Nakłady wyczerpane - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Transkrypt

Nakłady wyczerpane - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
środa, 8 marzec 2017
1. D. Luber, Pedagogia VII Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 2003
2. W. Leśnikowska-Ścigalska, Higiena i medycyna szkolna w Polsce, 2004
3. M.Wójcik (red.), Wychowanie, opieka, wsparcie, 2002
4. A. Fabiś, S. Kędziora (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, t. 4: Aktywność
społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, 2009
5.A.Fabiś (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom 2: Unowocześnianie
procesu kształcenia dorosłych, 2005
6. A. Fabiś (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, tom. 3: Edukacja dorosłych
wobec zjawiska marginalizacji, 2007
7. E. Krzyżak-Szymańska (red.), Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście
pedagogicznym, 2009
8. W. A. Sacher (red.), Zdolności muzyczne dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczycieli a
wyniki badań testowych, 2004
9. J. Rzepka (red.), Zdrowie seksualne, 2007
10. M. Kisiel, Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, 2003
11. A.Wojtczak (red.), Wybrane zagadnienia edukacji obronnej, 2004
12. J. Konarska, Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia, 2002
13. A. Barczyk, P.P. Barczyk, Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, 2009
1/5
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
środa, 8 marzec 2017
14. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania
inspirujące, 2006
15. Obecność kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów
społecznych, red.E.Górnikowska-Zwolak, M.Wójcik, Mysłowice 2010
16. J. Wuttke, M. Kisiel (red.), Wychowanie estetyczne w edukacji i wspomaganiu rozwoju
dziecka, 2006
17. J. Gwioździk (red.), Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym, 2005
18. G. Łój, Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości, 2007
19. A. Fabiś, Edukacja ustawiczna w Szwajcarii, 2004
20. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty
ekspresji, 2007
21. J. Rzepka (red.), Nauczanie wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych, 2006
22. P.T. Nowakowski (red.), Sekty jako problem współczesności, 2008
23.Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rzepki Psychoneurobiologiczne i prawne aspekty
życia seksualnego człowieka, 2010.
24. M. Howaniec, Edukacja ekologiczna w szkołach - ścieżka czy przedmiot, Mysłowice 2009
25. J. Konarska, Zmiana wartości czy moralności, 2003
2/5
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
środa, 8 marzec 2017
26. E. Polański, A. Rychlik, Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu
wczesnoszkolnym, 2006
27. E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i jego
zagrożenia, 2006
28. K. Bierwiaczonek, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z
socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, 2008
29. G. Paprotna (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły
podstawowej, 2006 30. A. Lipski (red.), W 140 rocznicę utworzenia Dekanatu Mysłowickiego (1868-2008).
Problematyka społeczno-oświatowa – przeszłość i teraźniejszość, 2008
31. Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się , red. Y. Karandashev, T.
Senko, Mysłowice 2011
32. K. Ptak, Metody oddziaływań resocjalizacyjnych, Mysłowice 2010, Książka w wersji
elektronicznej, plik PDF na płycie CD
33. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), Ekspresja twórcza dziecka, 2004
34. E. Krzyżak-Szymańska, A.Szymański (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży –
zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym
, 2004
35. M. Mnich, A. Budniak, G. Paprotna (red.), Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych
zawodowo, 2004
36. E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży... 2005
37. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), Wymiary ekspresji dziecięcej, 2005 3/5
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
środa, 8 marzec 2017
38. K.Heska-Kwaśniewicz, Szkice Śląskie. Ludzie, sprawy, wydarzenia, 2006
39. E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), W kierunku bezpiecznego życia dzieci i
młodzieży, 2007
40. A. Barczyk, P.P. Barczyk (red.), Status prawno-organizacyjny i pedagogiczny szkolnych
niemasowych środowisk wychowawczych, 2008
41. M. Czapka, Zagrożenia uzależnieniami w kontekście polityki społecznej miasta i gminy
Mysłowice (Raport z badań), 2008
42. D. Luber, ANTROPOLOGIA DARU. Małżeństwo – Rodzina – Wychowanie, Mysłowice 2008
43. A. Barczyk, Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych
psychicznie, 2007
44. A. Machowski, Zagrożenia bioterroryzmem. Dydaktyczno-prewencyjne aspekty
zarządzania bezpieczeństwem społecznym, 2008
45. L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 2008
46. M. Mnich, A. Budniak i G.Paprotna (red.), Wokół problemów kształcenia podyplomowego
nauczycieli, 2008
47. D. Waloszek (red.), Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej myśli i teorii
wychowania, 2008
48. J. Gwioździk, P.P. Barczyk (red.), Ars Educandi. Źródła, t. 1: Studia z dziejów wychowania i
kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, Mysłowice 2009
49. Piotr P.Barczyk, Piotr Kowolik (red.)W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Mysłowice
4/5
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
środa, 8 marzec 2017
2012
50. P. Barczyk, Irena Socha (red.), Ars Educandi. Źródła T.2. Oblicza edukacji XIX i XX wieku,
2012 51. L.Szymczyk, D. Luber, Sześciolatek w przedszkolu czy w szkole?, Mysłowice 2011
5/5