NAJLEPSZY WIERSZYK O ZDROWYM ODŻYWIANIU

Transkrypt

NAJLEPSZY WIERSZYK O ZDROWYM ODŻYWIANIU
Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-IV
przebywające w świetlicy szkolnej do udziału
w konkursie na
NAJLEPSZY WIERSZYK
O ZDROWYM ODŻYWIANIU
Wszystkich chętnych prosimy o napisanie krótkiego
(8-10 linijek), rymowanego wierszyka na w/w temat.
Wiersz powinien być napisany czytelnie na
ozdobionej własnoręcznie kartce formatu A4
i dostarczony do 9.10.2015r.
do wychowawców świetlicy:
klasy I-II – p. Iwona Klecha (sala 038),
klasy III-IV – p. Anna Warda (sala 105).
Na zwycięzców czekają nagrody!
Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas
TYGODNIA CHLEBA, organizowanego w naszej szkole
w dniach 16 - 23.10.2015r.