Pobierz plakat - Teologia UKSW

Transkrypt

Pobierz plakat - Teologia UKSW
V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Z CYKLU "WOKÓŁ RODZINY"
Wychowanie chrześcijańskie.
W trosce o kolejne pokolenia.
09:00 KS. PROF. DR HAB. JAN PRZYBYŁOWSKI
„Wychowanie chrześcijańskie. W trosce o kolejne pokolenia”
09:15 DR MATEUSZ JAKUB TUTAK (WT UKSW)
Religijność współczesnej młodzieży. Ciągłość i zmiana
09:30 KS. DR RYSZARD SAWICKI (UWM)
Wychowywać w duchu miłosierdzia. Szkolne Koła Caritas jako forma chrześcijańskiego
wolontariatu młodzieży.
09:45 MGR MAGDALENA CIEŚLIKOWSKA (APS)
Potrzeba umacniania instytucji związku małżeńskiego, w dobie rozkwitu alternatywnych form
życia rodzinnego.
10:00 MGR LIC. ŁUKASZ PATOŃ
10:00
( WT
MGR
UKSW)
LIC. ŁUKASZ PATOŃ ( WT UKSW)
Katolickie wychowanie w Internecie.
Katolickie wychowanie w Internecie.
10:10 ALEKSANDRA STRZELECKA (WNP UKSW)
Droga "Cenacolo"- szansą dla młodych "zagubionych".
10:25 MGR PIOTR OCHOTNY (WFCH UKSW)
Sokrates jako archetyp wychowawcy
10:35 MGR JAN MANISTA (WT UKSW)
Uczyć dziecko przepraszać w środowisku szkolnym.
10:45 MGR DANUTA STASIAK (WT UKSW)
Znaczenie kulturowe – w kontekście rozważań kim dziecko było kiedyś a kim jest teraz.
10:55 MGR LIC. MARIOLA WOŁOCHOWICZ, MGR LIC. PIOTR WOŁOCHOWICZ (KUL)
Pociągnąć – a nie popychać, czyli jak współcześnie wychowywać dzieci do dojrzałej wiary
11:30 MGR JOLANTA CZARZASTA (WT UKSW)
W poszukiwaniu autorytetów. Biblijni bohaterowie na lekcji religii.
11:45 MGR MARLENA TYBURSKA (WT UKSW)
Szkoła jako środowisko wychowawcze do krytycznego odbioru mediów
11:55 MGR MIRA JANKOWSKA (UKSW )
Wychowanie: od idola do autorytetu
12:05 LIC. ALEKSANDRA MATFIN (WNP, WT UKSW)
Wychowanie kobiety w ujęciu Edyty Stein
12:20 MGR KAMIL BOMBER (UKSW)
Wychowawcza funkcja placówek oświatowych
12:30 MGR LIC. DOROTA SYS (WT UKSW)
Oratorium Salezjańskie jako miejsce wychowania młodzieży
12:40 MGR LIC.MICHAŁ MAŁEK (UKSW)
Korelacja katechezy z przedmiotami szkolnymi wyrazem szczególnej troski Kościoła o wychowanie
12:55 MGR LIC. PATRYCJA STANISZEWSKA-POBIKROWSKA (WT UKSW)
Rola duszpasterstwa specjalnego na przykładzie wspólnoty katolików wietnamskich w Polsce
13:10 KS. DR HAB. STANISŁAW CHROBAK, PROF. UKSW
Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum Educationis”
Komitet naukowy
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
Organizatorzy
Wydział Teologiczny UKSW
Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW
Koło Naukowe Teologii Pastoralnej UKSW

Podobne dokumenty