Drozapol Profil S.A. 15-05-2008

Transkrypt

Drozapol Profil S.A. 15-05-2008
WYKAZ GŁOSOWAŃ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 MAJA 2008 R.
Liczba głosów, którymi Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował
na walnym zgromadzeniu: 900 000
Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej
sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu
Sposób
głosowania
Bankowego
OFE
Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2007.
ZA
Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOLPROFIL Spółka Akcyjna za rok 2007.
ZA
Uchwała nr 6
w sprawie podziału zysku netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2007 rok, użycia części kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę
dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
ZA
Uchwała nr 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2007 roku.
1
ZA
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w
okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z
wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie
od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia Andrzejowi Ronie, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybce, Członkowi Zarządu
DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu
DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007
roku do 31 grudnia 2007 roku.
2
ZA
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia
2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
ZA
Uchwała nr 16
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna trzeciej kadencji.
ZA
Uchwała nr 17
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej DROZAPOLPROFIL Spółka Akcyjna
WSTRZYMANIE
SIĘ
Uchwała nr 18
w sprawie ustalenia zasad wynagradzanie członków Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna
WSTRZYMANIE
SIĘ
Uchwała nr 19
w sprawie zmiany Statutu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna
ZA
Uchwała nr 20
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna
3
ZA

Podobne dokumenty