Cena pakietu: 240z³/os

Transkrypt

Cena pakietu: 240z³/os
USTROÑ - UZDROWISKO
SPECJALNA OFERTA KONFERENCYJNA
Cena pakietu: 240z³/os
Nocleg w pokoju 2 osobowym Standard ze œniadaniem w formie bufetu
Wynajem Sali konferencyjnej
2 przerwy kawowe
Obiad w formie bufetu
Kolacja w formie bufetu
Obs³uga techniczna
Korzystanie z Centrum Rekreacji: basen, jacuzzi i sala fitness
Organizator w pokoju Panorama !
Wa¿ne:
Pakiet obowi¹zuje do 20.12.2012, od niedzieli do czwartku, dla grup minimum 15 osobowych.
HOTEL DIAMENT USTROÑ ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroñ tel. +48 33 858 77 15 fax. +48 33 854 11 59 [email protected]
WROC£AW | KATOWICE | GLIWICE | ZABRZE | USTROÑ SPA