Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Źródło:
http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/informacje/wiadomosci/168468,Rozmawiali-o-bezpieczenstwie-w-sieci-i-tolerancji.ht
ml
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 08:30
Rozmawiali o bezpieczeństwie w sieci i tolerancji
Lublinieccy policjanci odwiedzili gimnazjalistów z Ciasnej i Sierakowa. Podczas spotkania, policjant
zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną, rozmawiał z młodzieżą na temat bezpiecznego
korzystania z internetu oraz o negatywnych zjawiskach związanych z dyskryminacją wobec
przedstawicieli określonych grup społecznych.
Lublinieccy policjanci odwiedzili wczoraj uczniów szkół w Ciasnej i Sierakowie. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z
uczniami na temat ich bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Przedstawione zostały również zagrożenia płynące z
sieci a zwłaszcza zjawisko tzw. cyberprzemocy oraz konsekwencje związane z naruszeniem prawa. Dużo uwagi poświęcono
także zasadom etykiety oraz dobrym praktykom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych.
Mundurowi wyjaśniali dlaczego nie należy zamieszczać w sieci swoich danych osobowych oraz przedstawiali zagrożenia
płynące z beztroskiego zawierania znajomości internetowych. Druga część prelekcji poświęcona była problemom związanym
z dyskryminacją przedstawicieli określonych grup społecznych. Mundurowi rozmawiali z uczestnikami pogadanki o
przestępstwach popełnianych z powodu uprzedzeń lu nienawiści wobec osób innej narodowości czy odmiennych wierzeniach
religijnych. Odpowiadając na zadawane pytania, policjanci szczególną uwagę zwracali na społeczne niebezpieczeństwo
incydentów motywowanych uprzedzeniami oraz wyjaśnili jakie konsekwencje karne grożą za popełnianie tego rodzaju
przestępstw.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij