Świdnik,07.07.2015r. Dotyczy: Usługa sprzątania, utrzymania

Komentarze

Transkrypt

Świdnik,07.07.2015r. Dotyczy: Usługa sprzątania, utrzymania
Świdnik,07.07.2015r.
Dotyczy: Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie, na które
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 14
Odpowiedź
Uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek do dostępu do strefy
zastrzeżonej lotniska trwa max 21 dni, jednak Zamawiający w celu zachowania terminów
realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje zastępcze rozwiązanie do czasu uzyskania
wymaganych uprawnień. Wewnętrzne procedury nie będą kolidowały z terminowym
rozpoczęciem usługi.

Podobne dokumenty