Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
1
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Nowocześnie wyposażona karetka przekazana do SP ZOZ
w Brzesku
Nowoczesny ambulans wraz z pełnym wyposażeniem
medycznym trafił do brzeskiego szpitala. Jest to jeden z
kilkunastu ambulansów zakupionych z budżetu państwa , który
zabezpieczał Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Nowy ambulans marki Mercedes model Sprinter 316 CDI, posiada kompleksowe
wyposażenie medyczne, między innymi:
●
●
●
●
●
●
●
●
Defibrylator lifepak 15 wraz z modemem do teletransmisji zapisu EKG do ośrodków
kardiologii inwazyjnej.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2(System kompresji klatki
piersiowej LUCAS2® służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w przypadku
zatrzymania krążenia oraz ułatwieniu pracy służb ratowniczych. Urządzenie wykonuje co
najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm; a możliwość szybkiego jego
zastosowania minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji)
Elektrokardiograf
Kapnometr
Pulsoksymetr
Respirator
Zestaw do tlenoterapii
Zestaw plecaków medycznych
oraz wiele drobnego sprzętu medycznego niezbędnego w pracy Zespołów Ratownictwa
Medycznego.
Ponadto Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz z karetką otrzymały sprzęt
informatyczny oraz sprzęt łączności niezbędny do pracy w Małopolskim Systemie
Wspomagania Dowodzenia:
●
●
●
●
Tablet Getac f110
Drukarka
Moduł GPS (LOCATOR)
Radiotelefon
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 3 -
21.09.2016
2
Ratownicy medyczny są bardzo zadowoleni z nowej karetki i nowoczesnego
wyposażenia, dzięki któremu na pewno zwiększą się szanse na przeżycie pacjentów
będących w stanie zagrożenia życia.
Dyrekcja brzeskiego szpitala i pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego
dziękują za przekazany ambulans.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 2 / 3 -
21.09.2016
3
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 3 / 3 -
21.09.2016