Skład Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie

Transkrypt

Skład Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie
Skład Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie
na kadencję 2016-2020r.
Rektor
1. dr inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM
Prorektorzy:
2. dr inż., kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM
3. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM
4. dr inż. – Agnieszka Deja
Dziekani
5. dr hab. Stanisław Iwan, prof. nadzw. AM
6. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM
7. dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. nadzw. AM
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego
Wydział Mechaniczny
8. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM
9. prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski
10. dr hab. Janusz Chrzanowski, prof. nadzw. AM
11. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
12.
13.
14.
15.
.
Wydział Nawigacyjny
dr hab. inż. Jarosław Artyszuk, prof. nadzw. AM
prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AM
Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu
16. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM
17. dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. nadzw. AM
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli
Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu
18. dr inż. Aleksandra Łapko
Wydział Nawigacyjny
19. mgr inż., kpt. ż.w., kpt. ż. śr. Jacek Frydecki
Przedstawiciele studentów
Wydział Mechaniczny
20. Tomasz Godek
Wydział Nawigacyjny
21. Patryk Franc
22. Anita Szcześniak
Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu
23. Patryk Łowiecki
24. Adrianna Skrok
Przedstawiciel doktorantów
25. mgr inż. Anna Anczykowska
Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
Pracownicy zatrudnieni na wydziałach
26. mgr Agnieszka Waszczuk
Pracownicy zatrudnieni poza wydziałami
27. lic. Alina Kordowska
Przewodniczący UKW
Dr inż. Andrzej Stefanowski
02.06.2016