( 1 : 1 ) F ( 1 : 1 )

Transkrypt

( 1 : 1 ) F ( 1 : 1 )
6
5
4
3
2
1
+
1040 - 01
Miejsce znakowania zgodnie z instrukcj IT 31
A
B
A-A ( 1 : 5 )
B-B ( 1 : 5 )
D
518,5
D
J
D
C
+
1680 - 01
535
513
C
C
L
13,16
1050
1
C
K
H
L (1:1)
84
B
B
K (1:1)
B
H (1:1)
9
Sika Lastomer
7,15
E
C-C ( 1 : 5 )
4 0,5
22
7 0,5
Uwagi:
26
2
G
J (1:1)
0,5
0
,
4
25 0,5
F
25 0,5
A
25
20
D (1:2)
4 0,5
23
G (1:1)
17,18,19
01 02 05 11
1 1 2 1
Sikaflex 265
12 13 16 21 22 23 26 31 41 51 91 840
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1
Projekt:
4 0,5
4 0,5
A
35-502-0060-101 - wykona jak na rysunku
35-502-0060-201 - wykona jako lustrzane odbicie
3,10
11,15
24
4 0,5
E (1:1)
F (1:1)
1.Uszczelki oraz prowadnik poz.7,9,11 montowa u ywaj c Loctite 406.
2.Poz.2 mocowa z poz.1 wkr tem poz.10 M4x8,
cz
gwintowan wkr ta pokry przed wkr ceniem Loctite 243
3.Elementy aluminiowe malowa proszkowo na kolor RAL 9011P4.
4.Blokad szyby przesuwnej odwierca i montowa podczas monta u.
5.Poz.1 z poz.2 montowa u ywaj c doszczelniacza Sika Lastomer 710.
6.Poz.1 z poz.6 klei stosuj c klej Sikaflex 265 wg instrukcji klejenia klejami poliuretanowymi
z zachowaniem pe nej technologii po czenia (odt uszczacze , aktywatory, primer itp.)
7.Prowadnik tworzywowy sprawdzi na pierwszym oknie w razie potrzeby szlifowa .
8.Po czenie Szyby sta ej z profilem prowadz cym fugowa klejem Sikaflex 265.
9.Zaczep zamka odwierca podczas monta u.
4,12,16 10. Profil prowadz cy przed fugowaniem okleji ta m aby unikn zabrudzenia profila
Dokumentacja stanowi
w asno RFWW
"RAWAG" sp.z o.o
MPK Krak w EU8N
Norma:
ISO 2768-m
49,5
4 0,5
Data
19 0,5
13,5 0,5
13,5 0,5
Narysowany
19 0,5
21
Sprawdzony
Zatw.
49,5
Zmiana, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie dla cel w
innych ni przewidziano w umowie lub zam wieniu wymaga pisemnej zgody
RFWW RAWAG sp. z o.o w Rawiczu pod rygorem skutk w prawnych
ISO 1302
Nazwisko
2010-04-23 M. ukowiak
2010-04-23 P.Boryczka
2010-04-23 A.J zefiak
Waga:
Skala:
Materia :
Nazwa:
Okno przesuwne trapez 1
Nr. rysunku
35-502-0060-000
Stan
6
5
4
3
2
Zmiany
Data
Nazwa
Zast. rys.
1
nr. arkusza
1
rozmiar arkusza
A1
A

Podobne dokumenty