Schemat struktury organizacyjnej MOPS w Pile

Transkrypt

Schemat struktury organizacyjnej MOPS w Pile
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
Schemat struktury organizacyjnej MOPS w Pile
DYREKTOR
Dział Pomocy
Środowiskowej
PS
Sekcja Pracy
Socjalnej I
PSI
Sekcja Pracy
Socjalnej II
PSII
Sekcja
Realizacji
Świadczeń
PSA
Dział Aktywizacji
PA
Zawodowej i
Społecznej
Klub Integracji
Społecznej
Główny Księgowy
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
PAK
Ośrodek Wsparcia PAW
Zespół ds. Projektów PAP
Zespół ds.
Asysty
Rodzinnej
AR
Dzienny Dom
DDP
Pomocy
Centrum Aktywizacji
Osób Starszych i
Niepełnosprawnych
Ośrodek OpiekuńczoTerapeutyczny
Dział Świadczeń
Rodzinnych i
SR
Alimentacyjnych
Dział
Administracyjno- AG
Gospodarczy
Dział FinansowoKsięgowy
F
Sekcja Świadczeń
SRR
Rodzinnych
Sekcja Świadczeń
Alimentacyjnych SRF
Zespół Radców
Prawnych
Placówka Wsparcia
Dziennego
Stanowisko ds.
Planowania i
Stanowisko ds.
ZI
Obsługi Zespołu
Interdyscyplinarnego
R
A
Analiz
Stanowisko ds.
BHP
BHP
Stanowisko ds.
Pracowniczych
- samodzielne stanowiska
K
Administrator
I
Systemu
Komputerowego