NPRGN - Leśnictwo

Transkrypt

NPRGN - Leśnictwo
Zbiorcze zestawienie obszarów w dziale Leśnictwo
Nr
obszaru
Tytuł
3.5.1.
Powiększanie zasobów leśnych
MŚ
3.5.2.
Promocja drewna jako materiału konstrukcyjnego
MŚ
3.5.3.
Wprowadzanie nowych niskoemisyjnych technologii MŚ
w przemyśle obróbki drewna surowego
3.5.4.
Zagospodarowanie pyłu drzewnego i "odpadów" MŚ
drewna
Autorzy opisu

Podobne dokumenty