Pracownicy Oddziału Nadzoru - Archiwum Państwowe w Gdańsku

Transkrypt

Pracownicy Oddziału Nadzoru - Archiwum Państwowe w Gdańsku
Wydruk ze strony http://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/pracownicy-oddziału
Pracownicy Oddziału Nadzoru
Kierownik
Izabela Ziomek-Smolana, tel. 58 301 74 63 wew. 441, e-mail: [email protected]
Pracownicy Oddziału Nadzoru
Dorota Dyczyńska, tel. 58 301 74 63 wew. 444, e-mail: [email protected]
Rafał Kołakowski, tel. 58 301 74 63 wew. 443, e-mail: [email protected]
Dominik Żełobowski, tel. 58 301 74 63 wew. 442, e-mail: [email protected]
Pracownicy Oddziału Nadzoru - Archiwum Państwowe w Gdańsku , Strona 1