deklaracja zgodności ce

Transkrypt

deklaracja zgodności ce
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Nr DZ/FO/K/A/PL
Producent:
Adres:
A-LAN Technologie s.c.
ul. Dobrego Pasterza 36a
31-416 Kraków
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:








Kabel abonencki FTTx okrągły SM 1J 9/125 LSOH
Kabel abonencki FTTx okrągły SM 2J 9/125 LSOH
Kabel abonencki FTTx okrągły SM 4J 9/125 LSOH
Kabel abonencki FTTx płaski SM 2J 9/125 LSOH
Kabel abonencki FTTx płaski SM 4J 9/125 LSOH
Kabel dostępowy EASY ACCESS SM 12J 9/125 LSOH
Kabel dostępowy EASY ACCESS SM 24J 9/125 LSOH
Kabel dostępowy EASY ACCESS SM 48J 9/125 LSOH
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
o symbolu:
FOK-W1J-SM-B-k
FOK-W2J-SM-B-k
FOK-W4J-SM-B-k
FOK-W2J-SM-A-k
FOK-W4J-SM-A-k
FOK-W12J-SM-C-k
FOK-W24J-SM-C-k
FOK-W48J-SM-C-k
*gdzie k oznacza kolor
do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującymi normami
lub innymi dokumentami:



IEC 60794-1-2
PN-EN 60332-1-1:2010
PN-EN 50267-2-2:2001P
Jerzy Piłat
Kraków, 27.03.2014
………………………………………….
…………………….…………………………………..
miejsce i data wystawienia
pieczątka i podpis osoby upoważnionej
dyrektor ds. dystrybucji
tel.: 695 024 280, (56) 46 35 142 | tel./fax: (12) 44 31 684 | www.alantec.pl | [email protected]