Zlecam podstawienie toalety: o Z umywalką o Bez umywalki Ilość

Transkrypt

Zlecam podstawienie toalety: o Z umywalką o Bez umywalki Ilość
Grudziądz,……………………………………………………………..
(data)
……………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
……………………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………………..
(NIP)
Zlecam podstawienie toalety:
o Z umywalką
o Bez umywalki
Ilość sztuk:………………………………………………………………………………………………………………………………
Zlecam serwis toalety:
o 1 raz na tydzień
o Co 2 tygodnie
o 1 raz w miesiąc
o Na zlecenie
Miejsce
podstawienia:…………………………………………………………………………………………………………………………
Przewidywany okres wynajmu (dokładna data określająca zakończenie usługi)…………………..
Ustalony koszt usługi………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
(czytelny podpis)