program poprawny

Transkrypt

program poprawny
FORUM MUZEÓW HISTORYCZNYCH
Historia a współczesne
narracje muzealne
17 września 2014 r. (środa),
godz. 1000-1900
PROGRAM
Szczecin, Muzeum Historii Szczecina,
oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Mściwoja II 8
00
15
10 -10
Otwarcie Forum
Referaty wprowadzające:
dr hab. Piotr Majewski
(Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa)
Historia w muzeum. Historyk a muzealne środki przekazu
Lech Karwowski
prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek
1015-1130 Zwiedzanie stałej ekspozycji
Hans Stettiner - Jan Szczeciński.
Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Muzea historyczne w XXI wieku: transformacja czy trwanie?
Panel dyskusyjny:
30
30
11 -12
Przejazd do Stargardu
Stargard, Basteja
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie, Park Piastowski 1
Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Machałek
(Uniwersytet Szczeciński)
Robert Kostro
(Muzeum Historii Polski, Warszawa)
1230-1240 Powitanie uczestników Forum
prof. dr hab. Paweł Machcewicz
dr Marcin Majewski
(Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk)
40
00
12 -14 Zwiedzanie stałej ekspozycji
Stargard miejsce z historią.
Stargard od czasów późnego średniowiecza
do lat 20. XX wieku
1400-1500 Przerwa obiadowa
Michał Niezabitowski
(Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Stowarzyszenie Muzealników Polskich)
prof. dr hab. Dariusz Stola
(Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa)
prof. dr hab. Robert Traba
00
30
15 -18 Obrady
Stargard, Ratusz (sala obrad Rady Miejskiej),
Rynek Staromiejski 1
Podsumowanie i zamknięcie Forum:
1615-1630 Przerwa na kawę
dr Dariusz Kacprzak
1830-1900 Podsumowanie i zamknięcie Forum
15
00
19 -20 Przejazd do Szczecina
(Centrum Badań Historycznych PAN, Berlin)
(Muzeum Narodowe w Szczecinie)
dr Marcin Majewski
(Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie)
Patronat:
Organizatorzy:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Szczecinie