Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowania w

Transkrypt

Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowania w
Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Konkurs nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15
Data
podpisania
umowy/de
cyzji
Kwota
dofinansowanie
Wartość projektu
Okres realizacji
Lp.
Nazwa i adres
Tytuł Projektu
Numer
umowy/decyzji
1
Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Nowoczesna Szkoła Zawodowa
- Nowoczesny Region
RPSW-08.05.01-260045/15-00
24.02.2016
10 945 828,09
11 586 919,89
2016-01-01 2018-09-30
2
Międzynarodowe Centrum
Szkoleń i Turystyki "Karol"
ul. Radomska 29/101,
27-200 Starachowice
Kształcenie kompetencji
kluczowych uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2
w Starachowicach
RPSW-08.05.01-260052/15-00
18.03.2016
410 600,00
434 400,00
2016-02-01 2017-12-31

Podobne dokumenty