dk expiro - AGRO EFEKT

Transkrypt

dk expiro - AGRO EFEKT
Dział Materiału Siewnego
tel. 512 176 429;
tel. (62) 786 84 03;
tel. (62) 786 84 04
PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.
Syców, ul. Parkowa 14
DK EXPIRO
Doświadczenia Rejestrowe COBORU 2015
120%
NUMER
1
W DOŚWIADCZENIACH
COBORU
113%
Rzepak ozimy - DK EXPIRO
„Rekordowe plony w każdych warunkach!
HODOWCA: MONSANTO
REJESTRACJA: POLSKA 2015
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA
CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
105%
rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – wczesny
termin kwitnienia – wczesny
termin dojrzewania – średnio późny
wysokość roślin – wysokie
a
c
zor
98%
118
%w
90%
CECHY AGRONOMICZNE:
DK EXPIRO
WZORZEC
zimotrwałość – bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra
ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – bardzo dobra
zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra
PLON I JAKOŚĆ PLONU:
plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – wysoka
WYMAGANIA GLEBOWE:
odmiana zalecana do uprawy na wszystkich rodzajach stanowisk
glebowych, również słabszych
TERMIN SIEWU:
zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również
opóźniony siew
ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2 ):
45 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 40 roślin na m2
WAŻNE CECHY ODMIANY:
mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania
optymalny wigor jesienny i niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą
wczesny wiosenny start wegetacji oraz wczesny termin kwitnienia
szybki wzrost łodyg
zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu ze względu na
mocny wigor wiosenny oraz wysokie rośliny
charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
dzięki genowi odporności RLM-7 bardzo dobra tolerancja na
suchą zgniliznę kapustnych oraz na zgniliznę twardzikową
odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i
osypywanie się nasion
www.agroefekt.pl