Podsumowanie Programu Edukacji Ekologicznej „Młody ekolog

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie Programu Edukacji Ekologicznej „Młody ekolog
Podsumowanie Programu Edukacji Ekologicznej
„Młody ekolog –oszczędza, odzyskuje i świeci przykładem”.
w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie
16 czerwca 2012r odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Edukacji Ekologicznej
„Młody ekolog –oszczędza, odzyskuje i świeci przykładem”. Projekt był realizowany od
15.03.2012 roku i obejmował szereg działań zmierzających do przyswajania zachowań
racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Działania podjęte w ramach projektu miały
zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska.
Działania obejmowały:
- zajęcia edukacyjne w klasach 0 – VI o tematyce proekologicznej, dotyczące ochrony
środowiska;
- spotkanie z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej poprzez
popularyzację wiedzy na temat segregacji śmieci i oszczędnego gospodarowania wodą;
- wycieczkę do oczyszczalni ścieków;
- konkurs recytatorski o tematyce ekologicznej;
- konkurs literacki o tematyce ekologicznej dla klas IV-VI
- ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny połączony z konkursami
i festiwalem piosenki ekologicznej;
- Tydzień Ekologii, zakończony programem artystycznym z okazji Dnia Ziemi;
- zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI dotyczące zagadnień: Oszczędzaj!, Wyłączaj!,
Odzyskuj!,
- projekcję filmu „ Woda - skarb bezcenny”,
- zaprojektowanie i wykonanie znaczków-symboli dotyczących oszczędzania
wody klasy 0- III ,
- wykonanie plakatów pt.„Zakręcam wodę i gaszę światło” klasy IV-VI;
- konkurs wiedzy pt. „Żyj ekologicznie i ekonomicznie”- klasy IV- VI,
- warsztaty plastyczne „Formy dekoracyjne z surowców wtórnych”;
- gazetkę szkolna „Eko - wieści”;
- zagospodarowanie tablicy dekoracyjnej na holu I piętra, prezentacja ciekawostek
proekologicznych, materiałów i zdjęć z przeprowadzonych działań;
- zorganizowanie kącika zabaw i gier ekologicznych w świetlicy szkolnej;
- sprzątanie terenu wokół rzeki Włodawka, zbiornika wodnego „Okopiec”;
- rajd rowerowy połączony ze sprzątaniem wokół ścieżki rowerowej;
- zbiórkę surowców wtórnych (makulatury i zakrętek po butelkach);
- nagranie audycji radiowej w Radio Włodawa, sprawozdanie z realizacji projektu;
- wycieczkę w Góry Świętokrzyskie z elementami zielonej szkoły;
- ekologiczny festyn rodzinny z okazji Dnia Rodziny;
Na zakończenie projektu zorganizowano Ekologiczny Piknik Rodzinny, na który przybyli
uczniowie klas trzecich ze swoimi rodzinami. Podczas tego spotkania uczestnicy brali udział
w konkurencjach sportowych zorganizowanych przez panie wychowawczynie. Największą
popularnością cieszył się mecz piłki nożnej. Oprócz zabaw sportowych odbył się quiz
ekologiczny podczas którego dzieci zadawały pytania swoim rodzicom na temat segregacji
śmieci, recyklingu, oszczędzaniu wody itp. Następnie było wspólne biesiadowanie. Na
zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki, a rodzice torby ekologiczne. Spotkanie
upłynęło w miłej atmosferze pełnej śmiechu i radości.
Działania podejmowane przez dzieci ze Szkoły nr 2 we Włodawie udowodniły, że ważne
są dla nich ekologiczne problemy współczesnego świata oraz to, młodzi ekolodzy w
przyszłości staną się prawdziwymi obrońcami naszej zielonej planety.
Koordynatorzy Programu: Małgorzata Drob i Bożena Nilipiuk
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie.