Referenta w Dziale Obsługi Klienta - zwik

Transkrypt

Referenta w Dziale Obsługi Klienta - zwik
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest firmą działającą od 1962 roku, świadczącą usługi
dla ponad 70 000 tysięcy mieszkańców z terenów: Grodziska Maz owieckiego, Milanówka,
Brwinowa oraz Podkowy Leśnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usuwania oraz
oczyszczania ścieków i wód opadowych.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy obecnie kandydata na stanowisko:
Referenta w Dziale Obsługi Klienta
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę klientów Spółki.
ZADANIA:










Obsługa klientów zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w kontaktach za pomocą środków
porozumiewania się na odległość (telefon, fax, email).
Realizacja zaplanowanego poziomu sprzedaży.
Obsługa systemu komputerowego w zakresie rejestracji zdarzeń zgłaszanych przez klientów i inne
działy Spółki oraz kompleksowe prowadzenie obsługi klientów we współpracy z innymi działami.
Rejestrowanie zdarzeń w zakresie przyłączeń wodociągow ych i kanalizacyjnych.
Obsługa now ych klientów. Przygotowanie umów, załączników, map, szkiców i oświadczeń. Nadzór
nad procesem zawierania umów, rejestracja umów.
Współpraca z osobami odczytującymi stany wodomierzy.
Fakturowanie i raportowanie wyników sprzedaży.
Obsługa reklamacji klientów.
Przygotowanie i aktualizacja informacji dla klientów.
Prowadzenie spraw związanych z w ymianą /założeniem wodomierzy/przepł ywomierzy.
WYMAGANIA:








Wykształcenie min. średnie.
Umiejętność obsługi komputera (Windows oraz aplikacje Excel, Word).
Znajomość zasad profesjonalnej obsługi Klienta.
Znajomość funkcjonowania systemów billingowych.
Komunikatywność, pozytywne nastawienie do ludzi, wysoka kultura osobista.
Umiejętność pracy po presją czasu, emocji.
Umiejętności negocjacyjne.
Umiejętność pracy w zespole oraz aktywna postawa wobec postawionych zadań.
DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:


Doświadczenie zawodowe zdobyte w działach obsługi klienta.
Znajomość obsługi programu „Kommedia”.
OFERUJEMY:




Pracę w stabilnej firmie.
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.
Szkolenia i możliwość roz woju zawodowego.
Pakiet medyczny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: [email protected] W tytule maila proszę wpisać Nr ref.: Referent lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul.
Cegielnianej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
NA APLIKA CJE CZEKAMY DO 19.08.2016 r.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetw arzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. 2014.1182 z późn. zm.).

Podobne dokumenty