11 listopada w Tczewie odbyły się uroczystości

Transkrypt

11 listopada w Tczewie odbyły się uroczystości
Powiat Tczewski
11 listopada w Tczewie odbyły się uroczystości patriotycznoreligijne
11 listopada mieszkańcy Powiatu Tczewskiego, ze Starostą Tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim i
Wicestarostą Witoldem Sosnowskim na czele, wzięli udział w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości. O godzinie 13-ej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. uczestniczyli w uroczystej
mszy św. w intencji Ojczyzny. Po mszy zgromadzeni przeszli pod obelisk marsz. J. Piłsudskiego i na
cmentarz pod pomnik „Ku chwale poległym w obronie Ojczyzny”.
Uroczystości patriotyczno-religijne w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się
uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie. Po wyjściu z
kościoła zgromadzeni ustawili się w szyku i prowadzeni przez dyrygent Harcerskiej Orkiestry Dętej z Tczewa
przemaszerowali pod obelisk Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty. Dalej mieszkańcy Powiatu
Tczewskiego, z biało-czerwonymi kotylionami, przeszli na cmentarz, gdzie pod pomnikiem „Ku chwale poległym
w obronie Ojczyzny” odbyła się główna część uroczystości patriotycznych. Uroczystości pod pomnikiem, gdzie
honorową wartę pełnili przedstawiciele ZHP i Straży Miejskiej prowadził dr Krzysztof Korda, Radny Powiatu
Tczewskiego. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oczywiście w biało-czerwonych barwach.
Załączniki
1. Przemarsz zgromadzonych z kościoła do miejsca złożenia kwiatów.JPG [zdjęcie - pobierz]
2. Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara
Kamińska.JPG [zdjęcie - pobierz]
3. Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski i Witold Chamski.JPG [zdjęcie - pobierz]
4. Dr Krzysztof Korda.JPG [zdjęcie - pobierz]
5. Starosta Tczewski i Przewodnicząca Rady z wiązanką kwiatów.JPG [zdjęcie - pobierz]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)