Sprawozdanie - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku

Transkrypt

Sprawozdanie - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku
Sprawozdanie
Członkowie Naukowego Koła Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Administracji w
Bielsku-Białej
uczestniczyli
w
konferencji
poświęconej
tematyce
bezpieczeństwa
narodowego (Bezpieczeństwo narodowe - organizacja, kompetencje i konteksty), która została
zorganizowana przez Panią Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych
Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Jadwigę Stawnicką we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach i Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Konferencja miała miejsce dnia 8.02.2012
r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.
Program konferencji przewidywał szereg wystąpień znakomitych gości:
prof.
WSPol dr hab. Bernard Wiśniewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) Organizacja
stanowisk kierowania bezpieczeństwem narodowym;
płk. dr Piotr Potejko (Doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds.
Naukowych) Rola ABW w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; podinsp. dr
Robert Socha (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie) Organizacja działań Policji w
sytuacjach kryzysowych;
płk. SG Marek Waszczuk, por. SG dr inż. Barbara
Kaczmarczyk (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu) Straż
Graniczna w sytuacjach kryzysowych; st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut (Komendant
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) Diagnoza możliwości
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Uniwersytet Śląski) Obiecuję Ci, że… Czy negocjator
może kłamać?

Podobne dokumenty