MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Akredytowanego przez ICN Centrum

Transkrypt

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Akredytowanego przez ICN Centrum
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki
Pielęgniarskiej (ICNP ®)
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58
90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: [email protected]
OSĄD
dotkliwość [10025849]
dotkliwy/a/e [10025877]
umiarkowane/y/a [10025865]
łagodny/a/e [10025854]
kompleksowość [10023605]
kompleksowy/a/e [10023583]
prosty/a/e [10024061]
możliwość [10015151]
ryzyko [10015007]
stan rzeczywisty [10000420]
ocena pozytywna lub negatywna [10010981]
o



o


o


o
prawidłowy/a/e [10014956]
zaburzony/a/e [10012938]
o
postęp [10015789]

opóźniony/a/e [10022089]

przerwany/a/e [10010519]

rozpoczęty/a/e [10018764]

zakończony/a/e [10004849]
o
potencjalne ryzyko [10017252]

ryzyko alergii na lateks [10015167]

ryzyko choroby [10032386]

ryzyko ekspozycji na kontaminację
[10025245]

ryzyko infekcji [10015133]

ryzyko infekcji oka [10032372]

ryzyko wystąpienia traumy [10015360]

ryzyko urazu [10015146]

ryzyko urazu okołooperacyjnego
[10023107]

ryzyko urazu w wyniku pozycjonowania
okołooperacyjnego [10015263]

ryzyko urazu spowodowanego
przemieszczaniem [10032408]

ryzyko urazu środowiskowego [10032355]




ryzyko zatrucia [10015271]
ryzyko delirium [10022070]
ryzyko depresji [10032329]
ryzyko depresji poporodowej [10032338]
ryzyko dysrefleksji autonomicznej [10015030]

ryzyko głębokiego zapalenia żył [10027509]


ryzyko krwotoku [10017268]
ryzyko nadużycia [10032289]
ryzyko nadużycia wobec dziecka [10032301]














ryzyko nadużycia wobec osoby w starszym
wieku [10032340]
ryzyko nagłego nietrzymania moczu [10026848]
ryzyko naruszenia godności [10023803]
ryzyko negatywnej reakcji na lek [10022977]
ryzyko nieprawidłowej perfuzji tkanek
[10017281]
ryzyko nieproporcjonalnego wzrastania
[10034957]
ryzyko nietolerancji aktywności ruchowej
[10015011]
ryzyko odleżyny [10027337]
ryzyko odpowiedzi postraumatycznej
[10015259]
ryzyko opóźnionego wzrastania [10034935]




ryzyko powikłań nabytych w szpitalu
[10041296]
ryzyko samotności [10015179]
ryzyko stresu opiekuna [10027787]
ryzyko stresu relokacyjnego [10015292]
ryzyko sytuacyjnego niskiego poczucia własnej
wartości [10015180]
ryzyko ucieczki [10027411]
ryzyko upadku [10015122]
ryzyko wielolekowości [10027453]
ryzyko wstrząsu anafilaktycznego [10032291]

ryzyko wystąpienia bezsilności [10015285]





ryzyko wystąpienia dystresu duchowego
[10015325]

ryzyko wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej
niemowlęcia [10015339]

ryzyko wystąpienia powikłań okołoporodowych
[10023218]

ryzyko wystąpienia powikłań w czasie
czynności porodowej [10023239]

ryzyko wystąpienia powikłań po porodzie
[10023256]

ryzyko wystąpienia powikłań podczas rodzenia
się dziecka [10023241]

ryzyko wystąpienia powikłań spowodowanych
przyjmowaniem środków
antykoncepcyjnych[10023202]

ryzyko wystąpienia powikłań w okresie ciąży
[10023225]

ryzyko wystąpienia przemocy [10022487]

Oś „OSĄD” ICNP_wersja 2011_ACBiR ICNP przy UM w Łodzi
ryzyko wystąpienia przemocy wobec innych
[10015387]

ryzyko wystąpienia splątania [10023050]

ryzyko wystąpienia splątania ostrego
[10023874]

ryzyko wystąpienia zachowań
autodestrukcyjnych [10015302]

ryzyko popełnienia samobójstwa [10015356]
o
wzrastające ryzyko samobójstwa
[10027938]

ryzyko samookaleczenia [10015318]

ryzyko wystąpienia żalu dysfunkcyjnego
[10021735]

ryzyko wystąpienia zaparcia [10015053]

ryzyko zaburzeń funkcji rozrodczych
[10023176]

ryzyko wystąpienia niechcianej ciąży
[10023182]

ryzyko zaburzeń płodności [10023195]

ryzyko zaburzenia integralności skóry
[10015237]

ryzyko zaburzenia procesu obwodowego
układu nerwowo-naczyniowego [10015228]

ryzyko zaburzenia termoregulacji [10015244]
o

















ryzyko hipertermii [10027328]
ryzyko hipotermii [10017275]
ryzyko zaburzonego rozwoju dziecka
[10032317]
ryzyko zaburzonego rozwoju niemowlęcia
[10033375]
ryzyko zaburzonego statusu psychologicznego
[10038424]
ryzyko zaburzonej możliwości wykonywania
opieki [10032270]
ryzyko zaburzenia zdolności do sprawowania
opieki rodzicielskiej [10015198]
ryzyko zaburzonej więzi opiekuna z dzieckiem
[10027235]
ryzyko zaburzonej więzi rodzicielskiej
[10027203]
ryzyko zaburzonych przekonań religijnych
[10021774]
ryzyko zaniedbania [10033436]
ryzyko zaniedbania dziecka [10033470]
ryzyko zaniedbania osoby w starszym wieku
[10033489]
ryzyko zaprzestania używania [10015105]
ryzyko zdezorganizowanego niemowlęcia
[10015082]
oprac. D. Kilańska
str. 2



o





o

o


o



poziom bezwzględny [10000270]
niski/a/ie [10011438]
poziom oczekiwany [10007343]
wysoki/a/ie [10009007]
rozmiar [10018218]
duży/a/e [10011116]
mały/a/e [10018315]
przeciętny rozmiar [10003065]
stan prawidłowy [10013305]
nienormalny/a/e [10013269]
normalny/a/e [10013295]
stan przepisywanie recepty [10015534]
stan przepisania [10015506]
wstępny osąd stanu [10026750]
pogorszony/a/e [10026685]
poprawiony/a/e [10026692]
zasięg [10007423]
całkowity/a/e [10019876]
częściowy/a/e [10014081]
żaden [10013253]