Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
Wykonanie awaryjnych remontów
konstrukcji budowlanych oraz
remontów bieżących w budynkach
Gminnych i TBS
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
3952)
strona nr:
1
Przedmiar robót
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot.
1 Wykonanie awaryjnych remontów konstrukcji budowlanych oraz remontów bieżących w budynkach Gminnych i TBS
zarządzanych przez ZBM II TBS
1.1 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
1,00
1.2 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
1,00
1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
1,00
5
1.4 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie
1,00
1.5 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku
1,00
1.6 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1,00
1.7 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1,00
1.8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste
1,00
1.9 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
1,00
1.10 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe
1,00
1.11 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy
1,00
1.12 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300˙cm2
1,00
1.13 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
1,00
1.14 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
1,00
1.15 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm
1,00
1.16 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
1,00
1.17 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowej
1,00
1.18 Rozebranie elementów konstrukcyjnych drewnianych, wieńce i nadproża
1,00
1.19 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
1,00
1.20 Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm
1,00
1.21 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, 2-stronnie
1,00
1.22 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek w odstępach, grubości 19˙mm
1,00
1.23 Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5˙m3/miejsce
0,20
1.24 Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce
0,80
1.25 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo
1,00
1.26 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
1,00
1.27 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
1,00
1.28 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę
1,00
1.29 Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
1,00
1.30 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi˙15˙cm
1,00
1.31 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10˙cm
1,00
1.32 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x
1 cegły
1,00
1.33 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm - czapka kominowa betonowa o
średniej grubości płyty 7 cm
1,00
1.34 Analogia. Zbrojenie czapki kominowej siatką stalową
1,00
1.35 Przewody kominowe - wykucie otworów
1
1.36 Przewody kominowe - zamurowanie otworów
1
1.37 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - tynk
kategorii III
1,00
1.38 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii
III
1,00
1.39 Naprawa tynków, do 0,5 m2
1
Jedn.
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m2
m2
m2
m2
m
m2
m3
m3
m3
m3
m
m2
m2
m
m2
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m2
m2
szt
szt
m2
m2
miejsce
Wykonanie awaryjnych remontów
konstrukcji budowlanych oraz
remontów bieżących w budynkach
Gminnych i TBS zarządzanych przez ...
Wykonanie awaryjnych remontów
konstrukcji budowlanych oraz
remontów bieżących w budynkach
Gminnych i TBS
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
3952)
strona nr:
2
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot.
1.40 Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)
1.41 Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)
1.42 Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
1.43 Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
1.44 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły
1.45 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1+1/2
cegły
1.46 Zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
1.47 Zamurowanie otworów w ścianach, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
1.48 Podstemplowanie zagrożonych ścian, drewno okrągłe o przekroju do 250˙cm2
1.49 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami
1.50 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża
1.51 Podstemplowanie zagrożonych ścian, rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250˙cm2
1.52 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami
1.53 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży
1.54 Fundament z cegieł pod piec kaflowy na zaprawie cementowej
1.55 Malowanie tynków farbą emulsyjną - dostosowanie koloru i rodzaju farby do istniejącej w miejscu malowania
1.56 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie
1.57 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5˙m
1.58 Naprawa wewnętrznych płaszczyzn kominów - uszczelnienie kominów dymowych metodą ISOKERN przy
użyciu mieszanki ognioodpornej SKD ( przyjęto komin 14x20 cm )
1.59 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w
gruncie kategorii III
1.60 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW (75˙KM)
1.61 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.62 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
1.63 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
1.64 Opłata za składowanie i utylizację gruzu
1.65 Opłata za przyjęcie papy do utylizacji + opłata z tytułu atestu
Jedn.
1,00
m2
1,00
m2
1,00
m2
1,00
1,00
m2
m
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
1
1,00
1,00
1,00
1
m
m2
m3
m
szt
szt
m
szt
szt
m3
m2
m2
szt
1,00
m
1,00
m3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m3
m3
m3
9 m3
m3
t
Wykonanie awaryjnych remontów
konstrukcji budowlanych oraz
remontów bieżących w budynkach
Gminnych i TBS zarządzanych przez ...