informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

Transkrypt

informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
INFORMATOR 2015 / 2016
Spis treści
Władze Uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PWSZ ugruntowana marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
EKONOMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatyka w biznesie i administracji .....................................
Inwestycje i nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachunkowość i skarbowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka i hotelarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami .......................
21
21
22
23
23
24
FILOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filologia angielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lingwistyka stosowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe ..................................
Administracja europejska ....................................................
PRACA SOCJALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
29
29
30
32
FIZJOTERAPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOSMETOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIELĘGNIARSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATOWNICTWO MEDYCZNE ............................................................
35
36
38
39
BUDOWNICTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budownictwo energooszczędne ............................................
Konstrukcje budowlane i inżynierskie ......................................
ELEKTROTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy automatyki i elektroniki ...........................................
Odnawialne źródła energii ..................................................
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ......................................................
Metody komputerowe w projektowaniu maszyn ..........................
Pojazdy i maszyny robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inżynieria produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logistyka transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
45
45
45
47
48
48
48
49
49
49
Zasady rekrutacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Szanowni Państwo!
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile wkroczyła w rok jubileuszu 15-lecia.
Dziś Uczelnia prowadzi kształcenie na 12 kierunkach i 18 specjalnościach studiów: medycznych, humanistycznych, inżynierskich i ekonomicznych.
Dalsze plany PWSZ w Pile to wyraz przekonania, że kształtowanie perspektyw rozwojowych młodych mieszkańców regionu oraz ich życia społeczno-kulturalnego jest niezmienną
powinnością uczelni wyższej. Odpowiadając na najbardziej aktualne oczekiwanie rynku,
Uczelnia przystąpiła do stworzenia studiów dualnych. Wprowadzają one nowy wymiar
kształcenia praktycznego na poziomie studiów wyższych, przygotowujących wysoko wykwalifikowanych specjalistów, starannie przygotowywanych w rzeczywistym środowisku
konkretnej firmy m.in. Philips Lighting Poland, SAPA Aluminium, QUAD Graphics, SeaKing
Ltd i Dendro Poland Ltd.
Pilska PWSZ jest również jedyną uczelnią w regionie, a także jedną z nielicznych uczelni
zawodowych w kraju, która tak ogromną wagę przypisuje współpracy zagranicznej. W ramach
programu Erasmus, finansowanego ze środków unijnych, zainteresowani studenci mogą
odbyć nawet 1/3 studiów poza granicami kraju. Taka tendencja internacjonalizacji studiów
zgodna jest z powszechnie promowaną postawą mobilności współczesnych, „młodych
obywateli świata”.
Ostatnie zmiany inwestycyjne do bogatej oferty uczelnianego kampusu włączyły Centrum Fizjoterapii, zabezpieczające nie tylko potrzeby dydaktyczne kierunków medycznych
PWSZ, ale także umożliwiające świadczenie usług dla mieszkańców północnej Wielkopolski.
Centrum należy do najnowocześniejszych placówek z jedyną w regionie kriokomorą do terapii
ogólnoustrojowej.
Dodatkowo wartość studiującej u nas młodzieży podnoszą najbardziej znaczący przedstawiciele regionalnego biznesu, fundujący im specjalne stypendia. Należy do nich Philips ze stypendium „Diament” i firma Grapil ze stypendium sportowym dla studentów PWSZ w Pile.
1
Drodzy młodzi Przyjaciele!
Część spośród Was już nas poznała, większość ma znajomych wśród naszych studentów
i absolwentów. Wiecie więc, że oferujemy wartościowe studia, co więcej, kształcimy w zawodach potrzebnych na rynku pracy. Warto przy tym przypomnieć, że mury Uczelni dotąd
opuściło już ponad 7,5 tysiąca absolwentów. Rok jubileuszowy to szczególny czas, by ożywić
więzi absolwentów z rodzimą uczelnią. W tym też celu powołane zostało Stowarzyszenie
Absolwentów PWSZ w Pile, do którego zapraszamy wszystkich, tworzących społeczność
akademicką z naszym rodowodem.
Jestem przekonany, że decydując się na studia w PWSZ w Pile dokonacie właściwego
wyboru. Studia pod kierunkiem doskonale przygotowanej kadry, będą intelektualnym
wyzwaniem i przygodą, a zdobyte tu doświadczenia procentować będą wiedzą, społeczną
dojrzałością i umiejętnością działania zespołowego.
Serdecznie zapraszam do wielotysięcznej społeczności studenckiej, byście właśnie tu
zrealizowali swoje zainteresowania, pasje i marzenia!
Rektor
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski

D
C
J
B
F
H
G
K
A
Uczelniany kampus przy ul. Podchorążych 10 w Pile
A Rektorat
Instytut Ochrony Zdrowia
D Instytut Humanistyczny
Studium Języków Obcych
Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Sieciowo-Komputerowe
B
Instytut Ekonomiczny
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Kosmetologii
Zakład Ratownictwa Medycznego
C
Biblioteka Główna
Galeria "Na poddaszu"
F
Auditorium Maximum
Centrum Fizjoterapii
J
Instytut Politechniczny
Zakład Budownictwa
Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Transportu
Stacja Kontroli Pojazdów
Zakład Fizjoterapii
K Hala Sportowa
G Kompleks boisk sportowych
H Instytut Politechniczny
Zakład Elektrotechniki
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
WŁADZE UCZELNI
3
Rektor
prof. nadzw. dr hab.
Donat Mierzejewski
Prorektor
ds. Dydaktyki
i Studentów
prof. nadzw. dr
Ryszard Bania
Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy
Międzynarodowej
prof. zw. dr hab. inż.
Henryk Tylicki
Kanclerz
mgr Sylwester Sieradzki
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
- doc. dr inż. Jan Polcyn
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
fax 67 352 26 09
[email protected]
www.pwsz.pila.pl
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
- prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski
Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
- prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
- doc. dr Andrzej Kraczkowski
Dyrektor Biblioteki Głównej
- mgr Irena Łosoś

PWSZ - ugruntoWana marka
4

PWSZ –
UGRUNTOWANA
MARKA!
PRAKTYCZNY
WYMIAR
KSZTAŁCENIA
AKADEMICKIEGO
Państwowe wyższe szkoły zawodowe
powstały w Polsce w 1998 r., by ułatwić dostęp do wyższego wykształcenia młodzieży
mieszkającej z dala od dużych ośrodków
akademickich. Uczelnie takie działają
w oparciu o tę samą ustawę, co uniwersytety, politechniki i inne uczelnie akademickie,
czyli na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym standardom kształcenia.
Dziś w całej Polsce istnieje 36 tego typu
uczelni publicznych. Dzieje PWSZ w Pile
liczą już ponad 15 lat! Od 2000 roku pilska
Uczelnia dowiodła zaangażowania i troski
o dobro mieszkańców regionu oraz wysoki
poziom usług edukacyjnych.
Ważną drogą do poszerzania perspektyw młodych mieszkańców jest realizacja
hasła przez praktyki zawodowe do kariery.
Z tego powodu już dziś kształcenie na
każdym kierunku studiów wymaga 3 miesięcy studenckich praktyk zawodowych
w przedsiębiorstwach, instytucjach i szkołach, a 50 % przedmiotów, w swej treści
i formie odnosi się do osiągnięcia praktycznych efektów kształcenia.
Standardem współczesnej gospodarki,
jest ścisła kooperacja szkolnictwa wyższego ze środowiskiem biznesu. Kontakty te
objęte zostały szczególnym patronatem
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie poszerzają współpracę
z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze
badawczym, ale również praktycznym
i dydaktycznym, dzięki czemu przedsiębiorcy mają wpływ na kształt studiów, wskazują
również, jakie branże wymagają wykwalifikowanej kadry specjalistów.
Odpowiadając na tę potrzebę zapewniania możliwie najwyższej, jakości kształcenia korespondującej z upraktycznieniem
kierunków studiów, Uczelnia pilska przystąpiła do stworzenia StuDIÓW DuaLnYCH,
które są innowacyjnym projektem edukacyjnym, zakładającym równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia
praktycznego. W ramach studiów dualnych,
student kilka dni w tygodniu spędza na
Uczelni, a pozostałą część - we współpracującej firmie. Jeszcze w trakcie studiów zdobywa tym samym bezcenne doświadczenie
zawodowe oraz certyfikat poświadczający
zdobytą wiedzę i zwiększa swoje możliwości
zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym
odbywał specjalistyczne praktyki. Warto
podkreślić, że zakwalifikowani studenci
kierunków inżynierskich, już w roku akademickim 2013/204, otrzymywali stypendia
fundowane przez przedsiębiorstwa.
Od roku 2014 PWSZ w Pile prowadzi
studia dualne we współpracy z takimi firmami jak: Quad/Graphics Europe, Philips
Lighting Poland, SAPA Aluminium, SeaKing
Ltd, Farmutil oraz Dendro Poland Ltd.
Studia dualne to także szansa dla
samych pracodawców na staranne przygotowanie przyszłych kadr i wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów, przy
jednoczesnym skróceniu okresu wdrożenia
pracownika na dane stanowisko pracy.
STUDIA –
NAPRAWDĘ CIĘ
NA NIE STAĆ!
Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują – nawet studiując w bezpłatnym trybie
stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem
nieuniknionych wydatków: na dojazdy na
SOCJALNE
 STYPENDIUM
Przyznawane jest już od pierwszego
semestru studiów i wypłacane nawet przez
9 miesięcy trwającego roku akademickiego.
Przeznaczone jest dla studentów w trudnej
sytuacji materialnej, czyli takich, których
dochód netto na jednego członka rodziny
nie przekracza określonego pułapu finansowego, ustalonego przez Rektora oraz
Samorząd Studencki (wysokość kwot musi
jednak mieścić się w określonych ustawowo
„widełkach”).
REKTORA DLA
 STYPENDIUM
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O stypendium to można ubiegać się po
pierwszym roku studiów. Środki te jednak
przeznaczone są dla 10% najlepszych studentów na danym kierunku, którzy wykazać
się muszą nie tylko wysoką średnią, ale także
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub
sportowymi.
MINISTRA ZA WYBITNE
 STYPENDIUM
OSIĄGNIĘCIA
Jest to najbardziej prestiżowe stypendium, na które liczyć mogą najzdolniejsi.
Jest ono przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce, działalności sportowej,
czy też artystycznej. Ubiegać się o nie można
po pierwszym roku studiów.
SPECJALNE DLA OSÓB
 STYPENDIUM
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jest to stypendium skierowane dla studentów z udokumentowanym orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności. Wysokość
wsparcia finansowego zależna jest od stopnia niepełnosprawności studenta.
 ZAPOMOGI
Osoby, które przejściowo znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej, również
mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelni.
Maksymalnie 2 razy w roku akademickim,
można ubiegać się o zapomogę z takich
względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek,
ciężka choroba, śmierć najbliższego członka
rodziny, klęska żywiołowa.
PROGRAMY
STYPENDIALNE
FUNDOWANE
PRZEZ
ŚRODOWISKO
BIZNESOWE
„DIAMENT”
 STYPENDIUM
Inicjatorem i fundatorem stypendium
od 2010 r. jest firma PHILIPS LIGHTING POLAND SA. Każdego roku, w drodze konkursu,
jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje
przez, 10 miesięcy, stypendium w wysokości
1000 zł (miesięcznie).
„głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów
wyróżniających się nie tylko wysoką
średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską.
Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy
poznać studentów pilskiej PWSZ, którzy
mają tak wielki potencjał. Znaleźliśmy
wśród nich diamenty!”
– mówi o programie Agnieszka Pypeć –
Dyrektor Personalny PLP.
Dotąd stypendiami „Diament” wyróżniono studentów kierunków: fizjoterapia
(Łukasz Kaleńczuk), politologia (Paulina
Kołutkiewicz), pielęgniarstwo (Elżbieta
Modzelewska) oraz praca socjalna (Anna
Płocińska).
W roku 2014 po raz pierwszy przyznane
zostało, równie wysokie, StYPEnDIum
SPortoWE, ufundowane przez Firmę
„Grapil”. Jego celem jest wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo studentów
PWSZ w Pile i promowanie szeroko pojętej
kultury fizycznej w środowisku akademickim. Pierwsze stypendium zdobył Bartosz
Kowalczyk - student kierunku fizjoterapia.
5
EDUKACJA
W SOLIDNYM
WYDANIU
Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 136-osobowa kadra
nauczycieli akademickich: 13 profesorów
tytularnych, 22 doktorów habilitowanych,
57 doktorów i 44 magistrów. Wywodzą
się oni z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
a także jeszcze wielu innych.
Student i jakość kształcenia są w PWSZ
priorytetem. Ostatnie lata przyniosły
wymierne efekty w realizacji założonych
efektów kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna i Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego zbadały i wysoko oceniły
następujące kierunki studiów: ekonomia,
filologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, mechanika i budowa maszyn oraz
elektrotechnika. Wszystkie otrzymały ocenę
pozytywną. Elektrotechnika dodatkowo
została wyróżniona za osiągane efekty
kształcenia.
Konsekwentne działania PWSZ w Pile na
rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i stosowanie procedury ochrony własności intelektualnej, zostały w roku 2013
uhonorowane tytułem uberrima Fide,
potwierdzającym spełnianie w tym zakresie
najwyższych europejskich standardów.
PWSZ - ugruntoWana marka
uczelnię, pokój w akademiku, materiały do
nauki, życie studenckie…
Budżet rodzinny często jest ograniczony, dlatego warto wiedzieć, że wraz
z początkiem roku akademickiego, otwierają
się możliwości wsparcia finansowego. Jest
o co walczyć, ponieważ kwoty stypendium
sięgają kilkuset złotych miesięcznie. Opcji
jest kilka – warto sprawdzić, z której można
skorzystać.

maciej maćkowiak
- kierunek ratownictwo medyczne
(absolwent 2014)
6
Paulina Wojtkowiak
PWSZ - ugruntoWana marka
- kierunek politologia (absolwentka 2014)

Studia w pilskiej PWSZ były dla mnie niezapomnianą,
pełną wrażeń przygodą. Z pewnością był to czas, w którym brakowało miejsca na nudę. Zawsze lubiłam kontakt
z ludźmi oraz pracę społeczną, w związku z tym świetnie
odnajdowałam się w Samorządzie Studenckim, który
otwarty jest na różne przedsięwzięcia. Jednym z takich
wydarzeń, którego byłam inicjatorem, była akcja rejestracji
potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS „Dla Ciebie
to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. Warto wspomnieć,
że Uczelnia chętnie wspiera inicjatywy, wypływające ze
strony studentów.
PWSZ w Pile rozwija zainteresowania studentów m.in.
dzięki Studenckim Kołom Naukowym, Chórowi Akademickiemu, Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Ja miałam
przyjemność należeć do Chóru, w którym poznałam wielu
wspaniałych ludzi posiadających taką samą pasję jak ja –
pasję śpiewania. Dzięki Chórowi miałam również okazję
uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Chórów
i Orkiestr w Toskanii.
W trakcie studiów odbyłam semestr nauki na Słowacji,
w ramach programu Erasmus. Dzięki temu wyjazdowi spotkałam wielu wspaniałych ludzi z różnych krajów, poznałam
nową kulturę, nowy język i w znacznym stopniu podszkoliłam znajomość języka angielskiego. Korzyści płynących
z udziału w programie Erasmus jest wiele, dlatego najlepiej
będzie, gdy przekonasz się sam
Na Uczelni panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera.
Studenci traktowani są podmiotowo w przeciwieństwie do
większych uczelni, w których zazwyczaj jest się anonimowym. Dlatego nie wahaj się, wybierz PWSZ!
Kiedy nadszedł czas decyzji - jaką wybrać uczelnię - podobnie
jak większość przyszłych absolwentów szkół średnich, nie do końca
wiedziałem, co ze sobą zrobić. Początkowo myślałem o studiach
w dużym mieście akademickim, na szczęście los sprawił, że złożyłem
dokumenty do PWSZ w Pile i nie żałuję!
Ukończyłem studia na trudnym kierunku, jakim jest ratownictwo
medyczne, poznałem wielu wspaniałych ludzi, mam wymarzoną
pracę.
Trzy lata studiów to czas ciężkiej pracy, połączonej z życiem
studenckim i pracą w weekendy. Kierunki medyczne w PWSZ w Pile,
prowadzone są przez doskonałą kadrę wykładowców na bardzo
wysokim poziomie - porównywalnym do uczelni z czołówki rankingów. Wykładowcy, często praktycy (a nie teoretycy), indywidualne
podejście do każdego studenta, setki godzin praktyk i ćwiczeń oraz
mnóstwo programów stypendialnych – wszystko to sprawia, że kończąc tę Uczelnię, jestem w 100% pewien dobrego przygotowania do
wykonywania swojego zawodu.
Gdybym jeszcze raz miał wybierać studia, to na pewno wybrałbym ponownie PWSZ w Pile!
- kierunki politologia i ekonomia
(absolwentka 2014)
Zdając maturę, nie miałam sprecyzowanych planów,
gdzie dalej powinnam kontynuować naukę oraz w jakim
kierunku chciałabym się rozwijać. Na studia w PWSZ
w Pile zdecydowałam się głównie z powodu szerokiej oferty
edukacyjnej i bliskości miejsca zamieszkania. Wybrałam
studia humanistyczne na specjalności bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe. Zajęcia, które prowadziła znakomita
7
PWSZ - ugruntoWana marka
marcelina Ługowska
kadra profesorska znacznie poszerzyły moją wiedzę prawną, psychologiczną oraz ekonomiczną. To ostatnie zainspirowało mnie do podjęcia
drugiego kierunku studiów – w Instytucie Ekonomicznym.
Dzięki systemowi stypendialnemu mogłam bez przeszkód finansowych studiować dziennie na ostatnim roku politologii oraz na pierwszym
roku studiów ekonomicznych jednocześnie. Moje, w początkowym
założeniu, „krótkie” studiowanie, trwało 5 lat i było bezcenne, nie tylko
dzięki zdobytej wiedzy i przyjaźniom, ale i dodatkowym możliwościom
rozwoju, jakie oferowała Uczelnia. Skorzystałam m.in. z programu wymiany międzynarodowej Erasmus, co było niezapomnianym przeżyciem.
Część studiów ekonomicznych, które odbyłam na prestiżowej Uczelni
„1 Decembrie 1918” w Alba Iulia w Rumunii, uważam za najlepszą
dotychczasową przygodę mojego życia, która nie tylko pozwoliła mi na
podszlifowanie języka angielskiego, ale i na poznanie języka rumuńskiego. Zdobyłam także przyjaciół z różnych stron świata!
Po uzyskaniu drugiego dyplomu, podjęłam pracę w dynamicznie
rozwijającym się przedsiębiorstwie w Pile, gdzie wykorzystuję zdobytą
na studiach wiedzę. Kontynuuję również naukę na studiach II stopnia.
Jako absolwentka PWSZ z utęsknieniem wspominam czasy spędzone
na studiach. Z pełnym przekonaniem polecam pilską PWSZ każdemu,
wiedząc z doświadczenia, jakimi szerokimi możliwościami dysponuje
każdy absolwent po jej ukończeniu.

PWSZ - ugruntoWana marka
8

PWSZ W PILE
UCZELNIĄ MOBILNĄ,
CZYLI NASI
STUDENCI POZA
GRANICAMI KRAJU
O d 2 0 1 0 r. p r a k t y c z ny w y m i a r
kształcenia uczyniliśmy jeszcze bardziej
atrakcyjnym. Umożliwiamy studentom
i absolwentom PWSZ oraz studentom
z partnerskich uczelni odbywanie zagranicznych praktyk i staży zawodowych
w warunkach międzynarodowych. Wszystko to w ramach programów LLP Erasmus,
Erasmus+ i PO WER, finansowanych przez
Unię Europejską.
Mobilność studentów, poza praktykami,
oznacza możliwość odbycia nawet 1/3 studiów za granicą! Studenci PWSZ w Pile wybierać mogą między uczelniami partnerskimi
w Belgii, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii,
grecji, Litwie, rumunii, Słowacji i turcji.
Od początku uczestnictwa w programie
Erasmus, Uczelnia otrzymała na realizację
mobilności studentów i nauczycieli akademickich blisko 530 000 EUR z budżetu
Komisji Europejskiej, co pozwoliło na zrealizowanie 326 wyjazdów. W tym samym
czasie do naszej Uczelni przyjechało blisko
200 gości zagranicznych.
Znalezienie się w międzynarodowym
gronie studentów z uczelni „erasmusowych”
to wspaniałe doświadczenie! Zachęcamy,
więc do wykorzystania czasu studiów, by
jak najlepiej poszerzyć horyzont swoich
możliwości!
WIEDZIEĆ
 WARTO
Stypendysta Erasmusa otrzymuje
miesięczne stypendium w wysokości
od 300 do około 700 Eur, jest zwolniony
z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat
ponoszonych przez wszystkich studentów,
np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe
ubezpieczenie itp.
Jeżeli otrzymuje stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki
w nauce), to pobiera je również w czasie
studiów za granicą.
Raluca
My name is Clarisa-Raluca Gligor, I am from
Romania and as a Erasmus student I will express
my opinion about Poland.
I would like to tell you about Pila because I
live and work here. From day one I was impressed
by the cleanliness of the city and its the green
space. Truth be told I liked the local lakes a lot!
Actually we go to the lake almost daily. And, to
be honest, a country with hospitable people such
as those in Poland is the perfect place to spend
your holidays.
Now, talking about the feeling of the first day
of work I can say that I was impressed by the help
I received from colleagues and of course the boss
who is always taking care of us!
After the first month I spent here, I can say
strongly that I don’t want to go back home too
soon. Why? Very simple: When you meet great
people in the perfect place you want to spend as
much time as possible with them. When I say great
people I’m talking about the colleagues from the
office and of course about the Erasmus students
with whom I spend all day. In the morning we are
going to the office and after we have many activities that do not allow us to get bored
Pobyt w PWSZ w Pile od lutego do czerwca 2014 r.
Daniel Badescu
(student z „1 Decembrie
1918” University of Alba
Iulia w Rumunii)
Mogłem wybrać uczelnię
„erasmusową" w wielu miejscach: w Niemczech, Hiszpanii,
Turcji, Grecji, we Włoszech…
Pewnie zapytacie – dlaczego
w takim razie Polska i Piła? Po
pierwsze, wiedziałem, że szybko się dostosuję ze względu
na małe różnice kulturowe. Po
drugie, samo miasto zrobiło na
mnie wrażenie, ale co najważniejsze PWSZ w Pile dało mi
możliwość dodatkowej praktyki w Biurze Erasmusa, Biurze
Karier oraz Biurze Promocji.
Ponadto, PWSZ w Pile ma świetną bazę dydaktyczną – z czego
można być naprawdę dumnym.
Z pewnością jeszcze tu wrócę!
Pobyt w PWSZ w Pile od września 2013 do września 2014 r.
FIZJotEraPIa
EkonomIa
Haute Ecole de la Province
de Liege
Belgia
National Sports Academy
"Vassil Levski"
Bułgaria
Tomas Bata University in Zlin
Czechy
Słowacja
University of Balearic Islands
Hiszpania
Catolic University of
Ruzomberok
Northern Lithuania College
Litwa
Istanbul Aydin University
Turcja
1 Decembrie 1918 University
Rumunia
Universitatea Romano
Americana
Rumunia
Istanbul Aydin University
Turcja
Izmir University
Turcja
Mehmet Akif Ersoy University
Turcja
Yalova Üniversitesi
Turcja
ELEktrotECHnIka
mECHanIka I BuDoWa maSZYn
Zilinska Universita v Zilinie
Słowacja
PIELĘgnIarStWo
Catolic University of
Ruzomberok
Słowacja
Mehmet Akif Ersoy University
Turcja
Suleyman Demirel University
Turcja
PoLItoLogIa
1 Decembrie 1918 University
Rumunia
Tomas Bata University in Zlin
Czechy
Matej Bel Univerzita
Słowacja
„1 Decembrie 1918”
University
Rumunia
Vysoká škola v Sládkovičove
Słowacja
Istanbul Aydin University
Turcja
Izmir University
Turcja
Izmir University
Turcja
FILoLogIa
PraCa SoCJaLna
1 Decembrie 1918 University
Rumunia
Matej Bel Univerzita
Słowacja
Yalova Üniversitesi
Turcja
Universiad del Pais Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
Hiszpania
Universidade da Coruna
Hiszpania
ratoWnICtWo mEDYCZnE
Universitat de Barcelona
Hiszpania
Catolic University of
Ruzomberok
„1 Decembrie 1918”
University
Rumunia
Univerzita Pavla Jozefa
Safarika v Kosicach
Słowacja
Istanbul Aydin University
Turcja
1 Decembrie 1918 University
Rumunia
Mehmet Akif Ersoy University
Turcja
Starmedica
Rumunia
Turcja
Suleyman Demirel University
Turcja
Suleyman Demirel University
Słowacja
tranSPort
Zilinska Universita v Zilinie
Słowacja
PraktYkI
Rosnąca liczba studentów zagranicznych oraz pozyskanie znacznych środków na Program
Erasmus, powoduje, że coraz większa liczba osób dostrzega korzyści z wymiany międzynarodowej. Codziennością w dzisiejszym pejzażu PWSZ jest obecność studentów i pracowników
z zagranicy. Tylko w ubiegłym roku było ich ponad 100!
Od kilku lat zamiast cześć, na korytarzach PWSZ rozlega się hello, hi, a czasami nawet labas, bun venit lub merhaba. Tak właśnie zaczyna się dzień studentów z uczelni
partnerskich PWSZ z Litwy, Rumunii, Turcji, Turkmenistanu, którzy spędzają część studiów
na naszej Uczelni. Najdłuższą drogę do Piły pokonała jedna z naszych ubiegłorocznych praktykantek, która przybyła z dalekiej Syberii.
KAMPUS
AKADEMICKI…
ROBI WRAŻENIE!
9
Doskonalone z każdym rokiem zaplecze
dydaktyczne Uczelni ma dziś imponujący
kształt. Plasuje to PWSZ w Pile, tę największą
Uczelnię publiczną północnej Wielkopolski,
wśród największych państwowych wyższych
szkół zawodowych w całej Polsce.
Dzięki inwestycjom PWSZ w Pile dysponuje jedenastoma obiektami dydaktycznymi, w których znajdują się:
62 – sale wykładowe i seminaryjne,
72 – pracownie i laboratoria specjalistyczne instytutów: Politechnicznego,
Ochrony Zdrowia oraz Centrum SieciowoKomputerowego,
certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest
jedyną Uczelnią w regionie kształcącą na
kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie
przeznaczono nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany w latach 2011-2012,
przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej
oraz budżetu Państwa. Dzięki tej inwestycji
zaplecze dydaktyczne poszerzone zostało
o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną
na 168 miejsc, a także laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej,
logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki
oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych
i środków transportu.
W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę seminaryjno-widowiskową
auDItorIum maXImum z widownią na
460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze
przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy
o charakterze naukowym i artystycznym,
otwarte dla publiczności z miasta i regionu.
Wartą wymienienia jest inwestycja
z roku 2013, sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- CEntrum FIZJotEraPII. To jedyny taki
obiekt w północnej Wielkopolsce, który
PWSZ - ugruntoWana marka
W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni:

PWSZ - ugruntoWana marka
10

łączy funkcje dydaktyczne i specjalistyczną
praktykę diagnostyczno-terapeutyczną
ze szczególnym uwzględnieniem chorób
narządu ruchu.
W Centrum Fizjoterapii znajdują się
nowoczesne specjalistyczne pracownie,
w których studenci doskonalą swoje umiejętności w takich dziedzinach jak: elektroterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo,
terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego i ultradźwięków, a także laseroterapia,
hydroterapia, kinezyterapia oraz masaże.
W Centrum Fizjoterapii znajduje się także jedyna w tej części Wielkopolski kriokomora
do krioterapii ogólnoustrojowej.
W maju 2014 roku, zostały oddane
do użytku 3 nowe pracownie dla kierunku
kosmetologia, w których znajdują się m.in.:
analizatory skóry, lampy sollux i UV, sprzęt
do ultradźwięków/jonoforezy, mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej,
zabiegów fotoodmładzania, czy liposukcji
ultradźwiękowej.
BIBLIotEka PWSZ w Pile należy do
najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 49
tysięcy skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom woluminów. Na terenie
Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do
światowych zbiorów za pośrednictwem
Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk
komputerowych i 38 miejsc w czytelniach.
Prenumerata prasy obejmuje 132 tytuły
oraz 35 dostępne online.
W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji
stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu i licencjonowanych baz danych online. Sala konferencyjna, wchodząca w skład
kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny,
umożliwiający prowadzenia telekonferencji
i e-learningu.
Nowoczesna HaLa SPortoWa to
obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m 2.
Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę,
piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa, a także
bieżnia. W budynku znajduje się również
sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness,
sala do gier małych oraz sala wykładowa.
Zaaranżowano również nowoczesny zespół
relaksacyjno-saunowy służący odnowie
biologicznej. W 2012 r. zakończono także
budowę zewnętrznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego boiska
do piłki nożnej i do gier zespołowych, który
jest udostępniony również okolicznym
mieszkańcom i szkołom.
W trosce o komfort studiujących, na
terenie budynków wydzielono STREFY STUDENTA – przestrzenie, z nieograniczonym
dostępem do bezprzewodowego Internetu
(tzw. HotSpoty), wyposażone w wygodne
kanapy i funkcjonale blaty do pracy.
Na terenie uczelnianego kampusu
rozpoczęto także rewitalizację terenów
zielonych i umiejscowienie tu tzw. zielonych
stref studenta. Pierwsze dokonania w tym
zakresie są już widoczne przed budynkiem
Auditorium Maximum oraz obok budynku J.
NOWOCZESNE
ZAPLECZE
INFORMATYCZNE
DLA ZAAWANSOWANYCH, CZYLI
CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA,
KTÓRE MOŻESZ ODBYĆ NA UCZELNI
Studenci kierunku ekonomia, w ramach zajęć dydaktycznych, uzyskują fachową wiedzę
informatyczną oraz możliwość pracy z produktami światowych liderów w zakresie produkcji
sprzętu sieciowego oraz systemów informatycznych. Uzyskana wiedza i umiejętności są
niezwykle cenne i przydatne na rynku pracy, umożliwiają także przystąpienie do egzaminu
certyfikacyjnego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych w oparciu o program Akademii Sieci
Cisco (Cisco Networking Academy) realizują studenci specjalności informatyka w biznesie
i administracji na przedmiocie sieci komputerowe oraz projektowanie i zarządzanie sieciami
komputerowymi.
Od roku akademickiego 2014/2015 studenci kierunku ekonomia realizują szkolenie
Comarch ERP XL. Jest ono obowiązkowe dla następujących przedmiotów i specjalności:
specjalność informatyka w biznesie i administracji:
przedmiot zintegrowane systemy informatyczne,
specjalność rachunkowość i skarbowość:
przedmiot zastosowanie komputerów w rachunkowości,
specjalność zarządzanie małymi średnimi przedsiębiorstwami:
przedmiot systemy informatyczne w biznesie.
PWSZ - ugruntoWana marka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży
nacisk na komfort nauki i wykorzystanie
w jak największym stopniu możliwości, które
stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczelnia jest użytkownikiem Polskiego
Internetu Optycznego PIONIER, czyli ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej
nauki umożliwiającej szybki i nieograniczony
dostęp do Internetu.
Dzięki pakietowi DreamSpark Premium
(dawniej MSDN AA) Uczelnia ma dostęp do
najnowszego oprogramowania firmy Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych,
serwerów, aplikacji projektowych, bazodanowych oraz narzędzi programistycznych.
Pilska PWSZ wdrożyła do celów dydaktycznych nowoczesny system klasy ERP
Comarch ERP XL. Umożliwia on zarządzanie
całym przedsiębiorstwem: od produkcji,
przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Wiedza
uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do
prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa,
którym zarządzają sami studenci. System
ten wykorzystywany jest w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach naszego regionu
i kraju. Umiejętność jego obsługi daje
naszym absolwentom dodatkowe atuty
w ubieganiu się o pracę.
Proces dydaktyczny na kierunkach
politechnicznych wspomagany jest przez
specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia
inżynierskiego. Do najważniejszych z nich
zalicza się Autodesk AutoCAD, Autodesk
Inventor, Scilab, COMSOL Multiphysics,
Derive, Matlab i Simulink.
11

PWSZ - ugruntoWana marka
12

Od 2004 r. uczelnia posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson
VUE (największej na świecie sieci centrów
egzaminacyjnych znajdujących się w 165
krajach) i jako jedna z nielicznych uczelni
w kraju przeprowadza autoryzowane egzaminy certyfikacyjne m.in. takich firm jak
Adobe, Cisco, Citrix, CompTIA, VMWare
i wielu innych.
PWSZ w Pile posiada status Lokalnej
Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo
w programie Cisco Networking Academy
oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci
komputerowych.
Absolwenci wszystkich kursów Akademii
są przygotowani do uzyskania certyfikatu
zawodowego Cisco Certified Networking
Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta
uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę
do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera
także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej
kariery zawodowej.
BIURO KARIER
- CENTRUM
INFORMACJI
I DORADZTWA
Uczelniane Biuro Karier udziela studentom i absolwentom wszechstronnej
i profesjonalnej pomocy w zdobywaniu
umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu
na rynek pracy. Od początku działalności
Biuro – zarejestrowane przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa pracy oraz agencja doradztwa
zawodowego – przeprowadziło szereg
szkoleń i warsztatów, a także pośredniczyło
w znalezieniu ok. 2500 miejsc pracy!
W Biurze Karier można: skorzystać
z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej; uzyskać informacje o możliwo-
ściach pracy w kraju i za granicą; o aktualnej
sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach
pośrednictwa pracy; zdobyć pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji
(CV, list motywacyjny); uzyskać informacje
o kursach, szkoleniach i studiach (drugiego
i trzeciego stopnia oraz podyplomowych),
a także innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Niezwykle istotnym zadaniem Biura Karier jest monitorowanie losów zawodowych
absolwentów pilskiej PWSZ. Zebrane informacje służą doskonaleniu i aktualizowaniu
programów kształcenia tak, by uzyskiwane
w trakcie studiów kwalifikacje odpowiadały
potrzebom pracodawców i osób wchodzących na rynek pracy.
Biuro Karier jest także organizatorem
spotkań z pracodawcami, których celem jest
przede wszystkim konfrontacja oczekiwań
osób poszukujących zatrudnienia z wymaganiami potencjalnych pracodawców, a tym
samym stworzenie możliwości zaprezentowania firm wśród przyszłych pracowników
- obecnie jeszcze studentów, będących na
początku swej kariery zawodowej.
Pod adresem internetowym
www.bk.pwsz.pila.pl zamieszczane są
oferty pracy, staży i praktyk oraz informacje
o szkoleniach, seminariach, konferencjach
i innych ciekawych wydarzeniach związanych z aktywnością na rynku pracy.
PRAKTYKI
ZAWODOWE –
INWESTYCJA
W PRZYSZŁOŚĆ
Integralnym elementem procesu kształcenia są obowiązkowe praktyki zawodowe.
Odbywają się one w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z przyszłą pracą
absolwenta.
Zadaniem praktyk zawodowych jest
stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy uzyskanej podczas zajęć i korelowania
jej z praktyką, umożliwienie bezpośredniego
pozyskiwania informacji, kształtowania
umiejętności i zdobywania doświadczenia,
które posłużą wzmocnieniu kompetencji
absolwentów poszczególnych kierunków
i specjalności studiów.
W trosce o jak najwyższy poziom praktyk zawodowych, Dział Praktyk Studenckich
i Karier, udostępnia studentom bazę danych
firm i instytucji, w których mogą odbywać
praktyki. Udziela również wszechstronnej
pomocy w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami.
Dzięki programowi Erasmus+, studenci
mają także możliwość odbycia praktyk poza
granicami kraju.
ZOSTAŃ ABSOLWENTEM
Z PERSPEKTYWAMI!
Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Pile uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera,
nadawany absolwentom studiów wyższych
zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do
podjęcia studiów drugiego stopnia (na poziomie magisterskim), a także do odbywania
studiów podyplomowych.
Dziś powszechna stała się opinia, że
współczesny człowiek, czynny zawodowo,
w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość
wyboru specjalności studiów drugiego stop-
nia, która odpowiada dynamicznym zmianom otaczającej rzeczywistości i popytowi
rynku pracy, wydaje się być dzisiaj kluczem
do powodzenia w życiu zawodowym. Warto
przy tym podkreślić, że profil kształcenia
w PWSZ przygotowuje do podjęcia pracy
bezpośrednio po studiach. Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje
tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale
i wielotygodniowe studenckie praktyki
zawodowe, dając wyraz założeniu, że „zawodowa znaczy praktyczna”.
Studenckie Koła Naukowe (SKN)
i Kluby Studenckie pracują nad projektami
badawczymi, organizują wystawy, seminaria
i konferencje, a nawet rajdy górskie oraz
koncerty. Słowem, pokazują, że połączenie
wiedzy i pomysłowości może przynieść
bardzo wartościowe rezultaty.
Obecnie w PWSZ funkcjonują takie
Studenckie Koła Naukowe i Kluby Studenckie jak:
SKN Pojazdy Silnikowe
SKN Miłośników Budownictwa „Sowa”
SKN Elektroników
SKN Transportu
SKN Fizyki Kwant
SKN Młodej Pielęgniarki
SKN Eskulap
SKN Creatus
SKN Historyków i Politologów
SKN Stosunków Międzynarodowych
SKN Miłośników Kultury Niemieckiej
"Germis"
SKN Miłośników Literatury
SKN Miłośników Pięknego Słowa "Filolodzy"
SKN Młodych Tłumaczy
SKN Pracy Socjalnej „Auxilia"
SKN Świat Finansów
SKN Informatyków
Studenckie Multimedialne Koło Naukowe
Osiągnięcia studenckiego ruchu naukowego w minionym roku akademickim
mierzy się organizacją i uczestnictwem
w konferencjach i seminariach naukowych.
Wśród nich w szczególności wymienić należy, zrealizowane w odpowiedzi na apel Prezydenta RP, seminarium popularnonaukowe
zatytułowane „Polska po 1989 roku. Ćwierć
wieku przemian politycznych”, którego efektem jest również wydanie publikacji.
Naszych studentów można też od lat
dostrzec zaangażowanych w zabezpieczanie
imprez sportowych (Półmaraton Philipsa),
organizację festiwali nauki, akcje charytatywne, krwiodawstwa i poszukiwania
dawców szpiku.
13
PWSZ - ugruntoWana marka
STUDENCKIE
KOŁA NAUKOWE

PWSZ - ugruntoWana marka
14

Od 10 lat w PWSZ w Pile funkcjonuje
Klub Uczelniany Akademickiego Związku
Sportowego, który prowadzi szkolenie
w kilkunastu dyscyplinach sportu, zapewniając studentom warunki do kontynuowania
i rozwijania dotychczasowej kariery sportowej.
Każdego roku Klub Uczelniany AZS
odnotowuje znaczące sukcesy, które
sprawiają, że w ogólnopolskim rankingu
współzawodnictwa wyższych szkół zawodowych, Uczelnia zajmuje miejsce wśród
najlepszych – w ubiegłym roku akademickim
zajęła 5 miejsce wśród 32 sklasyfikowanych.
SAMORZĄD
STUDENCKI
Na dobry wynik w klasyfikacji ogólnej złożyły
się sukcesy w: biegach przełajowych, lekkiej
atletyce, ergometrze wioślarskim, szachach,
trójboju siłowym i żeglarstwie.
Najlepsi studenci sportowcy mogą
starać się o indywidualny tok realizacji studiów w celu pogodzenia nauki z treningiem
sportowym.
Bardzo dobra własna baza sportowa
oraz doświadczona kadra trenerów - wykładowców sprawia, że każdy student PWSZ
ma warunki do kontynuowania i rozwijania
zainteresowań sportowych. Trenerzy KU
AZS PWSZ w Pile, angażują się także w organizację najbardziej renomowanej imprezy
sportowej w regionie, jaką jest PÓŁMARATON PHILIPSA, którego partnerem jest
także Uczelnia.
Jego działania docierają nie tylko do
społeczności akademickiej, ale także do
mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi organizowane są takie akcje jak: otrzęsiny studenckie, helloween, wybory MISS
PWSZ, czy największe święto studenckie
w mieście – JUWENALIA!
Dotychczas na juwenaliową scenę
studentom udało się zaprosić m.in. takie
zespoły jak: Bracia, Zakopower, Vavamuffin,
Big Cyc, Video, Ras Luta, The Cuts, Kamila
Bednarka, Ewelinę Flintę.
Głos Samorządu Studenckiego ma
również duże znaczenie w działaniach
Uczelni. Stanowi on ciało opiniodawcze,
współdecyduje o rozdziale środków na pomoc materialną dla studentów. Samorząd
reprezentuje także interesy społeczności
akademickiej na spotkaniach z władzami
miasta i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich forach studenckich, konferencjach
oraz w Parlamencie Studentów RP.
15
PWSZ - ugruntoWana marka
W ZDROWYM
CIELE...
SPORTOWCY
PWSZ W PILE

16
CHÓR
AKADEMICKI
PWSZ WSPANIAŁĄ
WIZYTÓWKĄ
UCZELNI
PWSZ - ugruntoWana marka
Chór powstał w 2003 roku. Od samego
początku zdobywał szerokie uznanie za wysoki poziom wokalny nie tylko w kraju, ale
także poza jego granicami. Prezentowany
kunszt artystyczny, pozwala sięgać chórzystom po bardzo trudny repertuar i mierzyć
się z najlepszymi zespołami amatorskimi
oraz zawodowymi.
W roku 2013 Chór Akademicki obchodził Jubileusz X-lecia twórczości artystycznej. Benefis stał się doskonałym momentem
podsumowań sukcesów Chóru – występów
na scenach Europy i USA, koncertów ze znakomitymi artystami, nagranych płyt. Warto
wspomnieć choćby kilkanaście najważniej-

szych dat w historii Chóru Akademickiego
PWSZ w Pile:
2005 - Chór wziął udział w "XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów" w Ołomuńcu
(Czechy), w którym osiągnął swój pierwszy
sukces i zdobył brązowy medal w prestiżowej kategorii "F3 Superior". W festiwalu
udział wzięło 175 chórów z całego świata
i 7180 chórzystów;
2006 - Chór wziął udział w "XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Chórów" w Ołomuńcu
(Czechy), w którym zdobył dwa brązowe
medale: w prestiżowej kategorii F3 "Superior" i w kategorii F3 chórów mieszanych
z repertuarem dowolnym. W festiwalu
udział wzięły 184 chóry z całego świata
i ponad 7000 chórzystów;
2006 - Chór otrzymał nagrodę Starosty
Pilskiego w dziedzinie kultury;
2008 - Chór został uhonorowany Medalem
im. Stanisława Staszica przez Prezydenta
Miasta Piły oraz wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta;
2010 - Chór, na zaproszenie Connectitut
Virtuosi Chamber Orchestra (USA), wyjechał
do Stanów Zjednoczonych. Koncertował
w Nowym Jorku i miastach stanu Connecticut. Wystąpił także jako gość specjalny
"Chamber Music Mystic 2010 Festival";
2012 - Chór współorganizował "I WIELKOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH".
Podczas finału Festiwalu wraz z solistami
i Pilską Orkiestrą Klasyczną wykonał "Mszę
Koronacyjną C-dur" KV 317 W. A. Mozarta.
Za organizacje tak spektakularnego przedsięwzięcia, Chór PWSZ w Pile otrzymał
nagrodę Starosty Pilskiego, w kategorii
– twórczość artystyczna, upowszechnianie
i ochrona kultury;
2013 - Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Calelli
na Costa Barcelona (Hiszpania), gdzie nagrodzony został Złotym Dyplomem.
2014 – Chór otrzymał Nagrodę Prezydenta
Miasta Piły SYRIUSZ - GRAND PRIX ROKU
2014 – Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr „Toscana
Music Festival” we Włoszech, gdzie został
wyróżniony Złotym Dyplomem.
PWSZ - ugruntoWana marka
17

18
WSPÓLNE
PROJEKTY
W latach 2010-2014 zrealizowano
wspólnie 7 projektów:
2 projekty fotograficzne:
- warsztaty i wystawy fotograficzne
„W poszukiwaniu tożsamości” (2010 r.)
oraz „Obecność i ślad” (2011 r.),
5 projektów literackich:
- wykłady, konkurs literacki i publikacja
książki pt. „W poszukiwaniu tożsamości
kulturowej miasta” (2010 r.),
- konkurs literacki i publikacja książki
pt. „Obecność i ślad” (2011 r.),
- konkurs literacki i publikacja książki
pt. „Niezapominanie” (2012 r.),
- publikacja książki pt. „Historie (nie)
dokończone” (2013 r.),
- publikacja książki pt. „PILANIE ROCZNIK
1940” (2014 r.).
PWSZ W PILE I STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ FESTIWALU NAUKI
W PILE
PWSZ w Pile współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki
w Pile, realizując zadania publiczne dzięki
zwycięstwom w konkursach, organizowanych m.in. przez gminę Piła. Ich celem
jest zachęcenie pilan do poszukiwań nie
tylko indywidualnego wyrazu artystycznego, ale także budowanie więzi spajających lokalną społeczność poprzez próby
określenia tożsamości kulturowej miasta
i jego mieszkańców.
PWSZ - ugruntoWana marka
to (…) raczej
Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że
odcisnęli, bądź nadal
bardzo subiektywny wykaz tych osób, które – zdaniem autorów – na Pile
że nie jest to rejestr
swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało,
wrażliwości. Autorzy
kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych
odrobinie
przy
ulicy,
każdej
na
dzielnicy,
każdej
w
wszędzie,
zdają się mówić, że
miasta i powinniśmy
spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla
w pewnym miejscu
o nich pamiętać. Więcej – bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które
zbiorowościami
i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi
w innych miejscach Polski.
ludzi
(…) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy
jest temperatura,
z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach
nie wiedzą, albo nie
podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni
doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami.

Marek Kulec ze Wstępu
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile
w Pile
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Miasto Piła
Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne
pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania
- opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania
historii miasta Piły"
OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA
ISBN 978-83-89795-98-4
CZYLI RZECZ O PILANACH
WARTYCH SPOTKANIA
Piła 2011
FESTIWALE NAUKI
W PILE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku
jest inicjatorem i organizatorem Festiwali
Nauki, które należą do najcenniejszych inicjatyw społeczno-kulturalnych, podejmowanych zarówno na rzecz integracji środowiska
akademickiego, jak i całej społeczności
lokalnej i regionalnej.
Ich celem jest prezentowanie nie tylko
osiągnięć o charakterze ściśle naukowym,
ale, co jest nie mniej ważne, promocja
interesujących zagadnień społeczno-kulturalnych, niedostępnych na co dzień
mieszkańcom tej części kraju. Idea Festiwali
zyskała uznanie, nie tylko w środowisku
lokalnym. W 2012 roku Festiwal pt. „Propaganda sukcesu – sukces propagandy”
został doceniony przez Stowarzyszenie PR i
Promocji Uczelni Polskich P.R.O.M. i uznany
za najlepszy projekt w konkursie ogólnopolskim pt. „Promyk".
Atrakcyjnej tematyce i sposobom
prezentacji festiwalowych przedsięwzięć,
organizatorzy zawdzięczają rosnącą popularność. Festiwale gromadzą zainteresowanych najbardziej aktualnymi osiągnięciami
nauki. Ich wartość stanowią przede wszystkim interesujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, wystawy i inne przedsięwzięcia,
odbywające się pod wspólnym hasłem:
„nauka z przymrużeniem oka”. Obrazują one
i wyjaśniają w przystępny sposób skomplikowane zagadnienia nauk przyrodniczych,
medycznych, inżynierskich, ale także i z
zakresu nauk społecznych.
Od samego początku PWSZ w Pile
dokłada starań, by społeczności lokalnej
zaprezentować atrakcyjne zagadnienia
i zjawiska np. historyczne i antropologiczne
oraz umożliwić spotkanie z wyjątkowymi
Gośćmi. Od lat zapraszane są więc na Festiwale interesujące osobowości i autorytety
świata nauki i kultury. Dotychczas goszczono profesora Jana Miodka, Bogusława
Wołoszańskiego, Michała Ogórka i Mariusza
Szczygła.
PWSZ - ugruntoWana marka
19

InStYtut EkonomICZnY
20

Studia na kierunku ekonomia wyposażają w wiedzę z zakresu: praw ekonomii
i umiejętności stosowania ich w praktyce
zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego
prawa gospodarczego; rachunkowości;
sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz
ich wykorzystania w praktyce; możliwości
stosowania szeroko rozumianej wiedzy
ekonomicznej w pracy samorządowej oraz
umiejętności posługiwania się nowoczesną
techniką komputerową.
Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach
menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych
w małych i średnich przedsiębiorstwach,
agencjach badań rynków, bankach, firmach
ubezpieczeniowych, biurach maklerskich,
urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą być
także zatrudnieni w charakterze księgowych
w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów
w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją
informatycznych systemów zarządzania
w organizacjach gospodarczych.
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona
jest na kierunek, specjalności wybierane
są po pierwszym semestrze. Specjalność
zostanie uruchomiona w przypadku zainteresowania co najmniej 30 studentów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, i realizo-
wane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują
zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym
(wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni
w tygodniu studenci przebywają na praktyce
w zakładzie pracy.
Studia niestacjonarne, obejmujące te
same treści programowe, co stacjonarne,
realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela),
z reguły co 2 tygodnie.
STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
W trosce o losy przyszłych absolwentów
oraz zwiększenie ich umiejętności odnalezienia się na międzynarodowym rynku pracy,
jak i wysoką jakością kształcenia, Instytut
Ekonomiczny poszerzył ofertę edukacyjną
o studia anglojęzyczne – pierwszego
stopnia (licencjackie).
W ramach kierunku ekonomia istnieje
możliwość podjęcia studiów prowadzonych
w całości w języku angielskim.
Studia adresowane są do:
osób mieszkających w Polsce, które nie muszą wyjeżdżać za granicę by podnosić swoje
kwalifikacje zawodowe, posługujących się
językiem angielskim na poziomie B2;
obcokrajowców, którzy zamierzają podjąć
studia w Polsce.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH
DLA KIERUNKU
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
języki obce
nauka o państwie
geografia gospodarcza
podstawy socjologii
historia gospodarcza
wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
promocja zdrowia i kultury fizycznej
(studia niestacjonarne)
negocjacje i mediacje
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
mikroekonomia
makroekonomia
matematyka
statystyka opisowa
ekonometria
technologia informacyjna
zarządzanie
prawo
finanse i bankowość
rachunkowość
międzynarodowe stosunki gospodarcze
21
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
polityka społeczna
metody wyceny projektów
gospodarczych
polityka gospodarcza
analiza ekonomiczna
ekonomia integracji europejskiej
gospodarka regionalna
finanse publiczne i rynki finansowe
specjalność:
INFORMATYKA
W BIZNESIE
I ADMINISTRACJI
Absolwent specjalności posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny
ekonomii i informatyki oraz profesjonalne
przygotowanie do pracy z nowoczesnymi
środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej.
Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną,
potrafi analizować problemy ekonomiczne
i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno
w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji
procesów gospodarczych.
Posiada obszerną wiedzę informatyczną w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego,
narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz zintegrowanych systemów informatycznych
oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb
różnych jednostek gospodarczych.
InStYtut EkonomICZnY
kierunek:
EKONOMIA
tel. 67 352 26 11
[email protected]

InStYtut EkonomICZnY
22

Potrafi wykorzystywać współczesne
języki programowania strukturalnego
i obiektowego w celu tworzenia nowego
oprogramowania (w tym także aplikacji
internetowych i baz danych). Posiada
umiejętności w zakresie projektowania,
konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi
i rozległymi sieciami komputerowymi oraz
systemami baz danych.
Potrafi tworzyć grafikę użytkową
i reklamową, stosować nowoczesne technologie informatyczne w obszarze ebiznesu, prowadzić badania operacyjne,
wypracowywać prognozy, tworzyć symulacje komputerowe, współuczestniczyć
w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. Posiada znajomość co
najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie
ekonomii i informatyki.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
rachunek prawdopodobieństwa
techniki komunikacji
prawo administracyjne
algorytmy i struktury danych
podstawy programowania
systemy operacyjne
sieci komputerowe
bazy danych
projektowanie stron i aplikacji
internetowych
podstawy grafiki komputerowej
badania operacyjne
programowanie obiektowe
zintegrowane systemy informatyczne
systemy informatyczne w biznesie
i administracji
projektowanie i zarządzanie sieciami
komputerowymi
seminarium dyplomowe
specjalność:
INWESTYCJE
I NIERUCHOMOŚCI
Specjalność jest odpowiedzią na rosnące znaczenie we współczesnej gospodarce
sektora inwestycyjnego, w tym sektora
nieruchomości, których wartość dominuje
w składnikach majątku narodowego.
Rynek nieruchomości w Polsce rozwija
się bardzo dynamiczne. Świadczą o tym
coraz liczniej działające biura nieruchomości, banki specjalizujące się w kredytach
hipotecznych oraz specjalistyczne usługi
finansowe w każdym miejscu Polski.
Inwestycje i nieruchomości, to specjalność, która umożliwia studentowi zdobycie
wszechstronnej wiedzy i umiejętności
z zakresu oceny opłacalności przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz analiz rozwoju rynku
nieruchomości w Polsce i na świecie.
Oferta dydaktyczna adresowana jest do
osób, które zamierzają pracować w sferze
gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne
w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności inwestycyjnej, w tym bankowej
analizy zdolności kredytowej oraz kredytów
hipotecznych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów, którzy mogą podjąć pracę
w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, instytucjach rynku kapitałowego,
firmach konsultingowych, instytucjach rynku nieruchomości i innych zajmujących się,
między innymi przygotowaniem studium
wykonalności projektów inwestycyjnych,
projektami deweloperskimi, alokacjami
kapitału w papiery wartościowe, rynkiem
nieruchomości, obrotem i zarządzaniem
nieruchomościami, jak również wyceną
nieruchomości.
W trakcie studiów studenci będą
mieli możliwość uzyskania certyfikatów
wystawionych przez Stowarzyszenie
Pośredników w obrocie nieruchomościami potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
polityka inwestycyjna
rynek nieruchomości
regulacje prawne nieruchomości
metody wyceny nieruchomości
obrót nieruchomościami
rachunek efektywności inwestycji
ryzyko projektów inwestycyjnych
zarządzanie inwestycjami
zarządzanie nieruchomościami
finansowanie inwestycji i nieruchomości
specjalność:
RACHUNKOWOŚĆ
I SKARBOWOŚĆ
Studenci specjalności uzyskują w trakcie
studiów profesjonalne przygotowanie do
administrowania w strukturach samorządowych i kreowania rozwoju lokalnego
i regionalnego. Rachunkowość i skarbowość
jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej
przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia
zaznajamiają także z problematyką analizy
ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,
jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce
rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur
krajowych i europejskich
Absolwenci specjalności posiadają
bardzo dobre przygotowanie do uzyskania
kwalifikacji audytora wewnętrznego, ponadto posiadają wiedzę z zakresu finansów
publicznych, a także prawa bilansowego,
podatkowego i budżetowego, a także
znają podstawy rachunkowości jednostek
gospodarczych i budżetowych oraz zasady
ich finansowania. Znajomość podatków,
prawa oraz podstaw rachunkowości pozwala im na wykorzystywanie metod i technik
z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych
w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
i organizacyjnymi.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów z zakresu rachunkowości
finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy
ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa
podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo gospodarcze
podatki dochodowe
podatki pośrednie
podatki i opłaty lokalne
zastosowanie komputerów
w rachunkowości
rachunkowość podatkowa
rachunkowość budżetowa
samorząd terytorialny
sprawozdawczość budżetowa
metody oceny sytuacji finansowej
kredytobiorcy
finanse przedsiębiorstw
sprawozdawczość finansowa
audyt wewnętrzny
finansowanie projektów z funduszy UE
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe
23
specjalność:
TURYSTYKA
I HOTELARSTWO
Specjalność kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących
usługi noclegowe: pensjonatów, domów
wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, zakładów uzdrowiskowych, apartamentów
mieszkalnych i kwater prywatnych. Należy
przy tym podkreślić, że PWSZ w Pile jest
członkiem-założycielem Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina
Noteci”.
Z uwagi na komplementarność podaży turystycznej, w ramach specjalności,
przekazywana jest także wiedza z zakresu
funkcjonowania obiektów gastronomicznych oraz innych podmiotów działających
na rynku turystycznym.
Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający
specjalistyczny język obcy i wyposażany
InStYtut EkonomICZnY
zarządzanie przedsięwzięciami
inwestycyjnymi
podatki w nieruchomościach
analiza rynku nieruchomości
koniunktura na rynku nieruchomości
komputerowe programy użytkowe
zintegrowane systemy informatyczne
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe

InStYtut EkonomICZnY
24

socjologia turystyki
agroturystyka
prawo w turystyce i rekreacji
systemy informatyczne w turystyce
i hotelarstwie
regionalne produkty turystyczne
sieci powiązań w turystyce
i hotelarstwie
tworzenie oferty turystycznej
seminarium dyplomowe
w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania
międzynarodowego rynku hotelarskiego,
posiada predyspozycje do pracy zarówno
w międzynarodowych sieciach hotelowych, zarządzania niezależnymi obiektami
noclegowymi, jak i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Absolwent studiów potrafi także
analizować gospodarcze i społeczne procesy wpływające na działalność turystyczną
i rekreacyjną w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej, jak również ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady działania obiektów
wypoczynkowych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich
w przedsiębiorstwach świadczących usługi
turystyczne.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
ekonomika turystyki i hotelarstwa
organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym
region turystyczny i jego
zagospodarowanie
techniki komunikacji
logistyka w turystyce
ochrona środowiska
programowanie i ocena inwestycji
turystycznych
rachunkowość w zakładach hotelarskich
i gastronomicznych
historia sztuki i architektury
marketing usług turystycznych
geografia turystyczna
specjalność:
ZARZĄDZANIE
MAŁYMI I ŚREDNIMI
PRZEDSIĘBIORSTWAMI
Absolwent specjalności posiada znajomość podstaw zarządzania małym i średnim
przedsiębiorstwem, w tym planowania jego
działalności w warunkach ryzyka strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji,
co do kierunków i rozmiarów działalności
(wykorzystując zasady ekonomiki skali,
metody analizy ekonomicznej). Wykazuje
się znajomością powiązań z otoczeniem
(kooperanci, władze lokalne, banki itd.), zna
zasady marketingu i promocji, potrafi zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania firmy
w warunkach gospodarki konkurencyjnej
oraz zna miejsce działalności innowacyjnej w działalności gospodarczej. Posiada
znajomość zasad polityki rachunkowości,
którymi winny posługiwać się małe i średnie
przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym
znajomość prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego.
Podstawowy profil kształcenia ma
charakter ogólny, lecz przedmioty specjalizacyjne zawierają treści związane również
z charakterem gospodarki regionu (chodzi
m.in. o MSP z zakresu agrobiznesu i turystyki). Absolwent posiada znajomość co
najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie
ekonomii, finansów, prawa gospodarczego
i informatyki.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo podatkowe
prawo pracy
prawo gospodarcze
zarządzanie operacyjno-strategiczne
zarządzanie produkcją i usługami
ochrona środowiska
systemy informacyjne w biznesie
rachunkowość MSP
rachunkowość zarządcza MSP
marketing i badania rynku
rynki kapitałowe i giełda papierów
wartościowych
ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze
logistyka
finanse przedsiębiorstw
techniki komunikacji
seminarium dyplomowe
moŻLIWoŚĆ kontYnuaCJI naukI na StuDIaCH magIStErSkICH
informatyka
w biznesie
i administracji
m.in.: informatyka,
informatyka
i ekonometria
rachunkowość
i skarbowość
zarządzanie małymi
i średnimi
przedsiębiorstwami
turystyka
i hotelarstwo
inwestycje
i nieruchomości
m.in.: ekonomia, zarządzanie, administracja, gospodarka turystyczna, politologia, ekonofizyka,
rachunkowość i finanse, polityka społeczna, techniczne zastosowanie internetu, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, socjologia, kognitywistyka
InStYtut EkonomICZnY
25

InStYtut HumanIStYCZnY
26

Kierunek filologia kształci specjalistów
w zakresie praktycznej znajomości jednego
lub dwóch języków obcych, na specjalności
nauczycielskiej filologia angielska – przygotowującej do wykonywania zawodu
nauczyciela oraz specjalności lingwistyka
stosowana – kształcącej przyszłych tłumaczy i specjalistów od komunikacji. Studia
obejmują przedmioty z zakresu literatury,
językoznawstwa, historii i kultury krajów
danego obszaru językowego.
Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie
nauk filologicznych, kultury i historii obszaru
językowego oraz podstawy metodologii
badań, obowiązujących dla wybranej specjalności. Uzyskuje umiejętności językowe,
zgodne z zobowiązującymi standardami
kształcenia, w formie pisemnej i ustnej
na poziomie co najmniej B2, i C1 dla
specjalności pedagogicznej. Nabywa wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne
i ogólnopedagogiczne oraz kompetencje,
odnoszące się do refleksji filologicznej i komunikacji społecznej niezbędne w przyszłej
pracy zawodowej.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności wybierane są po I semestrze studiów.
ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia na kierunku filologia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów. W toku
studiów znajdują się zajęcia dydaktyczne
(wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria językowe i seminaria) oraz praktyka
zawodowa. Na program studiów składają
się przedmioty kształcenia ogólnego,
podstawowe i kierunkowe, specjalizacyjne
i specjalnościowe.
Studia niestacjonarne obejmują te same
treści programowe i realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 60% liczby godzin
studiów stacjonarnych. Zajęcia odbywają
się w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa lub trzy razy w miesiącu (piątek
po południu, sobota i niedziela). Studenci
studiów niestacjonarnych podejmują praktykę zawodową, zgodnie z programem
opracowanym przez Studium Praktyk, na
zasadach określonych uchwałą Senatu
PWSZ w Pile.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH
DLA KIERUNKU
PRZEDMIOTY OGÓLNE
łacina
technologia informacyjna
etyka i filologia/ socjologia (jeden do
wyboru)
wychowanie fizyczne (na studiach
stacjonarnych)/ promocja zdrowia
i kultury fizycznej (na studiach niestacjonarnych)
seminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego (1-2)
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJA (1-6, Praktyczna Nauka Języka
Angielskiego - zintegrowane sprawności językowe w odniesieniu do słuchania
czytania, pisania i mówienia)
PNJA Gramatyka-struktury (1-6)
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
historia literatury GB
historia literatury USA
gramatyka opisowa języka angielskiego
(1-2)
kultura obszaru językowego GB
kultura obszaru językowego USA
historia obszaru językowego GB
historia obszaru językowego USA
wstęp do językoznawstwa
wstęp do literaturoznawstwa
historia języka
gramatyka kontrastywna angielskopolska
akwizycja językowa
konwersatorium lingwistyczno-translatoryczne
fonetyka i wymowa języka angielskiego
(1-2)
tłumaczenie pisemne polsko-angielskie
tłumaczenie pisemne angielsko-polskie
język angielski specjalistyczny (1-2)
27
specjalność
nauczycielska:
FILOLOGIA
ANGIELSKA
Absolwent tej specjalności legitymuje
się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz potrafi
posługiwać się językiem specjalistycznym,
niezbędnym do wykonywania zawodu.
Posiada także interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie
wiedzy o języku, a jej znajomość może być
przydatna w różnorodnych dziedzinach
nauki i życia społecznego. Nabyta wiedza
i umiejętności dają absolwentom szerokie
perspektywy zawodowe i umożliwiają pracę
w wydawnictwach, redakcjach czasopism,
środkach masowego przekazu, turystyce
oraz sektorze usług wymagających dobrej
znajomości języka i kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012
r., absolwent filologii angielskiej może także
znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka
angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Uzyskanie uprawnień do nauczania
języka na wyższych szczeblach nauczania
wymaga odbycia magisterskich studiów
uzupełniających.
Absolwent w czasie studiów nabywa
umiejętności w zakresie:
specjalności studiów, aby w sposób
kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać
i aktualizować, a także integrować ją
z innymi dziedzinami nauki,
InStYtut HumanIStYCZnY
kierunek:
FILOLOGIA
tel. 67 352 26 25
[email protected]

InStYtut HumanIStYCZnY
28

psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny
rozwój dziecka, indywidualizować proces
nauczania, zaspokajając szczególne
potrzeby edukacyjne swoich uczniów,
organizować życie społeczne na poziomie
szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami
i społecznością lokalną,
dydaktyki przedmiotowej (metodyki),
umożliwiającej efektywne prowadzenie
zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny
dobór metod aktywizujących, technik
nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także ewaluacji, czyli umiejętności
badania poziomu osiągnięć uczniów oraz
własnej praktyki,
wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie,
efektywnego posługiwania się narządami
mowy,
gotowości do rozwoju osobistego
i zawodowego oraz kształcenia się przez
całe życie,
komunikacji na szczeblach regionalnych,
ponadregionalnych i kulturowych,
specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego
i wiedzy o społeczeństwie,
kompetencji organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia
negocjacji i promocji.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
DLA SPECJALNOŚCI
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
język obcy (1-4, niemiecki lub rosyjski
do wyboru)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
pedagogika ogólna
psychologia ogólna
psychologia rozwojowa
pedagogika rozwojowa i wychowawcza
emisja głosu
komputery w nauczaniu języka
angielskiego
historia i kultura regionu
podstawy prawa oświatowego
i bhp oraz ochrona prawa własności
intelektualnej
podstawy dydaktyki
metodyka nauczania języka obcego
w przedszkolu
metodyka nauczania języka obcego
(wczesnoszkolna)
metodyka nauczania języka obcego
w szkole podstawowej (klasy 4-6)
wypowiedź pisemna w edukacji (1-5)
praktyka metodyczna
praktyka ogólnopedagogiczna
proseminarium
specjalność:
LINGWISTYKA
STOSOWANA
Standardem współczesnego świata jest
znajomość co najmniej jednego języka obcego. Dlatego też głównym założeniem tej
specjalności jest poszerzenie umiejętności
językowych w zakresie języka angielskiego.
Dodatkowo studenci zapoznają się od podstaw z drugim językiem obcym – językiem
niemieckim. Dzięki temu uzyskają kwalifikacje w zakresie dwóch języków. Poziom
znajomości języka, jaki będzie reprezentował absolwent lingwistyki, zbliżony będzie
do znajomości języka rodzimego, a więc
bardzo wysoki. Określamy go na poziomie
co najmniej B2 dla języka wiodącego (angielskiego) i B2 dla drugiego języka, według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy.
Absolwent specjalności lingwistyka stosowana nie tylko będzie znał dwa języki na
poziomie komunikatywnym, ale będzie też
posługiwał się językiem specjalistycznym,
niezbędnym do wykonywania na przykład
zawodu tłumacza lub asystenta językowego. W trakcie studiów studenci zdobędą
również podstawowe umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających
warsztat pracy.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentom zatrudnienie w biurach tłumaczeń
oraz w różnego rodzaju instytucjach wymagających zawodowej znajomości języka
obcego. Ponadto absolwent lingwistyki
stosowanej posiadać będzie wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
oraz nabędzie umiejętności negocjacji
i skutecznej promocji. Tym samym absolwent tej specjalności będzie mógł wykorzystać znajomość języka i wiedzę o nim
w różnych obszarach życia.
Oprócz klasycznego kształcenia z zakresu wybranego języka, historii i kultury,
gwarantowanego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, specyfiką
studiów będzie bogaty program praktyk
zawodowych, w tym praktyk odbywanych
za granicą. W ramach praktyk studenci
jeszcze w trakcie trwania nauki będą mogli
zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe
w rzeczywistych warunkach funkcjonowania
przedsiębiorstwa, urzędu, czy też firmy, co
niewątpliwie ułatwi im wejście na rynek
pracy.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
DLA SPECJALNOŚCI
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJN (1-2, Praktyczna Nauka Języka
Niemieckiego – zintegrowane sprawności
językowe w odniesieniu do gramatyki,
pisania i mówienia)
PNJN Kurs rozszerzony (1-3)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
tłumaczenie konsekutywne angielskopolskie
tłumaczenie pisemne niemiecko-polskie
lingwistyczne podstawy przekładu
podstawy translatorski
historia literatury niemieckiej
krajoznawstwo niemieckiego obszaru
językowego
gramatyka opisowa języka niemieckiego
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
filologia
m.in.: filologia, lingwistyka
stosowana, pedagogika,
komunikacja społeczna,
etnolingwistyka
kierunek:
POLITOLOGIA
tel. 67 352 26 07
[email protected]
Wbrew potocznym opiniom, politologia
nie jest dedykowana tylko wąskiej grupie
kandydatów na działaczy politycznych.
Przeciwnie – jest to dziedzina szeroka, dająca podstawy wiedzy z zakresu takich nauk
jak m.in.: prawo, socjologia, psychologia,
ekonomia, historia czy filozofia. Jak podkreślają absolwenci kierunku – przy ciągłej
potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym na rynku pracy ukończenie studiów
humanistycznych w ogóle, zaś politologii
w szczególności, pozwala zrozumieć reguły,
jakimi rządzi się dziś świat oraz daje szansę
kreowania siebie w różnych zawodach
i rolach społecznych. Takie właśnie świadome postawy otwartości absolwentów
kierunku politologia, wzmacnia praktyczny
profil kształcenia prowadzony w PWSZ
w Pile.
Absolwenci kierunku stają się biegłymi
znawcami tematyki politycznej i społecznej,
zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
Stwarza to możliwość pracy we wszelkiego
rodzaju instytucjach administracji państwowej, także w charakterze doradców organizacji społecznych i politycznych.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności deklarowane są w chwili rozpoczęcia studiów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe na specjalności
trwają 6 semestrów. Obejmują one zajęcia
dydaktyczne (wykłady, laboratoria, ćwiczenia i seminaria) oraz praktykę zawodową. Na
program studiów składają się przedmioty
ogólne oraz specjalnościowe.
Studia niestacjonarne, obejmujące
te same treści programowe, realizowane
są w 60% wymiaru godzin, z wyjątkiem
przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych, których liczba jest taka sama, jak
na studiach stacjonarnych. Zajęcia odbywają
się podczas trzydniowych zjazdów, z reguły
dwa razy w miesiącu (piątek po południu,
sobota, niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH
DLA KIERUNKU
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy (na specj. administracja
europejska preferowany j. angielski)
prawo własności intelektualnej
wychowanie fizyczne (na studiach
niestacjonarnych – promocja zdrowia
i kultury fizycznej)
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
nauka o państwie i prawie
nauka o polityce
myśl polityczna
systemy polityczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
najnowsza historia polityczna
najnowsza historia polityczna Polski
system polityczny RP
partie polityczne i systemy partyjne
administracja publiczna
samorząd i polityka lokalna
marketing polityczny
polityka społeczna
polityka gospodarcza
stosunki międzynarodowe
integracja europejska
statystyka i demografia
organizacja i zarządzanie
29
INNE WYMAGANIA
przedmiot do wyboru: filozofia/historia
ustroju Polski
psychologia społeczna
socjologia
metodologia badań naukowych
geografia polityczna
specjalność:
BEZPIECZEŃSTWO
I ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
Absolwent specjalności umie łączyć wiedzę politologiczną, ekonomiczną, prawną,
edukacyjną, ekologiczną, psychologiczną,
organizacji i zarządzania oraz ratownictwa
z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach
ludzkiej egzystencji.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: ustawicznego diagnozowania (monitorowania) zagrożeń, sytuacji
trudnych w życiu społeczno-politycznym
na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku
publicznego, normalizowania sytuacji
InStYtut HumanIStYCZnY
gramatyka kontrastywna niemieckopolska
fonetyka i wymowa języka niemieckiego
praktyczna gramatyka języka niemieckiego
(1-5)
prezentowanie publiczne
praktyka translatoryczna

InStYtut HumanIStYCZnY
30

społeczno-politycznej i gospodarczej po
wydarzeniach kryzysowych, organizowania pomocy humanitarnej, opracowania
zintegrowanego programu zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją,
zarządzania projektami bezpieczeństwa
i porządku publicznego, komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji
w sytuacjach kryzysowych, organizowania
pomocy poszkodowanym w następstwie
wypadków i klęsk żywiołowych, organizowania udzielania pomocy psychologicznej i socjalnej w następstwie nagłych
i nadzwyczajnych zagrożeń oraz sytuacji
kryzysowej.
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe są przygotowani do: promocji polityki bezpieczeństwa,
podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, pracy w: gminnych, powiatowych
i wojewódzkich zespołach reagowania
kryzysowego, (rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2002 roku o powołaniu
zespołów reagowania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie); ośrodkach
interwencji kryzysowych w samorządach
terytorialnych; odpowiednich ogniwach
odpowiedzialnych za współpracę cywilnowojskową w samorządzie terytorialnym
(CIVIL MILITARY CORPORATION - NATO)
w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcia
państwa-gospodarza (HOST NATION SUPPORT - HNS).
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają 12-tygodniową praktykę zawodową
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
w miesiącach lipiec-wrzesień, po zakończeniu drugiego roku (część pierwsza praktyki)
oraz w semestrze szóstym (część druga
praktyki). Harmonogram odbywania praktyk jest indywidualnie konstruowany dla
specjalności. Może odbywać się w: Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach
ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży
Pożarnej, zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziale ratunkowym, Cen-
trum Pomocy Rodzinie, gminnych zespołach
reagowania, powiatowych i wojewódzkich
Centrach Zarządzania Kryzysowego.
Celem praktyki jest zapoznanie się
ze strukturą organizacyjną, zadaniami
jednostek oraz dokumentacją planistyczną
i operacyjno-ratowniczą.
Studenci studiów niestacjonarnych
realizują praktykę zawodową we własnym
zakresie przez cały okres trwania studiów,
zgodnie z programem przygotowanym
przez Studium Praktyk.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
SPECJALNOŚCIOWYCH
filozofia bezpieczeństwa
polityka obronna państwa
podstawy prawa
współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
obrona cywilna i ochrona ludności
instytucje i organizacje bezpieczeństwa
w Polsce
zagrożenia bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym i w Polsce
bezpieczeństwo ekologiczne
systemy bezpieczeństwa ekologicznego
w Polsce i UE
międzynarodowe prawo humanitarne
systemy ratownictwa w Polsce
ratownictwo ogólne i specjalistyczne
psychologia interwencji kryzysowej
zarządzanie kryzysowe
infrastruktura zarządzania kryzysowego
metodyka bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego
bezpieczeństwo międzynarodowe
historia obronności i systemów
bezpieczeństwa
komunikowanie społeczne
w zarządzaniu kryzysowym
monitorowanie zagrożeń i ochrona
bezpieczeństwa ludności
bezpieczeństwo danych i informacji
niejawnych
praktyka zawodowa – praktyka
kierunkowa
praktyka zawodowa – praktyka
specjalnościowa
specjalność:
ADMINISTRACJA
EUROPEJSKA
Absolwent specjalności posiada ogólną
wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk
społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie i umie
analizować procesy społeczne i polityczne
dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady
ekonomiczne i prawne leżące u podstaw
organizacji i funkcjonowania współczesnych
społeczeństw. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę
powstania i zasady funkcjonowania Unii
Europejskiej. Powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy oraz umieć posługiwać się
językiem specjalistycznym niezbędnym do
wykonywania zawodu.
Absolwent jest przygotowany do pracy
w administracji rządowej i samorządowej
wszystkich szczebli, instytucjach i organizacjach krajowych i regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami
Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych
i środkach masowego przekazu (po dodatkowym kształceniu z zakresu dziennikarstwa).
Posiadane przygotowanie merytoryczne
oraz z zakresu języka angielskiego, będzie
predysponowało absolwenta do podjęcia
pracy w instytucjach europejskich.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają 12-tygodniową praktykę zawodową
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
w miesiącach lipiec-wrzesień, po zakończeniu drugiego roku (część pierwsza praktyki)
oraz w semestrze 6 (część druga praktyki).
Studenci studiów niestacjonarnych
odbywają praktykę również po drugim roku
InStYtut HumanIStYCZnY
31

InStYtut HumanIStYCZnY
32

studiów. Dokładny czas realizacji ustalają
samodzielnie, tak aby praktyka nie kolidowała z obowiązkami wynikającymi z pracy
zawodowej.
Praktyki student może odbywać
w instytucjach administracji rządowej
i samorządowej wszystkich szczebli
(w wydziałach zajmujących się współpracą
europejską), instytucjach i organizacjach
krajowych oraz regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami
Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych
i środkach masowego przekazu. Będzie
istniała również możliwość odbycia praktyk
w instytucjach europejskich.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
SPECJALNOŚCIOWYCH
społeczeństwa i kultury Europy
wspólna polityka rolna UE
polityka ochrony środowiska w UE
jednolity rynek wewnętrzny UE
samorząd terytorialny i regionalizm
w UE
wymiar sprawiedliwości i sprawy
wewnętrzne
programy i fundusze UE
projekty unijne
finanse publiczne w UE
prawo i postępowanie administracyjne
w instytucjach europejskich
europejski system ochrony praw
człowieka
system prawny i dokumentacja
urzędowa UE
rola UE w stosunkach
międzynarodowych, wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa
usytuowanie, znaczenie i rola Polski
w Europie
instytucje i procesy decyzyjne w UE
historia integracji europejskiej
język angielski z zakresu specjalizacji
(English for Business and
Administration)
marketing instytucji europejskich
warsztat rzecznika prasowego instytucji
europejskiej
etykieta i protokół w administracji
europejskiej
praktyka zawodowa – praktyka
kierunkowa
praktyka zawodowa – praktyka
specjalnościowa
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
politologia
m.in.: politologia,
bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
stosunki międzynarodowe,
europeistyka, administracja
kierunek:
PRACA
SOCJALNA
tel. 67 352 26 07
[email protected]
Studia na kierunku praca socjalna
są odpowiedzią na społeczne problemy
współczesnego świata. Podstawą programu studiów jest wiedza z socjologii, psychologii, pedagogiki i opieki socjalnej, jak
i poradnictwa wychowawczego, rodzinnego
i zawodowego. W toku studiów studenci
uzyskują, obok wiedzy, umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk
będących przyczyna trudnego położenia
jednostek, grup i społeczności lokalnych,
ewaluacji podejmowanych działań służących
rozwiązywaniu problemów społecznych. Po-
znają problemy dysfunkcjonalności rodziny
w zakresie pełnienia zadań opiekuńczowychowawczych, a także źródła niepełnosprawności, patologii społecznej. Poznają
również metody motywowania i aktywizowania osób do samodzielnego podejmowania działań naprawczych.
Absolwent kierunku jest przygotowany
do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki
społecznej, powiatowych centrach pomocy
rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
a także do pracy: z rodzinami zastępczymi,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach
organizacyjnych do spraw zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach
wsparcia, w placówkach dla bezdomnych,
alkoholików i narkomanów, w zakładach
karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz
w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.
Absolwent posiada kompetencje
i sprawności niezbędne do realizacji zadań
stawianych przed pracownikiem socjalnym:
dokonywania diagnozy (analizy i oceny)
sytuacji i zjawisk będących przyczyną
trudnego położenia jednostek, grup
i społeczności lokalnych,
stosowania metod, technik i środków
interwencji socjalnej oraz ewaluacji
podejmowanych działań służących rozwiązywaniu różnorakich problemów,
przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami
a społeczeństwem, kierowania służbami
społecznymi i projektowania społecznego
oraz inspirowania zmian społecznych,
inicjowania nowych form pomocy oraz
powoływania instytucji świadczących
pomoc.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne trwają
6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria)
oraz 12 tygodni praktyki zawodowej.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni. Praktyka kierunkowa trwa 6 tygodni,
realizowana jest po drugim roku studiów,
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
(od lipca do września), rozliczana jest na V
semestrze. Praktyka specjalnościowa odbywa się w sposób ciągły od 15 lutego do 31
marca (6 tygodni).
Studenci studiów niestacjonarnych
praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni,
realizują we własnym zakresie po drugim
roku studiów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
prawo ochrony własności intelektualnej
wychowanie fizyczne (na studiach
niestacjonarnych – promocja zdrowia
i kultury fizycznej)
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
socjologia
filozofia
etyka pracownika socjalnego
wprowadzenie do pedagogiki
pedagogika społeczna
psychologiczne koncepcje człowieka
psychologia społeczna
metodologia badań społecznych
system prawny pomocy społecznej
w Polsce
międzynarodowe prawo socjalne
prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce
prawo socjalne
ekonomia i zarządzanie w pracy
socjalnej
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
wprowadzenie do pracy socjalnej
metodyka pracy socjalnej
psychologiczne i biomedyczne
podstawy rozwoju człowieka
polityka społeczna
zabezpieczenie i instytucje pomocy
społecznej w RP
instytucje i organizacje pozarządowe
w pracy socjalnej
organizacja i zarządzanie w pracy
socjalnej
Europa socjalna
system opieki zdrowotnej
i orzecznictwa w RP
INNE WYMAGANIA
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
ergonomia
administracja publiczna
historia i teoria wychowania
interwencja kryzysowa
trening umiejętności
psychospołecznych
komunikacja interpersonalna w pracy
socjalnej
wspieranie zatrudnienia oraz
rehabilitacja osób niepełnosprawnych
superwizja pracy socjalnej
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
PRZEDMIOT DO WYBORU
promocja zatrudnienia, instytucje rynku
pracy i zatrudnienie socjalne/ poradnictwo edukacyjne zawodowe i kariera
różnice indywidualne i osobowość/ bezpieczeństwo psychospołeczne
działalność instytucji pożytku publicznego i wolontariatu/ konflikty i negocjacje
organizowanie społeczności lokalnej
oraz zasady funkcjonowania samorządu
terytorialnego/ europejskie strategie
rozwiązywania problemów społecznych
podstawy andragogiki/ podstawy geragogiki
pedagogika zaburzeń zachowania/ pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
psychopatologia/ patologie społeczne
asystent rodziny/ doradca socjalny
teoria i aksjologia pracy socjalnej/ praca
z grupą
projekt socjalny/ terapia środowiskowa
praca socjalna z jednostką i rodziną/ praca
socjalna z grupą i środowiskiem
psychologia poradnictwa/ mediacja
i probacja
poradnictwo rodzinne/ problematyka
uzależnień - programy przeciwdziałania
problemy współczesnej rodziny/ resocjalizacja w pracy socjalnej
psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby/ Unia Europejska a bezpieczeństwo
socjalne
warsztat pracy kuratora sądowego/ organizacja pieczy zastępczej
public relations/ antropologia kultury
Praktyka kierunkowa
Praktyka specjalnościowa
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
praca socjalna
m.in.: praca socjalna, pedagogika
społeczna, polityka społeczna,
socjologia
33
InStYtut HumanIStYCZnY
Na program studiów składają się przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe,
inne wymagania i przedmioty specjalnościowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze ćwiczeniowym. Formą zaliczenia
poszczególnych przedmiotów jest egzamin
lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady
zaliczania określa Regulamin Studiów PWSZ
w Pile.
Studia niestacjonarne trwają 6 semestrów i obejmują nie mniej niż 60% godzin
zajęć dydaktycznych, planowanych dla
studentów studiów stacjonarnych. Plan
studiów niestacjonarnych obejmuje ten
sam zakres treści programowych jak plan
studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych
zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu (piątek
po południu, sobota, niedziela).

InStYtut HumanIStYCZnY
34

Fizjoterapia jest jedną z dziedzin medycyny, która w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Fizjoterapia jest głównym
działem rehabilitacji medycznej.
Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami
chorującymi na schorzenia wszystkich układów ciała człowieka, a przede wszystkim
z osobami niepełnosprawnymi.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia będzie przygotowany do
pracy jako fizjoterapeuta oraz masażysta
w placówkach o różnym profilu świadczeń,
do których można zaliczyć m.in.: publiczne,
samorządowe i niepubliczne placówki służby
zdrowia (szpitale, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne
i fizjoterapeutyczne, ośrodki i sanatoria),
ośrodki dla osób niepełnosprawnych, kluby
sportowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze
prowadzące działalność prozdrowotną
i ośrodki sportowo-rekreacyjne, a także
uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej,
hotele, fitness-kluby, ale również domy
opieki społecznej.
Fizjoterapeuta powinien posiadać również predyspozycje psychofizyczne do pracy
z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Winien być sprawny fizycznie, by móc przeprowadzać zaplanowaną terapię wykorzystując
metody specjalne stosowane w fizjoterapii,
demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia
fizyczne. Wykształcenie i przygotowanie
zawodowe fizjoterapeuty musi spełniać
wymagania obowiązując w ochronie zdrowia
człowieka.
Absolwent studiów pierwszego stopnia
na kierunku fizjoterapia:
potrafi brać udział w rozpoznawaniu
potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych
pacjenta,
posiada wiedzę i umiejętności niezbędne
do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób
w różnym wieku, utraconej lub obniżonej
wskutek różnych chorób bądź urazów,
potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
zna sposoby kształtowania sprawności
i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie
optymalnym,
potrafi usprawniać osoby w różnym wieku
celem zapobiegania niepełnosprawności,
zna sposoby promowania prozdrowotnych
zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
potrafi komunikować się z pacjentem,
z poszanowaniem jego godności,
przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność
za sprawność pacjenta, a ponadto posiada
wiedzę z przedmiotów tworzących podstawę naukową fizjoterapii,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
i doskonalenia zawodowego,
potrafi pracować w zespole oraz rozumie
potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie
i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ
zabiegów na organizm,
potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego.
PRAKTYKI ZAWODOWE
praktyka wstępna kliniczna,
praktyka w pracowni fizykoterapii,
praktyka w pracowni kinezyterapii,
praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej.
35
Praktyki odbywać się będą w m.in. placówkach medycznych, z którymi podpisano
stosowne porozumienia tj.: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile; Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu;
10 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
w Wałczu; Szpital Powiatowy im. Jana Pawła
II w Trzciance; Wielkopolski Specjalistyczny
Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży; Hipomedical
Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka”
w Złotowie; Hipomedical 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” Złotów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Absolwent powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia prawidłowa człowieka
biologia medyczna
fizjologia
biochemia
biofizyka
biomechanika
kinezjologia
kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna
psychologia
patologia ogólna
pedagogika
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia pierwszego stopnia trwają
3 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy
licencjata.
Studia licencjackie obejmują zajęcia
dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria)
oraz praktyki zawodowe. Studia kończą się
egzaminem dyplomowym.
Realizowany program kształcenia na
kierunku fizjoterapia wykorzystuje wzorce
zgodne z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz standardami międzynarodowymi
„Benchmark Statements” WCPT i „The Competence” ENPHE.
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kinezyterapia
terapia manualna
fizykoterapia
masaż leczniczy
fizjoterapia ogólna
kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
kształcenie ruchowe w wodzie
podstawy fizjoterapii klinicznej
fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach
narządu ruchu
fizjoterapia kliniczna w chorobach
narządów wewnętrznych
InStYtut oCHronY ZDroWIa
kierunek:
FIZJOTERAPIA
tel. 67 352 26 93
[email protected]

InStYtut oCHronY ZDroWIa
36

zaopatrzenie ortopedyczne
protetyka słuchu
rehabilitacja aktywna
hydrokinezyterapia
gimnastyka korekcyjna
muzykoterapia
diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii
radiologia
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
język łaciński
wychowanie fizyczne
medycyna sportu
filozofia
komunikacja interpersonalna
etyka i deontologia
metodologia badań naukowych
i statystyka
prawne zagadnienia fizjoterapii
promocja zdrowia i kultura fizyczna
w rehabilitacji
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na
studiach II stopnia.
kierunek:
KOSMETOLOGIA
tel. 67 352 26 95
[email protected]
Absolwent kierunku otrzymuje tytuł
zawodowy licencjata i kwalifikacje kosmetologa. Uzyskuje wiedzę teoretyczną
i praktyczną niezbędną do samodzielnego
prowadzenia gabinetu kosmetycznego
i odnowy biologicznej.
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwenci potrafią:
świadomie współpracować z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo,
zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyk zgodnie
z rozpoznaniem,
rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
i upiększającej,
poprawnie dobierać i rozróżniać składniki
biologicznie czynne kosmetyków w powiąza-
niu z ich działaniem na skórę,
opracowywać wskazania do pielęgnacji
ciała w warunkach domowych.
Absolwent będzie przygotowany do:
zorganizowania i kierowania gabinetami
kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych:
pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,
stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami
medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji
skóry zmienionej chorobowo,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
pełnienia funkcji edukacyjnej mającej
na celu promowanie zdrowego stylu życia
i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
udzielania fachowej pomocy i edukacji
osób nie tylko ze zdrową skórą, ale również
z jej defektami i chorobami,
Absolwent powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy i umieć posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia
studiów II stopnia.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne na kierunku kosmetologia trwają sześć semestrów.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwi-
czenia i seminaria) oraz 12 tygodni praktyk zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych
przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie
z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Pile. Studia kończą się
napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej
i zdaniem egzaminu dyplomowego.
Studia niestacjonarne trwają również
sześć semestrów i obejmują koncepcję kształcenia analogiczną jak dla studentów studiów
stacjonarnych oraz kończą się na podobnych
zasadach jak w przypadku studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane
są w formie trzydniowych zjazdów trzy razy
w miesiącu.
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
Praktyki zawodowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Czas trwania oraz miejsce danej praktyki
studenci ustalają z opiekunami praktyk.
Praktyki zawodowe stanowią bardzo
istotny element nauczania w procesie dydaktycznym na kierunku kosmetologia.
80 godzin (2 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna - po II semestrze
80 godzin (2 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna - po IV semestrze
160 godzin (4 tygodnie) - kosmetyka pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca - po
V semestrze
160 godzin (4 tygodnie)- kosmetyka pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca VI
semestr.
37
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
histologia
biologia i genetyka
fizjologia
higiena
mikrobiologia z parazytologią
podstawy immunologii i alergologii
podstawy chemii nieorganicznej
i organiczne
farmakologia
patofizjologia
biochemia
biofizyka
pierwsza pomoc
psychologia
socjologia
pedagogika
metodologia badań i ochrona własności
intelektualnej
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kosmetologia pielęgnacyjna
kosmetologia upiększająca
dermatologia
chemia kosmetyczna
receptura kosmetyczna
estetyka
podstawy fizjoterapii i masażu
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
podstawy języka migowego/język łaciński
etyka/filozofia
podstawy rehabilitacji/kształtowanie
i modelowanie sylwetki
podstawy przedsiębiorczości/ekonomia
i zarządzanie w służbie zdrowia
InStYtut oCHronY ZDroWIa
edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń
fizycznych,
nawiązywania właściwego kontaktu
z potencjalnymi klientami oraz zapewnienia
im komfortu psychicznego i relaksu podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych,
pracy związanej z produkcją kosmetyków,
twórczego działania w zakresie poprawy
estetyki i piękna ludzkiego ciała,
podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym
i międzynarodowym.

38
promocja zdrowia/choroby cywilizacyjne
fizjologia żywienia/dietetyka
fizjoterapia w kosmetologii/masaż
aromaterapeutyczny
odnowa biologiczna/spa & wellness
balneologia z hydroterapią/talasoterapia
mikropigmentacja/zdobienie paznokci
fizjoterapia w podologii/kinesiotaping
w kosmetologii
kinezyterapia w zabiegach twarzy/drenaż limfatyczny
stylizacja i kreowanie wizerunku/wizaż
kierunek:
PIELĘGNIARSTWO
tel. 67 352 26 95
InStYtut oCHronY ZDroWIa
[email protected]

Kształcenie pielęgniarek na poziomie
co najmniej wyższych studiów zawodowych
wynika z ratyfikowanego i obowiązującego
w Polsce od 2000 r. „Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek” (Dz. U. Nr 83, poz. 384 z 1996 r.).
Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych
szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2012. Standardy te
odpowiadają wymogom Unii Europejskiej.
Absolwenci przygotowani będą do pracy
w publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej tj.: ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usprawniania leczniczego, zakładach pracy chronionej, opieki
społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej,
placówkach oświatowych, pielęgniarstwa
środowiskowego i rodzinnego oraz innych
placówkach, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych
przez absolwenta.
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego, wizytująca w latach:
2004,2008, 2013 kierunek pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Staszica w Pile, a także Państwowa Komisja Akredytacyjna potwierdziły, że
Uczelnia spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne, dotyczące standardów kształcenia na
prowadzonym kierunku studiów.
Pilska PWSZ w latach 2008, 2009,
2010, 2013 i 2014 pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki
na pokrycie kosztów kształcenia czynnych
zawodowo pielęgniarek i pielęgniarzy. Do tej
pory 286 uczestników studiów pomostowych
otrzymało dofinansowanie, umożliwiające
bezpłatne odbycie studiów niestacjonarnych
na kierunku pielęgniarstwo.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
STACJONARNYCH
Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady,
ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne)
i 30 tygodni praktyk zawodowych oraz samokształcenie. Praktyka, w ramach przedmiotu
„Podstawy pielęgniarstwa”, odbywa się
w Szpitalu Specjalistycznym w Pile po zakończeniu pierwszego roku studiów 3 tygodnie;
praktyka kliniczna odbywa się w III semestrze
- 5 tygodni, po IV semestrze - 8 tygodni,
w V semestrze - 6 tygodni oraz w semestrze
VI - 8 tygodni, na następujących oddziałach
szpitalnych: internistycznym, chirurgii, pediatrii, neurologii, położnictwie i ginekologii,
anestezjologii i intensywnej terapii, geriatrii,
psychiatrii, opiece paliatywnej, rehabilitacji
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi
oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH
Studia niestacjonarne przeznaczone
są dla osób posiadających świadectwo
dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które
chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu
studiów wyższych zawodowych. Czas trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych,
zależy od rodzaju ukończonej średniej szkoły
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
NAUKI PODSTAWOWE
anatomia
fizjologia
patologia
genetyka
biochemia i biofizyka
mikrobiologia i parazytologia
farmakologia
radiologia
NAUKI SPOŁECZNE
język angielski
psychologia
socjologia
pedagogika
prawo
zdrowie publiczne
filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI
PIELĘGNIARSKIEJ
podstawy pielęgniarstwa
promocja zdrowia
podstawowa opieka
dietetyka
badanie fizykalne
badania naukowe w pielęgniarstwie
zajęcia fakultatywne:
- język migowy
- zakażenia szpitalne
- promocja zdrowia psychicznego
NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo
internistyczne
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo
położniczo-ginekologiczne
psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
opieka paliatywna
podstawy ratownictwa medycznego
seminarium licencjackie wraz z egzaminem dyplomowym
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
technologie informacyjne
szkolenie biblioteczne
szkolenie BHP
wychowanie fizyczne
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
pielęgniarstwo
m.in.: pielęgniarstwo, biologia,
promocja zdrowia
kierunek:
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
tel. 67 352 26 93
39
[email protected]
Wprowadzenie w 2001 roku i znowelizowanie w 2006 roku Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, przyczyniło się
do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach systemu
działają: Szpitalne Oddziały Ratunkowe,
Centra Urazowe, Zespoły Ratownictwa
Medycznego typu P i typu S oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ustawa o Państwowym
Ratownictwie spowodowała utworzenie
nowego zawodu medycznego - ratownika
medycznego, którym jest absolwent studiów
wyższych na poziomie I stopnia (licencjat) lub
II stopnia (magister).
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Pile kształci ratowników medycznych na
poziomie studiów pierwszego stopnia. Po
ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł
zawodowy ratownika medycznego. W pracy
zawodowej wykonuje medyczne czynności
ratunkowe.
Przy wyborze tego zawodu niezbędne są
predyspozycje psychiczne i fizyczne, takie jak:
odporność na pracę w stresie, umiejętność
pracy w zespole, umiejętności komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, umiejętności
organizowania i kierowania, odpowiednia
kondycja fizyczna.
Absolwent jest przygotowany do
pracy w:
publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego,
specjalistycznych służbach ratowniczych
ośrodkach nauczających,
centrach powiadamiania ratunkowego
szczebla powiatowego i regionalnego,
powiatowych i wojewódzkich zespołach
do spraw opracowania regionalnych planów
zabezpieczenia kryzysowego,
InStYtut oCHronY ZDroWIa
pielęgniarskiej oraz doświadczenia zawodowego (część zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych można zaliczyć na podstawie
udokumentowanego doświadczenia zawodowego i uzyskanych specjalizacji).
Studia niestacjonarne realizowane są
w formie trzydniowych zjazdów – dwa lub
trzy razy w miesiącu. Możliwy jest jeden
zblokowany zjazd tygodniowy.
Rodzaje studiów zawodowych niestacjonarnych:
2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich
liceów medycznych;
3-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich
medycznych szkół zawodowych,
2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuipółletnich
medycznych szkół zawodowych.

InStYtut oCHronY ZDroWIa
40

strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
charakterze instruktora pierwszej pomocy
(w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
służbach ratowniczych i zakładach pracy
o dużym ryzyku wypadkowości),
służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
charakterze koordynatora medycznego
przy zabezpieczaniu imprez masowych.
Absolwent posiada kompetencje z zakresu ogólnej wiedzy humanistycznej dotyczącej
propedeutyki prawa, filozofii, socjologii,
etyki z deontologią. Oprócz języka obcego
nabywa również umiejętność posługiwania
się językiem migowym. W trakcie obozów
sportowych zimowych i letnich, absolwent
doskonali swoje umiejętności w zakresie
ratownictwa górskiego i wodnego.
Istotą kształcenia jest uzyskanie wiedzy
medycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych,
wykonywanych u poszkodowanych w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Podstawą pracy absolwenta jest samodzielne wykonywanie medycznych czynności
ratunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia, w tym:
oceny stanu pacjenta w celu ustalenia
postępowania,
układania pacjenta w pozycji właściwej
dla rodzaju schorzenia lub odniesionych
obrażeń,
prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytuacji krążeniowo-oddechowej
u dorosłych i dzieci,
bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych,
przyrządowego przywracania drożności
dróg oddechowych z zastosowaniem:
rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowogardłowej,
podawania tlenu,
wspomagania oddechu lub prowadzenia
wentylacji zastępczej z użyciem: maski
twarzowej, zastawki oddechowej, worka
samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
intubacji dotchawiczej w laryngoskopii
bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu
krążenia przez usta, bez użycia środków
zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka
samorozprężalnego,
intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową,
wykonywania konikopunkcji przy braku
możliwości wykonywania intubacji,
wykonywania defibrylacji ręcznej pod
kontrolą EKG,
wykonywania defibrylacji automatycznej,
wykonywania EKG,
monitorowania czynności układu oddechowego,
monitorowania czynności układ krążenia,
wykonywania kaniulacji żył obwodowych
kończyn górnych i dolnych,
podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną oraz doszpikową - przy użyciu igły automatycznej,
oceny świadomości pacjenta według skali
Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich
reakcji na światło,
nakłucia jamy opłucnej w odmie prężnej
potwierdzonej badaniem fizykalnym,
pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do
badań laboratoryjnych,
oznaczania stężenia glukozy przy użyciu
glukometru,
opatrywania ran,
unieruchamiania złamań, zwichnięć
i skręceń,
unieruchamiania kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego,
odebrania porodu nagłego w warunkach
pozaszpitalnych,
segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
podejmowania działań profilaktycznych
w celu ograniczenia skutków zdrowotnych
zdarzenia,
przygotowania pacjenta i sprawowania
opieki medycznej podczas transportu.
Ponadto – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia – ratownik medyczny
posiada uprawnienia do samodzielnego podawania 28 leków wymienionych
w Rozporządzeniu.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
biochemia
biofizyka
biologia i mikrobiologia z elementami
ochrony środowiska
dydaktyka
farmakologia w ratownictwie
medycznym
fizjologia
higiena i epidemiologia
metodologia badań i ochrona własności
intelektualnej
patofizjologia
propedeutyka prawa
psychologia
socjologia
zdrowie publiczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kwalifikowana pierwsza pomoc
medycyna ratunkowa
medyczne czynności ratunkowe
metodyka nauczania pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycyna katastrof
podstawy chorób wewnętrznych
podstawy chirurgii
podstawy pediatrii
podstawy neurologii
traumatologia narządów ruchu
podstawy intensywnej terapii
medycyna sądowa
psychiatria
położnictwo i ginekologia
PRZEDMIOTY DODATKOWE
ergonomia i bezpieczeństwo higieny
pracy
międzynarodowe aspekty zdrowia
publicznego
organizacja ochrony zdrowia
z elementami ekonomii, zarządzania
i finansów
kardiologia w medycynie ratunkowej
podstawy promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
podstawy ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych z elementami polityki
społecznej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY DO WYBORU
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia ostrych schorzeń jamy brzusznej
chirurgia urazowa
choroby cywilizacyjne
choroby zakaźne i pasożytnicze
filozofia
fizjologia stanów krytycznych
immunologia a stany krytyczne
język łaciński
medycyna lotnicza
medycyna podwodna i hiperbaryczna
medycyna ratunkowa w ekstremalnych
warunkach środowiskowych
nowe leki w nagłym zagrożeniu
zdrowotnym
nowe techniki i technologie w medycynie
pacjent jako dawca narządów
podstawy chirurgii dziecięcej
podstawy geriatrii
podstawy neurochirurgii
podstawy neurotraumatologii
podstawy żywienia człowieka
prawne aspekty pracy ratownika
medycznego
procedury intensywnej terapii u chorych
w stanach krytycznych
propedeutyka medycyny uzależnień
psychologiczne aspekty pracy ratownika
medycznego
ratownictwo specjalistyczne
ratownictwo w stanach nadzwyczajnych
stany nagłe w neonatologii
środki przymusu bezpośredniego
transfuzjologia i płynoterapia
traumatologia dziecięca
traumatologia z elementami
neurochirurgii
współpraca jednostek Państwowego
Ratownictwa Medycznego z jednostkami
wspomagającymi system
wybrane procedury intensywnej terapii
u chorych w stanach krytycznych
zastosowanie nowych technologii w czynnościach ratunkowych
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
ratownictwo medyczne
kierunek: zdrowie publiczne
specjalności: medycyna ratunkowa
i zarządzanie kryzysowe, organizacja
i zarządzanie w ochronie zdrowia,
promocja zdrowia, epidemiologia,
ubezpieczenia zdrowotne
i pielęgnacyjne
41
InStYtut oCHronY ZDroWIa
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Plan studiów obejmuje 6 semestrów
zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej
w łącznej liczbie 4209 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 340 w formie samokształcenia.
W toku kształcenia przewidywane są 1806
godziny wykładów oraz 1663 godzin ćwiczeń
i laboratoriów.
Forma niestacjonarna studiów przewiduje 3697 godzin zajęć, w tym 340
w formie samokształcenia, oraz 1494 godziny wykładów i 1463 godzin ćwiczeń i laboratoriów. Ćwiczenia praktyczne realizowane
są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz
w Oddziale Intensywnej Terapii.
W planie studiów przewidziano 400 godzin praktyk zawodowych, w tym: praktyka
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 160
godzin, praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – 80 godzin praktyka
w jednostce Terenowej Państwowej Straży
Pożarnej – 80 godzin i obóz sprawnościowy
– 80 godzin.
Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku, a na
studiach niestacjonarnych w czasie zjazdów
trzydniowych – piątek, sobota, niedziela.
Praktyki zawodowe realizowane będą
w miesiącach letnich w okresach przerw
międzysemestralnych.

InStYtut oCHronY ZDroWIa
42

[email protected]
Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie
specjalistów, którzy poprzez nabytą wiedzę
teoretyczną i umiejętności praktyczne,
uzyskają podstawę do pracy w zakresie
projektowania obiektów budowlanych
z zastosowaniem nowoczesnej techniki
komputerowej oraz zarządzania procesem
inwestycyjnym.
Absolwent posiada szeroką wiedzę
z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego,
przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; wytwarzania, doboru
i stosowania materiałów budowlanych oraz
kierowania zespołami i firmą budowlaną.
Jest dobrze przygotowany do kierowania
wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych oraz do współudziału
w projektowaniu obiektów budownictwa
mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego i użyteczności publicznej.
Dzięki nabytym w trakcie studiów
umiejętnościom, absolwenci budownictwa
mogą podjąć pracę w różnego rodzaju
przedsiębiorstwach w tym: wykonawczych,
nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle
materiałów budowlanych oraz jednostkach
administracji państwowej i samorządowej,
związanych z budownictwem i architekturą. Do głównych zadań absolwenta tego
kierunku należeć będzie planowanie cyklu
budowy, koordynacja wszystkich ekip oraz
podwykonawców.
Inżynier budownictwa ma niezbędną
wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące
konstrukcji budowlanych, realizacji procesów budowlanych, a także eksploatacji
obiektów budowlanych. Jeżeli posiada
uprawnienia wykonawcze, może również
koordynować nadzór inwestorski. Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę
nad budową oraz reprezentuje interesy
inwestora.
Absolwent kierunku:
posiada wykształcenie obejmujące wiedzę
w zakresie nauk matematyczno-fizycznych,
ogólnobudowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, konstrukcji
betonowych, materiałów budowlanych,
konstrukcji metalowych, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, ekonomiki w budownictwie oraz podstawowe
przygotowanie do pracy z nowoczesnymi
środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich stadiach procesu
budowlanego,
potrafi analizować problemy związane
z procesem budowlanym od projektu po
efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania
i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki
i techniki,
jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych
i konstrukcji inżynierskich,
posiada wiedzę w zakresie optymalizacji
poszczególnych składowych procesu budowlanego oraz efektywnego przygotowania procesu budowlanego,
jest przygotowany do pełnienia różnych
funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej,
może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni
materiałów i elementów budowlanych,
pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
obiektów, a w tym ich remontów,
posiada wystarczającą wiedzę ogólną
i inżynierską do projektowania podstawowych obiektów budowlanych i konstrukcji
inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając
zasady fizyki budowli, stosowanych technologii oraz norm prawnych,
posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie
kierować firmą budowlaną,
ma umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
w działalności gospodarczej z zakresu
budownictwa,
jest otwarty na zmiany, wyposażony
w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego,
w tym – rynku pracy,
jest przygotowany do racjonalnego
działania na rzecz spełnienia oczekiwań
społecznych w zakresie budownictwa i jego
powiązań z ochroną środowiska,
jest świadomy odpowiedzialności etycznej
i społecznej, związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, respektowania obowiązujących przepisów budowlanych
oraz zasad organizacji przemysłu budowlanego i procedur realizacji budynków.
43
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku budownictwo studenci zdobywają
kwalifikacje w jednej z dwóch specjalności, wybieranych na czwartym semestrze
studiów:
specjalność:
BUDOWNICTWO
ENERGOOSZCZĘDNE
Program studiów obejmuje przedmioty
zapewniające wykształcenie specjalistów
do pełnienia funkcji inżynierskich w branży
ogólnobudowlanej i specjalistycznej, biur
studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów
budowlanych oraz pomocniczych. Absolwent specjalności będzie przygotowany
do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na
zagadnienia środowiskowe i ekologiczne
w obszarze budownictwa energooszczędnego, termorenowacji budynków, energii
odnawialnych, technologii energooszczędnych, recylkulacji obiektów budowlanych
i materiałów przyjaznych środowisku.
InStYtut PoLItECHnICZnY
kierunek:
BUDOWNICTWO
tel. 67 352 26 12

w porównaniu ze studiami stacjonarnymi.
Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych
zjazdów (od piątku do niedzieli).
44
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
InStYtut PoLItECHnICZnY
specjalność:
KONSTRUKCJE
BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE

Program studiów obejmuje przedmioty
w zakresie: podstaw technologii i organizacji
robót budowlanych, kalkulacji ich kosztów,
orientowania się w zagadnieniach technologii i organizacji, wznoszenia, eksploatowania,
modernizowania, przeprowadzania napraw
i remontów, ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych,
konstrukcyjnych z zakresu technologii
i organizacji budowy. Absolwent specjalności
będzie przygotowany do pełnienia różnych
funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej oraz projektowania
konstrukcyjnego standardowych budynków
i obiektów użyteczności publicznej oraz adaptacji wzniesionych budynków i budowli.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe
i seminaria) oraz 12 tygodni praktyki zawodowej, w trakcie których realizowana jest:
praktyka geodezyjna, przypadająca po
II semestrze studiów (po I roku), trwająca
2 tygodnie. Celem jest zapoznanie się
z pomiarami inżynierskimi i terenowymi;
praktyka zawodowa I, przypadająca po
IV semestrze studiów (po II roku), trwająca
4 tygodnie. Celem praktyki jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu
inżyniera budownictwa;
praktyka zawodowa II, przypadająca po
VI semestrze studiów (po III roku), trwająca
6 tygodni. Celem praktyki jest pogłębienie
wiedzy praktycznej przy uwzględnieniu
wybranej specjalności.
Miejscem odbywania praktyki są zakłady przemysłowe, instytucje i firmy, których
działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.
Istnieje możliwość zaliczenia praktyki
odbytej w trakcie studiów, jako części
praktyki zawodowej wymaganej przy
uzyskiwaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Do
praktyki zawodowej zalicza się praktykę
odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
i wpisaną na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących
studia są bezpłatne
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Program studiów niestacjonarnych
obejmuje ten sam zakres treści programowych, realizowanych w 60% liczby godzin
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy
technologia informacyjna
treści humanistyczne
ochrona własności intelektualnych
bezpieczeństwo i higiena pracy,
ergonomia
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
wychowane fizyczne (studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
chemia
geologia
mechanika teoretyczna
metody obliczeniowe
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
geometria wykreślna i rysunek techniczny
geodezja
materiały budowlane
wytrzymałość materiałów
mechanika budowli
budownictwo ogólne
mechanika gruntów
fundamentowanie
konstrukcje betonowe
konstrukcje metalowe
instalacje budowlane
budownictwo komunikacyjne
fizyka budowli
hydraulika i hydrologia
kierowanie procesem inwestycyjnym
maszyny i urządzenia budowlane
prawo w budownictwie
technologia robót budowlanych
organizacja produkcji budowlanej
normowanie i kosztorysowanie
ekonomika budownictwa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
(od VI semestru)
budownictwo energooszczędne
i pasywne
termomodernizacja budynków
certyfikacja energetyczna budynków
audyting energetyczny budynków
energooszczędne materiały
i technologie
instalacje w budynkach
energooszczędnych
fizyka budowli II
diagnostyka cieplna budynków
ochrona budynków przed wilgocią
i korozją
wspomaganie komputerowe obliczeń
energetycznych
seminarium dyplomowe I, II
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
budownictwo
m.in.: budownictwo, inżynieria
środowiska, zarządzanie i inżynieria
produkcji
kierunek:
ELEKTROTECHNIKA
tel. 67 352 26 12
[email protected]
Nowoczesne i wszechstronne podejście
do kształcenia stanowi gwarancję wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych
w zawodzie inżyniera elektryka, umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i przetwórczych, firmach
instalacyjnych i budowlanych, zakładach
energetycznych, w telekomunikacji, placówkach usługowych, w serwisie urządzeń
elektronicznych oraz służbie zdrowia.
Ponadto, przyjęty system kształcenia, daje
absolwentom dobre przygotowanie do
prowadzenia małych firm.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Stacjonarne studia na kierunku obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych
(wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) w tym 12 tygodni praktyki zawodowej (6 tygodni po drugim i 6 tygodni po
trzecim roku). Na program studiów składają
się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących
studia są bezpłatne
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się wprowadzone w roku akademickim 2013/14 studia
z udziałem podmiotów gospodarczych,
tzw. studia dualne. System dualny obejmuje realizację programu studiów w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni oraz
zdobywanie umiejętności zawodowych
w wybranym zakładzie pracy, na stanowisku
odpowiadającym studiowanemu kierunkowi
lub specjalności. W roku akademickim student objęty programem, w zależności od
wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72
dni oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych otrzymują stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą
największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim.
Studia niestacjonarne realizowane są
w ciągu 7 semestrów (w tym 12 tygodni
praktyki zawodowej: 6 tygodni po drugim
i 6 tygodni po trzecim roku). Obejmują te
same treści programowe realizowane w formie trzydniowych zjazdów, odbywających
się z reguły, dwa razy w miesiącu (piątek po
południu, sobota i niedziela).
W ramach kierunku elektrotechnika
prowadzone są dwie specjalności, na
których studenci uzyskują dodatkowe
umiejętności:
45
specjalność:
SYSTEMY
AUTOMATYKI
I ELEKTRONIKI
Program specjalności nawiązuje do
kierunku automatyka i robotyka, czyli zawiera przedmioty związane z elementami
i urządzeniami stosowanymi w automatyce, podstawami robotyki, inteligentnymi
instalacjami elektrycznymi oraz elementami
cyfrowego przetwarzania sygnałów.
specjalność:
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Program specjalności obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii z odnawialnych źródeł, ich
ekologią i bezpieczeństwem oraz naukę
projektowania systemów z odnawialnymi
źródłami energii.
Absolwent kierunku elektrotechnika
jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko
InStYtut PoLItECHnICZnY
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE (od VI semestru)
konstrukcje betonowe III, IV
konstrukcje metalowe III, IV
budowa mostów, wiaduktów
i przepustów
konstrukcje drewniane
konstrukcje murowe
mechanika budowli III
podstawy architektury
remonty i wzmacnianie konstrukcji
niezawodność konstrukcji
wspomaganie komputerowe
w budownictwie
seminarium dyplomowe I, II

InStYtut PoLItECHnICZnY
46

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy (do wyboru)
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony lub edukacja
techniczna (do wyboru)
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
ochrona własności intelektualnej
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
metody numeryczne
fizyka
geometria i grafika inżynierska
informatyka
inżynieria materiałowa
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
teoria obwodów
teoria pola elektromagnetycznego
metrologia
maszyny elektryczne
elektronika
energoelektronika
elektroenergetyka
techniki mikroprocesorowe
urządzenia elektryczne
elektryczne układy napędowe
automatyka i regulacja automatyczna
bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach
elektrycznych
sterowniki programowalne
symulacja komputerowa układów
dynamicznych
systemy sterowania układów
elektromechanicznych
oświetlenie elektryczne lub elektryczne
instalacje budowlane (do wyboru)
kompatybilność elektromagnetyczna lub
mechanika i mechatronika (do wyboru)
projekt przeddyplomowy (wybór
przedmiotu)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
SYSTEMY AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI
inteligentne instalacje elektryczne
elementy i urządzenia automatyki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
podstawy robotyki
warsztaty specjalizacyjne
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
warunki realizacji i eksploatacji
odnawialnych źródeł energii
odnawialne źródła energii
przesył i dystrybucja energii elektrycznej
układy zasilania odbiorców
urządzenia i systemy współpracujące
z odnawialnymi źródłami energii
warsztaty specjalizacyjne
praktyka zawodowa – podstawowa
seminarium dyplomowe
47
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
elektrotechnika
m.in.: elektrotechnika,
automatyka i robotyka, energetyka,
mechatronika, elektronika
kierunek:
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
tel. 67 352 26 51
[email protected]
Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn kształcą wysokiej
klasy specjalistów w zakresie budowy, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn.
Absolwenci posiadają umiejętności
w zakresie sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technikami komputerowymi
oraz pracy w zespole.
W ramach tego kierunku studenci
zdobywają kwalifikacje na jednej z trzech
specjalności wybieranej po trzecim semestrze studiów.
InStYtut PoLItECHnICZnY
pojętej elektrotechniki z zastosowaniem
nowoczesnej techniki komputerowej.
Studia pierwszego stopnia – inżynierskie – mają zapewnić absolwentowi
teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie
projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki,
urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej,
komputerowych systemów pomiarowych
i odnawialnych źródeł energii (w zależności
od specjalności).
Gruntowna wiedza techniczna stwarza
mu możliwość podjęcia pracy zarówno w dużych, jak i w niewielkich firmach. Absolwent
kierunku może również założyć własną firmę
zajmującą się dystrybucją, wykonawstwem
i serwisem.
Absolwenci kierunku są przygotowani
do pracy w zakresie:
projektowania i konstrukcji układów automatyki przemysłowej,
konstrukcji i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego,
programowania i stosowania nowoczesnych sterowników programowalnych
i systemów mikroprocesorowych,
projektowania systemów kontrolno-pomiarowych,
projektowania i eksploatacji systemów
z odnawialnymi źródłami energii,
obsługi, eksploatacji i projektowania systemów energoelektronicznych,
organizacji systemów komputerowych
obsługujących procesy przemysłowe, nadzór
i systemy alarmowe,
obsługi elektrycznych układów stosowanych w motoryzacji,
obsługi systemów automatycznej regulacji
i robotów przemysłowych,
aplikacji specjalistycznego oprogramowania do obsługi przemysłu, małych firm
i procesów diagnostyczno-kontrolnych.

48
specjalność:
METODY
KOMPUTEROWE
W PROJEKTOWANIU
MASZYN
Studenci na tej specjalności poznają współczesne metody numerycznego
modelowania obiektów technicznych,
powiązane z nimi techniki komputerowe
oraz standardowe oprogramowanie komputerowe związane z projektowaniem
układów mechanicznych. Dzięki zdobytym
kwalifikacjom absolwent ma możliwość
podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych,
zespołach badawczo–rozwojowych oraz
w zespołach przygotowania zaplecza technicznego produkcji.
InStYtut PoLItECHnICZnY
specjalność:
POJAZDY I MASZYNY
ROBOCZE

Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki
której absolwent może samodzielnie rozwiązywać problemy eksploatacji pojazdów
i maszyn roboczych, kierować zespołami
ludzkimi i wdrażać innowacje techniczne.
Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent
ma możliwość podjęcia pracy w firmach
transportowych, w zapleczu obsługowonaprawczym pojazdów i maszyn roboczych
oraz zakładach motoryzacyjnych.
specjalność:
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
Program studiów umożliwia zdobycie
wiedzy w zakresie efektywnej realizacji procesów produkcji w przemyśle maszynowym.
Dotyczy to zasad projektowania wyrobów,
eksploatacji urządzeń produkcyjnych oraz
organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Dzięki nabytym kwalifikacjom
absolwent ma możliwość podjęcia pracy
w firmach produkcyjnych przemysłu maszynowego.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12
tygodni praktyki zawodowej: 4 tygodnie po
II i 8 tygodni po III roku studiów. Na program
studiów składają się przedmioty kształcenia
ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących
studia są bezpłatne
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się wprowadzone w roku akademickim 2013/14 studia
z udziałem podmiotów gospodarczych,
tzw. studia dualne. System dualny obejmuje realizację programu studiów w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni oraz
zdobywanie umiejętności zawodowych
w wybranym zakładzie pracy, na stanowisku
odpowiadającym studiowanemu kierunkowi
lub specjalności. W roku akademickim student objęty programem, w zależności od
wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72
dni oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych otrzymują stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą
największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
ochrona własności intelektualnej
bezpieczeństwo i higiena pracy
z ergonomią
wychowanie fizyczne
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa przedmioty
z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
wytrzymałość materiałów
mechanika płynów
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
podstawy konstrukcji maszyn
komputerowe wspomaganie
projektowania
nauka o materiałach
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
– POJAZDY I MASZYNY ROBOCZE
wybrane elementy dynamiki maszyn
chemia
podstawy jakości
programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
hydraulika i pneumatyka
budowa pojazdów i maszyn roboczych
silniki spalinowe
urządzenia elektryczne pojazdów
i maszyn roboczych
diagnostyka pojazdów i maszyn
roboczych
technologia napraw
eksploatacja pojazdów i maszyn
roboczych
transport samochodowy
metody informatyczne w eksploatacji
pojazdów
zarządzanie eksploatacją pojazdów
organizacja badań pojazdów
trybologia i techniki smarowania
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
METODY KOMPUTEROWE
W PROJEKTOWANIU MASZYN
wybrane elementy dynamiki maszyn
komputerowe wspomaganie
projektowania
programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
sieci komputerowe
języki programowania
grafika komputerowa
metoda elementów skończonych
i brzegowych
metody numeryczne
metody komputerowe w statyce
konstrukcji
metody komputerowe w dynamice
konstrukcji
projektowanie układów hydraulicznych
modelowanie matematyczne w inżynierii
mechanicznej
mechanika płynów - metody
komputerowe
projektowanie wymienników ciepła
systemy przekształceń symbolicznych
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
INŻYNIERIA PRODUKCJI
maszyny i urządzenia produkcji
układy napędowe maszyn
hydraulika i pneumatyka maszyn
układy elektryczne maszyn
techniki wytwarzania – obróbka
mechaniczna
techniki wytwarzania – przetwórstwo
tworzyw sztucznych
techniki wytwarzania – inżynieria
spajania
programowanie urządzeń
technologicznych
projektowanie procesów produkcyjnych
automatyzacja i robotyzacja produkcji
zintegrowane systemy produkcji CIM
diagnostyka techniczna
zarządzanie procesami produkcji
logistyka przemysłowa
ekonomika produkcji
podstawy prawne w działalności
gospodarczej
praktyka
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
mechanika i budowa maszyn
m.in.: inżynieria materiałowa, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika
kierunek:
TRANSPORT
tel. 67 352 26 51
49
Studia na tym kierunku zapewniają
wykształcenie specjalistów nowoczesnego
transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu
drogowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowania zaplecza transportowego.
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku transport, studenci zdobywają
kwalifikacje na dwóch specjalnościach:
specjalność:
LOGISTYKA
TRANSPORTU
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki której
absolwent będzie mógł samodzielnie kierować zespołami ludzkimi i rozwiązywać problemy logistyczne transportu drogowego.
Dotyczy to w szczególności planowania oraz
realizacji zadań logistycznych w gospodarce
magazynowej kompatybilnej z obowiązującymi procedurami systemów jakości. Studia
przygotowują do pracy na stanowiskach
kierowniczych i w samodzielnych przedsiębiorstwach transportowych, centrach
logistycznych, a także w różnych działach
transportu dużych przedsiębiorstw.
specjalność:
TRANSPORT
DROGOWY
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki
której absolwent będzie mógł samodzielnie rozwiązywać problemy transportu
drogowego. Dotyczy to szczególnie zagadnień obejmujących inżynierię środków
transportu, inżynierię ruchu drogowego
oraz inżynierię infrastruktury drogowej.
Absolwenci są przygotowani do pracy
w firmach transportu drogowego, zakła-
InStYtut PoLItECHnICZnY
inżynieria wytwarzania
termodynamika techniczna
elektrotechnika i elektronika
automatyka i robotyka
metrologia i systemy pomiarowe
zarządzanie środowiskiem i ekologia
eksploatacja i niezawodność
grafika inżynierska

InStYtut PoLItECHnICZnY
50

dach obsługowo-naprawczych środków
transportu, jednostkach organizacyjnych
służb ruchu drogowego oraz przedsiębiorstwach spedycyjnych.
Istnieje możliwość przygotowania
absolwentów do uzyskania certyfikatu
kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym. Dotyczy to również doradcy
ds. przewozu towarów niebezpiecznych
w transporcie drogowym (ADR).
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria) oraz 12
tygodni praktyki zawodowej: 4 tygodnie po
II i 8 tygodni po III roku studiów. Na program
studiów składają się przedmioty kształcenia
ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Istnieje możliwość zorganizowania
studiów stacjonarnych dla pracujących
studia są bezpłatne
program obejmuje ten sam zakres treści
kształcenia jak na studiach stacjonarnych
zajęcia mogą odbywać się w trzy dni
robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00
(przeważnie co drugą sobotę) w terminach
zjazdów studiów niestacjonarnych.
Atrakcyjną formą kształcenia na kierunkach inżynierskich okazały się wprowadzone w roku akademickim 2013/14 studia
z udziałem podmiotów gospodarczych, tzw.
studia dualne. System dualny obejmuje realizację programu studiów w ramach zajęć
prowadzonych na Uczelni oraz zdobywanie
umiejętności zawodowych w wybranym
zakładzie pracy, na stanowisku odpowiadającym studiowanemu kierunkowi lub
specjalności. W roku akademickim student
objęty programem, w zależności od wybranej firmy, szkoli się przez 36 do 72 dni
oraz odbywa letnią praktykę zawodową
lub specjalistyczną. Studenci uczestniczący
w programie studiów dualnych otrzymują stypendium fundowane przez firmę.
W programie studiów dualnych uczestniczą
największe i najnowocześniejsze zakłady
pracy w regionie pilskim.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonar-
nych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
BHP i ergonomia
ochrona własności intelektualnej
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
język obcy
elementy prawa transportowego
wychowanie fizyczne
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa
przedmioty z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
ekonomia
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
informatyka
nauka o materiałach
badania operacyjne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
grafika inżynierska
metrologia
systemy transportowe
układy hydrauliczne i pneumatyczne
elektrotechnika i elektronika
automatyka
podstawy eksploatacji technicznej
podstawy konstrukcji maszyn
środki transportu
infrastruktura transportu
technologia transportu
organizacja i zarządzanie
podstawy inżynierii ruchu
urządzenia elektryczne środków
transportu
silniki spalinowe środków transportu
ekonomika przedsiębiorstw transportu
samochodowego
logistyka
materiały eksploatacyjne
zarządzanie środowiskiem i ekologia
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
LOGISTYKA TRANSPORTU
infrastruktura zaplecza technicznego
transportu
transport bliski
zarządzanie procesem magazynowania
technologie informatyczne logistyki
technologia prac ładunkowych
organizacja transportu zbiorowego
technologia magazynowania
systemy logistyczne w transporcie
eksploatacja środków transportu
i magazynowania
zarządzanie przedsiębiorstwem
logistycznym
towaroznawstwo
transport towarów niebezpiecznych
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE –
TRANSPORT DROGOWY
bezpieczeństwo w transporcie
drogowym
transport towarów niebezpiecznych
organizacja transportu drogowego
systemy teleinformatyczne
w transporcie
towaroznawstwo z elementami
technologii prac ładunkowych
transport kombinowany
ubezpieczenia transportowe
organizacja zaplecza technicznego
transportu
diagnostyka środków transportu
technologia naprawy środków transportu
eksploatacja środków transportu
zarządzanie przedsiębiorstwem
transportowym i spedycyjnym
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
praca dyplomowa
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
transport
m.in.: transport, mechatronika
InStYtut PoLItECHnICZnY
51

52
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona
jest na kierunek. Specjalności wybierane są
w dalszym toku studiów (po 1, 2, 3 lub
4 semestrze studiów, w zależności od
kierunku).
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na dany kierunek decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej,
ustalane na podstawie sumy punktów
uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.
TERMINY przyjmowania dokumentów
i postępowania rekrutacyjnego określi
zarządzenie Rektora, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Uczelni
www.pwsz.pila.pl
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na
I rok studiów w roku akademickim 2015/2016
określają: uchwała nr XXI/137/14 Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia
22 maja 2014 r., dostępna na stronie
www.bip.pwsz.pila.pl
PWSZ - ugruntoWana marka
Warunkiem dopuszczenia do postępowania
kwalifikacyjnego kandydatów jest zarejestrowanie się w systemie Internetowej
rejestracji kandydatów na stronie www.
pwsz.pila.pl, a następnie złożenie w terminie
kompletu dokumentów, w tym świadectwa
dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na
ustalonym formularzu;
2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez
uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;
3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/
ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia
potwierdzona przez szkołę);
4. zaświadczenie lekarskie wystawione
przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na
wybranym kierunku – dotyczy kierunków:
pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo
medyczne; kosmetologia;
5. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika
sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile;
6. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych;
7. dowód opłaty rekrutacyjnej;
8. oświadczenie o spełnianiu warunków do
podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, o którym mowa w art.
170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.) w przypadku
kandydata na studia stacjonarne.
KIERUNEK
SPECJALNOŚĆ
KONKURS ŚWIADECTW
DOJRZAŁOŚCI
informatyka w biznesie i administracji
inwestycje i nieruchomości
EkonomIa
rachunkowość i skarbowość
turystyka i hotelarstwo
matematyka
geografia
zarządzanie małymi i średnimi
przedsiębiorstwami
FILoLogIa
filologia angielska
lingwistyka stosowana
administracja europejska
PoLItoLogIa
bezpieczeństwo i zarządzanie
kryzysowe
język angielski
język polski
język polski
historia lub wiedza
o społeczeństwie
język polski
wiedza o społeczeństwie
PraCa SoCJaLna
FIZJotEraPIa
biologia
chemia lub fizyka
(jeśli nie chemii)
koSmEtoLogIa
PIELĘgnIarStWo
ratoWnICtWo mEDYCZnE
BuDoWnICtWo
ELEktrotECHnIka
budownictwo energooszczędne
konstrukcje budowlane i inżynierskie
odnawialne źródła energii
systemy automatyki i elektroniki
inżynieria produkcji
mECHanIka
metody komputerowe
I BuDoWa maSZYn w projektowaniu maszyn
pojazdy i maszyny robocze
tranSPort
logistyka transportu
transport drogowy
matematyka
fizyka lub chemia
(jeśli nie ma fizyki)
Druk i opracowanie graficzne
„ELSO”, 64-920 Piła, ul. Szybowników 11
tel. 67 214 80 00, www.elso.pl
Fotografie:
Robert Gawlak (tel. 600 771 550)
str. 6-7, 10, 14, 17, 23, 26, 34, 37, 40, 42, 46, 48, 51-52
Robert Judycki – Foto Expert (tel. 601 281 090)
str. 1-4, 19, 36
Tomasz Maciejewski – webtom.pl (tel. 608 466 380)
str. 11, 20, 22, 31, 44
Studencki Klub Fotograficzny PWSZ w Pile – Łukasz Marczak
str. 8, 25, 38
Przemysław Połczyński
str. 16
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
fax 67 352 26 09
www.pwsz.pila.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława można ubiegać się o zapomogę z takich względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 „Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością naukową, badawczą i organizatorską. Bardzo cieszy...

Bardziej szczegółowo