Marek Świdziński. – Wyd. 5. –
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – .. 354, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [343]-348. – Indeks.
ISBN 83-01-12712-0
Sygn.: 335614
1612. SAŁDECKA, KAROLINA (1983- ).
„Żyjemy wciąż jeszcze na rusztowaniach..." : wizerunek kobiety w polskich powieściach doby
realizmu socjalistycznego / Karolina Sałdecka. – Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013. – 349,
[1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 335-344. Indeks.
ISBN 978-83-62558-40-7
Sygn.: 336197
1613. SAMEK, JAN (1930-2007).
Kościñł Mariacki w Krakowie / Jan Samek ; zdjęcia Janusz Rosikoń, Chris Niedenthal. – Warszawa
: Interpress, 1990. – 258, [2] s. : il. ; 32 cm.
Bibliogr. s. 258-[260]. – Agros Warszawa
ISBN 83-223-2326-3
- 222 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 131899
1614. SAND, SHLOMO (1946- ).
Kiedy i jak wynaleziono narñd żydowski / Shlomo Sand ; przeł. Hanna Zbonikowska-Bernatowicz.
– Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2014. – 434 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 422-424. Indeks. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-63778-58-3
Sygn.: 335025
1615. SASIN, MAGDALENA.
Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży : studium pedagogiczne / Magdalena
Sasin. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 318, [3] s. : il. ; 24 cm.
Aneks. s. 307-318. – Bibliogr. s. 295-306.
ISBN 978-83-7525-823-3
Sygn.: 336086
1616. SAWA, BOGUMIŁA (1940- ).
Akademia Zamojska 1594-1994 ; Nauczyciele i wychowankowie Liceum Ogñlnokształcącego im.
Jana Zamoyskiego w Zamościu 1916-1998 / Bogumiła Sawa. – Zamość : Oficyna Wydawnicza
Sawa, 1998. – 344 s. : fot. ; 21 cm.
ISBN 83-905858-0-4
Sygn.: 330096
1617. SCHAPIRO, MEYER (1904-1996).
Van Gogh / Text von Meyer Schapiro ; [einzig berechtige Übersetzung von Bodo Cichy]. – 4. Aufl.
– Köln : M. Dumont Schauberg, 1958. – 130 s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.
Tyt. oryg.: Vincent van Gogh
Sygn.: 131890
1618. SCHMITT, CARL (1888-1985).
Nauka o konstytucji / Carl Schmitt ; tł. Magdalena Kurkowska, Robert Marszałek. – Warszawa :
Fundacja Świętego Mikołaja - Redakcja „Teologii Politycznej", 2013. – .. 630 s. ; 21 cm. –
(Biblioteka Teologii Politycznej ; t. 7 [i. e. 8])
Oznaczenie numeracji serii wg inform. od wydaw. (e-mail 11.04.2014). – Indeksy.
ISBN 978-83-62884-56-8
Sygn.: 336458
1619. School
School shootings mediatized violence in a global age / edited by Glenn W. Muschert, Johanna
Sumiala. – Bingley, UK : Emerald, 2012. – .. xxix, 353 s. : il. ; 24 cm. – (Studies in media and
communications, ISSN 2050-2060 ; v. 7)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-1-78052-918-9
Sygn.: 335039
1620. SCHOPEN, EDMUND (1882- ).
Morze Śrñdziemne areną dziejowych rozstrzygnięć / Edmund Schopen ; [z oryg. niem. z
upoważnienia aut. przeł. Tadeusz Zabłudowski]. – Lwñw ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1938. –
119 s. ; 21 cm. – (Przemiany)
Tyt. oryg.: Weltentscheidung im Mittelmeer
Sygn.: 330186
1621. SCHREIBER, ŁUKASZ (1987- ).
Sulla 138-78 p.n.e. / Łukasz Schreiber. – Zabrze ; Tarnowskie Gñry : Inforteditions, 2013. – 399 s. :
il. ; 21 cm. – (Seria Bitwy / Taktyka ; 61)
- 223 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sulla sto trzydzieści osiem-siedemdziesiąt osiem p.n.e. – Bibliogr. s. 375-395.
ISBN 978-83-64023-21-7
Sygn.: 336423
1622. SCHULTE, JÖRG.
Jan Kochanowski i renesans europejski : osiem studiñw / Jörg Schulte ; przeł. Krystyna
Wierzbicka-Trwoga ; red. Maria Rowińska-Szczepaniak, Krystyna Wierzbicka-Trwoga. –
Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; [Opole] : Uniwersytet Opolski, 2012. – 351 s. ; 21 cm. –
(Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, ISSN 1899-3842 ; t. 14)
Drugie miejsce wyd. wg bazy BNPol online. – Indeks.
ISBN 978-83-7543-253-4 (Neriton)
Sygn.: 336250
1623. Schulz
Schulz : między mitem a filozofią / pod red. Joanny Michalik i Przemysława Bursztyki. – Gdańsk :
Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2014. – 357, [4] s. ; 24 cm.
Na 4 s. okł.: Biblioteka Schulz/Forum 1. – Bibliogr. s. 333-350.
ISBN 978-83-7453-254-9
Sygn.: 336146
1624. SCHWEITZER, ALBERT (1875-1965).
Kazania strasburskie o czci dla życia / Albert Schweitzer ; tł. z jęz. niem. i wstęp Maria Zofia
Lewandowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 41 s. ; 21 cm.
Podstawa tłumaczenia: Strassburger Predigten / Albert Schweitzer. – Wyd. 4. – Monachium : C. H. Beck, 2013.
ISBN 978-83-7780-928-0
Sygn.: 335897
1625. SCZANIECKI, PAWEŁ (1917-1998).
Msza po staremu się odprawia / Paweł Sczaniecki. – Krakñw : Wydaw. Znak, 1967. – 165, [3] s. : il.
; 21 cm.
Bibliogr. s. [167].
Sygn.: 335361
1626. SCZANIECKI, PAWEŁ (1917-1998).
Ojciec Karol van Oost / O. Paweł Sczaniecki OSB. – Tyniec : Opactwo Benedyktynñw, 1990. – 207
s. ; 21 cm.
Zawiera dodatek z tekstami własnymi o. Karola van Oosta.
Sygn.: 335548
1627. Searching
Searching for Christian Unity / John Paul II, cardinal Walter Kasper, metropolitan Ioannis Zizioulas,
Geoffrey Wainwright, bishop Kurt Koch, Eleuterio Fortino, bishop Brian Farrell, cardinal Ivan Dias,
cardinal Cormac Murphy-O'Connor, Chiara Lubich, Enzo Bianchi. – Hyde Park, Nowy York : New
City Press, cop. 2007. – 366 s. ; 21 cm.
ISBN 1-56548-265-4 – ISBN 978-1-56548-265-4
Sygn.: 334998
1628. SEBASTIAN Z FELSZTYNA (ca 1485-post 1543).
Pisma o muzyce / Sebastian z Felsztyna ; oprac. i przekł. Elżbieta Witkowska-Zaremba. – Krakñw :
PWM, 1991. – .. 221 s. : il. ; 23 cm. – (Monumenta Musicae in Polonia. Seria C, Tractatus de
Musica)
Zawiera nuty. – Indeks. – Zawiera: Zawiera: Opusculum musicae compilatum noviter ; Opusculum musices noviter congestum ; Opusculum musicae
mensuralis ; Modus regulariter accentuandi lectiones matutinales, prophetias nec non epistolas et evangelia. – Rñwnolegle tekst łac. i przekład pol. –
Wstęp pol. i ang.
ISBN 83-224-0428-X
- 224 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335459
1629. Segregacja,
Segregacja, integracja, inkluzja / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Anna Czyż, Anna Skoczek. –
Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2013. – 212 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 199-210. – Akty prawne s. 211-212. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7614-170-1 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0095-7 (WAM)
Sygn.: 335176
1630. SEKUŁA, ZOFIA.
Struktury wynagradzania pracownikñw / Zofia Sekuła. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer
business, 2011. – 467 s. : il. ; 24 cm. – (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Indeks. – Dla specjalistñw do spraw personalnych, pracodawcñw, przedstawicieli pracownikñw, działaczy związkowych oraz studentñw uczeln i
ekonomicznych i studentñw prawa.
ISBN 978-83-264-1310-0
Sygn.: 335593
1631. Sekundy
Sekundy (i) epoki : czas w literaturze polskiej po 1989 roku / red. nauk. Żaneta Nalewajk, red.
prowadząca: Magdalena Mips. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. – 382 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7151-947-5
Sygn.: 336218
1632. SELBOURNE, DAVID (1937- ).
Against socialist illusion : a radical argument / David Selbourne. – Basingstoke : Macmillan, cop.
1985. – VII, [1], 327 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 305-312. Indeks.
ISBN 0-333-37094-5 – ISBN 0-333-37095-3
Sygn.: 330085
1633. Selekcyjna
Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej : praca zbiorowa / pod
red. Mirosławy Cylkowskiej-Nowak. – Poznań ; Borñwiec : „Wolumin", 2004. – 277 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88536-55-9
Sygn.: 335524
1634. SEMKA, PIOTR (1965- ).
Za, a nawet przeciw : zagadka Lecha Wałęsy : pierwsza krytyczna biografia Lecha Wałęsy
1980-2013 / Piotr Semka. – Krakñw : Wydawnictwo M, 2013. – 361, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 349-351. Indeks.
ISBN 978-83-7595-626-9
Sygn.: 336375
1635. Senior
Senior i rodzina / red. nauk.: Marek Banach, Adam Szwedzik. – Krakñw : Wydawnictwo
„Scriptum", 2013. – .. 226 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej ; 1)
Bibliogr. przy rozdz. – Częśc. w jęz. słow. Streszcz. i spis treści ang.
ISBN 978-83-64028-23-6
Sygn.: 335423
1636. SEPPELT, FRANZ XAVER (1883-1956).
Dzieje papieży. [T. 1, Od początkñw kościoła do czasñw dzisiejszych] / Seppelt i Löffler ; [uzup.
do rzeczy polskich Tadeusz Silnicki]. – Warszawa : Wydawnictwo „Gutenberg-Print", 1995. – VII,
[1], 357, [4] s., [3] k. tabl. : il., err. ; 25 cm.
- 225 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Reprint, oryg.: Poznań : Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, [1936].
ISBN 83-86381-83-3
Sygn.: 330306
1637. SEROV, VALENTIN ALEKSANDROVIĈ (1865-1911).
Valentin Serov : paintings, graphic works, scenography / [selection by Dmitry Sarabyanov and
Grigory Arbuzov ; introd. by Dimytry Sarabyanov ; catalogue and biographical outline by Grigory
Arbuzov]. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1982. – 377, [3] s. : il. ; 35 cm.
Tyt. okł.: Valentin Serov – Bibliogr. s. 372-375. Indeks.
Sygn.: 131896
1638. SERWATOWSKI, WŁADYSŁAW (1949- ).
Earth flag designs : global solidarity / Władysław Serwatowski ; red. Andrzej Suchoński ; transl.
Anna Szwed, Danuta Woynowska, Robert Fiedling. – Warsaw : EXPO '92, Office of the Polish
Section, 1992. – 191, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Ekspozycja: The Polish Pavilion at EXPO '92 Seville, Spain.
ISBN 83-900471-4-4
Sygn.: 131960
1639. ŃEŃKUS, ALGIRDAS (1945- ).
Archives (Pohulianka) : [photographs 1975-1983] / Algirdas Ńeńkus ; [concept and text by
Margarita Matulytė ; transl. by Ligija Kaminskienė]. – [Vilnius] : Lithuanian Art Museum, cop.
2010. – 310, [2] s. : il. ; 30 cm.
Miejsce wyd. wg : http://www.ldm.lt/index‗en.htm. – Podtyt. na s. red.
ISBN 978-609-426-011-7
Sygn.: 131962
1640. SETKOWICZ, JAN (meblarstwo).
Zarys historii mebla : od czasñw starożytnych do końca XIX wieku / Jan Setkowicz. – Warszawa ;
Krakñw : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 332 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 320-322.
Sygn.: 330128
1641. SGO
SGO „Polesie" w dokumentach i wspomnieniach. Cz. 1, Dowñdztwo / [red. nauk. tomu Andrzej
Wesołowski]. – Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligñry : Instytut
Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 2013. – 603 s. : il. ; 24 cm.
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie" w dokumentach i wspomnieniach – Indeks.
ISBN 978-83-64475-04-7
Sygn.: 330213
1642. SHEEN, FULTON J. (1895-1979).
Wstęp do religii / Fulton J. Sheen ; przeł. Izabella Parowicz. – Krakñw : Fundacja św. Grzegora
Wielkiego, 2014. – 186 s. ; 21 cm.
Tyt. dod.: Tyt. oryg.: Preface to religion
ISBN 978-83-938561-0-7
Sygn.: 330257
1643. SIEBENEICHEN, ALFRED.
Spñr o Gdynię / A. Siebeneichen i H. Strasburger. – Toruń : nakł. Instytutu Bałtyckiego ; Warszawa
: Skł. gł. Gebethner i Wolff, 1930 (Bydgoszcz : Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska"). – VIII, 179
s. ; 24 cm. – (Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego). – (Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. Dominium
Maris z. 3)
W serii gł. [t. 6]. – Bibliogr. s. 170-171. Indeksy.
Sygn.: 330134
- 226 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1644. SIEG, FRANCISZEK (1929- ).
Małe studia z teologii biblijnej Nowego Testamentu : nad Ewangeliami i Apokalipsą św. Jana / ks.
Franciszek Sieg SJ. – Opole : Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, 2014. – .. 319 s. ; 24 cm.
Przy niekt. tekstach zawiera streszczenia ang, niem, pol. – Bibliogr. s. 301-319.
ISBN 978-83-62640-19-5
Sygn.: 335643
1645. SIEG, FRANCISZEK (1929- ).
Voskresńij Gospod' i veruûŝie vo Imâ Ego / Frantińek Zig ; [per. s pol. Ìryny Burak]. – Minsk : „Pro
Hristo", 2014. – .. 157, [3] s. ; 24 cm.
Druk dwuszpalt. – Bibliogr. s. 147-156.
ISBN 978-985-7074-13-6
Sygn.: 335642
1646. SIEGIEŃ, WOJCIECH.
Topografie dyskursñw płci : krytyczne studium nad tożsamością rodzajową polskiej młodzieży /
Wojciech Siegień. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. – 227, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 221-[228]. – Publ. dofinansowana przez Uniwersytet Gdański.
ISBN 978-83-7383-653-2
Sygn.: 336157
1647. SIEGLER, HANS GEORG (1920- ).
Danzig erleben : ein kulturhistorischer Reisebegleiter durch Gdańsk / Hans Georg Siegler ; Fot.
von Gerhard Jeske. – Düsseldorf : Droste, cop. 1985. – 127 s. : fot. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Bibliogr. s. 127. Indeks.
ISBN 3-7700-0688-7
Sygn.: 132084
1648. SIEKIERA, RAFAŁ (1984- ).
Punkt widzenia w metaforyce dziennikarzy sportowych : modele metaforyczne i pryzmaty
konceptualne / Rafał Siekiera. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 196 s. : il.
; 24 cm.
Bibliogr. s. [181]-185. Indeks.
ISBN 978-83-7969-128-9
Sygn.: 336190
1649. SIENKIEWICZ, EDWARD (1962- ).
Koncepcja „rewolucji wspñlnotowej" w polskiej teologii uczestnictwa / Edward Sienkiewicz. –
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. – 388, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Nauki Teologiczne /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1731-0903 ; nr 2)
Bibliogr. s. 365-382. – Streszcz. ang.
ISBN 83-232-1327-5
Sygn.: 335026
1650. SIERECKA-NOWAKOWSKA, BARBARA.
Ekologiczny system przestrzennej organizacji czasu wolnego w mieście dziewiętnastowiecznym /
Barbara Sierecka-Nowakowska. – Łñdź : Wydawnictwo Politechniki Łñdzkiej, 1992. – 124, [1] s. :
il. ; 32 cm. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Łñdzka ; nr 644. Rozprawy Naukowe, ISSN
0137-4834 ; z. 167)
Praca habilitacyjna. – Bibliogr. s. 116-123. – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 131885
1651. SIEROTOWICZ, TADEUSZ M.
O położeniu plam słonecznych : literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w Istoria e
- 227 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
dimostrazioni intorno alle macchie solari Galileusza wraz z tłumaczeniem dzieła / Tadeusz
Sierotowicz. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. – 622 s. : il. ; 24 cm. –
(Źrñdła: FilozofiaNauki - Filozofia Przyrody)
Wspñłwyd.: Relacja i dowodzenia dotyczące plam słonecznych i ich charakterystyk czyli trzy listy Galileusza o plamach słonecznych. – Bibliogr. s.
465-496. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7793-115-8
Sygn.: 335285
1652. SIKORA, PIOTR (historia).
Grzegorz Sołogub : sześć dni polskiego Asa / Piotr Sikora. – Sandomierz : Wydawnictwo Stratus,
cop. 2012. – .. 120 s. : il. ; 23 cm.
Na okł.: As lotnictwa polskiego. – Bibliogr. s. 120.
ISBN 978-83-89450-56-2
Sygn.: 335458
1653. SIKORSKI, DARIUSZ ANDRZEJ.
Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źrñdło historyczne do dziejñw Kościoła w Polsce) /
Dariusz Andrzej Sikorski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciñł Nauk,
2012. – 217, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciñł
Nauk, ISSN 0079-4651 ; t. 72)
Bibliogr. s. 201-215. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7654-224-9
Sygn.: 335702
1654. SIKORSKI, TOMASZ (1975- ).
Niezłomni w epoce fałszywych prorokñw : środowisko „Tygodnika Warszawskiego" (1945-1948) /
Tomasz Sikorski, Marcin Kulesza. – Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2013.
– 1006, [1] s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 977-989. Indeks.
ISBN 978-83-60748-38-1
Sygn.: 336092
1655. SILKIN, JON.
Out of battle : the poetry of the Great War / Jon Silkin. – London : Oxford University Press, 1972.
– X, 366 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 351-356. Indeks.
ISBN 0-19-211804-8
Sygn.: 330241
1656. SILVA, JOSÉ GENTIL DA.
Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle. T. 2, Sources et cours des changes / José-Gentil da
Silva. – Paris : Editions Klincksieck, 1969. – 291, [5] s. : il. ; 24 cm. – (Publications de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Nanterre. Thèses et Travaux ; no 8)
– Bibliogr. s. 15-98.
Sygn.: 335613
1657. SINKO, GRZEGORZ (1923-2000).
Kraje anglosaskie / Grzegorz Sinko, Tadeusz Grzebieniowski. – Warszawa : Państwowe Wydaw.
Naukowe, 1954. – .. 209, [1] s. ; il. ; 24 cm. – (Skrypty dla Szkñł Wyższych / Państwowy Instytut
Sztuki. Materiały do Nauki Historii Teatru ; z. 11). – (Teatr krajñw zachodniej Europy XIX i
początku XX wieku ; cz. 1)
Sygn.: 335455
1658. ŃIRKAIT!.E, JOLANTA (1958- ).
Dailininkai Römeriai = The artists of the Römer family /
- 228 -
Jolanta Ńirkaitė ; [vertė Mantas
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Adomėnas; Kultūros, filosofijos ir meno institutas]. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno
institutas, 2006. – 189, [3] s. : il. ; 27 cm.
Tyt. rñwnol.: Artists of the Römer family – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst rñwnol. lit., ang.
ISBN 9986-638-69-0
Sygn.: 131942
1659. ŃIRKAIT!.E, JOLANTA (1958- ).
Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972) / Jolanta Ńirkaitė. – Vilnius : Kultūros,
filosofijos ir meno institutas, 2005. – 367, [1] s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., portr. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 337-341. Indeks. – Streszcz. ang., pol.
ISBN 9986-638-58-5
Sygn.: 330290
1660. SITKOWSKA, KATARZYNA.
Słowo w komunikacji telewizyjnej : strategie nadawczo-odbiorcze / Katarzyna Sitkowska. – Łñdź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 234, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 221-232.
ISBN 978-83-7525-828-8
Sygn.: 336127
1661. SIVERT, TADEUSZ (1906-1995).
Mickiewicz na scenie / oprac. Tadeusz Sivert z Zespołem w Zakładzie Historii i Teorii Teatru
Państwowego Instytutu Sztuki. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1957. – 142, [1] s., [14]
s. tabl. ; 21 cm. – (Z Prac Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego
Polskiej Akademii Nauk)
Sygn.: 335499
1662. SKALSKI, TADEUSZ.
Trzy problemy wspñłczesnej filozofii umysłu / Tadeusz Skalski. – Łñdź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 137 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [135]-137.
ISBN 978-83-7525-993-3
Sygn.: 336006
1663. SKAŁA, AGATA.
Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista : między tradycją a nowoczesnością / Agata Skała. –
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 274 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 255-267. Indeks.
ISBN 978-83-7784-357-4
Sygn.: 336264
1664. SKŁADANOWSKI, MARCIN (1979- ).
Niewiele mniejszy od aniołñw : wspñlne chrześcijańskie świadectwo o człowieku / Marcin
Składanowski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii]. – Lublin :
Wydawnictwo KUL, 2014. – 284 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 255-264. – Streszcz. i spis treści także ang.
ISBN 978-83-7702-821-6
Sygn.: 132198
1665. SKŁADOWSKI, KONRAD (1971- ).
System rządñw w Republice Chorwacji / Konrad Składowski. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łñdzkiego, 2013. – 407, [4] s. ; 22 cm. – (Bałkany XX/XXI ; 6)
Bibliogr. s. 375-406, netogr. s. 407.
ISBN 978-83-7525-951-3
Sygn.: 336396
- 229 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1666. SKOCZEK, JÓZEF ( -2011).
Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej / Jñzef
Skoczek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 96 s., [1] k. tabl. złoż. : il., err.
; 24 cm. – (Prace Geograficzne / Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk ; nr 84)
Inny tyt.: Vliânie zemnoj poverhnosti na sutočnyj hod teplovogo balansa delaûŝej poverhnosti – Inny tyt.: Effect of underlying surface of
atmosphere upon diurnal course of heat balance of active surface – Bibliogr. s. 92-[95]. – Dostępne rñwnież w formie elektronicznej. – Tyt. i streszcz.
także ang. i ros.
Sygn.: 330132
1667. SKOLIMOWSKA, ANNA (1984- ).
Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa / Anna Skolimowska. – Warszawa :
CeDeWu.pl, 2014. – 164 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 151-157.
ISBN 978-83-7556-628-4
Sygn.: 336384
1668. Skoring
Skoring w biznesie. – Krakñw : StatSoft Polska, 2013. – 76 s. : il. ; 24 cm.
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w marcu 2013 r. w Warszawie. – Bibliogr. s. 33, 66.
ISBN 978-83-88724-65-7
Sygn.: 335586
1669. SKORUPA, EWA (1956- ).
Twarze, emocje, charaktery : literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka / Ewa Skorupa. –
Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 554, [2] s., [4] s. tabl. kolor. :
il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 535-543. Indeks.
ISBN 978-83-233-3469-9
Sygn.: 336151
1670. SKOTARCZAK, DOROTA (1965- ).
Historia wizualna / Dorota Skotarczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, 2012. – 262 s. ; 21 cm. – (Seria Historia / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8217 ; nr 219)
Bibliogr. s. 241-253. Indeks. – Dla uczniñw i studentñw zainteresowanych dyscypliną. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-232-2451-8
Sygn.: 335721
1671. SKUBIŚ, IRENEUSZ (1938- ).
Ziemio Katynia i Smoleńska! Pamiętamy! : kościñł schronieniem i nadzieją zmierzającego ku
zagładzie świata... : (felietony 2010-2012) /
Ireneusz Skubiś. – Częstochowa : Kuria
Metropolitalna : Tygodnik Katolicki „Niedziela", 2012. – 248 s. ; 21 cm. – (Biblioteka „Niedzieli" ;
t. 291)
ISBN 978-83-62515-24-0
Sygn.: 330235
1672. SKWARCZYŃSKA, STEFANIA (1902-1988).
Wstęp do nauki o literaturze. T. 3 / Stefania Skwarczyńska. – Warszawa : Pax, 1965. – 411, [1] s. ;
22 cm.
Sygn.: 335350
1673. SKWARCZYŃSKA, STEFANIA (1902-1988).
Wstęp do nauki o literaturze. T. 2 / Stefania Skwarczyńska. – Warszawa : Pax, 1954. – 571, [1] s. ;
22 cm.
- 230 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335349
1674. SKWARCZYŃSKA, STEFANIA (1902-1988).
Wstęp do nauki o literaturze. T. 1 / Stefania Skwarczyńska. – Warszawa : Pax, 1954. – 474 s. ; 22
cm.
Sygn.: 335348
1675. SKWARSKI, RYSZARD.
Za zieloną kurtyną : PAX lat 1975-1982 /
Kulturalna, 1990. – 184 s. ; 22 cm.
Ryszar Skwarski. – Londyn : Polska Fundacja
Indeks.
ISBN 0-85065-209-X
Sygn.: 330079
1676. SKWORODA, PAWEŁ SZYMON (1978- ).
Wojny w XVII-wiecznej Europie : zarys problematyki / Paweł Szymon Skworoda. – Zabrze ;
Tarnowskie Gñry : Wydawnictwo Inforteditions, 2014. – 495 s. : il. ; 21 cm. – (Bitwy / Taktyka ;
68)
Bibliogr. s. 462-495.
ISBN 978-83-64023-41-5
Sygn.: 336415
1677. SLOTERDIJK, PETER (1947- ).
Musisz życie swe odmienić : o antropotechnice / Peter Sloterdijk ; przekł. Jarosław Janiszewski ;
słowo wstępne Arkadiusz Żychliński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XXII,
[2], 639, [1] s. ; 21 cm. – (Myśleć)
Indeks.
ISBN 978-83-01-17760-7
Sygn.: 335881
1678. Słownik
Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Z. 1 / pod red. Dariusza Mellera ; Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży. – Toruń : Adam Marszałek, 2001. – 96, [3] s., 21 cm.
Bibliogr. przy biogramach.
ISBN 83-915175-5-1
Sygn.: 335537
1679. Słownik
Słownik katechetyczny / [zespñł red. Roman Szpakowski et al. ; przekł. z jęz. wł. Krystyna Kozak].
– Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2007. – 1038, [2] s. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: Dizionario di catechetica – Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-83-7201-315-6
Sygn.: 335801
1680. Służba
Służba ojczyźnie : wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918 / kom. red. Al.
Pilsudskiej [et al.] ; red. M. Rychterñwna. – Warszawa : Głñwna Księgarnia Wojskowa, 1929. – IX,
426 s. ; 24 cm. – (Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość ; t. 2)
Indeks.
Sygn.: 131920
1681. SMOLAK, MACIEJ (1964-).
Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa / Maciej Smolak. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2013. – 360, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 349-354. – Streszcz. w jęz. ang.
- 231 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-233-3642-6
Sygn.: 335928
1682. SOBCZAK, WITOLD (1977- ).
Wolność myśli, sumienia i religii - poszukiwania standardu europejskiego / Witold Sobczak. –
Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2013. – .. 789 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 687-789.
ISBN 978-83-62558-76-6
Sygn.: 335982
1683. SOBIERAJSKI, TOMASZ.
Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja,
doradztwo / Tomasz Sobierajski. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 141 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na 4 s. okł.: Człowiek - najlepsza inwestycja! – Na s. red. błędna nawa miejsca wyd.: Warszwa. – Bibliogr. s. 137-141. – Publ. wydana ze środkñw
projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego" finansowanego ze środkñw Unii Europejskiej
ISBN 978-83-64108-16-7
Sygn.: 131929
1684. SOBOLCZYK, PIOTR.
Dyskursywizowanie Białoszewskiego. T. 1, Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka / Piotr
Sobolczyk. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2013. – .. 306, [5] ; 23 cm.
– Indeks.
ISBN 978-83-7453-214-3
Sygn.: 336274
1685. SOBOLCZYK, PIOTR.
Dyskursywizowanie Białoszewskiego. T. 2, Dyskursy literaturoznawstwa naukowego i szkolnego /
Piotr Sobolczyk. – Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2014. – 295, [6] ; 23 cm.
– Bibliogr. s. [297]. Indeks.
ISBN 978-83-7453-253-2
Sygn.: 336273
1686. SOBSTYL, KATARZYNA.
Samotność i jej obrazy w języku / Katarzyna Sobstyl. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2013. – .. 249 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Język, Kultura, Społeczeństwo /
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemcñw UMCS)
Bibliogr. s. 235-249.
ISBN 978-83-7784-439-7
Sygn.: 336147
1687. SOCHA, HENRYK (1949- ).
Miecze japońskie Nihonto / Henryk Socha. – Warszawa : Bellona, 2002. – 192 s., [3] k. złoż. : il.,
tab., mapa ; 31 cm.
Bibliogr. s. 189.
ISBN 83-11-09538-8
Sygn.: 132058
1688. SOCHOŃ, JAN (1953- ).
Jak żyć chrześcijaństwem? / Jan Sochoń, [red.Ewa Czumakow]. – Warszawa : Wydawnictwo
Salezjańskie, 2014. – 303, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7201-458-0
Sygn.: 335741
1689. SOKOL!'IĈKOVÁ, ZDENKA (1983- ).
- 232 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Člověk v pokorném závazku vůči světu : studie z ekologické etiky / Zdenka Sokolìčková. –
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. – 246, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 233-240. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-80-7465-042-0
Sygn.: 335342
1690. SOKOŁOWSKA, EWELINA.
Alternatywne formy inwestowania na rynku papierñw wartościowych / Ewelina Sokołowska. –
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – .. 379 s. : il. ; 23 cm. –
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 361-379.
ISBN 978-83-231-2499-3
Sygn.: 335618
1691. SOKOŁOWSKI, JAN (1899-1982).
Ptaki ziem polskich. T. 2 / Jan Sokołowski ; [rys., tabl. barwne i fot. wykonał autor]. – Wyd. 2. –
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 456 s., 52 s. tabl., X k. tabl. kolor. : rys. ;
26 cm.
Bibliogr. s. 442-443. Indeksy.
Sygn.: 131937
1692. SOKOŁOWSKI, JAN (1899-1982).
Ptaki ziem polskich. T. 1 / Jan Sokołowski ; [rys. autor.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 338, [2] s., 38 k. tabl. : il. ; 27 cm.
Międzynarodowy Rok Książki 1972.
Sygn.: 132038
1693. SOKOŁOWSKI, STANISŁAW (geologia).
Tatry Bielskie : geologia zboczy południowych / Stanisław Sokołowski. – Warszawa : Państwowy
Instytut Geologiczny, 1948. – 47, [21] s., [4] k. fot., [9] k. fot. złoż., [3] k. mapy. złoż. : il. ; 27 cm.
– (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego = Travaux du Service Géologique de Pologne ; t. 4)
Bibliogr. s. 45-47.
Sygn.: 131918
1694. Solidarność
Solidarność i kryzys zaufania / Shlomo Avineri [et al] ; pod red. Jacka Kołtana ; wspñłprac. nauk.
Marcin Krñl ; tł. z j. ang. Marcin Moskalewicz, tł. z j. niem. Jacek Kołtan. – Gdańsk : Europejskie
Centrum Solidarności, 2014. – 163, [1] s. ; 22 cm. – (Idea Solidarności. Teoria Społeczna)
Zawiera mat. z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Katedrę im. Erazma z Rotterdamu
Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 30. rocznicy powstania Solidarności. – Bibliogr. s. 151-154. Indeks.
ISBN 978-83-62853-09-0
Sygn.: 336440
1695. SOŁDEK, JERZY MICHAŁ.
Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa ; Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863 / Jerzy
Michał Sołdek. – Nałęczñw : Towarzystwo Przyjaciñł Nałęczowa, 2013. – 232 s., [22] s. tabl. : il. ;
24 cm.
Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Wyd. 2 ; Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863. Wyd. 1. – Bibliogr. s. 223-232.
ISBN 978-83-929070-3-9
Sygn.: 335340
1696. SOŁTYS, KAROLINA.
Jñzef Ignacy Kraszewski jako historyk : naukowy fundament wykładu dziejñw Litwy w monografii
Wilna / Karolina Sołtys ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerñw
Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk : Oficyna
- 233 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wydawnicza Aspra-JR, 2013. – 238, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 229-[239].
ISBN 978-83-7545-464-2
Sygn.: 336321
1697. SONNENFELD, RENATA (1926-2012).
Uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ : zagadnienia prawne / Renata Sonnenfeld. – Warszawa :
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1979. – 196 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Spraw
Międzynarodowych ; nr 68)
Bibliogr. s. 184-188. – Streszcz. ang.
Sygn.: 330054
1698. SOREL, GEORGES (1847-1922).
Rozważania o przemocy / Georges Sorel ; przeł. Marek J. Mosakowski ; [ze wstępem Igora
Stokfiszewskiego]. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 304, [2] s. ; 21 cm. –
(Seria Idee ; 46)
Nazwa aut. wstępu na okł. – Indeks.
ISBN 978-83-63855-85-7
Sygn.: 336429
1699. SÖRENSON, ULF (1950- ).
Rosenbad : the building as a mirror / Ulf Sörenson ; [translation: Laurie Thompson]. – Stockholm :
Stockholmia, 2001 ; (Boräs : Centraltr.). – 263 s. : il. ; 28 cm. – (Monographs / published by the
City of Stockholm ; 156)
ISBN 91-7031-116-1
Sygn.: 131945
1700. SOSNOWSKA, MONIKA (1981- ).
Hamlet uzmysłowiony / Monika Sosnowska. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego,
2013. – 201 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 191-198. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-855-4
Sygn.: 336323
1701. SPADARO, ANTONIO (1966- ).
Serce wielkie i otwarte na Boga : rozmowa z papieżem Franciszkiem : z objaśnieniami i
komentarzami Jezuitñw / Antonio Spadaro ; przekł. z wł. Zbigniew Kasprzyk ; [oprac. koment.
Andrzej Paweł Bieś et al.]. – Krakñw : Wydawnictwo WAM, 2013. – 89, [6] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Rozmowa z papieżem Franciszkiem przeprowadzona przez Antonio Spadaro, redaktora naczelnego czasopisma La Civiltà Cattolica.
ISBN 978-83-277-0016-2
Sygn.: 335536
1702. SPAŁEK, ROBERT (1971- ).
Komuniści przeciwko komunistom : poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii
komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956 / Robert Spałek. – Poznań ; Warszawa : Zysk i S-ka
Wydawnictwo : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu, 2014. – 1133 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 1085-1109. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7629-733-0 – ISBN 978-83-7785-588-1
Sygn.: 132305
1703. Specialist
Specialist languages in use and translation / ed. by Lucyna Wille and Marta Pikor-Niedziałek. –
Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 177 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 168-177 oraz przy art.
- 234 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7996-028-6
Sygn.: 335131
1704. SPENCER, ROBERT (1962- ).
Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach / Robert Spencer ; przeł. z ang. Maria
Jaszczurowska. – Warszawa : Fronda, cop. 2014. – 330 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: The Politically incorrect guide to islam and the crusades.
ISBN 978-83-64095-44-3
Sygn.: 336448
1705. ŃPET, GUSTAV GUSTAVOVIĈ (1879-1937).
Wewnętrzna forma słowa : etiudy i wariacje na tematy Humboldta / Gustaw Szpet ; przekł. i slowo
wstępne Bogusław Żyłko. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – .. 251 s. : il.
; 23 cm. – (Literatura i Okolice)
Tyt. oryg.: Vnutrennââ forma slova – Indeks.
ISBN 978-83-7326-422-9 (seria) – ISBN 978-83-7865-091-1
Sygn.: 335981
1706. ŃPIDLIK, TOMÁŃ (1919-2010).
Wprowadzenie do modlitwy serca : najprostsze rady / Tomáń Ńpidlìk ; z jęz. wł. przetł. Lucyna
Rodziewicz. – Krakñw : „Bratni Zew" Wydawnictwo Franciszkanñw, cop. 2013. – 127 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Pregare nel cuore
ISBN 978-83-7485-202-9
Sygn.: 335106
1707. SPIETELUN, DOMINIKA.
Witkacowskie muzy : kobiety w egzystencji i dziele artysty / Dominika Spietelun. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 246, [44] s. tabl. :
il. ; 24 cm.
Na książce błędny zapis ISBN: 97883-242-2339-8. – Bibliogr. s. 225-233. Indeks.
ISBN 978-83-242-2339-8
Sygn.: 336172
1708. Spojrzenie
Spojrzenie na Prusa i jego bohaterñw : materiały z sesji w 150. rocznicę urodzin Bolesława Prusa /
wstęp Stanisław Żak ; [oprac. red. Elżbieta Brodowska-Skonieczna]. – Kielce : Wojewñdzka
Biblioteka Publiczna, 1998. – 98 s. ; 21 cm.
Materiały z sesji zorganizowanej przez Wojewñdzką Bibliotekę Publiczną i Państwowe Szkoły Plastyczne w Kielcach 24 listopada 1997 roku.
ISBN 83-906181-2-5
Sygn.: 335362
1709. Społeczeństwo
Społeczeństwo w czasach zmiany : badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
1992-2009 / red. nauk. Piotr Radkiewicz, Renata Siemieńska. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar, cop. 2009. – 317 : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Prace w jęz. pol. i ang.
ISBN 978-83-7383-408-8
Sygn.: 335827
1710. Społeczno-ekonomiczne
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionñw / red. nauk. Piotr Raźniak. – Krakñw : Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. – 138 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Przedm. rñwnież w jęz. ang. – Streszcz. art. w jęz. ang. – Spis treści rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-7571-221-6
- 235 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335135
1711. Spotkania
Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary : materiały do wspñlnej lectio divina / pod. red.
Stanisław Haręzga. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha - Wydawnictwo Święty
Wojciech, cop. 2014. – 278, [1] s. ; 21 cm. – (Nowa Ewangelizacja)
Bibliogr. s. 275-278.
ISBN 978-83-7516-758-0
Sygn.: 335259
1712. Spotkanie
Spotkanie ze świadkiem świętej nadziei, czcigodnym Sługą Bożym, księdzem Bronisławem
Markiewiczem : październikowe czytanki na nabożenstwo rñżańcowe / oprac. Jan Seremak [i in.].
– Marki : Michalineum, 2004. – 48 s. ; 17 cm.
Tyt. okł.: Czcigodny Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz
ISBN 83-7019-368-4
Sygn.: 335517
1713. Spotkanie
Spotkanie ze Słowem : podręcznik do nauki religii dla klasy I gimnazjum / pod red. ks. Stanisława
Łabendowicza. – Radom : [s.n.], 2012 (Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w
Sandomierzu). – 148 s. : il. ; 28 cm.
Podręcznik nr RA-31-01/10-RA-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z programem nauczania
religii nr AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-257-0468-1
Sygn.: 132227
1714. Spotkanie
Spotkanie z człowiekiem : zaczynając od Czesława Miłosza / pod red. Grzegorza Dąbrowskiego,
Barbary Dwilewicz, Kamila Pietrowiaka. – Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2011.
– 224, [1] s. ; 21 cm.
Streszcz. ang. i ros.
ISBN 978-83-930320-6-8
Sygn.: 330077
1715. Spotkanie
Spotkanie ze Słowem : podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy gimnazjum / pod red. Jana
Szpeta i Danuty Jackowiak. – Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2011. – 142, [6] s. : il.
kolor.; 27 cm.
Na okł.: Religia 1. – Podręcznik nr AZ-31-01/10-PO-1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw
biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy pierwszej gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01-10.
ISBN 978-83-7516-354-4
Sygn.: 132223
1716. Spór
Spñr o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym / Joanna Krajewska. – Poznań :
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 324, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s.318-325. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-63795-71-9
Sygn.: 336179
1717. SPRINGER, FILIP (1982- ).
Wanna z kolumnadą : reportaże o polskiej przestrzeni /
Wydawnictwo Czarne, 2013. – 246, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm.
- 236 -
Filip Springer. – Wołowiec :
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7536-556-6
Sygn.: 335701
1718. SPRYSZAK, PRZEMYSŁAW.
Doświadczenie zmysłowe w świetle filozofii nowożytnej / Przemysław Spryszak. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – .. 251, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 237-251.
ISBN 978-83-233-3710-2
Sygn.: 335621
1719. Stanisław
Stanisław August i jego Rzeczpospolita : dramat państwa, odrodzenie narodu : materiały z
wykładñw / red. Angela Sołtys, Zofia Zielińska. – Warszawa : Arx Regia, Ośrodek Wydawniczy
Zameku Krñlewskiego, cop. 2013. – 474 s. : il. ; 24 cm. – (Zamek Krñlewski w Warszawie. Studia i
Materiały ; 2)
Indeks.
ISBN 978-83-7022-199-7
Sygn.: 335563
1720. STANKOWSKA, AGATA.
„żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic" : o twñrczości Czesława Miłosza / Agata Stankowska.
– Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 280, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Filologia Polska,
ISSN 0554-8179 ; 145)
Bibliogr. s. 265-[271]. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2516-4
Sygn.: 336167
1721. STAŃKOWSKI, BOGDAN.
Zacznijmy od człowieka : pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstñw dla integracji i rozwoju
społeczno-kulturowego / Bogdan Stańkowski. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo
WAM, cop. 2014. – 356 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 295-343. Indeks. – Wstęp i spis treści także ang.
ISBN 978-83-7614-180-0 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0153-4 (WAM)
Sygn.: 335324
1722. STAPKIEWICZ, AGNIESZKA.
Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej / Agnieszka Stapkiewicz. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 310 s. ; 24 cm.
Na dok. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-2609-2. – Bibliogr. s. 279-301. Indeks.
ISBN 978-83-242-2609-2
Sygn.: 336332
1723. Stare
Stare Miasto w Warszawie : odbudowa / [kolegium red. P. Biegański et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, 1956. – 45 s., [6] k. tabl. kolor, [113] s. tabl., [1] k.
plan złoż., [1] k. mapa złoż. luz. : il., plany, fot. ; 34 cm. – (Teka Konserwatorska / Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Muzeñw i Ochrony Zabytkñw ; z. 4)
Sygn.: 131897
1724. STARZEC, TADEUSZ (1961- ).
Św. Franciszek z Asyżu i jego Reguła życia w pustelni / Tadeusz Starzec. – Krakñw :
Wydawnictwo Serafin, 2011. – 414 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Zawiera aneksy. – Bibliogr. s. 319-328. – Wprow. rñwnież w jęz. wł.
ISBN 978-83-60512-95-1
Sygn.: 336426
- 237 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1725. STASIAK-JAZUKIEWICZ, EWA.
Zmiana paradygmatu? : niemiecki system medialny / Ewa Stasiak-Jazukiewicz ; Uniwersytet
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. – Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. – .. 239, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-235. Indeks.
ISBN 978-83-7545-447-5
Sygn.: 336133
1726. STASZCZYK, AGNIESZKA SYLWIA.
Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. : ikonografia i forma / Agnieszka Sylwia
Staszczyk. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 272 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 238-263.
ISBN 978-83-7181-764-9
Sygn.: 335687
1727. STASZKÓW, MICHAŁ (1929-1992).
Komuna w doktrynie prawnej XII-XIV wieku / Michał Staszkñw. – Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich - Wydaw., 1968. – 124 s. : err. ; 22 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A ; nr 126)
Bibliogr. s. 8-16. – Streszcz. fr.
Sygn.: 335533
1728. Status
Status prawny dziennikarza / red. nauk. Wojciech Lis. – Stan prawny na 15 marca 2014 r. –
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. – 565 s. ; 21 cm. – (Monografie Lex, ISSN
1897-4392)
Bibliogr., akty normatywne i orzecznictwo przy art. – Dla dziennikarzy, pracownikñw organñw wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli akademickich
oraz studentñw dziennikarstwa.
ISBN 978-83-264-3250-7
Sygn.: 336042
1729. Statystyczny
Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji / pod red. Sylwii
Bedyńskiej, Marzeny Cypryańskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013. – 252 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 245-246. Indeks.
ISBN 978-83-63354-18-3 (Sedno) – ISBN 978-83-62443-23-9 (Academica) – ISBN 978-83-63354-35-0 (tomy 1-3) – ISBN 978-83-63354-96-1
(e-book)
Sygn.: 335834
1730. Statystyczny
Statystyczny drogowskaz. 1, Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / pod
red. Sylwii Bedyńskiej, Marzeny Cypryańskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno :
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2013. – 297 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 284-288. Indeks. – Dla studentñw pierwszych lat psychologii i kierunkñw pokrewnych, magistrantñw i doktorantñw.
ISBN 978-83-63354-17-6 – ISBN 978-83-62443-22-2 – ISBN 978-83-63354-35-0 (tomy 1-3) – ISBN 978-83-63354-95-4 (e-book)
Sygn.: 335835
1731. Statystyka
Statystyka w badaniach biomedycznych. – Krakñw : StatSoft Polska, 2014. – 132 s. : il. ; 24 cm.
Materiały na seminarium org. przez StatSoft Polska, maj 2014 r., Warszawa. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-88724-69-5
Sygn.: 335585
- 238 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1732. STAWNICKA, ELŻBIETA.
Stworzeni do relacji : dialogiczne inspiracje Martina Bubera / Elżbieta Stawnicka-Zwiahel. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. – 264 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 261-264.
ISBN 978-83-7780-861-0
Sygn.: 335075
1733. STECKO, ELŻBIETA.
Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy : (doniesienia z praktyki) / Elżbieta Stecko. –
Lublin : Polska Fundacja Zaburzeń Mowy, 1991. – 86, [2] s. ; 21 cm.
Sygn.: 335366
1734. Stefan
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965 : wybñr
dokumentñw / oprac.: Stanisław Wilk, Anna Wñjcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – .. 407, [1] s., [5] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 389-395. Indeks. – Dokumenty soborowe w jęz. łac. tł. na jęz. pol.
ISBN 978-83-7702-682-3
Sygn.: 335635
1735. STEFANIAK, ZBIGNIEW.
Edukacja młodzieży dla bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia / Zbigniew Stefaniak. – Siedlce :
Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2013. – 236 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 233-236.
ISBN 978-83-64415-00-5
Sygn.: 335149
1736. STEFANICKI, ROBERT.
Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona / Robert Stefanicki. – Krakñw : „Zakamycze", 1999. – 150
s. ; 21 cm. – (Promocje)
Bibliogr. s. 138-144.
ISBN 83-7211-059-X
Sygn.: 335367
1737. STEFANIUK, TOMASZ (1973- ).
Al-Kind i pocz¹tki filozofii w œwiecie Islamu / Tomasz Stefaniuk. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, 2013. – 372 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 347-354. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-348-2
Sygn.: 335796
1738. STEWART-WILLIAMS, STEVE (1971- ).
Darwin, Bñg i sens życia : dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko, co (myśleliśmy, że) wiemy /
[Steve Stewart-Wiliams i.e. Stewart-Williams] ; tł. Piotr J. Szwajcer. – Stare Groszki :
Wydawnictwo CiS, 2014. – 404, [1] s. ; 20 cm.
Nazwa aut. na okł. i w cop. – Bibliogr. s. 389-[405].
ISBN 978-83-61710-12-7 (wersja papierowa) – ISBN 978-83-61710-57-8 (e-book)
Sygn.: 335760
1739. STĘPIEŃ, MARZENA.
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi : właściwości semantyczne, składniowe,
prozodyczne / Marzena Stępień. – Warszawa : BEL Studio : Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, 2014. – 193 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 179-190. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7798-200-6 (BEL) – ISBN 978-83-62100-87-3 (UW)
- 239 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336141
1740. STĘPIEŃ, TOMASZ PAWEŁ (1969- ).
Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu / Tomasz Stępień. – Warszawa
: Warszawskie Towarzystwo Teologiczne : Inicjatywa Praska DIAK DW-P, 2013. – 186 s. : il. ; 24
cm.
Streszcz. w jęz. ang. – Bibliiogr. s. 180-184.
ISBN 978-83-63476-03-8
Sygn.: 330288
1741. STIEBER, ZDZISŁAW (1903-1980).
Zarys gramatyki porñwnawczej językñw słowiańskich / Zdzisław Stieber. – Wyd. 2. – Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – .. 264, [3] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [256]. Indeks.
ISBN 83-01-00663-3
Sygn.: 335439
1742. STOCZEWSKA, BARBARA (1952- ).
Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny
światowej / Barbara Stoczewska. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne, 2013. – 389, [2] s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 353-373. Indeks. – Streszcz. w j. ukr.
ISBN 978-83-7571-222-3
Sygn.: 335141
1743. STOJEK-SAWICKA, KAROLINA.
O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej : ludzkie defekty, humory i następcy Hipokratesa /
Karolina Stojek-Sawicka. – Warszawa : Bellona Spñłka Akcyjna, cop. 2014. – 310, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 307-[311].
ISBN 978-83-11-12674-9
Sygn.: 336453
1744. STOLARCZYK, MIECZYSŁAW.
Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949 /
Mieczysław Stolarczyk. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. – .. 145, [3] s. ; 23 cm. – (Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1056)
Bibliogr. s. 139-143. – Streszcz. ros., niem.
ISBN 83-226-0275-8
Sygn.: 335449
1745. STONE, NORMAN (1941- ).
The eastern front 1914-1917 / by Norman Stone. – New York : Charles Scribner's Sons, cop. 1975.
– 348 s. : il. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 0-684-14492-1
Sygn.: 330297
1746. Storia
Storia della mariologia. Vol. 2, dal modello letterario europeo al modello manualistico / (a cura
di) Emanuele Boaga, Luigi Gambero ; introduzione generale e introduzione al secondo volume di
Silvano M. Maggiani. – Roma : Città nuova : Marianum, 2012. – 829 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-88-311-9294-1
Sygn.: 335041
1747. STRAHOVSKÁ KNIHOVNA (PRAGA).
- 240 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny = Catalogue of the illuminated manuscripts
of the Strahov Library / Pavel Brodský, Jan Pařez. – Praha : Masaryküv ústav a Archìv Akademie
věd České republiky : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2008. – 319, [1] s. : il. ; 31 cm.
– (Studie o Rukopisech. Monographia, ISSN 0585-5691 ; sv. 13). – (Bibliotheca Strahoviensis.
Series Monographica, ISSN 1213-6514 ; 3)
Tyt. rñwnol.: Catalogue of the illuminated manuscripts of the Strahov Library – Bibliogr. s. 298-313. Indeksy. – Wstęp rñwnież w jęz ang.
ISBN 978-80-86404-22-6
Sygn.: 131973
1748. STRAUS, GRAŻYNA.
Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy / Grażyna Straus ; Instytut Książki i Czytelnictwa.
– Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005. – 211, [1] s. ; 21 cm. – (Z Badań nad Czytelnictwem,
ISSN 0514-1133 ; 29)
Bibliogr. s. 204-210.
ISBN 83-7009-501-1
Sygn.: 330086
1749. STRAUSS, ANSELM LEONARD (1916-1996).
Zwierciadła i maski : w poszukiwaniu tożsamości / Anselm L. Strauss ; przeł. Agnieszka Hałas. –
Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2013. – XXXI, [1], 169 s. ; 24 cm. – (Wspñłczesne
Teorie Socjologiczne ; 24)
Bibliogr. s. 161-164 oraz na s. XVIII-XX, XXXI. Indeksy.
ISBN 978-83-7688-127-0
Sygn.: 335813
1750. Strefa
Strefa mechatroniki : studium przypadku wykorzystania funduszy europejskich : [praca zbiorowa /
Michał Karlikowski, Olga Gałek]. – Warszawa : [s.n.], 2011 (Warszawa : MARSOK Marcin
Sokołowski). – 63 s. : il. ; 26 cm.
Dodatek do tyt. z okł. – Bibliogr. s. 62-63.
ISBN 978-83-60218-40-2
Sygn.: 132000
1751. Strony
Strony autobiografizmu / red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk i Anna Witkowska. –
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 429 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Zbiñr studiñw i szkicñw, dla ktñrych punktem wyjścia była konferencja „Pamiętnik - bliżej fikcji czy faktu?", Warszawa 11-12 października 2010 r., i
towarzyszący jej panel dyskusyjny. – Indeks.
ISBN 978-83-62100-38-5
Sygn.: 330127
1752. Struktura
Struktura rzeczy, struktura emocji, struktura : sztuka dydaktykñw Wydziału Malarstwa i Rzeźby
ASP Wrocław / [red. katalogu Paweł Lewandowski-Palle, Marta Bindek, Ewa Krupa ; projekt
katalogu Tomasz Dobiszewski ; tł. Krzysztof Drozdowski ; fot. Marek Grotowski et al.]. –
Bydgoszcz : Galeria Miejska bwa ; Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych, 2010. – 173, [1] s. : il.
kolor. ; 30 cm.
Katalog wystawy w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, 10 kwietnia-30 maja 2010. – Tekst rñwnolegle pol. i w przekł. ang.
ISBN 978-83-61675-60-0 – ISBN 978-83-60520-31-4 (ASP Wrocław)
Sygn.: 131965
1753. STRUS, DOROTA.
Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Dorota Strus
; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2013. – 214 s. ; 24 cm.
- 241 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 197-214.
ISBN 978-83-7545-463-5
Sygn.: 336280
1754. STRUTYŃSKI, JANUSZ (1932- ).
Modele strukturalne przymiotnikñw motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim /
Janusz Strumiński. – Krakñw : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1979. – 231 s. ; 24 cm. –
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 27)
Bibliogr. s. 197-204. Indeks.
Sygn.: 330310
1755. STRZELCZYK, JERZY (1941- ).
Longobardowie : ostatni z wielkiej wędrñwki ludñw : V-VIII wiek / Jerzy Strzelczyk. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. – 261 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 204-211. Indeks.
ISBN 978-83-01-17836-9
Sygn.: 335558
1756. STRZELECKI, RADOSŁAW (1978- ).
Odpowiedzieć Byciu, odpowiedzieć Innemu / Radosław Strzelecki. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 160 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 153-160.
ISBN 978-83-233-3751-5
Sygn.: 335923
1757. Studia
Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładñw i opracowań po roku
1945 / pod red. Leszka Kopciucha. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2013. – 310 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 279-305. – Przy rozdz. streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-322-2
Sygn.: 335956
1758. Studia
Studia z dziejñw gñrnictwa i hutnictwa. T. 12 / red. Jan Pazdur. – Wrocław [etc.] : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – 139, [5] s., [8] s. tabl.,
[1] k. tabl. : il. ; 25 cm. – (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej / Polska Akademia
Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; 30)
Streszcz. ros., ang.
Sygn.: 132079
1759. Studien
Studien zur Römischen Keramik : vorträge des 13. internationalen Kongresses der Rei Cretariae
Romanae Favtores in München / [Red. J. Garbsch] ; Prähistorische Staatssammlung München. –
Kallmünz : Michael Lassleben, 1984. – 169 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Kataloge der
Prähistorischen Staatssammlung ; Beih. 1). – (Rei Cretariae Romanae Favtorvm acta ; 23/24)
ISBN 3-7847-5180-6
Sygn.: 330285
1760. Studies
Studies on the family / ed. by Marek Czachorowski, Jñzef Młyński. – Mińsk : Pro Christo, 2013. –
166 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy niektñrych rozdz. – Tł. z jęz. pol.
ISBN 978-985-6825-96-8
Sygn.: 335218
- 242 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1761. STUDZIŃSKA, JOLANTA (1975- ).
Socrealizm w malarstwie polskim / Jolanta Studzińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2014. – 519, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na okł.: Nigdy wcześniej niepublikowane reprodukcje dzieł socrealizmu polskiego.
ISBN 978-83-01-17781-2
Sygn.: 335690
1762. Stulecie
Stulecie „Sadu rozstajnego" / pod red. Urszuli M. Pilch i Mariana Stali. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – .. 394, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. przedm. twñrczości B. Leśmiana s. 379-385. Indeks.
ISBN 978-83-233-3673-0
Sygn.: 336156
1763. STYCZYŃSKI, MAREK (1950- ).
Filozofia społeczna Aleksandra Bogdanowa / Marek Styczyński. – Łñdź : Wydaw. Uniwersytetu
Łñdzkiego, 1990. – 133, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 129-131. – Streszcz. ang.
ISBN 83-7016-468-7
Sygn.: 330315
1764. SUCHACKI, MARCIN (1979- ).
Od Cedar Run do Sharpsburga 1862 : z dziejñw walk w Wirginii i Marylandzie / Marcin Suchacki.
– Zabrze ; Tarnowskie Gñry : Wydawnictwo Inforteditions, 2014. – 181, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Seria
Bitwy / Taktyka ; 64)
Bibliogr. 177-181.
ISBN 978-83-64023-35-4
Sygn.: 336444
1765. SUDERMANN, HERMANN (1857-1928).
Im Paradies der Heimat : Geschichten aus dem Ostmark / Hermann Sudermann. – Berlin : Paul
Franke, [1932]. – 362, [2] s. : il. ; 23 cm.
Mit 165 Bildern in Kupfertiefdruck. – Data wyd. wg GV 1911-1965 T. 129 s. 301.
Sygn.: 330249
1766. SULIKOWSKA-GĄSKA, ALEKSANDRA.
Ciała, groby i ikony : kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej / Aleksandra
Sulikowska. – Warszawa : Fundacja „Ars Auro Prior" : Wydawnictwo Neriton, 2013. – 442 s., 64 s.
tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 390-408. Indeksy.
ISBN 978-83-7543-265-7
Sygn.: 132319
1767. SULKOWSKA-TUSZYŃSKA, KRYSTYNA (1957- ).
Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek) : sacrum i profanum /
Krystyna
Sulkowska-Tuszyńska. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. – 229 s.,
[7] tabl. skł. luz. : il. kolor. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 197-217. – Streszcz. ang.
ISBN 83-231-1934-1
Sygn.: 132091
1768. SUPIŃSKI, JÓZEF (1804-1893).
Pisma Jñzefa Supińskiego. T. 4 / wyd. funduszem poruczonym Jan Welichowski. – Wyd. popr. i
pomn. – Lwñw : Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1872. – 368 s. ; 22 cm.
- 243 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330247
1769. ŃVARC, VSEVOLOD SERGEEVIĈ.
Pavlovsk : dvorcovo-parkovyj ansambl' XVIII-XIX vekov / V. Ńvarc. – Moskva : Iskusstvo, 1980.
– 134, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Bibliogr. s. [48]. – Streszcz. ang., fr. i niem.
Sygn.: 131997
1770. ŃVEHLA, JAROSLAV.
Deburau : Pierrot nieśmiertelny / Jaroslav Ńvehla ; przeł. Maria Erhardt-Gronowska. – Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 273, [3] s., [49] s. tabl. : il. ; 23 cm. – (Artyści)
Bibliogr. s. [255]-257. Indeks.
ISBN 83-06-00557-0
Sygn.: 335482
1771. SWARZENSKI, HANNS (1903- ).
Vorgotische Miniaturen : die ersten Jahrhunderte deutscher Malerei / Hanns Swarzenski. –
Königstein im Taunus ; Leipzig : Karl Robert Langewische Verl., 1927. – 96 s. : il. ; 27 cm. – (Die
Blauen Bücher)
Sygn.: 131940
1772. Swedish
Swedish local government : traditions and reforms / [the autors Sören Häggroth et al. ; transl. by
Victor Kayfetz]. – Stockholm : The Swedish Institute, cop. 1993. – 119 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 91-520-0306-X
Sygn.: 330269
1773. SWEETMAN, JACK (1940- ).
American naval history : an illustrated chronology of the U.S. Navy and Marine Corps,
1775-present / by Jack Sweetman. – Annapolis, Md. : Naval Institute Press, 1984. – XII, 331 s. : il.
; 29 cm.
Bibliogr. s. [291]-293. Indeksy.
ISBN 0-87021-290-7
Sygn.: 131952
1774. SWIFT, JONATHAN (1667-1745).
Bitwa książek ; Opowieść balii / Jonathan Swift ; przeł. Krystyna Dąbrowska. – Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – 190 s. ; 21 cm. – (Kolory Idei)
ISBN 978-83-235-1137-3
Sygn.: 335753
1775. SYMPOZJUM NT. DUCHOWA SPUŚCIZNA SŁUGI BOŻEGO ABPA ZYGMUNTA
SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO (2002 ; Kraków).
Duchowa spuścizna Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego : materiały z Sympozjum w dniu 25
kwietnia 2002 r. w Klasztorze OO. Franciszkanñw Conv. w Krakowie / red. Jan Machniak. –
Krakñw : Wydawnictwo Karmelitñw Bosych, 2002. – 286 s. ; 20 cm. – (Materiały z Sympozjum /
Katedra Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie)
Bibliogr. s. 279-280.
ISBN 83-7305-062-0
Sygn.: 335510
1776. Synagoga
Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydñw postępowych / pod red. Michała Galasa. –
- 244 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Krakñw ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2012. – .. 145, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Studia i
Materiały z Dziejñw Judaizmu w Polsce ; t. 1)
ISBN 978-83-7866-016-3
Sygn.: 335032
1777. Systemowo-funkcjonalna
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu / red.: Anna Duszak, Grzegorz Kowalski. – Krakñw :
UNIVERSITAS, 2013. – .. XI,[3], 304, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-242-2318-3
Sygn.: 335995
1778. Systemy
Systemy rządñw w perspektywie porñwnawczej / red. nauk. Jarosław Szymanek. – Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – 403 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 390-403.
ISBN 978-83-7666-302-9
Sygn.: 335393
1779. Systemy
Systemy wspomagania decyzji / [red. nauk. Alicja Wakulicz-Deja] ; Instytut Informatyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Katowice : Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego,
2012. – 390 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. – Finansowanie: Uniwersytet Śląski (Katowice) – Tekst częśc. ang.
ISBN 978-83-62462-05-6
Sygn.: 330155
1780. SZAHAJ, ANDRZEJ (1958- ).
O interpretacji / Andrzej Szahaj. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych
Universitas, cop. 2014. – 184, [1] s. ; 21 cm. – (Horyzonty Nowoczesności ; 112)
Na s. red. błędny ISBN 97883-242-2631-3. – Indeks. – Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISBN 978-83-242-2631-3
Sygn.: 335884
1781. SZALACHA-JARMUŻEK, JOANNA (1979- ).
Instrumentarium globalnego panowania : o podmiotowych aspektach globalizacji / Joanna
Szalacha-Jarmużek. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013. – 306 s. ; 24 cm. –
(Zakulisowe Studia Społeczne)
Bibliogr. s. 277-298. Indeksy.
ISBN 978-83-7785-282-8
Sygn.: 336094
1782. SZANIAWSKA, ANNA.
Skorupiaki Bałtyku / Anna Szaniawska. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
– 191 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 183-187.
ISBN 978-83-7865-206-9
Sygn.: 336349
1783. SZARY, STEFAN (1968- ).
Szlakami Sørena Kierkegaarda : w dwusetną rocznicę urodzin filozofa / Stefan Szary. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. – 127 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 127.
ISBN 978-83-7780-682-1
Sygn.: 335959
- 245 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1784. SZCZEPANOWICZ, BARBARA (1950- ).
Rośliny biblijne : Ziemia Święta / Barbara Szczepanowicz. – Krakñw : PETRUS, cop. 2014. –
227, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 221-224. Indeksy.
ISBN 978-83-7720-011-7
Sygn.: 336351
1785. SZCZOT, MONIKA.
Od Herkulesa do „żony wyćwiczonej" : w kręgu staropolskich satyr menippejskich / Monika
Szczot. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 323 s., 10 k. tabl. ; 21 cm. – (Seria
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 143)
Bibliogr. s. 278-305. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2514-0
Sygn.: 336219
1786. SZÉKELY, GABRIEL (1953- ).
Gréckokatolici na Slovensku / Gabriel Székely, Anton Mesároń. – Końice : Slovo, [1997]. – 85, [11]
s. : il. kolor. ; 28 cm.
Streszcz. ros., ang., niem.
ISBN 80-85291-35-5
Sygn.: 132085
1787. SZEŚCIŁO, DAWID (1985- ).
Rynek, prywatyzacja, interes publiczny : wyzwania urynkowienia usług publicznych / Dawid
Sześciło. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 179 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 162-179.
ISBN 978-83-7383-693-8
Sygn.: 330220
1788. SZEWCZAK, WIKTOR.
Oblicza racjonalności / Wiktor Szewczak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2013. – 180 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 165-180.
ISBN 978-83-231-3108-3
Sygn.: 335935
1789. SZKAROWSKI, ALEKSANDER.
Spalanie gazñw : teoria, praktyka, ekologia / Aleksandert Szkarowski. – Wyd. 2 zm., (1 WNT). –
Warszawa : Wydawnictwo WNT, cop. 2014. – .. 159 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [130]-138. Indeks. – Dla inżynierñw zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych, rozdziałem
lub przesyłem gazu, dla specjalistñw odpowiedzialnych za planowanie rozwoju systemñw gazowniczych.
ISBN 978-83-7926-201-4
Sygn.: 336350
1790. SZKLARSKA, ANNA.
Identity, violence, religion : the dilemmas of modern philosophy of man / Anna Szklarska. –
Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. – 144, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 141-[145].
ISBN 978-83-64275-75-3
Sygn.: 335946
1791. Szkoła
Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014 / red. Grzegorz Poźniak. – Opole : Redakcja
Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2014. – 190 s. : il. ; 24 cm. – (Z Dziejñw Kultury
- 246 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Chrześcijańskiej na Śląsku ; 81)
Inny tyt.: School of organists in Opole (1974-2014) – Bibliogr. s. 34-46. – Tekst częśc. niem.
ISBN 978-83-63950-37-8
Sygn.: 335305
1792. SZLEZYNGER, PIOTR STANISŁAW.
Kościñł pod wezwaniem Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi / Piotr S. Szlezynger. –
Krakñw : [Dominikański Pałac Pugetñw Business Center, Jerzy Donimirski], 2004. – 96 s. : il., fot.,
mapy, pl., portr. ; 24 cm.
Nazwa wydawcy wg bazy ISBN. – Bibliogr. (wybñr) s. 86-87. – Streszcz. ang.
ISBN 83-915082-8-5
Sygn.: 132030
1793. SZOCIK, KONRAD (1985- ).
Ateizm filozoficzny : zarys historii i krytyka neotomistyczna / Konrad Szocik. – Krakñw : Zakład
Wydawniczy „Nomos", 2014. – 435, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 393-420. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-179-9
Sygn.: 335559
1794. SZPRINGER, WŁODZIMIERZ.
Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce / Włodzimierz Szpringer. –
Warszawa : Twigger SA, 1999. – 326 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Bankowca)
Bibliogr. s. 320-326.
ISBN 83-85946-33-0
Sygn.: 335386
1795. Sztab
Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej : dokumenty i relacje / [wybñr materiałñw i
red. naukowa tomu Andrzej Wesołowski ; wspñłpraca Jadwiga Kowalska, Janusz Gzyl, Małgorzata
Włoszczuk] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława
Waligñry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. – Warszawa : Centralne
Archiwum Wojskowe, 2013. – 359, [1] s. : il. ; 31 cm.
Do książki dołączony został dysk optyczny CD-ROM (sygn. CD.2384) zawierający mapy. – Publikacja wydana z okazji 95. rocznicy ustanowienia
Sztabu Generalnego WP. – Bibliogr. s. 359.
ISBN 978-83-934259-6-9
Sygn.: 131974
1796. SZTABIŃSKA, PAULINA.
Sztuka geometryczna a postmodernizm / Paulina Sztabińska. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton,
2011. – 243 s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 225-235. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-206-0
Sygn.: 336393
1797. SZTOMPKA, PIOTR (1944- ).
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. – Wyd. 2. – Krakñw : Wydawnictwo Znak,
2012. – 728 s., [64] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Na s. tyt. i okł.: „Nowe, poszerzone wydanie". – Bibliogr. s. [709]-711. Indeksy. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-240-1895-6
Sygn.: 335822
1798. Sztuka
Sztuka po Trydencie / red. Kazimierz Kuczman, Andrzej Witko. – Krakñw : Wydawnictwo AA,
2014. – 463 s. : il. ; 25 cm. – (Studia de Arte Moderna ; 1)
- 247 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Streszcz. ang., wł., niem., fr.
ISBN 978-83-7864-632-7
Sygn.: 335568
1799. Sztuka
Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B.
Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – 417, [7] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7908-012-0
Sygn.: 302724, 335692
1800. Sztuka
Sztuka świata. T. 17, Słownik terminñw : A-K / [aut. haseł Zbigniew Bania et al. ; red. i dobñr il.
Małgorzata Jendryczko]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013. – 370, [2] s. : il. kolor. ; 30
cm.
Druk trzyszpaltowy.
ISBN 978-83-213-4726-4
Sygn.: 132270
1801. Sztuka
Sztuka w kręgu krakowskich dominikanñw / red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek
Walczak. – Krakñw : Wydawnictwo Esprit, 2013. – 971 s., [176] s. tabl. : il., w tym kolor. ; 25 cm.
– (Studia Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; 13)
ISBN 978-83-63621-47-6
Sygn.: 335695
1802. Sztuka
Sztuka polska wobec Holokaustu = Polish art and the Holocaust / Mirosław Bałka [et al. ; red.
katalogu Marta Budkowska ; wspñłpr.: Violetta Bachur et al. ; tł. Marcin Mutermilch]. – Warszawa
: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2013. – 231, [1] s. : il. ; 24 cm.
Katalog wystawy, 17 kwietnia - 30 listopada 2013, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa. – Na s. przytyt. lista
artystñw. – Tekst rñwnol. w jęz. pol. i ang.
ISBN 978-83-61850-69-4
Sygn.: 335694
1803. Szukam
Szukam was : podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum / [zespñł red. Władysław Kubik et al. ;
zespñł aut. Krzysztof Biel et al. ; il. Agata Kropiniewicz]. – Wznowienie 2012, 2013. – Krakñw :
Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2013. – 141, [2] s. : il. kolor. ; 29 cm. – (Odsłonić Twarz
Chrystusa)
U dołu okł.: Nowa podstawa programowa 2010. – Podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej
Polski, z zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-7505-766-9
Sygn.: 132225
1804. SZUMIŁ, HALINA IRENA (1938- ).
Człowiek wiary : sługa Boży ks. Wincenty Granat / Halina Irena Szumił. – Sandomierz :
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013. – 246, [1] s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 231-236. – Indeks.
ISBN 978-83-257-0591-6
Sygn.: 335390
1805. SZYLKO-KWAS, JOANNA.
Wywiad telewizyjny : cechy twñrcze a norma gatunkowa / Joanna Szylko-Kwas ; Uniwersytet
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. – Warszawa : Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydzwnicza ASPRA-JR, 2013. – 189, [1] s. : il. ; 24 cm. –
- 248 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
(Media Początku XXI Wieku ; t. 20)
Bibliogr. s. 179-185. Indeks.
ISBN 978-83-7545-446-8
Sygn.: 336139
1806. SZYMAŃSKA, AGNIESZKA (politolog).
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediñw : metodologia międzynarodowych
badań porñwnawczych / Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess. – Krakñw : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 137, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Dziennikarstwo, Media i
Komunikacja Społeczna)
Bibliogr. s. 123-128.
ISBN 978-83-233-3753-9
Sygn.: 336107
1807. ŚCIŚLAK, JAROSŁAW (1984- ).
Dziennikarz : zawñd przyszłości : [jak nim zostać?] / Jarosław Ściślak. – Wrocław : Wydawnictwo
ASTRUM, [2014]. – 176 s. ; 20 cm. – (Kreatywność)
Data wyd wg: http://bonito.pl. – Dod. do tyt. z okł. – Bibliogr. s. 174-176.
ISBN 978-83-7277-762-1
Sygn.: 336024
1808. ŚCIŚLICKI, PIOTR (1976- ).
Prawo do życia człowieka w okresie prenatalnym : analiza w perspektywie prawno-kulturowej - ze
szczegñlnym uwzględnieniem doktryny personalizmu chrześcijańskiego / Piotr Ściślicki. –
Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013. – 506 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 492-506.
ISBN 978-83-7805-323-1
Sygn.: 335926
1809. ŚLEDZIANOWSKI, JAN (1938- ).
Jan Paweł II w życiu polskiej młodzieży. T. 2 / Jan Śledzianowski. – Zakroczym : [s.n.], 1990. –
[2], 210 s., [4] s. tabl. kolor. ; 20 cm.
Tyt. okł.: Zostań z nami... : Jan Paweł II w życiu polskiej młodzieży
Sygn.: 335531
1810. ŚLIFIRSKA, ALEKSANDRA.
Medialne lwy dla rekinñw biznesu : sztuka świadomego wykorzystania mediñw / Aleksandra
Ślifirska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 200 s. : il. kolor. ; 25 cm.
U gñry okł.: Występują: Jacek Żakowski, Kamil Durczok, Marek Tejchman, Bogusław Chrabota, Anna Sekudewicz, Jacek Szmidt, Jolanta
Fajkowska, Dorota Niećko, Dariusz Bugalski, Wiktor Legowicz, Arkadiusz Ekiert.
ISBN 978-83-01-18005-8
Sygn.: 336089
1811. ŚLIWA, ANNA (1980- ).
Sztuka - percepcja - język : sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego / Anna
Śliwa. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2013.
– 251, [4] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 227-243. Indeks.
ISBN 978-83-242-2274-2
Sygn.: 336215
1812. ŚLIWA, TADEUSZ (1925- ).
Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) / Tadeusz Śliwa. – Przemyśl :
[s.n.], 2014. – 71 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 65-69.
- 249 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-939678-0-3
Sygn.: 335271
1813. ŚLIWIŃSKI, TOMASZ (filozofia).
Mistrz i kontynuator : René Descartes i Louis De La Forge /
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 560 s. ; 24 cm.
Tomasz Śliwiński. – Łñdź :
Bibliogr. s. 547-556. – Streszcz. ang., fr.
ISBN 978-83-7525-889-9
Sygn.: 335915
1814. ŚLIWIŃSKI, WŁADYSŁAW (filolog).
Produktywność syntaktyczna leksemñw w poetyckich konstrukcjach nominalnych od XVI do XX
wieku / Władysław Śliwiński. – Krakñw : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2014. – 402, [1] s. :
il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 397-[403].
ISBN 978-83-64275-33-3
Sygn.: 336284
1815. ŚLUSARCZYK, FRANCISZEK (1958- ).
Nasza nadzieja w miłosierdziu Pana : rozważania na nabożeństwa październikowe / Franicszek
Ślusarczyk ; Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, cop. 2013. – 118 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-160-8
Sygn.: 335250
1816. ŚNIEDZIEWSKA, MAGDALENA (1984- ).
Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku / Magdalena
Śniedziewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2014. – 508 s. : il. ; 21 cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Bibliogr. s. 449-468. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-3154-0
Sygn.: 302627, 335727
1817. „Świadkowie
„Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa" : sympozjum, Krakñw - Łagiewniki,
14-16 czerwca 2013 / [red. Janusz Krñlikowski, Ewa Nosiadek]. – [Tuchñw : Mała Poligrafia
Redemptorystñw], 2013. – 212 s. : il. ; 21 cm.
U dołu s. tyt. i okł.: Rok Wiary 2013. – Adres wydaw. wg bazy ISBN online.
ISBN 978-83-7631-502-7
Sygn.: 335219
1818. Światowy
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łñdź, 20 lat „Jodły". Cz. 2 / [zebr. i oprac.
Wiesław Kubik ; zespñł red. Tadeusz Bratek, Tadeusz Barański, Aleksy Dworczak]. – Zelñw :
Oficyna Drukarska MR Marland 2, 2012. – [141] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63396-24-4
Sygn.: 132064
1819. ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY (15 ; 2000 ; Rzym).
Propozycja duchowego przygotownia młodzieży : XV Światowy Dzień Młodzieży : jubileusz
młodych. Cz. 2, Nowenna : luty, marzec, kwiecień / oprac. Henryk Tomasik. – Siedlce :
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, 2000. – 140 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka
Światowych Dni Młodzieży ISSN 1508-2075 z. 10)
Sygn.: 335521
- 250 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1820. ŚWIEBODA, JÓZEF (1935- ).
Popijarski zespñł architektoniczny w Rzeszowie / Jñzef Świeboda ; [reprod. i zdjęcia Irena
Gałuszka, Aleksander Hadała]. – Rzeszñw : Wydawnictwo Resovia, 1991. – 110, [2] s., [23] s. tabl.
; 21 cm.
Indeksy. – Streszcz. ang. i niem.
Sygn.: 330055
1821. ŚWIEGOCKI, KAZIMIERZ (1943- ).
Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana / Kazimierz Świegocki. –
Łñdź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013. – 343, [1] s. ; 24
cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7405-607-6
Sygn.: 336143
1822. ŚWIERZOWSKA, AGATA.
Guru - między tradycją a wspñłczesnością / Agata Świerzowska. – Krakñw : Zakład Wydawniczy
„Nomos", 2013. – 302 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 285-294. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-162-1
Sygn.: 335891
1823. Święty
Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach / pod red.
nauk. Piotra Krasnego i Michała Kurzeja. – Krakñw : DodoEditor ; Niepołomice : Muzeum
Niepołomickie w Zamku Krñlewskim, 2013. – 167, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Święty Karol Boromeusz a sztuka – Indeks. – Streszcz. w jęz. wł.
ISBN 978-83-62972-10-4 – ISBN ..
Sygn.: 335698
1824. Święty
Święty Jan Paweł II : „Wakacje z misjami" 28 edycja, Pieniężno 2014 / [red. Wiesław Dudar,
Piasecka Danuta]. – Pieniężno : Referat Misyjny Księży Werbistñw, 2014. – 304 s. : il. ; 21 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 335270
1825. ŚWITEK, GABRIELA.
Gry sztuki z architekturą : nowoczesne powinowactwa i wspñłczesne integracje / Gabriela Świtek ;
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2013. – 636 s. : il. ; 21 cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Bibliogr. s. 561-597. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-3005-5
Sygn.: 335719
1826. TAGGAR-COHEN, ADA.
Art in the era of Alexander the Great : paradigms of manhood and their cultural traditions / Ada
Cohen. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. – XXIII, [1], 398 s. : il. ; 26 cm.
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 347-382. Indeks.
ISBN 978-0-521-76904-4 (hardback)
Sygn.: 132294
1827. TALIK, ELŻBIETA.
Jak trwoga, to do Boga? : psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży
w okresie dorastania / Elżbieta Talik. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. –
- 251 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
176 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 135-166. Indeksy.
ISBN 978-83-7489-427-2
Sygn.: 335024
1828. TALIK, ELŻBIETA.
Jak trwoga, to do Boga? : psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży
w okresie dorastania / Elżbieta Talik. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. –
176 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 135-166. Indeksy.
ISBN 978-83-7489-427-2
Sygn.: 335829
1829. TANAŚ, SŁAWOJ.
Tanatoturystyka : od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej / Sławoj Tanaś. – Łñdź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – 224 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 203-220. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7525-924-7
Sygn.: 335699
1830. TARASIEWICZ, BOGUMIŁA.
Mñwię i śpiewam świadomie : podręcznik do nauki emisji głosu / Bogumiła Tarasiewicz. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, 2014. – 268 s. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 261-268.
ISBN 978-83-242-2627-6
Sygn.: 336306
1831. TARNOWSKI, STANISŁAW (1837-1917).
Historya literatury polskiej. T. 1, Wiek XVI / St. Tarnowski. – Wyd. 2, przez aut. przejrz. i dopeł.
– Warszawa : Gebethner i Wolff, 1906 ( Warszawa : W drukarni Noskowskigo). – [4], X, [2], 447 s.
; 22 cm.
Historia literatury polskiej – Dzieła i rozprawy używane przy pisaniu tomu pierwszego s. 437-444.
Sygn.: 330156
1832. TÁTRAI, VILMOS.
Cinquecento paintings of Central Italy / Vilmos Tátrai ; [transl. by Lili Halápy ; transl. rev. Bertha
Gaster] ; Museum of Fine Arts. Budapest, Christian Museum. Esztergom. – Budapest : Corvina
Kiadñ, cop. 1983. – 39, [97] s. : il. kolor., portr. ; 28 cm.
Tyt. oryg.: Közép-Itáliai Cinquecento festmények – Bibliogr. s. 36-37.
ISBN 963-13-1480-4
Sygn.: 131943
1833. Teatr
Teatr w Słupsku : przedstawienia / pod red. Anny Sobieckiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. –
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 240, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 226-228. Indeks. – Streszcz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-7467-229-0
Sygn.: 335165
1834. Teatr
Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. – Katowice : Uniwersytet
Śląski, 1978. – 111 s. : err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN
0208-6336 ; nr 255)
Indeks. – Streszcz. ros. i ang.
- 252 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335475
1835. TEINERT, ZBIGNIEW (1938- ).
Spñr o naturę : wokñł konstytucji osoby w ujęciu Roberta Spaemanna / Zbigniew Teinert. –
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. – 343, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Nauki Teologiczne /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1731-0903 ; nr 3)
Bibliogr. s. 333-341. – Streszcz. niem.
ISBN 83-232-1331-3
Sygn.: 335043
1836. Teologia
Teologia pastoralna : duszpasterstwo na nowe czasy / kard. Tomáń Ńpidlìk [et al.] ; przeł.
Krzysztof Stopa. – Krakñw : Wydawnictwo Salwator, 2010. – 443 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Teologia pastorale : a partire dalla bellezza
ISBN 978-83-7580-159-0
Sygn.: 335825
1837. Teologia
Teologia filozoficzna : wokñł książki Stanisława Judyckiego „Bñg i inne osoby" / red. nauk.
Janusz Pyda. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanñw „W drodze" ; Krakñw :
Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii" : Kolegium Filozoficzno-Teologiczne
Polskiej Prowincji Dominikanñw, 2013. – 560 s. ; 21 cm. – (Wykłady otwarte z teologii naturalnej
im J. M. Bocheńskiego OP ; t. 5)
Na s. red. błędny ISBN.
ISBN 978-83-7033-881-7 (W drodze)
Sygn.: 335960
1838. TERLECKI, OLGIERD (1922-1986).
Pułkownik Beck / Olgierd Terlecki. – Krakñw : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 373, [3] s.,
[16] s. tabl. : il. ; err. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 357-360. Skorowidz.
ISBN 83-03-00053-5
Sygn.: 131934
1839. TERLIKOWSKI, TOMASZ P. (1974- ).
Operacja Franciszek : sześć medialnych mitñw na temat papieża / Tomasz P. Terlikowski. –
Warszawa : Fronda PL, [2014]. – .. 242 s. ; 21 cm.
Rok wyd. wg.: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/215836/operacja-franciszek.h.tml.
ISBN 978-83-64095-16-0
Sygn.: 336450
1840. TERLIKOWSKI, TOMASZ P. (1974- ).
Sprawa profesora Chazana : kulisy manipulacji / Tomasz P. Terlikowski. – Warszawa : Fronda PL,
cop. 2014. – 211, [1] s. ; 21 cm.
.. Książka dostępna także jako e-book.
ISBN 978-83-64095-53-5
Sygn.: 336442
1841. The
The Oxford handbook of atheism / ed. by Stephen Bullivant and Michael Ruse. – 2nd impression. –
Oxford : Oxford University Press, 2013. – XVI, 763 s. : il. ; 26 cm.
– Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-0-19-964465-0
Sygn.: 132195
- 253 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1842. The
The Oxford handbook of governance / ed. by David Levi-Faur. – Oxford : Oxford University Press
2014. – XXII, [2], 803 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-0-19-967706-1
Sygn.: 132196
1843. The
The Oxford handbook of war / ed. by Julian Lindley-French and Yves Boyer. – Oxford [etc.] :
Oxford University Press, 2014. – XIX, [1], 709 s. ; 25 cm.
Handbook of war – War – Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-0-19-967695-8
Sygn.: 132197
1844. The
The Oxford encyclopedia of Islam and politics. Vol. 1, Aal al-Bayt Institute - Kuttab / Emad
El-Din Shahin, ed. in chief. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014. – XXIII, 714 s. ; 26 cm.
Encyclopedia of Islam and politics – Bibliogr. przy hasłach.
ISBN 978-0-19-973935-6 (set) – ISBN 978-0-19-999805-0 (v. 1)
Sygn.: 132193
1845. The
The Oxford encyclopedia of Islam and politics. Vol. 2, Laskar Jihad - Zaytunah / Emad El-Din
Shahin, ed. in chief. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014. – V, [2], 695 s. ; 26 cm.
Encyclopedia of Islam and politics – Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
ISBN 978-0-19-973935-6 (set) – ISBN 978-0-19-999806-7 (v. 2)
Sygn.: 132192
1846. The
The new encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land. Vol. 5, Supplementary
Volume / Ephraim Stern ed., Hillel Geva, Alan Paris associate ed., Ayelet Lewinson-Gilboa,
Joseph Aviram ed. director. – Jerusalem : Israel Exploration Society ; Washington : Biblical
Archaeology Society, cop. 2008. – XXIII, [1], S. 1553-2152, [32] s. tabl. : il. ; 31 cm.
Mapy na wyklejkach. – Bibliogr. dla vol. 1-4 s. 2086-2115. Indeksy.
ISBN 978-965-221-068-5
Sygn.: 132158
1847. The
The individual and the process of socialisation in the environment of current society / ed. by Lenka
Ńulová and Ilona Gillernová ; Charles University in Prague. Faculty of Social Sciences. – Prague :
Matfyzpress, 2008. – 254, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-80-7378-072-2
Sygn.: 330286
1848. The
The Hermitage : English art : sixteenth to nineteenth century : paintings, sculpture, prints and
drawings, minor arts / [comp. and introd. by Larissa Dukelskaya ; phot. by Lydia Tarasova ; transl.
from the Russian by Philip Taylor et al.]. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1979. – 314, [2] s. :
il. kolor. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 296-301. Indeks.
Sygn.: 131980
1849. The
The Green Bible / project editors: Michael G. Maudlin and Marlene Baer. – New revised standard
- 254 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
version. – San Fransisco : HarperOne, cop. 2008. – 121, [2], 1312 s. ; 22 cm.
Indeksy.
ISBN 978-0-06-162799-6
Sygn.: 330274
1850. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 8, Sin-Taw / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 2011. – 817 s. ; 25 cm.
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 693-768. Indeks.
ISBN 978-1-906055-53-0
Sygn.: 132236
1851. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 7, Sade-Resh / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 2010. – 679 s. ; 25 cm.
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 572-634. Indeks.
ISBN 978-1-9069055-52-3
Sygn.: 132235
1852. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 6, Samekh-Pei / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 2007. – 999 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 819-949. Indeks.
ISBN 978-1-905048-80-9
Sygn.: 132234
1853. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 5, Mem-Nun / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 2001. – 957 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 823-922. Indeks.
ISBN 1-84127-217-5
Sygn.: 132233
1854. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 3, Zayin-Teth / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 2009. – 424 s. ; 25 cm.
Druk dwuszp. – Bibliogr. s. 380-405. Indeks.
ISBN 98-1-905048-77-9
Sygn.: 132231
1855. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 2, Beth-Waw / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 1995. – 660 s. ; 25 cm.
Druk dwuszp. – Bibliogr. s. 600-641. Indeks.
ISBN 1-85075-544-2
Sygn.: 132230
1856. The
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 1, Aleph / David J. A. Clines editor. – Sheffield :
Sheffield Phoenix Press 1993. – 475 s. ; 25 cm.
Druk dwuszpalt. – Indeks.
ISBN 1-85075-244-3
Sygn.: 132229
1857. The
- 255 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
The dictionary of classical Hebrew. Vol. 4, Yodh-Lamedh / David J. A. Clines editor. – Sheffield
: Sheffield Phoenix Press 1998. – 642 s. ; 25 cm.
Druk dwuszpaltowy – Bibliogr. s. 583-615. Indeks.
ISBN 1-85075-681-3
Sygn.: 132232
1858. The
The Ashgate research companion to Byzantine hagiography. Vol. 2, Genres and contexts / ed. by
Stephanos Efthymiadis. – Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2014. – XIX, [4] s.
mapy, 512 s. ; 25 cm.
– Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.
ISBN 9781409409519 (hbk) – ISBN 9781409409526 (ebk-PDF) – ISBN 9781472404152 (ebk-ePUB)
Sygn.: 132292
1859. THEOCRITUS (3.. a.C.).
Sielanki / Teokryt ; przeł. i oprac. Artur Sandauer. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,
1953. – 122, [2] s. ; 21 cm.
Sygn.: 335378
1860. THOMAS, ADRIAN (1947- ).
Grażyna Bacewicz : chamber and orchestral music / Adrian Thomas. – Los Angeles : University of
Southern California, School of Music, 1985. – .. 128 s. : nuty, portr. ; 24 cm. – (Polish Music
History Series ISSN 0741-9945 3)
Tyt. okł.: Bacewicz – Bibliogr. s. 119-121. Indeks.
ISBN 0-916545-03-2
Sygn.: 335443
1861. TIGRID, PAVEL (1917-2003).
Czechoslovakia : a post-mortem = Podzwonne dla Czechosłowacji / Pavel Tigrid. – Warszawa :
Ośrodek Badania Stosunkñw Wschñd-Zachñd, 1970. – XI, 87 s. ; 20 cm. – (Archiwum Przekładñw i
Opracowań / Ośrodek Badania Stosunkñw Wschñd-Zachñd ; Nr 41(84))
Na prawach rękopisu. – Do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 330183
1862. To oni
To oni są wszystkiemu winni... : język wrogości w polskim dyskursie publicznym / pod red.
Xymeny Bukowskiej i Barbary Markowskiej. – Warszawa : Trio : Collegium Civitas, 2013. – 174,
[1] s. ; 21 cm.
– Bibliogr. s. 143-147.
ISBN 978-83-7436-270-2
Sygn.: 336051
1863. Tobie,
Tobie, Ojczyzno : 1989-1999 : kronika prac Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej i
Polskiego Państwa Podziemnego, odsłonięcie i poświęcenie pomnika / [oprac. red.: Jerzy Ślaski et
al.]. – [Warszawa] : Światowy Związek Żołnierzy AK, 1999. – 43 s. : il. ; 33 cm.
Sygn.: 132060
1864. TOKARCZUK, OLGA (1962- ).
Księgi Jakubowe albo Wielka podrñż przez siedem granic, pięć językñw i trzy duże religie, nie
licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z
wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, ktñra to jest największym
naturalnym darem człowieka : mądrym dla memoryału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla
nauki, melancholikom zaś dla rozrywki / Olga Tokarczuk. – Krakñw : Wydawnictwo Literackie,
2014. – [2], 903, [8] s. : il. ; 23 cm.
- 256 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wsteczna numeracja stron. – Bibliogr. s. 19-21.
– ISBN 978-83-08-04939-6
Sygn.: 336309
1865. Tolerancja
Tolerancja / pod red. nauk. Barbary Karolczak-Biernackiej. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu
Badań Edukacyjnych, 1992. – 158, [1] s. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-85295-06-2
Sygn.: 335527
1866. TOMASIAK, ZENON KRZYSZTOF.
Etos polskich taternikñw jaskiniowych i funkcjonowanie grup taterniczych w świetle katolickiej
nauki społecznej / Zenon Krzysztof Tomasiak. – Tarnñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
Wydział Teologiczny. Sekcja, 2014. – 261 s. : il. ; 23 cm.
Praca doktorska. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakñw. – Bibliogr. s. 15-58.
ISBN 978-83-88930-96-6
Sygn.: 335275
1867. TOMASIK, WOJCIECH (1955- ).
Inna droga : romantycy a kolej / Wojciech Tomasik. – Warszawa : Instytut Badań Literackich
PAN. Wydawnictwo, 2012. – 308 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61552-53-6
Sygn.: 336248
1868. TOMCZAK, PATRYCJA.
Figury bycia : od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil,
Emil Cioran) / Patrycja Tomczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2013. – 215, [1] s. ; 25 cm. – (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8187 ; nr 47)
Bibliogr. s. 197-207. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2572-0
Sygn.: 335778
1869. TOMKIEWICZ, WŁADYSŁAW (1899-1982).
Catalogue of paintings removed from Poland by the German occupation authorities during the years
1939-1945. 1, Foreign paintings / comp. by Władysław Tomkiewicz ; Ministry of Culture and
Art. – Warsaw : Ministry of Culture and Art, 1950. – 85, [3], 210 s. : il. ; 25 cm. – (Publications of
the Reparations Section / Ministry of Culture and Art ; no 9)
Indeksy.
Sygn.: 330314
1870. TONDEL, JANUSZ (1946- ).
Historia książki i biblioteki : wybñr źrñdeł. Cz. 2.1, Polska (od pocz. XIX w. do 1945 r.) /
Janusz Tondel. – Toruń : UMK, 1989. – 237 s. ; 21 cm. – (Skrypty i Teksty Pomocnicze /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
ISBN 83-231-0137-X
Sygn.: 330056
1871. TONOLO, GIORGIO.
Adolescenza e identità / Giorgio Tonolo. – Bologna : Società Editrice il Mulino, cop. 1999. – 333,
[1] s. ; 22 cm. – (Studi e ricerche ; 437)
Bibliogr. s. 321-333.
ISBN 88-1507147-4
- 257 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 334994
1872. TOOLEY, RONALD VERE (1898-1986).
Tooley's dictionary of mapmakers. K - P / ed. Valerie Scott ; cons. ed. Josephine French, Mary
Alice Lowenthal, Elisabeth Parry ; picture research Valerie Scott. – Rev. ed. – Riverside : Early
World Press, 2003. – VI, 472 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 0-906430-20-8
Sygn.: 132027
1873. TORAŃSKA, TERESA (1944-2013).
Ja, my, oni / Teresa Torańska w rozmowie z Małgorzatą Purzyńską. – Warszawa : Agora, 2013. –
150 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. – (Biblioteka Gazety Wyborczej)
Zawiera biogramy postaci występujących w rozmowie.
ISBN 978-83-268-1227-9
Sygn.: 336021
1874. TORBUS, TOMASZ (1961- ).
Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach / Tomasz Torbus. – Gdańsk : Fundacja
Terytoria Książki : Słowo/Obraz Terytoria, 2014. – .. 463, [8] s., [52] s. tabl. : il. ; 25 cm.
W części nakł. na s. red. naklejony ISBN: 978-83-7908-013-7. – Bibliogr. s. 393-450. Indeksy.
ISBN 978-83-7908-002-1 – ISBN 978-83-7453-134-4
Sygn.: 335426
1875. TORÓJ, ELŻBIETA (1950-2010).
„Sekret" „Wojny chocimskiej" Wacława Potockiego / Elżbieta Torñj ; do dr. przygot. zespñł
Władysława Bryła, Barbara Czwñrnñg-Jadczak, Tadeusz Piersiak. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 168 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-526-4
Sygn.: 336145
1876. TOSIEK, PIOTR.
Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej / Piotr Tosiek
; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]. – Warszawa : Centrum Europejskie
Natolin, 2013. – 253 s. ; 24 cm. – (Zeszyty Natolińskie, ISSN 1732-0445 ; 53)
Na s. tyt. i okł. rñwnież tyt. pracy wspñłwyd. – Wspñłwyd.: Germany's European policy in the 21st century in the light of liberal intergovernmentalism
/ Piotr Tosiek. – Bibliogr. s. 123-130 i 246-253. – Tekst rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-64118-02-9
Sygn.: 335578
1877. TOURAINE, ALAIN (1925- ).
Samotworzenie się społeczeństwa / Alain Touraine ; przeł. Agnieszka Karpowicz. – Krakñw :
Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2010. – XXXVIII, 471 s. : il. ; 25 cm. – (Wspñłczesne Teorie
Socjologiczne ; 13)
Zawiera rñwnież: Teoria działania i samotworzenia się społeczeństwa jako nowatorski wkład Alaina Touraine'a do wspñłczesnej socjologii francuskiej
i światowej / Robert Pyka. Socjologia Alaina Touraine'a i jej wpływ na modernizację myślenia o społeczeństwie w Polsce / Bronisław Misztal. –
Bibliogr. s. 455-456 oraz przy pracach na wstępie. Indeks.
ISBN 978-83-7688-037-2
Sygn.: 335815
1878. TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH (WARSZAWA).
Katalog zbiorñw Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. – [Warszawa] : Wydaw.
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1925. – .. [2], 96, [3] s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Na s. tyt. rok wyd. 1924.
Sygn.: 335468
- 258 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1879. TRACY, BRIAN (1944- ).
Negocjowanie / Brian Tracy ; przekł.: Marek Rostocki. – Warszawa : MT Biznes, 2014. – 97, [1] s.
; 22 cm. – (Biblioteka Sukcesu Briana Tracy)
Tyt. oryg.: Negotiation
ISBN 978-83-7746-663-6
Sygn.: 336459
1880. TRACZ, BOGUSŁAW.
Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975 / Bogusław Tracz. – Katowice :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ;
Krakñw : Wydawnictwo Libron, 2014. – 564 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 523-545. Indeksy.
ISBN 978-83-7629-690-6 – ISBN 978-83-64275-58-6
Sygn.: 132306
1881. TRACZ, GRZEGORZ (prawnik).
Przewłaszczenie na zabezpieczenie : praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot / Grzegorz
Tracz, Fryderyk Zoll. – Krakñw : Kantor Wydawniczy „Zakamycze", 1996. – 182 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 173-182.
ISBN 83-86393-29-7
Sygn.: 335368
1882. Transformacje
Transformacje rzeczywistości : przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce / pod red.
Miłosza Babeckiego i Filipa Pierzchalskiego. – Krakñw : Wydawnictwo Libron, cop. 2013. – 184,
[3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Spis treści oraz streszcz. rozdz. rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-62196-85-2
Sygn.: 336050
1883. Transit
Transit Brügge - Novgorod : eine Straße durch die europäische Geschichte : eine Ausstellung des
Ruhrlandmuseums Essen in Verbindung mit dem Initiativkreis Ruhrgebiet und der Stiftung Kunst
und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, 15. Mai - 21. September 1997 : Katalog / hrsg. von
Ferdinand Seibt, Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter. – Bottrop ; Essen : P. Pomp, 1997. –
717, [3] s. : il. ; 29 cm.
ISBN 3-89355-148-4
Sygn.: 132075
1884. TREADAWAY, CHRIS (1974- ).
Godzina dziennie z Facebook marketingiem / Chris Treadaway, Mari Smith ; [tł. Aleksander
Jurczak]. – Gliwice : Helion, cop. 2011. – 320 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: Facebook marketing : an hour a day – Indeks.
ISBN 978-83-246-2873-5
Sygn.: 336362
1885. TREDER, JERZY (1942- ).
Toponimia byłego powiatu puckiego / Jerzy Treder ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I
Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Gdańsk : GTN : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw., 1977. – .. 309 s. : il. ; 24 cm. – (Pomorskie Monografie Toponomastyczne ; nr 3)
Streszcz. ros., ang.
Sygn.: 335440
1886. Trendy
- 259 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Trendy : gospodarka, innowacje, społeczeństwo / red. nauk. Jerzy Rossa, Marcin Cywiński ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzñw Wielkopolski :
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. – 191 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. przy pracach. – Streszcz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-63134-72-3
Sygn.: 330142
1887. TRENTI, ZELINDO.
La fede dei giovani ; linee di un progetto di maturazione alla fede dei giovani / Zelindo Trenti. –
Leumann : Elledici, cop. 2003. – 215, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 210-213.
ISBN 88-01-02838-5
Sygn.: 335037
1888. TRETIAK, JÓZEF (1841-1923).
Adam Mickiewicz w świetle nowych źrñdeł 1815-1821 / Jñzef Tretiak. – Krakñw : nakł. Akademii
Umiejętności, 1917. – VIII, 327 s., [2] k. tabl. : portr. ; 21 cm.
Indeks.
Sygn.: 330187
1889. TRETIAK, JÓZEF (1841-1923).
Kto jest Mickiewicz : sześć szkicñw / Jñzef Tretiak. – Wyd. 2. – Krakñw : nakł. Krakowskiej
Spñłki Wydawniczej, 1924 (Krakñw : Czasu). – 162 s. ; 19 cm. – (Z Historii i Literatury 6)
Sygn.: 330188
1890. TRĘBICKI, GRZEGORZ.
Synkretyzm fantasy : fantasy świata wtñrnego : literatura, kultura, mit / Grzegorz Trębicki. –
Krakñw : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2014. – 183, [1] s. ; 23 cm.
Nota bibliogr. s. 163-[164]. – Bibliogr. s. 165-[181]. Indeks.
ISBN 978-83-64275-62-3
Sygn.: 336154
1891. TROCIUK, STANISŁAW.
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Stanisław Trociuk. – Łñdź : Agencja
Master ; Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 2005. – 132 s. ; 21 cm.
Na s. red. i s. 4 okł. zbędny: ISSN 0860-8334.
Sygn.: 330196
1892. TROCZYŃSKI, KONSTANTY (1906-1942).
Wybñr pism estetycznych / Konstanty Troczyński ; wprowadzenie, wybñr i oprac. Teresa Pękala. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2014. – LX,
230 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. – (Klasycy Estetyki Polskiej)
Na książce błędny zapis ISBN: 97883-242-2626-9. – Bibliogr. s. 227-228.
ISBN 978-83-242-2626-9
Sygn.: 336009
1893. TROJNAR, EWA.
Japonia a monarchie Zatoki Perskiej / Ewa Trojnar. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2009. – .. 236 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [213]-234.
ISBN 978-83-233-2623-6
Sygn.: 335620
1894. TROSZYŃSKI, MAREK.
Słowacki : poza kanonem / Marek Troszyński. – Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2014. – 411, [3]
- 260 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
s. : il. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7453-229-7
Sygn.: 336181
1895. TRYJARSKI, EDWARD (1923- ).
Dictionnaire arméno-kiptchak : d'après trois manuscrits des collections viennoises. T. 1, fasc. 4,
P-Ņ = Słownik ormiańsko-kipczacki : na podstawie trzech rękopisñw ze zbiorñw wiedeńskich. T.
1, z. 4, P-Ņ / Edward Tryjarski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – S. [3], 605-914 : il., err. ; 24 cm.
Tyt. rñwnol.: Słownik ormiańsko-kipczacki : na podstawie trzech rękopisñw ze zbiorñw wiedeńskich – Indeks. – Tłumaczenia leksykonu na jęz. fr. i
pol. Przy hasłach są zamieszczone ponadto wielojęzyczne glosy i cytaty.
Sygn.: 330324
1896. TRZÓPEK, JOANNA.
Na tropach podmiotu : między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości / Joanna
Trzñpek. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. – 386 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 365-386.
ISBN 978-83-233-3510-8
Sygn.: 335918
1897. TUREĈEK, DALIBOR (1957- ).
České literárnì romantično : synopticko-pulzačnì model kulturnìho jevu / Dalibor Tureček a kol. –
Brno : Host - vydavatelstvì, 2012. – 342, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Bibliogr. s. 297-333. Indeks. – Streszcz. ang., niem., ros., wł.
Sygn.: 330208
1898. TUREK, MACIEJ.
Urząd wiceprezydenta Stanñw Zjednoczonych : analiza politologiczna / Maciej Turek. – Krakñw :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 352 s. ; 24 cm. – (Prace
Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Bibliogr. s. 335-352.
ISBN 978-83-233-3788-1
Sygn.: 336383
1899. TUSZYŃSKA, KRYSTYNA.
Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o krñlestwie" : mariaż retoryki z filozofią / Krystyna
Tuszyńska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 333, [1] s. ; 24 cm. – (Seria Filologia
Klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0554-8160 ; nr 30)
Bibliogr. s. 247-252. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-232-2547-8
Sygn.: 335792
1900. Twarz
Twarz Innego / aut. Edmund Husserl [et al.] ; [red. Bogdan Baran, Tadeusz Gadacz, Jñzef Tischner].
– Krakñw : Papieska Akademia Teologiczna, 1985. – 177, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Teksty Filozoficzne
/ Papieska Akademia Teologiczna)
Tytuł na okł. – Bibliogr. s. 166. – Do użytku wewnętrznego. – Wstęp także ang.
Sygn.: 335532
1901. Twórcy
Twñrcy ludowi Ziemi Kieleckiej / [fot. i noty biogr. twñrcñw ludowych Tadeusz Czarnecki ; wstęp i
oprac. red. Irena Wawrzczak]. – Kielce : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział,
2008. – 128 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-881-61230
- 261 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330078
1902. Twórcy
Twñrcy na służbie : w służbie twñrczości / pod red. Sebastiana Ligarskiego ; Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – .. 215, [1]
s. ; 25 cm. – (Dziennikarze, Twñrcy, Naukowcy)
Indeks.
ISBN 978-83-7629-594-7
Sygn.: 336150
1903. TYBURSKI, WŁODZIMIERZ (1943- ).
Dyscypliny humanistyczne i ekologia / Włodzimierz Tyburski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 390, [2] s. ; 26 cm. – (Monografie Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 361-379. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-2884-7 (opr. miękka) – ISBN 978-83-231-3025-3 (opr. twarda)
Sygn.: 132277
1904. TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (1923- ).
Impet i rñwnowaga w życiowych strategiach rozumu. T. 1 / Anna Teresa Tymieniecka ; przekł.
Małgorzata Wiertlewska. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 383 s. ; 23 cm. –
(Logos i życie / Anna Teresa Tymieniecka ; Ks. 4)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-63795-39-9
Sygn.: 335945
1905. TYROWICZ, LUDWIK (1901-1958).
Liternictwo w reklamie / Ludwik Tyrowicz. – Wyd. 2. – Krakñw : nakł. Księgarni Stefana
Kamińskiego, 1946. – 87 s. : il. ; 22 cm.
Sygn.: 330157
1906. TYSZKA, KRZYSZTOF (socjolog).
Samotność duszy : dziedzictwo wiary i rozumu w (po)nowoczesności / Krzysztof Tyszka. –
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 280 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 275-280. Indeks.
ISBN 978-83-235-1230-1
Sygn.: 335974
1907. TYSZKA, KRZYSZTOF (socjolog).
Schyłki, upadki, zmierzchy : o losach idei kryzysu w myśli dwudziestowiecznej / Krzysztof
Tyszka. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 246, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 230-236. Indeksy.
ISBN 978-83-235-1264-6
Sygn.: 335975
1908. TYSZKIEWICZ, JAN (1939- ).
Geografia historyczna : zarys problematyki / Jan Tyszkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii
Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – 354, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Nauki Pomocnicze
Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. [355]. Indeks.
ISBN 978-83-7181-533-1 – ISBN 978-83-7181-810-3
Sygn.: 132301
1909. Ulica
- 262 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ulica - zaułek - bruk : z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX
wieku / pod red. Katarzyny Badowskiej i Agnieszki Janiak-Staszek ; Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łñdzkiego. – Łñdź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2013. – .. 320 s. ; 24
cm.
ISBN 978-83-7525-975-9
Sygn.: 336149
1910. Ulotna
Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich : (1805-1814) / oprac. i przedm. opatrzył Andrzej
Zieliński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 23 s. ; 26 cm + Teka (20
luźnych drukñw reprintñw).
Sygn.: 131998
1911. Umysł
Umysł i kultura / red. Urszula Maja Krzyżanowska, Joanna Zonik, Przemysław Zonik. – Lublin :
Wydawnictwo Werset, 2013. – 214, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy tekstach.
ISBN 978-83-63527-26-6
Sygn.: 335962
1912. Uniwersytet
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : historia i teraźniejszość / [Adam Bobryk et
al.]. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. – 87 s. : il. ( gł.
kolor.). ; 32 cm.
Album został wydany z okazji 45-lecie Uczelni.
ISBN 978-83-7051-740-3
Sygn.: 132253
1913. URBAN, THOMAS (1954- ).
Der Verlust : die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert / Thomas Urban. –
München : C. H. Beck, 2004. – 223 s. : il., mapy ; 23 cm.
Bibliogr. s. [214]-218. Indeks.
ISBN 3-406-52172-X
Sygn.: 330243
1914. URBANIAK, MARCIN.
Hermeneutyka a kierunki myśli wspñłczesnej : rozumienie kultury w filozoficznej hermeneutyce,
filozofii przyrody i (post)strukturalizmie / Marcin Urbaniak. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 357 s. ; 24 cm.
Na s. red. błędny ISBN 97883-242-2613-9. – Bibliogr. s. 335-346. Indeks. – Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
ISBN 978-83-242-2613-9
Sygn.: 335948
1915. URBANOWICZ, BARTŁOMIEJ.
Sprawy majątkowe Kościoła katolickiego w konkordatach z 1925 i 1993 roku : studium
prawno-porñwnawcze /
Bartłomiej Urbanowicz. – Poznań : Wydawnictwo Towarzystwa
Chrystusowego Hlondianum, 2011. – 279 s. ; 24 cm.
Rozprawa doktorska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. – Bibliogr. s. 251-276.
ISBN 978-83-62959-04-4
Sygn.: 335152
1916. URBANOWSKI, MACIEJ (1965- ).
Od Brzozowskiego do Herberta : studia o ideach literatury polskiej XX wieku /
Urbanowski. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, cop. 2013. – 470, [1] s. ; 21 cm.
- 263 -
Maciej
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Indeks.
ISBN 978-83-7565-290-1 – ISBN 978-83-7565-306-9
Sygn.: 336235
1917. URBAŃSKI, STANISŁAW (1947- ).
Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994) /
Stanisław Urbański, Jñzef Zielonka. – Częstochowa [etc.] : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam", 2014. – 256 s. ; 21 cm. – (Mistyka Chrześcijańska ; 139)
Bibliogr. s. 221-242. – Wykaz publikacji pracownikñw naukowych i absolwentñw Sekcji Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego s. 243-252.
ISBN 978-83-7821-096-2
Sygn.: 335538
1918. Urbarze
Urbarze dñbr zamkowych Gñrnego Śląska z lat 1571-1640 / oprac. i przygot. do dr. Roman Heck,
Jñzef Leszczyński i Josef Petrá!5n. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. – XIV, 309 s., [1] k. mapa złoż. ; 25 cm. – (Urbarze
śląskie / pod red. Jñzefa Gierowskiego ; t. 3)
Indeksy. – Tekst niem., czes. i pol.
Sygn.: 132169
1919. UREŃOVÁ, LIBUŃE.
Zegary / Libuńe Ureńová ; z czes. przeł. Leon Kuciński ; [fot. Gabriel Urbánek]. – Warszawa :
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. – 239, [1] s. : il. ; 29 cm.
Bibliogr. s. 226-227. Indeksy.
ISBN 83-221-0451-0
Sygn.: 131953
1920. Ustawa
Ustawa o finansach publicznych : komentarz prawno-finansowy /
pod red. Henryka
Dzwonkowskiego i Grzegorza Gołębiowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. – ..
786 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 777-786.
ISBN 978-83-7666-332-6
Sygn.: 335428
1921. Uwarunkowania
Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie / red. nauk. Wanda Staniewska-Zątek,
Arkadiusz Wołoszyn. – Gorzñw Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 269 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. ang. przy rozdz.
ISBN 978-83-63134-69-3
Sygn.: 330146
1922. Uwarunkowania,
Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca
zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie :
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 166, [1] s.
: il. ; 21 cm. – (Seria: Educatio)
Bibliogr. przy art. – Tekst w jęz. pol., ang. i ukr. – Streszcz. prac ang. i ukr. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7201-409-2
Sygn.: 335733
1923. Van
Van Gogh face to face : the portraits / aut.: Roland Dorn [et al.]. – Detroit : The Detroit Institute of
- 264 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Arts : Thames & Hudson, 2000. – 272 s. : il. ; 31 cm.
Indeks.
ISBN 0-89558-153-1 (cloth) – ISBN 0-89558-152-3 (paper)
Sygn.: 131978
1924. VERETÛK, OKSANA.
Podobieństwa i rñżnice / Oksana Weretiuk. – Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2014. – 202 s. ; 24 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7996-015-6
Sygn.: 335125
1925. VETTER, REINHOLD (1946- ).
Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistñw / Reinhold Vetter ; przeł. Viktor Grotowicz. – Warszawa
: Wydawnictwo W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013. – [4], 482, [2] s. : il. ; 25 cm. –
(Fortuna i Fatum)
Bibliogr. s. 437-445. Indeks.
ISBN 978-83-7747-820-2
Sygn.: 132311
1926. Villas
Villas et maisons de campagne / introd. par Jean Fontanet. – Paris : Ch. Massin et Cie, [1957?]. –
[6] s., 37 k. : il. ; 29 cm.
Sygn.: 132022
1927. VISMANS, TH. A. (OP)
Bibliographie analytique de la liturgie / Th. A. Vismans OP et Lucas Brinkhoff OFM. – ed.
française. – Nijmegen : Bestelcentrale der V.S.K.B., 1960. – 76,[3] s. ; 24 cm. – (Bibliographia ad
usum seminariorum / sous la dir. du Luchesius Smits OFMCap.. Bibliographie raisonnée de base ;
T. F 1)
Tyt. ang. F 1: Critical Bibliography of Liturgical Literature. – Tyt. niem. F 1: Kritische Bibliographie de Liturgie. – Lit., ind. de auteurs et des titres
d'ouvrages anonymes s. 73-76.
Sygn.: 33007
1928. Visuotinė
Visuotinė lietuvių enciklopedija. 23, Ńalc-Toli / [moksl. red. taryba Valdemaras Razumas et al.].
– Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. – 848 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Sygn.: 132080
1929. Vita
Vita teatrale in Italia e Polonia fra seicento e settecento : atti del VI Convegno di Studi promosso ed
organizzato dall'Istituto d'Arte dell' Accademia Polacca delle Scienze e dalla Fondazione Giorgio
Cini di Venezia (Varsavia, 14-17 ottobre 1980) / a cura di Michał Bristiger, Jerzy Kowalczyk e
Jacek Lipiński ; Accademia Polacca delle Scienze. Istituto d'Arte. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1984. – XVIII, 326 s., [40] s. fot. ; 25 cm.
Indeksy.
ISBN 83-01-04750-X
Sygn.: 330305
1930. VOISÉ, WALDEMAR (1920-1995).
Księgarnia Polska : 150 lat placñwki : 1833-1983 / Waldemar Voisé. – Paris : Libraire Polonaise,
1983. – 26 s., [9] s. tabl. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 21. – Streszcz. fr.
Sygn.: 330050
- 265 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1931. VOLZ, PETER.
Emblems of eminence : German Renaissance portrait medals : the age of Albrecht Dürer : the
collection of an art connoisseur / Peter Volz & Hans Christoph Jokisch ; [transl. Andrew Jenkins].
– Munich : Hirmer Verlag, cop. 2008. – 223 s. : il. kolor. ; 33 cm.
Bibliogr. s. 218-219. Indeks.
ISBN 978-3-7774-4235-8
Sygn.: 132061
1932. VORLÄNDER, HANS (1954- ).
Hegemonialer Liberalismus : politisches Denken und politische Kultur in den USA : 1776-1920 /
Hans Vorländer. – Frankfurt/Main ; New York : Campus Verlag, 1997. – 249 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 215-249.
ISBN 3-593-35634-1
Sygn.: 330242
1933. VRIENS, LIVINUS (OFMCap.)
Bibliographie analytique de la missiologie / Livinius Vriens OFMCap. ; avec la collab. du p.
Anastase Disch OFMCap. (droit missionnaire) et du J. Wils (linguistique); trad. de l'anglais par Paul
Mech SJ. – éd. française. – Nijmegen : Bestelcentrale der V.S.K.B., 1962. – 127,[3] s. ; 24 cm. –
(Bibliographia ad usum seminariorum / sous la dir. du p. Luchesius Smits OFMCap.. Bibliographie
raisonnée de base ; T. F 2)
Tyt. ang. F 2: Critical Bibliography of Missiology. – Tyt. niem. F 2: Kritische Bibliographie de Missionswisenschaft. – Ind. de auteurs et des titres
d'ouvrages anonymes s. 123-127.
Sygn.: 33007
1934. VRUBEL', MIHAIL ALEKSANDROVIĈ (1856-1910).
Vrubel / [comp. and introd. by S. Kaplanova ; perevod s russkogo V. Voroncova]. – 2nd ed. –
Leningrad : Aurora Art Publishers, 1977. – 212, [4] s. : il. kolor. ; 27 cm. – (Russian Painters Series)
Inny tyt.: Vrubel' – Bibliogr. s. [214]. – Tekst rñwnol. ang., fr., niem., ros.
Sygn.: 132002
1935. W kręgu
W kręgu Kierkegaarda / red. Antoni Szwed ; wspñłpr. Bogusława Sochańska. – Warszawa : Duński
Instytut Kultury ; Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014. – 511 s. : il. ; 22 cm. –
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 78). – (Daimonion)
Indeks. – Siedem art. ang., jeden niem., pozostałe pol. Fragmenty duńskie, tł. na niem. i pol. Streszcz. ang. przy art. pol.
ISBN 978-83-61199-95-3
Sygn.: 335965
1936. w Polityce.pl
w Polityce.pl : Polska po 10 kwietnia 2010 r : wybñr tekstñw / [red. Artur Bazak et al.]. –
Warszawa : Michał Karnowski, 2011. – .. 166, [1] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Polska po 10 kwietnia 2010 r.
ISBN 978-83-62987-00-9
Sygn.: 335466
1937. W świecie
W świecie powinności / pod red. Bartosza Brożka [et al.]. – Krakñw : Copernicus Center Press,
2013. – 300, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [301-302].
ISBN 978-83-7886-028-0
Sygn.: 336007
1938. W trosce
- 266 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
W trosce o kulturę logiczną : prace dedykowane księdzu profesorowi Jñzefowi Herbutowi z okazji
osiemdziesiątej rocznicy urodzin / red. Kazimierz M. Wolsza ; Uniwersytet Opolski. Wydział
Teologiczny. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
2014. – 456 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. – (Opolska Biblioteka Teologiczna = Theological Collection
of Opole / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 140)
Inny tyt.: With solicitude for logical culture : works dedicated to profesor rev. Jñzef Herbut in his 80th birthday – Bibliogr. przy niektñrych pracach ;
bibliogr. prac J. Harbuta s. 99-114. – Streszcz. w jęz. ang., niem. i pol. przy pracach. – S. przytyt. w jęz. ang. – Tekst częśc. ang.
ISBN 978-83-63950-26-2
Sygn.: 335309
1939. W warsztacie,
W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego,
Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski Wojewñdztwa
Kujawsko-Pomorskiego, 2013. – 249 s. : il. ; 24 cm. – (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t .
3)
ISBN 978-83-937545-0-2
Sygn.: 131927
1940. WADOWSKI, JERZY (1929- ).
Morze i Pomorze : książki, czasopisma, filmy / Jerzy Wadowski. – Warszawa : Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, 1964. – 448 s. ; 25 cm.
Sygn.: 330104
1941. WALDENFELS, HANS (1931- ).
Na imię mu Franciszek : papież ubogich / Hans Waldenfels ; przeł. Kamil Markiewicz. – Poznań :
Święty Wojciech Wydawnictwo, 2014. – 247, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Sein Name ist Franziskus : der Papst der Armen – Bibliogr. s. 243-[248].
ISBN 978-83-7516-707-8
Sygn.: 330264
1942. WALENCIK, DARIUSZ (1974- ).
Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 : regulacje prawne nacjonalizacja - rewindykacja / Dariusz Walencik. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2013.
– 442 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 389-442.
ISBN 978-83-7593-191-4
Sygn.: 335279
1943. WALESZCZUK, ZBIGNIEW (1966- ).
Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II : znaczenie pryncypium w świetle encyklik społecznych
Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus / Zbigniew Waleszczuk. – Krakñw :
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. – 270 s. ; 23 cm. – (Studia nad
Myślą Jana Pawła II ; vol. 15)
– Bibliogr. s. 237-261.
ISBN 978-83-7438-375-2
Sygn.: 335163
1944. WALICKI, ANDRZEJ (1930- ).
Spotkania z Isaiahem Berlinem : dzieje intelektualnej przyjaźni / Andrzej Walicki ; [tł. z jęz. ang. i
ros. Andrzej Walicki, tł. z jęz. ang. Magda Pietrzak-Merta, Tomasz Merta, Agnieszka Gołas-Ners] ;
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerñw Polskiej Akademii Nauk. –
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerñw PAN : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. – 305 s. : il. ; 25 cm. – (Fontes Rerum ad Historiam Scientiae
Spectantium. Series Recentior ; 4)
W serii gł.: vol. 22. – Indeks.
- 267 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-7545-498-7
Sygn.: 335988
1945. WALIGÓRA, MARCIN.
Wstęp do fenomenologii / Marcin Waligñra. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac
Naukowych Universitas, cop. 2013. – 220 s. ; 21 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-1637-6. – Bibliogr. s. 205-215. Indeks.
ISBN 978-83-242-1637-6
Sygn.: 335968
1946. WALLACE, SARO (1973- ).
Ancient Crete : from successful collapse to democracy's alternatives, twelfth to fifth centuries BC /
Saro Wallace. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. – XXVI, 450 s., [6] s. tabl.
kolor. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. s. 401-445. Indeks.
ISBN 978-0-521-11204-8 (Hardback)
Sygn.: 132296
1947. WALTER, FRANZ (1956- ).
SPD : z historii niemieckiej socjaldemokracji / Franz Walter ; przeł. Michał Sutowski. – Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. – 265, [1] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Die SPD - Biographie einer Partei. – Bibliogr. s. 245-259. Indeks.
ISBN 978-83-7383-655-6
Sygn.: 336441
1948. WALTHER, ANGELO.
Caspar David Friedrich / Angelo Walther. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1983.
– 15, [57] s. : il. ; 28 cm. – (Welt der Kunst)
Bibliogr. s. [57].
Sygn.: 131944
1949. WALTKE, BRUCE K. (1930- ).
An introduction to biblical Hebrew syntax / Bruce K. Waltke and M. O'Connor. – 12th printing. –
Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2013. – XIV, 765 s. ; 26 cm.
Na s. tyt. data 1 wyd.: 1990. – Bibliogr. s. 695-716. Indeksy.
ISBN 0-931464-31-5 – ISBN 978-0-931464-31-7
Sygn.: 132275
1950. WAP, ANATOL.
Twierdza Osowiec : zarys dziejñw / Anatol Wap. – Białystok : Ośrodek Badań Historii
Wojskowej, Muzeum Wojska, 1994. – 125 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. – (Monografie / Ośrodek
Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku)
ISBN 83-85368-05-1
Sygn.: 330082
1951. WARECKI, MAREK.
Pożeracze mñzgñw (Media i Ty) / Marek Warecki, Wojciech Warecki. – Warszawa : Fronda, cop.
2013. – 197 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-62268-94-8
Sygn.: 336046
1952. Warszawa
Warszawa Miłosza / pod red. Marka Zaleskiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura
Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. – 396 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ;
23 cm.
- 268 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Materiały z konferencji. – Indeks. – Streszcz. art. w jęz. ang.
ISBN 978-83-61757-35-1
Sygn.: 336171
1953. Wartości
Wartości w mediach - z dolin na szczyty / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. – 375 s. : il. ; 23 cm. – (Etyka Mediñw ; 5)
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. w jęz. ang. i słowac. – Abstrakty rozdz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7793-105-9
Sygn.: 335185
1954. Wartość
Wartość mediñw - od wyzwań do szans / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. – Tarnñw :
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. – 421 s. : il. ; 23 cm. – (Etyka Mediñw ; 6)
Bibliogr. przy niektñrych art. – Streszcz. art. rñwnież w jęz. ang.
ISBN 978-83-7793-110-3
Sygn.: 335187
1955. WASILEWSKA, DIANA.
Przełom czy kontynuacja? : polska krytyka artystyczna 1917-1930 wobec tradycji młodopolskiej /
Diana Wasilewska. – Krakñw : Universitas, cop. 2013. – 309 s. ; 24 cm. – (Ars Vetus et Nova ; t.
39)
– Bibliogr. s. 275-298. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2326-8
Sygn.: 335683
1956. WASILEWSKI, KRZYSZTOF (historia).
Inna wizja transformacji : polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki
miesięcznika „Dziś. Przegląd Społeczny" (1990-2008) / Krzysztof Wasilewski. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Grado, 2012. – 445 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 433-445.
ISBN 978-83-62941-31-5
Sygn.: 336064
1957. WAŚNIEWSKI, KRZYSZTOF ANTONI.
Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej /
Krzysztof Waśniewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. – 167 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 162-167.
ISBN 978-83-7383-691-4
Sygn.: 335202
1958. WATROUS, JAMES.
American printmaking : a century of American printmaking, 1880-1980 / James Watrous. –
Madison : The University of Wisconsin Press, cop. 1984. – X, 334 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Bibliogr. s. 323-325. Indeks.
ISBN 0-299-09680-7
Sygn.: 131954
1959. WAWRZONEK, MICHAŁ.
Ekumeníčna díâl'níst' mitropolita Andríâ Ńeptic'kogo v Ukraïní ta Rosíï / Míhal Vavņonek. – Rim :
PP. Basiliani, 2006. – 227, [2] s. ; 24 cm. – (Zapiski ČSVV. Seríâ 2, Sekcíâ 1, Prací = Analecta
OSBM. Series 2, Sectio 1, Opera = ; t. 52)
Inny tyt.: Ecumenical activity of metropolitan Scheptytsky in Ukraine and Russia – Bibliogr. s. 197-207. Indeksy. – Streszcz. ang. i pol.
Sygn.: 335477
- 269 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1960. WĄTOREK, AGNIESZKA.
Kompetencja językowa uczniñw z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Wątorek. –
Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", 2014. – 242 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 219-227. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-172-0
Sygn.: 335560
1961. WEDDING, DANNY (1949- ).
Kino i choroby psychiczne : filmy, ktñre pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne / Danny
Wedding, Mary Ann Boyd, Ryan M. Niemiec ; przeł. Katarzyna Strzałkowska. – Warszawa :
Wydawnictwo Paradygmat, cop. 2014. – XIII, [1], 370 s. ; 26 cm.
– Bibliogr. s. 350-352 i przy rozdz. Indeks. – Netogr. s. 240-241.
ISBN 978-83-61269-44-1
Sygn.: 132314
1962. WELCH, DAVID (1950- ).
Propaganda : power and persuasion / Dawid Welch. – London : The British Library, 2013. – VI,
210 s. : il. ; 28 cm.
Exhibition: The British Library London, 17 May - 17. September 2013.
ISBN 978-0-7123-5700-5
Sygn.: 132218
1963. WELICZKER, LEON (1925- ).
Brygada śmierci : (Sonderkommando 1005) : pamiętnik / Leon Weliczker ; [przedm. Filip
Friedman]. – Łñdź : [s. n.], 1946 ( Łñdź : Odb. w Zakł. Graficznych W. I. N. W.). – 133, [6] s. : il. ;
20 cm. – (Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie
Żydñw Polskich ; nr 8)
Sygn.: 335354
1964. WEREDA, DOROTA.
Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku / Dorota Wereda ;
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Historii i Stosunkñw
Międzynarodowych. – Siedlce : Pracownia Wydawnicza WH UPH, 2014. – 238 s., [2] k. tabl. złoż.
: il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 171-191.
ISBN 978-83-64415-12-8
Sygn.: 335145
1965. Werner
Werner Gailis : wystawa rzeźby, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Krñlikarni. Oddział
Muzeum Narodowego w Warszawie, grudzień 81 - styczeń 82. – Warszawa : Muzeum Narodowe,
1981. – 40 s. : il. ; 30 cm.
Inny tyt.: Werner Gailis : Plastiken – Bibliogr. s. 38. – Tekst rñwnol. pol. i niem.
Sygn.: 131969
1966. WĘCŁAWOWICZ, TOMASZ (1952- ).
Cocto latere nobilitavit : o ceglanych murach kościołñw średniowiecznego Krakowa / Tomasz
Węcławowicz. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza
AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. – 290 s. : il. ; 28
cm.
Zawiera numerowane, złoż. str. z planami. – Bibliogr. s. 249-260. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7571-238-4
Sygn.: 132246
1967. WĘCŁAWOWICZ, TOMASZ (1952- ).
- 270 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Krñlewski kościñł katedralny na Wawelu : w rocznicę konsekracji 1364-2014 = Royal Cathedral
Church on Wawel Hill in Krakow : jubilee of the consecration 1364-2014 / Tomasz Węcławowicz
; [tł. Anna Bentjowska-Kafel, Agnieszka Jakubiec]. – Krakñw : Krakowskie Towarzystwo
Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec.: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, 2014. – 263, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Na s. 4: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych ; Polskie Towarzystwo Teologiczne w 90 rocznicę założenia. – Bibliogr. s. 211-240. Indeks.
– Tekst rñwnoległy w jęz. pol. i ang.
ISBN 978-83-7571-275-9 (oprawa broszurowa)
Sygn.: 132245
1968. Wiara
Wiara i moralność : argumentacja teologiczna we wspñłczesnej debacie społecznej = Glaube und
Moral : theologische Argumentation in der gesellschaftlichen Debatte der Gegenwart / red. Konrad
Glombik. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
2013. – 336, [5] s. ; 24 cm. – (Colloquia Theologica ; 18)
Inny tyt.: Faith and morality : theological argumentation in the contemporary social debate – Tyt. rñwnol.: Glaube und moral : theologische
Argumentation in der gesellschaftlichen Debatte der Gegenwart – Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Streszcz. niem. i pol.
ISBN 978-83-63950-27-9
Sygn.: 335307
1969. Wiara
Wiara w poszukiwaniu zrozumienia : hermeneutyki teologiczne 50 lat po Soborze Watykańskim II :
z naukowej wspñłpracy Wydziałñw Teologicznych Uniwersytetñw Monastyru i Opola = Glaube,
der Verstehen Sucht : theologische Hermeneutiken 50 Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil : aus
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Theologischen Fakultäten der Universitäten Münster
und Oppeln / red. Andrzej Anderwald, Reinhold Zwick. – Opole : Redakcja Wydawnictw
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 165, [4] s. ; 24 cm. – (Colloquia
Theologica ; 19)
Zawiera materiały z sympozjum w Opolu, ktñre odbyło się w dniach 7-12 maja 2013 r. – Bibliogr. przy rozdz. – Teksty w jęz. ang., niem. i pol.
Streszcz. pol., niem. przy ref.
ISBN 978-83-63950-28-6
Sygn.: 335306
1970. WIDACKI, JAN (1948- ).
Szkice z dziejñw prawa karnego i kryminologii w Krakowie : myśli i ludzie / Jan Widacki. –
Krakñw : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec.
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – 207 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 195-197. Indeks.
ISBN 978-83-7571-286-5
Sygn.: 335199
1971. Widzieć
Widzieć - oceniać - działać : wieloaspektowość badań naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jana
Zimnego. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy
Nauk o Społeczeństwie. Instytut Pedagogiki ; Ruņomberok : Katolicki Uniwersytet w Ruņomberku.
Wydział Pedagogiczny, 2006. – 437 s. ; 21 cm.
Bibliogr. po niektñrych pracach. – Teksty pol., słowac. i ukr. Streszcz. ang.
ISBN 83-917225-9-7
Sygn.: 335526
1972. WIECZOREK, ARKADIUSZ.
Le questioni etiche delle cure palliative / Arkadiusz Wieczorek. – Sedinium : SWA Ottonianum,
2004. – .. 197 s. ; 24 cm.
Thesis ad doctoratum in theologia totaliter edita. Pontificia Universitas Sanctæ Crucis. Facultas Theologiæ. – Bibliogr. s. 179-197.
- 271 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 83-7041-254-8
Sygn.: 335444
1973. Wiedza
Wiedza / pod red. Damiana Leszczyńskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2013. – 376 s. : il. ; 24 cm. – (Studia Systematica, ISSN 2028-5749 ; 3)
Bibliogr. przy pracach. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-229-3387-9
Sygn.: 335992
1974. Wielgolas
Wielgolas i okolice : szkice historyczne / pod red. Zygmunta-Tomasza Gajowniczka. – Wielgolas :
Fundacja Przyjaciñł Latowicza, 1999. – 224 s. : il., err. ; 21 cm.
W 50 rocznicę powstania parafii pw. Matki Boskiej Rñżańcowej w Wiegolesie. – Bibliogr. s. 208-214.
ISBN 83-911646-3-2
Sygn.: 335549
1975. Wielkie
Wielkie księgi ludzkości / red. nauk. Anna Czajka ; oprac. tekstu Magdalena Woźniewska-Działak.
– Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. – 317 s. ; 21
cm. – (W stronę międzykulturowości)
Inny tyt.: Great Scriptures of Mankind – Indeks.
ISBN 978-83-64181-25-2
Sygn.: 330198
1976. Wielkie
Wielkie księgi ludzkości / red. nauk. Anna Czajka ; oprac. tekstu Magdalena Woźniewska-Działak.
– Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. – 317 s. ; 21
cm. – (W stronę międzykulturowości)
Inny tyt.: Great Scriptures of Mankind – Indeks.
ISBN 978-83-64181-25-2
Sygn.: 330199
1977. Wielkie
Wielkie księgi ludzkości / red. nauk. Anna Czajka ; oprac. tekstu Magdalena Woźniewska-Działak.
– Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013. – 317 s. ; 21
cm. – (W stronę międzykulturowości)
Inny tyt.: Great Scriptures of Mankind – Indeks.
ISBN 978-83-64181-25-2
Sygn.: 330200
1978. Wielokulturowe
Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu : stan. 6, gm. Stary Targ / pod red. Ewy
Fudzińskiej i Piotra Fudzińskiego ; [tł. Grzegorz Żabiński]. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013. –
495 s., [3] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Druk dwuszpalt. – Streszcz. ang., niem. przy pracach.
ISBN 978-83-60518-64-9
Sygn.: 132143
1979. WIELOMSKI, ADAM (1972- ).
Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji. T. 1, Rewolucja protestancka / Adam Wielomski. –
Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky ; [Warszawa] : Klub Zachowawczo-Monarchistyczny,
2013. – .. 440 s. ; 22 cm. – (Biblioteka Konserwatyzm.pl)
– Bibliogr. s. 371-406. Indeks.
ISBN 978-83-60748-37-4
- 272 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335077
1980. WIENIEWSKI, IGNACY (1896-1986).
Heritage : the foundations of Polish culture : an introductory outline / Ignacy Wieniewski ; transl.
from the Pol. orig. by Marta Zaborska. – 2nd ed. (1st in Engl.). – Toronto : Polish-Canadian
Women's Federation in Canada, 1981. – XVI, 96 s., [32] s. tabl. : err. ; 23 cm.
–
Tyt. grzb.: Foundation of Polish culture – Tyt. oryg.: Podstawy kultury polskiej – Indeks.
Sygn.: 335479
1981. WIERCIŃSKI, ANDRZEJ (1930-2003).
Magia i religia : szkice z antropologii religii / Andrzej Wierciński. – Wyd. 3, rozsz. i popr. –
Krakñw : Nomos, 2010. – XXX, 526 s. : il., tab. ; 22 cm. – (Antropologia Religii)
Podręcznik akademicki. – Bibliogr. s. 503-515. Indeksy. – „Wykaz pierwodrukñw" s. 501-502.
ISBN 978-83-7688-046-4
Sygn.: 335849
1982. Wierny
Wierny Bogu, bliski ludziom : ks. Włodzimierz Wincenty Wielgat 1927-2011 / red. Wojciech
Guzewicz, Marcin Radziłowicz. – Ełk : Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2013. – 275 s. :
il. ; 21 cm.
W aneksach: testament, bibliogr. prac publikowanych ks. Włodzimierza Wielgata, fragmenty jego kazań, homilii i publikacji naukowych, a także
poezji. – Bibliogr. s. 255-259, bibliogr. prac ks. Włodzimierza Wielgata s. 176-191. – Wstęp i spis treści rñwnież ang.
ISBN 978-83-60737-28-6
Sygn.: 335535
1983. WIERZBICKI, MIROSŁAW (1971- ).
Nauczyciel w szkole salezjańskiej / Mirosław Wierzbicki. – Łomianki : Towarzystwo Naukowe
Franciszka Salezego ; Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2011. – 259, [1] s., [16] s. tabl. : il.
kolor. ; 24 cm. – (Studia i Rozprawy / Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego)
Bibliogr. s. 224-[260].
ISBN 978-83-61451-12-9 – ISBN 978-83-7201-421-4
Sygn.: 335802
1984. Wierzę
Wierzę w jednego Boga / kom. red. Antoni Paciorek [et al.]. – Tarnñw : Wydawnictwo „Biblios",
2013. – 629 s. ; 24 cm. – (Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie ; 5)
Bibliogr. s. 563-565. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7793-163-9
Sygn.: 335191
1985. Wierzę
Wierzę w Syna Bożego : katechizacja 2013/2014 / [red. Bogusław Połeć] ; Kuria Diecezjalna w
Tarnowie. Wydział Katechetyczny. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2013. –
132 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-158-5
Sygn.: 335221
1986. Wierzę
Wierzę w Syna Bożego : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014 : cykl A. Cz. 2,
Wielki Post, Triduum Paschalne, Okres Wielkanocny / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział
Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop.
2014. – 131 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014
ISBN 978-83-7793-202-5 (Biblos)
- 273 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335235
1987. Wierzę
Wierzę w Syna Bożego : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014 : cykl A. Cz. 3,
niedziele zwykłe XI-XXII / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego
Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2014. – 118 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014
ISBN 978-83-7793-231-5 (Biblos)
Sygn.: 335236
1988. Wierzę
Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa : program formacji ciągłej na Rok Wiary 2013 / [wybñr
tekstñw Jerzy Wełna]. – [Krakñw] : Wydawnictwo Księży Sercanñw DEHON, [2013]. – 141, [1] s.
; 21 cm.
Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Sygn.: 335225
1989. Wierzę
Wierzę w Syna Bożego : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014 : cykl A. Cz. 1,
Adwent, Boże Narodzenie, niedziele zwykłe I-VIII / [red. Jan Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział
Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop.
2013. – 154 s. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2013/2014
ISBN 978-83-7793-182-0 (Biblos)
Sygn.: 335234
1990. Wierzyć
Wierzyć to być z Chrystusem : adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne / [red. Jan
Bartoszek]. – Tarnñw : Wydział Duszpasterstwa Ogñlnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo
Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2013. – 124 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Duszpasterza)
ISBN 978-83-7793-114-1 (Biblos)
Sygn.: 335227
1991. WIEWIÓRA, MARCIN.
Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku : studium archeologiczno-architektoniczne /
Marcin Wiewiñra. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – 257 s., VII s.
tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 234-253.
ISBN 978-83-231-2129-9
Sygn.: 132090
1992. WILLIAMS, SARAH CHARLOTTE (1968- ).
Zawstydzić silnych / Sarah C. Williams ; [przekł. Anna Buczkowska]. – Wrocław : Aetos
Wydawnictwo, 2007. – 170, [1] s. ; 21 cm.
Na okł. podtyt.: Wyzwanie nienarodzonego życia. – Tyt. oryg.: The shaming of the strong.
ISBN 978-83-61097-00-6
Sygn.: 336266
1993. WINOWSKA, MARIA (1904-1993).
Święty Brat Albert : opowieść o człowieku, ktñry wybrał większą wolność / Maria Winowska ; [z
fr. tł. Konstanty Brodzik]. – Krakñw : nakł. SS. Albertynek, 1992. – 333, [1] s., [24] s. tabl. : il., fot.
portr. ; 20 cm.
Tyt. okł.: Opowieść o człowieku, ktñry wybrał większą wolność
Sygn.: 335515
- 274 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
1994. WISIECKI, ŁUKASZ.
Kim jestem? : ks. Janusz St. Pasierb o tożsamości człowieka / Łukasz Wisiecki. – Pelplin :
Wydawnictwo „Bernardinum", 2013. – 268, [4] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Aneks z homiliami ks. Janusza St. Pasierba. – CD zawiera homilie rekolekcyjne ks. Janusza St. Pasierba. – Bibliogr. s. 145-[153].
ISBN 978-83-7823-173-8
Sygn.: 335899, CD.2468
1995. WIŚNIEWSKI, MAREK (lingwista).
Zarys fonetyki i fonologii wspñłczesnego języka polskiego : (skrypt dla studentñw filologii polskiej)
/ Marek Wiśniewski. – Wyd. 4. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – ..
201 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 194-197. – Indeks.
ISBN 83-231-1272-X
Sygn.: 335615
1996. WIŚNIEWSKI, MICHAŁ (1976- ).
Adolf Szyszko-Bohusz / Michał Wiśniewski ; wspñłpraca Rafał Ochęduszko. – Krakñw : Instytut
Architektury, 2013. – 159, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Bibliogr. s. 158-[160].
ISBN 978-83-63786-03-8
Sygn.: 335708
1997. WIŚNIEWSKI, TOMASZ RAFAŁ (1965- ).
Podmiot i wolność : dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie / Tomasz R. Wiśniewski. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. – 363, [2] s. ; 23 cm. – (Biblioteka Le
Monde Diplomatique)
Na okł. i s. red.: Bestseller Le Monde diplomatique. – Bibliogr. w przypisach oraz s. 349-363. – Książka wydana dzięki wsparciu finansowemu
Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii UW oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW
ISBN 978-83-62744-81-7
Sygn.: 335931
1998. Witaj,
Witaj, majowa jutrzenko : Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence / [aut. Marian Kallas, Tadeusz
Kaczyński ; koncepcja aut. publikacji Adam Buszko]. – Warszawa : Wydawnictwo Siñstr
Loretanek, 2014. – 71, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm + płyta CD.
Repertuar na CD w wykonaniu zespołñw solistñw Filharmonii im. Romualda Traugutta oraz Centralny Zespñł Artystyczny Wojska Polskiego.
Fragmenty Konstytucji czyta Adam Wojdak. – Zawiera: Konstytucja 3 Maja / Marian Kallas ; Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence / Tadeusz
Kaczyński ; Konstytucja 3 Maja : głñwni jej twñrcy.
ISBN 978-83-7257-658-3
Sygn.: 335197, CD.2459
1999. WITCZAK, TADEUSZ (1927- ).
Teatr i dramat staropolski w Gdańsku : (przegląd historycznomateriałowy) / Tadeusz Witczak. –
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1959. – 166 s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka
Gdańska. Seria Monografii nr 8)
Indeks. – Streszcz. ang.
Sygn.: 335485
2000. WITEK, DANUTA.
Diagnoza i terapia logopedyczna osñb z afazją motoryczną : odbudowanie kompetencji językowej i
systemu językowego / Danuta Grzesiak-Witek. – Krakñw : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2013. – 332 s. ; 24 cm.
Spis treści w jęz. ang. – Bibliogr. s. 301-318.
ISBN 978-83-7438-331-8
Sygn.: 335162
- 275 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2001. WITKO, ANDRZEJ (1966- ).
Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku : od wizji mistycznych do marwtych natur / Andrzej
Witko. – Krakñw : Wydawnictwo AA ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. – 805, [1] s. : il.
kolor. ; 25 cm.
Tyt. dod.: Sevillian painting of the 17th century : from mystical visions to still lives – Tyt. dod.: Pintura sevilliana del siglo XVII : de las visiones
mìsticas a los bodegones – Tyt. dod.: Cud w Sewilli – Bibliogr. s. 609-647. Indeks. – Streszcz. ang., hisz.
ISBN 978-83-7864-192-6 – ISBN 978-83-7660-943-0
Sygn.: 335567
2002. WITKOWSKA, ALEKSANDRA (1930- ).
Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej : Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich /
Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013. – 776,
[1] s. : il., err. ; 24 cm + 1 mapa.
Bibliogr. s. 633-698. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-63527-40-2
Sygn.: 335677
2003. WITKOWSKA-MAKSIMCZUK, BEATA.
Elementy retoryki i erystyki w przykładach / Beata Witkowska-Maksimczuk ; Politechnika
Warszawska, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. – Warszawa : Wyższa
Szkoła Administracyjno-Społeczna : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. – 205, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 205-[206].
ISBN 978-83-62505-20-3 – ISBN 978-83-7545-526-7
Sygn.: 335790
2004. WITOS, WINCENTY (1874-1945).
Jedna wieś / Wincenty Witos. – Chicago : nakł. Polskiego Stronnictwa Ludowego i Związku
Przyjaciñł Wsi Polskiej w Ameryce, 1955. – IX, 105, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 22 cm.
Sygn.: 330088
2005. Władcy
Władcy torrentñw : wokñł angażującego modelu telewizji / pod red. Małgorzaty Major i Justyny
Bucknall-Hołyńskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 247 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy art.
ISBN 978-83-7865-148-2
Sygn.: 336054
2006. Władysław
Władysław Konopczyński jako badacz dziejñw XVIII wieku / red. nauk. Zofia Zielińska, Wojciech
Kriegseisen. – Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – .. 257 s. ; 21 cm.
Materiały z konferencji, Warszawa 17-18 września 2012 r. – Indeks. – Tekst częśc. tł. z jęz. niem.
ISBN 978-83-63352-30-1
Sygn.: 335413
2007. Władysław
Władysław Hasior : europejski Rauschenberg? = the European Rauschenberg? / [red. Jñzef
Chrobak ; teksty Władysław Hasior et al. ; przekł. Anda MacBride]. – Krakñw : MOCAK Muzeum
Sztuki Wspñłczesnej, 2014. – 319 s. il. (w tym kolor.) 27 cm.
Kat. wyst.: MOCAK Muzeum Sztuki Wspñłczesnej w Krakowie, 14.2-27.4.2014. – Rñwnol. tekst pol. i tł. ang.
ISBN 978-83-62435-18-0
Sygn.: 132280
2008. WŁODARCZYK, ANNA (1981- ).
- 276 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Etyka interpretacji tekstu literackiego : postmodernizm, humanizm, dydaktyka / Anna Włodarczyk.
– Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 263, [1] s. ; 24 cm. –
(Narracje w Edukacji)
Bibliogr. s. 239-258. Indeks.
ISBN 978-83-233-3717-1
Sygn.: 336341
2009. WODZIŃSKI, CEZARY (1959- ).
Esseje pierwsze / Cezary Wodziński. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – .. 236, [1] s. ;
23 cm.
Bibliogr. s. 226-230. Indeks.
ISBN 978-83-7908-010-6
Sygn.: 335777
2010. WOJARSKA, JOLANTA.
Powstanie i rozwñj przemysłu radomszczańskiego do I wojny światowej / Jolanta Wojarska. –
Radomsko : Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami. Oddział, 2006. – [2], 89 s., [20] s. tabl. ; 22 cm. –
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o/ w Radomsku)
Publikacja powstała jako praca magisterska na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łñdzkiego, Łñdź 1992. – Bibliogr. s. 86-89.
ISBN 83-912731-2-1
Sygn.: 335351
2011. WOJCIECHOWSKA-FILIPEK, SYLWIA.
Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w
wirtualnym
świecie
Wojciechowska-Filipek. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. – .. 277, [2] s. : il. ; 24 cm.
/
Sylwia
Bibliogr. s. 265-274.
ISBN 978-83-7556-289-7
Sygn.: 335434
2012. WOJCIESKI, JAROSŁAW (1963- ).
Od szabatu do niedzieli : studium historyczne, egzegetyczne i teologiczne / Jarosław Wojcieski. –
Gñrna Grupa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistñw, 2014. – 341 s. ; 23 cm. – (Lingua
Sacra. Monografie ; 4)
Bibliogr. s. 304-337. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7192-480-4
Sygn.: 335276
2013. WOJCIESZAK, STANISŁAW (1951- ).
Słopnice : ziemia kapłańska i błogosławiona / Stanisław Wojcieszak. – Ochotnica Dolna :
Wydawnictwo Poligrafia ITS, 2006. – 323 s., [1] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. przy biogramach. Indeks.
ISBN 83-88-659-36-7
Sygn.: 335296
2014. Wojna,
Wojna, obraz, propaganda : socjologiczna analiza plakatñw wojennych : zbiñr tekstñw / pod red.
Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka, Piotra Chomczyńskiego. – Łñdź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – .. 229, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7969-067-1
Sygn.: 335432
2015. Wojna
Wojna i emigracja : studia i szkice. T. 2, Emigracja i losy Polakñw na obczyźnie / red. nauk.
Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
- 277 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzñw Wielkopolski : Wydawnictwo
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 356 s. : il. ; 24
cm.
Tyt. rñwnol.: Emigracja i losy Polakñw na obczyźnie – Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-63134-61-7
Sygn.: 330144
2016. Wojna
Wojna i emigracja : studia i szkice. T. 1, Wojna, armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej w
obronie niepodległości (1920-1945) / red. nauk. Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk
Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim. – Gorzñw Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 300 s. : il. ; 24 cm.
– Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-63134-65-5
Sygn.: 330143
2017. WOJTAK, MARIA (1952- ).
O języku i stylu polskiego dramatu : studia i szkice / Maria Wojtak. – Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 284, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. prac autorki s. 279-282.
ISBN 978-83-7784-504-2
Sygn.: 336302
2018. WOJTCZAK, MIECZYSŁAW.
Wielką i mniejszą literą : literatura i polityka w pierwszym ćwierćwieczu PRL / Mieczysław
Wojtczak. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2014. – 959, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 923-924. Indeks.
ISBN 978-83-64437-14-4
Sygn.: 336173
2019. WOJTYŁA, KAROL (1920-2005).
Filozof i papież : wybñr tekstñw / Karol Wojtyła ; wyboru dokonał, oprac. i wstępem opatrzył
Jarosław Merecki. – Warszawa : Oficyna Naukowa, [2011]. – XIX, [1], 567, [5] s. ; 22 cm. –
(Terminus. Akademia)
Data wyd. wg: http://www.oficyna-naukowa.com.pl. – Na s. tyt. data wyd.: 2009, w metryce: „Wydanie pierwsze. Warszawa 2008". – W serii gł.: nr
50. – Podręcznik akademicki. – „Publikacje Karola Wojtyły - Jana Pawła II (wybñr)" s. [561]-567. – Indeksy.
ISBN 978-83-7459-026-6
Sygn.: 335767
2020. WOJTYŁA, KAROL (1920-2005).
Ljubav i odgovornost / Karol Vojtila ; [prev. sa poljskog Milica Markić]. – Beograd : Novoli
Publishing, 2013. – 325, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-86-87515-06-2
Sygn.: 335496
2021. WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA, MARIA (1943- ).
Prasłowiańskie nomen agentis / Maria Wojtyła-Świerzowska. – Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1974. – 158, [1] s. ; 20 cm. – (Monografie Slawistyczne, ISSN
0077-0531; 30)
Indeks. – Bibliogr. s. 144-152.
Sygn.: 330070
2022. Wokół
Wokñł doświadczenia / red. Maciej Bała, Joanna Skurzak. – Pelplin : Wydawnictwo
- 278 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
„Bernardinum", 2013. – 172 s. ; 24 cm. – (Filozofia i Religia ; t 3)
Bibliogr. przy art. Indeks.
ISBN 978-83-7823-162-2
Sygn.: 336008
2023. Wokół
Wokñł pedagogiki katolickiej : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Akademicka Rada Pedagogñw Katolickich w Sandomierzu. –
Stalowa Wola ; Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2007. – 197, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz fr.
ISBN 978-83-925000-3-2
Sygn.: 335522
2024. Wokół
Wokñł postaci Władysława Grabskiego : materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i
działalności profesora Władysława Grabskiego, Warszawa 11 marca 1988 / [red. Jolanta
Krajewska ; koordynacja i wspñłpraca redakcyjna - Zygmunt J. Przychodzeń] ; Szkoła Głñwna
Gospodarstwa Wiejskiego ; Akademia Rolnicza w Warszawie. – Warszawa : Wydaw. SGGW-AR :
Wydaw. „Pelikan", 1989. – 67 s. : err. ; 24 cm.
Sygn.: 330154
2025. WOLAK, ZBIGNIEW (1957- ).
Koncepcje analogii w Kole Krakowskim / Zbigniew Wolak. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej Biblos, cop. 2005. – 376 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe / Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie ; 9)
Bibliogr. s. 358-376.
ISBN 83-7332-320-1
Sygn.: 335284
2026. WOLEŃSKI, JAN (1940- ).
Historico-philosophical essays. Vol. 1 / Jan Woleński. – Krakñw : Copernicus Center Press, cop.
2013. – 288 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 273-288.
ISBN 978-83-7886-001-3
Sygn.: 335906
2027. WOLEŃSKI, JAN (1940- ).
Wierzę w to, co potrafię zrozumieć / Jan Woleński w rozmowie z Sebastianem T.
Kołodziejczykiem, Jackiem Prusakiem i Jolantą Workowską. – Krakñw : Copernicus Center Press,
2014. – 238 s. : il. ; 23 cm.
Tyt. grzb.: Jan Woleński : wierzę w to, co potrafię zrozumieć – Książka dostępna rñwnież jako e-book.
ISBN 978-83-7886-128-7
Sygn.: 335942
2028. WOLFF, HANS WALTER (1911-1993).
Dodekapropheton : Hosea. 3 / Hans Walter Wolff. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener
Verlag der Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1961. – S. 161-240 ; 25 cm. –
(Biblischer Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 14/3)
Opis wg okł.
Sygn.: 132125
2029. WOLFF, HANS WALTER (1911-1993).
Dodekapropheton : Hosea. 1 / Hans Walter Wolff. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener
Verlag der Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1958. – 80 s. ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 14/1)
- 279 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Opis wg okł.
Sygn.: 132126
2030. WOLFF, HANS WALTER (1911-1993).
Dodekapropheton : Hosea. 2 / Hans Walter Wolff. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener
Verlag der Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1957. – S. 81-160 ; 25 cm. –
(Biblischer Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 14/2)
Opis wg okł.
Sygn.: 132128
2031. WOLFF, HANS WALTER (1911-1993).
Dodekapropheton : Hosea. Einleitung / Hans Walter Wolff. – Neukirchen Kreis Mores :
Neukirchener Verlag der Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1958. – XXXI s. ; 25
cm. – (Biblischer Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 14)
Opis wg okł.
Sygn.: 132114
2032. WOLFF, HANS WALTER (1911-1993).
Dodekapropheton : Hosea. 4 / Hans Walter Wolff. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener
Verlag der Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1961. – S. 241-324 ; 25 cm. –
(Biblischer Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 14/4)
Opis wg okł. – Indeks.
Sygn.: 132127
2033. WOLNICZ-PAWŁOWSKA, EWA (1947- ).
O nazwach wodnych w Polsce / Ewa Wolnicz-Pawłowska ; Towarzystwo Miłośnikñw Historii. –
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. – 236 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. [186]-204. Indeks.
ISBN 978-83-7181-769-4 (opr. twarda) – ISBN 978-83-7181-802-8 (opr. miękka)
Sygn.: 336232
2034. WOLNIEWICZ, MARCIN.
Moskwa ante portas : Rosja w polskiej propagandzie powstańczej 1863-1864 / Marcin Wolniewicz
; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. – Poznań : Wydawnictwo
Nauka i Innowacje, 2014. – .. 282 s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 263-282.
ISBN 978-83-63795-82-5
Sygn.: 335416
2035. WOLSKI, PAWEŁ (1980- ).
Tadeusz Borowski - Primo Levi : prze-pisywanie literatury Holocaustu / Paweł Wolski ; Polska
Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. – Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria :
Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2013. – 362 s. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie,
ISSN 0208-4007 ; 90)
Bibliogr. s. 331-350. Indeks.
ISBN 978-83-61757-41-2
Sygn.: 336230
2036. WOODHOUSELEE, ALEXANDER FRASER TYTLER (1747-1813).
Esej o zasadach sztuki przekładowczej / Alexander Fraser Tytler (lord Woodhouselee) ; przełożył,
wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Filip Rudolf ; przekład nietłumaczonych tekstñw greckich
i łacińskich Weronika Waśniewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. –
352 s. ; 24 cm. – (Europejscy Klasycy Sztuki Przekładu od XIV do XIX Wieku ; T. 1)
ISBN 978-83-7865-212-0
Sygn.: 336340
- 280 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2037. WOODS EISENBERG, CAROLYN.
Drawing the line : the American decision to divide Germany, 1944-1949 / Carolyn Woods
Eisenberg. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – [2], XII, [2], 522 s. : 1 mapa ; 24 cm.
Bibliogr. s. 494-512. Indeks.
ISBN 0-521-62717-6
Sygn.: 330276
2038. WÖRNDLE, HEINRICH VON (1861-1919).
Joseph Ritter von Führich : sein Leben und seine Kunst / von Heinrich von Wörndle. – München :
Allgemeinen Vereinigung fur Christliche Kunst, 1925. – 40 s. : il. ; 30 cm. – (Die Kunst dem Volke
; Nr. 6)
Sygn.: 131889
2039. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 2 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2],
506 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131913
2040. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 2,
2 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. –
Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – S. [2], 385-767 ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131914
2041. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 5 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4],
639 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131904
2042. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 4 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2],
569 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131903
2043. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 1
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 96, 79 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131906
2044. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 4
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 85, [1], 112 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131908
- 281 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2045. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 5
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 96, [1], 110 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131909
2046. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 6, Deutsch-aegyptisches Wörterverzeichnis : in
alphabetischer und sachlicher Ordnung nebst Verzeichnissen der koptischer, semitischen und
griechischen Wörter / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann
Grapow. – Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – VIII, 256 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131910
2047. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 7, Rückläufiges Wörterverzeichnis / im Auftr. der
Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow ; bearb. von W. F. Reineke. –
Unveränd. Nachdr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 132 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131911
2048. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 3
/ im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd.
Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [4], 97, [1], 135 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131907
2049. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 3 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag,
1971. – [2], 489 s. ; 27 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131905
2050. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Bd. 1 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von
Adolf Erman und Hermann Grapow. – Unveränd. Neudr. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – 2,
XVI, 583 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131912
2051. Wörterbuch
Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Die Belegstellen : mit Verzeichnis der Abkürzungen. Bd. 2,
1 / im Auftr. der Deutschen Akademien hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. –
Unveränderter Nachdruck. – Berlin : Akademie-Verlag, 1971. – [2], 384 s. ; 31 cm.
Tekst egipski - rps litogr.
Sygn.: 131915
2052. WOŚ, TADEUSZ (1946- ).
Niezależne organy regulujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki zagadnienia prawne / Tadeusz
Woś. – Krakñw : UJ, 1980. – 206, [1] s. ; 24 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet
Jagielloński ; nr 44)
- 282 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Bibliogr. s. 195-202.
Sygn.: 330326
2053. WOŹNIAK, CEZARY (1961- ).
Okamgnienie : doświadczenie źrñdłowe a granice filozofii / Cezary Woźniak. – Wyd. 3. – Krakñw
: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 338 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 329-338.
ISBN 978-83-233-3543-6
Sygn.: 335857
2054. WOŹNICKI, ANDRZEJ (1931- ).
The dignity of man as a person : essays on the christian humanism of His Holiness John Paul II /
Andrew Nicholas Woznicki. – San Francisco : Society of Christ, 1987. – XV, [1], 170, [2] s. ; 23
cm.
Sygn.: 330244
2055. WOŹNY, ALEKSANDER (1953- ).
Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo : media, kryzysy, eventy... i peryferie / Aleksander
Woźny. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 280, [2] s. : il. kolor. ;
21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3482)
Bibliogr. s. 264-274. Indeks.
ISBN 978-83-229-3374-9
Sygn.: 336037
2056. WÓJS, PAWEŁ.
Rozum w filozofii egzystencji / Paweł Wñjs. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac
Naukowych Universitas, cop. 2013. – 244 s. : il. ; 21 cm.
Na s. red. i okł. błędnie zapisany ISBN 97883-242-2246-9. – Bibliogr. s. 225-235. Indeks.
ISBN 978-83-242-2246-9
Sygn.: 335973
2057. WRÓBEL, ŁUKASZ (1979- ).
Hylé i noesis : trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej / Łukasz Wrñbel. – Toruń :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 373 s. ; 22 cm. – (Monografie
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
– Bibliogr. s. 345-360. Indeks osobowy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-231-2947-9
Sygn.: 336257
2058. WRÓBEL, PIOTR (zarządzanie).
Komunikacja elektroniczna : zagrożenia i ich skutki dla organizacji / Piotr Wrñbel. – Gdańsk :
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 393 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 365-389.
ISBN 978-83-7865-215-1
Sygn.: 336077
2059. WRÓBEL, SZYMON (1967- ).
Lektury retroaktywne : rodowody wspñłczesnej myśli filozoficznej / Szymon Wrñbel. – Krakñw :
Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych „Universitas", cop. 2014. – 704 s. ; 21 cm. –
(Horyzonty Nowoczesności ; 113)
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-2628-3. – Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2628-3
Sygn.: 335869
2060. WRYCZA, JOANNA.
- 283 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Webwriting : profesjonalne tworzenie tekstñw dla Internetu / Joanna Wrycza-Bekier. – Wyd. 2
zaktual. i rozsz. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. – 193, [7] s. : il. ; 21 cm. – (Onepress)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-246-8094-8
Sygn.: 336044
2061. WRZOSEK, MIECZYSŁAW (1930- ).
Powstańcze działania zbrojne w 1921 r. w opolskiej części Gñrnego Śląska / Mieczysław Wrzosek.
– Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1981. – 194, [6] s. : tab., mapy ; 24 cm.
Sygn.: 131932
2062. Współczesna
Wspñłczesna psychologia mediñw : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk.
Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. – Wyd. 2. – Krakñw : Impuls, 2013. – .. 251, [1] s. : il.
; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7850-500-6
Sygn.: 336162
2063. Współczesne
Wspñłczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
/ red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. – Krakñw : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo
WAM, 2013. – 209 s. : il. ; 24 cm. – (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka)
Bibliogr. przy pracach. – Tekst częśc. słowac., ros. Streszcz. ang. przy pracach.
ISBN 978-83-7614-174-9 (Ignatianum) – ISBN 978-83-277-0119-0 (WAM)
Sygn.: 335301
2064. Współczesne
Wspñłczesne oblicza autorytaryzmu / red. nauk. Piotr Żuk. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2014. –
212 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 193-204. Indeks. – Wstęp i spis treści rñwnol. pol., ang.
ISBN 978-83-64363-01-6
Sygn.: 336399
2065. Współczesne
Wspñłczesne media : wartości w mediach, wartości mediñw. T. 1, Wartości w mediach / pod
red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2014. – 287 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Wartości w mediach – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7784-453-3
Sygn.: 336164
2066. Współczesne
Wspñłczesne media : język mediñw / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 500 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Bibliogr. s. 479-500.
ISBN 978-83-7784-261-4
Sygn.: 336163
2067. Współczesne
Wspñłczesne media : wartości w mediach, wartości mediñw. T. 2, Wartości mediñw / pod red.
Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2014. – 239 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. grzb.: Wartości mediñw – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7784-466-3
- 284 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 336161
2068. Współczesne
Wspñłczesne trendy w badaniach naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku. Wydział Pedagogiczny, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego
Kadłubka w Sandomierzu. – Rużomberok : Katolicki Uniwersytet ; Sandomierz : Instytut
Teologiczny, 2006. – 284 s. ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang., wł., pol. przy niektñrych rozdz.
ISBN 83-917225-6-2
Sygn.: 335523
2069. Wszechświat
Wszechświat - maszyna czy myśl? / Michał Heller [et al.]. – Wyd. 2 poszerz. i popr. – Krakñw :
Copernicus Center Press, cop. 2014. – 488 s. ; 22 cm.
U gñry okł.: Jak pogodzić świat matematycznych formuł z osobistym doświadczeniem harmonii, barw i kształtñw?. – Indeks. – .. Książka dostępna
także jako e-book.
ISBN 978-83-7886-105-8
Sygn.: 336268
2070. WUNENBURGER, JEAN-JACQUES (1946- ).
Filozofia obrazñw / Jean-Jacques Wunenburger ; przeł. Tomasz Strñżyński. – Gdańsk :
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011. – 292, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Epoka Obrazu)
Tyt. oryg.: Philosophie des images – Bibliogr. s. 266-287. Indeks.
ISBN 978-83-7453-055-2
Sygn.: 302553, 335658
2071. Wybrane
Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej / red. nauk.: Jñzefa Matejek, Norbert G.
Pikuła. – Krakñw : Wydawnictwo „Scriptum", 2014. – .. 173 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Instytutu
Pracy Socjalnej ; 2)
Bibliogr. przy rozdz. – Art. częśc. ang., słow. Streszcz. i spis treści ang.
ISBN 978-83-64028-25-0
Sygn.: 335424
2072. Wybrane
Wybrane aspekty turystyki i rekreacji / red. nauk. Andrzej Anszperger i Zdzisław Preisner. – Toruń
: Wyższa Szkoła Bankowa, 2013. – 176 s. : il. ; 24 cm. – (Monografie i Opracowania Naukowe,
ISSN 2082-2065 ; nr 5)
Inny tyt.: Selected aspects of tourism and recreation – Bibliogr. przy pracach. – S. przedtyt. i spis treści także w jęz. ang.
ISBN 978-83-930828-4-1
Sygn.: 335303
2073. Wychowanie
Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych : praca zbiorowa / pod red. Elmara Anhalta i
Dariusza Stępkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2012. – 293, [1] s. ; 21 cm. –
(Educatio)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7201-438-2
Sygn.: 335735
2074. Wychowanie
Wychowanie ku wartościom : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. – Sandomierz : Instytut
Teologiczny, 2006. – 252 s. ; 21 cm.
Pozycja zawiera m. in. materiały z sesji naukowej dla nauczycieli z diecezji sandomierskiej, Sandomierz 2006. – Bibliogr. po niektñrych art.
ISBN 83-917225-4-6
- 285 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 335513
2075. Wychowanie
Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w
szkole, szkoła w codzienności] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. –
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 501, [1] s. : il. ; 24 cm.
Tytuł t. 5 na 4 s. okł. – Na okł.: „Seria wyrñżniona nagrodą Edukacja XXI". – Indeksy.
ISBN 978-83-7489-292-6 – ISBN 978-83-7489-229-2
Sygn.: 335832
2076. WYKA, MARTA (1938- ).
Miłosz i rñwieśnicy : domknięcie formacji / Marta Wyka. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 409, [1] s. : il. ; 21 cm.
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN: 97883-242-2279-7. – Indeks.
ISBN 978-83-242-2279-7
Sygn.: 336236
2077. WYSOCKI, ROMAN (historyk).
W kręgu integralnego nacjonalizmu : „czynny nacjonalizm" Dmytra Doncowa na tle „myśli
nowoczesnych" Romana Dmowskiego : studium porñwnawcze / Roman Wysocki. – Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 543 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 471-530. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7784-473-1
Sygn.: 336381
2078. Wystawa
Wystawa prac Jana Seweryna Sokołowskiego : malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunki :
grudzień 1954-styczeń 1955 / Związek Polskich Artystñw Plastykñw. – Warszawa : Wydawnictwo
„Sztuka", 1954. – .. 43, [3] s., [64] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Katalog wystawy, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, „Zachęta".
Sygn.: 335611
2079. WYSZCZELSKI, LECH (1942- ).
Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 / Lech Wyszczelski. – Warszawa : Bellona Spñłka
Akcyjna, cop. 2014. – .. 533, [3] s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 513-524. Indeks.
ISBN 978-83-11-13129-3
Sygn.: 335463
2080. WYSZOMIRSKI, PIOTR (1940- ).
Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego / Piotr Wyszomirski, Krzysztof Galos. –
Krakñw : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. – .. 282, [1] s. : il. kolor. ;
25 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks. – Dla studentñw kierunkñw Nauk o Ziemi, oraz dla kadry technicznej pracującej w przemyśle ceramicznym.
ISBN 978-83-7464-116-6 – ISBN 978-83-7464-099-2
Sygn.: 335628
2081. WYSZYŃSKI, ROBERT.
Narodziny czy śmierć narodu : narodowotwñrcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku
ZSRR / Robert Wyszyński ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. – 288 ; 24 cm.
Na s. red. błędny ISBN. – Bibliogr. s. 268-278.
ISBN 978-83-7383-008-0
Sygn.: 335679
- 286 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2082. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 5, 1959 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Zbigniew Kraszewski et al.]. –
Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
„Soli Deo", cop. 2006. – 605, [1] s. : il. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 83-88202-35-9 – ISBN 978-83-924997-0-1
Sygn.: 335647
2083. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 8, Styczeń - lipiec 1962 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Waldemar
Chrostowski et al.]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo", cop. 2009. – 518, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach. Indeksy.
ISBN 978-83-61250-20-3 – ISBN 978-83-88202-44-5 ("Soli Deo")
Sygn.: 335650
2084. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 6, 1960 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Waldemar Chrostowski et al.]. –
Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
„Soli Deo", cop. 2007. – 606, [2] s. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-924997-4-9 – ISBN 978-83-88202-39-1
Sygn.: 335648
2085. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 11, Lipiec - grudzień 1963 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Maria Bujnowska
et al.]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego „Soli Deo", cop. 2012. – 486, [2] s. : il. ; 24 cm.
Zawiera aneks. – Indeksy.
ISBN 978-83-61250-58-6 – ISBN 978-83-88202-49-0 ("Soli Deo")
Sygn.: 335653
2086. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 7, 1961 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Waldemar Chrostowski et al.]. –
Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
„Soli Deo", cop. 2008. – 750, [2] s. ; 24 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-61250-03-6 – ISBN 978-83-88202-42-1
Sygn.: 335649
2087. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 12, Styczeń - maj 1964 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Maria Bujnowska et
al.]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego „Soli Deo", cop. 2013. – 542, [2] s. ; il. ; 25 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-61250-68-5 – ISBN 978-83-88202-50-6
Sygn.: 335654
2088. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 10, Styczeń - czerwiec 1963 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Maria
Bujnowska et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo",
cop. 2012. – 541, [3] s. : il. ; 24 cm.
Zawiera aneks. – Indeksy.
Sygn.: 335652
- 287 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2089. WYSZYŃSKI, STEFAN (1901-1981).
Dzieła zebrane. T. 9, Sierpień - grudzień 1962 / Stefan Wyszyński ; [kom. red. Maria Bujnowska
et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo", cop. 2011. –
502, [2] s. : il. ; 24 cm.
Zawiera aneks. – Indeksy.
ISBN 978-83-88202-47-6
Sygn.: 335651
2090. Wywiad
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 4 / pod red.
Tadeusza Dubickiego. – Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014. – .. 307, [5] s. : il. ; 24 cm.
Zawiera rñwnież spisy treści poprzednich tomñw. – Indeks.
ISBN 978-83-7565-365-6
Sygn.: 335436
2091. Wywiad
Wywiad Straży Granicznej 1928-1939 : wybñr dokumentñw / wybñr, wstęp i oprac. Piotr
Kołakowski, Ryszard Techman ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 559, [1] s. : il. ; 25 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-7467-212-2
Sygn.: 335052
2092. Wzniosłość
Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci / pod red. Michała Kurana. – Łñdź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łñdzkiego, 2014. – 265, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Analecta
Literackie i Językowe ; t. 4)
Materiały z konf., 24-26 maja 2013 r., Łñdź. – Bibliogr. s. 245-255. Indeksy. – Streszcz. ang. przy ref.
ISBN 978-83-7969-106-7
Sygn.: 336140
2093. „Z ludzi
„Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni" : refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej /
red. Janusz Krñlikowski, Robert Kantor. – Tarnñw : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos",
2014. – 141 s. ; 20 cm. – (Theologumena ; 8)
ISBN 978-83-7793-203-2
Sygn.: 335214
2094. Z życia
Z życia i twñrczości Stanisława Wasylewskiego : materiały z sesji naukowej odbytej w Opolu w
dniu 12 grudnia 1989 roku / pod red. Jerzego Pośpiecha ; Instytut Śląski w Opolu. – Opole :
Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1991. – 83 s. ; 25 cm.
Sygn.: 335471
2095. Zabobony,
Zabobony, czary i magia w kościele starożytnym / red. Monika Ożñg, Norbert Widok. – Opole :
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 208 s. ; 24 cm.
– (Opolska Biblioteka Teologiczna = Theological Collection of Opole / Uniwersytet Opolski.
Wydział Teologiczny ; 138)
Inny tyt.: Superstition, witchcraft and magic in the ancient church – Bibliogr. s. 189-204. – Streszcz. ang. Spis treści także ang. – S. przytyt. w jęz.
ang.
ISBN 978-83-63950-21-7
Sygn.: 335308
- 288 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2096. ZABROWARNY, STEFAN (1929- ).
Folwark i wieś w obwodzie przemyskim : (1772-1848) / Stefan Zabrowarny. – Zalesie Gñrne :
Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2014. – 334, [2] s. : il. ; 23 cm.
Na s. tyt. miejsce wyd.: Warszawa. – Bibliogr. 317-328. Indeksy.
ISBN 978-83-908538-8-8
Sygn.: 336277
2097. ZAJĄC, ANTONI ( -2013).
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Antoni Zając. –
Rzeszñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 406 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 389-406.
ISBN 978-83-7996-014-9
Sygn.: 335123
2098. ZALEWSKI, JERZY (1960- ).
Pod prąd : przewodnik po IV Rzeczypospolitej. T. 2 /
Wydawnictwo 2 Kolory, 2014. – 455, [3] s. : il. ; 22 cm.
Jerzy Zalewski. – Warszawa :
Indeksy.
ISBN 978-83-936533-1-7 (całość) – ISBN 978-83-64649-03-5 (t. 2)
Sygn.: 336457
2099. ZALEWSKI, PIOTR (ewangelizacja).
Wyrwani z niewoli / Piotr Zalewski. – Łomża : CEM SpesMediaGroup Wydawnictwo Spes, 2014. –
159 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-934524-8-4
Sygn.: 330174
2100. ZAŁĘSKI, JERZY.
Gmina Jordanñw Jerzy Załęski ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział
Wrocławski.
Komisja
Krajoznawcza.
–
Wrocław
:
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Politechniki Wrocławskiej, 1983. – 70 s. ; [1] s. mapy złoż : il.
; 21 cm. – (Inwentaryzacja Krajoznawcza Wojewñdztwa Wrocławskiego ; z. 4)
Sygn.: 335363
2101. ZAŁUSKI, WOJCIECH ZBIGNIEW (1978- ).
Game theory in jurisprudence / Wojciech Załuski. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013. – 353
s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 341-349. Indeks.
ISBN 978-83-7886-035-8
Sygn.: 335903
2102. ZAŁUSKI, WOJCIECH ZBIGNIEW (1978- ).
Przeciw rozpaczy : o tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania / Wojciech Załuski. –
Krakñw : Copernicus Center Press, 2014. – 275 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 263-271. Indeks.
ISBN 978-83-7886-093-8
Sygn.: 335952
2103. Zamki,
Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara
Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 219, [1] s. ; 23 cm. – (Region
Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; 1)
ISBN 978-83-231-3147-2
Sygn.: 335729
- 289 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2104. ZARĘBIANKA, ZOFIA (1958- ).
Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć, duch(owość), wyobraźnia / Zofia Zarębianka. – Krakñw :
Homini, 2014. – 506, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 505-[507]. Indeksy.
ISBN 978-83-7354-474-1
Sygn.: 336204
2105. ZARĘBSKI, TOMASZ (1973- ).
Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma / Tomasz Zarębski. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i
Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 374, [4] s. ; 21 cm. – (Horyzonty
Nowoczesności ; 104)
Na s. red. i 4 s. okł. błędnie zapisany ISBN. – Bibliogr. s. 347-362. Indeksy. – Zawiera streszcz. ang.
ISBN 978-83-242-2223-0
Sygn.: 335877
2106. ZARINOV, IGOR' ÛR'EVIĈ.
Polâki v diaspore : sravnitel'naâ harakteristika ètničeskoj istorii pol'skih diaspor v Rossii, SŃA i
Brazilii / I. Û. Zarinov ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut ètnologii i antropologii im. N. N.
Mikuho-Maklaâ. – Moskva : IÈA RAN, 2010. – 267, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. 250-267.
ISBN 978-5-4211-0021-8
Sygn.: 335389
2107. Zarządzanie
Zarządzanie silną marką / red. nauk. Marzanna K. Witek-Hajduk ; [aut.: Marzanna K. Witek Hajduk
et al.]. – Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2011. – 444 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [421]-433. Indeks. – Książka przeznaczona dla studentñw kierunkñw związanych z marketingiem i zarządzaniem, kadry zarządzającej
rñżnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji. – .. Dostępny także w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-264-1333-9
Sygn.: 335589
2108. Zarządzanie
Zarządzanie działalnością innowacyjną / red. nauk.: Lidia Białoń ; [aut.: Waldemar Aftyka et al.]. –
Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2010. – .. 478 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7488-153-1
Sygn.: 335588
2109. Zarządzanie
Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz
Sułkowski. – Warszawa : Difin, 2014. – 247 s. : il. ; 23 cm. – (Metody i Techniki Zarządzania)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7930-325-0
Sygn.: 336373
2110. Zasady
Zasady nauki artylleryi. Cz. 1 / z ros. na pol. przetł. przez J. Kosińskiego. – Warszawa : Drukarnia
Kommissyi Rządowey Woyny, 1820. – [6], 196 s. ; 26 cm.
Zasady nauki artylerii – Dostępny rñwnież w wersji elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Sygn.: 131900
2111. Zastosowania
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. – Krakñw : StatSoft Polska, 2013. –
88 s. : il. ; 24 cm.
- 290 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2013 r. w Warszawie. – Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-88724-68-8
Sygn.: 335581
2112. ZASUŃ, ANNA.
Mit Junga / Anna Zasuń. – Krakñw : Zakład Wydawniczy „NOMOS", cop. 2013. – 406, [1] s. ; 24
cm.
Bibliogr. w przypisach oraz s. 385-[394]. Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7688-134-8
Sygn.: 335916
2113. Zäsuren
Zäsuren und Kontinuitäten im Schatten Napoleons : eine Annäherung an die Gebiete des heutigen
Sachsen und Tschechien zwischen 1805/06 und 1813 / Oliver Benjamin Hemmerle & Ulrike
Brummert (Hrsg.). – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010. – 225 s. : il. ; 21 cm. – (Studien zur
Geschichtsforschung der Neuzeit, ISSN 1435-6627 ; Bd. 62)
Bibliogr. s. 207-219. Indeks. – Tekst częśc. rñwnol. w jez. niem., fr.
ISBN 978-3-8300-3903-7 (pbk.)
Sygn.: 330065
2114. ZATOROWSKI, JAN (1947-2010).
Synderesis et conscientia : koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu jej źrñdła i kontynuacje / Jan Zatorowski. – Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2013. –
238 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 227-232. Indeks.
ISBN 978-83-60748-44-2
Sygn.: 335957
2115. ZATORSKI, WŁODZIMIERZ (1953- ).
Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 2b, Okres Wielkanocny / Włodzimierz Zatorski. –
Krakñw : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynñw, 2011. – .. 271 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-368-3
Sygn.: 335097
2116. ZATORSKI, WŁODZIMIERZ (1953- ).
Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 4, Okres zwykły 12-23 tydzień / Włodzimierz
Zatorski. – Krakñw : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynñw, 2013. – 612, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7354-498-7
Sygn.: 335098
2117. ZAWADZKI, ANDRZEJ (literatura).
Obraz i ślad / Andrzej Zawadzki. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
2014. – 227, [2] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 215-219. Indeksy.
ISBN 978-83-233-3708-9
Sygn.: 335922
2118. ZAWADZKI, ROMAN (1946- ).
Igraszki fałszywych bogñw / Roman Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2012. –
150, [1] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 147-151.
ISBN 978-83-7201-440-5
Sygn.: 335743
2119. ZAWADZKI, ROMAN (1946- ).
- 291 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wychowanie do podmiotowości i kreatywności / Roman Zawadzki. – Warszawa : Wydawnictwo
Salezjańskie, 2011. – 264 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 249-[264].
ISBN 978-83-7201-428-3
Sygn.: 335734
2120. ZAWODZIŃSKA-BUKOWIEC, KINGA.
Pseudonim polski : od czasñw najdawniejszych do dziś / Kinga Zawodzińska-Bukowiec. –
Krakñw : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2014. – 326, [1] s. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 293-312. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-64275-36-4
Sygn.: 336191
2121. Zbiory
Zbiory Zamku Krñlewskiego na Wawelu / wstęp i red. nauk. Jerzy Szablowski. – Warszawa :
Wydawnictwo Arkady, 1990. – 272, [4] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Bibliogr. s. 266-267. Indeks.
ISBN 83-213-3533-0
Sygn.: 131964
2122. Zbiór
Zbiñr orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed
sądem pierwszej instancji / Dariusz Kala [et al.] ; pod red. Dariusza Kali. – Warszawa : Krajowa
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. – 364 s. ; 23 cm. – (Biblioteka
Aplikanta : Casebook)
ISBN 978-83-932447-7-5
Sygn.: 330250
2123. ZBORUCKI, ZYGMUNT.
Lwñw w dobie powstania listopadowego : (szkic historyczny w 100-letnią rocznicę powstania
1830/31) / Zygmunt Zborucki. – Lwñw : Obywatelski Komitet Obchodu Setnej Rocznicy
Powstania Listopadowego, 1930. – 67 s., [3] k. portr. ; 26 cm.
Dostępny rñwnież w formie elektronicznej.
Sygn.: 132174
2124. ZDRODOWSKA, MAGDALENA.
Telewizja na pograniczach : strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej / Magdalena
Zdrodowska. – Krakñw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 223, [1] s. ; 21 cm. –
(Film i Media Audiowizualne)
Bibliogr. s. 217-223.
ISBN 978-83-233-3668-6
Sygn.: 336053
2125. Zdrowie
Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości / red. nauk. Mieczysław Pasowicz. – Krakñw :
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Medycyna Praktyczna, 2013.
– 356, [2] s. : il. ; 23 cm.
Na s. red. błędny ISBN. – Dostępne rñwnież w wersji elektronicznej.
ISBN 978-83-7571-242-1 (Oficyna Wydawnicza AFM) – ISBN 978-83-7430-383-5
Sygn.: 335137
2126. ZEMAN, ZBYN!5EK ANTHONY BOHUSLAV (1928-2011).
Nazi propaganda / Z. A. B. Zeman. – London ; New York ; Toronto : Oxford University Press,
1964. – XIII, [1], 226 s., XII s. tabl. : il., err. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 187-210. Indeks.
- 292 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Sygn.: 330239
2127. ZESPÓŁ „4R".
Zespñł „4R" przedstawia: Solidarność - 500 pierwszych dni. – Wyd. 2. – [Łñdź ; Warszawa] :
Wydawnictwo „Kurs", [1984]. – 16 s. : il. ; 31 cm.
Opis wg okł. – Na okł.: Wszystkie dialogi w tej opowieści są fragmentami autentycznych wypowiedzi.
Sygn.: 131888
2128. ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK, WIOLETTA (1979- ).
Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle
testamentñw / Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2012. – 361,
[1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 271-284. Indeks. – Tekst częśc. w jęz. ros., streszcz. ang.
ISBN 978-83-7543-244-2
Sygn.: 335047
2129. ZIELIŃSKA, GRAŻYNA.
Filozofia dramy w procesie twñrczym : dzieło, portret, maska. T. 1, Wybrane zagadnienia /
Grażyna Zielińska. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas,
cop. 2013. – 402 s., [51] s. tab. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2350-3
Sygn.: 336327
2130. ZIELIŃSKA, GRAŻYNA.
Filozofia dramy artystñw-twñrcñw : dzieło, portret, maska. T. 2, Analiza wybranych dzieł
dramowych / Grażyna Zielińska. – Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac
Naukowych Universitas, cop. 2013. – 277 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 259-277.
ISBN 978-83-242-2350-3
Sygn.: 336328
2131. ZIELIŃSKI, JAROSŁAW (1971-2012).
Marketing polityczny w Internecie / Jarosław Zieliński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
cop. 2013. – 217 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 212-217.
ISBN 978-83-7780-701-9
Sygn.: 336030
2132. ZIELIŃSKI, WŁADYSŁAW (1939-1987).
Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Gñrnym Śląsku / Władysław Zieliński ; Śląski
Instytut Naukowy w Katowicach. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – .. 255 s.
; 24 cm.
Bibliogr. s. 252-255. – Streszcz. ang., ros.
Sygn.: 335447
2133. Ziemia
Ziemia Nadnotecka : wczoraj, dziś, jutro : materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 30 maja 2003
roku z okazji nadania Gimnazjum w Drawsku imienia „Ziemi Nadnoteckiej" / red. Andrzej M.
Wyrwa, Włodzimierz Gapski. – Wągrowiec : ZPW M-Druk [etc.], 2004. – .. 248, [1] s. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm.
Na s. tyt. miejsce wyd.: Drawsko - Poznań. – Bibliogr. przy pracach.
ISBN 83-89873-05-2
Sygn.: 335465
- 293 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2134. ZIEMIAŃSKA-SAPIJA, DOROTA.
Semiotyka szkoły tartuskiej jako nauka o kulturze / Dorota Ziemiańska-Sapija. – Warszawa :
Instytut Kultury, 1987. – 136 s. ; 21 cm.
Sygn.: 330066
2135. ZIEMIŃSKA, RENATA (1965- ).
Historia sceptycyzmu : w poszukiwaniu spñjności / Renata Ziemińska ; Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 407 s. ; 22
cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Bibliogr. s. 369-392. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-231-2949-3
Sygn.: 335894
2136. ZIENTAŁA, ANNA.
Poeci urzeczeni : przedmioty w poezji polskiej (1890-1939) /
Księgarnia Akademicka, 2014. – 328, [3] s. ; 24 cm.
Anna Zientała. – Krakñw :
Bibliogr. s. 299-319. Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7638-408-5
Sygn.: 336290
2137. ZIERKIEWICZ, EDYTA (1968- ).
Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych /
Edyta Zierkiewicz. – Krakñw : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013. – 495, [2] s. : il. ; 25 cm.
Zawiera aneks. – Bibliogr. s. 423-455.
ISBN 978-83-7850-373-6
Sygn.: 336117
2138. ZIĘBA, ANDRZEJ (1947- ).
Analiza danych w naukach ścisłych i technice / Andrzej Zięba. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XIV, 289 s. : il. ; 24 cm.
S. red. błędny ISBN: 978-83-17968-7. – Bibliogr. s. 271-278. – Dla studentñw kierunkñw ścisłych i technicznych, doktorantñw, pracownikñw nauki,
inżynierñw, zawodowych metrologñw, pracownikñw laboratoriñw oraz wszystkich zainteresowanych tematem analizy danych.
ISBN .. – ISBN 978-83-01-17968-7
Sygn.: 336356
2139. ZIĘBA, STANISŁAW (1940- ).
Życie : koncepcja emergentystyczna / Stanisław Zięba. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2013. – 390 s. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 355-377. Indeks. – Streszcz. ang., fr. i niem.
ISBN 978-83-01-17457-6
Sygn.: 336015
2140. ZIĘBIŃSKA-LEWANDOWSKA, KAROLINA.
Między dokumentalnością a eksperymentem : krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989 /
Karolina Ziębińska-Lewandowska. – Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana : Fundacja
Archeologia Fotografii, 2014. – 331, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Bęc. Seria Kieszonkowa)
ISBN 978-83-64443-03-9 (FAF) – ISBN 978-83-62418-36-7 (FNKBZ)
Sygn.: 336033
2141. ZIĘTEK, AGNIESZKA.
Jean Baudrillard wobec wspñłczesności : polityka, media, społeczeństwo / Agnieszka Ziętek. –
Krakñw : Towarzystwo Autorñw i Wydawcñw Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. – 244, [2]
s. ; 24 cm.
Na s. red. i okł. błędny zapis numeru ISBN: 97883-242-2355-8, popr. 978-83-242-2355-8. – Bibliogr. s. 227-240. Indeks.
- 294 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
ISBN 978-83-242-2355-8
Sygn.: 335907
2142. ZIMEK, KATARZYNA (1978- ).
Reinterpretacje „Metamorfoz" w poezji polskiego baroku : Narcyz, Akteon, Dafne / Katarzyna
Zimek. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura
Litteraria, 2013. – 284, [1] s., [24] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t.
36 (92))
Bibliogr. s. 247-263. Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-61757-40-5
Sygn.: 336188
2143. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 7 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1960. – S. 481-578 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/7)
Opis wg okł.
Sygn.: 132119
2144. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 4 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1958. – S. 241-320 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/4)
Opis wg okł.
Sygn.: 132116
2145. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 10 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1962. – S. 739-818 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/10)
Opis wg okł.
Sygn.: 132121
2146. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 11 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1963. – S. 819-898 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/11)
Opis wg okł.
Sygn.: 132122
2147. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 6 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1959. – S. 401-480 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/6)
Opis wg okł.
Sygn.: 132118
2148. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 8-9 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1962. – S. 579-738 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/8-9)
Opis wg okł.
Sygn.: 132120
2149. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
- 295 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Ezechiel. 5 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1958. – S. 321-400 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/5)
Opis wg okł.
Sygn.: 132117
2150. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 3 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1956. – S. 161-240 ; 25 cm. – (Biblischer
Kommentar - Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/3)
Opis wg okł.
Sygn.: 132115
2151. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 1 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1959. – 80 s. ; 25 cm. – (Biblischer Kommentar Altes Testament / begr. von Martin Noth ; 13/1)
Opis wg okł.
Sygn.: 132123
2152. ZIMMERLI, WALTHER (1907-1983).
Ezechiel. 2 / Walther Zimmerli. – Neukirchen Kreis Mores : Neukirchener Verlag der
Büchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1956. – S. 81-160 ; 25 cm.
Opis wg okł.
Sygn.: 132124
2153. Zintegrowane
Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem,
zarządzaniem i techniką / red. nauk. Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh ; [tł.
na jęz. pol.: Zespñł Centrum Transferu Technologii Zrñwnoważonego Rozwoju i Europejska Szkoła
Tłumaczy Akademii Polonijnej pod kier. Marii Urbaniec]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA
: Akademia Polonijna, 2013. – 931 s. : il. ; 24 cm.
Na s. tyt.: Oficyna a Wolters Kluwer business. – Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-264-3811-0
Sygn.: 336335
2154. ZIÓŁKOWSKA-BOEHM, ALEKSANDRA (1949- ).
The roots are Polish / Aleksandra Ziñłkowska-Boehm ; transl. by Nina Krygier-Michalak. – 2nd ed.
– Toronto : The Canadian-Polish Research Institute, [2002]. – 247 s. : il. ; 21 cm.
R. wyd. na podstawie ostatniej daty w tekście.
ISBN 0-920517-05-6
Sygn.: 335379
2155. ZJEDNOCZENIE POLSKIE RZYMSKO-KATOLICKIE W AMERYCE.
Księga diamentowa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, 1873 -1948 / Artur
Waldo red. i kompilator pamiętnika. – Chicago, Ill. : nakł. Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, 1948. – 168 s. : il. ; 27 cm.
Tyt. okł.: Księga diamentowa ZPRK 1873-1948 – Tekst częśc. w jęz. ang.
Sygn.: 131941
2156. Złoty
Złoty wiek Pomorza : sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku = Das goldene
Zeitalter Pommerns : Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert / pod
red. Rafała Makały ; [aut. esejñw Justyna Bądkowska et al. ; tł. Barbara Ostrowska, Elżbieta
Janssen-Stenko]. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 2013. – 397, [2] s. : il. ; 29 cm.
- 296 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Wystawa stała w Muzeum Narodowym w Szczecinie, otwarta 18.11.2011. – Bibliogr. s. 382-396. – Tekst rñwnol. pol., niem.
ISBN 978-83-63365-12-7
Sygn.: 132095
2157. Zmierzch
Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa? : Konferencja naukowa Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Warszawa, 8 marca 2012 / wybñr i red. nauk.: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska ;
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. – 157 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 155-157.
ISBN 978-83-7545-407-9
Sygn.: 336408
2158. Zmysły
Zmysły - instrukcja użytkownika = Senses - user guide / [projekt i oprac. graficzne katalogu
Maciej Małecki ; tł. Paul Barford]. – Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2013. – 75, [1] s. : il.
kolor. ; 28 cm.
Wystawa „Zmysły / Jarosław Perszko, Monika Korona, Patrycja Piwosz i Jordan Kłosowski", Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Salon
Akademii 9-30.09.2013. – Tekst rñwnol. pol. i ang.
ISBN 978-83-63594-32-9
Sygn.: 131946
2159. Znak
Znak krzyża i światło wiary : scenariusze katechez o chrzcie świętym dla przedszkoli i szkñł
podstawowych. T. 1 / pod red. Artura Filipiaka ; [oprac. zespñł Artur Filipiak et al.]. – Poznań :
Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2014. – 63, [1] s. : il. ; 22 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
Cytaty biblijne wg: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), wyd. 5, Poznań 2002. – CD zawiera dodatkowe filmy, zdjęcia
oraz prezentacje. – Dla katechetñw.
ISBN 978-83-7516-775-7
Sygn.: 335261, CD.2462
2160. Znaki
Znaki czy nie znaki? / red. nauk. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Gennadij Zeldowicz. – Wyd.
1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 188 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy art. – Dla lingwistñw i kulturoznawcñw. – Art. w jęz. pol., ang., ros. Alfabet częśc. cyryl. – Streszcz. art. w jęz. ang., pol.
ISBN 978-83-235-1112-0
Sygn.: 336198
2161. ZOBNIN, ÛRIJ VLADIMIROVIĈ (1966- ).
Nikolaj Gumilev / Ûrij Zobnin. – Moskva : Veče, cop. 2013. – 477, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. –
(Velikie Istoričeskie Persony)
ISBN 978-5-905820-43-4
Sygn.: 335382
2162. ZOON, INA (1959- ).
On the margins : Roma and public services in Romania, Bulgaria, and Macedonia : with a
supplement on housing in the Czech Republic : a call to action to improve Romani access to social
protection, health care, and housing : a report to the Open Society Institute / by Ina Zoon ; ed. by
Mark Norman Templeton. – New York : Open Society Institute, cop. 2001. – XVI, [4], 234 s. : il. ;
25 cm.
ISBN 1-891385-18-6 (paperback)
Sygn.: 132032
- 297 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2163. ZORDE, KRISTOF.
Metafizyczne wątki w ekonomii / Kristof Zorde. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2013. – 217, [1] s. : il. ; 21 cm.
Praca oparta na rozprawie doktorskiej pt.: Metafizyczne wątki w ekonomii : prñba ontologicznrgo ujęcia podstawowych pojęć i zjawisk
ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski, 2003). – Bibliogr. s. 213-[218].
ISBN 978-83-01-17316-6
Sygn.: 335872
2164. Zwierzchnictwo
Zwierzchnictwo w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie / [red. Urszula
Przymus, Janusz Kamiński]. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2008. – .. 143, [1] s. : il. kolor. ; 24
cm.
Na s. tyt.: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani.
ISBN 978-83-7030-641-0
Sygn.: 335470
2165. ZWOLIŃSKI, ANDRZEJ (1957- ).
Etyka urzędnika / Andrzej Zwoliński. – Krakñw : Wydawnictwo WAM, 2012. – 212, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7767-059-0
Sygn.: 336367
2166. ZYCHOWICZ, KAROLINA (1982- ).
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie : wystawa wspñłczesnej plastyki francuskiej w CBWA
w 1952 roku / Karolina Zychowicz. – Warszawa : Zachęta, 2014. – .. 200 s. : il. ; 24 cm. –
(Archiwum Zachęty)
Bibliogr. wystawy s. 191-192. Indeks.
ISBN 978-83-64714-00-9
Sygn.: 335430
2167. Źródła
Źrñdła do historii przemysłu włñkienniczego okręgu łñdzkiego w XIX w. / oprac. Mieczysław
Bandurka, Mieczysław Kołodziejczak, Jan Trela ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. –
Warszawa : „Książka i Wiedza", 1966. – IX, [1], 672, [2] s., [9] k. tabl. złoż. ; 24 cm. – (Materiały
do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łñdzkim / pod red. Natalii Gąsiorowskiej ;
t. 3)
Tekst częściowo w jęz. ros.
Sygn.: 132167
2168. ŻABICKI, JACEK (1960- ).
Leksykon zabytkñw architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia / Jacek Żabicki ; [aut. fot.
Aleksander Kaźmierski, Jacek Żabicki]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013. – 407, [1] s. :
il. kolor. ; 31 cm.
Druk dwuszpaltowy. – Bibliogr. s. 403-404. Indeks.
ISBN 978-83-213-4787-5
Sygn.: 132288
2169. ŻARKOWSKI, PAWEŁ.
Prawo humanitarne a konflikt zbrojny : wybrane aspekty ochrony osñb i dñbr kultury / Paweł
Żarkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Społeczny i
Bezpieczeństwa. Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego. – Siedlce :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. – 156 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 150-154.
ISBN 978-83-7051-739-7
Sygn.: 335148
- 298 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2170. Żeromski
Żeromski : tradycja i eksperyment / idea i układ Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Alina
Kowalczykowa, Grzegorz Kowalski. – Białystok ; Rapperswil : Książnica Podlaska im. Ł.
Gñrnickiego [etc] , 2013. – 591 s. : il. ; 24 cm. – (Przełomy, Pogranicza : Studia Literackie ; 7)
Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i Tradycje Inteligencji Polskiej. Idee-Estetyka-Język, Białystok,
Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011. – Indeks. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-63470-19-7
Sygn.: 335310
2171. ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA, ALINA.
Muzyka na polskim dworze Augusta III. Cz. 1 / Alina Żñrawska-Witkowska. – Lublin :
Polihymnia, 2012. – 629 s. : il. ; 25 cm. – (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae
Universitatis Varsoviensis. Seria B ; t. 17)
Bibliogr. s. 551-572. Indeksy. – Streszcz. niem.
ISBN 978-83-7847-056-4
Sygn.: 132194
2172. ŻUKOWSKI, TOMASZ (literatura).
Obrazy Chrystusa w twñrczości Aleksandra Wata i Tadeusza Rñżewicza / Tomasz Żukowski. –
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN.
Wydawnictwo, 2013. – 320 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-61757-39-9 (Pro Cultura Litteraria)
Sygn.: 336234
2173. ŻYCIŃSKI, JÓZEF (1948-2011).
Samotność wśrñd liberałñw / Jñzef Życiński. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2004. – 143, [3] s. 25 cm.
ISBN 83-227-2321-0
Sygn.: 335044
2174. ŻYCIŃSKI, JÓZEF (1948-2011).
Struktura rewolucji metanaukowej : studium rozwoju wspñłczesnej nauki / Jñzef Życiński ; wstęp
Michał Heller ; przeł. Michał Furman. – Krakñw : Copernicus Center Press, 2013. – 372 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Structure of the metascientific revolution : an essay on the growth of modern science – Bibliogr. s. 355 -364. Indeks.
ISBN 978-83-7886-011-2
Sygn.: 335977
2175. ŻYCIŃSKI, JÓZEF (1948-2011).
Transcendencja i naturalizm / Jñzef Życiński ; [red. Tomasz Adamczyk]. – Krakñw : Copernicus
Center Press, 2014. – 144 s. ; 22 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7886-073-0
Sygn.: 335983
2176. Żyć
Żyć w miłości Boga : podręcznik do nauki religii dla trzeciej klasy gimnazjum / pod red. Jana
Szpeta i Danuty Jackowiak ; [aut. katechez Bogumiła Dziubińska et al.]. – Poznań : Święty
Wojciech. Wydawnictwo, 2014. – 151, [5] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Tyt. grzb.: Religia 3 : gimnazjum – Tyt. okł.: Religia 3 : podręcznik dla trzeciej klasy gimnazjum – Bibliogr. s. [152-153]. – Podręcznik nr
AZ-33-01/10-PO-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupñw diecezjalnych, przeznaczony dla
klasy trzeciej gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.
ISBN 978-83-7516-563-0
Sygn.: 132222
- 299 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
2177. ŻYLIŃSKA, JOANNA (1971- ).
Bioetyka w epoce nowych mediñw / Joanna Żylińska ; przeł. Patrycja Poniatowska. – Warszawa :
Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. – 268, [3] s. ; 21 cm. – (NH Nowa
Humanistyka ; t. 12)
Bibliogr. s. 251-259. Indeksy.
ISBN 978-83-61552-81-9
Sygn.: 335754
2178. ŻYNIS, BERNADETTA.
Twarze anioła : wybrane zagadnienia z poezji wspñłczesnej / Bernadetta Żynis ; Akademia
Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 293 s. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 267-280. Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-7467-224-5
Sygn.: 335170
2179. 13.
13. rawickie mosty sztuki 2013 : trzecie spotkanie studyjne nauczycieli akademickich :
Rawicz-Rokosowo / [proj. graf. katalogu i skład Henryk Pawłowski]. – Rawicz : Muzeum Ziemi
Rawickiej [etc.], 2013. – 51, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-60520-96-3 – ISBN 978-83-61424-53-6 – ISBN 978-83-63533-18-2 – ISBN 978-83-929484-1-4
Sygn.: 132048
2180. 175
175 - lecie Polskiej Misji Katolickiej we Francji. T. 1, Akta kolokwiñw / komitet redakcyjny
Gabriel Garçon, Krystian Gawron, Dariusz Kuźmina. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Goldruk, 2013.
– 333 s. ; 21 cm.
Tyt. dod.: Stosiedemdzięsięciopięciolecie Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Sygn.: 335547
2181. 3 Maj
3 Maj : „Biały Orzeł wzlatuje w błękity..." 1791 / pod red. Adama Andrzeja Witusika. – Lubaczñw
: Miejska Biblioteka Publiczna, 1990. – 112 s. ; 21 cm.
Tyt. okł.: Biały Orzeł wzlatuje w błękity... : 3 Maj 1791 – Trzeci Maj : „Biały Orzeł wzlatuje w błękity..." 1791
Sygn.: 330095
2182. 30 lat
30 lat Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii / oprac. Edmund Druz, Leonard Paszek ; Polska Misja
Katolicka w Kolonii. – Kolonia ; Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2007. – 83, [6] s., [63] s.
tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Druga s. tyt. w jęz. niem. – Tekst częśc. w jęz. niem., częśc. rñwnol. pol.-niem.
ISBN 978-83-60367-84-1
Sygn.: 330178
2183. 400
400 lat Poczty Polskiej / [red. Zofia Manterys ; pracę napisali Franciszek Jakubowski et al.] ;
Ministerstwo Łączności. – Warszawa : Wydawnictwo Komunikacyjne, dr. 1958. – 398 s. : il. ; 30
cm.
– Dostępne rñwnież w wersji elektronicznej.
Sygn.: 132141
2184. 50 lat
50 lat pñźniej : posoborowe dylematy wspñłczesnego Kościoła / pod red. Jana Grosfelda. –
Warszawa : Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Centrum Myśli Jana
Pawła II, 2014. – .. 208, [1] s. ; 24 cm.
- 300 -
Styczen15
02/02/15
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Pięćdziesiąt lat pñźniej
ISBN 978-83-60853-46-7
Sygn.: 335637
at Marburg, 1997. – Bibliogr. s. 851-854.
- 301 -

Podobne dokumenty