Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010

Transkrypt

Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010
Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum
na rok szkolny 2014/2015
Przedmiot
J. polski
Historia
J. angielski
Tytuł podręcznika
Autor
Wydawnictwo
1. „Słowa na czasie”
Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla kl. I
Małgorzata Chmiel,
Wilga Herman, Zofia
Pomirska, Piotr Doroszewski
2. „Słowa na czasie”
Podręcznik do kształcenia
językowego z ćwiczeniami dla kl. I
Anna Grabarczyk
„Historia.”
Podręcznik dla gimnazjum. Klasa I
Lech Trzcionkowski, Leszek
Wojciechowski
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Sp. z o.o.
„Interface 2”
Student's Book- Po
Emma Heyderman,
Fiona Mauchline
Macmillan
"Nowa Era"
Spółka z o.o.
· Uczniowie otrzymają kupony rabatowe na podręczniki do j. angielskiego
1. „Kompass 1 neu” Podręcznik do
języka niemieckiego dla gimnazjum.
J. niemiecki
Matematyka
Fizyka
Chemia
2. „Kompass 1 neu” Książka ćwiczeń
do języka niemieckiego dla
gimnazjum.
„Matematyka z Plusem”
Podręcznik do kl. I
1. „Ciekawa fizyka”
Podręcznik gimnazjalisty. część 1 i 2
2. „Ciekawa fizyka”
Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2.
1. „Chemia Nowej Ery Część 1”
Podręcznik dla gimnazjum
Elżbieta Reymont,
Agnieszka Sibiga,
Małgorzata Jezierska-Wiejak
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Sp. z o.o.
pod. red. Małgorzaty
Dobrowolskiej
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Jadwiga Poznańska, Maria
Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Sp. z o.o.
1. Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo
"Nowa Era"
Spółka z o.o.
2. „Chemia Nowej Ery”
Zeszyt ćwiczeń do klasy I gimn.
2. Danuta BabczonekWróbel, Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Biologia
„Puls życia 1” oraz „Puls życia 2”.
Podręczniki do biologii
Małgorzata Jefimow,
Marian Sęktas
Wydawnictwo
"Nowa Era"
Sp. z o.o.
Geografia
„Puls Ziemi. Część 1”
Podręcznik do gimnazjum
Roman Malarz
Wydawnictwo
"Nowa Era"
Muzyka
„Świat muzyki”
Podręcznik dla gimnazjum.
Wacław Panek
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne S.A.
Religia
„Spotkanie ze słowem”
Podręcznik do kl. I gimnazjum
(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak
Wyd.
Św. Wojciech